Часослов на церковнославянском языке гражданским шрифтом

Содержание

Востав от сна Полунощница вседневная Полунощница субботная Полунощница воскресна Утреня Час первый Междочасие тогожде часа Начало часов. Час третий Междочасие тогожде часа Час шестый Междочасие шестаго часа Изобразительные Молитвы трапезы Чин о панагии, бываемый во обителех по вся дни Час девятый Междочасие тогожде часа Чин вечерни Молитвы вечерней трапезы Великое повечерие Малое повечерие Приложение к часослову

 

Востав от сна

Востав от сна, отлучися одра, и рцы:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Таже, Трисвятое: Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш:

И настоящия тропари, глас 1:

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, / и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, / ум мой просвети́ и се́рдце, / и устне́ мои́ отве́рзи, / во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не: Внеза́пно Судия́ прии́дет, / и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, / но стра́хом зове́м в полу́нощи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй, 12,

И молитву сию:

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва иная:

Сла́ва Тебе́ Царю́, Бо́же Вседержи́телю, и́же Боже́ственным Твои́м и человеколю́бным про́мыслом, сподо́бил мя еси́ гре́шнаго и недосто́йнаго от сна воста́ти, и получи́ти вход свята́го до́му Твоего́: приими́, Го́споди, и глас моле́ния моего́, я́коже святы́х и у́мных Твои́х сил, и благоволи́ се́рдцем чи́стым, и ду́хом смире́нным приноси́тися Тебе́ хвале́ от скве́рных усте́н мои́х, я́ко да и аз о́бщник бу́ду му́дрым де́вам, со све́тлою свеще́ю души́ моея́, и сла́влю Тя, во Отце́ и Ду́се сла́вимаго Бо́га Сло́ва, ами́нь.

Полунощница вседневная

Священник глаголет: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы глаголем: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

Таже, Го́споди, поми́луй, 12, Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Таже, кафисма седмаяна́десять (псалом 118):

Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́, не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его́ ходи́ша. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́. Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя. Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя. Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́. Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́. Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах. Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, трижды. Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х. По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х. Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́. В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет. Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́. Я́ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

[Среда́:]

Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́. Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х. Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х. Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́. Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым мя. Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́. Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, трижды. Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́. Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́. Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х. Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина. Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́. Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х. Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу. Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х. Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. Мир мног лю́бящым зако́н Твой, и несть им собла́зна. Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя. Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м. Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне. Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Сла́ва, и ны́не: И абие:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: По О́тче наш: Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

Таже тропари, глас 8:

Се Жени́х гряде́т в полу́нощи, / и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща: / недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. / блюди́ у́бо душе́ моя́, / не сном отяготи́ся, / да не сме́рти предана́ бу́деши, / и Ца́рствия вне затвори́шися, / но воспряни́ зову́щи: / Свят, Свят, Свят еси́ Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва: День он стра́шный помышля́ющи, душе́ моя́, / побди́, вжига́ющи свещу́ свою́, еле́ем просвеща́ющи: / не ве́си бо когда́ прии́дет к тебе́ глас глаго́лющий: се Жени́х. / Блюди́ у́бо, душе́ моя́, да не воздре́млеши, / и пребу́деши вне толку́щи, я́ко пять дев, / но бо́дренно пожди́, да усря́щеши Христа́ еле́ем масти́тым, / и даст ти чертог Боже́ственный сла́вы Своея́.

И ны́не: Тебе́ необори́мую сте́ну, спасе́ния утвержде́ние, Богоро́дице Де́во, мо́лим: / сопроти́вных сове́ты разори́, люде́й Твои́х печа́ль на ра́дость преложи́, / град Твой огради́, о ми́ре мiра моли́, / я́ко Ты еси́, Богоро́дице, упова́ние на́ше.

Таже, Го́споди поми́луй, 40.

И молитву сию:

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

И мы: Ами́нь.

И аще есть Аллилу́иа, творим поклоны три великия, глаголюще молитву сию тайно святаго Ефрема, разделяюще ю на три части:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

И поклон един великий.

Таже молитву сию:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, еди́но Божество́, еди́на Си́ла, поми́луй мя гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Аще же несть Аллилу́иа, оставляется: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: и поклоны, и глаголем токмо: Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю:

И молитвы сия:

[Подобает ведати, я́ко молитвы сия глаголются от 22-го септемвриа месяца, до Недели Ваий.]

Василия Великаго:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ния, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже возвышает священник руце, глаголя тогожде:

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я́ Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже, Прииди́те, поклони́мся: трижды. И поклоны три, и псалмы:

Псалом 120:

Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́. По́мощь моя́ от Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Не даждь во смяте́ние ноги́ твоея́, ниже́ воздре́млет храня́й тя, се не воздре́млет, ниже́ у́снет храня́й Изра́иля. Госпо́дь сохрани́т тя, Госпо́дь покро́в твой на ру́ку десну́ю твою́. Во дни со́лнце не ожже́т тебе́, ниже́ луна́ но́щию. Госпо́дь сохрани́т тя от вся́каго зла, сохрани́т ду́шу твою́ Госпо́дь. Госпо́дь сохрани́т вхожде́ние твое́ и исхожде́ние твое́, отны́не и до ве́ка.

Псалом 133:

Се ны́не благослови́те Го́спода вси раби́ Госпо́дни, стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего, В но́щех воздежи́те ру́ки ва́ша во свята́я, и благослови́те Го́спода. Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый не́бо и зе́млю.

Сла́ва, и ны́не: Трисвятое. По О́тче наш: Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

И тропари сия, глас 2:

Помяни́ Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, / и поле́зное всем подава́яй, / еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди, ду́ши раб Твои́х: / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, кондак, глас 8: Со святы́ми упоко́й / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

И ныне, Богородичен: Блажи́м Тя вси ро́ди, Богоро́дице Де́во, / в Тя бо невмести́мый Христо́с Бог наш, вмести́тися благоволи́. / Блаже́ни есмы́ и мы, Предста́тельство Тя иму́ще: / день бо и нощь мо́лишися о нас, / и вся страна́ на́ша Твои́ми моли́твами утвержда́ется. / Тем воспева́юще вопие́м Ти: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Го́споди поми́луй, 12.

И молитва сия:

Помяни́ Го́споди, в наде́жди Воскресе́ния, жи́зни ве́чныя, усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и вся во благоче́стии и ве́ре сконча́вшыяся, и прости́ им вся́кое согреше́ние, во́льное же и нево́льное, сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием согреше́нное и́ми, и всели́ я́ в ме́ста све́тла, в ме́ста прохла́дна, в ме́ста поко́йна, отню́дуже отбеже́ вся́кая боле́знь, печа́ль и воздыха́ние, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, и весели́т вся от ве́ка святы́я Твоя́. Да́руй им и нам Ца́рствие Твое́, и прича́стие неизрече́нных и ве́чных Твои́х благ, и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. Ты бо еси́ жизнь, и воскресе́ние, и поко́й усо́пших рабо́в Твои́х, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

И мы: Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́.

И бывает отпуст от священника:

Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

И мы: Ами́нь.

И приемлем прощение обычное:

Творит предстоятель поклон на землю, глаголя братии: Благослови́те, отцы́ святи́и, прости́те ми, гре́шному, ели́ка согреши́х сло́вом, де́лом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы.

И братия: Бог прости́т ти, о́тче святы́й.

Священник глаголет:

Помо́лимся о Вели́ком господи́не и Отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе имярек, и о господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) имярек, и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

И мы: Го́споди поми́луй, часто.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́.

О ненави́дящих и лю́бящих нас.

О ми́лующих и служа́щих нам.

О запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них.

О избавле́нии плене́нных.

О отше́дших отце́х и бра́тиях на́ших.

О в мо́ри пла́вающих.

О в не́мощех лежа́щих.

Помо́лимся и о изоби́лии плодо́в земны́х,

И о вся́кой души́ христиа́н правосла́вных.

Ублажи́м правосла́вныя архиере́и, и кти́торы свята́го хра́ма сего́ [святы́я оби́тели сея́].

Роди́тели на́ша, и вся пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, зде лежа́щия, и повсю́ду правосла́вныя.

Предстоятель: Рцем и о себе́ саме́х.

Го́споди поми́луй, трижды.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

Вонми, яко сице должно петися во всю седмицу полунощнице.

Подобает ведати, яко во святей горе Афонстей, по Помяни́ Го́споди: глаголют настоящия тропари:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; / вся́каго бо отве́та недоуме́юще, / сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: / поми́луй нас.

Сла́ва: Го́споди, поми́луй нас, / на Тя бо упова́хом; / не прогне́вайся на ны зело́, / ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, / но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, / и изба́ви ны от враг на́ших; / Ты бо еси́ Бог наш, / и мы лю́дие Твои́, / вси дела́ руку́ Твое́ю, / и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, / благослове́нная Богоро́дице, / наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, / но да изба́вимся Тобо́ю от бед: / Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Посем иерей ектению: Поми́луй нас, Бо́же: Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и святе́й оби́тели сей: И прочая. Го́споди, поми́луй, 40. Возглас: Услы́ши ны, Бо́же: Посем, Сла́ва, и ны́не: и отпуст, и прочая, яко предписана суть.

Полунощница субботная

Творит священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы глаголем: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: Мы же: Ами́нь.

Таже, Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: трижды.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Таже, кафисма девятая. Псалом 64:

Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же, в Сио́не, и Тебе́ возда́стся моли́тва во Иерусали́ме. Услы́ши моли́тву мою́, к Тебе́ вся́ка плоть прии́дет. Словеса́ беззако́нник премого́ша нас, и нече́стия на́ша Ты очи́стиши. Блаже́н, eго́же избра́л еси́ и прия́л, всели́тся во дво́рех Твои́х. Испо́лнимся во благи́х до́му Твоего́, свят храм Твой, ди́вен в пра́вде. Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́й земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, уготовля́яй го́ры кре́постию Свое́ю, препоя́сан си́лою, смуща́яй глубину́ морску́ю, шу́му волн eго́ кто постои́т? Смяту́тся язы́цы, и убоя́тся живу́щии в конца́х от зна́мений Твои́х, исхо́ды у́тра и ве́чера украси́ши. Посети́л еси́ зе́млю и упои́л еси́ ю́, умно́жил еси́ обогати́ти ю́. Река́ Бо́жия напо́лнися вод. Угото́вал еси́ пи́щу им, я́ко та́ко [есть] угото́вание. Бразды́ ея́ упо́й, умно́жи жи́та ея́, в ка́плях ея́ возвесели́тся возсия́ющи. Благослови́ши вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, и поля́ Твоя́ испо́лнятся ту́ка, разботе́ют кра́сная пусты́ни, и ра́достию хо́лми препоя́шутся. Оде́яшася о́вни о́вчии, и удо́лия умно́жат пшени́цу, воззову́т, и́бо воспою́т.

Псалом 65:

Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́, по́йте же и́мени Его́, дади́те сла́ву хвале́ Его́. Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́? Во мно́жестве си́лы Твоея́ со́лжут Тебе́ врази́ Твои́. Вся земля́ да покло́нится Тебе́ и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему́, Вы́шний. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, коль стра́шен в сове́тех па́че сыно́в челове́ческих. Обраща́яй мо́ре в су́шу, в реце́ про́йдут нога́ми, та́мо возвесели́мся о Нем, Влады́чествующем си́лою Свое́ю ве́ком. О́чи Его́ на язы́ки призира́ете, преогорчева́ющии да не возно́сятся в себе́. Благослови́те, язы́цы, Бо́га на́шего и услы́шан сотвори́те глас хвалы́ Его́, поло́жшаго ду́шу мою́ в живо́т и не да́вшаго во смяте́ние ног мои́х. Я́ко искуси́л ны еси́, Бо́же, разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Ввел ны еси́ в сеть, положи́л еси́ ско́рби на хребте́ на́шем. Возве́л еси́ челове́ки на главы́ на́ша, проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду, и изве́л еси́ ны в поко́й. Вни́ду в дом Твой со всесожже́нием, возда́м Тебе́ моли́твы моя́, я́же изреко́сте устне́ мои́, и глаго́лаша уста́ моя́ в ско́рби мое́й, всесожже́ния ту́чна вознесу́ Тебе́ с кади́лом, и овны́, вознесу́ Тебе́ волы́ с козлы́. Прииди́те, услы́шите, и пове́м вам, вси боя́щиися Бо́га, ели́ка сотвори́ души́ мое́й. К Нему́ усты́ мои́ми воззва́х и вознесо́х под язы́ком мои́м. Непра́вду а́ще узре́х в се́рдце мое́м, да не услы́шит мене́ Госпо́дь. Сего́ ра́ди услы́ша мя Бог, внят гла́су моле́ния моего́. Благослове́н Бог, и́же не отста́ви моли́тву мою́ и ми́лость Свою́ от мене́.

Псалом 66:

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Позна́ти на земли́ путь Твой, во всех язы́цех спасе́ние Твое́. Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. Да возвеселя́тся и да возра́дуются язы́цы, я́ко су́диши лю́дем правото́ю и язы́ки на земли́ наста́виши. Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. Земля́ даде́ плод свой, благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш, благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его́ вси концы́ земли́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, трижды. Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Псалом 67:

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Егó, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся, да возра́дуются пред Бо́гом, да насладя́тся в весе́лии. Воспо́йте Бо́гу, по́йте и́мени Его́, путесотвори́те возше́дшему на за́пады. Госпо́дь и́мя Ему́, и ра́дуйтеся пред Ним. Да смяту́тся от лица́ Его́, Отца́ си́рых и судии́ вдови́ц: Бог в ме́сте святе́м Свое́м. Бог вселя́ет единомы́сленныя в дом, изводя́ окова́нныя му́жеством, та́кожде преогорчева́ющыя живу́щыя во гробе́х. Бо́же, внегда́ исходи́ти Тебе́ пред людьми́ Твои́ми, внегда́ мимоходи́ти Тебе́ в пусты́ни, земля́ потрясе́ся, и́бо небеса́ ка́нуша от лица́ Бо́га Сина́ина, от лица́ Бо́га Изра́илева. Дождь во́лен отлучи́ши, Бо́же, достоя́нию Твоему́ и изнемо́же, Ты же соверши́л еси́ е́. Живо́тная Твоя́ живу́т на ней, угото́вал еси́ бла́гостию Твое́ю ни́щему, Бо́же. Госпо́дь даст глаго́л благовеству́ющым си́лою мно́гою. Царь сил возлю́бленнаго, красото́ю до́му раздели́ти коры́сти. А́ще поспите́ посреде́ преде́л, криле́ голуби́не посре́брене, и междора́мия ея́ в блеща́нии зла́та. Внегда́ ра́знствит Небе́сный цари́ на ней, оснежа́тся в Селмо́не. Гора́ Бо́жия, гора́ ту́чная, гора́ усыре́нная, гора́ ту́чная. Вску́ю непщу́ете го́ры усыре́нныя? Гора́, ю́же благоволи́ Бог жи́ти в ней, и́бо Госпо́дь всели́тся до конца́. Колесни́ца Бо́жия тма́ми тем, ты́сяща гобзу́ющих, Госпо́дь в них в Сина́и во святе́м. Возше́л еси́ на высоту́, плени́л еси́ плен, прия́л еси́ дая́ния в челове́цех, и́бо не покаря́ющыяся, е́же всели́тися. Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших. Бог наш, Бог е́же спаса́ти, и Госпо́дня, Госпо́дня исхо́дища сме́ртная. Оба́че Бог сокруши́т главы́ враго́в Свои́х, верх влас преходя́щих в прегреше́ниих свои́х. Рече́ Госпо́дь: от Васа́на обращу́, обращу́ во глубина́х морски́х. Я́ко да омо́чится нога́ Твоя́ в кро́ви, язы́к пес твои́х, от враг от него́. Ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя́, Бо́же, ше́ствия Бо́га моего́ Царя́, и́же во святе́м, предвари́ша кня́зи близ пою́щих, посреде́ дев тимпа́нниц. В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Та́мо Вениами́н юне́йший во у́жасе, кня́зи Иу́довы влады́ки их, кня́зи Завуло́ни, кня́зи Неффали́мли. Запове́ждь, Бо́же, си́лою Твое́ю, укрепи́, Бо́же, сие́, е́же соде́лал еси́ в нас. От хра́ма Твоего́ во Иерусали́м Тебе́ принесу́т ца́рие да́ры. Запрети́ звере́м тро́стным, сонм юне́ц в ю́ницах людски́х, е́же затвори́ти искуше́нныя сребро́м, расточи́ язы́ки хотя́щыя бра́нем. Прии́дут моли́твенницы от Еги́пта, Ефио́пиа предвари́т ру́ку свою́ к Бо́гу. Ца́рства земна́я, по́йте Бо́гу, воспо́йте Го́сподеви, возше́дшему на Не́бо небесе́ на восто́ки, се даст гла́су Своему́ глас си́лы. Дади́те сла́ву Бо́гови, на Изра́или велеле́пота Его́, и си́ла Его́ на о́блацех. Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев: Той даст си́лу и держа́ву лю́дем Свои́м, благослове́н Бог.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, трижды. Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Псалом 68:

Спаси́, мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́. Углебо́х в тиме́нии глубины́, и несть постоя́ния. Приидо́х во глубины́ морски́я, и бу́ря потопи́ мя. Утруди́хся зовы́й, измолче́ горта́нь мой, исчезо́сте о́чи мои́, от е́же упова́ти ми на Бо́га моего́. Умно́жишася па́че влас главы́ моея́ ненави́дящии мя ту́не, укрепи́шася врази́ мои́, изгоня́щии мя непра́ведно: я́же не восхища́х, тогда́ воздая́х. Бо́же, Ты уве́дел еси́ безу́мие мое́, и прегреше́ния моя́ от Тебе́ не утаи́шася. Да не постыдя́тся о мне терпя́щии Тебе́, Го́споди, Го́споди сил, ниже́ да посра́мятся о мне и́щущии Тебе́, Бо́же Изра́илев. Я́ко Тебе́ ра́ди претерпе́х поноше́ние, покры́ срамота́ лице́ мое́. Чуждь бых бра́тии мое́й, и стра́нен сыново́м ма́тepe моея́. Я́ко ре́вность до́му Твоего́ снеде́ мя, и поноше́ния понося́щих Ти нападо́ша на мя. И покры́х посто́м ду́шу мою́, и бысть в поноше́ние мне, и положи́х одея́ние мое́ вре́тище, и бых им в при́тчу. О мне глумля́хуся седя́щии во врате́х, и о мне поя́ху пию́щии вино́. Аз же моли́твою мое́ю к Тебе́, Бо́же, вре́мя благоволе́ния, Бо́же, во мно́жестве ми́лости Твоея́ услы́ши мя, во и́стине спасе́ния Твоего́. Спаси́ мя от бре́ния, да не угле́бну, да изба́влюся от ненави́дящих мя и от глубо́ких вод. Да не потопи́т мене́ бу́ря водна́я, ниже́ да пожре́т мене́ глубина́, ниже́ сведе́т о мне рове́нник уст свои́х. Услы́ши мя, Го́споди, я́ко бла́га ми́лость Твоя́, по мно́жеству щедро́т Твои́х при́зри на мя. Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́трока Твоего́, я́ко скорблю́, ско́ро услы́ши мя. Вонми́ души́ мое́й, и изба́ви ю́, враг мои́х ра́ди изба́ви мя. Ты бо ве́си поноше́ние мое́ и студ мой, и срамоту́ мою́: пред Тобо́ю вси оскорбля́ющии мя. Поноше́ние ча́яше душа́ моя́, и страсть и ждах соскорбя́щаго, и не бе́, и утеша́ющих, и не обрето́х. И да́ша в снедь мою́ желчь, и в жа́жду мою́ напои́ша мя о́цта. Да бу́дет трапе́за их пред ни́ми в сеть, и в воздая́ние, и в собла́зн. Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети, и хребе́т их вы́ну сляцы́. Проле́й на ня гнев Твой, и я́рость гне́ва Твоего́ да пости́гнет их. Да бу́дет двор их пуст, и в жили́щах их да не бу́дет живы́й. Зане́ eго́же Ты порази́л еси́, ти́и погна́ша, и к боле́зни язв мои́х приложи́ша. Приложи́ беззако́ние к беззако́нию их, и да не вни́дут в пра́вду Твою́. Да потребя́тся от кни́ги живы́х и с пра́ведными да не напи́шутся. Нищ и боля́й есмь аз: спасе́ние Твое́, Бо́же, да прии́мет мя. Восхвалю́ и́мя Бо́га моего́ с пе́снию, возвели́чу Его́ во хвале́нии: и уго́дно бу́дет Бо́гу па́че тельца́ ю́на, ро́ги износя́ща и па́знокти. Да у́зрят ни́щии и возвеселя́тся: взыщи́те Бо́га, и жива́ будет душа́ ва́ша. Я́ко услы́ша убо́гия Госпо́дь и окова́нныя Своя́ не уничижи́. Да восхва́лят Его́ небеса́ и земля́, мо́ре и вся живу́щая в нем. Я́ко Бог спасе́т Сио́на, и сози́ждутся гра́ди Иуде́йстии, и вселя́тся та́мо, и насле́дят и́, и се́мя рабо́в Твои́х удержи́т и́, и лю́бящии и́мя Твое́ вселя́тся в нем.

Псалом 69:

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Сла́ва, и ны́не: И абие:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Таже, Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш:

Тропари сия, глас 2:

Несозда́нное Естество́, всех Зижди́телю, / устне́ на́ша отве́рзи, / я́ко да возвести́м хвалу́ Твою́, вопию́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва: Вы́шния Си́лы подража́юще на земли́, / побе́дную песнь прино́сим Ти, Бла́же: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, / ум мой просвети́ и се́рдце, / и устне́ мои́ отве́рзи, / во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди поми́луй, 40.

И молитву сию:

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Мы же: Ами́нь.

Таже сию молитву:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, еди́на си́ла, поми́луй мя гре́шнаго и и́миже ве́си судьба́ми спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

И настоящую молитву святаго Евстратия, в келлиях:

Велича́я велича́ю Тя Го́споди, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, но спасл еси́ от нужд ду́шу мою́. И ны́не Влады́ко, да покры́ет мя рука́ Твоя́, и да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, я́ко смяте́ся душа́ моя́, и боле́зненна есть во исхожде́нии свое́м, от окая́ннаго моего́ и скве́рнаго телесе́ сего́. Да не когда́ лука́вый сопоста́та сове́т сря́щет, и препне́т ю́ во тме, за неве́домыя и ве́домыя в житии́ сем бы́вшия ми грехи́. Ми́лостив бу́ди ми, Влады́ко, и да не у́зрит душа́ моя́ мра́чнаго взо́ра лука́вых де́монов, но да прии́мут ю́ А́нгели Твои́ све́тлии и пресве́тлии. Даждь сла́ву и́мени Твоему́ свято́му, и Твое́ю си́лою возведи́ мя на Боже́ственное Твое́ суди́ще, внегда́ суди́тися ми, да не прии́мет мя рука́ кня́зя мiра сего́, е́же исто́ргнути мя, гре́шника, во глубину́ а́дову, но предста́ни ми, и бу́ди ми Спас и Засту́пник. Теле́сныя бо и сия́ муче́ния, весе́лия суть рабо́м Твои́м. Поми́луй, Го́споди, оскверни́вшуюся страстьми́ жития́ сего́ ду́шу мою́: и чи́сту ю́ покая́нием и испове́данием приими́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 120:

Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́. По́мощь моя́ от Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Не даждь во смяте́ние ноги́ твоея́, ниже́ воздре́млет храня́й тя, се не воздре́млет, ниже́ у́снет храня́й Изра́иля. Госпо́дь сохрани́т тя, Госпо́дь покро́в твой на ру́ку десну́ю твою́. Во дни со́лнце не ожже́т тебе́, ниже́ луна́ но́щию. Госпо́дь сохрани́т тя от вся́каго зла, сохрани́т ду́шу твою́ Госпо́дь. Госпо́дь сохрани́т вхожде́ние твое́ и исхожде́ние твое́, отны́не и до ве́ка.

Псалом 133:

Се ны́не благослови́те Го́спода вси раби́ Госпо́дни, стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего, В но́щех воздежи́те ру́ки ва́ша во свята́я, и благослови́те Го́спода. Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый не́бо и зе́млю.

Сла́ва, и ны́не: Трисвятое. О́тче наш: Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

И тропари сия, глас 2:

Помяни́ Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, / и поле́зное всем подава́яй, / еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди, ду́ши раб Твои́х: / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, кондак: Со святы́ми упоко́й / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

И ныне, Богородичен: Блажи́м Тя вси ро́ди, Богоро́дице Де́во, / в Тя бо невмести́мый Христо́с Бог наш, вмести́тися благоволи́. / Блаже́ни есмы́ и мы, Предста́тельство Тя иму́ще: / день бо и нощь мо́лишися о нас, / и вся страна́ на́ша Твои́ми моли́твами утвержда́ется. / Тем воспева́юще вопие́м Ти: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Го́споди поми́луй, 12.

И молитву сию:

Помяни́ Го́споди, в наде́жди Воскресе́ния, жи́зни ве́чныя, усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и вся во благоче́стии и ве́ре сконча́вшыяся, и прости́ им вся́кое согреше́ние, во́льное же и нево́льное, сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием согреше́нное и́ми, и всели́ я́ в ме́ста све́тла, в ме́ста прохла́дна, в ме́ста поко́йна, отню́дуже отбеже́ вся́кая боле́знь, печа́ль и воздыха́ние, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, и весели́т вся от ве́ка святы́я Твоя́. Да́руй им и нам Ца́рствие Твое́, и прича́стие неизрече́нных и ве́чных Твои́х благ, и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. Ты бо еси́ жизнь, и воскресе́ние, и поко́й усо́пших рабо́в Твои́х, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

И мы: Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́.

И священник: Христо́с, и́стинный Бог наш:

И бывает отпуст от священника, и прощение, и прочая.

Полунощница воскресна

Иерей: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. И мы глаголем: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: Мы же: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: трижды.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

И абие глаголем троичный канон настоящего гласа, и по нем абие:

Припевы Григория Синаита:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну, / сла́вити Тя Бо́га Сло́ва, / Его́же трепе́щут и трясу́тся Херуви́ми, / и славосло́вят Си́лы Небе́сныя, / воскре́сшаго тридне́вно из гро́ба / Христа́ Жизнода́вца, стра́хом просла́вим.

Воспои́м вси боголе́пно пе́сньми Боже́ственными, / Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Боже́ственнаго, / Триипоста́сную Держа́ву, еди́но Ца́рство и Госпо́дьство.

Ю́же пою́т вси земноро́днии, / и славосло́вят Си́лы Небе́сныя, / от всех ве́рно поклоня́емую, / Еди́ницу по существу́, Триипоста́сную.

Господонача́льную Херуви́м / и Богонача́льную без сравне́ния Серафи́м, / неразде́льную Тро́ицу во Еди́нице, / су́щее Богонача́лие, Тя велича́ем.

Отцу́ Безнача́льному и Бо́гу, / Собезнача́льному Сло́ву со Ду́хом покланя́юся: / неразлу́чное еди́но соединя́емое Существо́, / тричи́сленную Еди́ницу пе́сньми почти́м.

Лучеза́рная Твоя́ мо́лния возсия́й ми, / Бо́же мой, Триипоста́сне Вседе́телю, / и дом мя покажи́ Твоея́ непристу́пныя сла́вы, / све́тел и светоно́сен и неизме́нен.

Его́же трепе́щут и трясу́тся Херуви́ми, / и славосло́вят А́нгельская Во́инства, / от Де́вы неизрече́нно вопло́щшагося / Христа́ Жизнода́вца, стра́хом просла́вим.

Таже: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш:

Ипакои гласа. Глас 1:

Разбо́йничо покая́ние рай окра́де, / плачь же мироно́сиц ра́дость возвести́, / я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же, / подая́й мiрови ве́лию ми́лость.

Глас 2:

По стра́сти ше́дша во гроб жены́, / во е́же пома́зати те́ло Твое́, Христе́ Бо́же, / ви́деша А́нгелы во гро́бе, и ужасо́шася: / глас бо слы́шаху от них, я́ко воскре́се Госпо́дь, / да́руя мiрови ве́лию ми́лость.

Глас 3:

Удивля́я виде́нием, / ороша́я глаго́лании, / блиста́яйся А́нгел мироно́сицам глаго́лаше: / что жива́го и́щете во гро́бе; / воста́ истощи́вый гро́бы. / Тли Премени́теля разуме́йте Непреме́ннаго. / Рцы́те Бо́гови: коль стра́шна дела́ Твоя́, / я́ко род спасл еси́ челове́ческий.

Глас 4:

Я́же Твоего́ пресла́внаго воста́ния, предте́кша мироно́сицы, / апо́столом пропове́даху Христе́, / я́ко воскре́сл еси́ я́ко Бог, / подая́ мiрови ве́лию ми́лость.

Глас 5:

А́нгельским зра́ком ум смуща́юща, / и Боже́ственным воста́нием душе́ю просвеща́емы, / мvроно́сицы апо́столом благовествова́ху: / возвести́те во язы́цех Воскресе́ние, / Го́споду соде́йствующу чудесы́, / подаю́щему нам ве́лию ми́лость.

Глас 6:

Во́льною и животворя́щею Твое́ю сме́ртию, Христе́, / врата́ а́дова сокруши́в, я́ко Бог, / отве́рзл еси́ нам дре́вний рай, и воскре́с из ме́ртвых, / изба́вил еси́ от тле́ния живо́т наш.

Глас 7:

И́же наш зрак восприе́мый, / и претерпе́вый Крест пло́тски, / спаси́ мя воскресе́нием Твои́м Христе́ Бо́же, / я́ко человеколю́бец.

Глас 8:

Мvроно́сицы Жизнода́вца предстоя́ща гро́бу, / Влады́ку иска́ху в ме́ртвых, Безсме́ртнаго, / и ра́дость благове́щения от А́нгела прие́мша, апо́столом возвеща́ху: / я́ко воскре́се Христо́с Бог, / подая́й мiрови ве́лию ми́лость.

Го́споди поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м. Иерей: Бо́же, уще́дри ны:

И молитва Пресвятей Троице, творение Марка монаха:

Всемогу́щая и Животворя́щая Свята́я Тро́ице и светонача́льная, я́же мíрную вся́кую и премíрную тварь, за еди́ну бла́гость от не су́щих приведы́й, и промышля́я и содержа́. И́же по про́чих Твои́х неизрече́нных о земно́м ро́де благодея́ниих, и покая́ние нам ра́ди плотска́го неможе́ния до сме́рти дарова́вый: не оста́ви нас окая́нных в лука́вых на́ших дея́ниих умре́ти, ниже́ злонача́льнику и зави́стцу, и губи́телю посме́шство бы́ти. Зри́ши бо Благосе́рде, ели́к у́бо о́наго на нас наве́т и вражда́, ели́ко же и на́ше страстова́ние, и сла́бость, и небреже́ние. Но неоску́дныя Твоя́ бла́гости соде́лай на нас, мо́лим на вся́кий день и час прогне́вающии Тя честны́х и животво́рных за́поведей преступле́нием. И вся у́бо всего́ преше́дшаго живота́ на́шего, и до ны́нешняго часа́ согреше́нная на́ми, в дея́ниих, или́ глаго́ланиих, или́ в помышле́ниих, оста́ви и прости́. Сподо́би же нас, про́чее сконча́ти житие́ в покая́нии, и умиле́нии, и соблюде́нии святы́х Твои́х повеле́ний. А́ще у́бо сла́достию прельсти́вшеся, многообра́зне согреши́хом, или́ ме́рзкими похотьми́ неполе́зными и вре́дными обольсти́вшеся препроводи́хом: а́ще гне́вом и я́ростию подви́гшеся безслове́сною, кого́ бра́та на́шего оскорби́хом, а́ще язы́ком неизбе́жных и стро́потных и кре́пких сете́й объя́хомся: а́ще ко́им чувств на́ших, или́ все́ми, во́лею или́ нево́лею, ве́дуще или́ не ве́дуще, от восхище́ния, или́ поуче́ния безу́мно поползо́хомся: а́ще же лука́выми по́мыслы и су́етными со́весть оскверни́хом: а́ще ли ко́им други́м о́бразом прегреши́хом, от предприя́тия и обы́чая томи́ми зла́го: прости́ нам, и оста́ви вся Всеще́дре, Пребла́же и Многоми́лостиве: и да́руй нам про́чее бо́дрость и си́лу, во е́же твори́ти во́лю Твою́ бла́гу, и благоуго́дну и соверше́нну: да нощна́го и мра́чнаго зла, светови́дным покая́нием преме́ншеся, и я́ко во дни благообра́зно ходя́ще, и очище́ни объяви́мся человеколю́бию Твоему́ недосто́йнии, воспева́юще Тя и велича́юще во ве́ки, ами́нь.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Мы же: Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́.

И бывает отпуст от священника:

Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

И священник творит прощение.

Таже: Помо́лимся о Вели́ком господи́не, и прочая.

Утреня

НАЧАЛО УТРЕНИ

Аще убо есть Великая Четыредесятница, по еже благословити священнику, глаголем:

Трисвятое по О́тче наш: Го́споди поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: трижды, и два псалма.

Аще же ни, по благословении: Прииди́те, поклони́мся: трижды, и псалмы.

Сии псалмы глаголются в монастырех косно, за еже кадити священнику братию всю.

Псалом 19

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псалом 20

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

И тропари сия:

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва: Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

И ны́не: Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, / не пре́зри Блага́я моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, / утверди́ правосла́вных жи́тельство: / спаси́ лю́ди Твоя́, и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, / зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на благослове́нная.

Священник: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о Вели́ком господи́не и отце́ нашем, Святе́йшем Патриа́рхе (имярек) и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем епи́скопе [или архиепи́скопе, или митрополи́те] (имярек), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Еще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны.

Возглас: Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Людие: Ами́нь. И́менем госпо́дним благослови́ о́тче.

Иерей же возглашает: Сла́ва святе́й, и единосу́щней, и животворя́щей, и неразде́льней Тро́ице, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И начинаем шестопсалмие, со всяким молчанием и умилением слушающе: учиненный же брат со благоговением и страхом Божиим глаголет:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды.

Псалом 3:

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды, без поклонов.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

И исходит священник от олтаря и глаголет молитвы утренния тайно, стояй непокровен пред святыми дверьми.

Псалом 87:

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Таже ектения глаголется от священника. И абие поется во глас тропаря, настоящаго дне святаго:

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, / благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Таже глаголем тропарь прилучившагося праздника, или святаго, или воскресный прилучившагося гласа дважды, и Богородичен в тойже глас. Певаему же Бог Госпо́дь: отходит канонарх, и стоит посреде храма откровенною главою и глаголет тихо вышеписанныя стихи: стоит же тамо, дондеже начнут певцы Богородичен. Таже покланяется на немже стоит месте, и обращься покланяется к ликом, и отходит: тако творит, и егда есть аллилу́иа.

Аще же есть аллилу́иа или великая 40-ца, вместо Бог Госпо́дь, поем аллилу́иа, трижды, во глас осмогласника.

Стихи же глаголются сия:

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Стих 2: Пра́вде научи́теся живу́щии на земли́.

Стих 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

И по Аллилу́иа поем Троичны гласа, кийждо по единощи.

Песни троичны, глас 1:

Плотски́ми образова́нии Безпло́тных сил / к мы́сленному и невеще́ственному возводи́ми уму́ / и Трисвято́ю пе́снию Триипоста́снаго Божества́ прие́млюще сия́ние, / херуви́мски возопии́м Еди́ному Бо́гу: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Со все́ми Небе́сными си́лами / херуви́мски Су́щему в Вы́шних возопии́м, / трисвяту́ю возсыла́юще хвалу́: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, / и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Ведомо буди, како глаголати в концах во всех первых троичнах осми гласов:

В понедельник перваго троична глаголати сице: Предста́тельствы Безпло́тных Твои́х поми́луй нас.

Во вторник: Моли́твами Предте́чи Твоего́ поми́луй нас.

В среду: Си́лою Креста́ Твоего́ сохрани́ нас, Го́споди.

Такожде и в пяток.

В четверток: Моли́твами святы́х апо́стол Твои́х и святи́теля Никола́я поми́луй нас.

А у прочих двою троичнов глаголати, якоже в концах их писано есть.

Песни Троичны, глас 2:

Вы́шния Си́лы подража́юще на земли́, / побе́дную песнь прино́сим Ти, Бла́же: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Несозда́нное Естество́, всех Зижди́телю, / устне́ на́ша отве́рзи, / я́ко да возвести́м хвалу́ Твою́, вопию́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, / ум мой просвети́ и се́рдце, / и устне́ мои́ отве́рзи, / во е́же пе́ти Тя, свята́я Тро́ице: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны, глас 3:

Тро́ице Единосу́щная и неразде́льная, / Еди́нице Триипоста́сная и Соприсносу́щная, / Тебе́, я́ко Бо́гу, а́нгельскую песнь вопие́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Отца́ Безнача́льна, Сы́на Собезнача́льна, Ду́ха Соприсносу́щна, / Божество́ Еди́но, / херуви́мски славосло́вити дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Напра́сно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, / но стра́хом зове́м в полу́нощи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны, глас 4:

У́мных Твои́х слуг приноси́ти сме́ртнии, песнь дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Я́ко чи́ни ны́не А́нгельстии на Небеси́ / и стоя́ния стра́хом челове́ческая на земли́, / побе́дную песнь прино́сим Ти, Бла́же: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Безнача́льнаго Твоего́ Отца́ / и Тебе́, Христе́ Бо́же, / и Пресвята́го Твоего́ Ду́ха, / херуви́мски славосло́вити дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны, глас 5:

Пе́нию вре́мя и моли́тве час, / приле́жно возопии́м Еди́ному Бо́гу: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Образова́ти дерза́юще у́мная Твоя́ Во́инства, / Тро́ице Безнача́льная, / усты́ недосто́йными вопие́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: И́же в ложесна́ деви́ческая вмести́выйся / и недр Оте́ческих не разлучи́выйся, / со А́нгелы и нас, Христе́ Бо́же, приими́, вопию́щих Ти: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны, глас 6:

Предстоя́ще со стра́хом Херуви́ми, / ужаса́ющеся с тре́петом Серафи́ми, / трисвяту́ю песнь прино́сят немо́лчным гла́сом. / С ни́миже и мы вопие́м, гре́шнии: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Безпло́тными усты́, немо́лчными славословле́ньми / шестокри́льнии вопию́т Ти трисвяту́ю песнь, Бо́же наш. / И мы, и́же на земли́, / недосто́йными усты́ хвалу́ Ти возсыла́ем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Тро́ичныя Еди́ницы Божество́ неслия́нным соедине́нием сла́вим / и а́нгельскую песнь вопие́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны, глас 7:

Вы́шнею си́лою херуви́мски воспева́емый / и Боже́ственною сла́вою а́нгельски покланя́емый, / приими́ и нас, су́щих на земли́, / недосто́йными устна́ми хвале́ние Тебе́ возсыла́ющих: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Я́ко сон, ле́ность отложи́вши, душе́, / исправле́ние ко хвале́нию покажи́ Судии́ / и со стра́хом возопи́й: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Непристу́пному Божеству́ во Еди́нице Тро́ице / серафи́мскую трисвяту́ю возсыла́юще хвалу́, / со стра́хом возопии́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны, глас 8:

На не́бо сердца́ иму́ще, а́нгельский подражи́м чин / и со стра́хом Судии́ припаде́м, побе́дную взыва́юще хвалу́: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Зре́ти Тебе́ не сме́юще Херуви́ми, / летя́ще зову́т со восклица́нием Боже́ственную песнь трисвята́го гла́са, / с ни́миже и мы вопие́м Ти: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Сляца́еми мно́жеством прегреше́ний на́ших / и не сме́юще воззре́ти на высоту́ небе́сную, / ду́шу с те́лом прекло́ньше, / со А́нгелы песнь вопие́м Ти: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Аще же поем Аллилу́иа в субботу вместо Бог Госпо́дь. Стихи же глаголим сия:

Стих: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́ Го́споди.

Стих: И па́мять их в род и род.

Стих: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Тропарь: Глубино́ю му́дрости: Дважды. Сла́ва, и ны́не, Богородичен.

Таже стихословим псалтирь и седальны по чину их: и пятьдесятый псалом: Поми́луй мя, Бо́же: (стр. 27).

[Аще убо есть неделя, или Владычний, или Богородичный праздник, или святый, имеяй великое славословие, поем полиелей:

Псалом 134:

Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода. Аллилу́иа, трижды. Стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. Хвали́те Го́спода, я́ко Благ Госпо́дь, по́йте и́мени Его́, я́ко добро́: я́ко Иа́кова избра́ Себе́ Госпо́дь, Изра́иля в достоя́ние Себе́. Я́ко аз позна́х, я́ко Ве́лий Госпо́дь, и Госпо́дь наш над все́ми бо́ги. Вся ели́ка восхоте́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, в моря́х и во всех бе́зднах. Возводя́ о́блаки от после́дних земли́, мо́лнии в дождь сотвори́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ Свои́х. И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петския, от челове́ка до скота́. Посла́ зна́мения и чудеса́ посреде́ Тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся рабы́ eго́. И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ кре́пки: Сио́на, царя́ Аморре́йска, и Ога, царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска, и даде́ зе́млю их достоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем Свои́м. Го́споди, и́мя Твое́ в век и па́мять Твоя́ в род и род: я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем Свои́м, и о рабе́х Свои́х умо́лится. И́доли язы́к, сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. Уста́ и́мут, и не возлаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, у́ши и́мут, и не услы́шат, ниже́ бо есть дух во усте́х их. Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. До́ме Изра́илев, благослови́те Го́спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода, до́ме Леви́ин, благослови́те Го́спода. Боя́щиися Го́спода, благослови́те Го́спода. Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме. Аллилу́иа, трижды.

Псалом 135:

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, трижды. Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему чудеса́ ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему небеса́ ра́зумом, я́ко в век ми́лость Его́. Утверди́вшему зе́млю на вода́х, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. Со́лнце во о́бласть дне, я́ко в век ми́лость Его́. Луну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, я́ко в век ми́лость Его́. Порази́вшему Еги́пта с пе́рвенцы eго́, я́ко в век ми́лость Его́, и изве́дшему Изра́иля от среды́ их, я́ко в век ми́лость Его́. Руко́ю кре́пкою и мы́шцею высо́кою, я́ко в век ми́лость Его́. Разде́льшему Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в век ми́лость Его́. И прове́дшему Изра́иля посреде́ eго́, я́ко в век ми́лость Его́. И истря́сшему фарао́на и си́лу eго́ в мо́ре Чермно́е, я́ко в век ми́лость Его́. Прове́дшему лю́ди Своя́ в пусты́ни, я́ко в век ми́лость Его́. Порази́вшему цари́ ве́лия, я́ко в век ми́лость Его́, и уби́вшему цари́ кре́пкия, я́ко в век ми́лость Его́: Сио́на, царя́ Аморре́йска, я́ко в век ми́лость Его́, и Ога, царя́ Васа́нска, я́ко в век ми́лость Его́. И да́вшему зе́млю их достоя́ние, я́ко в век ми́лость Его́. Достоя́ние Изра́илю, рабу́ Своему́, я́ко в век ми́лость Его́. Я́ко во смире́нии на́шем помяну́ ны Госпо́дь, я́ко в век ми́лость Его́. И изба́вил ны есть от враго́в на́ших, я́ко в век ми́лость Его́. Дая́й пи́щу вся́кой пло́ти, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, трижды.

[Аще убо есть неделя о Блудном сыне, или Мясопустная, или Сыропустная, припеваем же к сим и третий псалом со аллилуиею красною:

Псалом 136

На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, внегда́ помяну́ти нам Сио́на. Аллилу́иа. На ве́рбиих посреде́ его обе́сихом орга́ны на́ша. Аллилу́иа. Я́ко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х пе́сней и ве́дшии нас о пе́нии. Аллилу́иа. Воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. Аллилу́иа. Ка́ко воспое́м песнь Госпо́дню на земли́ чужде́й? Аллилу́иа. Аще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́. Аллилу́иа. Прильпни́ язы́к мой горта́ни моему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко в нача́ле весе́лия моего́. Аллилу́иа. Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в день Иерусали́мль, глаго́лющия: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний его́. Аллилу́иа. Дщи Вавило́ня окая́нная. Блаже́н и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ нам. Аллилу́иа. Блаже́н и́же и́мет, и разбие́т младе́нцы твоя́ о ка́мень. Аллилу́иа.]

Тропари воскресны, поемыя по Непорочнах, в неделях всего лета, глас 5:

На едином коемждо тропаре глаголем:

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́нгельский собо́р удиви́ся, / зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася, / сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша, / и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша, / и от а́да вся свобо́ждша.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми, / о учени́цы, растворя́ете? / Блиста́яйся во гро́бе А́нгел мироно́сицам веща́ше: / ви́дите вы гроб и уразуме́йте, / Спас бо воскре́се от гро́ба.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху / ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия, / но предста́ к ним А́нгел и рече́: / рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите, / воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Мироно́сицы жены́ с ми́ры прише́дшия / ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху, / А́нгел же к ним рече́, глаго́ля: / что с ме́ртвыми жива́го помышля́ете? / Я́ко Бог бо, воскре́се от гро́ба.

Сла́ва: Поклони́мся Отцу́ / и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху, / Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, / с Серафи́мы зову́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

И ны́не: Жизнода́вца ро́ждши, / греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́, / ра́дость же Е́ве / в печа́ли ме́сто подала́ еси́, / па́дшия же от жи́зни / к сей напра́ви / из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

Диакон: Па́ки и па́ки:

Священник возглашает: Я́ко благослови́ся и́мя Твое́ и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы: Ами́нь.

Ипакои.

Таже степенны прилучившагося гласа. Аще праздник Владычний или празднуемаго святаго, поем:

Степенна, глас 4. Антифон 1-й, кийждо стих повторяем:

От ю́ности моея́ / мно́зи бо́рют мя стра́сти, / но Сам мя заступи́, / и спаси́, Спа́се мой.

Ненави́дящии Сио́на, / посрами́теся от Го́спода, / я́ко трава́ бо огне́м / бу́дете изсо́хше.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом / вся́ка душа́ живи́тся, / и чистото́ю возвыша́ется, / светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне.

И ны́не, тойже.

Диакон: Во́нмем.

Священник: Мир всем.

Людие: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость! Прокимен воскресен.

Прокимны воскресны. Глас 1:

Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, / положу́ся во Спасе́ние, не обиню́ся о нем. Стих: Словеса́ Госпо́дня, словеса́ чи́ста.

Глас 2:

Воста́ни, Го́споди, Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́, / и сонм люде́й обы́дет Тя. Стих: Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х, спаси́ мя.

Глас 3:

Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся, / и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится. Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́.

Глас 4:

Воскресни́, Го́споди, помози́ нам / и изба́ви нас и́мене Твоего́ ра́ди. Стих: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам.

Глас 5:

Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки. Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Глас 6:

Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́, / и прииди́ во е́же спасти́ нас. Стих: Пасы́й Изра́иля вонми́, наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа.

Глас 7:

Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Глас 8:

Воцари́тся Госпо́дь во век, / Бог твой Сио́не, в род и род. Стих: Хвали́ душе́ моя́ Го́спода, восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м.

Диакон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Священник: Я́ко свят еси́, Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Прокимен иной:

Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода. Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию свята́го Ева́нгелия Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Диакон: Прему́дрость, про́сти! Услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Матфе́я (или Ма́рка, Луки́, Иоа́нна) свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́!

Диакон: Во́нмем.

По Евангелии, аще есть неделя, глаголем сей тропарь:

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному безгре́шному. / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / сме́ртию смерть разруши́.]

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

[По 50-м псалме, аще есть неделя:

Сла́ва: Моли́твами апо́столов, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й / и по мно́жеству щедро́т Твои́х / очи́сти беззако́ние мое́.

Посем стихира: Воскре́с Иису́с от гро́ба, / я́коже прорече́, / даде́ нам живо́т ве́чный / и ве́лию ми́лость.

[Аще же есть неделя о Мытаре и фарисее и даже до недели пятыя Великия Четыредесятницы по 50-м псалме поем тропари покаянные:

Слава, глас 8: Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен: На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.]

Священник: Спаси́ Бо́же лю́ди Твоя́:

Лик: Го́споди, поми́луй, 12.

Возглас: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ним же благослове́н еси́, со Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.]

Таже поем каноны со стихословием.

На 9-й песни поем песнь Пресвятыя Богородицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

К коемуждо стиху припеваем: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо, от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́ да́же до ве́ка.

Таже 9-я песнь канона. Аще убо несть неделя, по ирмосе: Досто́йно есть: Аще же есть неделя, или полиелей пет, по катавасии ектения:

Свят Госпо́дь Бог наш. Трижды.

Стих: Я́ко свят Госпо́дь Бог наш.

Стих: Над все́ми людьми́ Бог наш.

И утренний ексапостиларий.

Аще же есть Четыредесятница, глаголем светильны в прилучившийся глас. Аще же ни, ексапостиларий дне, и абие хвалитны. Аще убо есть неделя, или Владычний праздник, или святый, имеяй великое славословие, поется сице, Вся́кое дыха́ние, в прилучившийся глас:

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. / Хвали́те Го́спода с небе́с, / хвали́те Его́ в вы́шних. / Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. / Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, / хвали́те Его́, вся Си́лы Его́. / Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Псалом 148

Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.

Псалом 149

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем eго́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.

От зде начинаем стихиры:

На 6: Сотвори́ти в них суд напи́сан. / Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Псалом 150

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. / Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Аще есть неделя:

[Стих: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ Твоя́.]

По стихирах, Сла́ва, стихира евангельская.

И ны́не, настоящий Богородичен:

Преблагослове́на еси́, Богоро́дице Де́во, / Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся, / Ада́м воззва́ся, / кля́тва потреби́ся, / Е́ва свободи́ся, / смерть умертви́ся, и мы ожи́хом. / Тем воспева́юще вопие́м: / благослове́н Христо́с Бог, / благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Священник: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Трижды.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́.

Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Таже высочайшим гласом: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

И по скончании славословия, не глаголет священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: якоже мнози глаголют, но абие по конце трисвятаго, глаголем тропарь отпустительный случившийся и Богородичен.

[Аще же есть неделя, глаголем тропарь воскресный. И в первый убо глас, 3, 5, 7, глаголем сей:

Днесь спасе́ние ми́ру бысть, / пое́м Воскре́сшему из гро́ба, / и Нача́льнику жи́зни на́шея: / разруши́в бо сме́ртию смерть, / побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость.

Во глас же 2, 4, 6, 8 глаголем сей:

Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да, / разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди, / вся от сете́й врага́ изба́вивый; / яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м, / посла́л еси́ я на про́поведь, / и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней, / Еди́не Многоми́лостиве.]

Таже глаголет диакон или иерей ектению: Поми́луй нас, Бо́же:

Возглас: Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Мы же: Ами́нь.

Таже диакон, или иерей: Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу:

Возглас: Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Мы же: Ами́нь.

Иерей: Ми́р всем.

Людие: И ду́хови твоему́.

Диакон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглас: Твое́ бо есть е́же ми́ловати и спаса́ти ны́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Мы же: Ами́нь.

Диакон: Прему́дрость.

Лик: Благослови́.

Иерей: Сый благослове́н Христо́с, Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к ве́ка.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

Священник творит отпуст, в неделю:

Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, (и святаго, егоже есть храм, и святаго, егоже есть день), святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик (многолетие): Вели́каго господи́на и отца́ на́шего [имярек] Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего преосвяще́ннейшаго [имярек], митрополи́та (или архиепи́скопа, или епи́скопа егоже есть область), Богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую, настоя́теля, бра́тию, прихо́жан свята́го хра́ма сего́, и вся правосла́вныя христиа́ны, Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

Таже час первый.

Аще день не имеяй славословия великаго, глаголет учиненный брат:

Хвали́те Го́спода с небе́с. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, хвали́те Его́, вся Си́лы Его́. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Хвали́те Его́, со́лнце и луна́: хвалитны вси, см. выше (стр. 28).

Аще же есть Четыредесятница, или ин день, не имеяй славословия великаго по хвалитех, аще несть стихир, вместо Сла́ва, и ны́не, глаголет учиненный брат:

Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Духу́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Таже: Сподо́би Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Иерей: Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

И по возгласе лик: Ами́нь.

Иерей: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диакон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Таже осмогласника стихиры, аще несть Владычний праздник.

Стих первый: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́ Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся: во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, / и наста́ви сы́ны их.

Стих вторый: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, / и де́ло рук на́ших испра́ви.

Сла́ва, самогласен, аще имать: И ны́не, Богородичен.

Таже: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Посем: Трисвятое. По О́тче наш: Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь. Тропарь дне. Сла́ва, и ны́не, Богородичен.

Священник ектению: Поми́луй нас, Бо́же: И прочая. И по возгласе: Прему́дрость. И мы: Благослови́. Иерей: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век века́. Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. Лик: Сла́ва, и ны́не, Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́. И отпуст. Таже час первый.

Ведомо буди, егда несть славословия великаго, отпуст утрени не бывает, но абие по возгласе и по Утверди́, Бо́же: Прииди́те, поклони́мся: трижды, и час первый.

Аще есть Четыредесятница:

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь. Дважды.

Трисвятое. По О́тче наш: Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

Мы же глаголем: В хра́ме стоя́ще сла́вы Твоея́, / на небеси́ стоя́ти мним, / Богоро́дице, дверь небе́сная, / отве́рзи нам две́ри ми́лости Твоея́.

Таже, Го́споди поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы глаголем: Аминь. Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́, мир умири́, святы́й храм сей [святу́ю оби́тель сию́] до́бре сохрани́: пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу в селе́ниих пра́ведных учини́, и нас в покая́нии и испове́дании приими́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

Посем поклоны великия три, глаголюще в них на коемждо поклоне молитву преподобнаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

По сих же и иных малых, 12. Таже паки ин поклон великий един, глаголюще и в нем предписанную молитву: и по еже востати нам, начинает предстоятель первый час.

Час первый

ПРИИДИ́ТЕ, ПОКЛОНИ́МСЯ: ТРИЖДЫ. И ПОКЛОНЫ ТРИ.

Псалом 5:

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псалом 89:

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псалом 100:

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. Поклоны три. Го́споди, поми́луй, трижды. И аще убо Бог Госпо́дь поется, глаголем: Сла́ва, тропарь дне. И ны́не: Что Тя нарече́м:

Аще же Аллилу́иа, глаголем сей тропарь, глас 6:

Зау́тра услы́ши глас мой, / Царю́ мой и Бо́же мой.

Стих 1: Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́.

Стих 2: Я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди.

К сим же стихом припеваем: Зау́тра услы́ши глас мой: весь до конца, и покланяемся по единожды.

Слава, и ныне, Богородичен:

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? / Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. / Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. / Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ / и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. / Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, / и сохраню́ за́поведи Твоя́. / Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, / весь день великоле́пие Твое́.

Сии стихи в Четыредесятнице како поются, писано в Триоди.

Трисвятое. По О́тче наш: Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

Аще несть Четыредесятница, глаголем кондак святаго, или прилучившагося праздника. Аще же есть Четыредесятница, или кондака несть, в понедельник убо и во вторник, и в четверток глаголи настоящий Богородичен:

Пресла́вную Бо́жию Ма́терь, и святы́х А́нгел Святе́йшую, / немо́лчно воспои́м се́рдцем и усты́, / Богоро́дицу сию́ испове́дающе, / я́ко вои́стинну ро́ждшую нам Бо́га воплоще́нна, / и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.

В среду же и пяток глаголи сие, глас 4:

Ско́ро предвари́, пре́жде да́же не порабо́тимся враго́м / ху́лящим Тя, и претя́щим нам, Христе́ Бо́же наш, / погуби́ Кресто́м Твои́м борю́щия нас, / да уразуме́ют, ка́ко мо́жет правосла́вных ве́ра, / моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

В субботу сей, глас 8:

Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри, / вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики, / тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́, / Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник возглас: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

И мы глаголем: Аминь.

И аще есть Четыредесятница, творим три великия поклоны, глаголюще предписанную молитву:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

Подобне и других малых, 12. Таже и конечный. Бывают вкупе, 16.

Таже: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Го́споди, поми́луй, 12.

Иерей читает настоящую молитву:

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мiр, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Лик: Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, / но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́. И бывает отпуст.

Конец перваго часа.

Междочасие тогожде часа

По: Благослове́н Бог: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице. О́тче наш: Го́споди поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся, трижды. И псалмы:

Псалом 45:

Бог нам Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́ и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды их, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий: освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бог посреде́ eго́, и не подви́жится: помо́жет eму́ Бог у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ глас Свой Вы́шний, подви́жеся земля́. Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лук сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко Аз есмь Бог: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль.

Псалом 91:

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь, в десятостру́ннем псалти́ри с пе́снию в гу́слех. Я́ко возвесели́л мя еси́, Го́споди, в творе́нии Твое́м, и в де́лех руку́ Твое́ю возра́дуюся. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, зело́ углуби́шася помышле́ния Твоя́. Муж безу́мен не позна́ет, и неразу́мив не разуме́ет сих. Внегда́ прозябо́ша гре́шницы я́ко трава́, и пронико́ша вси де́лающии беззако́ние: я́ко да потребя́тся в век ве́ка. Ты же Вы́шний во век, Го́споди. Я́ко се врази́ Твои́, Го́споди, я́ко се врази́ Твои́ поги́бнут, и разы́дутся вси де́лающии беззако́ние. И вознесе́тся я́ко единоро́га рог мой, и ста́рость моя́ в еле́и масти́те. И воззре́ о́ко мое́ на враги́ моя́, и востаю́щыя на мя лука́внующыя услы́шит у́хо мое́. Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится. Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т, еще́ умно́жатся в ста́рости масти́те, и благоприе́млюще бу́дут. Да возвестя́т, я́ко прав Госпо́дь Бог наш, и несть непра́вды в Нем.

Псалом 92:

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся: облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася, и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. Гото́в Престо́л Твой отто́ле: от ве́ка Ты еси́. Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́. Во́змут ре́ки сотре́ния своя́, от гласо́в вод мно́гих. Ди́вны высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь. Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́, до́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Сла́ва и ны́не: Трисвятое. Поклоны три. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

И тропари сия, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; / вся́каго бо отве́та недоуме́юще, / сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: / поми́луй нас.

Сла́ва: Го́споди, поми́луй нас, / на Тя бо упова́хом; / не прогне́вайся на ны зело́, / ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, / но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, / и изба́ви ны от враг на́ших; / Ты бо еси́ Бог наш, / и мы лю́дие Твои́, / вси дела́ руку́ Твое́ю, / и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, / благослове́нная Богоро́дице, / наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, / но да изба́вимся Тобо́ю от бед: / Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. И мы: Ами́нь.

Посем поклоны великия три, глаголюще в них на коемждо поклоне молитву преподобнаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон великий.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон великий.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон великий.

Таже малых поклонов 12, глаголюще себе втай на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки, скончав поклоны, глаголем молитву всю вышеписанную: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: И поклон един великий.

Таже молитву Великаго Василиа:

Бо́же Ве́чный, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, вся́кия тва́ри Соде́телю, ми́лости Исто́чниче, бла́гости пучи́но, и человеколю́бия неизсле́димая бе́здно: просвети́ на ны свет лица́ Твоего́, Го́споди, возсия́й в сердца́х на́ших у́мное Со́лнце пра́вды, и Твоего́ весе́лия ду́шы на́ша испо́лни, и научи́ нас Твои́м поуча́тися при́сно и веща́ти судьба́м, и испове́датися Тебе́ вы́ну, на́шему Влады́це и Благоде́телю. Рук на́ших дела́ к Твое́й испра́ви во́ли, и де́яти нам Тебе́ благоуго́дная и любе́зная благопоспеши́, да и о на́шем недосто́инстве просла́вится Твое́ Пресвято́е И́мя, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго Божества́ же и Ца́рства: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ами́нь.

Потом и сию тогожде:

Посыла́яй свет, и и́дет, возсиява́яй со́лнце на пра́ведныя и непра́ведныя, лука́выя же и благи́я: творя́й у́тро, и просвеща́яй всю вселе́нную, просвети́ и на́ша сердца́, Влады́ко всех: да́руй нам в настоя́щий день благоугоди́ти Тебе́, сохраня́яй нас от вся́каго греха́, и вся́каго лука́ваго дея́ния, избавля́яй нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во дни, и от вся́кия сопроти́вныя си́лы, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, невеще́ственных Твои́х служи́телей, и пренебе́сных сил и всех святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

И мы: Ами́нь.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

И мы: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́. И бывает отпуст малый.

Начало часов. Час третий

По еже благословити священнику, глаголем: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

Таже, Го́споди, поми́луй, 12, Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 16:

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псалом 24:

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, трижды. Го́споди, поми́луй, трижды.

И аще убо Бог Госпо́дь поется, глаголи: Сла́ва, дне тропарь. И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ Лоза́ И́стинная:

Аще же Аллилу́иа, глаголи настоящий тропарь, во глас 6:

Го́споди, и́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха / в тре́тий час Апо́столом Твои́м низпосла́вый: / Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, / но обнови́ нас, моля́щих Ти ся.

Стих 1: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Стих 2: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

К сим же стихом припеваем: Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха: весь до конца, и покланяемся по единожды.

Таже, Слава, и ныне, Богородичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живота́, / Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати ду́ши на́ша.

Госпо́дь Бог благослове́н, / благослове́н Госпо́дь день дне, / поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, / Бог наш, Бог спаса́ти.

Трисвятое. По О́тче наш:

Кондак дне святаго, или праздника.

Аще же пост, сия глаголем тропари, глас 8:

Благослове́н еси́ Христе́ Бо́же наш, / И́же прему́дры ловцы́ явле́й, / низпосла́в им Ду́ха Свята́го, / и те́ми уловле́й вселе́нную, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Сла́ва: Ско́рое и изве́стное даждь утеше́ние рабо́м Твои́м, Иису́се, / внегда́ уныва́ти духо́м на́шим, / не разлуча́йся от душ на́ших в ско́рбех, / не удаля́йся от мы́слей на́ших во обстоя́ниих, но при́сно нас предвари́. / Прибли́жися нам, прибли́жися везде́ Сый, / я́коже со Апо́столы Твои́ми всегда́ еси́, / си́це и Тебе́ жела́ющым соедини́ Себе́, Ще́дре, да совоку́плени Тебе́ пое́м / и славосло́вим Всесвята́го Ду́ха Твоего́.

И ны́не: Наде́жда, и предста́тельство, и прибе́жище христиа́н, необори́мая стена́, / изнемога́ющим приста́нище небу́рное, Ты еси́ Богоро́дице Пречи́стая, / но я́ко мiр Спаса́ющая непреста́нною Твое́ю моли́твою, / помяни́ и нас, Де́во Всепе́тая.

Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник возглас: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

И аще есть Четыредесятница, творим три великия поклоны, глаголюще предписанную молитву:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

И поклон един великий.

По скончании же поклонов, глаголем молитву сию, святаго Мардария:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Конец третиаго часа.

Междочасие тогожде часа

По: Благослове́н Бог: Трисвятое. По О́тче наш: Го́споди поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся, трижды. И псалмы:

Псалом 29:

Вознесу́ Тя, Го́споди, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в мои́х о мне. Го́споди Бо́же мой, воззва́х к Тебе́, и исцели́л мя еси́. Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою́, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров. По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́. Я́ко гнев в я́рости Его́, и живо́т в во́ли Его́: ве́чер водвори́тся плачь, и зау́тра ра́дость. Аз же рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век. Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу. Отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н. К Тебе́, Го́споди, воззову́, и к Бо́гу моему́ помолю́ся. Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т и́стину Твою́? Слы́ша Госпо́дь и поми́лова мя: Госпо́дь бысть Помо́щник мой. Обрати́л еси́ плачь мой в ра́дость мне: растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием. Я́ко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся: Го́споди Бо́же мой, во век испове́мся Тебе́.

Псалом 31:

Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. Блаже́н муж, eму́же не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ есть во усте́х eго́ лесть. Я́ко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя́, от е́же зва́ти ми весь день. Я́ко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. Беззако́ние мое́ позна́х и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. За то помо́лится к Тебе́ всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к нему́ не прибли́жатся. Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи Мои́. Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

Псалом 60:

Услы́ши, Бо́же, моле́ние мое́, вонми́ моли́тве мое́й. От коне́ц земли́ к Тебе́ воззва́х, внегда́ уны́ се́рдце мое́, на ка́мень возне́сл мя еси́, наста́вил мя еси́. Я́ко был еси́ упова́ние мое́, столп кре́пости от лица́ вра́жия. Вселю́ся в селе́нии Твое́м во ве́ки, покры́юся в кро́ве крил Твои́х. Я́ко Ты, Бо́же, услы́шал еси́ моли́твы моя́, дал еси́ достоя́ние боя́щымся и́мене Твоего́. Дни на дни царе́вы приложи́ши, ле́та eго́ до дне ро́да и ро́да. Пребу́дет в век пред Бо́гом, ми́лость и и́стину Его́ кто взы́щет? Та́ко воспою́ и́мени Твоему́ во ве́ки, возда́ти ми моли́твы моя́ день от дне.

Сла́ва и ны́не: Трисвятое. По О́тче наш:

Тропари сия, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Сла́ва: Му́ченицы Твои́, Го́споди, / во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: / иму́ще бо кре́пость Твою́, / мучи́телей низложи́ша, / сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости: / тех моли́твами / спаси́ ду́ши на́ша.

И ны́не: Стена́ Необори́мая нам христиа́ном еси́ Богоро́дице Де́во, / к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем, / и па́ки согреша́юще, и́мамы Тя Моли́твенницу. / Тем благодаря́ще вопие́м Ти: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. И мы: Ами́нь.

Посем поклоны великия три, глаголюще в них на коемждо поклоне молитву преподобнаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон великий.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон великий.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон великий.

Таже малых поклонов 12, глаголюще себе втай на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки, скончав поклоны, глаголем молитву всю вышеписанную: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: И поклон един великий.

Посем молитву сию, Великаго Василия:

Го́споди Бо́же наш, Твой мир да́вый челове́ком, и Пресвята́го Ду́ха дар Твои́м ученико́м и Апо́столом низпосла́вый, и сих устне́ о́гненными язы́ки разве́рзый си́лою Твое́ю, разве́рзи и нас, гре́шных, устне́, и научи́ ны, ка́ко подоба́ет, и о ни́хже тре́бе есть моли́тися: упра́ви на́шу жизнь, благооти́шное обурева́емых приста́нище, и скажи́ нам путь, во́ньже по́йдем, и дух прав обнови́ во утро́бах на́ших, и Ду́хом Влады́чним мы́сли на́шея утверди́ поползнове́ние, да на всяк день Ду́хом Твои́м Благи́м к поле́зному наставля́еми, сподо́бимся твори́ти за́поведи Твоя́, и Твое́ при́сно помина́ти сла́вное и испыта́тельное прише́ствие соде́янных на́ми челове́ки, и не прельща́тися тле́ющими мiра сего́ красота́ми, но бу́дущих жела́ти восприя́тия укрепи́ сокро́вищ. Я́ко благослове́н еси́ и хва́лен от всех святы́х Твои́х, во ве́ки веко́в, ами́нь.

Час шестый

Прииди́те, поклони́мся: трижды.

И псалмы: псалом 53:

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псалом 54:

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голубине́, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. Го́споди, поми́луй, трижды. И аще поется, Бог Госпо́дь, глаголем: Сла́ва, тропарь дне.

Аще же Аллилуиа, глаголем настоящий тропарь, во глас 2:

И́же в шесты́й день же и час, / на кресте́ Пригвожде́й / в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, / и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, / Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Стих 1: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, и не пре́зри моле́ния моего́.

Стих 2: Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя.

Слава, и ныне, Богородичен:

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, / Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, / я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, / я́ко обнища́хом зело́; / помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, / сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас / и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Трисвятое. По О́тче наш: кондак дне святаго.

Аще пост, глаголем тропари сия, глас 2:

Спасе́ние соде́лал еси́ посреде́ земли́, Христе́ Бо́же, / на Кресте́ пречи́стеи ру́це Твои́ просте́рл еси́, / собира́я вся язы́ки, зову́щия: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва: Пречи́стому о́бразу Твоему́ покланя́емся Благи́й, / прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же, / во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест, / да изба́виши, я́же созда́л еси, от рабо́ты вра́жия. / Тем благода́рственно вопие́м Ти: / ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, / прише́дый спасти́ мiр.

И ны́не: Милосе́рдия су́щи исто́чник, / ми́лости сподо́би нас, Богоро́дице, / при́зри на лю́ди согреши́вшия, / яви́ я́ко при́сно си́лу Твою: / на Тя бо упова́юще, ра́дуйся вопие́м Ти, / я́коже иногда́ Гаврии́л безпло́тных архистрати́г.

Сей глаголется в понедельник, во вторник и четверток. Последующий же глаголется в среду и пяток, вместо: Милосе́рдия су́щи:

Глас 2, Крестобогородичен:

Препросла́влена еси́, Богоро́дице Де́во, пое́м Тя, / Кресто́м бо Сы́на Твоего́ низложи́ся ад, и смерть умертви́ся, / умерщвле́ннии воста́хом, и живота́ сподо́бихомся, / рай восприя́хом, дре́внее наслажде́ние. / Тем благодаря́ще, славосло́вим я́ко держа́внаго Христа́ Бо́га на́шего, / и еди́наго Многоми́лостиваго.

Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Посем: Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

И поклоны, яко речеся, аще есть пост:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

Подобне и других малых, 12.

Таже молитва святаго Великаго Василия:

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И аще убо Бог Госпо́дь: пето есть, изобразительная глаголем зде. Аще же Аллилу́иа, глаголи я по девятом часе, а девятый час по шестом начинается сице: Прииди́те, поклони́мся: трижды. И псалмы, и прочая.

Ведомо буди, яко во святей горе Афонской, и в прочих монастырех, в часех глаголют всегда вместо кондака предписанныя тропари на ряду, сиречь: Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш: и прочая.

А кондак глаголют токмо на изобразительных, кроме Владычних праздников и святых, егда пет полиелей и великое славословие: тогда бо глаголется везде кондак.

Междочасие шестаго часа

Прииди́те, поклони́мся: трижды. И псалмы.

Псалом 55:

Поми́луй мя, Бо́же, я́ко попра́ мя челове́к, весь день боря́ стужи́ ми. Попра́ша мя врази́ мои́ весь день, я́ко мно́зи борю́щии мя с высоты́. В день не убою́ся, аз же упова́ю на Тя. О Бо́зе похвалю́ словеса́ моя́, на Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне плоть? Весь день слове́с мои́х гнуша́хуся, на мя вся помышле́ния их на зло. Вселя́тся и скры́ют, ти́и пя́ту мою́ сохраня́т, я́коже потерпе́ша ду́шу мою́. Ни о чесо́мже отри́неши я́, гне́вом лю́ди низведе́ши. Бо́же, живо́т мой возвести́х Тебе́, положи́л еси́ сле́зы моя́ пред Тобо́ю, я́ко и во обетова́нии Твое́м. Да возвратя́тся врази́ мои́ вспять, во́ньже а́ще день призову́ Тя, се позна́х, я́ко Бог мой еси́ Ты. О Бо́зе похвалю́ глаго́л, о Го́споде похвалю́ сло́во. На Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к? Во мне, Бо́же, моли́твы, я́же возда́м хвалы́ Твоея́, я́ко изба́вил еси́ ду́шу мою́ от сме́рти, о́чи мои́ от слез, и но́зе мои́ от поползнове́ния, благоугожду́ пред Го́сподем во све́те живы́х.

Псалом 56:

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя, я́ко на Тя упова́ душа́ моя́, и на сень крилу́ Твое́ю наде́юся, до́ндеже пре́йдет беззако́ние. Воззову́ к Бо́гу Вы́шнему, Бо́гу, благоде́явшему мне. Посла́ с Небесе́ и спасе́ мя, даде́ в поноше́ние попира́ющыя мя, посла́ Бог ми́лость Свою́ и и́стину Свою́, и изба́ви ду́шу мою́ от среды́ ски́мнов. Поспа́х смуще́н, сы́нове челове́честии, зу́бы их ору́жия и стре́лы, и язы́к их меч остр. Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́. Сеть угото́ваша нога́м мои́м и сляко́ша ду́шу мою́, ископа́ша пред лице́м мои́м я́му и впадо́ша в ню. Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́, воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, воспою́ Тебе́ во язы́цех, я́ко возвели́чися до Небе́с ми́лость Твоя́, и да́же до о́блак и́стина Твоя́. Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́.

Псалом 69:

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Сла́ва и ны́не: Трисвятое. По О́тче наш:

Тропари сия, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва: Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша, / умоле́н бу́ди, Го́споди, / и вся на́ша боле́зни исцели́, / Человеколю́бче, мо́лимся.

И ны́не: Моли́твами, Го́споди, / всех святы́х и Богоро́дицы, / Твой мир даждь нам, / и поми́луй нас, я́ко Еди́н щедр.

Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. И мы: Ами́нь.

Посем поклоны великия три, глаголюще в них на коемждо поклоне молитву преподобнаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон великий.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон великий.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон великий.

Таже малых поклонов 12, глаголюще себе втай на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки, скончав поклоны, глаголем молитву всю вышеписанную: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: И поклон един великий.

И молитву Великаго Василия:

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И аще убо Бог Госпо́дь пето есть, изобразительная глаголем зде.

Аще же Аллилу́иа, глаголи я по девятом часе.

А девятый час по шестом начинается сице: Святы́й Бо́же: По О́тче наш: Го́споди поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: трижды: И псалмы, и прочая.

Изобразительные

Начало изобразительных глаголи сице:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, благослове́н еси́ Го́споди.

Псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́.

Сла́ва, первый лик вышшим гласом. И ны́не, вторый лик.

Паки первый лик: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослове́н еси́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Псалом 145:

Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже несть спасе́ния. Изы́дет дух eго́ и возврати́тся в зе́млю свою́. В той день поги́бнут вся помышле́ния eго́. Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́, упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них, храня́щаго и́стину в век, творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчущим. Госпо́дь реши́т окова́нныя. Госпо́дь умудря́ет слепцы́. Госпо́дь возво́дит низве́рженныя. Госпо́дь лю́бит пра́ведники. Госпо́дь храни́т прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет и путь гре́шных погуби́т. Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, в род и род.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый / и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди / воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, / непрело́жно вочелове́чивыйся, / распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, / спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Подобает ведати, яко в Великую Четыредесятницу не глаголем изобразительных псалмов, но по молитве: Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш: поем Помяни́ нас, Го́споди: со сладкопенипем, во глас 8-й. И абие Блаже́ни ни́щии ду́хом: По конце же стихом, соединившимся двум ликом, глаголют сице: Помяни́ нас, Го́споди: Возгласно.

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

И аще убо есть Четыредесятница, соединяема оба лика поют со сладкопением: Помяни́ нас, Го́споди: И поклон един на едино коеждо.

Аще же ни, скоро. Сла́ва, и ны́не:

Аще несть литургии читаем Апостол и Евангелие.

Прокимны дневные. в понедельник, глас 4:

Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи / и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный.

Стих: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, Го́споди Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́.

Во вторник, глас 7:

Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде, / и упова́ет на Него́.

Стих: Услы́ши Бо́же глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́.

В среду, глас 3:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо, отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

В четверг, глас 8:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние их / и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, / творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь.

В пятницу, глас 7:

Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего / и поклоня́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть.

Стих: Госпо́дь воцари́ся, да гне́ваются лю́дие.

В субботу, глас 8:

Весели́теся о Го́споде, / и ра́дуйтеся пра́веднии.

Стих: Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Сла́ва: Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными си́лами пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Аще несть литургии:

И ны́не: Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, / я́же в сло́ве и в де́ле, / я́же в ве́дении и не в ве́дении, / я́же во дни и в нощи́, / я́же во уме́ и в помышле́нии, / вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

И аще убо есть Владычний праздник, глаголем его кондак.

Аще же прилучится и святаго празднуемаго в нем, глаголется первее святаго. Сла́ва, и ны́не, праздника. Аще же Аллилу́иа пето, или несть Владычний праздник, ниже святаго празднуемаго, глаголи первее Преображения, таже (в среду и пяток Кресту) дне и храма. Аще же есть храм Господский, глаголи первее храма, таже дне, и святаго рядоваго.

Сла́ва: Со святы́ми упо́кой, Христе:

И ны́не: Предста́тельство христиа́н: или храма Богородицы. В понедельник, безплотных, такожде во вторник Предтечи, и по чину.

Кондак Преображения, глас 7:

На горе́ преобрази́лся еси́, / и я́коже вмеща́ху ученицы́ Твои́, / сла́ву Твою́, Христе́ Боже́, ви́деша, / да егда́ Тя у́зрят распина́ема, / страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное, / мiрови же пропове́дят, / я́ко Ты еси́ вои́стинну О́тчее сия́ние.

В понедельник кондак Безплотных, глас 2:

Архистрати́зи Бо́жии, служи́телие Боже́ственныя сла́вы, / А́нгелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, / поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость, / я́ко Безпло́тных Архистрати́зи.

Во вторник Предтечи кондак, глас 2. Подобен: Вы́шних ищя́:

Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти, / главу́ твою́, я́ко ши́пок свяще́ннейший от земли́ обре́тше, / исцеле́ния всегда́ прие́млем, / и́бо па́ки, я́коже пре́жде / в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.

В среду и пяток, глас 4:

Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

В четверток святых Апостолов, глас 2:

Тве́рдыя и Боговеща́нныя пропове́датели, / верх учени́к Твои́х, Го́споди, / прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и поко́й: / боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, / Еди́не, све́дый серде́чная.

В тойже день, святаго Николая, глас 3:

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́, / Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х / и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти. / Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, / я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

В субботу егда глаголем:

Слава, глас 8: Со святы́ми упоко́й / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

И настоящий мученичен:

И ныне, глас 8: Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри, / вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики, / тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́, / Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Сие же глаголется на кийждо день, кроме субботы:

Слава, глас 8: Со святы́ми упоко́й / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

И ныне, глас 6: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, / хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, / но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: / ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, / предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

И аще есть Четыредесятница, Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

И мы: Ами́нь.

И изображенныя поклоны 16, с молитвою святаго Ефрема. И по еже востати нам, начинает предстоятель вечерню: Прииди́те, поклони́мся: трижды. И предначинательный псалом: Благослови́ душе́ моя́ Го́спода:

Аще же литургия Преждеосвященных:

Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш:

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Мы же: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, 12. Всесвята́я Тро́ице:

Священник: Прему́дрость.

Лик: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не, Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́. И отпуст.

Аще же несть Четыредесятница, по кондаках:

Го́споди, поми́луй, 12. И молитву:

Всесвята́я Тро́ице, / Единосу́щная Держа́во, / Неразде́льное Ца́рство, / всех благи́х Вина́: / благоволи́ же и о мне, гре́шнем, / утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ / и всю мою́ отыми́ скве́рну. / Просвети́ мою́ мысль, / да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю: / Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с / во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Псалом 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

И по возгласе: Прему́дрость.

Лик: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не, Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́. И бывает отпуст.

Молитвы трапезы

[Молитвословия пред утренней трапезой

Якоже пред началом коегождо молитвословия полагаем три поклона, глаголюще:

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне, гре́шному. (Поклон.)

Созда́вый мя, Го́споди, поми́луй мя. (Поклон.)

Без числа́ согреши́х, Го́споди, поми́луй и прости́ мя, гре́шнаго. (Поклон.)

Посем молитва пред трапезой:

О́чи всех на Тя, Го́споди, упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении. Отверза́еши Ты ще́друю ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

И благословляет священник трапезу: Христе́ Бо́же, благослови́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И мы: Ами́нь.

По окончании трапезы:

Благодари́м Тя, Христе́ Бо́же наш, я́ко насы́тил еси́ нас земны́х Твои́х благ, не лиши́ нас и небе́снаго Твоего́ Ца́рствия: но я́ко посреде́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ им, прииди́ и к нам, и спаси́ нас.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

Священник: С на́ми Бог, Свое́ю благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И мы: Ами́нь.

Молитвословия пред дневной трапезой

Глаголем три вышереченныя молитвы с поклоны. Таже:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

И благословляет священник трапезу: Христе́ Бо́же, благослови́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И мы: Ами́нь.

По окончании трапезы иерей творит отпуст:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

Благодари́м Тя, Христе́ Бо́же наш, я́ко насы́тил еси́ нас земны́х Твои́х благ, не лиши́ нас и небе́снаго Твоего́ Ца́рствия: но я́ко посреде́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ им, прииди́ и к нам, и спаси́ нас.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

Священник глаголет: Благослове́н Бог, ми́луяй и пита́яй нас от свои́х бога́тых даро́в, Свое́ю благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И мы: Ами́нь.

[Молитвословия пред иными трапезами

Глаголем три вышереченныя молитвы с поклоны. Таже:

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

И благословляет священник трапезу: Христе́ Бо́же, благослови́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И мы: Ами́нь.

По окончании трапезы поем: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

Священник: С на́ми Бог, Свое́ю благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И мы: Ами́нь.

Чин о панагии, бываемый во обителех по вся дни

По отпусте Божественныя литургии, исходит настоятель, и братии последующим по нем два два, и глаголют псалом:

Псалом 144:

Вознесу́ Тя, Бо́же мой, Царю́ мой, и благословлю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, и вели́чию Его́ несть конца́. Род и род восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою́ возвестя́т. Великоле́пие сла́вы святы́ни Твоея́ возглаго́лют и чудеса́ Твоя́ пове́дят. И си́лу стра́шных Твои́х реку́т и вели́чие Твое́ пове́дят. Па́мять мно́жества бла́гости Твоея́ отры́гнут и пра́вдою Твое́ю возра́дуются. Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Благ Госпо́дь вся́ческим, и щедро́ты Его́ на всех де́лех Его́. Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вся дела́ Твоя́, и преподо́бнии Твои́ да благословя́т Тя. Сла́ву Ца́рствия Твоего́ реку́т, и сил́у Твою́ возглаго́лют, сказа́ти сыново́м челове́ческим си́лу Твою́, и сла́ву великоле́пия Ца́рствия Твоего́. Ца́рство Твое́, Ца́рство всех веко́в, и влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Ве́рен Госпо́дь во всех словесе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех Свои́х. Утвержда́ет Госпо́дь вся низпа́дающыя и возставля́ет вся низве́рженныя. О́чи всех на Тя упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении. Отверза́еши Ты ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния. Пра́веден Госпо́дь во всех путе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех Свои́х. Близ Госпо́дь всем призыва́ющым Его́, всем призыва́ющым Его́ во и́стине. Во́лю боя́щихся Его́ сотвори́т и моли́тву их услы́шит и спасе́т я́. Храни́т Госпо́дь вся лю́бящыя Его́ и вся гре́шники потреби́т. Хвалу́ Госпо́дню возглаго́лют уста́ моя́, и да благослови́т вся́ка плоть и́мя свято́е Его́ в век и в век ве́ка.

И кончану бывшу псалму, глаголем молитву трапезы: О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́.

Настоятель или священник, держай чреду, глаголет:

Христе́ Бо́же, благослови́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы: Ами́нь.

И часть, или просфора, имущая возношена быти, влагается в панагиар, и стоит на устроенном месте. И по вкушении, творяй служение глаголет стих:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

И воставше глаголем:

Благослове́н Бог, ми́луяй и пита́яй нас от ю́ности на́шея, дая́й пи́щу вся́кой пло́ти: испо́лни ра́дости и весе́лия сердца́ на́ша, да всегда́ вся́кое дово́льство иму́ще, преизоби́луем во вся́кое де́ло благо́е, во Христе́ Иису́се Го́споде на́шем: с Ни́мже Тебе́ сла́ва подоба́ет, держа́ва, честь и поклоне́ние со Святы́м Ду́хом, во ве́ки, ами́нь.

Сла́ва Тебе́ Го́споди, сла́ва Тебе́ Святы́й, сла́ва Тебе́ Царю́, я́ко дал еси́ нам бра́шна в весе́лие: испо́лни нас и Ду́ха Свята́го, да обря́щемся пред Тобо́ю благоуго́дни и непосты́дни, егда́ возда́си кому́ждо по дело́м его́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

И положив поклон, хотяй возвысити Пресвятую, глаголет сице: Благослови́те мя, отцы́ святи́и, прости́те ми, гре́шному.

И мы: Бог прости́т ти, и поми́лует тя.

И прием часть крайними персты рук, возвышает ю мало над образом Святыя Троицы, глаголя велегласно: Вели́ко И́мя.

Настоятель или иерей чередный: Святы́я Тро́ицы.

И пренося над образ Богородицы, крестовидно знаменует, глаголя: Пресвята́я Богоро́дице, помога́й нам.

И мы: Тоя́ моли́твами, Бо́же, поми́луй, и спаси́ нас.

И глаголем: Блажи́м Тя, вси ро́ди, Богоро́дице Де́во, / в Тя бо Невмести́мый Христо́с Бог наш вмести́тися благоволи́. / Блаже́ни есмы́ и мы, предста́тельство Тя иму́ще: / день бо и нощь мо́лишися о нас и ро́ди христиа́нстии Твои́ми моли́твами утвержда́ются. / Тем, воспева́юще, вопие́м Ти: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Таже поем: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И по еже причаститися всем, глаголет настоятель, или священник: Во мно́гия моли́твы Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и Присноде́вы Мари́и.

И мы: Тоя́ моли́твами, Бо́же, поми́луй и спаси́ нас.

Священник: Ми́лостив и щедр Госпо́дь, пи́щу даде́ боя́щимся Его́, и пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка.

Таже, псалом 121:

Возвесели́хся о ре́кших мне: в дом Госпо́день по́йдем. Стоя́ще бя́ху но́ги на́ша во дво́рех твои́х, Иерусали́ме. Иерусали́м зи́ждемый я́ко град, eму́же прича́стие eго́ вку́пе. Та́мо бо взыдо́ша коле́на, коле́на Госпо́дня, свиде́ние Изра́илево, испове́датися и́мени Госпо́дню, я́ко та́мо седо́ша престо́ли на суд, престо́ли в дому́ Дави́дове. Вопроси́те же я́же о ми́ре Иерусали́ма: и оби́лие лю́бящым тя. Бу́ди же мир в си́ле твое́й и оби́лие в столпостена́х твои́х. Ра́ди бра́тий мои́х и бли́жних мои́х глаго́лах у́бо мир о тебе́. До́му ра́ди Го́спода Бо́га на́шего взыска́х блага́я тебе́.

Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: По О́тче наш:

Благодари́м Тя, Христе́ Бо́же наш, я́ко насы́тил еси́ нас земны́х Твои́х благ, не лиши́ нас и небе́снаго Твоего́ Ца́рствия: но я́ко посреде́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ им, прииди́ и к нам, и спаси́ нас.

И аще убо есть Владычний праздник, глаголется, Сла́ва, и ны́не, кондак празднику. Аще же ни, сия.

Сла́ва: Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не оста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.

И ны́не: Моли́твами, Го́споди, всех святы́х и Богоро́дицы, / Твой мир даждь нам, / и поми́луй нас, я́ко Еди́н щедр.

Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́.

Священник глаголет: Благослове́н Бог, ми́луяй и пита́яй нас от свои́х бога́тых даро́в, Свое́ю благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы: Ами́нь.

Час девятый

По Благослове́н Бог наш:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Возглас: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: трижды.

Таже псалмы. Псалом 83:

Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, eму́же есть заступле́ние eго́ у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́. Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

Псалом 84:

Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их. Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́.

Псалом 85:

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го́споди, Благ и Кро́ток, и Многоми́лостив всем призыва́ющым Тя. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, я́ко Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й; да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век: я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́вый, и Многоми́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою́ о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

И паки: Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, трижды. Го́споди, поми́луй, трижды.

И аще убо Бог Госпо́дь, пето, глаголем дне тропарь.

Аще же Аллилуиа, настоящий, во глас 8:

И́же в девя́тый час / нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, / умертви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, / Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Стих 1: Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.

Стих 2: Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.

Слава, и ныне, Богородичен:

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. / Приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны. / И спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди, / и не разори́ заве́та Твоего́, / и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас / Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от Тебе́, / и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, / и Изра́иля, свята́го Твоего́.

Трисвятое. По О́тче наш:

И аще убо есть праздник, глаголи кондак его.

Аще же ни, сия, глас 8:

Ви́дя разбо́йник / Нача́льника Жи́зни на Кресте́ ви́сяща, глаго́лаше: / а́ще не бы Бог был вопло́щся, И́же с на́ми распны́йся, / не бы со́лнце лучи́ своя́ потаи́ло, / ниже́ бы земля́ трепе́щущи трясла́ся. / Но вся терпя́й, помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Сла́ва: Посреде́ двою́ разбо́йнику, / ме́рило пра́ведное обре́теся крест Твой: / о́вому у́бо низводи́му во ад тягото́ю хуле́ния, / друго́му же легча́щуся от прегреше́ний к позна́нию Богосло́вия. / Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

И ны́не: А́гнца, и Па́стыря, и Спа́са мiра, / на кресте́ зря́щи Ро́ждшая Тя, / глаго́лаше слезя́щи: / мiр у́бо ра́дуется, прие́мля избавле́ние, / утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, / е́же за всех терпи́ши, / Сы́не и Бо́же мой.

Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

И аще есть пост Христова Рождества, или святых Апостол, изображенныя 16 поклоны за еже пети междочасие. Во святую же и Великую Четыредесятницу, токмо три великия поклоны подобает творити.

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

Аще же ни, по возгласе молитву сию Великаго Василия:

Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже, на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша и воззре́ти на высоту́ Небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея́ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость: пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ нас И́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши, изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко, Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И начинаем вечерню или, аще пост, Изобразительные.

Ведомо буди, яко во Афонской горе, и в прочих монастырях, девятый час в паперти глаголют.

Междочасие тогожде часа

Прииди́те, поклони́мся:

Псалом 112:

Хвали́те, о́троцы, Го́спода, хвали́те и́мя Госпо́дне. Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́нно отны́не и до ве́ка. От восто́к со́лнца до за́пад хва́льно и́мя Госпо́дне. Высо́к над все́ми язы́ки Госпо́дь: над небесы́ сла́ва Его́. Кто я́ко Госпо́дь Бог наш? На высо́ких живы́й и на смире́нныя призира́яй на небеси́ и на земли́, воздвиза́яй от земли́ ни́ща и от гно́ища возвыша́яй убо́га, посади́ти eго́ с кня́зи, с кня́зи люде́й свои́х, вселя́я непло́довь в дом ма́терь о ча́дех веселя́щуся.

Псалом 137:

Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, и пред А́нгелы воспою́ Тебе́, я́ко услы́шал еси́ вся глаго́лы уст мои́х. Поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́ и испове́мся и́мени Твоему́ о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й, я́ко возвели́чил еси́ над всем и́мя Твое́ свято́е. Во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя: умно́жиши мя в души́ мое́й си́лою Твое́ю. Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вси ца́рие зе́мстии, я́ко услы́шаша вся глаго́лы уст Твои́х, и да воспою́т в путе́х Госпо́дних, я́ко ве́лия сла́ва Госпо́дня, я́ко Высо́к Госпо́дь, и смире́нныя призира́ет, и высо́кая издале́ча весть. А́ще пойду́ посреде́ ско́рби, живи́ши мя, на гнев враг мои́х просте́рл еси́ руку́ Твою́, и спасе́ мя десни́ца Твоя́. Госпо́дь возда́ст за мя. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри.

Псалом 139:

Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя, и́же помы́слиша непра́вду в се́рдце, весь день ополча́ху бра́ни, изостри́ша язы́к свой, я́ко змии́н, яд а́спидов под устна́ми их. Сохрани́ мя, Го́споди, из руки́ гре́шничи, от челове́к непра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. Скры́ша го́рдии сеть мне, и у́жы препя́ша сеть нога́ма мои́ма. При стези́ собла́зны положи́ша ми. Рех Го́сподеви: Бог мой еси́ Ты, внуши́, Го́споди, глас моле́ния моего́. Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. Не преда́ждь мене́, Го́споди, от жела́ния моего́ гре́шнику: помы́слиша на мя, не оста́ви мене́, да не когда́ вознесу́тся. Глава́ окруже́ния их, труд усте́н их покры́ет я́. Паду́т на них у́глия о́гненная, низложи́ши я́ в страсте́х, и не постоя́т. Муж язы́чен не испра́вится на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние. Позна́х, я́ко сотвори́т Госпо́дь суд ни́щым и месть убо́гим. Оба́че пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м.

Сла́ва, и ны́не: Трисвятое. По О́тче наш:

Тропари сия, глас 8:

Просвети́вый земны́я Кресто́м, / и призва́вый в покая́ние гре́шныя, / да не отлучи́ши мене́ ста́да Твоего́, Па́стырю до́брый, / но взыщи́ мя, Влады́ко, заблу́ждшаго, / и свято́му ста́ду Твоему́ сопричти́, / я́ко Еди́н Ми́лостив и Человеколю́бец.

Сла́ва: Я́ко разбо́йник испове́даяйся вопию́ Ти, Бла́же: / во Ца́рствии Твое́м помяни́ мя, Го́споди, и с ним мя сочета́й, / во́лею страда́ти о нас изво́ливый.

И ны́не: Нас ра́ди Распя́таго / прииди́те вси воспои́м, / Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: / а́ще и распя́тие терпи́ши, / Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. И мы: Ами́нь.

Посем поклоны великия три, глаголюще в них на коемждо поклоне молитву преподобнаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон великий.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон великий.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон великий.

Таже малых поклонов 12, глаголюще себе втай на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки, скончав поклоны, глаголем молитву всю вышеписанную: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: И поклон един великий.

Таже молитву Великаго Василия:

Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже, на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша и воззре́ти на высоту́ Небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея́ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость: пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ нас И́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши, изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко, Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́. И отпуст.

Чин вечерни

Глаголет священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И начинает предстоятель, или учиненный чтец: Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

[На Велицей вечерни диакон: Воста́ните!

Лик: Го́споди, благослови́!

Иерей: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священнослужители в алтаре: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу. Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. Прииди́те, поклони́мся и припаде́м к Нему́.

Лик: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Благослове́н еси́, Го́споди. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Благослове́н еси́, Го́споди. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Благослове́н еси́, Го́споди. Посреде́ гор про́йдут во́ды. Ди́вна дела́ Твоя́, Го́споди. Вся прему́дростию сотвори́л еси́. Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.]

Псалом 103:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Таже ектения Великая. Таже стихословие Псалтиря.

[Аще убо есть неделя стихословим кафизму 1-ю. Аще Богородичный праздник, или святый, имеяй полиелей, поем Блаже́н муж: первый антифон:

Псалом 1

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́иа, трижды. И на пути́ гре́шных не ста, и на седа́лищи губи́телей не се́де, но в зако́не Госпо́дни во́ля eго́, и в зако́не Его́ поучи́тся день и нощь. И бу́дет я́ко дре́во насажде́нное при исхо́дищих вод, е́же плод свой даст во вре́мя свое́, и лист eго́ не отпаде́т, и вся, ели́ка а́ще твори́т, успе́ет. Не та́ко нечести́вии, не та́ко, но я́ко прах, eго́же возмета́ет ветр от лица́ земли́. Сего́ ра́ди не воскре́снут нечести́вии на суд, ниже́ гре́шницы в сове́т пра́ведных. Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. Аллилу́иа, трижды.

Псалом 2

Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. Расто́ргнем у́зы их и отве́ржем от нас и́го их. Живы́й на Небесе́х посмее́тся им, и Госпо́дь поруга́ется им. Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом свои́м и я́ростию Свое́ю смяте́т я́. Аз же поста́влен есмь Царь от Него́ над Сио́ном, горо́ю свято́ю Его́, возвеща́яй повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́. Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. И ны́не, ца́рие, разуме́йте, накажи́теся вси судя́щии земли́. Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Аллилу́иа, трижды. Приими́те наказа́ние, да не когда́ прогне́вается Госпо́дь и поги́бнете от пути́ пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его́. Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. Аллилу́иа, трижды.

Псалом 3

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Аллилу́иа, трижды. Я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аллилу́иа, трижды.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.]

По стихословии ектения малая.

И абие, Го́споди, воззва́х, в прилучившийся глас. Псалмы 140, 141, 129, 116:

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. / Услы́ши мя, Го́споди.

Первый лик: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди.

Вторый лик: Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю / – же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди.

И по чину стихи: Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним возвещу́. Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.

На 10, стихиры: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

На 8: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

На 6: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Сла́ва: Святаго минеи.

И ны́не: Богородичен.

Аще несть святаго Сла́ва, и ны́не: Богородичен.

Творение Софрония, патриарха Иерусалимскаго:

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся времена́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже мир Тя сла́вит.

В неделю же и в пяток вечера, никогдаже поется Аллилуиа. Аще же есть Бог Госпо́дь, поются прокимены сия:

В неделю вечера, глас 8:

Се ны́не благослови́те Го́спода / вси раби́ Госпо́дни.

Стих: Стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего.

В понедельник вечера, глас 4:

Госпо́дь услы́шит мя, / внегда́ воззва́ти ми к Нему́.

Стих: Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́.

Во вторник вечера, глас 1:

Ми́лость Твоя́, Го́споди, / пожене́т мя вся дни живота́ моего́.

Стих: Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т, на ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя.

В среду вечера, глас 5:

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, / и в си́ле Твое́й суди́ ми.

Стих: Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х.

В четверток вечера, глас 6:

По́мощь моя́ от Го́спода, / сотво́ршаго не́бо и зе́млю.

Стих: Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́.

В пяток вечера, глас 7:

Бо́же, Засту́пник мой еси́ Ты, / и ми́лость Твоя́ предвари́т мя.

Стих: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

В субботу вечера, глас 6:

Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жется.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня Го́споди, в долготу́ дний.

Подобает ведати, яко аще прилучится Четыредесятница, или Аллилу́иа, вместо прокименов седмицы, поем сия.

В понедельник вечера: Аллилуиа, трижды, во глас 6.

Стих: Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Аллилу́иа.

Стих: И во ве́ки веко́в. Мы же высочайшим гласом: Аллилу́иа.

Во вторник и в четверток вечера: Аллилуиа.

Стих: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть. Аллилу́иа.

Стих: И во ве́ки веко́в. Аллилу́иа.

В среду вечера: Аллилуиа.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Аллилу́иа.

Стих: И во ве́ки веко́в. Аллилу́иа.

На велицей вечерне, аще есть паримии, и глаголет диакон: Рцем вси от всея́ души́: И по возгласе лик: Ами́нь.

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священник: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу:

И по возгласе лик: Ами́нь.

Священник: Ми́р всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диакон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Молитва главоприклонения. Аще есть бдение исходим в притвор, поюще стихиру храма или праздника, совершающе литию. Священник же и диакон с кадильницею исходят вкупе северною страною, предыдут же им со двема лампадома. Сла́ва, святаго. И ны́не, Богородичен. И прочая.

Таже стихиры стиховны. Аще несть праздника в нихже глаголем настоящия стихи:

Стих 1: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, живу́щему на небеси́. Се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, до́ндеже уще́дрит ны.

Стих 2: Поми́луй нас Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния: наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих, и уничиже́ния го́рдых.

[Аще же суббота, глаголем:

Стих: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́жется.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня / Го́споди, в долготу́ дний.]

Сла́ва, и ны́не, Богородичен.

Молитва святаго Симеона Богоприимца:

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвятое. По О́тче наш: тропарь прилучившагося праздника, или́ святаго, или дне. Сла́ва, и ны́не, Богородичен и отпуст.

[В субботу вечера:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: / Благослове́на Ты в жена́х, и Благослове́н Плод чре́ва Твоего́, / я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. Трижды.

Посем: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.

Таже псалом 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га.

Иерей: Благослове́ние Госпо́дне на вас. Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Мы же: Ами́нь. И начинаем утреню с шестопсалмия.]

Аще же есть Бог Госпо́дь, по Трисвятом отпустительный тропарь дне, и посем священник: Прему́дрость.

Лик же: Благослови́.

Иерей: Сый благослове́н Христо́с, Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не, Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

И бывает отпуст от священника:

[Воскресы́й из ме́ртвых,] Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, (и святаго, егоже есть храм, и святаго, егоже есть день), святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик (многолетие): Вели́каго господи́на и отца́ на́шего [имярек] Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего преосвяще́ннейшаго [имярек], митрополи́та (или архиепи́скопа, или епи́скопа егоже есть область), Богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую, настоя́теля, бра́тию, прихо́жан свята́го хра́ма сего́, и вся правосла́вныя христиа́ны, Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

Аще же есть Четыредесятница или ин пост, и Аллилу́иа пето, глаголи тропари сия, во глас 4:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: / Благослове́на Ты в жена́х, и Благослове́н Плод чре́ва Твоего́, / я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. Поклон един.

Сла́ва: Крести́телю Христо́в, всех нас помяни́, / да изба́вимся от беззако́ний на́ших: / тебе бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны. Поклон един.

И ны́не: Моли́те за ны святи́и Апо́столи, святи́и вси, / да изба́вимся от бед и скорбе́й: / вас бо те́плыя предста́тели ко Спа́су стяжа́хом. Поклон един.

Под Твое́ благоутро́бие прибега́ем, Богоро́дице, / моле́ния на́ша не пре́зри во обстоя́нии, / но от бед изба́ви ны, Еди́на Чи́стая, Еди́на Благослове́нная. Без поклона.

Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы: Ами́нь.

Ведомо буди, яко у греков сию молитву предстоятель глаголет:

Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́, мир умири́, святы́й храм сей [святу́ю оби́тель сию́] до́бре сохрани́: пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу в селе́ниих пра́ведных учини́, и нас в покая́нии и испове́дании приими́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

Посем поклоны великия три, глаголюще в них на коемждо поклоне молитву преподобнаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон великий.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон великий.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон великий.

Таже малых поклонов 12, глаголюще себе втай на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки, скончав поклоны, глаголем молитву всю вышеписанную: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: И поклон един великий.

Таже, Трисвятое. И поклоны три. И по О́тче наш: Го́споди, поми́луй, 12

Таже молитву:

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и всю мою́ отыми́ скве́рну. Просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

Посем: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды. И поклоны три. Сла́ва, и ны́не:

Таже псалом 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

И псалом 144:

Вознесу́ Тя, Бо́же мой, Царю́ мой, и благословлю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, и вели́чию Его́ несть конца́. Род и род восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою́ возвестя́т. Великоле́пие сла́вы святы́ни Твоея́ возглаго́лют и чудеса́ Твоя́ пове́дят. И си́лу стра́шных Твои́х реку́т и вели́чие Твое́ пове́дят. Па́мять мно́жества бла́гости Твоея́ отры́гнут и пра́вдою Твое́ю возра́дуются. Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Благ Госпо́дь вся́ческим, и щедро́ты Его́ на всех де́лех Его́. Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вся дела́ Твоя́, и преподо́бнии Твои́ да благословя́т Тя. Сла́ву Ца́рствия Твоего́ реку́т, и си́лу Твою́ возглаго́лют, сказа́ти сыново́м челове́ческим си́лу Твою́, и сла́ву великоле́пия Ца́рствия Твоего́. Ца́рство Твое́, Ца́рство всех веко́в, и влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Ве́рен Госпо́дь во всех словесе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех Свои́х. Утвержда́ет Госпо́дь вся низпа́дающыя и возставля́ет вся низве́рженныя. О́чи всех на Тя упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении. Отверза́еши Ты ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния. Пра́веден Госпо́дь во всех путе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех Свои́х. Близ Госпо́дь всем призыва́ющым Его́, всем призыва́ющым Его́ во и́стине. Во́лю боя́щихся Его́ сотвори́т и моли́тву их услы́шит и спасе́т я́. Храни́т Госпо́дь вся лю́бящыя Его́ и вся гре́шники потреби́т. Хвалу́ Госпо́дню возглаго́лют уста́ моя́, и да благослови́т вся́ка плоть и́мя свято́е Его́ в век и в век ве́ка.

И посем священник: Прему́дрость.

Лик: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не, Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

И бывает конечный отпуст. Сия же бывают, егда есть Великий пост.

Аще же есть ин пост, и пето Аллилу́иа, по поклонех, и трисвятом, и по возгласе: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: И паки, Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́. И отпуст.

Аще же хощеши, по конце вечерни глаголи молитву сию Великаго Василия:

Благослове́н еси́ Влады́ко Вседержи́телю, просвети́вый день све́том со́лнечным, и нощь уясни́вый заря́ми о́гненными, е́же долготу́ дне прейти́ нам сподо́бил еси́, и прибли́житися нача́лом но́щи: услы́ши моле́ние на́ше, и всех люде́й Твои́х, и всех нас прости́ во́льная и нево́льная согреше́ния. Приими́ вече́рняя на́ша моле́ния, и низпосли́ мно́жество ми́лости Твоя́, и щедро́т Твои́х на достоя́ние Твое́. Остени́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, вооружи́ нас ору́жием пра́вды, огради́ нас и́стиною Твое́ю, соблюди́ нас си́лою Твое́ю, изба́ви нас от вся́каго обстоя́ния, вся́каго наве́та сопроти́внаго. Пода́ждь же нам и настоя́щий ве́чер, с приходя́щею но́щию соверше́н, свят, ми́рен, безгре́шен, безбла́знен, безмечта́нен, и вся дни живота́ на́шего, моли́твами святы́я Богоро́дицы, и всех святы́х от ве́ка благоугоди́вших, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. И бывает отпуст.

Молитвы вечерней трапезы

ВШЕДШЕ ЖЕ В ТРАПЕЗУ, ГЛАГОЛЕМ:

Якоже пред началом коегождо молитвословия полагаем три поклона, глаголюще:

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне, гре́шному. (Поклон.)

Созда́вый мя, Го́споди, поми́луй мя. (Поклон.)

Без числа́ согреши́х, Го́споди, поми́луй и прости́ мя, гре́шнаго. (Поклон.)

Посем молитва пред трапезой:

Ядя́т убо́зии, и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

И благословляет священник трапезу: Христе́ Бо́же, благослови́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы: Ами́нь.

По ядении же, Сла́ва, и ны́не. Бысть чре́во Твое́ свята́я трапе́за, иму́щая небе́снаго Хле́ба, Христа́ Бо́га на́шего, от Него́же всяк яды́й не умира́ет, я́коже рече́ всех, Богороди́тельнице, Пита́тель.

Таже: Возвесели́л ны еси́, Го́споди, в творе́ниих Твои́х, и в де́лех руку́ Твое́ю возра́дуемся.

Зна́менася на нас свет лица́ Твоего́, Го́споди, дал еси весе́лие в се́рдце мое́м, от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

>Посем глаголем: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

Священник: С на́ми Бог, Свое́ю благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы: Ами́нь.

Великое повечерие

НАЧАЛО С БОГОМ ВЕЛИКАГО ПОВЕЧЕРИЯ.

Глаголет священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И начинают братия: Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Го́споди, поми́луй, 12. Прииди́те, поклони́мся: трижды.

И абие, аще есть первая седмица Великия Четыредесятницы, начинаем: Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́: И исполнившуся сему, поем великий канон.

Аще же ни, начинаем сице:

Псалом 4

Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою́. Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи́? И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся. Пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас свет лица́ Твоего́, Го́споди. Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

Псалом 6

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́. И душа́ моя́ смяте́ся зело́: и Ты, Го́споди, доко́ле? Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. Я́ко несть в сме́рти помина́яй Тебе́: во а́де же кто испове́стся Тебе́? Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́. Смяте́ся от я́рости о́ко мое́, обетша́х во всех вразе́х мои́х. Отступи́те от мене́, вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь глас пла́ча моего́: услы́ша Госпо́дь моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т. Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои́, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.

Псалом 12

Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя́? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м. Воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне, и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. И поклоны три. Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва и ны́не:

Псалом 24

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к, боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псалом 30

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́. Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: Аще есть пост, поклоны три.

Таже начинаем глаголати стихи со сладкопением, не скоро, и великим гласом.

Первый лик: С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, / и покаря́йтеся: / Я́ко с на́ми Бог.

Вторый лик, тожде.

Таже по чину кийждо лик свой стих.

Первый лик: Услы́шите до после́дних земли́: / Я́ко с на́ми Бог.

Вторый лик: Могу́щии покаря́йтеся: / Я́ко с на́ми Бог.

А́ще бо па́ки возмо́жете, / и па́ки побежде́ни бу́дете: / Я́ко с на́ми Бог.

И и́же а́ще сове́т совещава́ете, / разори́т Госпо́дь: / Я́ко с на́ми Бог.

И сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, / не пребу́дет в вас: / Я́ко с на́ми Бог.

Стра́ха же ва́шего не убои́мся, / ниже́ смути́мся: / Я́ко с на́ми Бог.

Го́спода же Бо́га на́шего Того́ освяти́м, / и Той бу́дет нам в страх: / Я́ко с на́ми Бог.

И а́ще на Него́ наде́яся бу́ду, / бу́дет мне во освяще́ние: / Я́ко с на́ми Бог.

И упова́я бу́ду на Него́, / и спасу́ся Им: / Я́ко с на́ми Бог.

Се аз и де́ти, я́же ми даде́ Бог: / Я́ко с на́ми Бог.

Лю́дие ходя́щии во тьме, / ви́деша свет ве́лий: / Я́ко с на́ми Бог.

Живу́щии во стране́ и се́ни сме́ртней, / свет возсия́ет на вы: / Я́ко с на́ми Бог.

Я́ко Отроча́ роди́ся нам, / Сын, и даде́ся нам: / Я́ко с на́ми Бог.

Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его́: / Я́ко с на́ми Бог.

И ми́ра Его́ несть преде́ла: / Я́ко с на́ми Бог.

И нарица́ется И́мя Его́, / Вели́ка Сове́та А́нгел: / Я́ко с на́ми Бог.

Чу́ден Сове́тник: / Я́ко с на́ми Бог.

Бог кре́пок, Власти́тель, / Нача́льник ми́ра: / Я́ко с на́ми Бог.

Оте́ц бу́дущаго ве́ка: / Я́ко с на́ми Бог.

Исполнившим же ся стихом, яко предречеся, поется.

С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, / и покаря́йтеся: / Я́ко с на́ми Бог.

И паки единицею от обою лику.

Слава: Первый лик: С на́ми Бог.

И ныне: Вторый, тожде.

Таже оба лика вкупе: Я́ко с на́ми Бог.

И абие настоящия тропари.

Первый лик: День преше́д, благодарю́ Тя, Го́споди, ве́чер, прошу́, с но́щию без греха́ пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Вторый лик. Сла́ва: День преше́д, славосло́влю Тя, Влады́ко, ве́чер, прошу́, с но́щию безсобла́знство пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Два лика. И ны́не: День преше́д, песносло́влю Тя, Святы́й, ве́чер, прошу́, с но́щию ненаве́тен пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Вкупе два лика: Безпло́тное естество́ Херуви́мское, немо́лчными пе́сньми Тя славосло́вят. Шестокри́льная живо́тная серафи́ми, непреста́нными гла́сы Тя превозно́сят: А́нгелов же вся Во́инства трисвяты́ми пе́сньми Тя восхваля́ют. Пре́жде бо всех еси́ Сый Оте́ц, и собезнача́льна и́маши Твоего́ Сы́на: и равноче́стна нося́й Ду́ха жи́зни, Тро́ицы явля́еши неразде́льное. Пресвята́я Де́во Ма́ти Бо́жия, и и́же Сло́ва самови́дцы и слуги́: проро́к же и му́ченик вси ли́цы, я́ко безсме́ртну иму́ще жизнь: о всех моли́теся приле́жно, я́ко вси есмы́ в беда́х. Да пре́лести изба́вльшеся лука́ваго, а́нгельскую вопие́м песнь: Святы́й, Святы́й, Святы́й, Трисвяты́й Го́споди, поми́луй и спаси́ нас, ами́нь.

И абие низким гласом:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

И абие, Пресвята́я: вся глаголются по дважды, кроме Пресвята́я Влады́чице, еже глаголется трижды:

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о нас гре́шных.

Вся Небе́сныя Си́лы Святы́х А́нгел и Арха́нгел, моли́те о нас гре́шных.

Святы́й Иоа́нне проро́че, и Предте́че, и Крести́телю Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ о нас гре́шных.

Святи́и сла́внии Апо́столи, проро́цы и му́ченицы, и вси святи́и, моли́те о нас гре́шных.

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и учи́телие вселе́нныя, моли́те о нас гре́шных.

Зде же глаголется и святый храма.

Непобеди́мая, и непостижи́мая, и Боже́ственная Си́ло Честна́го и Животворя́щаго Креста́, не оста́ви нас гре́шных.

Бо́же, очи́сти нас гре́шных.

Бо́же, очи́сти нас гре́шных, и поми́луй нас.

Таже: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш:

И поем тропари сия в понедельник и в среду вечера, во глас 2. [Аще же прилучится праздник, поем тропарь праздника.]

Просвети́ о́чи мои́ Христе́ Бо́же, / да не когда́ усну́ в смерть, / да не когда́ рече́т враг мой: / укрепи́хся на него́.

Сла́ва: Засту́пник души́ моея́ бу́ди Бо́же, / я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих, / изба́ви мя от них и спаси́ мя, Бла́же, / я́ко Человеколю́бец.

И ны́не, Богородичен: Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, / Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, / я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Ины тропари во вторник и в четверток вечера, во глас 8:

Неви́димых враг мои́х неусыпа́ние ве́си Го́споди, / и окая́нныя пло́ти моея́ неможе́ние ве́си Созда́вый мя. / Те́мже в ру́це Твои́ предаю́ дух мой, / покры́й мя крило́ма Твоея́ бла́гости, / да не когда́ усну́ в смерть, / и у́мныя мои́ о́чи просвети́ / в наслажде́ние Боже́ственных слове́с Твои́х, / и воздви́гни мя во вре́мя благопотре́бно к Твоему́ славосло́вию, / я́ко еди́н Благ и Человеколю́бец.

Стих: При́зри, и услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой:

Я́ко стра́шен суд Твой, Го́споди, А́нгелом предстоя́щим, / челове́ком вводи́мым, кни́гам разгиба́емым, / дело́м испыту́емым, помысло́м истязу́емым: / кий суд бу́дет мне, зача́тому во гресе́х; / кто ми пла́мень угаси́т; кто ми тьму просвети́т; / а́ще не Ты, Го́споди, поми́луеши мя, / я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва: Сле́зы ми даждь, Бо́же, / я́коже иногда́ жене́ гре́шнице: / и сподо́би мя омочи́ти но́зе Твои́, / я́же мя от пути́ пре́лести свободи́вшия, / и мv́ро благоуха́ния Тебе́ приноси́ти, / житие́ чи́сто, покая́нием ми созда́нное, / да услы́шу и аз жела́емый Твой глас: / ве́ра твоя́ спасе́ тя, иди́ в ми́ре.

И ны́не, Богородичен: Непосты́дную, Богоро́дице, наде́жду Твою́ име́я, спасу́ся, / предста́тельство Твое́ стяжа́в, Пречи́стая, не убою́ся: / пожену́ враги́ моя́ и побежду́ я́, во еди́н оболки́йся, / я́ко в броня́ кров Твой, и всемогу́щую Твою́ по́мощь, / моля́ся вопию́ Ти: / Влады́чице, спаси́ мя моли́твами Твои́ми, / и возста́ви мя от мра́чнаго сна к Твоему́ славосло́вию, / си́лою из Тебе́ Воплоти́вшагося Сы́на Бо́жия.

Го́споди поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

И молитву сию Великаго Василиа:

Го́споди Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во дни, изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме преходя́щия. Приими́ же́ртву вече́рнюю рук на́ших воздея́ние. Сподо́би же нас и нощно́е по́прище без поро́ка прейти́, неискуше́ны от злых. И изба́ви нас от вся́каго смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия. Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м на́шим попече́ние, е́же на стра́шнем и пра́веднем Твое́м суде́ испыта́ния. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша су́щия на земли́: да и со́нным безмо́лвием просвети́мся зре́нием суде́б Твои́х. Отими́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное, и по́хоть вре́дну. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы, утвержде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех Твои́х, благоволе́нием, и бла́гостию Единоро́днаго Сы́на Твоего́: с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И абие: Прииди́те, поклони́мся: трижды. И поклоны три.

Таже псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Псалом 101

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ кость моя́ пло́ти мое́й. Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х. От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в род и род. Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити eго́, я́ко прии́де вре́мя. Я́ко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение eго́, и персть eго́ уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й. Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. Я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с Небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, возвести́ти в Сио́не И́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме. Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща́ eму́ на пути́ кре́пости eго́: умале́ние дней мои́х возвести́ ми. Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́. В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и изменя́тся. Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

Молитва Манассии царя Иудейска:

Го́споди Вседержителю, Бо́же отец на́ших, Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, и се́мене их пра́веднаго: сотвори́вый не́бо и зе́млю со все́ю ле́потою их, связа́вый мо́ре сло́вом повеле́ния Твоего́, заключи́вый бе́здну, и запеча́тствовавый ю́ стра́шным и сла́вным и́менем Твои́м, его́же вся боя́тся, и трепе́щут от лица́ си́лы Твоея́, я́ко непостоя́нно великоле́пие сла́вы Твоея́, и нестерпи́мь гнев, е́же на гре́шники преще́ния Твоего́. Безме́рна же и неизсле́дованна ми́лость обеща́ния Твоего́: Ты бо еси́ Госпо́дь Вы́шний, благоутро́бен. долготерпели́в и многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах челове́ческих. Ты Го́споди, по мно́жеству бла́гости Твоея́, обеща́л еси́ покая́ние и оставле́ние согреши́вшим Тебе́, и мно́жеством щедро́т Твои́х, определи́л еси́ покая́ние гре́шником во спасе́ние. Ты у́бо Го́споди Бо́же сил, не положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, не согреши́вшим Тебе́. Но положи́л еси́ покая́ние на мне, гре́шнем: зане́ согреши́х па́че числа́ песка́ морска́го. Умно́жишася беззако́ния моя́, Го́споди, умно́жишася беззако́ния моя́: и несмь досто́ин воззре́ти, и ви́дети высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х. Сля́чен есмь мно́гими у́зами желе́зными, во е́же не возвести́ главы́ моея́, и несть ми ослабле́ния: зане́ прогне́вах я́рость Твою́, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, не сотвори́вый во́ли Твоея́, и не сохрани́вый повеле́ний Твои́х. И ны́не приклоня́ю коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ бла́гости: согреши́х, Го́споди, согреши́х, и беззако́ния моя́ аз вем, но прошу́ моля́ся, осла́би ми, Го́споди, осла́би ми, и не погуби́ мене́ со беззако́ньми мои́ми. Ниже́ в век враждова́в соблюде́ши зол мои́х, ниже́ осу́диши мя в преиспо́дних земли́. Зане́ Ты еси́ Бо́же, Бог ка́ющихся, и на мне яви́ши всю бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши мя, по мно́зей ми́лости Твое́й, и восхвалю́ Тя вы́ну во днех живота́ моего́: я́ко Тя пое́т вся си́ла небе́сная, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь.

Трисвятое. Поклоны три. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Возглас: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

И тропари сия, во глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; / вся́каго бо отве́та недоуме́юще, / сию́ Ти моли́тву / я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва: Го́споди, поми́луй нас, / на Тя бо упова́хом; / не прогне́вайся на ны зело́, / ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, / но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, / и изба́ви ны от враг на́ших; / Ты бо еси́ Бог наш, / и мы лю́дие Твои́, / вси дела́ руку́ Твое́ю, / и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, / благослове́нная Богоро́дице, / наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, / но да изба́вимся Тобо́ю от бед: / Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник возглас: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, аминь.

И мы: Ами́нь.

И молитву:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго: и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся: трижды.

В седмицу первую Святаго поста по Прииди́те, поклони́мся: глаголем псалом 142.

Псалом 69:

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Таже: Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Посем глаголем канон рядовый святому, или Богородице.

И по исполнении канона и тропарей: Досто́йно есть: Трисвятое. Пресвя́тая Тро́ице: О́тче наш:

Таже поем велегласно и косно, на глас 6:

Го́споди сил, с на́ми бу́ди, / ино́го бо ра́зве Тебе́ / помо́щника в ско́рбех не и́мамы: / Го́споди сил, поми́луй нас.

И отвещает тожде другий лик.

И поет наченший лик:

Стих 1: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. Го́споди сил, с на́ми бу́ди:

Вторый лик:

Стих 2: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. Го́споди сил, с на́ми бу́ди:

Стих 3: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. Го́споди сил, с на́ми бу́ди:

Стих 4: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. Го́споди сил, с на́ми бу́ди:

Стих 5: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния: / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Го́споди сил, с на́ми бу́ди:

Таже оба лика вкупе:

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Го́споди сил, с на́ми бу́ди, / ино́го бо ра́зве Тебе́ / помо́щника в ско́рбех не и́мамы: / Го́споди сил, поми́луй нас.

Сла́ва: Го́споди, аще не бы́хом святы́я Твоя́ име́ли моли́твенники, / и благосты́ню Твою́ ми́лующую нас: / ка́ко сме́ли бы́хом Спа́се, пе́ти Тя, / Его́же славосло́вят непреста́нно А́нгели; / Сердцеве́дче, пощади́ ду́ши на́ша.

И ны́не: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, / к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя. / Посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, / и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, / да́ти ми оставле́ние, / я́же соде́ях лю́тых, / еди́на Благослове́н­ная.

Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя: / но Сама́ заступи́, и поми́луй мя.

Все упова́ние мое́ / на Тя возлага́ю, / Ма́ти Бо́жия, / сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

Го́споди поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

И мы: Ами́нь.

И творим три поклоны великия, с молитвою святаго Ефрема, и прочих 12:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: И поклон един великий.

Таже: Трисвятое. И поклоны три. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Го́споди поми́луй, 12.

И молитва молебная ко Пресвятей Богородице, Павла монаха обители Евергетиды, сиречь, Благодетельницы:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м Рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая: я́же ненаде́жных еди́на Наде́жда, и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище. Не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша; но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бне умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое́, е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние: и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая, и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи: в стра́шный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего насле́дника мя показу́ющи. Ю́же и да улучу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва иная ко Господу нашему Иисусу Христу, Антиоха монаха Пандекта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим поко́й те́ла и души́, и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия: укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно дви́жимыя: пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́. И да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти и благослови́ти и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Молитва иная святаго Иоанникиа.

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

И мы: Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́.

И абие священник возглашает, нам на землю приклоншимся:

Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Сил безпло́тных, честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех Твои́х святы́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу. Да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших. Покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю. Отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та. Умири́ на́шу жизнь, Го́споди; поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и Человеколю́бец.

Таже сотворив предстоятель поклон на землю, глаголет братии:

Благослови́те, отцы́ святи́и, прости́те ми, гре́шному.

И братия: Бог прости́т ти, о́тче святы́й.

Священник же глаголет:

Помо́лимся о Вели́ком господи́не и Отце́ на́шем, святе́йшем Патриа́рхе имярек, и о господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) имярек, и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

И мы: Го́споди поми́луй, на всякий стих.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́.

О ненави́дящих и лю́бящих нас.

О ми́лующих и служа́щих нам.

О запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них.

О избавле́нии плене́нных.

О отше́дших отце́х и бра́тиях на́ших.

О в мо́ри пла́вающих.

О в не́мощех лежа́щих.

Помо́лимся и о изоби́лии плодо́в земны́х,

И о вся́кой души́ христиа́н правосла́вных.

Ублажи́м правосла́вныя архиере́и, и кти́торы свята́го хра́ма сего́ [святы́я оби́тели сея́].

Роди́тели на́ша, и вся пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, зде лежа́щия, и повсю́ду правосла́вныя.

Предстоятель: Рцем и о себе́ саме́х.

Го́споди поми́луй, трижды.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

И начинают братия от деснаго и леваго лика по чину, един по единому, творити поклон, и просити и прияти прощение от предстоятеля, подобне глаголюще:

Благослови́, о́тче святы́й, и прости́ мя, гре́шнаго. И прочая.

Стоящу предстоятелю посреди церкве, дондеже исполнятся вся.

И приемше прощение от предстоятеля, отходим в келии наша, глаголюще молитву сию, яже и от всякаго человека глаголется:

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди, Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же в мо́ри упра́ви. С путеше́ствующими спутеше́ствуй. Служа́щим и ми́лующим нас, грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них, поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и упоко́й я́, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и даждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х. Моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х. Я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конец великаго повечерия.

Прощение сице глаголется:

Прости́ мя, о́тче святы́й, и благослови́, ели́ка согреши́х во вся дни живота́ моего́, и в си́й де́нь без числа́ согреши́х, душе́ю и те́лом, сно́м и ле́ностию, помраче́нием бесо́вским, в мы́слех нечи́стых, в забы́тии ума́, и во осужде́нии: согреши́х се́рдцем, и все́ми мои́ми чу́вствы, слу́хом и ви́дом, во́лею и нево́лею: и не́сть того́ греха́, его́же не сотвори́х, но о всех ка́юся, прости́ мя́, о́тче святы́й, и благослови́, и помоли́ся о мне, гре́шнем.

Малое повечерие

НАЧАЛО С БОГОМ МАЛАГО ПОВЕЧЕРИЯ

Глаголет священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И начинают братия: Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Го́споди, поми́луй, 12. Прииди́те, поклони́мся: трижды.

Таже псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Псалом 69:

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Таже: Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И читаем исповедание православныя веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Таже чтем каноны по уставу.

Посем глаголем: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Трисвятое. Пресвя́тая Тро́ице: О́тче наш:

Тропарь по дню святаго, и храму, и настоящия. [Аще же есть праздник, глаголи токмо кондак празднику.]

В неделю вечера, глас 4:

Небе́сных во́инств Архистрати́зи, / мо́лим вас при́сно мы, недосто́йнии, / да ва́шими моли́твами оградите́ нас / кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, / сохраня́юще ны припа́дающия приле́жно и вопию́щия: / от бед изба́вите ны, / я́ко чинонача́льницы Вы́шних сил.

В понедельник вечера, глас 2:

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, / тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: / показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, / я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. / Те́мже за и́стину пострада́в, ра́дуяся, / благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию, / взе́млющаго грех ми́ра / и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Во вторник и четверток вечера, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

В среду вечером, глас 3:

Апо́столи святи́и, / моли́те Ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.

И святителю Николаю тропарь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче священнонача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим.

Таже тропари, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.

И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х, / я́ко багряни́цею и ви́ссом, / кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися, / те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же: / лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́, / мир жи́тельству Твоему́ да́руй, / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8: Со святы́ми упоко́й, / Христе́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

И ны́не: Моли́твами, Го́споди, всех святы́х, и Богоро́дицы, / Твой мир даждь нам и поми́луй нас, / я́ко Еди́н щедр.

В пяток вечера глаголи сия, глас 2:

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, / святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, / до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, / дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, / о нас Того́, я́ко Бла́га, моли́те, / спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8: Со святы́ми упоко́й, / Христе́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

И ны́не, глас тойже: Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри, / вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики, / тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́, / Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Го́споди поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

И молитва молебная ко Пресвятей Богородице, Павла монаха обители Евергетиды, сиречь, Благодетельницы:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м Рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая: я́же ненаде́жных еди́на Наде́жда, и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище. Не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша; но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бне умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое́, е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние, и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая, и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи: в стра́шный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего насле́дника мя показу́ющи. Ю́же и да улучу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва иная ко Господу нашему Иисусу Христу, Антиоха монаха Пандекта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим поко́й те́ла и души́, и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия: укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно дви́жимыя: пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́. И да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти и благослови́ти и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Молитва иная святаго Иоанникиа.

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́.

И бывает отпуст от священника:

Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

И мы: Ами́нь.

Таже сотворив предстоятель поклон на землю, глаголет братии:

Благослови́те, отцы́ святи́и, прости́те ми, гре́шному.

И братия: Бог прости́т ти, о́тче святы́й.

Священник же глаголет:

Помо́лимся о Вели́ком господи́не и Отце́ на́шем, святе́йшем Патриа́рхе имярек, и о господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) имярек, и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

И мы: Го́споди поми́луй, на всякий стих.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́.

О ненави́дящих и лю́бящих нас.

О ми́лующих и служа́щих нам.

О запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них.

О избавле́нии плене́нных.

О отше́дших отце́х и бра́тиях на́ших.

О в мо́ри пла́вающих.

О в не́мощех лежа́щих.

Помо́лимся и о изоби́лии плодо́в земны́х,

И о вся́кой души́ христиа́н правосла́вных.

Ублажи́м правосла́вныя архиере́и, и кти́торы свята́го хра́ма сего́ [святы́я оби́тели сея́].

Роди́тели на́ша, и вся пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, зде лежа́щия, и повсю́ду правосла́вныя.

Предстоятель: Рцем и о себе́ саме́х.

Го́споди поми́луй, трижды.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

И начинают братия от деснаго и леваго лика по чину, един по единому, творити поклон, и просити и прияти прощение от предстоятеля, подобне глаголюще:

Благослови́, о́тче святы́й, и прости́ мя, гре́шнаго. И прочая.

Стоящу предстоятелю посреди церкве, дондеже исполнятся вся.

И приемше прощение от предстоятеля, отходим в келии наша, глаголюще молитву сию, яже и от всякаго человека глаголется:

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди, Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же в мо́ри упра́ви. С путеше́ствующими спутеше́ствуй. Служа́щим и ми́лующим нас, грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них, поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и упоко́й я́, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и даждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х. Моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х. Я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конец малаго повечерия.

Приложение к часослову

ТРОПАРИ И КОНДАКИ ВОСКРЕСНЫ

Глас 1

Тропарь:

Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́, / воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се, / да́руяй ми́рови жизнь. / Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче: / сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́, / сла́ва Ца́рствию Твоему́, / сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

Кондак:

Воскре́сл еси́ я́ко Бог из гро́ба во сла́ве, / и мир совоскреси́л еси́; / и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́; / Ада́м же лику́ет, Влады́ко; / Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи: / Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.

Глас 2

Тропарь:

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный, / тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́; / егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́, / вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху: / Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Кондак:

Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се, / и ад, ви́дев чу́до, ужасе́ся, / и ме́ртвии воста́ша; / тварь же ви́дящи сра́дуется Тебе́, / и Ада́м свесели́тся, / и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.

Глас 3

Тропарь:

Да веселя́тся Небе́сная, / да ра́дуются земна́я; / я́ко сотвори́ держа́ву / мы́шцею Свое́ю Госпо́дь, / попра́ сме́ртию смерть, / пе́рвенец ме́ртвых бысть; / из чре́ва а́дова изба́ви нас, / и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость.

Кондак:

Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре, / и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных; / днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е́ва, / вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи воспева́ют непреста́нно / Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́.

Глас 4

Тропарь:

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / от А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы / и пра́деднее осужде́ние отве́ргша, / апо́столом хва́лящася глаго́лаху: / испрове́ржеся смерть, / воскре́се Христо́с Бог, / да́руяй мiрови ве́лию ми́лость.

Кондак:

Спас и Изба́витель мой / из гро́ба, я́ко Бог, воскреси́ от уз земноро́дныя, / и врата́ а́дова сокруши́, / и я́ко Влады́ка / воскре́се тридне́вен.

Глас 5

Тропарь:

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови, / от Де́вы ро́ждшееся на спасе́ние на́ше, / воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся; / я́ко благоволи́ пло́тию взы́ти на Крест, / и смерть претерпе́ти, / и воскреси́ти уме́ршия / сла́вным Воскресе́нием Свои́м.

Кондак:

Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́, / и врата́ сокруши́вый я́ко всеси́лен, / уме́рших я́ко Созда́тель совоскреси́л еси́, / и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́, / и Ада́м от кля́твы изба́влен бысть, Человеколю́бче; / те́мже вси зове́м: / спаси́ нас, Го́споди.

Глас 6

Тропарь:

А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м, / и стрегу́щии омертве́ша; / и стоя́ше Мари́я во гро́бе, / и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́. / Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́; / сре́тил еси́ де́ву, да́руяй живо́т. / Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кондак:

Живонача́льною дла́нию / уме́ршия от мра́чных удо́лий / Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог, / воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду: / есть бо всех Спаси́тель, / Воскресе́ние и Живо́т, и Бог всех.

Глас 7

Тропарь:

Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть, / отве́рзл еси́ разбо́йнику рай; / мироно́сицам плач преложи́л еси́, / и апо́столом пропове́дати повеле́л еси́, / я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же, / да́руяй ми́рови / ве́лию ми́лость.

Кондак:

Не ктому́ держа́ва сме́ртная / возмо́жет держа́ти челове́ки: / Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́; / связу́ем быва́ет ад, / проро́цы согла́сно ра́дуются, / предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре, / изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние.

Глас 8

Тропарь:

С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне, / погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное, / да нас свободи́ши страсте́й, / Животе́ и Воскресе́ние на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кондак:

Воскре́с из гро́ба, уме́ршия воздви́гл еси́, / и Ада́ма воскреси́л еси́, / и Е́ва лику́ет во Твое́м Воскресе́нии, / и мирсти́и концы́ торжеству́ют / е́же из ме́ртвых воста́нием Твои́м, Многоми́лостиве.

ТРОПАРИ И КОНДАКИ ВО ВСЮ СЕДМИЦУ

В ПОНЕДЕЛЬНИК, НЕБЕСНЫХ ЧИНОВ БЕЗПЛОТНЫХ

Тропарь, глас 4:

Небе́сных во́инств Архистрати́зи, / мо́лим вас при́сно мы, недосто́йнии, / да ва́шими моли́твами оградите́ нас / кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, / сохраня́юще нас, припа́дающих приле́жно и вопию́щих: / от бед изба́вите нас, / я́ко чинонача́льницы вы́шних Сил.

Кондак, глас 2:

Архистрати́зи Бо́жии, / служи́телие Боже́ственныя сла́вы, / А́нгелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, / поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость, / я́ко Безпло́тных Архистрати́зи.

ВО ВТОРНИК, КРЕСТИТЕЛЯ И ПРЕДТЕЧИ ИОАННА

Тропарь, глас 2:

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, / тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: / показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, / я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. / Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся, / благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию, / взе́млющаго грех ми́ра / и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти, / главу́ твою́, я́ко ши́пок свяще́ннейший от земли́ обре́тше, / исцеле́ния всегда́ прие́млем, / и́бо па́ки, я́коже пре́жде, / в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.

В СРЕДУ И ПЯТОК, КРЕСТА

Тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 4:

Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

В ЧЕТВЕРТОК, АПОСТОЛОВ

Тропарь, глас 3:

Апо́столи святи́и, / моли́те Ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Тве́рдыя и боговеща́нныя пропове́датели, / верх апо́столов Твои́х, Го́споди, / прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и поко́й: / боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, / Еди́не, све́дый серде́чная.

И СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ Тропарь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче священнонача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́, / Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х / и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти. / Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, / я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

В СУББОТУ, ВСЕХ СВЯТЫХ, И ЗА УМЕРШИХ

Тропари, глас 2:

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, / святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, / до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, / дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, / о нас Того́, я́ко Бла́га, моли́те, / спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Слава: Помяни́, Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

И ныне: Ма́ти Свята́я неизрече́ннаго Све́та, / а́нгельскими Тя пе́сньми почита́юще, / благоче́стно велича́ем.

Кондак, глас 8:

Я́ко нача́тки естества́ Насади́телю тва́ри, / вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики; / тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́, / Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Глас 6: Со святы́ми упоко́й, / Христе́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть / боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

ТРОПАРИ И КОНДАКИ ПРАЗДНИКОВ

СЕНТЯБРЬ

1. НАЧАЛО ИНДИКТА, СИРЕЧЬ НОВАГО ЛЕТА

Тропарь, глас 2:

Всея́ тва́ри Соде́телю, / времена́ и ле́та во Свое́й вла́сти положи́вый, / благослови́ вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, Го́споди, / сохраня́я в ми́ре лю́ди и град Твой / моли́твами Богоро́дицы и спаси́ ны.

Богородичен, глас 1:

Ра́дуйся, обра́дованная Богоро́дице Де́во, / приста́нище и предста́тельство ро́да челове́ческаго, / из Тебе бо воплоти́ся Изба́витель ми́ра: / Еди́на бо еси́ Ма́ти и Де́ва, присноблагослове́нная и препросла́вленная, / моли́ Христа́ Бо́га, / мир дарова́ти всей вселе́нней.

Кондак, глас 2:

В Вы́шних живы́й, Христе́ Царю́, / всех ви́димых и неви́димых Тво́рче и Зижди́телю, / И́же дни и но́щи, времена́ и ле́та сотвори́вый, / благослови́ ны́не вене́ц ле́та, / соблюди́ и сохрани́ в ми́ре град и лю́ди Твоя́, / Многоми́лостиве.

7. ПРЕДПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ

Тропарь, глас 4:

От ко́рене Иессе́ева и от чресл Дави́довых / Богоотрокови́ца Мариа́м ражда́ется днесь нам, / ра́достию бо ра́дуются вся́ческая и обновля́ются. / Сра́дуйтеся ку́пно, Не́бо и земля́, / восхвали́те Ю́, оте́чествия язы́ков! / Иоаки́м весели́тся, и А́нна торжеству́ет, зову́щи: / непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь и Богоро́дица Мари́я, / черто́г безконе́чный Небе́снаго Жениха́, ражда́ется / от непло́дове, Бо́жиим Сове́том, / колесни́ца Сло́ва благоукраша́ется: / на сие́ бо преднарече́ся боже́ственная дверь / и Ма́ти су́щия Жи́зни.

8. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Тропарь, глас 4:

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во, / ра́дость возвести́ всей вселе́нней: / из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш, / и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние, / и, упраздни́в смерть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

Кондак, глас 4:

Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства / и Ада́м и Éва от тли сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая, / во святе́м рождестве́ Твое́м. / То пра́зднуют и лю́дие Твои́, / вины́ прегреше́ний изба́вльшеся, / внегда́ зва́ти Ти: / непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

13. ПАМЯТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В ИЕРУСАЛИМЕ (ВОСКРЕСЕНИЕ СЛОВУЩЕЕ) (335). ПРЕДРАЗДНСТВО ВОЗДВИЖЕНИЯ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Тропарь, глас 4:

Я́коже вы́шния тве́рди благоле́пие, / и ни́жнюю споказа́л еси́ красоту́ свята́го селе́ния сла́вы Твоея́, Го́споди, / утверди́ сие́ во век ве́ка / и приими́ на́ша в нем непреста́нно приноси́мая Тебе́ моле́ния, Богоро́дицею, / всех Животе́ и Воскресе́ние.

Кондак, глас 2:

Обновле́ния Ду́ха в сердца́х / и просвеще́ние вну́тренним да́руй / ве́рою соверша́ющим свяще́нная обновле́ния хра́ма до́му Твоего́, / ему́же благоволи́л еси́ созда́тися в Твое́ Боже́ственное и́мя, / Еди́не во святы́х Прославля́емый.

14. ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 4:

Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

21. СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ, МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКАГО (ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ, 1752)

Тропарь, глас 8:

Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю, / Росси́йский целе́бниче и но́вый к Бо́гу моли́твенниче, / списа́ньми твои́ми бу́их уцелому́дрил еси́, / цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне, / моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Звезду́ Росси́йскую, от Ки́ева возсия́вшую, / и чрез Но́вград Се́верский в Росто́в дости́гшую, / всю же страну́ сию́ уче́ньми и чудесы́ озари́вшую, / ублажи́м златослове́снаго учи́теля Дими́трия: / той бо всем вся написа́, я́же к наставле́нию, / да всех приобря́щет, я́коже Па́вел, Христу́ / и спасе́т правове́рием ду́ши на́ша.

23. ЗАЧАТИЕ ЧЕСТНАГО СЛАВНАГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА

Тропарь, глас 4:

Пе́рвее неражда́ющая непло́ды, возвесели́ся, / се бо зачала́ еси́ Со́лнца свети́льника я́ве, / просвеща́ти иму́ща всю вселе́нную, слепото́ю неду́гующую. / Лику́й, Заха́рие, вопия́ со дерзнове́нием: / проро́к Вы́шняго есть хотя́й роди́тися.

Кондак, глас 1:

Весели́тся све́тло Заха́рия вели́кий / со всесла́вною Елисаве́тию сопру́жницею, / досто́йно зачина́юще Иоа́нна Предте́чу, / его́же Арха́нгел благовести́, ра́дуяся, / и челове́цы достодо́лжно почти́м, / я́ко таи́нника благода́ти.

25. ПРЕПОДОБНАГО СЕРГИЯ, ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКАГО, И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА (1392)

Тропарь, глас 4:

И́же доброде́телей подви́жник, / я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га, / на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни вре́менней, / в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв твои́м ученико́м, / те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух, / Его́же де́йствием све́тло укра́шен еси́; / но, я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, / помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре, / и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́, / посеща́я чад твои́х, / Се́ргие, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 8:

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне, / и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довав, / вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дел еси́ / и, я́ко со́лнце, Оте́честву твоему́ возсия́л еси́; / тем и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя. / Помина́й нас, чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти: / ра́дуйся, Се́ргие богому́дре.

26. СВЯТАГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА (НАЧ. II)

Тропарь, глас 2:

Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне, / ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны: / прие́млет тя припа́дающа / И́же па́дша на пе́рси Прие́мый, / Его́же моли́, Богосло́ве, / и належа́щую мглу язы́ков разгна́ти, / прося́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак, глас 2:

Вели́чия твоя́, де́вственниче, кто пове́сть? / То́чиши бо чудеса́, и излива́еши исцеле́ния, / и мо́лишися о душа́х на́ших, / я́ко Богосло́в и друг Христо́в.

ОКТЯБРЬ

1. ПОКРОВ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Тропарь, глас 4:

Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем, / осеняе́ми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием, / и к Твоему́ взира́юще пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем: / покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом / и изба́ви нас от вся́каго зла, / моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, / спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь предстои́т в це́ркви / и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу, / А́нгели со архиере́и покланя́ются, / апо́столи же со проро́ки ликовству́ют: / нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

5. СОБОР СВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ: ПЕТРА (1326), АЛЕКСИЯ (1378), ИОНЫ (1461), ФИЛИППА (1569) И ЕРМОГЕНА (1612)

Тропарь, глас 4:

Первопресто́льницы Росси́йстии, / и́стиннии храни́телие апо́стольских преда́ний, / столпи́ непоколеби́мии, правосла́вия наста́вницы, / Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Ермоге́не, / Влады́ку всех моли́те / мир вселе́нней дарова́ти, / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 3:

Во святи́телех благоче́стно пожи́сте, / и лю́ди к богоразу́мию наста́висте, / и до́бре Бо́гу угоди́сте, / сего́ ра́ди от Него́ нетле́нием / и чудесы́ просла́вистеся, / я́ко ученицы́ Бо́жия благода́ти.

6. СВЯТАГО И СЛАВНАГО АПОСТОЛА ФОМЫ (I)

Тропарь, глас 3:

Апо́столе святы́й Фомо́, / моли́ Ми́лостивого Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.

Или иный, глас 2:

Учени́к Христо́в быв, / Боже́ственнаго собо́ра апо́стольскаго соприча́стник, / неве́рствием бо Христо́во Воскресе́ние извести́в / и Того́ пречи́стую страсть осяза́нием уве́рив, Фомо́ всехва́льне, / и ны́не нам проси́ ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак, глас 4:

Прему́дрости благода́ти испо́лнен, / Христо́в апо́стол / и служи́тель и́стинный / в покая́нии вопия́ше Тебе́: / Ты мой еси́ Бог же и Госпо́дь.

9. СВЯТАГО АПОСТОЛА ИАКОВА АЛФЕЕВА (I)

Тропарь, глас 3:

Апо́столе святы́й Иа́кове, / моли́ ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Тве́рдо му́дрости догма́ты в ду́ши благочести́вых вложи́вшаго, / похвала́ми да ублажи́м я́ко боговеща́теля вси Иа́кова: / Престо́лу бо сла́вы Влады́чню предстоя́, / и со все́ми А́нгелы ра́дуется, / моля́ непреста́нно о всех нас.

10. ПРЕПОДОБНАГО АМВРОСИЯ ОПТИНСКАГО (1891)

Тропарь, глас 5:

Я́ко к целе́бному исто́чнику, / притека́ем к тебе́, Амвро́сие, о́тче наш, / ты бо на путь спасе́ния нас ве́рно наставля́еши, / моли́твами от бед и напа́стей охраня́еши, / в теле́сных и душе́вных ско́рбех утеша́еши, / па́че же смире́нию, терпе́нию и любве́ науча́еши; / моли́ Человеколю́бца Христа́ / и Засту́пницу усе́рдную / спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Заве́т Пастыренача́льника испо́лнив, / ста́рчества благода́ть насле́довал еси́, / боле́знуя се́рдцем о всех, с ве́рою притека́ющих к тебе́. / Те́мже и мы, ча́да твоя́, с любо́вию вопие́м ти: / о́тче святы́й Амвро́сие, / моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

В НЕДЕЛЮ, БЛИЖАЙШУЮ К 11 ОКТЯБРЯ. СВЯТЫХ ОТЕЦ СЕДМАГО ВСЕЛЕНСКАГО СОБОРА (787)

Тропарь святых отец, глас 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш, / свети́ла на земли́ отцы́ на́ши основа́вый, / и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый, / Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 6:

И́же из Отца́ возсия́в Сын неизрече́нно, / из Жены́ роди́ся, сугу́б естество́м, / Его́же ви́дяще, не отмета́емся зра́ка изображе́ния, / но, сие́ благоче́стно начерта́юще, / почита́ем ве́рно. / И сего́ ра́ди и́стинную ве́ру Це́рковь держа́щи, / лобыза́ет ико́ну вочелове́чения Христо́ва.

13. ПРАЗДНЕСТВО ПРЕСВЯТЕЙ ВЛАДЫЧИЦЕ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЕ И ПРИСНОДЕВЕ МАРИИ РАДИ ИКОНЫ ЕЯ «ИВЕРСКИЯ» (ПРЕНЕСЕНИЕ В МОСКВУ, 1648)

Тропарь, глас 1:

От святы́я ико́ны Твоея́, / о Влады́чице Богоро́дице, / исцеле́ния и цельбы́ подаю́тся оби́льно, / с ве́рою и любо́вию приходя́щим к ней. / Та́ко и мою́ не́мощь посети́, / и ду́шу мою́ поми́луй, Блага́я, / и те́ло исцели́ благода́тию Твое́ю, Пречи́стая.

Кондак, глас 8:

А́ще и в мо́ре вве́ржена бысть свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице, / от вдови́цы, не могу́щия спасти́ сию́ от враго́в, / но яви́лася есть храни́тельница Афо́на / и врата́рница оби́тели И́верския, враги́ устраша́ющая / и в правосла́вней Росси́йстей стране́ / чту́щия Тя от всех бед и напа́стей избавля́ющая.

18. СВЯТАГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ (I)

Тропарь, глас 5:

Апо́стольских дея́ний сказа́теля / и Ева́нгелия Христо́ва све́тла списа́теля, / Луку́ препе́таго, / сла́вна су́ща Христо́ве Це́ркви, / пе́сньми свяще́нными свята́го апо́стола похва́лим, / я́ко врача́ су́ща челове́ческия не́мощи, / естества́ неду́ги и я́зи душ исцеля́юща / и моля́щася непреста́нно за ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

И́стиннаго благоче́стия пропове́дника / и та́ин неизрече́нных ри́тора, / звезду́ церко́вную, Луку́ Боже́ственнаго восхва́лим: / Сло́во бо его́ избра́, с Па́влом му́дрым язы́ков учи́теля, / Еди́н ве́дый серде́чная.

22. ПРАЗДНОВАНИЕ ПРЕСВЯТЕЙ ВЛАДЫЧИЦЕ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЕ РАДИ ИКОНЫ ЕЯ «КАЗАНСКИЯ» (ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЛЯХОВ, 1612)

Тропарь, глас 4:

Засту́пнице усе́рдная, / Ма́ти Го́спода Вы́шняго, / за всех мо́лиши Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, / и всем твори́ши спасти́ся, / в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим. / Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице, / и́же в напа́стех, и ско́рбех, и в боле́знех, обремене́нных грехи́ мно́гими, / предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю / и сокруше́нным се́рдцем, / пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми, / и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя / избавле́ния всех зол. / Всем поле́зная да́руй / и вся спаси́, Богоро́дице Де́во: / Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Кондак, глас 8:

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу, / ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы, / ускори́м на моли́тву и потщи́мся на покая́ние, / источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица, / предваря́ет на по́мощь и избавля́ет от вели́ких бед и зол / благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

23. СВЯТАГО АПОСТОЛА ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ ПО ПЛОТИ (ОК. 63)

Тропарь, глас 2:

Я́ко Госпо́день учени́к восприя́л еси́, пра́ведне, Ева́нгелие, / я́ко му́ченик и́маши е́же неопи́санное, / дерзнове́ние я́ко брат Бо́жий, / е́же моли́тися я́ко иера́рх: / моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

О́тчее Единоро́дное Бог Сло́во, / прише́дшее к нам в после́дния дни, / Иа́кове Боже́ственне, / пе́рваго тя показа́ / иерусали́млян па́стыря и учи́теля, / и ве́рнаго строи́теля та́инств духо́вных: / те́мже тя вси чтим, апо́столе.

24. ПРАЗДНОВАНИЕ ПРЕСВЯТЕЙ ВЛАДЫЧИЦЕ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЕ РАДИ ИКОНЫ ЕЯ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ» (1688)

Тропарь, глас 2:

Всех скорбя́щих Ра́досте, / и оби́димых Засту́пнице, / и а́лчущих Пита́тельнице, / странных утеше́ние, / обурева́емых приста́нище, / больны́х посеще́ние, / немощны́х покро́ве и Засту́пнице, / же́зле ста́рости, / Ма́ти Бо́га Вы́шняго Ты еси́, Пречи́стая: / потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Кондак, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Влады́чице, / Ты нам помози́: / на Тебе́ наде́емся / и Тобо́ю хва́лимся, / Твои́ бо есмы́ раби́, / да не постыди́мся.

26. ВОСПОМИНАНИЕ ВЕЛИКАГО И СТРАШНАГО ТРУСА (ТРЯСЕНИЯ) В ЦАРЕГРАДЕ (740)

Тропарь, глас 8:

Призира́яй на зе́млю и творя́й ю́ трясти́ся, / изба́ви ны стра́шнаго тру́са преще́ния, Христе́ Бо́же наш, / и низпосли́ нам бога́тыя ми́лости Твоя́ / моли́твами Богоро́дицы, и спаси́ ны.

Кондак, глас 6:

Изба́ви тру́са тя́жкаго всех нас, Го́споди, / и я́звы нестерпи́мыя грех ра́ди на́ших, / пощади́, Го́споди, правосла́вныя лю́ди Твоя́, / я́же стяжа́л еси́ Твое́ю Кро́вию, Влады́ко; / и град не преда́ждь в поги́бель тру́сом стра́шным, / ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не ве́мы, / и воззови́ пою́щим: / Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

СВЯТАГО И СЛАВНАГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ СОЛУНСКАГО, МИРОТОЧЦА (ОК. 306)

Тропарь, глас 3:

Вели́ка обре́те в беда́х тя побо́рника вселе́нная, страстоте́рпче, / язы́ки побежда́юща. / Я́коже у́бо Ли́еву низложи́л еси́ горды́ню, / и на по́двиг дерзнове́нна сотвори́в Не́стора, / та́ко, свя́те Дими́трие, / Христу́ Бо́гу моли́ся / дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Крове́й твои́х струя́ми, Дими́трие, / Це́рковь Бог обагри́, / да́вый тебе́ кре́пость непобеди́мую / и соблюда́я град твой невреди́м; / того́ бо еси́ утвержде́ние.

НОЯБРЬ

1. СВЯТЫХ БЕЗСРЕБРЕНИКОВ И ЧУДОТВОРЦЕВ КОСМЫ И ДАМИАНА, ИЖЕ ОТ АСИИ, И МАТЕРИ ИХ ПРЕПОДОБНЫЯ ФЕОДОТИИ (III)

Тропарь, глас 8:

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы, Космо́ и Дамиа́не, / посети́те не́мощи на́ша: / ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

Кондак, глас 2:

Благода́ть прии́мше исцеле́ний, / простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, / вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии, / но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те, / мир исцеля́юще чудесы́.

8. СОБОР СВЯТАГО АРXIСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕЗПЛОТНЫХ. АРХАНГЕЛОВ: ГАВРИИЛА, РАФАИЛА, УРИИЛА, СЕЛАФИИЛА, ИЕГУДИИЛА, ВАРАXИИЛА И ИЕРЕМИИЛА

Тропарь, глас 4:

Небе́сных во́инств Архистрати́зи, / мо́лим вас при́сно мы, недосто́йнии, / да ва́шими моли́твами оградите́ нас / кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, / сохраня́юще ны, припа́дающия приле́жно и вопию́щия: / от бед изба́вите ны, / я́ко чинонача́льницы Вы́шних сил.

Кондак, глас 2:

Архистрати́зи Бо́жии, / служи́телие Боже́ственныя сла́вы, / А́нгелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, / поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость, / я́ко Безпло́тных Архистрати́зи.

13. СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТАГО, АРXIЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАГО (407)

Тропарь, глас 8:

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́ возсия́вши, благода́ть / вселе́нную просвети́: / не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, / высоту́ нам смиренному́дрия показа́, / но, твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, / моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6:

От Небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть / и твои́ми устна́ми вся учи́ши / покланя́тися в Тро́ице Еди́ному Бо́гу, / Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, / досто́йно хва́лим тя: / еси́ бо наста́вник, / я́ко Боже́ственная явля́я.

14. СВЯТАГО АПОСТОЛА ОТ 12-ТИ ФИЛИППА (ОК. 81–96)

Тропарь, глас 3:

Благоукраша́ется вселе́нная, / Ефио́пия ликовству́ет, / я́ко венце́м красу́ема, / тобо́ю просвети́вшися, / све́тло торжеству́ет па́мять твою́, / богоглаго́ливе Фили́ппе; / вся бо ве́ровати Христу́ научи́л еси́ / и тече́ние соверши́л досто́йно Ева́нгелия. / Тем дерзнове́нно вари́т Ефио́пская рука́ к Бо́гу, / Его́же моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

Учени́к, и друг Твой, и подража́тель стра́сти Твоея́, / вселе́нней Бо́га Тя пропове́да Богоглаго́ливый Фили́пп; / того́ моли́твами от враго́в пребеззако́нных / Це́рковь Твою́ и всяк град Твой / Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

16. СВЯТАГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ (60)

Тропарь, глас 3:

Усе́рдно от мы́тницы к зва́вшему Влады́це Христу́, / я́вльшуся на земли́ челове́ком за бла́гость, / Тому́ после́довав, апо́стол избра́нный яви́лся еси́ / и благове́стник Ева́нгелия вселе́нней велегла́сен. / Сего́ ра́ди чтим честну́ю па́мять твою́, Матфе́е богоглаго́ливе, / моли́ Ми́лостиваго Бо́га, / да грехо́в оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Мыта́рства и́го отве́рг, / пра́вды и́гу притя́глся еси́ / и яви́лся еси́ купе́ц всеизря́днейший, / бога́тство прине́с ю́же с высоты́ прему́дрость. / Отону́дуже пропове́дал еси́ и́стины сло́во / и уны́лых воздви́гл еси́ ду́ши, / написа́в час су́дный.

21. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Тропарь, глас 4:

Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние / и челове́ков спасе́ния пропове́дание / в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется / и Христа́ всем предвозвеща́ет. / Той и мы велегла́сно возопии́м: / ра́дуйся, / смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.

Кондак, глас 4:

Пречи́стый храм Спа́сов, / многоце́нный черто́г и Де́ва, / свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия, / днесь вво́дится в дом Госпо́день, благода́ть совводя́щи, / Я́же в Ду́се Боже́ственном, / Ю́же воспева́ют А́нгели Бо́жии: / Сия́ есть селе́ние Небе́сное.

23. СВЯТАГО БЛАГОВЕРНАГО ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО, В СXIМЕ АЛЕКСИЯ, ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА (14 НОЯБРЯ 1263)

Тропарь, глас 4:

Я́ко благочести́ваго ко́рене / пречестна́я о́трасль был еси́, блаже́нне Алекса́ндре, / яви́ бо тя Христо́с, я́ко не́кое Боже́ственное сокро́вище Росси́йстей земли́, / но́ваго чудотво́рца, пресла́вна и богоприя́тна. / И днесь соше́дшеся в па́мять твою́ ве́рою и любо́вию, / во псалме́х и пе́ниих ра́дующеся, сла́вим Го́спода, / да́вшаго тебе́ благода́ть исцеле́ний, / Его́же моли́ спасти́ град сей, / и держа́ве Росси́йстей богоуго́дней бы́ти, / и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

Кондак, глас 8:

Я́ко звезду́ тя пресве́тлу, почита́ем, от восто́ка возсия́вшую и на за́пад прише́дшую, / всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро́тою обогаща́еши / и просвеща́еши ве́рою чту́щия па́мять твою́, Алекса́ндре блаже́нне. / Сего́ ра́ди днесь пра́зднуем твое́ успе́ние, лю́дие твои́ су́щии: / моли́ спасти́ Оте́чество твое́ / и вся притека́ющия к ра́це моще́й твои́х и ве́рно вопию́щия ти: / ра́дуйся, гра́ду на́шему утвержде́ние.

24. СВЯТЫЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ (ОК. 305–313)

Тропарь, глас 4:

Доброде́тельми, я́ко луча́ми со́лнечными, / просвети́ла еси́ неве́рныя мудрецы́, / и, я́коже пресве́тлая луна́ ходя́щим в нощи́, / неве́рия тьму отгна́ла еси́ / и цари́цу уве́рила еси́, / вку́пе же и мучи́теля обличи́ла еси́, / богозва́нная неве́сто, блаже́нная Екатери́но, / жела́нием востекла́ еси́ в Небе́сный черто́г / к прекра́сному Жениху́ Христу́, / и от Него́ ца́рским венце́м венча́лася еси́: / Ему́же, со А́нгелы предстоя́щи, / за ны моли́ся, / творя́щия пречестну́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 2:

Лик честны́й Боже́ственне, мучениколю́бцы, / воздви́гните ны́не, / почита́юще всему́друю Екатери́ну, / сия́ бо в три́знищи Христа́ пропове́да и зми́я попра́, / ри́торов ра́зумы укроти́вши.

27. ПРАЗДНОВАНИЕ ПРЕСВЯТЕЙ ВЛАДЫЧИЦЕ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЕ РАДИ ИКОНЫ ЕЯ «ЗНАМЕНИЕ» (НОВГОРОДСКИЯ, 1170)

Тропарь, глас 4:

Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с / стяжа́вше Тя, раби́ Твои́, / Богоро́дице Пречи́стая, / сопроти́вных ополче́ния низлага́ем. / Те́мже мо́лим Тя: / мир гра́ду Твоему́ да́руй / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Честна́го о́браза Твоего́ зна́мение / пра́зднующе лю́дие Твои́, Богороди́тельнице, / и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́, / те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем: / ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

30. СВЯТАГО И ВСЕХВАЛЬНАГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО (62)

Тропарь, глас 4:

Я́ко апо́столов первозва́нный / и верхо́внаго су́щий брат, / Влады́це всех, Андре́е, моли́ся, / мир вселе́нней дарова́ти / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Му́жества тезоимени́таго богоглаго́льника / и Це́ркве возсле́дователя верхо́внаго, / Петро́ва сро́дника восхва́лим, / зане́ я́коже дре́вле сему́ / и ны́не нам воззва́: / прииди́те, обрето́хом Жела́емаго.

ДЕКАБРЬ

4. СВЯТЫЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ (ОК. 306)

Тропарь, глас 8:

Варва́ру святу́ю почти́м: / вра́жия бо се́ти сокруши́ / и, я́ко пти́ца, изба́вися от них, / по́мощию и ору́жием Креста́, всечестна́я.

Кондак, глас 4:

В Тро́ице благоче́стно пева́емому / после́довавши Бо́гу, страстоте́рпице, / и́дольская притупи́ла еси́ чти́лища, / посреде́ же по́двига страда́льчествующи, Варва́ро, / мучи́телей преще́ния не устраши́лася еси́, мужему́дренная, / велегла́сно пою́щи при́сно: / Тро́ицу чту, Еди́но Божество́.

5. ПРЕПОДОБНАГО САВВЫ ОСВЯЩЕННАГО (532)

Тропарь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́, / и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́, / и был еси́ свети́льник вселе́нней, / сия́я чудесы́, Са́вво, о́тче наш, / моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко от младе́нства Бо́гу же́ртва непоро́чная / прине́слся еси́ доброде́телию, Са́вво блаже́нне, / садоде́латель быв благоче́стия, / те́мже был еси́ преподо́бных удобре́ние, / граждани́н же пусты́нный достохва́лен. / Те́мже зове́м ти: / ра́дуйся, Са́вво пребога́те.

6. СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРXIЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА (ОК. 345–351)

Тропарь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче священнонача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́, / Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х / и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти. / Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, / я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

9. ЗАЧАТИЕ СВЯТЫЯ БОГОПРАМАТЕРЕ АННЫ, ЕГДА ЗАЧАТ ПРЕСВЯТУЮ БОГОРОДИЦУ

Тропарь, глас 4:

Днесь безча́дия у́зы разреша́ются, / Иоаки́ма бо и А́нну услы́шав Бог па́че наде́жды, / роди́ти тем я́ве обещава́ет Богоотрокови́цу, / из Нея́же Сам роди́ся Неопи́санный, Челове́к быв, / А́нгелом повеле́в вопи́ти Ей: / ра́дуйся, Благода́тная, / Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак, глас 4:

Пра́зднует днесь вселе́нная / А́ннино зача́тие, / бы́вшее от Бо́га, / и́бо та породи́ / па́че сло́ва Сло́во Ро́ждшую.

НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ

Тропарь, глас 2:

Ве́рою пра́отцы оправда́л еси́, / от язы́к те́ми предобручи́вый Це́рковь: / хва́лятся в сла́ве святи́и, / я́ко от се́мене их есть Плод благосла́вен, / без се́мене Ро́ждшая Тя. / Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

Кондак, глас 6:

Рукопи́саннаго о́браза не поче́тше, / но Неопи́санным Существо́м защити́вшеся, треблаже́ннии, / в по́двизе огня́ просла́вистеся, / среде́ же пла́мене нестерпи́маго стоя́ще, Бо́га призва́сте: / ускори́, о Ще́дрый, / и потщи́ся, я́ко Ми́лостив, в по́мощь на́шу, / я́ко мо́жеши хотя́й.

12. СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА, ЕПИСКОПА ТРИМИФУНТСКАГО (ОК. 348)

Тропарь, глас 1:

Собо́ра пе́рваго показа́лся еси́ побо́рник и чудотво́рец, / богоно́се Спиридо́не, о́тче наш. / Те́мже ме́ртву ты во гро́бе возгласи́в, / и змию́ в зла́то претвори́л еси́, / и внегда́ пе́ти тебе́ святы́я моли́твы, / А́нгелы, сослужа́щия тебе́, име́л еси́, свяще́ннейший. / Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость, / сла́ва Венча́вшему тя, / сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 2:

Любо́вию Христо́вою уязви́вся, свяще́ннейший, / ум впери́в заре́ю Ду́ха, / де́тельным виде́нием твои́м дея́ние обре́л еси́, богоприя́тне, / же́ртвенник Боже́ственный быв, / прося́ всем Боже́ственнаго сия́ния.

НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ ОТЕЦ

Тропарь святых отец, глас 2:

Ве́лия ве́ры исправле́ния: / во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния, / святи́и трие́ о́троцы ра́довахуся, / и проро́к Дании́л львом па́стырь, я́ко овца́м, явля́шеся. / Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 6:

Рукопи́саннаго о́браза не поче́тше, / но Неопи́санным Существо́м защити́вшеся, треблаже́ннии, / в по́двизе огня́ просла́вистеся; / среде́ же пла́мене нестерпи́маго стоя́ще, Бо́га призва́сте: / ускори́, о Ще́дрый! / И потщи́ся, я́ко Ми́лостив, в по́мощь на́шу, / я́ко мо́жеши хотя́й.

20. ПРЕДПРАЗДНСТВО ПО ПЛОТИ РОЖДЕСТВА ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО VIСУСА ХРИСТА

Тропарь, глас 4:

Гото́вися, Вифлее́ме: / отве́рзися всем, Еде́ме, / красу́йся, Евфра́фо, / я́ко дре́во живота́ в верте́пе процвете́ от Де́вы: / рай бо О́ноя чре́во яви́ся мы́сленный, / в не́мже Боже́ственный сад, / от него́же я́дше, жи́ви бу́дем, / не я́коже Ада́м у́мрем. / Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший возста́вити о́браз.

Кондак, глас 1:

Весели́ся, Вифлее́ме, Евфра́фо, гото́вися: / се бо А́гница, Па́стыря вели́каго во утро́бе нося́щи, е́же роди́ти тщи́тся, / Его́же зря́ще, Богоно́снии отцы́ веселя́тся, / с па́стырьми пою́ще Де́ву доя́щую.

СВЯТАГО ПРАВЕДНАГО ПРЕСВИТЕРА ИОАННА КРОНШТАДТСКАГО (1908)

Тропарь, глас 1:

Правосла́вныя ве́ры побо́рниче, / земли́ Росси́йския печа́льниче, / па́стырем пра́вило и о́бразе ве́рным, / покая́ния и жи́зни во Христе́ пропове́дниче, / Боже́ственных Та́ин благогове́йный служи́телю / и дерзнове́нный о лю́дех моли́твенниче, / о́тче пра́ведный Иоа́нне, / цели́телю и преди́вный чудотво́рче, / гра́ду Кроншта́дту похвало́ / и Це́ркве на́шея украше́ние, / моли́ Всеблага́го Бо́га / умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Днесь па́стырь Кроншта́дтский предстои́т Престо́лу Бо́жию / и усе́рдно мо́лит о ве́рных / Христа́ Пастыренача́льника, / обе́тование да́вшаго: / сози́жду Це́рковь Мою́, / и врата́ а́дова не одоле́ют ей.

21. СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА (1326)

Тропарь, глас 4:

Я́же пре́жде безпло́дная, земле́, / ны́не весели́ся: / се бо Христо́с свети́льника в тебе́ показа́, / я́ве сия́юща в ми́ре / и исцелева́юща неду́ги и боле́зни на́ша. / Сего́ ра́ди лику́й и весели́ся со дерзнове́нием: / святи́тель бо есть Вы́шняго сия́ соде́ловаяй.

Кондак, глас 8:

Взбра́нному и ди́вному на́шея земли́ чудотво́рцу, / днесь любо́вию тебе́ притека́ем, песнь богоно́се, плету́ще, / я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду, / многообра́зных изба́ви нас обстоя́ний, да зове́м ти: / ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

24. ПРЕДПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, И ПАМЯТЬ СВЯТЫЯ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕВГЕНИИ (ОК. 262)

Тропарь, глас 4:

Написова́шеся иногда́ со ста́рцем Ио́сифом, / я́ко от се́мене Дави́дова, в Вифлее́ме Мариа́м, / чревонося́щи безсе́менное Рожде́ние. / Наста́ же вре́мя рождества́, / и ме́сто ни еди́ноже бе обита́лищу, / но, я́коже кра́сная пала́та, / верте́п Цари́це показа́шеся. / Христо́с ражда́ется / пре́жде па́дший воскреси́ти о́браз.

Тропарь преподобномученице, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Евге́ния / зове́т ве́лиим гла́сом: / Тебе́, Женише́ мой, люблю́, / и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую, / и сраспина́юся, и спогреба́юся Креще́нию Твоему́, / и стражду́ Тебе́ ра́ди, / я́ко да ца́рствую в Тебе́, / и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, / но я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. / Тоя́ моли́твами, / я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь Преве́чное Сло́во / в верте́пе гряде́т роди́ти неизрече́нно; / лику́й, вселе́нная, услы́шавши, / просла́ви со А́нгелы и па́стырьми / хотя́щаго яви́тися Отроча́ Мла́до, / Преве́чнаго Бо́га.

Кондак святыя, глас 2:

Благоро́дия нра́вом тя честноподо́бне украси́в обожи́вый Госпо́дь, / в ра́бии о́бразе от Де́вы нам соедини́ся, / И́же тя в лик дев свещено́сиц вчини́ / и с му́ченики сочета́, Евге́ние, / я́ко вои́стинну благоро́дия Боже́ственныя сла́вы вене́ц улучи́.

25. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО VIСУСА ХРИСТА

Тропарь, глас 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш, / возсия́ ми́рови свет ра́зума, / в нем бо звезда́м служа́щии / звездо́ю уча́хуся / Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды, / и Тебе́ ве́дети, с высоты́ Восто́ка. / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет, / и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит. / А́нгели с па́стырьми славосло́вят, / волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют: / нас бо ра́ди роди́ся / Oтроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

26. СОБОР ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ

Тропарь, глас 4:

Пречи́стая Богома́ти, Богоро́дице, / Собо́р Твой честны́й украше́н многоразли́чными добро́тами, / да́ры Ти прино́сят, Госпоже́, мно́ги мирсти́и лю́дие, / у́зы на́ша гре́шныя раздери́ Свое́ю ми́лостию / и спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 6:

И́же пре́жде денни́цы от Отца́ без ма́тере роди́выйся, / на земли́ без отца́ воплоти́ся днесь из Тебе́. / Те́мже звезда́ благовеству́ет волхво́м, / А́нгели же с па́стырьми пою́т / несказа́нное Рождество́ Твое́, Благода́тная.

НЕДЕЛЯ ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ. СВЯТЫХ ПРАВЕДНЫХ ИОСИФА ОБРУЧНИКА, ДАВИДА ЦАРЯ И ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ ПО ПЛОТИ

Тропарь, глас 2:

Благовеству́й, Ио́сифе, Дави́ду чудеса́, Богоотцу́: / Де́ву ви́дел еси́ ро́ждшую, / с па́стыри славосло́вил еси́, / с волхвы́ поклони́лся еси́, / А́нгелом весть прие́м. / Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Весе́лия днесь Дави́д исполня́ется Боже́ственный, / Ио́сиф же хвале́ние со Иа́ковом прино́сит: / вене́ц бо сро́дством Христо́вым прие́мше, ра́дуются, / и неизрече́нно на земли́ Ро́ждшагося воспева́ют, и вопию́т: / Ще́дре, спаса́й Тебе́ чту́щия.

27. СВЯТАГО АПОСТОЛА, ПЕРВОМУЧЕНИКА И АРXIДИАКОНА СТЕФАНА (34)

Тропарь, глас 4:

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́, / первому́чениче Христо́в, и апо́столе, и архидиа́коне Стефа́не, / и мучи́телей обличи́л еси́ нече́стие, / ка́мением бо побие́н от рук беззако́нных, / вене́ц от я́же свы́ше десни́цы прия́л еси́ / и к Бо́гу взыва́л еси́, вопия́: / Го́споди, не поста́ви им греха́ сего́.

Иный тропарь, глас 4:

Ца́рским венце́м венча́ся / твой верх от страда́ний, / я́же претерпе́л еси́ по Христе́ Бо́зе, / му́чеников первострада́льче Стефа́не, / ты бо, иуде́йское обличи́вый неи́стовство, / ви́дел еси́ твоего́ Спа́са одесну́ю Отца́: / Того́ у́бо моли́ о душа́х на́ших.

Кондак, глас 3:

Влады́ка вчера́ нам пло́тию прихожда́ше, / и раб днесь от пло́ти исхожда́ше, / вчера́ Ца́рствуяй пло́тию роди́ся, / днесь раб ка́мением побива́ется; / того́ ра́ди и скончава́ется / первому́ченик и Боже́ственный Стефа́н.

ЯНВАРЬ

1. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО VIСУСА ХРИСТА. СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКАГО, АРXIЕПИСКОПА КЕСАРИИ КАППАДОКИЙСКИЯ (379)

Тропарь праздника, глас тойже:

На Престо́ле огнезра́чнем / в Вы́шних седя́й со Отце́м Безнача́льным и Боже́ственным Твои́м Ду́хом, / благоволи́л еси́ роди́тися на земли́ / от Отрокови́цы Неискусому́жныя, Твоея́ Ма́тере, Иису́се, / сего́ ра́ди и обре́зан был еси́, я́ко Челове́к осмодне́вный. / Сла́ва всеблаго́му Твоему́ сове́ту, / сла́ва смотре́нию Твоему́, / сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.

Тропарь святаго, глас 1:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, / я́ко прие́мшую сло́во твое́, / и́мже боголе́пно научи́л еси́, / естество́ су́щих уясни́л еси́, / челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, / ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, / моли́ Христа́ Бо́га / спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак праздника, глас 3:

Всех Госпо́дь обре́зание терпи́т / и челове́ческая прегреше́ния, я́ко Благ, обре́зует, / дае́т спасе́ние днесь ми́ру. / Ра́дуется же в Вы́шних и Созда́телев иера́рх, / и светоно́сный, Боже́ственный таи́нник Христо́в Васи́лий.

Кондак святаго, глас 4:

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое Це́ркве, / подая́ всем некрадо́мое госпо́дьство челове́ком, / запечатле́я твои́ми веле́ньми, / небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

2. ПРЕДПРАЗДНСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Тропарь, глас 4:

Гото́вися, Завуло́не, / и красу́йся, Неффали́ме, / Иорда́не реко́, ста́ни, / подыми́, взыгра́я, крести́тися гряду́ща Влады́ку. / Весели́ся, Ада́ме с прама́терию, / не кры́йта себе́, я́коже в раи́ пре́жде, / и́бо, на́ги ви́дев вы, яви́ся, / да облече́т в пе́рвую оде́жду: / Христо́с яви́ся, всю тварь хотя́ обнови́ти.

Кондак предпразднства, глас 4:

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь / Иоа́нну вопие́т: / не убо́йся крести́ти Мя, / спасти́ бо приидо́х / Ада́ма первозда́ннаго.

Иный кондак предпразднства, глас 2:

Всех, Христе́, Благоутро́бне, отъе́мляй прегреше́ний мно́жество / ми́лости ра́ди безме́рныя, / Иорда́нскими вода́ми крести́тися гряде́ши, я́ко Челове́к, / оде́ждею мя одева́я, / сла́вы дре́вния обнаже́нна лю́те.

ПРЕПОДОБНАГО СЕРАФИМА САРОВСКАГО (ПРЕСТАВЛЕНИЕ 1833; ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ, 1991)

Тропарь, глас 4:

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне, / и, Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в, / непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни подвиза́лся еси́, / умиле́нным же се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в, / избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́. / Сего́ ра́ди вопие́м ти: / спаса́й нас моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 2:

Ми́ра красоту́ и я́же в нем тле́нная оста́вив, преподо́бне, / в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́ / и, та́мо а́нгельски пожи́в, / мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию, / сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви / и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́. / Те́мже вопие́м ти: / ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

5. ПРЕДПРАЗДНСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Тропарь, глас 4:

Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою, / возне́сшуся Илии́, / и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду, / и бысть ему́ сух путь, и́же мо́крый, / во о́браз вои́стинну Креще́ния, / и́мже мы теку́щее жития́ прехо́дим ше́ствие: / Христо́с яви́ся во Иорда́не освяти́ти во́ды.

Кондак предпразднства, глас 4:

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь / Иоа́нну вопие́т: / не убо́йся крести́ти Мя, / спасти́ бо приидо́х / Ада́ма первозда́ннаго.

6. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО VIСУСА ХРИСТА

Тропарь, глас 1:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди, / Тро́йческое яви́ся поклоне́ние: / Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́, / возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я, / и Дух в ви́де голуби́не / изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние. / Явле́йся, Христе́ Бо́же, / и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней, / и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас, / в ра́зуме пою́щих Тя: / прише́л еси́ и яви́лся еси́, / Свет Непристу́пный.

7. СОБОР СВЯТАГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА

Тропарь, глас 2:

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, / тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: / показа́л бо ся еси́ вои́стину и проро́ков честне́йший, / я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. / Те́мже, за и́стину пострада́в, ра́дуяся, / благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию, / взе́млющаго грех ми́ра / и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 6:

Плотска́го Твоего́ прише́ствия убоя́вся, / Иорда́н стра́хом возвраща́шеся, / проро́ческое же служе́ние исполня́я, / Иоа́нн тре́петом спря́ташеся, / А́нгельския чи́ни ужаса́хуся, / зря́ще Тя, во струя́х пло́тию креща́ема; / и вси, су́щии во тьме, озаря́хуся, / воспева́юще Тя, я́вльшагося и просвети́вшаго вся.

9. СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО И ВСЕЯ РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА (1569)

Тропарь, глас 8:

Первопресто́льников прее́мниче, / сто́лпе Правосла́вия, и́стины побо́рниче, / но́вый испове́дниче, святи́телю Фили́ппе, / положи́вый ду́шу за па́ству твою́, / те́мже, я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́, / моли́ за град же и лю́ди, / чту́щия досто́йно святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 3:

Правосла́вия наста́вника и и́стины провозве́стника, / Златоу́стаго ревни́теля, / Росси́йскаго свети́льника, Фили́ппа прему́драго восхва́лим, / пи́щею слове́с свои́х разу́мно ча́да своя́ пита́юща, / той бо язы́ком хвале́ние поя́ше, / устна́ма же пе́ние веща́ше, / я́ко таи́нник Бо́жия благода́ти.

11. ПРЕПОДОБНАГО ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКАГО, ОБЩИХ ЖИТИЙ НАЧАЛЬНИКА (529)

Тропарь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́, / и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́, / и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Феодо́сие о́тче наш, / моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Насажде́н во дво́рех Го́спода твоего́, / преподо́бными твои́ми доброде́тельми красно́ процве́л еси́ / и умно́жил еси́ ча́да твоя́ в пусты́ни, / слез твои́х ту́чами напая́емая, / стадонача́льниче Бо́жий Боже́ственных дворо́в. / Те́мже зове́м: ра́дуйся, о́тче Феодо́сие.

12. СВЯТИТЕЛЯ САВВЫ I, АРXIЕПИСКОПА СЕРБСКАГО (1237)

Тропарь, глас 8:

Правосла́вия наста́вниче, / благоче́стия учи́телю и чистоты́, / вселе́нныя свети́льниче, / архиере́ев Богодухнове́нное удобре́ние, Са́вво прему́дре, / уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная. / Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко первосвяти́теля вели́каго, и Апо́столов соо́бщника, / Це́рковь прославля́ет тя, люде́й твои́х, преподо́бне, / но я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу, / моли́твами твои́ми от вся́ких нас бед спаса́й, да зове́м ти: / ра́дуйся, о́тче Са́вво Богому́дре.

14. СВЯТЫЯ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЯ НИНЫ, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ ГРУЗИИ (335)

Тропарь, глас 4:

Сло́ва Бо́жия служи́тельнице, / во апо́стольстей про́поведи первозва́нному Андре́ю / и про́чим апо́столом подража́вшая, / просвети́тельнице Иве́рии и Ду́ха Свята́го цевни́це, / свята́я равноапо́стольная Ни́но, / моли́ Христа́ Бо́га / спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Прииди́те днесь вси, / воспои́м избра́нную от Христа́ / равноапо́стольную пропове́дницу Бо́жия сло́ва, / му́друю благове́стницу, / лю́ди Картали́нии приве́дшу на путь живота́ и и́стины, / Богома́тере учени́цу, / усе́рдную засту́пницу и неусыпа́ющую храни́тельницу на́шу, / Ни́ну прехва́льную.

17. ПРЕПОДОБНАГО АНТОНИЯ ВЕЛИКАГО (356)

Тропарь, глас 4:

Ревни́теля Илию́ нра́вы подража́я, / Крести́телю пра́выми стезя́ми после́дуя, / о́тче Анто́ние, / пусты́ни был еси́ жи́тель / и вселе́нную утверди́л еси́ моли́твами твои́ми. / Те́мже моли́ Христа́ Бо́га / спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Жите́йския молвы́ отри́нув, / безмо́лвно житие́ сконча́л еси́, / Крести́теля подража́яй вся́ким о́бразом, преподо́бнейший, / с ним у́бо тя почита́ем, / отце́в нача́льниче, Анто́ние.

18. СВЯТИТЕЛЕЙ АФАНАСИЯ (373) И КИРИЛЛА (444), АРXIЕПИСКОПОВ АЛЕКСАНДРИЙСКИХ

Тропарь, глас 3:

Де́лы возсия́вше Правосла́вия, / все погаси́вше злосла́вие, / победи́телие победоно́сцы бы́сте, / благоче́стием вся обогати́вше, / Це́рковь вельми́ украси́вше, / досто́йно обрето́сте Христа́ Бо́га, / да́рующа нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Священнонача́льницы велича́йшии благоче́стия, / и до́блии побо́рницы Це́ркве Христо́вы, / вся соблюди́те, пою́щия: / спаси́, Ще́дре, / ве́рою чту́щия Тя.

20. ПРЕПОДОБНАГО ЕВФИМИЯ ВЕЛИКАГО (473)

Тропарь, глас 4:

Весели́ся, пусты́ня неражда́ющая, / благоду́шствуй, неболя́щая, / я́ко умно́жи тебе́ ча́да муж жела́ний духо́вных, / благоче́стием насади́в, / воздержа́нием воспита́в доброде́телей в соверше́нство. / Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, / умири́ живо́т наш.

Кондак, глас 8:

В честне́м рождестве́ твое́м ра́дость тварь обре́те, / и в Боже́ственней па́мяти твое́й, преподо́бне, / благоду́шие прия́т мно́гих твои́х чуде́с, / от ни́хже пода́ждь бога́тно в ду́ши на́ша и очи́сти грехо́в скве́рны, / я́ко да пое́м: аллилу́ия.

21. ПРЕПОДОБНАГО МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА (662)

Тропарь, глас 8:

Правосла́вия наста́вниче, / благоче́стия учи́телю и чистоты́, / вселе́нныя свети́льниче, / мона́шествующих Богодухнове́нное удобре́ние, / Макси́ме прему́дре, / уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, / цевни́це духо́вная, / моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6:

Свет Трисия́нный, все́льшийся в ду́шу твою́, / сосу́д избра́н показа́ тя, всеблаже́нне, / явля́юща Боже́ственная конце́м, / неудобопости́жных разуме́ний ты сказу́яй, блаже́нне, / и Тро́ицу всем, Макси́ме, возпропове́дуяй я́сно, / Пресу́щную, Безнача́льную.

ПРЕПОДОБНАГО МАКСИМА ГРЕКА (1556)

Тропарь, глас 8:

Заре́ю Ду́ха облиста́емь, / вити́йствующих богому́дренно сподо́бился еси́ разуме́ния, / неве́дением омраче́нная сердца́ челове́ков све́том благоче́стия просвеща́я, / пресве́тел яви́лся еси́ Правосла́вия свети́льник, Макси́ме преподо́бне, / отону́дуже ре́вности ра́ди Всеви́дящаго / оте́чества чужд и стра́нен, Росси́йския страны́ был еси́ пресе́льник, / страда́ния темни́ц и заточе́ния от самодержа́внаго претерпе́в, / десни́цею Вы́шняго венча́ешися и чудоде́йствуеши пресла́вная. / И о нас хода́тай бу́ди непрело́жен, / чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 8:

Богодухнове́нным Писа́нием и богосло́вия пропове́данием / неве́рствующих суему́дрие обличи́л еси́, всебога́те, / па́че же, в Правосла́вии исправля́я, на стезю́ и́стиннаго позна́ния наста́вил еси́, / я́коже свире́ль богогла́сная, услажда́я слы́шащих ра́зумы, / непреста́нно весели́ши, Макси́ме досточу́дне, сего́ ра́ди мо́лим тя: / моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние низпосла́ти / ве́рою пою́щим всесвято́е твое́ успе́ние, Макси́ме, о́тче наш.

25. СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА, АРXIЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОГРАДСКАГО (389)

Тропарь, глас 1:

Па́стырская свире́ль Богосло́вия твоего́ / ри́торов победи́ трубы́, / я́коже бо глубины́ ду́ха изыска́вшу, / и добро́ты веща́ния приложи́шася тебе́. / Но моли́ Христа́ Бо́га, о́тче Григо́рие, / спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Богосло́вным язы́ком твои́м сплете́ния ри́торская разруши́вый, сла́вне, / правосла́вия оде́ждею, свы́ше истка́нною, Це́рковь украси́л еси́, / ю́же и нося́щи, с на́ми зове́т, твои́ми ча́ды: / ра́дуйся, о́тче, / Богосло́вия у́ме кра́йнейший.

27. СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТАГО, АРXIЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОГРАДСКАГО (ПРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ, 438)

Тропарь, глас 8:

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́ возсия́вши, благода́ть / вселе́нную просвети́: / не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, / высоту́ нам смиренному́дрия показа́, / но, твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, / моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 1:

Возвесели́ся та́инственно честна́я Це́рковь / возвраще́нием честны́х твои́х моще́й, / и, сия́ сокры́вши, я́ко зла́то многоце́нное, / пою́щим тя неоску́дно подава́ет / моли́твами твои́ми исцеле́ний благода́ть, / Иоа́нне Златоу́сте.

29. СВЯТАГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА (ПРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ, 108; 438)

Тропарь, глас 4:

И нра́вом прича́стник, / и престо́лом наме́стник апо́столом быв, / дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне, / в виде́ния восхо́д, / сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я, / и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве, / священному́чениче Игна́тие. / Моли́ Христа́ Бо́га / спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

От восто́ка днесь возсия́вый / и тварь всю просвети́вый уче́ньми, / му́ченичеством украси́ся, Богоно́сный и Боже́ственный Игна́тий.

30. СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКАГО (379), ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА (389) И ИОАННА ЗЛАТОУСТАГО (407) (1084)

Тропарь, глас 4:

Я́ко апо́столов единонра́внии / и вселе́нныя учи́телие, / Влады́ку всех моли́те / мир вселе́нней дарова́ти / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Свяще́нныя и боговеща́нныя пропове́дники, / верх учи́телей, Го́споди, / прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и упокое́ние: / труды́ бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, / Еди́не Прославля́яй святы́я Твоя́.

31. СВЯТЫХ ЧУДОТВОРЦЕВ И БЕЗСРЕБРЕНИКОВ КИРА И ИОАННА (311)

Тропарь, глас 5:

Чудеса́ святы́х Твои́х му́ченик / сте́ну необори́му нам дарова́вый, Христе́ Бо́же, / тех моли́твами сове́ты язы́ков разори́, / Це́рковь Святу́ю укрепи́, / я́ко еди́н Благ и Человеколю́бец.

Кондак, глас 3:

От Боже́ственныя благода́ти дар чуде́с прие́мше святи́и, / чудоде́йствуете непреста́нно, / вся на́ша стра́сти рукоде́йством секу́ще неви́димым, / Ки́ре Богому́дре со Иоа́нном сла́вным: / вы бо Боже́ственнии вра́чеве есте́.

ФЕВРАЛЬ

1. ПРЕДПРАЗДНСТВО СРЕТЕНИЯ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО VIСУСА ХРИСТА

Тропарь, глас 1:

Небе́сный лик Небе́сных А́нгел, / прини́к на зе́млю, прише́дше зрит я́ко Младе́нца, / носи́ма к хра́му, Перворожде́нна всея́ тва́ри от Ма́тере Неискусому́жныя, / предпра́зднственную у́бо с на́ми пою́т песнь, ра́дующеся.

Кондак, глас 6:

Со Отце́м Сло́во сый неви́димо, / ны́не у́бо ви́дим есть пло́тию: / неизрече́нно от Де́вы роди́ся / и на ру́ку ста́рчу дае́тся святи́телю. / Поклони́мся Тому́, / и́стинному Бо́гу на́шему.

2. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО VIСУСА ХРИСТА

Тропарь, глас 1:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, / из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды – Христо́с, Бог наш, / просвеща́яй су́щия во тьме. / Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный, / прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших, / да́рующаго нам воскресе́ние.

Кондак, глас 1:

Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м / и ру́це Симео́не благослови́вый, / я́коже подоба́ше, предвари́в, / и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же, / но умири́ во бране́х жи́тельство / и укрепи́ лю́ди, и́хже возлюби́л еси́, Еди́не Человеколю́бче.

12. СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ МИТРОПОЛИТА, МОСКОВСКАГО И ВСЕЯ РУСИ ЧУДОТВОРЦА (1378)

Тропарь, глас 8:

Я́ко апо́столом сопресто́льна, / и врача́ предо́бра, и служи́теля благоприя́тна, / к ра́це твое́й честне́й притека́юще, святи́телю Алекси́е, богому́дре чудотво́рче, / соше́дшеся, любо́вию в па́мять твою́ све́тло пра́зднуем, / в пе́снех и пе́ниих ра́дующеся и Христа́ сла́вяще, / такову́ю благода́ть тебе́ дарова́вшаго исцеле́ний / и гра́ду твоему́ вели́кое утвержде́ние.

Кондак, глас 8:

Боже́ственнаго и пречестна́го святи́теля Христо́ва, / но́ваго чудотво́рца Алекси́я, / ве́рно вси пою́ще, лю́дие, любо́вию да ублажи́м, я́ко па́стыря вели́каго, / служи́теля же и учи́теля прему́дра земли́ Росси́йстей. / Днесь, в па́мять его́ прите́кше, ра́достно возопие́м песнь богоно́сному: / я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, / многообра́зных нас изба́ви обстоя́ний, да зове́м ти: / ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

17. СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКАГО И ВСЕЯ РУСИ (1612)

Тропарь, глас 4:

Росси́йския земли́ первопресто́льниче / и неусы́пный о ней к Бо́гу моли́твенниче! / За ве́ру Христо́ву и па́ству твою́ ду́шу свою́ положи́в, / стра́ну на́шу от нече́стия изба́вил еси́. / Те́мже вопие́м ти: / спаса́й нас моли́твами твои́ми, / священному́чениче Ермоге́не, о́тче наш.

Кондак, глас 6:

Темни́цею и гла́дом изнуря́емь, / да́же до сме́рти ве́рен пребы́л еси́, блаже́нне Ермоге́не, / малоду́шие от серде́ц люде́й твои́х отгоня́я / и на о́бщий по́двиг вся призыва́я. / Те́мже и нечести́вых мяте́ж низложи́л еси́ и страну́ на́шу утверди́л еси́, / да вси зове́м ти: / ра́дуйся, засту́пниче Росси́йския земли́.

24. СВЯТАГО ПРОРОКА ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА (ПЕРВОЕ [IV] И ВТОРОЕ 452 ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНОЙ ГЛАВЫ)

Тропарь, глас 4:

От земли́ возсия́вши, Предте́чева глава́ / лучи́ испуща́ет нетле́ния ве́рным исцеле́ний, / свы́ше собира́ет мно́жество А́нгел, / до́ле же созыва́ет челове́ческий род / единогла́сную возсыла́ти сла́ву Христу́ Бо́гу.

Кондак, глас 6:

Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти, / главу́ твою́, я́ко ши́пок свяще́ннейший, от земли́ обре́тше, / исцеле́ния всегда́ прие́млем, / и́бо па́ки, я́коже пре́жде, / в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.

МАРТ

9. СВЯТЫХ СОРОКА МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ (ОК. 320)

Тропарь, глас 1:

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша, / умоле́н бу́ди, Го́споди, / и вся на́ша боле́зни исцели́, / Человеколю́бче, мо́лимся.

Кондак, глас 6:

Все во́инство ми́ра оста́вльше, / на Небесе́х Влады́це прилепи́стеся, / страстоте́рпцы Госпо́дни четы́редесять, / сквозе́ огнь бо и во́ду проше́дше, блаже́ннии, / досто́йно восприя́сте сла́ву с Небе́с / и венце́в мно́жество.

12. СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ ДВОЕСЛОВА, ПАПЫ РИМСКАГО (604)

Тропарь, глас 4:

И́же от Бо́га свы́ше Боже́ственную благода́ть восприе́мь, / сла́вне Григо́рие, / и Того́ си́лою укрепля́емь, / ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́. / Отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́, всеблаже́нне, / Его́же моли́, / да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, / и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, / ко огра́де Небе́сней наставля́я, / и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́, / ны́не же с ни́ми ра́дуешися и лику́еши в Небе́сных кро́вех.

14. ПРЕПОДОБНАГО ВЕНЕДИКТА НУРСИЙСКАГО (543)

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель, и в теле́си А́нгел, / и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш Венеди́кте, / посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м, / исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти. / Сла́ва Да́вшему ти кре́пость, / сла́ва Венча́вшему тя, / сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 6:

Благода́тию Бо́жиею обогати́лся еси́, / де́лы же извести́л еси́ зва́ние, / и яви́лся еси́, Венеди́кте, уго́дниче Христа́ Бо́га, / в моли́твах и посте́х дарова́ний Бо́жия Ду́ха испо́лнен, / и был еси́ неду́жным исцели́тель, / и прогони́тель враго́м, / и засту́пник ско́рый душа́м на́шим.

ПРАЗДНЕСТВО ПРЕСВЯТЕЙ ВЛАДЫЧИЦЕ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЕ И ПРИСНОДЕВЕ МАРИИ РАДИ ИКОНЫ ЕЯ, ИМЕНУЕМЫЯ «ФЕОДОРОВСКАЯ» (1613)

Тропарь, глас 4:

Прише́ствием честны́я Твоея́ ико́ны, Богоотрокови́це, / обра́дованный днесь Богохрани́мый град Кострома́, / я́коже дре́вний Изра́иль к киво́ту Заве́та, / притека́ет ко изображе́нию лица́ Твоего́ / и воплоти́вшагося от Тебе́ Бо́га на́шего, / да Твои́м Ма́терним к Нему́ предста́тельством / при́сно хода́тайствуеши всем, / под сень кро́ва Твоего́ прибега́ющим, / мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

Благода́рственная принося́ще Ти, раби́ Твои́, Богороди́тельнице, о всех, / и́миже благоде́яла еси́ гра́ду на́шему, / из глубины́ души́ взыва́ем к Тебе́ и ми́ли ся де́ем: / не преста́ни, Влады́чице, / Ма́терними к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему моли́твами / подава́ти вся блага́я и спаси́тельная всем, / ве́рою и любо́вию вопию́щим Ти: / ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

24. ПРЕДПРАЗДНСТВО БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ

Тропарь, глас 4:

Днесь всеми́рныя ра́дости нача́тки / предпра́зднственное воспе́ти повелева́ют: / се бо Гаврии́л прихо́дит, / Де́ве нося́ благове́стие, / и к Ней вопие́т: / ра́дуйся, Благода́тная, / Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак, глас 8:

Всем земны́м нача́ло спасе́ния на́шего Ты еси́, Богоро́дице Де́во, / Бо́жий бо служи́тель с Небе́с по́слан предста́ти Тебе́, / вели́кий чинонача́льник Гаврии́л, / ра́дость обра́дованную Ти принесе́. / Тем вси зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

25. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Тропарь, глас 4:

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна / и е́же от ве́ка та́инства явле́ние: / Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет, / и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет. / Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м: / ра́дуйся, Благода́тная, / Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

АПРЕЛЬ

23. СВЯТАГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ (303)

Тропарь, глас 4:

Я́ко пле́нных свободи́тель / и ни́щих защи́титель, / немощству́ющих врач, / правосла́вных побо́рниче, / победоно́сче великому́чениче Гео́ргие, / моли́ Христа́ Бо́га / спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Возде́лан от Бо́га / показа́лся еси́ благоче́стия де́латель честне́йший, / доброде́телей рукоя́ти собра́в себе́: / се́яв бо в слеза́х, весе́лием жне́ши, / страда́льчествовав же кро́вию, Христа́ прия́л еси́, / и моли́твами, свя́те, твои́ми всем подае́ши / прегреше́ний проще́ние.

25. СВЯТАГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА (63)

Тропарь, глас 3:

Апо́столе святы́й и Евангели́сте Ма́рко, / моли́ Ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

С высоты́ прии́м благода́ть Ду́ха, / ри́торская плете́ния разруши́л еси́, апо́столе, / и, язы́ки вся улови́в, Ма́рко всесла́вне, / твоему́ Влады́це приве́л еси́, / Боже́ственное пропове́дав Ева́нгелие.

26. СВЯТИТЕЛЯ СТЕФАНА, ЕПИСКОПА ВЕЛИКОПЕРМСКАГО (1396)

Тропарь, глас 4:

Боже́ственным жела́нием / от ю́наго во́зраста, Стефа́не прему́дре, разже́гся, / яре́м Христо́в взял еси́ / и люде́й олядене́вшая дре́вле неве́рием сердца́, / Боже́ственное се́мя в них се́яв, / ева́нгельски духо́вне породи́л еси́. / Те́мже пресла́вную твою́ па́мять почита́юще, мо́лим тя: / моли́, Его́же пропове́дал еси́, / да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Самозва́нен не и́щущим тебе́, святи́телю, обре́лся еси́, / лю́ди от и́дольския ле́сти свободи́в, / ко Христо́ве ве́ре приве́л еси́ / и волхва́ пансо́тника посрами́л еси́, / те́мже и пе́рвый епи́скоп и учи́тель Пе́рми был еси́. / Сего́ ра́ди духо́вная твоя́ ча́да, / я́ко тобо́ю изба́вльшеся от и́дол, благода́рная тебе́ возопие́м: / ра́дуйся, Стефа́не, учи́телю прему́дрый.

30. СВЯТАГО АПОСТОЛА ИАКОВА ЗЕВЕДЕЕВА (44)

Тропарь, глас 3:

Апо́столе святы́й Иа́кове, / моли́ Ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Глас Боже́ственный слы́шав призыва́ющ тя, / любо́вь отца́ презре́л еси́ / и прите́кл еси́ ко Христу́, Иа́кове, с сро́дником твои́м, сла́вне, / с ни́мже сподо́бился еси́ ви́дети / Госпо́дне Боже́ственное преображе́ние.

СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА, ЕПИСКОПА КАВКАЗСКАГО (1867)

Тропарь, глас 8:

Правосла́вия побо́рниче, / покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный, / архиере́ев Богодухнове́нное украше́ние, / мона́шествующих сла́во и похвало́: / писа́нии твои́ми вся ны уцелому́дрил еси́. / Цевни́це духо́вная, Игна́тие богому́дре, / моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га, Его́же носи́л еси́ в се́рдце твое́м, / дарова́ти нам пре́жде конца́ покая́ние.

Кондак, глас 8:

А́ще и соверша́л еси́ стезю́ жития́ земна́го, святи́телю Игна́тие, / оба́че непреста́нно зрел еси́ зако́ны бытия́ ве́чнаго, / сему́ поуча́я ученики́ словесы́ мно́гими, / и́мже после́довати и нам, свя́тче, помоли́ся.

МАЙ

2. СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ ВЕЛИКАГО, ПАТРИАРХА АЛЕКСАНДРИЙСКАГО (373)

Тропарь, глас 3:

Столп был еси́ Правосла́вия, / Боже́ственными догма́ты подтвержда́я Це́рковь, / священнонача́льниче Афана́сие: / Отцу́ бо Сы́на Единосу́щна пропове́дав, / посрами́л еси́ А́рия. / О́тче преподо́бне, / Христа́ Бо́га моли́ / дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Правосла́вия насади́в уче́ния, / злосла́вия те́рния изсе́кл еси́, / умно́жив се́мя ве́ры одожде́нием Ду́ха, преподо́бне, / те́мже тя пое́м, Афана́сие.

СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ РОССИЙСКИХ КНЯЗЕЙ МУЧЕНИКОВ И СТРАСТОТЕРПЦЕВ БОРИСА И ГЛЕБА (ВО СВЯТЕМ КРЕЩЕНИИ РОМАНА И ДАВИДА) (ПРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ, 1072 И 1115)

Тропарь, глас 4

Днесь церко́вная разширя́ются не́дра, / прие́млющи бога́тство Бо́жия благода́ти, / веселя́тся ру́сстии собо́ри, / ви́дяще пресла́вная чудеса́, / я́же твори́те приходя́щим к вам ве́рою, / святи́и чудотво́рцы Бори́се и Гле́бе, / моли́те Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 2:

Пречестни́и, и целому́дреннии, и незло́бивии страстоте́рпцы, / Рома́не сла́вный и Дави́де чу́дный, / и́го бо Госпо́дне ева́нгельски на ра́мо взе́мше, / после́довасте Христу́ / и, крест Его́, я́ко ски́петр, в руку́ иму́ще, / врага́ бра́та и зла́го властолю́бца соодоле́сте, / и той ны́не в гее́не му́чится, / вы же ра́дуетеся, с ли́ки а́нгельскими предстоя́ще Святе́й Тро́ице, / моли́теся о держа́ве сро́дник ва́ших, благоуго́дней бы́ти, / и сыново́м ру́сским спасти́ся.

Кондак, глас 4:

Яви́ся днесь в стране́ Ру́сстей / благода́ть исцеле́ния / всем, к вам, блаже́ннии, / приходя́щим и вопию́щим: / ра́дуйтеся, засту́пницы те́плии.

3. ПРЕПОДОБНАГО ОТЦА НАШЕГО ФЕОДОСИЯ, ИГУМЕНА МОНАСТЫРЯ ПЕЧЕРСКАГО И НАЧАЛЬНИКА В РОССИЙСТЕЙ ЗЕМЛИ МОНАШЕСКАГО ОБЩАГО ЖИТИЯ (1074)

Тропарь, глас 8:

Возвы́сився на доброде́тель, измла́да возлюби́в мона́шеское житие́, / к жела́нию до́блественне дости́г, всели́лся еси́ в пеще́ру / и, украси́в житие́ твое́ поще́нием и све́тлостию, / в моли́твах, я́ко безпло́тен, пребыва́л еси́, / в Росси́йстей земли́, я́ко све́тлое свети́ло, просия́в, о́тче Феодо́сие, / моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Звезду́ Росси́йскую днесь почти́м, / от восто́ка возсия́вшую, и на за́пад прише́дшую, / всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро́тою обогати́вшу и вся ны / соде́янием и благода́тию мона́шескаго уста́ва, / блаже́ннаго Феодо́сия.

8. СВЯТАГО СЛАВНАГО ВСЕХВАЛЬНАГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА (ОК. 98–117)

Тропарь, глас 2:

Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне, / ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны, / прие́млет тя припа́дающа / И́же па́дша на пе́рси прие́мый. / Его́же моли́, Богосло́ве, / и належа́щий о́блак язы́ков разгна́ти, / прося́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак, глас 2:

Вели́чия твоя́, де́вственниче, кто пове́сть? / То́чиши бо чудеса́, и излива́еши исцеле́ния, / и мо́лишися о душа́х на́ших, / я́ко Богосло́в и друг Христо́в.

9. СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, АРXIЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ (ПРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ, 1087)

Тропарь, глас 4:

Приспе́ день све́тлаго торжества́, / град Ба́рский ра́дуется, / и с ним вселе́нная вся ликовству́ет / пе́сньми и пе́ньми духо́вными: / днесь бо свяще́нное торжество́, / в пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й / святи́теля и чудотво́рца Никола́я, / я́коже со́лнце незаходи́мое, возсия́ светоза́рными луча́ми, / разгоня́я тьму искуше́ний же и бед / от вопию́щих ве́рно: / спаса́й нас, я́ко предста́тель наш, вели́кий Нико́лае.

Кондак, глас 3:

Взы́де, я́ко звезда́, от восто́ка до за́пада / твоя́ мо́щи, святи́телю Нико́лае, / мо́ре же освяти́ся ше́ствием твои́м, / и град Ба́рский прие́млет тобо́ю благода́ть: / нас бо де́ля яви́лся еси́ чудотво́рец изя́щный, / преди́вный и ми́лостивый.

10. СВЯТАГО АПОСТОЛА СИМОНА ЗИЛОТА (I)

Тропарь, глас 3:

Апо́столе святы́й Си́моне, / моли́ Ми́лостивого Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Изве́стно прему́дрости уче́ния в душа́х благоче́ствующих поло́жшаго / во хвале́нии ублажи́м, я́ко богоглаго́ливаго, вси Си́мона: / престо́лу бо сла́вы ны́не предстои́т и со Безпло́тными весели́тся, / моля́ся непреста́нно о всех нас.

11. СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ МЕФОДИЯ (885) И КИРИЛЛА (869), УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ

Тропарь, глас 4:

Я́ко апо́столом единонра́внии и слове́нских стран учи́телие, / Кири́лле и Мефо́дие богому́дрии, / Влады́ку всех моли́те, / вся язы́ки слове́нския утверди́ти в Правосла́вии и единомы́слии, / умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Свяще́нную дво́ицу просвети́телей на́ших почти́м, / Боже́ственных писа́ний преложе́нием исто́чник богопозна́ния нам источи́вших, / из него́же да́же додне́сь неоску́дно почерпа́юще, / ублажа́ем вас, Кири́лле и Мефо́дие, / Престо́лу Вы́шняго предстоя́щих / и те́пле моля́щихся о душа́х на́ших.

21 ПРАЗДНОВАНИЕ ПРЕСВЯТЕЙ ВЛАДЫЧИЦЕ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЕ И ПРИСНОДЕВЕ МАРИИ РАДИ ИКОНЫ ЕЯ, НАРИЦАЕМЫЯ «ВЛАДИМИРСКАЯ» (1521)

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́, / я́ко зарю́ со́лнечную, восприе́мши, Влады́чице, / чудотво́рную Твою́ ико́ну, / к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це: / о пречу́дная Влады́чице Богоро́дице! / Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему, / да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския / невреди́мы от всех наве́т вра́жиих / и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых / прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза, Влады́чице Богоро́дице, / све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́ и обы́чно зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ ЦАРЯ КОНСТАНТИНА (337) И МАТЕРЕ ЕГО ЦАРИЦЫ ЕЛЕНЫ (327)

Тропарь, глас 8:

Креста́ Твоего́ о́браз на Небеси́ ви́дев / и, я́коже Па́вел, зва́ние не от челове́к прие́м, / в царе́х апо́стол Твой, Го́споди, / Ца́рствующий град в руце́ Твое́й положи́, / его́же спаса́й всегда́ в ми́ре моли́твами Богоро́дицы, / еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 3:

Константи́н днесь с ма́терию Еле́ною / Крест явля́ют, всечестно́е Дре́во, / всех у́бо иуде́ев посрамле́ние су́ще, / ору́жие же на проти́вныя ве́рных люде́й: / нас бо ра́ди яви́ся зна́мение ве́лие / и во бране́х гро́зное.

25. ТРЕТИЕ ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНЫЯ ГЛАВЫ СВЯТАГО СЛАВНАГО ПРОРОКА ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ИОАННА (ОК. 850)

Тропарь, глас 4:

Я́ко Боже́ственное сокро́вище, сокрове́нное в земли́, / Христо́с откры́ главу́ твою́ нам, проро́че и Предте́че. / Вси у́бо, соше́дшеся в сея́ обре́тение, / пе́сньми богоглаго́ливыми Спа́са воспои́м, / спаса́юща нас от тле́ния моли́твами твои́ми.

Кондак, глас 6:

Светоявле́нный и Боже́ственный в ми́ре столп, / со́лнца свети́льник, / Предте́ча, главу́ светоно́сную и Боже́ственную свою́ показа́вый в конце́х, / освяща́ет той ве́рно покланя́ющихся и взыва́ющих: / Христо́в прему́дрый Крести́телю, спаси́ всех нас.

ИЮНЬ

8. СВЯТАГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА (ПРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ, 319)

Тропарь, глас 4:

Воинствосло́вием и́стинным, страстоте́рпче, / Небе́сного Царя́ воево́да предо́брый был еси́, Фео́доре: / ору́жиями бо ве́ры ополчи́лся еси́ му́дренно, / и победи́л еси́ де́монов полки́, / и победоно́сный яви́лся еси́ страда́лец. / Те́мже тя ве́рою / при́сно ублажа́ем.

Кондак, глас 2:

Му́жеством души́ в ве́ру оболки́йся / и глаго́л Бо́жий, а́ки копие́, в ру́ку взем, врага́ победи́л еси́, / му́чеников преве́лий Фео́доре, / с ни́ми Христу́ Бо́гу моля́ся не преста́й о всех нас.

9. ПРЕПОДОБНАГО КИРИЛЛА, ИГУМЕНА БЕЛОЕЗЕРСКАГО (1427)

Тропарь, глас 1:

Я́ко крин, в пусты́ни дави́дски процве́л еси́, о́тче Кири́лле, / злостра́стия те́рние искореня́я, / и собра́л еси́ в ней учени́к мно́жество, / стра́хом Бо́жиим и уче́нием твои́м наставля́емых, / и́хже и до конца́, я́ко чадолюби́вый оте́ц, / не оста́вил еси́, посеща́я, да вси вопие́м: / сла́ва Да́вшему ти кре́пость, / сла́ва Венча́вшему тя, / сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8:

Я́ко преоби́дев тле́нная и до́лу влеку́щая мудрова́ния, о́тче, / к Вы́шнему тече́нию ра́достно устреми́лся еси́, / и та́мо со святы́ми Пресвяте́й Тро́ице предстоя́, / моли́ от враг сохрани́тися ста́ду твоему́, / я́ко да, свято́е Твое́ успе́ние пра́зднующе, вопие́м: / ра́дуйся, преблаже́нне Кири́лле, о́тче наш.

11. СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ВАРФОЛОМЕЯ И ВАРНАВЫ (I)

Тропарь, глас 3:

Апо́столи святи́и, / моли́те Ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.

Кондак ап. Варнаве, глас 3:

Госпо́день был еси́ всеи́стинный служи́тель, / апо́столов же яви́лся еси́ седми́десятих пе́рвый, / озари́л еси́ и с Па́влом про́поведь твою́, / всем возвеща́яй Христа́ Спа́са, / сего́ ра́ди песнопе́нии / Боже́ственную па́мять твою́, Варна́во, соверша́ем.

Кондак ап. Варфоломею, глас 4:

Яви́лся еси́ вели́кое со́лнце вселе́нней / уче́ний сия́ньми и чуде́с стра́шных, / световодя́ почита́ющия тя, / Варфоломе́е, / Госпо́день апо́столе.

15. СВЯТИТЕЛЯ ИОНЫ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО И ВСЕЯ РУСИ (1461)

Тропарь, глас 4:

От ю́ности твоея́ весь сам себе́ Го́сподеви возложи́в, / в моли́твах, и труде́х, и в посте́х о́браз быв доброде́тели, / отону́дуже ви́дев Бог твое́ благо́е произволе́ние, / архиере́я тя и па́стыря Це́ркви Свое́й устроя́ет. / Те́мже и по преставле́нии честно́е те́ло твое́ / це́ло и нетле́нно соблюде́ся, / Ио́но святи́телю, / моли́ Христа́ Бо́га, / да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Я́ко от младе́нства Го́сподеви порабо́тив себе́, му́дре, / посто́м и бде́нием те́ло твое́ удруча́я, / те́мже сосу́д чист и дом Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́, / сего́ ра́ди и Це́ркви Свое́й тебе́ архиере́я и па́стыря устроя́ет, / ю́же до́бре упа́с, ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́. / Тем мо́лим тя: помина́й нас, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси зове́м ти: / ра́дуйся, о́тче Ио́но, святи́телю всечестны́й.

19. СВЯТАГО АПОСТОЛА ИУДЫ, БРАТА ГОСПОДНЯ (ОК. 80)

Тропарь, глас 1:

Христо́ва тя сро́дника, о Иу́да, ве́дуще и му́ченика тве́рда, / свяще́нно восхваля́ем, пре́лесть попра́вша и ве́ру соблю́дша. / Те́мже, днесь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе, / грехо́в разреше́ние моли́твами твои́ми прие́млем.

Кондак, глас 2:

Тве́рдым умо́м избра́н учени́к ты яви́лся еси́ / и столп необори́м Це́ркве Христо́вы, / язы́ком пропове́дал еси́ сло́во Христо́во, / ве́ровати глаго́ля во Еди́но Божество́; / от Него́же просла́вився, прия́л еси́ дар исцеле́ний, / цели́ти неду́ги притека́ющих к тебе́, / апо́столе Иу́до всехва́льне.

23. ПРАЗДНОВАНИЕ ПРЕСВЯТЕЙ ВЛАДЫЧИЦЕ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЕ И ПРИСНОДЕВЕ МАРИИ РАДИ СРЕТЕНИЯ ИКОНЫ ЕЯ, ИМЕНУЕМЫЯ «ВЛАДИМИРСКАЯ» (1480)

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́, / я́ко зарю́ со́лнечную, восприе́мши, Влады́чице, / чудотво́рную Твою́ ико́ну, / к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це: / о пречу́дная Влады́чице Богоро́дице! / Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему, / да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския / невреди́мы от всех наве́т вра́жиих / и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых / прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза, Влады́чице Богоро́дице, / све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́ / и обы́чно зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

24. РОЖДЕСТВО ЧЕСТНАГО СЛАВНАГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА

Тропарь, глас 4:

Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва, / досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя: / непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся / сла́вным и честны́м твои́м рождество́м, / и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

Кондак, глас 3:

Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет, / и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества: / Его́же бо проро́цы пропове́даша, / на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в, / яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

26. ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ЯВЛЕНИЯ ИКОНЫ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ, ИМЕНУЕМЫЯ «ТИХВИНСКАЯ» (1383)

Тропарь, глас 4:

Днесь, я́ко со́лнце пресве́тлое, / возсия́ нам на возду́се всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице, / луча́ми ми́лости мир просвеща́ющи, / ю́же вели́кая Росси́я, / я́ко не́кий дар Боже́ственный свы́ше благогове́йне восприе́мши, / прославля́ет Тя, Богома́ти, всех Влады́чицу, / и от Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего велича́ет ра́достно. / Ему́же моли́ся, о Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, / да сохрани́т вся гра́ды и страны́ христиа́нския / невреди́мы от всех наве́т вра́жиих / и спасе́т ве́рою покланя́ющихся Его́ Боже́ственному / и Твоему́ пречи́стому о́бразу, / Де́во Неискусобра́чная.

Кондак, глас 8:

Притеце́м, лю́дие, к Де́вей Богоро́дице Цари́це, / благодаря́ще Христа́ Бо́га, / и, к Тоя́ чудотво́рней ико́не, уми́льно взира́ющи, припаде́м и возопие́м Ей: / о Влады́чице Мари́е, / присети́вше страну́ сию́ Твоего́ честна́го о́браза явле́нием чуде́сно, / спаса́й в ми́ре и благовре́менстве оте́чество на́ше и вся христиа́ны, / насле́дники показу́ющи Небе́сныя жи́зни, / Тебе́ бо ве́рно зове́м: / ра́дуйся, Де́во, ми́ра спасе́ние.

29. СВЯТЫХ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ И ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛ ПЕТРА И ПАВЛА (ОК. 67)

Тропарь, глас 4:

Апо́столов первопресто́льницы / и вселе́нныя учи́телие, / Влады́ку всех моли́те / мир вселе́нней дарова́ти / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Тве́рдыя и Боговеща́нныя пропове́датели, / верх апо́столов Твои́х, Го́споди, / прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и поко́й: / боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, / Еди́не, све́дый серде́чная.

30. СОБОР СВЯТЫХ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ АПОСТОЛ ДВАНАДЕСЯТИ

Тропарь, глас 4:

Апо́столов первопресто́льницы / и вселе́нныя учи́телие, / Влады́ку всех моли́те / мир вселе́нней дарова́ти / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Ка́мень Христо́с ка́меня ве́ры прославля́ет све́тло, / ученико́в преизря́дна, / и с Па́влом весь дванадесяточи́сленный собо́р днесь, / и́хже па́мять соверша́юще ве́рно, / сих Просла́вльшаго прославля́ем.

ИЮЛЬ

1. СВЯТЫХ И ЧУДОТВОРЦЕВ БЕЗСРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА РИМСКИХ (284)

Тропарь, глас 8:

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Косьмо́ и Дамиа́не, / посети́те не́мощи на́ша: / ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

Кондак, глас 2:

Благода́ть прии́мше исцеле́ний, / простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, / вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии, / но ва́шим посеще́нием / ра́тников де́рзости низложи́те, / мир исцеля́юще чудесы́.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНЫЯ РИЗЫ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ ВО ВЛАХЕРНЕ (458)

Тропарь, глас 8:

Богоро́дице Присноде́во, челове́ков покро́ве, / ри́зу и по́яс пречи́стаго Твоего́ телесе́ / держа́вное гра́ду Твоему́ обложе́ние дарова́ла еси́, / безсе́менным рождество́м Твои́м нетле́нна пребыва́ющи, / о Тебе́ бо и естество́ обновля́ется и вре́мя. / Те́мже мо́лим Тя мир гра́ду Твоему́ дарова́ти / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Одея́ние всем ве́рным нетле́ния, Богоблагода́тная Чи́стая, / дарова́ла еси́, свяще́нную ри́зу Твою́, / е́юже свяще́нное те́ло Твое́ покрыва́ла еси́, / покро́ве всех челове́ков, / ея́же положе́ние пра́зднуем любо́вию / и вопие́м со стра́хом Ти, Чи́стая: / ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

4. ПРЕПОДОБНАГО АНДРЕЯ РУБЛЕВА, ИКОНОПИСЦА (XV)

Тропарь, глас 3:

Боже́ственнаго све́та луча́ми облиста́емый, / преподо́бне Андре́е, / Христа́ позна́л еси́, Бо́жию Прему́дрость и Си́лу, / и ико́ною Святы́я Тро́ицы всему́ ми́ру пропове́дал еси́ / Еди́нство во Святе́й Тро́ице, / мы же со удивле́нием и ра́достию вопие́м ти: / име́яй дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице, / моли́ просвети́ти ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

От ю́ности к Боже́ственней красоте́ устремля́яся, / чу́дный иконопи́сец в земли́ Росси́йстей был еси́, / и, богоно́сным твои́м учи́телем поревнова́в, / сия́нием доброде́телей украси́лся еси́, преподо́бне Андре́е, / те́мже и яви́ся Це́ркве на́шея похвала́ и ра́дование.

5. ПРЕПОДОБНАГО АФАНАСИЯ АФОНСКАГО (1000)

Тропарь, глас 3:

Е́же во пло́ти житию́ твоему́ / удиви́шася а́нгельстии чи́ни: / ка́ко с те́лом к неви́димым сплете́нием изше́л еси́, присносла́вне, / и уязви́л еси́ де́монския полки́. / Отону́дуже, Афана́сие, / Христо́с тебе́ воздаде́ бога́тыми дарова́ньми, / сего́ ра́ди, о́тче, моли́ / спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко невеще́ственных суще́ств зри́теля изря́дна / и де́ятельна сказа́теля всеи́стинна, / взыва́ет тя ста́до твое́, Богоглаго́льниче: / не оскуде́й, моля́ о рабе́х твои́х, / изба́витися напа́стей и обхожде́ний, вопию́щим ти: / ра́дуйся, о́тче Афана́сие.

ПРЕПОДОБНАГО СЕРГИЯ, ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКАГО И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА (ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ, 1422)

Тропарь, глас 8:

От ю́ности восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне / и па́че всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мяте́жа уклони́тися: / му́жески в пусты́ню всели́лся еси́ / и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния, возрасти́л еси́. / Тем, быв Тро́ице вселе́ние, / чудесы́ твои́ми всех просвети́л еси́, приходя́щих к тебе́ ве́рою, / и исцеле́ния всем подая́ оби́льно. / О́тче наш Се́ргие, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Днесь, я́ко со́лнце пресве́тло, возсия́вше от земли́, / честны́я мо́щи твоя́ нетле́нны обрето́шася, / я́ко благоуха́нный цвет, мно́жеством чуде́с сия́юще, / и всем ве́рным источа́юще разли́чная исцеле́ния, / и веселя́ще избра́нное твое́ ста́до, / е́же му́дре собра́в, до́бре па́ствил еси́. / О ни́хже и ны́не Тро́ице предстои́ши, моля́ся, / и во́инству победи́тельная на враги́ дарова́ти, / да вси вопие́м ти: ра́дуйся, Се́ргие богому́дре.

8. ПРАЗДНОВАНИЕ ПРЕСВЯТЕЙ ВЛАДЫЧИЦЕ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЕ И ПРИСНОДЕВЕ МАРИИ РАДИ ЯВЛЕНИЯ ЕЯ ЧУДОТВОРНЫЯ ИКОНЫ ВО ГРАДЕ КАЗАНИ (1579)

Тропарь, глас 4:

Засту́пнице усе́рдная, / Ма́ти Го́спода Вы́шняго, / за всех мо́лиши Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, / и всем твори́ши спасти́ся, / в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим. / Всех нас заступи́, о Госпоже́, Цари́це и Влады́чице, / и́же в напа́стех, и ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими, / предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю / и сокруше́нным се́рдцем / пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми / и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя, / избавле́ния всех зол, / всем поле́зная да́руй / и вся спаси́, Богоро́дице Де́во: / Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Кондак, глас 8:

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу, / ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы, / ускори́м на моли́тву и потщи́мся на покая́ние: / источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица, / предваря́ет на по́мощь, и избавля́ет от вели́ких бед и зол / благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

10. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНЫЯ РИЗЫ ГОСПОДА НАШЕГО VIСУСА ХРИСТА В МОСКВЕ (1625)

Тропарь, глас 4:

Днесь притеце́м, ве́рнии, / к Боже́ственней и цельбоно́сней ри́зе Спаси́теля на́шего Бо́га, / благоизво́лившаго сию́ пло́тию носи́ти / и на Кресте́ святу́ю Свою́ Кровь излия́ти, / е́юже искупи́ нас от рабо́ты вра́жия. / Тем благодаря́ще вопие́м Ему́: / спаси́ Оте́чество на́ше, / и архиере́ев, и град, и вся лю́ди, / честно́ю Твое́ю ри́зою защити́ / и спаси́ ду́ши на́ша, / я́ко Человеколю́бец.

Кондак, глас 4:

Одея́ние нетле́ния, спаси́тельнаго целе́ния / всем челове́ком, Влады́ко, дарова́л еси́, / Твое́ Боже́ственное сокро́вище – честну́ю ри́зу, / я́же есть хито́н, / е́юже живоно́сную и святу́ю плоть вочелове́чения Твоего́ / оде́яти благоволи́л еси́. / Сию́ жела́нием прие́млюще, све́тло пра́зднуем, / стра́хом же и любо́вию, я́ко Благоде́телю воспева́юще, / зове́м Ти, Христе́: / сохрани́ в ми́ре Оте́чество на́ше, и архиере́ев, и вся лю́ди, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

11. СВЯТЫЯ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЯ ВЕЛИКИЯ КНЯГИНИ РОССИЙСКИЯ ОЛЬГИ, ВО СВЯТЕМ КРЕЩЕНИИ ЕЛЕНЫ (969)

Тропарь, глас 1:

Крила́ми богоразу́мия впери́вши твой ум, / возлете́ла еси́ превы́ше ви́димыя тва́ри, / взыска́вши Бо́га и Творца́ вся́ческих, / и, Того́ обре́тши, па́ки рожде́ние Креще́нием прия́ла еси́, / дре́ва живо́тнаго наслажда́ющися, нетле́нна во ве́ки пребыва́еши, / О́льго присносла́вная.

Кондак, глас 4:

Воспое́м днесь Благоде́теля всех Бо́га, / просла́вльшаго в Росси́и О́льгу богому́друю, / да моли́твами ея́ / пода́ст душа́м на́шим / грехо́в оставле́ние.

В НЕДЕЛЮ, БЛИЖАЙШУЮ К 16 ИЮЛЯ. СВЯТЫХ ОТЕЦ ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

Тропарь святых отец, глас 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш, / свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый / и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый, / Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 8:

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты / Це́ркве еди́ну ве́ру запечатле́ша, / я́же и ри́зу нося́щи и́стины, истка́нну от е́же свы́ше богосло́вия, / исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

15. СВЯТАГО РАВНОАПОСТОЛЬНАГО ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА, ВО СВЯТЕМ КРЕЩЕНИИ ВАСИЛИЯ, КРЕСТИТЕЛЯ РУСИ (1015)

Тропарь, глас 4:

Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера, / славнодержа́вный Влади́мире, / на высоте́ стола́ седя́ ма́тере градо́в, / богоспаса́емаго Ки́ева: / испыту́я же и посыла́я к Ца́рскому гра́ду / уве́дети правосла́вную ве́ру, / обре́л еси́ безце́нный би́сер – Христа́, / избра́вшаго тя, я́ко втора́го Па́вла, / и оттря́сшаго слепоту́ во святе́й купе́ли, / душе́вную, вку́пе и теле́сную. / Те́мже пра́зднуем твое́ успе́ние, / лю́дие твои́ су́ще, / моли́ спасти́ся держа́вы твоея́ Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.

Кондак, глас 8:

Подо́бствовав вели́кому апо́столу Па́влу, в седи́нах, всесла́вне Влади́мире, / вся я́ко младе́нческая мудрова́ния, я́же о и́долех тща́ния оста́вль, / я́ко муж соверше́нный, украси́лся еси́ Боже́ственнаго Креще́ния багряни́цею, / и ны́не, Спа́су Христу́ в весе́лии предстоя́, / моли́ спасти́ся держа́вы Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.

19. ПРАЗДНОВАНИЕ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНАГО СЕРАФИМА, САРОВСКАГО И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА (1903)

Тропарь, глас 4:

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне, / и, Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в, / непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни подвиза́лся еси́, / умиле́нным же се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в, / избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́. / Сего́ ра́ди вопие́м ти: / спаса́й нас моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 2:

Ми́ра красоту́ и я́же в нем тле́нная оста́вив, преподо́бне, / в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́ / и, та́мо а́нгельски пожи́в, / мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию, / сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви / и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́. / Те́мже вопие́м ти: / ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

20. СВЯТАГО СЛАВНАГО ПРОРОКА БОЖИЯ ИЛИИ ФЕСВИТЯНИНА (IX В. ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА)

Тропарь, глас 4:

Во пло́ти А́нгел, / проро́ков основа́ние, / вторы́й Предте́ча прише́ствия Христо́ва, Илия́ сла́вный, / свы́ше посла́вый Елиссе́еви благода́ть / неду́ги отгоня́ти / и прокаже́нныя очища́ти, / те́мже и почита́ющим его́ то́чит исцеле́ния.

Кондак, глас 2:

Проро́че и прови́дче вели́ких дел Бо́га на́шего, / Илие́ великоимени́те, / веща́нием твои́м уста́вивый водото́чныя о́блаки, / моли́ о нас Еди́наго Человеколю́бца.

22. СВЯТЫЯ МИРОНОСИЦЫ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЯ МАРИИ МАГДАЛИНЫ (I)

Тропарь, глас 1:

Христу́, нас ра́ди от Де́вы ро́ждшемуся, / честна́я Магдали́но Мари́е, после́довала еси́, / Того́ оправда́ния и зако́ны храня́щи. / Те́мже днесь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе, / грехо́в разреше́ние / моли́твами твои́ми прие́млем.

Кондак, глас 3:

Предстоя́щи, пресла́вная, у Креста́ Спа́сова со ины́ми мно́гими, / и Ма́тери Госпо́дни состра́ждущи, и сле́зы точа́щи, / сие́ в похвалу́ приноша́ше, глаго́лющи: / что сие́ есть стра́нное чу́до? / Содержа́й всю тварь, пострада́ти изво́ли. / Сла́ва держа́ве Твое́й.

24. СВЯТЫХ МУЧЕНИК И СТРАСТОТЕРПЦЕВ РОССИЙСКИХ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА, ВО СВЯТЕМ КРЕЩЕНИИ РОМАНА И ДАВИДА (1015)

Тропарь, глас 2:

Правди́вая страстоте́рпца / и и́стинная Ева́нгелия Христо́ва послу́шателя, / целому́дренный Рома́не с незло́бивым Дави́дом, / не сопроти́в ста́ста врагу́ су́щу бра́ту, / убива́ющему телеса́ ва́ша, / душа́м же косну́тися не могу́щу. / Да пла́чется у́бо злый властолю́бец, / вы же, ра́дующеся с ли́ки А́нгельскими, / предстоя́ще Святе́й Тро́ице, / моли́теся о держа́ве сро́дников ва́ших богоуго́дней бы́ти / и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

Кондак, глас 3:

Возсия́ днесь пресла́вная па́мять ва́ша, / благоро́днии страстоте́рпцы Христо́вы, Рома́не и Дави́де, / созыва́ющи нас к похвале́нию Христа́ Бо́га на́шего. / Тем, притека́юще к ра́це моще́й ва́ших, / исцеле́ния дар прие́млем моли́твами ва́шими, святи́и: / вы бо боже́ственнии вра́чеве есте́.

25. СВЯТЫЯ ПРАВЕДНЫЯ АННЫ, МАТЕРЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ

Тропарь, глас 4:

Жизнь ро́ждшую во чре́ве носи́ла еси́, Чи́стую Богома́терь, / богому́драя А́нно. / Те́мже к прия́тию Небе́сному, иде́же веселя́щихся жили́ще, / в сла́ве ра́дующися, ны́не преста́вилася еси́, / чту́щим тя любо́вию / прегреше́ний прося́щи очище́ние, / присноблаже́нная.

Кондак, глас 2:

Прароди́телей Христо́вых па́мять пра́зднуем, / тех ве́рно прося́ще по́мощи / изба́витися всем от вся́кия ско́рби, зову́щим: / Бог наш с на́ми, сих прославле́й, я́коже благоволи́.

27. СВЯТАГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА (305)

Тропарь, глас 3:

Страстоте́рпче святы́й и целе́бниче Пантелеи́моне, / моли́ Ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 5:

Подража́тель сый Ми́лостиваго / и исцеле́ний благода́ть от Него́ прие́м, / страстоте́рпче и му́чениче Христа́ Бо́га, / моли́твами твои́ми душе́вныя на́ша неду́ги исцели́, / отгоня́ при́сно борца́ собла́зны от вопию́щих ве́рно: / спаси́ ны, Го́споди.

28. ПРАЗДНОВАНИЕ ПРЕСВЯТЕЙ ВЛАДЫЧИЦЕ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЕ И ПРИСНОДЕВЕ МАРИИ РАДИ ИКОНЫ ЕЯ, ИМЕНУЕМЫЯ «СМОЛЕНСКАЯ ОДИГИТРИЯ» (ПУТЕВОДИТЕЛЬНИЦА, 1046)

Тропарь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, / гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, / в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: / Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, / потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, / не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, / Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, / хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, / но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, / ве́рно зову́щих Ти: / ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, / предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

АВГУСТ

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ДРЕВ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ И СВЯТЫХ СЕМИ МУЧЕНИК БРАТИЙ МАККАВЕЙ, УЧИТЕЛЯ ИХ ЕЛЕАЗАРА И МАТЕРЕ ИХ СОЛОМОНИИ (166 ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА)

Тропарь мучеников, глас 1:

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша, / умоле́н бу́ди, Го́споди, / и вся на́ша боле́зни исцели́, / Человеколю́бче, мо́лимся.

Тропарь Креста, глас тойже:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак святых, глас 2:

Прему́дрости Бо́жия столпи́ седмочи́сленнии / и Боже́ственнаго Све́та свети́льницы седмосве́щнии, / Маккаве́и всему́дрии, / пре́жде му́чеников преве́лии му́ченицы, / с ни́миже всех Бо́гу моли́теся / спасти́ся почита́ющим вас.

Кондак Креста, глас 4. Подобен:

Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на супоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра / непобеди́мую побе́ду.

5. ПРЕДПРАЗДНСТВО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДА НАШЕГО VIСУСА ХРИСТА

Тропарь, глас 4:

Христо́во преображе́ние предусря́щем, / све́тло торжеству́юще предпра́зднственная, ве́рнии, и возопии́м: / приспе́ день Боже́ственнаго весе́лия, / восхо́дит на го́ру Фаво́рскую Влады́ка, / Божества́ Своего́ облиста́ти красоту́.

Кондак, глас 4:

Боже́ственным днесь преображе́нием / челове́ческое все естество́ / просиява́ет боже́ственно, / в весе́лии зову́щее: / преобразу́ется Христо́с, спаса́яй вся.

6. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО VIСУСА ХРИСТА

Тропарь, глас 7:

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же, / показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́, / я́коже можа́ху, / да возсия́ет и нам, гре́шным, / Свет Твой присносу́щный / моли́твами Богоро́дицы, / Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 7:

На горе́ преобрази́лся еси́, / и я́коже вмеща́ху ученицы́ Твои́, / сла́ву Твою́, Христе́ Боже́, ви́деша, / да егда́ Тя у́зрят распина́ема, / страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное, / ми́рови же пропове́дят, / я́ко Ты еси́ вои́стинну О́тчее сия́ние.

9. СВЯТАГО АПОСТОЛА МАТФИЯ (ОК 63)

Тропарь, глас 3:

Апо́столе святы́й Матфи́е, / моли́ Ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Светоза́рное, я́ко со́лнце, / во весь мир изше́дшее / веща́ние твое́ / просвеща́ет язы́ческую Це́рковь благода́тию, / чудоно́сче Матфи́е апо́столе.

13. СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, ЕПИСКОПА ВОРОНЕЖСКАГО, ЗАДОНСКАГО ЧУДОТВОРЦА (1783; ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ, 1991)

Тропарь, глас 8:

От ю́ности возлюби́л еси́ Христа́, блаже́нне, / о́браз всем был еси́ сло́вом, житие́м, любо́вию, / ду́хом, ве́рою, чистото́ю и смире́нием, / те́мже и всели́лся еси́ в Небе́сныя оби́тели, / иде́же предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, / моли́, святи́телю Ти́хоне, / спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Апо́столов прее́мниче, / святи́телей украше́ние, / Правосла́вныя Це́ркве учи́телю, / Влады́це всех моли́ся / мир вселе́нней дарова́ти / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

14. ПРЕДПРАЗДНСТВО УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ

Тропарь, глас 4:

Лю́дие, предыгра́йте, / рука́ми пле́щуще ве́рно, / и любо́вию собери́теся, / днесь ра́дующеся / и све́тло восклица́юще вси весе́лием: / Бо́жия бо Ма́ти и́мать от земны́х к Вы́шним прейти́ сла́вно, / Ю́же пе́сньми при́сно я́ко Богоро́дицу сла́вим.

Кондак, глас 4:

В сла́вней па́мяти Твое́й / вселе́нная, невеще́ственным Ду́хом испещре́на, / у́мно с весе́лием зове́т Тебе́: / ра́дуйся, Де́во, / христиа́н похвало́.

ПРЕПОДОБНАГО ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКАГО (ПРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ, 1091)

Тропарь, глас 8:

Правосла́вия наста́вниче, / благоче́стия учи́телю и чистоты́, / вселе́нныя свети́льниче, / мона́шествующих Богодухнове́нное удобре́ние, / Феодо́сие прему́дре, / уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, / цевни́це духо́вная. / Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Насле́дник отце́в был еси́, преподо́бне, / тех после́дуя житию́ и уче́нию, / обы́чаю и воздержа́нию, / моли́тве же и предстоя́нию. / С ни́миже, име́я дерзнове́ние ко Го́споду, / проще́ние согреше́ний и спасе́ние испроси́ вопию́щим ти: / ра́дуйся, о́тче Феодо́сие.

15. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Тропарь, глас 1:

В рождестве́ де́вство сохрани́ла eси́, / во успе́нии ми́ра не оста́вила eси́, Богоро́дице, / преста́вилася eси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́, / и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу / и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние / гроб и умерщвле́ние не удержа́ста: / я́коже бо Живота́ Ма́терь / к животу́ преста́ви / во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

16. ПРЕНЕСЕНИЕ ИЗ ЕДЕСА В ЦАРЬГРАД НЕРУКОТВОРЕННАГО ОБРАЗА ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО VIСУСА ХРИСТА (944)

Тропарь, глас 2:

Пречи́стому Твоему́ о́бразу покланя́емся, Благи́й, / прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же: / во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест, / да изба́виши я́же созда́л еси́ от рабо́ты вра́жия. / Тем благода́рственно вопие́м Ти: / ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, / прише́дый спасти́ мир.

Кондак, глас 2:

Неизрече́ннаго и Боже́ственнаго Твоего́ к челове́ком смотре́ния, / неопи́санное Сло́во О́тчее, / и о́браз непи́санный, / и богопи́санный победи́телен, / ве́дуще нело́жнаго Твоего́ воплоще́ния, / почита́ем, того́ лобыза́юще.

26. ПРАЗДНЕСТВО В ЧЕСТЬ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ РАДИ СРЕТЕНИЯ ЕЯ ВЛАДИМИРСКИЯ ИКОНЫ (1395)

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́, / я́ко зарю́ со́лнечную, восприе́мши, Влады́чице, / чудотво́рную Твою́ ико́ну, / к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це: / о, пречу́дная Влады́чице Богоро́дице! / Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему, / да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския / невреди́мы от всех наве́т вра́жиих / и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых / прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза, Влады́чице Богоро́дице, / све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́ и обы́чно зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

29. УСЕКНОВЕНИЕ ЧЕСТНЫЯ ГЛАВЫ СВЯТАГО СЛАВНАГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА

Тропарь, глас 2:

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, / тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: / показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, / я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. / Те́мже за и́стину пострада́в, ра́дуяся, / благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию, / взе́млющаго грех ми́ра / и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 5:

Предте́чево сла́вное усекнове́ние / смотре́ние бысть не́кое Боже́ственное, / да и су́щим во а́де Спа́сово пропове́сть прише́ствие. / Да рыда́ет у́бо Ироди́я, / беззако́нное уби́йство испроси́вши: / не зако́н бо Бо́жий, ни живы́й век возлюби́, / но притво́рный, привре́менный.

30. ПРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТАГО БЛАГОВЕРНАГО ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО (1724)

Тропарь, глас 4:

Позна́й свою́ бра́тию, росси́йский Ио́сифе, / не в Еги́пте, но на Небеси́ ца́рствующий, / благове́рный кня́же Алекса́ндре, / и приими́ моле́ния их, / умножа́я жи́та лю́дем плодоно́сием земли́ твоея́, / гра́ды влады́чествия твоего́ огражда́я моле́нием / и правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя спобо́рствуя.

Кондак, глас 4:

Я́коже сро́дницы твои́ Бори́с и Глеб / яви́шася тебе́ с Небесе́ в по́мощь, / подвиза́ющемуся на Ве́лгера Све́йскаго и во́ев его́, / та́ко и ты ны́не, / блаже́нне Алекса́ндре, / прииди́ в по́мощь твои́м сро́дником / и побори́ борю́щия ны.

31. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО ПОЯСА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ (ОК. 395–408)

Тропарь, глас 8:

Богоро́дице Присноде́во, челове́ков покро́ве, / ри́зу и по́яс пречи́стаго Твоего́ телесе́, / держа́вное гра́ду Твоему́ обложе́ние дарова́ла еси́, / безсе́менным рождество́м Твои́м нетле́нна пребыва́ющи, / о Тебе́ бо и естество́ обновля́ется и вре́мя. / Те́мже мо́лим Тя мир гра́ду Твоему́ дарова́ти / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Благоприя́тное Твое́ чре́во, Богоро́дице, / объе́мший по́яс Твой честны́й / держа́ва гра́ду Твоему́ необори́ма / и сокро́вище есть благи́х неоску́дно, / еди́на ро́ждшая, Присноде́во.

Ин кондак, глас 4:

Честна́го по́яса Твоего́ положе́ние / пра́зднует днесь Твой, Препе́тая, храм / и приле́жно взыва́ет Ти: / ра́дуйся, Де́во, / христиа́н похвало́.

ТРОПАРИ И КОНДАКИ ИЗ ТРИОДИ ПОСТНОЙ

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

По 50-м псалме

Слава, глас 8: Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен: На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Также, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых, помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Тропарь воскресный гласа.

Кондак, глас 4. Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

Фарисе́ева убежи́м высокоглаго́лания, / и мытаре́ве научи́мся высоте́ глаго́л смире́нных, / покая́нием взыва́юще: / Спа́се ми́ра, / очи́сти рабы́ Твоя́.

Вторый кондак, глас 3. Подобен: Де́ва днесь:

Воздыха́ния принесе́м мыта́рская Го́сподеви, / и к Нему́ присту́пим гре́шнии я́ко Влады́це: / хо́щет бо спасе́ния всех челове́ков, / оставле́ние подае́т всем ка́ющимся. / Нас бо ра́ди воплоти́ся, / Бог сый Отцу́ собезнача́льный.

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ

Тропарь воскресный гласа.

Кондак, глас 3. Подобен: Де́ва днесь:

Оте́ческия сла́вы Твоея́ удали́хся безу́мно, / в злых расточи́в е́же ми пре́дал еси́ бога́тство. / Те́мже Ти блу́днаго глас приношу́: / согреши́х пред Тобо́ю, О́тче ще́дрый, / приими́ мя ка́ющася / и сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х.

МЯСОПУСТНАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Тропарь, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне, Богородичен: Тебе́ и Сте́ну, и Приста́нище и́мамы, / и Моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Кондак, глас 6:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ

Тропарь воскресный гласа.

Кондак, глас 1:

Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю со сла́вою, / и трепе́щут вся́ческая: / река́ же о́гненная пред суди́щем влече́т, / кни́ги разгиба́ются, и та́йная явля́ются: / тогда́ изба́ви мя от огня́ неугаси́маго / и сподо́би мя одесну́ю Тебе́ ста́ти, Судие́ пра́веднейший.

СУББОТА СЫРНАЯ

Тропарь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 8. Подобен: Я́ко нача́тки:

Я́ко благоче́стия пропове́дники, и нече́стия обузда́тели / богоно́сных собо́р уясни́л еси́, подсо́лнечную осиява́ющия. / В ми́ре соверше́нном тех моли́твами, / Тебе́ сла́вящия и велича́ющия сохрани́, / пою́щия Ти, Го́споди: Аллилу́ия.

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ

Тропарь воскресный гласа.

Кондак, глас 6:

Прему́дрости Наста́вниче, смы́сла Пода́телю, / нему́дрых Наказа́телю, и ни́щих Защи́тителю, / утверди́, вразуми́ се́рдце мое́, Влады́ко. / Ты даждь ми сло́во, О́тчее Сло́во, / се бо устне́ мои́ не возбраню́, / во е́же зва́ти Тебе́: / Ми́лостиве, поми́луй мя па́дшаго.

СУББОТА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКАГО ПОСТА, ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА ТИРОНА

Тропарь, глас 2:

Ве́лия ве́ры исправле́ния, / во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния, / святы́й му́ченик Фео́дор ра́довашеся: / огне́м бо всесожже́гся, / я́ко хлеб сла́дкий Тро́ице принесе́ся. / Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, / спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Ве́ру Христо́ву, я́ко щит, внутрь прии́м в се́рдце твое́м, / проти́вныя си́лы попра́л еси́, многострада́льче, / и венце́м Небе́сным венча́лся еси́ ве́чно, Фео́доре, я́ко непобеди́мый.

НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ ВЕЛИКАГО ПОСТА, ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

Тропарь воскресный гласа.

Иный тропарь, глас 2:

Пречи́стому о́бразу Твоему́ покланя́емся, Благи́й, / прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же, / во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест, / да изба́виши, я́же созда́л еси, от рабо́ты вра́жия. / Тем благода́рственно вопие́м Ти: / ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, / прише́дый спасти́ мир.

Кондак, глас 2:

Неопи́санное Сло́во О́тчее, / из Тебе́, Богоро́дице, описа́ся воплоща́ем, / и оскве́рншийся о́браз в дре́внее вообрази́в, / Боже́ственною добро́тою смеси́, / но испове́дающе спасе́ние, / де́лом и сло́вом, сие́ вообража́ем.

СУББОТЫ ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКАГО ПОСТА

Тропари, глас 2:

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, / святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, / до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, / дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, / о нас Того́, я́ко Бла́га, моли́те, / спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Слава: Помяни́, Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

И ныне, Богородичен: Ма́ти Свята́я Неизрече́ннаго Све́та, / а́нгельскими Тя пе́сньми почита́юще, / благоче́стно велича́ем.

Кондак, глас 6:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть / боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ ВЕЛИКАГО ПОСТА, СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ, АРXIЕПИСКОПА ФЕССАЛОНИКИЙСКАГО (1360)

Тропарь воскресный гласа.

И святителю тропарь, глас 8:

Правосла́вия свети́льниче, / Це́ркве утвержде́ние и учи́телю, / мона́хов добро́то, / богосло́вов побо́рниче непребори́мый, Григо́рие чудотво́рче, / Фессалони́тская похвало́, пропове́дниче благода́ти, / моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8. Подобен: Взбра́нной:

Прему́дрости свяще́нный и Боже́ственный орга́н, / богосло́вия све́тлую согла́сно трубу́, / воспева́ем тя, Григо́рие богоглаго́льниче, / но я́ко ум, Уму́ пе́рвому предстоя́й, / к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зове́м: / ра́дуйся, пропове́дниче благода́ти.

НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ ВЕЛИКАГО ПОСТА, КРЕСТОПОКЛОННАЯ

Тропарь воскресный гласа.

И честному Кресту тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 7. Самогласен:

Не ктому́ пла́менное ору́жие храни́т врат Еде́мских: / на ты́я бо на́йде пресла́вный соу́з Дре́во кре́стное, / сме́ртное жа́ло и а́дова побе́да прогна́ся, / предста́л бо еси́, Спа́се мой, вопия́ су́щим во а́де: / вни́дите па́ки в рай.

НЕДЕЛЯ ЧЕТВЕРТАЯ ВЕЛИКАГО ПОСТА ПРЕПОДОБНАГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА (649)

Тропарь воскресный гласа.

И преподобному тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ А́нгел / и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш Иоа́нне, / посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м, / исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти. / Сла́ва Да́вшему ти кре́пость, / сла́ва Венча́вшему тя, / сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 4. Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

На высоте́ Госпо́дь воздержа́ния и́стинна тя положи́, / я́коже звезду́ неле́стную, световодя́щую концы́, / наста́вниче Иоа́нне о́тче наш.

ЧЕТВЕРТОК ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ

Кондак великаго канона, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, / воста́ни, что спи́ши? / Коне́ц приближа́ется, / и и́маши смути́тися: / воспряни́ у́бо, / да пощади́т тя Христо́с Бог, / везде́ сый и вся́ исполня́яй.

СУББОТА ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ ПОХВАЛА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ

Тропарь, глас 8, самоподобен:

Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме, / в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней: / приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя, / Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х / прие́мша ра́бий зрак, / ужаса́юся зва́ти Тебе́: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

НЕДЕЛЯ ПЯТАЯ ВЕЛИКАГО ПОСТА ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ (522)

Тропарь воскресный гласа.

И преподобней тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу, / прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́, / и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, / прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней. / Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.

Кондак, глас 3: Подобен: Де́ва днесь:

Блуда́ми пе́рвее преиспо́лнена вся́ческими, / Христо́ва неве́ста днесь покая́нием яви́ся, / А́нгельское жи́тельство подража́ющи, / де́моны Креста́ ору́жием погубля́ет. / Сего́ ра́ди Ца́рствия неве́ста яви́лася еси́, / Мари́е пресла́вная.

СУББОТА ШЕСТАЯ ВЕЛИКАГО ПОСТА, ЛАЗАРЕВА

Тропарь, глас 1:

О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы, побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́, Победи́телю сме́рти, вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Кондак, глас 2. Подобен: Вы́шних ища́:

Всех ра́дость Христо́с, / И́стина, Свет, Живо́т и ми́ра Воскресе́ние, / су́щим на земли́ яви́ся Свое́ю бла́гостию, / и бысть о́браз Воскресе́ния, / всем подая́ Боже́ственное оставле́ние.

НЕДЕЛЯ ВАИЙ

Тропарь, глас 1:

О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́ Победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Другий тропарь, глас 4:

Спогре́бшеся Тебе́ креще́нием, Христе́ Бо́же наш, / безсме́ртныя жи́зни сподо́бихомся Воскресе́нием Твои́м, / и воспева́юще зове́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Кондак, самогласен, глас 6:

На престо́ле на Небеси́, / на жребя́ти на земли́ носи́мый, Христе́ Бо́же, / А́нгелов хвале́ние / и дете́й воспева́ние прия́л еси́, зову́щих Ти: / благослове́н еси́, Гряды́й Ада́ма воззва́ти.

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Тропарь, глас 8:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи, / и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща, / недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. / Блюди́ у́бо, душе́ моя́, / не сном отяготи́ся, / да не сме́рти предана́ бу́деши, / и Ца́рствия вне затвори́шися, / но воспряни́ зову́щи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Кондак, глас 8. Подобен: Я́ко нача́тки.

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния, / и до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́емь: / еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, / воспрославля́шеся от Ве́дущаго челове́ческая сердца́, / и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК

Тропарь, глас 8:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи:

Таже кондак, глас 2. Подобен: Вы́шних ища́:

Час, душе́, конца́ помы́сливши, / и посече́ния смоко́вницы убоя́вшися, / да́нный тебе́ тала́нт трудолю́бно де́лай, окая́нная, / бо́дрствующи и зову́щи: / да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва.

ВЕЛИКАЯ СРЕДА

Тропарь, глас 8:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи:

Кондак, глас 4. Подобен: Вознесы́йся:

Па́че блудни́цы, Бла́же, беззако́нновав, / слез ту́чи ника́коже Тебе́ принесо́х, / но молча́нием моля́ся припа́даю Ти, / любо́вию облобыза́я пречи́стеи Твои́ но́зе, / я́ко да оставле́ние мне, я́ко Влады́ка, пода́си долго́в, / зову́щу Ти, Спа́се: / от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК

Тропарь, глас 8:

Егда́ сла́внии ученицы́ / на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, / тогда́ Иу́да злочести́вый, / сребролю́бием неду́говав, омрача́шеся, / и беззако́нным судия́м Тебе́, Пра́веднаго Судию́ предае́т. / Виждь, име́ний рачи́телю, / сих ра́ди удавле́ние употреби́вша! / Бежи́ несы́тыя души́, / Учи́телю такова́я дерзну́вшия: / И́же о всех благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 2. Подобен: Вы́шних ища́:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, / сокрове́нно ты́я простира́ет, / и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, / и неиспра́влен пребы́сть Иу́да, раб и льстец.

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК

Тропарь, глас 4:

Искупи́л ны еси́ от кля́твы зако́нныя / Честно́ю Твое́ю Кро́вию, / на кресте́ пригвозди́вся, и копие́м пробо́дся, / безсме́ртие источи́л еси́ челове́ком, / Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те, вси воспои́м: / Того́ бо ви́де Мари́я на Дре́ве, и глаго́лаше: / а́ще и распя́тие терпи́ши, / Ты еси́ Сын и Бог Мой.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

Тропари, глас 2:

Благообра́зный Ио́сиф, / с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́, / плащани́цею чи́стою обви́в, и воня́ми, / во гро́бе но́ве покры́в положи́.

Слава: Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ безсме́ртный, / тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́. / Егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́, / вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху: / Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

И ныне: Мироно́сицам жена́м при гро́бе предста́в, А́нгел вопия́ше: / ми́ра ме́ртвым суть прили́чна, / Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь.

Кондак, глас 6:

Бе́здну заключи́вый мертв зри́тся, / и сми́рною и плащани́цею обви́вся, / во гро́бе полага́ется, я́ко сме́ртный, Безсме́ртный, / жены́ же приидо́ша пома́зати Его́ ми́ром, / пла́чущия го́рько и вопию́щия: / сия́ суббо́та есть преблагослове́нная, / в не́йже Христо́с усну́в, воскре́снет тридне́вен.

ТРОПАРИ И КОНДАКИ ИЗ ТРИОДИ ЦВЕТНОЙ

ЧАСЫ НА СВЯТУЮ ПАСХУ

Подобает ведати, яко от сего дне святыя и великия Недели Пасхи даже до субботы, часы сице поются.

Наченшу иерею: Благослове́н Бог наш:

Аще ли не иерей: Моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, и всех святы́х Твои́х, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Лик: Ами́нь. Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды.

Таже глаголем трижды:

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному безгре́шному, / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / сме́ртию смерть разруши́.

Таже ипакои, глас 4, единощи:

Предвари́вшия у́тро, я́же о Мари́и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / слы́шаху от А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго / с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий.

Таже кондак, глас 8, единощи:

А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу / и воскре́сл еси́, я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся! / И Твои́м апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние.

Таже и сей тропарь единощи:

Во гро́бе пло́тски, во а́де же с душе́ю, я́ко Бог, / в раи́ же с разбо́йником, и на Престо́ле был еси́, Христе́, со Отце́м и Ду́хом, / вся исполня́яй, неопи́санный.

Слава: Я́ко Живоно́сец, я́ко рая́ красне́йший, / вои́стину и черто́га вся́каго ца́рскаго показа́ся светле́йший, Христе́, гроб Твой, / исто́чник на́шего воскресе́ния.

И ныне, Богородичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся, / Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: / благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Таже Го́споди, поми́луй, 40.

Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших: Мы же речем: Ами́нь.

И паки глаголем подобне: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Благослови́. И отпуст перваго часа.

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды.

И нам дарова́ живо́т ве́чный, / покланя́емся Его́ / тридне́вному Воскресе́нию.

НЕДЕЛЯ АПОСТОЛА ФОМЫ

Тропарь, глас 7:

Запеча́тану гро́бу, / Живо́т от гро́ба возсия́л еси́, Христе́ Бо́же, / и две́рем заключе́нным, / ученико́м предста́л еси́, / всех Воскресе́ние, / дух пра́вый те́ми обновля́я нам, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Кондак, глас 8:

Любопы́тною десни́цею / жизнопода́тельная Твоя́ ре́бра Фома́ испыта́, Христе́ Бо́же, / созаключе́нным бо две́рем я́ко вшел еси́, / с про́чими апо́столы вопия́ше Тебе́: / Госпо́дь еси́ и Бог мой.

НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ЖЕН МИРОНОСИЦ

Тропари, глас 2:

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный, / тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́; / егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́, / вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху: / Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Слава: Благообра́зный Ио́сиф, / с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́, / плащани́цею чи́стою обви́в, и благоуха́ньми, / во гро́бе но́ве, покры́в, положи́, / но тридне́вен воскре́сл еси́, Го́споди, / подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

И ныне: Мироно́сицам жена́м при гро́бе предста́в А́нгел, вопия́ше: / ми́ра ме́ртвым суть прили́чна, / Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь. / Но возопи́йте: воскре́се Госпо́дь, / подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Ра́доватися мироно́сицам повеле́л еси́, / плачь прама́тере Е́вы утоли́л еси́ / Воскресе́нием Твои́м, Христе́ Бо́же, / апо́столом же Твои́м пропове́дати повеле́л еси́: / Спас воскре́се от гро́ба.

НЕДЕЛЯ О РАССЛАБЛЕННОМ

Тропарь воскресный, глас 3:

Да веселя́тся Небе́сная, / да ра́дуются земна́я; / я́ко сотвори́ держа́ву / мы́шцею Свое́ю Госпо́дь, / попра́ сме́ртию смерть, / пе́рвенец ме́ртвых бысть; / из чре́ва а́дова изба́ви нас, / и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 3:

Ду́шу мою́, Го́споди, во гресе́х вся́ческих / и безме́стными дея́ньми лю́те разсла́блену, / воздви́гни Боже́ственным Твои́м предста́тельством, / я́коже и разсла́бленнаго воздви́гл еси́ дре́вле, / да зову́ Ти спаса́емь: / Ще́дрый, сла́ва, Христе́, держа́ве Твое́й.

ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Тропарь, глас 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, / жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, / я́ко всем, Спа́се, возопи́л еси́: / жа́ждай да гряде́т ко Мне и да пие́т. / Исто́чниче жи́зни на́шея, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 4. Подобен: Вознесы́йся:

Пра́зднику зако́нному преполовля́ющуся, / всех Тво́рче и Влады́ко, / к предстоя́щим глаго́лал еси́, Христе́ Бо́же: / прииди́те и почерпи́те во́ду безсме́ртия. / Те́мже Тебе́ припа́даем и ве́рно вопие́м: / щедро́ты Твоя́ да́руй нам, / Ты бо еси́ Исто́чник жи́зни на́шея.

НЕДЕЛЯ ПЯТАЯ, О САМАРЯНЫНЕ

Тропарь воскресный, глас 4:

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / от А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы / и пра́деднее осужде́ние отве́ргша, / апо́столом хва́лящася глаго́лаху: / испрове́ржеся смерть, / воскре́се Христо́с Бог, / да́руяй мiрови ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8. Подобен: Я́ко нача́тки:

Ве́рою прише́дшая на кла́дязь самаряны́ня, / ви́де Тя прему́дрости во́ду, / е́юже напои́вшися оби́льно, / Ца́рствие вы́шнее насле́дова ве́чно, я́ко присносла́вная.

НЕДЕЛЯ ШЕСТАЯ, О СЛЕПОМ

Тропарь воскресный, глас 5:

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови, / от Де́вы ро́ждшееся на спасе́ние на́ше, / воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся; / я́ко благоволи́ пло́тию взы́ти на Крест, / и смерть претерпе́ти, / и воскреси́ти уме́ршия / сла́вным Воскресе́нием Свои́м.

Кондак, глас 4. Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

Душе́вныма очи́ма ослепле́н, / к Тебе́, Христе́, прихожду́, / я́коже слепы́й от рожде́ния, / покая́нием зову́ Ти: / Ты су́щих во тьме Свет пресве́тлый.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Тропарь, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ра́дость сотвори́вый ученико́м, / обетова́нием Свята́го Ду́ха, / извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, / я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Кондак, глас 6:

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, / и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, / возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ника́коже отлуча́яся, / но пребыва́я неотсту́пный, / и вопия́ лю́бящим Тя: / Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

НЕДЕЛЯ СЕДЬМАЯ ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ОТЕЦ I ВСЕЛЕНСКАГО СОБОРА

Тропарь воскресный, глас 6:

А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м, / и стрегу́щии омертве́ша; / и стоя́ше Мари́я во гро́бе, / и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́. / Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́; / сре́тил еси́ де́ву, да́руяй живо́т. / Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И святым отцам тропарь, глас 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш, / свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый, / и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый, / Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

Кондак отцем, глас 8. Подобен: Я́ко нача́тки:

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты, / Це́ркви еди́ну ве́ру запечатле́ша, / я́же и ри́зу нося́щи и́стины, / истка́ну от е́же свы́ше богосло́вия, / исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Тропарь, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне, Богородичен, глас тойже: Тебе́ и Сте́ну и Приста́нище и́мамы, / и Моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Кондак, глас 6:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть / боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Тропарь, глас 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, / И́же прему́дры ловцы́ явле́й, / низпосла́в им Ду́ха Свята́го, / и те́ми уловле́й вселе́нную, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 8:

Егда́ снизше́д язы́ки слия́, / разделя́ше язы́ки Вы́шний, / егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше, / в соедине́ние вся призва́, / и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха.

НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ВСЕХ СВЯТЫХ

Тропарь воскресный, глас 8:

С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне, / погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное, / да нас свободи́ши страсте́й, / Животе́ и Воскресе́ние на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́!

И всем святым тропарь, глас 4:

И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х, / я́ко багряни́цею и ви́ссом, / кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися, / те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же: / лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́, / мир жи́тельству Твоему́ да́руй, / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри, / вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики, / тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́, Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

Тропарь воскресный, глас 1:

Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́, / воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се, / да́руяй ми́рови жизнь. / Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче: / сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́, / сла́ва Ца́рствию Твоему́, / сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

Кондак воскресный, глас 1:

Воскре́сл еси́ я́ко Бог из гро́ба во сла́ве, / и мир совоскреси́л еси́; / и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́; / Ада́м же лику́ет, Влады́ко; / Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи: / Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.

И святым тропарь, глас 8:

Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния, / земля́ Росси́йская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия. / Тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Кондак, глас 3:

Днесь лик святы́х, в земли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви / и неви́димо за ны моли́тся Бо́гу. / А́нгели с ним славосло́вят, / и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют, / о нас бо мо́лят вси ку́пно / Преве́чнаго Бо́га.

ТРОПАРИ И КОНДАКИ ОБЩИЕ

ВСЕМИЛОСТИВОМУ СПАСУ

Тропарь, глас 8:

С вы́шних призира́я, убо́гия прие́мля, / посети́ нас, озло́бленныя грехи́, Влады́ко Всеми́лостиве, / моли́твами Богоро́дицы да́руй душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 6:

Вся́кия скве́рны, Всеми́лостивый Спа́се, аз бых де́латель / и во отча́яния ров впа́дся, / но стеню́ от се́рдца и вопию́ к Тебе́, Сло́ве, / ускори́, Ще́дрый, и потщи́ся на по́мощь на́шу, / я́ко ми́лостив.

ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ

Тропарь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, / гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, / в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: / Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, / потщи́ся, погибáем от мно́жества прегреше́ний, / не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, / Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Слава, и ныне: Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, / си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии: / áще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи, / кто бы нас избáвил от толи́ких бед; / кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны; / не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́, / Твоя́ бо рабы́ спасáеши при́сно от вся́ких лю́тых.

Кондaк, глас 6:

Предстáтельство христиа́н непосты́дное, / ходáтайство ко Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний глáсы, / но предвари́, я́ко Благáя, на по́мощь нас, / ве́рно зову́щих Ти; / ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, / предстáтельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Иный кондaк, глас тот же:

Не и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во. / Ты нам помози́, / на Тебе́ наде́емся, и Тобо́ю хвáлимся, / Твои́ бо есмы́ рабы́, да не постыди́мся.

ПРОРОКУ

Тропарь, глас 2:

Проро́ка Твоего́ (имярек) па́мять, Го́споди, пра́зднующе, / тем Тя мо́лим: / спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Просвети́вшееся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце / проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище, / зри́ши бо я́ко настоя́щая дале́че су́щая, / сего́ ра́ди тя почита́ем, / проро́че блаже́нне (имярек), сла́вне.

АПОСТОЛУ

Тропарь, глас 3:

Апо́столе святы́й (имярек), / моли́ Ми́лостивого Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Я́ко звезду́ пресве́тлую / Це́рковь всегда́ стяжа́ тя, / апо́столе (имярек), / чуде́с Твои́х многоподава́нием просвеща́ема. / Те́мже зове́м Христу́: / спаси́ чту́щих ве́рою / па́мять Твоего́ апо́стола, Многоми́лостиве.

АПОСТОЛАМ

Тропарь, глас 3:

Апо́столи святи́и, / моли́те Ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Ло́зие яви́стеся Христо́ва виногра́да, му́дрии, / гро́здие принося́ще в доброде́телех, / вино́ нам спасе́ния источа́юще, / его́же прие́млем, весе́лия исполня́ющеся. / Пра́зднуем честну́ю ва́шу па́мять, / в ню́же моли́те дарова́тися нам вели́цей ми́лости, и отпуще́нию грехо́в, / Госпо́дни апо́столи.

СВЯТИТЕЛЮ

Тропарь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду твоему́ / Я́же веще́й И́стина, / сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче священнонача́льниче (имярек), / моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Боже́ственный гром, труба́ духо́вная, / ве́ры насади́телю и отсека́телю ересе́й, / Тро́ицы уго́дниче, / вели́кий святи́телю (имярек), / со А́нгелы предстоя́ при́сно, / моли́ непреста́нно о всех нас.

СВЯТИТЕЛЯМ

Тропарь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 8:

Я́ко доброде́телей учи́телие и иера́рхов украше́ние, / Це́рковь пою́щи вас сла́вит, / моли́твами ва́шими пода́йте чту́щим вас любо́вию, / доброде́телей исправле́ние и собла́знов избавле́ние, / я́ко непобеди́мии.

ПРЕПОДОБНОМУ

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ А́нгел / и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш (имярек), / посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м, / исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти. / Сла́ва Да́вшему ти кре́пость, / сла́ва Венча́вшему тя, / сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Тропарь столпнику, глас 1:

Терпе́ния столп был еси́, / ревнова́вый пра́отцем, преподо́бне, / И́ову во страсте́х, Ио́сифу во искуше́ниих, / и Безпло́тных жи́тельству сый в телеси́, / (имярек), о́тче наш, / моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Иный тропарь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу: / прии́м бо Крест, после́довал еси́ Христу́, / и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, / прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней, / те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне (имярек), дух твой.

Иный тропарь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́, / и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́, / и был еси́ свети́льник вселе́нней, / сия́я чудесы́, (имярек), о́тче наш, / моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся, / и непреста́нные моли́твы, я́ко копие́, вручи́в кре́пко, / пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния, / (имярек), о́тче наш, / моли́ непреста́нно о всех нас.

ПРЕПОДОБНЫМ

Тропарь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 2:

Волне́ний мно́жество невла́жно проходя́ще, / безпло́тныя враги́ струя́ми слез ва́ших кре́пко погрузи́ли есте́, / богому́дрии и преподо́бнии; / и чуде́с дар прии́мше, / моли́те непреста́нно о всех нас.

МУЧЕНИКУ

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, (имярек), / во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего, / име́яй бо кре́пость Твою́, / мучи́телей низложи́, / сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. / Того́ моли́твами / спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́, / непреле́стная ми́рови, / Со́лнца Христа́ возвеща́ющи, / заря́ми Твои́ми, страстоте́рпче (имярек), / и пре́лесть погаси́л еси́ всю, / нам же подае́ши свет, / моля́ся непреста́нно о всех нас.

МУЧЕНИКАМ

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, / во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего, / иму́ще бо кре́пость Твою́, / мучи́телей низложи́ша, / сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости. / Тех моли́твами / спаси́ ду́ши на́ша.

Иный тропарь, глас 1:

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша, / умоле́н бу́ди, Го́споди, / и вся на́ша боле́зни исцели́, / Человеколю́бче, мо́лимся.

Иный тропарь, глас 2:

Страстоте́рпцы Госпо́дни, / блаже́нна земля́, напи́вшаяся кровьми́ ва́шими, / и свя́та селе́ния, прии́мшая телеса́ ва́ша, / в три́знищи бо врага́ победи́сте / и Христа́ со дерзнове́нием пропове́дасте: / Того́ я́ко бла́га моли́те / спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Иный тропарь, глас 5:

Чудеса́ святы́х Твои́х му́ченик / сте́ну необори́му нам дарова́вый, Христе́ Бо́же, / тех моли́твами сове́ты язы́ков разори́, / Це́рковь святу́ю укрепи́, / я́ко еди́н Благ и Человеколю́бец.

Кондак, глас 2:

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся, боже́ственнии му́ченицы, / тварь всю све́тлостию чуде́с озаря́ете, / неду́ги разреша́юще и глубо́кую тьму всегда́ отгоня́юще, / Христу́ Бо́гу моля́щеся непреста́нно о всех нас.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ

Тропарь, глас 4:

И нра́вом прича́стник, / и престо́лом наме́стник апо́столом быв, / дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне, / в виде́ния восхо́д, / сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я, / и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве, / священному́чениче (имярек), / моли́ Христа́ Бо́га / спасти́ся душа́м на́шим.

Иный тропарь, глас 4:

Бла́гости научи́вся, и трезвя́ся во всех, / благо́ю со́вестию священноле́пно обо́лкся, / поче́рпл еси́ от сосу́да избра́ннаго неизрече́нная / и, ве́ру соблю́д, ра́вное тече́ние соверши́л еси́, / священному́чениче (имярек), / моли́ Христа́ Бо́га / спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Во святи́телех благоче́стно пожи́в / и муче́ния путь проше́д, / и́дольския угаси́л еси́ же́ртвы, / и побо́рник быв твоему́ ста́ду, богому́дре. / Те́мже тя почита́юще, та́йно вопие́м ти: / от бед изба́ви ны при́сно твои́ми мольба́ми, / о́тче наш (имярек).

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКАМ

Тропарь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 3:

Я́ко свети́льницы незаходи́мии разу́мнаго со́лнца, / соше́дшеся днесь восхва́лим пе́сньми, / возсия́ли бо есте́ су́щим во тьме неразу́мия, / всех созыва́юще к высоте́ благоче́стия, священному́ченицы. / Тем вопие́м вам: / ра́дуйтеся, по́стников всех основа́ние.

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКУ

Тропарь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу: / прии́м бо Крест, после́довал еси́ Христу́, / и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, / прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней, / те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне (имярек), дух твой.

Иный тропарь, глас 4:

По́стнически преподвиза́вся на горе́, / у́мная враго́в ополче́ния / всеору́жием Креста́ погуби́л еси́, всеблаже́нне, / па́ки же ко страда́льчеству му́жески вооружи́лся еси́, / уби́в Копрони́ма мече́м ве́ры; / и обои́х ра́ди венча́лся еси́ от Бо́га, / преподобному́чениче (имярек), приснопа́мятне.

Кондак, глас 2:

Я́ко по́стника благоче́стна и иску́сна, / и страда́льца произволе́нием че́стна, / и пусты́ни жи́теля сообра́зна, / в пе́снех досто́йно восхва́лим (имярек) приснохва́льнаго, / той бо зми́я попра́л есть.

МУЧЕНИЦЕ

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, (имярек) / зове́т ве́лиим гла́сом: / Тебе́, Женише́ мой, люблю́, / и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую, / и сраспина́юся, и спогреба́юся Креще́нию Твоему́, / и стражду́ Тебе́ ра́ди, / я́ко да ца́рствую в Тебе́, / и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, / но я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. / Тоя́ моли́твами, / я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Храм Твой всечестны́й я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше, / вси ве́рнии велегла́сно вопие́м ти, / де́во му́ченице (имярек), великоимени́тая, / Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

МУЧЕНИЦАМ

Тропарь, глас 1:

А́гницы слове́сныя А́гнцу и Па́стырю, / приведо́стеся муче́нием ко Христу́, / тече́ние сконча́вше / и ве́ру соблю́дше. / Те́мже днесь ра́достною душе́ю соверша́ем, досточу́днии, святу́ю ва́шу па́мять, / Христа́ велича́юще.

Кондак, глас 4:

Страстоте́рпиц Христо́вых па́мять пра́зднуем, / и ве́рою прося́ще по́мощи / изба́витися всем от вся́кия ско́рби, зову́ще: / Бог наш с на́ми, / И́же сих просла́вивый, я́коже изво́ли.

ПРЕПОДОБНОЙ ЖЕНЕ

Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу, / прии́мши бо Крест, после́довала еси́ Христу́, / и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, / прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней, / те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная (имярек), дух твой.

Кондак, глас 2:

За любо́вь Госпо́дню, преподо́бная, / поко́я жела́ние возненави́дела еси́, / поще́нием дух твой просвети́вши: / кре́пко бо зве́ри победи́ла еси́; / но моли́твами твои́ми / проти́вных шата́ние разори́.

ПРЕПОДОБНЫМ ЖЕНАМ

Тропарь, глас 2:

И́стинному жела́нию уневе́стившеся, христосла́внии, / и вре́меннаго обру́чника отве́ргшеся совокупле́ния, / и доброде́тельными по́двиги возра́стше, / на высоту́ востеко́сте нетле́ния, / красноду́шнии и многобога́тнии, / столпи́ мона́шествующих жен и пра́вило, / те́мже о нас моли́те непреста́нно, / любо́вию ва́шу па́мять пра́зднующих.

Кондак, глас 2:

Телеса́ своя́ посто́м изнури́вше, / и неусы́пными моли́твами моля́ще Зижди́теля о гресе́х свои́х; / я́ко да прии́мете соверше́нное проще́ние, / и прия́сте боже́ственное оставле́ние / и ца́рствие небе́сное, / моли́те Христа́ Бо́га о всех нас.

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЕ

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, (имярек) / зове́т ве́лиим гла́сом: / Тебе́, Женише́ мой, люблю́, / и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую, / и сраспина́юся, и спогреба́юся Креще́нию Твоему́, / и стражду́ Тебе́ ра́ди, / я́ко да ца́рствую в Тебе́, / и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, / но я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. / Тоя́ моли́твами, / я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Боже́ственная па́мять твоя́, (имярек), / днесь возсия́вши яви́ся ми́рови я́ко со́лнце, / сказу́ющи житие́ твое́: / ты бо воздержа́нием пло́тская двиза́ния разо́рши, / и страда́ния кро́вию уневе́стилася еси́ Христо́ви. / Те́мже хваля́щия тя изба́ви от вся́ких зол, да зове́м ти: / ра́дуйся, ма́ти преподо́бная.

ИСПОВЕДНИКУ

Тропарь, глас 8:

Правосла́вия наста́вниче, / благоче́стия учи́телю и чистоты́, / вселе́нныя свети́льниче, / архиере́ев Богодухнове́нное удобре́ние, / (имярек) прему́дре, / уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, / цевни́це духо́вная. / Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Наслади́вся, богому́дре, воздержа́ния, / и жела́ния плотска́я ты успи́л еси́, / яви́вся ве́рою возраща́емь, / и я́ко живота́ дре́во ра́йское процве́л еси́, / (имярек), о́тче свяще́нный.

БЕЗСРЕБРЕННИЦЕМ И ЧУДОТВОРЦЕМ

Тропарь, глас 8:

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы (имярек), / посети́те не́мощи на́ша: / ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

Кондак, глас 2:

Благода́ть прии́мше исцеле́ний, / простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, / вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии, / но ва́шим посеще́нием / ра́тников де́рзости низложи́те, / мир исцеля́юще чудесы́.

ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВЫМ

Тропарь, глас 1:

Глас апо́стола Твоего́ Па́вла услы́шав, глаго́лющ, / мы юро́ди Христа́ ра́ди, / раб Твой, Христе́ Бо́же, (имярек) / юро́д бысть на земли́ Тебе́ ра́ди; / те́мже па́мять его́ почита́юще, / Тебе́ мо́лим, Го́споди: / спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Вы́шния красоты́ жела́я, / ни́жния сла́сти теле́сныя то́щно оста́вил еси́, / нестяжа́нием су́етнаго ми́ра, А́нгельское житие́ проходя́, / сконча́вся, (имярек) блаже́нне: / с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

КАТАВАСИЯ ВО ВСЕ ЛЕТО

глас 4.

Песнь 1:

Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, све́тло торжеству́я, / и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3:

Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / живы́й и незави́стный Исто́чниче, / лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, / в боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би.

Песнь 4:

Седя́й в сла́ве / на Престо́ле Божества́ / во о́блаце ле́гце, / прии́де Иису́с пребоже́ственный, / нетле́нною дла́нию / и спасе́ зову́щия: / сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5:

Ужасо́шася вся́ческая / о боже́ственней сла́ве Твое́й: / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Песнь 6:

Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Песнь 7:

Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии / па́че Созда́вшаго, / но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8:

О́троки благочести́выя в пе́щи / Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть; / тогда́ у́бо образу́емое, / ны́не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: / Го́спода по́йте, дела́, / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9:

Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же безпло́тных Умо́в естество́, / почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице, чи́стая Присноде́во.

БОГОРОДИЧНЫ ВОСКРЕСНЫ НА ОСМЬ ГЛАСОВ ВСЕГО ЛЕТА

ГЛАС 1

Богородичен Догматик:

Всеми́рную сла́ву / от челове́к прозя́бшую / и Влады́ку ро́ждшую, / Небе́сную дверь / воспои́м, Мари́ю Де́ву, / Безпло́тных песнь и ве́рных удобре́ние: / Сия́ бо яви́ся не́бо и храм Божества́; / Сия́ прегражде́ние вражды́ разруши́вши, / мир введе́ и Ца́рствие отве́рзе. / Сию́ у́бо иму́ще ве́ры утвержде́ние, / Побо́рника и́мамы из Нея́ ро́ждшагося Го́спода. / Дерза́йте у́бо, дерза́йте, лю́дие Бо́жии, / и́бо Той победи́т враги́, / я́ко Всеси́лен.

На стиховне Богородичен:

Се испо́лнися Иса́иино прорече́ние: / Де́ва бо родила́ еси́ / и по рождестве́, я́ко пре́жде рождества́, пребыла́ еси́, / Бог бо бе Рожде́йся, те́мже и естества́ новопресече́. / Но, о Богома́ти, / моле́ния Твои́х рабо́в, / в Твое́м хра́ме приноси́мая Тебе́, не пре́зри, / но я́ко Благоутро́бнаго Твои́ма рука́ма нося́щи, / на Твоя́ рабы́ умилосе́рдися / и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Богородичен отпустительный:

Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся, / со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка, / в Тебе́, святе́м киво́те, / я́коже рече́ пра́ведный Дави́д; / яви́лася еси́ ши́ршая Небе́с, / поноси́вши Зижди́теля Твоего́. / Сла́ва Все́льшемуся в Тя, / сла́ва Проше́дшему из Тебе́, / слава Свободи́вшему нас Рождество́м Твои́м.

ГЛАС 2

Богородичен Догматик:

Пре́йде сень зако́нная, / благода́ти прише́дши: / я́коже бо купина́ не сгара́ше опаля́ема, / та́ко Де́ва родила́ еси́ / и Де́ва пребыла́ еси́. / Вме́сто столпа́ о́гненнаго / пра́ведное возсия́ Со́лнце, / вме́сто Моисе́я, / Христо́с, спасе́ние душ на́ших.

На стиховне Богородичен:

О чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с! / Кто бо позна́ Ма́терь, без му́жа ро́ждшую / и на руку́ нося́щую всю тварь Содержа́щаго; / Бо́жие есть изволе́ние Ро́ждшееся. / Его́же я́ко Младе́нца Пречи́стая, / Твои́ма рука́ма носи́вшая, / и ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щая, / не преста́й моля́щи о чту́щих Тя, / уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Богородичен отпустительный:

Вся, па́че смы́сла, / вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства, / чистоте́ запеча́танной и де́вству храни́му, / Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна, / Бо́га ро́ждши И́стиннаго; / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

ГЛАС 3

Богородичен Догматик:

Ка́ко не диви́мся / Богому́жному Рождеству́ Твоему́, Пречестна́я, / искуше́ния бо му́жескаго не прие́мши, Всенепоро́чная, / родила́ бо еси́ без отца́ Сы́на пло́тию, / пре́жде век от Отца́ рожде́ннаго без ма́тере, / ника́коже претерпе́вшаго измене́ния, или́ смеше́ния, или́ разделе́ния, / но обою́ существу́ сво́йство це́ло сохра́ншаго. / Те́мже, Ма́ти Де́во Влады́чице, / Того́ моли́ спасти́ся душа́м, / правосла́вно Богоро́дицу испове́дающих Тя.

На стиховне Богородичен:

Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха, / во́лею же О́тчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия, / от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща, / нас же ра́ди, из Тебе́ без отца́ бы́вша, пло́тию родила́ еси́, / и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́. / Те́мже не преста́й моли́ти, / изба́витися от бед душа́м на́шим.

Богородичен отпустительный:

Тя, хода́тайствовавшую спасе́ние ро́да на́шего, / воспева́ем, Богоро́дице Де́во: / пло́тию бо, от Тебе́ восприя́тою, Сын Твой и Бог наш, / Кресто́м восприи́м страсть, / изба́ви нас от тли я́ко Человеколю́бец.

ГЛАС 4

Богородичен Догматик:

И́же Тебе́ ра́ди богооте́ц проро́к Дави́д / пе́сненно о Тебе́ провозгласи́, / вели́чия Тебе́ Сотво́ршему, / предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, / Тя бо Ма́терь, Хода́таицу Живота́ показа́, / без отца́ из Тебе́ вочелове́читися благоволи́вый Бог, / да Свой па́ки обнови́т о́браз, истле́вший страстьми́, / и заблу́ждшее горохи́щное обре́т овча́, / на ра́мо восприи́м, ко Отцу́ принесе́т / и Своему́ хоте́нию / с Небе́сными совокупи́т Си́лами, / и спасе́т, Богоро́дице, мiр / Христо́с, име́яй ве́лию и бога́тую ми́лость.

На стиховне Богородичен:

При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро́чная, / утоля́ющи лю́тая на ны воста́ния, / вся́кия ско́рби нас изменя́ющи. / Тя бо, Еди́ну, тве́рдое и изве́стное утвержде́ние и́мамы, / и Твое́ предста́тельство стяжа́хом. / Да не постыди́мся, Влады́чице, Тя призыва́ющии, / потщи́ся на умоле́ние Тебе́ ве́рно вопию́щих: / ра́дуйся, Влады́чице, / всех по́моще, ра́досте и покро́ве, / и спасе́ние душ на́ших.

Богородичен отпустительный:

Е́же от ве́ка утае́ное / и А́нгелом несве́домое та́инство, / Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог, / в несли́тном соедине́нии воплоща́ем / и, Крест во́лею нас ра́ди восприи́м, / и́мже воскреси́в первозда́ннаго, / спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

ГЛАС 5

Богородичен Догматик:

В Чермне́м мо́ри, / Неискусобра́чныя Неве́сты о́браз написа́ся иногда́: / та́мо Моисе́й, раздели́тель воды́, / зде же Гаврии́л, служи́тель чудесе́. / Тогда́ глубину́ ше́ствова немо́кренно Изра́иль; / ны́не же Христа́ роди́ безсе́менно Де́ва. / Мо́ре по проше́ствии Изра́илеве пребы́сть непрохо́дно; / Непоро́чная по рождестве́ Эмману́илеве пребы́сть нетле́нна. / Сый и пре́жде Сый, / явле́йся я́ко Челове́к, / Бо́же, поми́луй нас.

На стиховне Богородичен:

Храм и дверь еси́, / пала́та и престо́л Царе́в, / Де́во Всечестна́я, / Е́юже Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь, / во тьме спя́щим яви́ся, / Со́лнце сый пра́вды, просвети́ти хотя́, / я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю. / Те́мже, Всепе́тая, / я́ко ма́терне дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая, / непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Богородичен отпустительный:

Ра́дуйся, две́ре Госпо́дня непроходи́мая; / ра́дуйся, стено́ и покро́ве притека́ющих к Тебе́; / ра́дуйся, необурева́емое приста́нище и Неискусобра́чная, / ро́ждшая пло́тию Творца́ Твоего́ и Бо́га, / моля́щи не оскудева́й о воспева́ющих / и кла́няющихся Рождеству́ Твоему́.

ГЛАС 6

Богородичен Догматик:

Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во; / кто ли не воспое́т Твоего́ Пречи́стаго Рождества́; / безле́тно бо от Отца́ возсия́вый Сын Единоро́дный, / То́йже от Тебе́, Чи́стыя, про́йде, / неизрече́нно вопло́щься, / естество́м Бог Сый, / и естество́м быв Челове́к нас ра́ди; / не во двою́ лицу́ разделя́емый, / но во двою́ естеству́ / несли́тно познава́емый. / Того́ моли́, Чи́стая Всеблаже́нная, / поми́ловатися душа́м на́шим.

На стиховне Богородичен:

Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая, / Христо́с Госпо́дь, из Твои́х ложе́сн проше́д, / в мя оболки́йся, пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́. / Те́мже Ти, Всечи́стая, / я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве, / вои́стинну вопие́м немо́лчно: / ра́дуйся, А́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице, / предста́тельство и покро́ве, / и спасе́ние душ на́ших.

Богородичен отпустительный:

Благослове́нную нареки́й Твою́ Ма́терь, / прише́л еси́ на страсть во́льным хоте́нием, / возсия́в на Кресте́, взыска́ти хотя́ Ада́ма, / глаго́ля А́нгелом: / сра́дуйтеся Мне, я́ко обре́теся поги́бшая дра́хма. / Вся му́дре устро́ивый, / Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

ГЛАС 7

Богородичен Догматик:

Ма́ти у́бо позна́лася еси́, / па́че естества́, Богоpо́дице, / пpебыла́ же еси́ Де́ва, / па́че сло́ва и pа́зума, / и чудесе́ Рождества́ Твоего́ сказа́ти язы́к не мо́жет. / Пpесла́вну бо су́щу зача́тию, Чи́стая, / непости́жен есть о́бpаз pожде́ния: / иде́же бо хо́щет Бог, побежда́ется естества́ чин. / Те́мже, Тя вси Ма́теpь Бо́жию ве́дуще, / мо́лим Ти ся пpиле́жно, / моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

На стиховне Богородичен:

Под кpов Твой, Влады́чице, / вси земноpо́днии пpибега́юще, вопие́м Ти: / Богоpо́дице, упова́ние на́ше, / изба́ви ны от безме́pных пpегpеше́ний, / и спаси́ ду́ши на́ша.

Богородичен отпустительный:

Я́ко на́шего воскресе́ния сокро́вище, / на Тя наде́ющияся, Всепе́тая, / от ро́ва и глубины́ прегреше́ний возведи́; / Ты бо пови́нныя греху́ спасла́ еси́, / ро́ждшая Спасе́ние на́ше. / Я́же пре́жде рождества́ Де́ва, и в рождестве́ Де́ва, / и по рождестве́ па́ки пребыва́еши Де́ва.

ГЛАС 8

Богородичен Догматик:

Царь Небе́сный за человеколю́бие на земли́ яви́ся, / и с челове́ки поживе́, / от Де́вы бо Чи́стыя плоть прие́мый / и из Нея́ проше́дый с восприя́тием. / Еди́н есть Сын, сугу́б естество́м, / но не Ипоста́сию. / Те́мже соверше́нна Того́ Бо́га / и соверше́нна Челове́ка вои́стину пропове́дающе, / испове́дуем Христа́ Бо́га на́шего: / Его́же моли́, Ма́ти Безневе́стная, / поми́ловатися душа́м на́шим.

На стиховне Богородичен:

Безневе́стная Де́во, / я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тию, / Ма́ти Бо́га Вы́шняго, / Твои́х рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная, / всем подаю́щи очище́ние прегреше́ний, / ны́не на́ша моле́ния прие́млющи, / моли́ спасти́ся всем нам.

Богородичен отпустительный:

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и, распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть / и Воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю; / яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. / Приими́ ро́ждшую Тя, Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, / и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

БОГОРОДИЧНЫ ОСМИ ГЛАСОВ, ПОЕМЫЯ, ЕГДА ЕСТЬ СЛАВА: СВЯТОМУ В МИНЕИ, И НЫНЕ: ПО ГЛАСУ СИЯ

ГЛАС 1

В неделю вечера Богородичен:

Небе́сных чино́в ра́дование, / на земли́ челове́ков кре́пкое предста́тельство, / Пречи́стая Де́во, / спаси́ ны, и́же к Тебе́ прибега́ющия, / я́ко на Тя упова́ние по Бо́зе, Богоро́дице, возложи́хом.

В понедельник на утрени Богородичен:

Святе́йшая святы́х всех Сил, / честне́йшая всея́ тва́ри, Богоро́дица, Влады́чица ми́ра, / спаси́ ны, Спа́са ро́ждшая, / от прегрешений тмори́чных и бед / я́ко Блага́я моли́твами Твои́ми.

В понедельник вечера Богородичен:

Де́во Всепе́тая, / ю́же в Тебе́ та́йну Моисе́й проро́ческима ви́де очи́ма, / купину́ горя́щу и неопаля́ему, / Божества́ бо Огнь утро́бу Твою́, Чи́стая, не опали́. / Те́мже мо́лим Тя я́ко Ма́терь Бо́га на́шего, / мир испроси́ти ми́рови и ве́лию ми́лость.

Во вторник утра Богородичен:

Блудни́цу, и блу́днаго аз, и разбо́йника победи́х, / и мытаря́ прегреше́нии премину́х, и ниневи́тяны. / Увы́ мне, что бу́ду; / ка́ко убе́гну му́ки, аз, окая́нный?/ Чи́стая, припа́даю Ти,/ уще́дри мя ми́лостию Твое́ю,/ я́коже о́ныя Сын Твой спасл есть.

В среду вечера Богородичен:

Ра́дуйся, ра́досте пра́дедов, / апо́столов и му́чеников весе́лие / и покро́в нас, Де́во, Твои́х рабо́в.

В четверток утра Богородичен:

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, / ра́дуйся, похвало́ всея́ вселе́нныя, / ра́дуйся, Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, Благослове́нная.

В пяток вечера Богородичен:

Вои́стинну па́че ума́ / чу́дная Твоя́ вели́чия, рождества́ Твоего́, Богоневе́сто, / я́же пропове́даша проро́цы вси, / вся пресла́вная, / зача́тие и рождество́, Всепе́тая, недомы́сленно и несказа́нно, / и́мже мир спасл есть я́ко Милосе́рд.

В субботу утра Богородичен:

Ра́дуйся, от нас Свята́я Богоро́дице Де́во, / чи́стый сосу́де всея́ вселе́нныя, / свеще́ неугаси́мая, вмести́лище Невмести́маго, / хра́ме необори́мый; / ра́дуйся, из Нея́же роди́ся А́гнец Бо́жий, / взе́мляй грехи́ всего́ ми́ра.

ГЛАС 2

В неделю вечера Богородичен:

Ра́дуйся, Мари́е Богоро́дице, хра́ме неразруши́мый, / па́че же святы́й, я́коже вопие́т проро́к: / свят храм Твой, ди́вен в пра́вде.

В понедельник утра Богородичен:

На Тя упова́ние, Богоро́дице, возложи́хом, / ча́яния да не отпаде́м, / спаси́ нас от бед, Помо́щнице недоуме́емым, / и сопроти́вных сове́ты разори́: / Ты бо еси́ на́ше спасе́ние, / Благослове́нная.

В понедельник вечера Богородичен:

Непроходи́мая врата́, та́йно запеча́тствованная, / Благослове́нная Богоро́дице Де́во, / приими́ моле́ния на́ша / и принеси́ Твоему́ Сы́ну и Бо́гу, / да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Во вторник утра Богородичен:

Ра́дуйся, Мари́е Богоро́дице, хра́ме неразруши́мый, / па́че же святы́й, я́коже вопие́т проро́к: / свят храм Твой, ди́вен в пра́вде.

В среду вечера Богородичен:

Я́ко плодови́та ма́слина, / Де́ва израсти́ Тебе́, / Плода́ Живо́тнаго, / плодоноси́ти ми́рови / ве́лию и бога́тую ми́лость.

В четверток утра Богородичен:

Все упова́ние мое́ / на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, / сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

В пяток вечера Богородичен:

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице Де́во, / я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, / я́ко к неруши́мей стене́ и предста́тельству.

В субботу утра Богородичен:

Прииди́те, Ма́терь Све́та, пе́сньми немо́лчными зову́ще,/ вси просла́вим, / Та бо роди́ Спасе́ние на́ше, / и ра́дуйся принесе́м, я́ко Еди́ной, ро́ждшей всех Нача́льнейшаго,/ И́же пре́жде век Бо́га; / ра́дуйся, Я́же Е́ву па́дшую па́ки назда́вшая; / ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Неискусобра́чная.

ГЛАС 3

В неделю вечера Богородичен:

Богоро́дице, Предста́тельнице всех, моля́щихся Тебе, / Тобо́ю дерза́ем и Тобо́ю хва́лимся, / и к Тебе́ все упова́ние на́ше есть, / моли́ Ро́ждшагося из Тебе́ за непотре́бныя рабы́ Твоя́.

В понедельник утра Богородичен:

Святопервочи́стая похвало́ су́щи Небе́сных чино́в, / апо́столов пе́ние / и проро́ков сбытие́, / Влады́чице, приими́ моли́твы на́ша.

В понедельник вечера Богородичен:

В жена́х Свята́я, Богоро́дице, / Ма́ти Безневе́стная, / моли́, Его́же родила́ еси́, Царя́ и Бо́га, / да спасе́т нас, я́ко Человеколю́бец.

Во вторник утра Богородичен:

Без се́мене зачала́ еси́ / от Ду́ха Свята́го, / и, славосло́вяще, воспева́ем Тя: / ра́дуйся, Пресвята́я Де́во.

В среду вечера Богородичен:

Вельми́ согреша́юща мя, Отрокови́це, / исхити́ вели́кою Твое́ю моли́твою пла́мене ну́жднаго / и испра́ви, Чи́стая, Твои́ми мольба́ми, / ко спасе́нным стезя́м наставля́ющи мя / ма́терними Твои́ми моли́твами.

В четверток утра Богородичен:

Без се́мене зачала́ еси́ / от Ду́ха Свята́го, / и, славосло́вяще, воспева́ем Тя: / ра́дуйся, Пресвята́я Де́во.

В пяток вечера Богородичен:

В жена́х Свята́я, Богоро́дице, / Ма́ти Безневе́стная, / моли́, Его́же родила́ еси́, Царя́ и Бо́га, / да спасе́т нас, я́ко Человеколю́бец.

В субботу утра Богородичен:

Без се́мене зачала́ еси́ / от Ду́ха Свята́го, / и, славосло́вяще, воспева́ем Тя: / ра́дуйся, Пресвята́я Де́во.

ГЛАС 4

В неделю вечера Богородичен:

Ра́дуйся, Све́та о́блаче; / ра́дуйся, све́щниче све́тлый; / ра́дуйся, ру́чко, в не́йже ма́нна; / ра́дуйся, же́зле Ааро́нов; / ра́дуйся, купино́ неопали́мая; / ра́дуйся, черто́же; ра́дуйся, престо́ле; / ра́дуйся, горо́ свята́я; / ра́дуйся, прибе́жище; / ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо; / ра́дуйся, две́ре та́йная; / ра́дуйся, всех ра́досте.

В понедельник утра Богородичен:

Богоро́дице, всех Цари́це, / правосла́вных похвало́, / ерети́чествующих шата́ния разори́ / и ли́ца их посрами́, / не кла́няющихся, ниже́ чту́щих, Пречи́стая, / честны́й Твой о́браз.

В понедельник вечера Богородичен:

Изба́ви нас от нужд на́ших, / Ма́ти Христа́ Бо́га, / ро́ждшая всех Творца́, / да вси зове́м Ти: / ра́дуйся, еди́но предста́тельство душ на́ших.

Во вторник утра Богородичен:

От всех бед рабы́ Твоя́ сохраня́й, / Благослове́нная Богоро́дице, / да Тя сла́вим, наде́жду душ на́ших.

В среду вечера Богородичен:

Иму́ще Тя, Богоро́дице, упова́ние и предста́тельство, / вра́жиих наве́т не убои́мся, / я́ко спаса́еши ду́ши на́ша.

В четверток утра Богородичен:

Тя, сте́ну стяжа́хом, Богоро́дице Пречи́стая, / и благоути́шное приста́нище, и утвержде́ние. / Те́мже молю́ся, / и́же в житии́ обурева́ем: / окорми́ и спаси́ мя.

В пяток вечера Богородичен:

Свеще́ неугаси́мая, престо́ле пра́ведный, / Пречи́стая Влады́чице, / моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

В субботу утра Богородичен:

Еди́на Чи́стая и Пречи́стая Де́во, / Я́же Бо́га безсе́менно ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

ГЛАС 5

В неделю вечера Богородичен:

Стра́шно, и пресла́вно, и ве́лие та́инство: / Невмести́мый во чре́ве вмести́ся / и Ма́ти по рождестве́ па́ки пребы́сть Де́ва, / Бо́га бо роди́, из Нея́ воплоще́нна. / Тому́ возопии́м, Тому́ песнь рцем, / со А́нгелы воспева́юще: / Свят еси́, Христе́ Бо́же, / И́же нас ра́ди вочелове́чивыйся, сла́ва Тебе́.

В понедельник утра Богородичен:

Обра́дованная, хода́тайствуй Твои́ми моли́твами / и испроси́ душа́м на́шим мно́жество щедро́т / и очище́ние мно́гих прегреше́ний, мо́лимся.

В понедельник вечера Богородичен:

Утоли́ боле́зни / многовоздыха́ющия души́ моея́, / утоли́вшая вся́ку сле́зу от лица́ земли́: / Ты бо челове́ков боле́зни отго́ниши / и гре́шных ско́рби разруша́еши. / Тебе́ бо вси стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние, / Пресвята́я Ма́ти Де́во.

Во вторник утра Богородичен:

Обра́дованная, хода́тайствуй Твои́ми моли́твами / и испроси́ душа́м на́шим мно́жество щедро́т / и очище́ние мно́гих прегреше́ний, мо́лимся.

В среду вечера Богородичен:

Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во, / и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу, / град непоколеби́мый, сте́ну необори́мую, / тве́рдую Предста́тельницу / и прибе́жище душ на́ших.

В четверток утра Богородичен:

Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во, / я́ко из Тебе́ возсия́ Со́лнце пра́вды, Христо́с, / име́яй ве́лию ми́лость.

В пяток вечера Богородичен:

Тебе́ мо́лимся, я́ко Бо́жии Ма́тери: / Благослове́нная, моли́ / о спасе́нии душ на́ших.

В субботу утра Богородичен:

О́ле окая́нная душе́! / Кий отве́т и́маши рещи́ Судии́ во он час, / егда́ престо́ли поста́вятся на Суде́ / и Судия́ прии́дет от Небе́с, / соше́д со тьма́ми а́нгельскими? / Егда́ ся́дет на Суди́щи, / прю сотвори́ти с рабы́ непотре́бными, подо́бными мне, / что отвеща́ти и́маши? / Что же принести́ тогда́? / Пои́стинне ничто́же, ум и те́ло оскверни́вши твое́. / Те́мже припади́ к Де́ве и зови́ непреста́нно / пода́ти тебе́ бога́тно грехо́в проще́ние.

ГЛАС 6

В неделю вечера Богородичен:

Арха́нгельски воспои́м, ве́рнии, / Небе́сный черто́г и дверь запеча́танну вои́стину: / ра́дуйся, Ея́же ра́ди отрасте́ нам Спас всех, Христо́с, / Жизнода́вец и Бог. / Низложи́, Влады́чице, мучи́тели, / безбо́жныя враги́ на́ша, / руко́ю Твое́ю, Пречи́стая, / упова́ние христиа́н.

В понедельник утра Богородичен:

Арха́нгельское сло́во прия́ла еси́, / и херуви́мский престо́л показа́лася еси́, / и на объя́тиях Твои́х носи́ла еси́, Богоро́дице, / Наде́жду душ на́ших.

В понедельник вечера Богородичен:

Никто́же, притека́яй к Тебе́ / посра́млен от Тебе́ исхо́дит, / Пречи́стая Богоро́дице Де́во, / но про́сит благода́ти / и прие́млет дарова́ние к поле́зному проше́нию.

Во вторник утра Богородичен:

Вели́ких дарова́ний, Чи́стая Де́во Богома́ти, / Ты сподо́билася еси́, / я́ко родила́ еси́ пло́тию Еди́наго от Тро́ицы, Христа́ Жизнода́вца, / во спасе́ние душ на́ших.

В среду вечера Богородичен:

О́ко се́рдца моего́ / воспуща́ю к Тебе́, Влады́чице: / не пре́зри ма́лаго моего́ воздыха́ния / в час, егда́ су́дит Сын Твой ми́ру, / бу́ди ми покро́в и Помо́щница.

В четверток утра Богородичен:

Преложе́ние скорбя́щих, / премене́ние боля́щих еси́, Богоро́дице Всепе́тая, / спаси́ град и лю́ди, / бори́мых умире́ние, обурева́емых тишина́, / еди́на Предста́тельнице ве́рных.

В пяток вечера Богородичен:

Моли́твами Ро́ждшия Тя, Христе́, / му́ченик Твои́х, и апо́стол, и проро́к, и святи́телей, / преподо́бных, и пра́ведных, и всех святы́х, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й.

В субботу утра Богородичен:

Бо́га, из Тебе́ воплоти́вшагося, / разуме́хом, Богоро́дице Де́во: / Того́ моли́ о спасе́нии душ на́ших.

ГЛАС 7

В неделю вечера Богородичен:

Е́же ра́дуйся, Тебе́ зове́м со А́нгелом, Богоневе́сто, / черто́г, и дверь, и престо́л о́гненный нарица́юще Тебе́, / и несеко́мую го́ру, и купину́ неопали́мую.

В понедельник утра Богородичен:

Умири́ моли́твами Богоро́дицы жизнь на́шу, / вопию́щих Ти: / Ми́лостиве Го́споди, сла́ва Тебе́.

В понедельник вечера Богородичен:

Ра́дуйся, Со́лнца о́блаче мы́сленнаго и неизрече́ннаго, Влады́чице; / ра́дуйся, всесве́тлая свеще́; / ра́дуйся, све́щниче всезлаты́й. / Тобо́ю, Пресвята́я, Е́ва изба́вися от кля́твы. / Но, я́ко иму́щи дерзнове́ние / ко Благопреме́нному Сы́ну Твоему́ и Бо́гу, / ма́тернею Твое́ю моли́твою / не оскуде́й моли́тися, Пречи́стая.

Во вторник утра Богородичен:

Цвет, Христе́, прозя́бл еси́ от Де́вы / и просвети́л еси́ род челове́ческий. / Го́споди, сла́ва Тебе́.

В среду вечера Богородичен:

Еди́ну по рождестве́ Пречи́стую Де́ву воспои́м, / я́ко Ма́терь Бо́га Сло́ва, / глаго́люще: сла́ва Тебе́.

В четверток утра Богородичен:

Роди́лся еси́ от Де́вы несказа́нно, Христе́, / и просвети́л еси́ су́щия во тьме, вопию́щия: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

В пяток вечера Богородичен:

Я́же еди́на Невмести́маго прии́мши / и ро́ждши Бо́га Сло́ва воплоще́нна, / моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

В субботу утра Богородичен:

Моли́, Де́во, / со апо́столы и му́ченики / обрести́ на Суде́ преста́вльшимся / ве́лию ми́лость.

ГЛАС 8

В неделю вечера Богородичен:

Арха́нгела Гаврии́ла глас восприи́мше, рцем: / ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, / Я́же Жизнода́вца Христа́ ми́ру ро́ждши.

В понедельник утра Богородичен:

Небе́сная пою́т Тя, / Обра́дованная, Ма́ти Безневе́стная, / и мы славосло́вим неизсле́дованное Твое́ Рождество́, Богоро́дице, / моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

В понедельник вечера Богородичен:

Ра́дуйся, вселе́нныя похвало́; / ра́дуйся, хра́ме Госпо́день; / ра́дуйся, горо́ приосене́нная; / ра́дуйся, всех прибе́жище; / ра́дуйся, све́щниче златы́й; / ра́дуйся, сла́во правосла́вных честна́я; / ра́дуйся, Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га; / ра́дуйся, раю́; ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо; / ра́дуйся, се́не; ра́дуйся, ру́чко всезлата́я; / ра́дуйся, всех упова́ние.

Во вторник утра Богородичен:

Кров Твой, Богоро́дице Де́во, / врачевство́ есть духо́вное: / в онь бо прибега́юще, / от душе́вных неду́г избавля́емся.

В среду вечера Богородичен:

Аз, Де́во Свята́я Богоро́дице, / к покро́ву Твоему́ прибега́ю, / вем, я́ко обря́щу Тобо́ю спасе́ние, / мо́жеши бо, Чи́стая, помощи́ мне.

В четверток утра Богородичен:

Исхи́ти мя, Влады́чице, / руки́ зми́я человекоуби́йцы, / хотя́ща мя лука́вством поглоти́ти до конца́; / сокруши́ че́люсти его́, молю́ Тя, / и ко́зни разори́, / я́ко да избы́в от ногте́й его́, / велича́ю заступле́ние Твое́.

В пяток вечера Богородичен:

Чи́стая Де́во, / Сло́ва врата́, Бо́га на́шего Ма́ти, / моли́ спасти́ся нам.

В субботу утра Богородичен:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х / и изба́ви нас / от вся́кия ну́жды и печа́ли.

БОГОРОДИЧНЫ ОТПУСТИТЕЛЬНЫЯ, ПО ТРОПАРЕХ СВЯТЫХ, ПОЕМЫЯ ВО ВСЕ ЛЕТО, В ВЕЧЕРНЮ ЖЕ, И НА БОГ ГОСПОДЬ: НА УТРЕНИ И ПАКИ В КОНЕЦ УТРЕНИ

ГЛАС 1

В неделю вечера и в понедельник на Бог Госпо́дь:

Чу́до чуде́с, Благода́тная, в Тебе́ зря́щи, / тварь ра́дуется, / зачала́ бо еси́ безсе́менно / и родила́ еси́ неизрече́нно / Его́же чинонача́лия А́нгелов ви́дети не мо́гут, / Того́ моли́ о душа́х на́ших.

В конец утрени:

Пречи́стая Богоро́дице, / на Небесе́х благослове́нная и на земли́ славосло́вимая, / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

В понедельник вечера и во вторник на Бог Госпо́дь:

Заче́ншая неопа́льно Огнь Боже́ственный / и ро́ждшая безсе́менно Исто́чника жи́зни, Го́спода, / Благода́тная Богоро́дице, / спаса́й Тя велича́ющия.

В конец утрени:

Безма́терняго на Небеси́, па́че мы́сли и слу́ха, / на земли́ без отца́ родила́ еси́; / Того́, Богоро́дице, / моли́ о душа́х на́ших.

Во вторник вечера и в среду на Бог Госпо́дь:

Твое́ предста́тельство иму́ще, Пречи́стая, / и Твои́ми моли́твами лю́тых избавля́еми, / Кресто́м Сы́на Твоего́ везде́ соблюда́еми, / по до́лгу Тя вси благоче́стно велича́ем.

В конец утрени:

Пречи́стая Богоро́дице, / на Небесе́х благослове́нная и на земли́ славосло́вимая, / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

В среду вечера и в четверток на Бог Госпо́дь:

Заче́ншая неопа́льно Огнь Боже́ственный / и ро́ждшая безсе́менно Исто́чника жи́зни, Го́спода, / Благода́тная Богоро́дице, / спаса́й Тя велича́ющия.

В конец утрени:

Безма́терняго на Небеси́, па́че мы́сли и слу́ха, / на земли́ без отца́ родила́ еси́; / Того́, Богоро́дице, / моли́ о душа́х на́ших.

В четверток вечера и в пяток на Бог Госпо́дь:

Твое́ предста́тельство иму́ще, Пречи́стая, / и Твои́ми моли́твами лю́тых избавля́еми, / Кресто́м Сы́на Твоего́ везде́ соблюда́еми, / по до́лгу Тя вси благоче́стно велича́ем.

В конец утрени:

Пречи́стая Богоро́дице, / на Небесе́х благослове́нная и на земли́ славосло́вимая, / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

В пяток вечера и в субботу на Бог Госпо́дь:

Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся, / со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка / в Тебе́, святе́м киво́те, / я́коже рече́ пра́ведный Дави́д, / яви́лася еси́ ши́ршая Небе́с, / поноси́вши Зижди́теля Твоего́: / сла́ва Все́льшемуся в Тя; / сла́ва Проше́дшему из Тебе́; / сла́ва Свободи́вшему нас Рождество́м Твои́м.

В конец утрени:

Безма́терняго на Небеси́, па́че мы́сли и слу́ха, / на земли́ без отца́ родила́ еси́; / Того́, Богоро́дице, / моли́ о душа́х на́ших.

ГЛАС 2

В неделю вечера и в понедельник на Бог Госпо́дь:

Благоутро́бия су́щи исто́чник, / ми́лости сподо́би нас, Богоро́дице, / при́зри на лю́ди согреши́вшия, / яви́, я́ко при́сно, си́лу Твою́, / на Тя бо упова́юще, / ра́дуйся, вопие́м Ти, / я́коже иногда́ Гаврии́л, безпло́тных Архистрати́г.

В конец утрени:

Ма́ти Свята́я неизрече́ннаго Све́та, / а́нгельскими Тя пе́сньми почита́юще, / благоче́стно велича́ем.

В понедельник вечера и во вторник на Бог Госпо́дь:

Боже́ственнаго бы́хом о́бщницы естества́ / Тобо́ю, Богоро́дице Присноде́во, / Бо́га бо нам воплоти́вшагося родила́ еси́. / Те́мже по до́лгу Тя вси благоче́стно велича́ем.

В конец утрени:

Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще: / ра́дуйся, незаходи́маго Све́та о́блаче, / Того́ носи́вши в не́дрех Сла́вы Го́спода.

Во вторник вечера и в среду на Бог Госпо́дь:

Препросла́вленна еси́, Богоро́дице Де́во, пое́м Тя: / Кресто́м бо Сы́на Твоего́ низложи́ся ад / и смерть умертви́ся, / умерщвле́ннии, воста́хом и живота́ сподо́бихомся, / рай восприя́хом, дре́внее наслажде́ние. / Тем, благодаря́ще, славосло́вим, / я́ко держа́внаго Христа́ Бо́га на́шего / и Еди́наго Многоми́лостиваго.

В конец утрени:

Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще: / ра́дуйся, же́зле, / от него́же безсе́менно Бог прозябы́й / погуби́ на Дре́ве смерть.

В среду вечера и в четверток на Бог Госпо́дь:

Боже́ственнаго бы́хом о́бщницы естества́ / Тобо́ю, Богоро́дице Присноде́во, / Бо́га бо нам воплоти́вшагося родила́ еси́. / Те́мже по до́лгу Тя вси благоче́стно велича́ем.

В конец утрени:

Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще: / ра́дуйся, незаходи́маго Све́та о́блаче, / Того́ носи́вши в не́дрех Сла́вы Го́спода.

В четверток вечера и в пяток на Бог Госпо́дь:

Препросла́вленна еси́, Богоро́дице Де́во, пое́м Тя: / Кресто́м бо Сы́на Твоего́ низложи́ся ад / и смерть умертви́ся, / умерщвле́ннии, воста́хом и живота́ сподо́бихомся, / рай восприя́хом, дре́внее наслажде́ние. / Тем, благодаря́ще, славосло́вим, / я́ко держа́внаго Христа́ Бо́га на́шего / и Еди́наго Многоми́лостиваго.

В конец утрени:

Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще: / ра́дуйся, же́зле, / от него́же безсе́менно Бог прозябы́й / погуби́ на Дре́ве смерть.

В пяток вечера и в субботу на Бог Госпо́дь:

Вся па́че смы́сла, / вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства, / чистоте́ запеча́танной и де́вству храни́му, / Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна, / Бо́га ро́ждши И́стиннаго. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

В конец утрени:

Ма́ти Свята́я неизрече́ннаго Све́та, / а́нгельскими Тя пе́сньми почита́юще, / благоче́стно велича́ем.

Аще прилучится Аллилуи́я в коем-либо гласе, глаголются сия:

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, / святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, / до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, / дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, / о нас Того́, я́ко Бла́га, моли́те, / спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Помяни́, Го́споди, я́ко Благ, ду́ши раб Твои́х / и, ели́ка в житии́ согреши́ша, прости:́ / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

Ма́ти Свята́я неизрече́ннаго Све́та, / а́нгельскими Тя пе́сньми почита́юще, / благоче́стно велича́ем.

ГЛАС 3

В неделю вечера и в понедельник на Бог Госпо́дь:

Красоте́ де́вства Твоего́ и пресве́тлой чистоте́ Твое́й / Гаврии́л удиви́ся, вопия́ше Ти, Богоро́дице: / ку́ю Ти похвалу́ принесу́ досто́йную? / Что же возымену́ю Тя? / Недоумева́ю и ужаса́юся. / Те́мже я́ко повеле́н бых, вопию́ Ти: / ра́дуйся, Благода́тная.

В конец утрени:

Ки́йждо, иде́же спаса́ется, / та́мо пра́ведно и притека́ет, / и ко́е ино́е таково́е прибе́жище, / я́ко Ты, Богоро́дице, / покрыва́ющее ду́ши на́ша.

В понедельник вечера и во вторник на Бог Госпо́дь:

Прибе́жище и си́ла на́ша, Богоро́дице, / держа́вная по́мощь ми́ра, / моли́твами Твои́ми покры́й рабы́ Твоя́ / от вся́кия ну́жды, / еди́на Благослове́нная.

В конец утрени:

Ки́йждо, иде́же спаса́ется, / та́мо пра́ведно и притека́ет, / и ко́е ино́е таково́е прибе́жище, / я́ко Ты, Богоро́дице, / покрыва́ющее ду́ши на́ша.

Во вторник вечера и в среду на Бог Госпо́дь:

Жезл си́лы стяжа́вшии, / Крест Сы́на Твоего́, Богоро́дице, / тем низлага́ем враго́в шата́ния, / любо́вию Тя непреста́нно велича́юще.

В конец утрени:

Прибе́жище и си́ла на́ша, Богоро́дице, / держа́вная по́мощь ми́ра, / моли́твами Твои́ми покры́й рабы́ Твоя́ / от вся́кия ну́жды, / еди́на Благослове́нная.

В среду вечера и в четверток на Бог Госпо́дь:

Проро́цы пропове́даша, / апо́столи научи́ша, / му́ченицы испове́даша / и мы ве́ровахом Богоро́дицу Тя вои́стину су́щую. / Тем и велича́ем Рождество́ Твое́ неизрече́нное.

В конец утрени:

Ки́йждо, иде́же спаса́ется, / та́мо пра́ведно и притека́ет, / и ко́е ино́е таково́е прибе́жище, / я́ко Ты, Богоро́дице, / покрыва́ющее ду́ши на́ша.

В четверток вечера и в пяток на Бог Госпо́дь:

Жезл си́лы стяжа́вшии, / Крест Сы́на Твоего́, Богоро́дице, / тем низлага́ем враго́в шата́ния, / любо́вию Тя непреста́нно велича́юще.

В конец утрени:

Прибе́жище и си́ла на́ша, Богоро́дице, / держа́вная по́мощь ми́ра, / моли́твами Твои́ми покры́й рабы́ Твоя́ / от вся́кия ну́жды, / еди́на Благослове́нная.

В пяток вечера и в субботу на Бог Госпо́дь:

Тя, хода́тайствовавшую спасе́ние ро́да на́шего, / воспева́ем, Богоро́дице Де́во: / пло́тию бо, от Тебе́ восприя́тою, Сын Твой и Бог наш, / Кресто́м восприи́м Страсть, / изба́ви нас от тли, я́ко Человеколю́бец.

В конец утрени:

Проро́цы пропове́даша, / апо́столи научи́ша, / му́ченицы испове́даша / и мы ве́ровахом Богоро́дицу Тя вои́стину су́щую. / Тем и велича́ем Рождество́ Твое́ неизрече́нное.

ГЛАС 4

В неделю вечера и в понедельник на Бог Госпо́дь:

Воспита́вшейся во хра́ме во свята́я святы́х, / оде́янней ве́рою и прему́дростию и безме́рным де́вством, / Архистрати́г Гаврии́л принесе́ с Небесе́ целова́ние / и е́же ра́дуйся, ра́дуйся, Благослове́нная, / ра́дуйся, Препросла́вленная, Госпо́дь с Тобо́ю.

В конец утрени:

Я́ко всех еси́ творе́ний Вы́шшая, / воспева́ти Тя досто́йно недоумева́юще, Богоро́дице, / ту́не, мо́лим Тя, поми́луй нас.

В понедельник вечера и во вторник на Бог Госпо́дь:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, / гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, / в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: / Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, / потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, / не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, / Тя бо и еди́ну Наде́жду и́мамы.

В конец утрени:

Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще: / Ты еси́ купина́, в не́йже неопа́льно Моисе́й ви́де, / я́ко пла́мень, Огнь Божества́.

Во вторник вечера и в среду на Бог Госпо́дь:

Де́во Пренепоро́чная, Ма́ти Христа́ Бо́га, / ору́жие про́йде Твою́ пресвяту́ю ду́шу, / егда́ распина́ема ви́дела еси́ во́лею Сы́на и Бо́га Твоего́, / Его́же, Благослове́нная, моля́щи не преста́й / проще́ние прегреше́ний нам дарова́ти.

В конец утрени:

Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще: / Ты еси́ гора́, от нея́же неизглаго́ланно отсече́ся Ка́мень / и врата́ а́дова сокруши́.

В среду вечера и в четверток на Бог Госпо́дь:

Сло́во О́тчее, Христа́ Бо́га на́шего, / от Тебе́ воплоти́вшагося, позна́хом, Богоро́дице Де́во, / еди́на Чи́стая, / еди́на Благослове́нная. / Тем непреста́нно Тя, воспева́юще, велича́ем.

В конец утрени:

Я́ко всех еси́ творе́ний Вы́шшая, / воспева́ти Тя досто́йно недоумева́юще, Богоро́дице, / ту́не, мо́лим Тя, поми́луй нас.

В четверток вечера и в пяток на Бог Госпо́дь:

Де́во Пренепоро́чная, Ма́ти Христа́ Бо́га, / ору́жие про́йде Твою́ пресвяту́ю ду́шу, / егда́ распина́ема ви́дела еси́ во́лею Сы́на и Бо́га Твоего́, / Его́же, Благослове́нная, моля́щи не преста́й / проще́ние прегреше́ний нам дарова́ти.

В конец утрени:

Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще: / Ты еси́ гора́, от нея́же неизглаго́ланно отсече́ся Ка́мень / и врата́ а́дова сокруши́.

В пяток вечера и в субботу на Бог Госпо́дь:

Е́же от ве́ка утае́нное / и А́нгелом несве́домое та́инство, / Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог, / в несли́тном соедине́нии воплоща́ем, / и, Крест во́лею нас ра́ди восприи́м, / и́мже воскреси́в первозда́ннаго, / спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

В конец утрени:

Тя велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще: / Ты еси́ купина́, в не́йже неопа́льно Моисе́й ви́де, / я́ко пла́мень, Огнь Божества́.

ГЛАС 5

В неделю вечера и в понедельник на Бог Госпо́дь:

Со А́нгелы Небе́сная, с челове́ки земна́я, / гла́сом ра́дования, Богоро́дице, вопие́м Ти: / ра́дуйся, врата́, Небе́с ши́ршая; / ра́дуйся, еди́на земноро́дных спасе́ние; / ра́дуйся, Чи́стая Благода́тная, / ро́ждшая Бо́га воплоти́вшагося.

В конец утрени:

От Де́вы возсия́вый ми́ру, Христе́ Бо́же, / сы́ны Све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.

В понедельник вечера и во вторник на Бог Госпо́дь:

Ско́рый Твой покро́в, и по́мощь, / и ми́лость покажи́ на рабы́ Твоя́, / и во́лны, Чи́стая, укроти́ су́етных помысло́в, / и па́дшую мою́ ду́шу возста́ви, Богоро́дице: / вем бо, вем, Де́во, / я́ко мо́жеши, ели́ка и хо́щеши.

В конец утрени:

Ма́ти Бо́жия Пресвята́я, стено́ христиа́н, / изба́ви лю́ди Твоя́ обы́чно, зову́щия Ти приле́жно, / сопроти́вися сра́мным и го́рдым помысло́м, да вопие́м Ти: / ра́дуйся, Присноде́во.

Во вторник вечера и в среду на Бог Госпо́дь:

Кресто́м Сы́на Твоего́, Богоблагода́тная, / и́дольская пре́лесть вся упраздни́ся / и де́монская кре́пость попра́ся. / Сего́ ра́ди, ве́рнии, по до́лгу Тя при́сно пое́м и благослови́м / и, Богоро́дицу вои́стинну испове́дующе Тя, велича́ем.

В конец утрени:

От Де́вы возсия́вый ми́ру, Христе́ Бо́же, / сы́ны Све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.

В среду вечера и в четверток на Бог Госпо́дь:

Стра́нное Де́вы та́инство ми́ру показа́ся спаси́тельное: / от Нея́ бо роди́лся еси́ без се́мене / и пло́тию показа́лся еси́ без истле́ния, / всех ра́досте, Го́споди, сла́ва Тебе́.

В конец утрени:

Ма́ти Бо́жия Пресвята́я, стено́ христиа́н, / изба́ви лю́ди Твоя́ обы́чно, зову́щия Ти приле́жно, / сопроти́вися сра́мным и го́рдым помысло́м, да вопие́м Ти: / ра́дуйся, Присноде́во.

В четверток вечера и в пяток на Бог Госпо́дь:

Кресто́м Сы́на Твоего́, Богоблагода́тная, / и́дольская пре́лесть вся упраздни́ся / и де́монская кре́пость попра́ся. / Сего́ ра́ди, ве́рнии, по до́лгу Тя при́сно пое́м и благослови́м / и, Богоро́дицу вои́стинну испове́дующе Тя, велича́ем.

В конец утрени:

От Де́вы возсия́вый ми́ру, Христе́ Бо́же, / сы́ны Све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.

В пяток вечера и в субботу на Бог Госпо́дь:

Ра́дуйся, две́ре Госпо́дня непроходи́мая; / ра́дуйся, стено́ и покро́ве притека́ющих к Тебе́; / ра́дуйся, необурева́емое приста́нище и неискусобра́чная, / ро́ждшая пло́тию Творца́ Твоего́ и Бо́га, / моля́щи не оскудева́й о воспева́ющих / и кла́няющихся Рождеству́ Твоему́.

В конец утрени:

От Де́вы возсия́вый ми́ру, Христе́ Бо́же, / сы́ны Све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.

ГЛАС 6

В неделю вечера и в понедельник на Бог Госпо́дь:

Нача́ло спасе́ния / Гаврии́лово провеща́ние к Де́ве бысть, / слы́ша бо, е́же ра́дуйся, и не убеже́ целова́ния, / не усумне́ся, я́ко Са́рра в се́ни, / но си́це глаго́лаше: / се раба́ Госпо́дня, / бу́ди Мне по глаго́лу твоему́.

В конец утрени:

Арха́нгельское сло́во прия́ла еси́, / и херуви́мский престо́л показа́лася еси́, / и на объя́тиих Твои́х носи́ла еси́, Богоро́дице, / Наде́жду душ на́ших.

В понедельник вечера и во вторник на Бог Госпо́дь:

Упова́ние ми́ра, / Блага́я Богоро́дице Де́во, / Твое́ и еди́но держа́вное предста́тельство про́сим: / умилосе́рдися на безпредста́тельственныя лю́ди, / моли́ Ми́лостиваго Бо́га / изба́витися душа́м на́шим от вся́каго преще́ния, / еди́на Благослове́нная.

В конец утрени:

Никто́же, притека́яй к Тебе́, / посра́млен от Тебе́ исхо́дит, / Пречи́стая Богоро́дице Де́во, / но про́сит благода́ти / и прие́млет дарова́ние к поле́зному проше́нию.

Во вторник вечера и в среду на Бог Госпо́дь:

Богоро́дице Де́во, / моли́ Сы́на Твоего́, / во́лею пригвозди́вшагося на Кресте́ / и мир от пре́лести свобо́ждшаго, / Христа́ Бо́га на́шего, / поми́ловати ду́ши на́ша.

В конец утрени:

Пре́жде век от Отца́ без ма́тере рожде́нна, / Сы́на и Сло́ва Бо́жия, / в после́дняя ле́та родила́ еси́, / воплоти́вшагося от чи́стых крове́й Твои́х, Богороди́тельнице, без му́жа. / Его́же моли́ / дарова́тися нам грехо́в оставле́нию пре́жде конца́.

В среду вечера и в четверток на Бог Госпо́дь:

Свята́я Влады́чице, / Чи́стая Бо́га на́шего Ма́ти, / всех Творца́ неизрече́нно ро́ждшая, / моли́ со апо́столы свяще́нными всегда́ бла́гость Его́, / страсте́й нас изба́вити / и оставле́ние нам да́ти грехо́в.

В конец утрени:

Вели́ких дарова́ний, / Чи́стая Де́во Богома́ти, / Ты сподо́билася еси́, / я́ко родила́ еси́ пло́тию / Еди́наго от Тро́ицы, Христа́ Жизнода́вца, / во спасе́ние душ на́ших.

В четверток вечера и в пяток на Бог Госпо́дь:

Богоро́дице Де́во, / моли́ Сы́на Твоего́, / во́лею пригвозди́вшагося на Кресте́ / и мир от пре́лести свобо́ждшаго, / Христа́ Бо́га на́шего, / поми́ловати ду́ши на́ша.

В конец утрени:

Пре́жде век от Отца́ без ма́тере рожде́нна, / Сы́на и Сло́ва Бо́жия, / в после́дняя ле́та родила́ еси́, / воплоти́вшагося от чи́стых крове́й Твои́х, Богороди́тельнице, без му́жа. / Его́же моли́ / дарова́тися нам грехо́в оставле́нию пре́жде конца́.

В пяток вечера и в субботу на Бог Госпо́дь:

Предповеству́ет Гедео́н зача́тие / и сказу́ет Дави́д Рождество́ Твое́, Богоро́дице: / сни́де бо, я́ко дождь на руно́, / Сло́во во чре́во Твое́, / и прозябла́ еси́ без се́мене, земле́ свята́я, / ми́ра Спасе́ние, Христа́ Бо́га на́шего, Благода́тная.

В конец утрени:

Пре́жде век от Отца́ без ма́тере рожде́нна, / Сы́на и Сло́ва Бо́жия, / в после́дняя ле́та родила́ еси́, / воплоти́вшагося от чи́стых крове́й Твои́х, Богороди́тельнице, без му́жа. / Его́же моли́ / дарова́тися нам грехо́в оставле́нию пре́жде конца́.

ГЛАС 7

В неделю вечера и в понедельник на Бог Госпо́дь:

Богоро́дице Де́во Нескве́рная, / Сы́на Твоего́ моли́ / с Го́рними Си́лами / проще́нию прегреше́ний нам пре́жде конца́ дарова́тися, / ве́рно Тя сла́вящим.

В конец утрени:

Превозшла́ еси́ Си́лы Небе́сныя, / зане́ храм показа́лася еси́ Боже́ственный, / Благослове́нная Богоро́дице, / я́ко ро́ждшая Христа́, / Спа́са душ на́ших.

В понедельник вечера и во вторник на Бог Госпо́дь:

Ра́дуйся, Тебе́ приво́дим, Богоро́дице, / А́нгелов бо вы́шшая показа́лася еси́, / Бо́га ро́ждшая.

В конец утрени:

Умири́ моли́твами Богоро́дицы жизнь на́шу, / вопию́щих Ти: / Ми́лостиве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Во вторник вечера и в среду на Бог Госпо́дь:

Распе́ншагося за ны Христа́ Бо́га / и разруши́вшаго сме́рти держа́ву / непреста́нно моли́, Богоро́дице Де́во, / да спасе́т ду́ши на́ша.

В конец утрени:

Изба́ви, Богоро́дице, от содержа́щих нас грехо́в, / я́ко ина́го упова́ния, ве́рнии, не и́мамы, ра́зве Тебе́ / и от Тебе́ ро́ждшагося Бо́га.

В среду вечера и в четверток на Бог Госпо́дь:

Плод чре́ва Твоего́, Пречи́стая, / проро́ков есть и зако́на исполне́ние. / Тем Тя, Богоро́дицу, / в ве́дении сла́вяще, / благоче́стно велича́ем.

В конец утрени:

Плод чре́ва Твоего́, Богоневе́сто, / челове́ком показа́ся спасе́ния хода́тайственный. / Тем Тя, Богоро́дицу, / ра́зумом и язы́ком сла́вяще, / ве́рнии, велича́ем.

В четверток вечера и в пяток на Бог Госпо́дь:

Распе́ншагося за ны Христа́ Бо́га / и разруши́вшаго сме́рти держа́ву / непреста́нно моли́, Богоро́дице Де́во, / да спасе́т ду́ши на́ша.

В конец утрени:

Изба́ви, Богоро́дице, от содержа́щих нас грехо́в, / я́ко ина́го упова́ния, ве́рнии, не и́мамы, ра́зве Тебе́ / и от Тебе́ ро́ждшагося Бо́га.

В пяток вечера и в субботу на Бог Госпо́дь:

Я́ко на́шего воскресе́ния сокро́вище, / на Тя наде́ющияся, Всепе́тая, / от ро́ва и глубины́ прегреше́ний возведи́, / Ты бо пови́нныя греху́ спасла́ еси́, / ро́ждшая Спасе́ние на́ше: / Я́же пре́жде рождества́ Де́ва, и в рождестве́ Де́ва, / и по рождестве́ па́ки пребыва́еши Де́ва.

В конец утрени:

Ра́дуйся, Невмести́маго в Небесе́х / вмести́вшая во утро́бе Твое́й; / ра́дуйся, Де́во, проро́ков пропове́дание, / Е́юже возсия́ Емману́ил; / ра́дуйся, Ма́ти Христа́ Бо́га.

ГЛАС 8

В неделю вечера и в понедельник на Бог Госпо́дь:

Ра́дуйся, А́нгелом Ра́дость ми́ра прие́мшая; / ра́дуйся, ро́ждшая Творца́ Твоего́ и Го́спода; / ра́дуйся, сподо́бльшаяся бы́ти Ма́ти Бо́жия.

В конец утрени:

Ра́дуйся, врата́ Царя́ Сла́вы, / я́же Вы́шний Еди́н про́йде / и Еди́ну запеча́тану сохрани́ / во спасе́ние душ на́ших.

В понедельник вечера и во вторник на Бог Госпо́дь:

Недви́жимое утвержде́ние ве́ры / и честны́й дар душ на́ших, / Богоро́дицу пе́сньми велича́ем, ве́рнии: / ра́дуйся, Ка́мень жи́зни во чре́ве Твое́м вмести́вшая; / ра́дуйся, конце́й наде́ждо, скорбя́щих заступле́ние; / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

В конец утрени:

Де́во Пречи́стая, спаси́ ны моли́твами Твои́ми, / дви́жущи утро́бу ма́тернюю, / Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему.

Во вторник вечера и в среду на Бог Госпо́дь:

А́гнца, и Па́стыря, и Спа́са ми́ра на Кресте́ зря́щи, / Ро́ждшая Тя глаго́лаше, слезя́щи: / мир у́бо ра́дуется, прие́мля избавле́ние, / утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, / е́же за всех терпи́ши, Сы́не и Бо́же Мой.

В конец утрени:

Плод чре́ва Твоего́, Пречи́стая, / проро́ков есть и зако́на исполне́ние. / Тем Тя, Богоро́дицу, в ве́дении сла́вяще, / благоче́стно велича́ем.

В среду вечера и в четверток на Бог Госпо́дь:

Мы́сленная врата́ Жи́зни, Пречи́стая Богоро́дице, / притека́ющия к Тебе́ ве́рно изба́ви от бед: / да сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ во спасе́ние душ на́ших.

В конец утрени:

Де́во Пречи́стая, спаси́ ны моли́твами Твои́ми, / дви́жущи утро́бу ма́тернюю, / Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему.

В четверток вечера и в пяток на Бог Госпо́дь:

А́гнца, и Па́стыря, и Спа́са ми́ра на Кресте́ зря́щи, / Ро́ждшая Тя глаго́лаше, слезя́щи: / мир у́бо ра́дуется, прие́мля избавле́ние, / утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, / е́же за всех терпи́ши, Сы́не и Бо́же Мой.

В конец утрени:

Плод чре́ва Твоего́, Пречи́стая, / проро́ков есть и зако́на исполне́ние. / Тем Тя, Богоро́дицу, в ве́дении сла́вяще, / благоче́стно велича́ем.

В пяток вечера и в субботу на Бог Госпо́дь:

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть / и Воскресе́ние явле́й, я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю, / яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве, / приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, / и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

В конец утрени:

Де́во Пречи́стая, спаси́ ны моли́твами Твои́ми, / дви́жущи утро́бу ма́тернюю, / Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему.

ТРОИЧНЫ ОСМИ ГЛАСОВ

Ведомо буди, яко в Троичных глаголем в понедельник убо, в конце сих сице: Предста́тельствы Безпло́тных Твои́х поми́луй нас.

Во вторник: Моли́твами Предте́чи Твоего́ поми́луй нас.

В среду и пяток: Си́лою Креста́ Твоего́ сохрани́ нас, Го́споди.

В четверток: Моли́твами святы́х апо́стол Твои́х и святи́теля Никола́я поми́луй нас.

А у прочих двою Троичнов глаголати, якоже в концах их писано есть.

Песни Троичны. Глас 1:

Плотски́ми образова́нии Безпло́тных сил / к мы́сленному и невеще́ственному возводи́ми уму́ / и Трисвято́ю пе́снию Триипоста́снаго Божества́ прие́млюще сия́ние, / херуви́мски возопии́м Еди́ному Бо́гу: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш:

Слава: Со все́ми Небе́сными си́лами / херуви́мски Су́щему в Вы́шних возопии́м, / трисвяту́ю возсыла́юще хвалу́: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ныне: Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, / и А́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны. Глас 2:

Вы́шния си́лы подража́юще на земли́, / побе́дную песнь прино́сим Ти, Бла́же: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш:

Слава: Несозда́нное Естество́, всех Зижди́телю, / устне́ на́ша отве́рзи, я́ко да возвести́м хвалу́ Твою́, вопию́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ныне: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, / ум мой просвети́ и се́рдце, / и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, свята́я Тро́ице: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны. Глас 3:

Тро́ице Единосу́щная и Неразде́льная, / Еди́нице Триипоста́сная и Соприсносу́щная, / Тебе́, я́ко Бо́гу, А́нгельскую песнь вопие́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш:

Слава: Отца́ Безнача́льна, Сы́на Собезнача́льна, Ду́ха Соприсносу́щна, / Божество́ Еди́но, / херуви́мски славосло́вити дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ныне: Напра́сно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, / но стра́хом зове́м в полу́нощи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны. Глас 4:

У́мных Твои́х слуг приноси́ти сме́ртнии, песнь дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш:

Слава: Я́ко чи́ни ны́не А́нгельстии на Небеси́ / и стоя́ния стра́хом челове́ческая на земли́, / побе́дную песнь прино́сим Ти, Бла́же: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ныне: Безнача́льнаго Твоего́ Отца́ / и Тебе́, Христе́ Бо́же, / и Пресвята́го Твоего́ Ду́ха, / херуви́мски славосло́вити дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны. Глас 5:

Пе́нию вре́мя и моли́тве час, / приле́жно возопии́м Еди́ному Бо́гу: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш:

Слава: Образова́ти дерза́юще У́мная Твоя́ во́инства, / Тро́ице Безнача́льная, / усты́ недосто́йными вопие́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ныне: И́же в ложесна́ Деви́ческая вмести́выйся / и недр Оте́ческих не разлучи́выйся, / со А́нгелы и нас, Христе́ Бо́же, приими́, вопию́щих Ти: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны. Глас 6:

Предстоя́ще со стра́хом Херуви́ми, / ужаса́ющеся с тре́петом Серафи́ми, / трисвяту́ю песнь прино́сят немо́лчным гла́сом. / С ни́миже и мы вопие́м, гре́шнии: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш:

Слава: Безпло́тными усты́, немо́лчными славословле́ньми / шестокри́льнии вопию́т Ти трисвяту́ю песнь, Бо́же наш. / И мы, и́же на земли́, / недосто́йными усты́ хвалу́ Ти возсыла́ем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ныне: Тро́ичныя Еди́ницы Божество́ неслия́нным соедине́нием сла́вим / и а́нгельскую песнь вопие́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны. Глас 7:

Вы́шнею си́лою херуви́мски воспева́емый / и Боже́ственною сла́вою а́нгельски покланя́емый, / приими́ и нас, су́щих на земли́, / недосто́йными устна́ми хвале́ние Тебе́ возсыла́ющих: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш:

Слава: Я́ко сон, ле́ность отложи́вши, душе́, / исправле́ние ко хвале́нию покажи́ Судии́ / и со стра́хом возопи́й: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ныне: Непристу́пному Божеству́ во Еди́нице Тро́ице / серафи́мскую трисвяту́ю возсыла́юще хвалу́, со стра́хом возопии́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны. Глас 8:

На Не́бо сердца́ иму́ще, А́нгельский подражаи́м чин / и со стра́хом Судии́ припаде́м, побе́дную взыва́юще хвалу́: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш:

Слава: Зре́ти Тебе́ не сме́юще Херуви́ми, летя́ще, / зову́т со восклица́нием Боже́ственную песнь трисвята́го гла́са, / с ни́миже и мы вопие́м Ти: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ныне: Сляца́еми мно́жеством прегреше́ний на́ших / и не сме́юще воззре́ти на высоту́ Небе́сную, / ду́шу с те́лом прекло́ньше, / со А́нгелы песнь вопие́м Ти: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Таже стихословие Псалтира и седальны, по чину их. И по сих глаголем: Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: Поми́луй мя, Бо́же:

СВЕТИЛЬНЫ ДНЕВНИИ

Аще есть Четыредесятница или Аллилу́иа, глаголем светильны в случившийся глас по трижды. Во исполнения же светильнов глаголем сице.

В понедельник убо к первому: Предста́тельствы Безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Во вторник: Моли́твами, Го́споди, Предте́чи Твоего́, и спаси́1 мя.

В среду и пяток: Си́лою, Го́споди, Креста́ Твоего́, и спаси́ мя.

В четверток: Моли́твами, Го́споди, Апо́стол Твои́х и святи́теля Николая́, и спаси́ мя.

Во второе на Сла́ва, глаголати всегда в концах: Моли́твами, Го́споди, святы́х Твои́х, и спаси́ мя.

В третие же на И ны́не, в концах глаголати: Моли́твами, Го́споди, Богоро́дицы, и спаси́ мя.

В шестом же гласе, в начале светильна, вместо: Предста́тельствы, Го́споди, Безпло́тных: Аще во вторник, глаголется сице: Моли́твами, Го́споди, Предте́чи Твоего́ / низпосли́ душа́м на́шим / свет Твой присносу́щный.

В среду же и пяток вместо: Предста́тельствы, Го́споди, Безпло́тных: В начале глаголати сице: Си́лою Креста́ Твоего́, Го́споди, / низпосли́ душа́м на́шим / свет Твой присносу́щный.

В четверток же сице: Моли́твами, Го́споди, святы́х Апо́стол Твои́х и святи́теля Никола́я, / низпосли́ душа́м на́шим / свет Твой присносу́щный.

Во второе на Сла́ва, глаголати в начале светильна сице: Моли́твами, Го́споди, всех святы́х, / низпосли́ душа́м на́шим / свет Твой присносу́щный.

В третие же на И ны́не, в начале светильна глаголати сице: Моли́твами, Го́споди, Богоро́дицы / низпосли́ душа́м на́шим / свет Твой присносу́щный.

Светильны подобне по гласу, трижды. Светилен, глас 1:

Свет возсия́й, Го́споди, / ду́шу мою́ очи́сти от вся́каго греха́, / предста́тельствы Безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Глас 2: Свет Твой присносу́щный низпосли́, Христе́ Бо́же, / и просвети́ о́чи та́йныя се́рдца моего́, / предста́тельствы Безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Глас 3: Низпосли́ свет Твой, Христе́ Бо́же, / и просвети́ се́рдце мое́, / предста́тельствы Безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Глас 4: Свет возсия́й ми́ру Твоему́, / во тьме ду́шу мою́ су́щую от вся́каго греха́ очи́сти, / предста́тельствы Безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Глас 5: Светода́вче Го́споди, / низпосли́ свет Твой, и просвети́ се́рдце мое́, / предста́тельствы Безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Глас 6: Предста́тельствы, Го́споди, Безпло́тных Твои́х, / низпосли́ душа́м на́шим свет Твой присносу́щный.

Глас 7: Воздви́гни мя, Го́споди, к Твоему́ песнопе́нию, / и научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, Святы́й, / предста́тельствы Безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Глас 8: Свет сый, Христе́, / просвети́ мя Тобо́ю, / предста́тельствы Безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

ЕКСАПОСТИЛАРИИ ВСЕЯ СЕДМИЦЫ, САМОПЕСНО

В понедельник, глас 4:

Не́бо звезда́ми украси́вый я́ко Бог, / и Твои́ми А́нгелы всю зе́млю просвети́вый, / Соде́телю всех, пою́щия Тя спаса́й.

Богородичен: Сла́дость А́нгелов, скорбя́щих ра́дость, / христиа́н предста́тельница, Де́во Ма́ти Госпо́дня, / заступи́ нас, и изба́ви ве́чных мук.

Во вторник, глас 4:

Предте́чу Иоа́нна, и крести́теля Спа́сова, / во проро́цех проро́ка и пусты́ни воспита́ние, / Елисаве́тино рожде́ние восхва́лим вси.

Богородичен: Сла́дость А́нгелов, скорбя́щих ра́дость, / христиа́н предста́тельница, Де́во Ма́ти Госпо́дня, / заступи́ нас, и изба́ви ве́чных мук.

В среду и пяток, глас 2:

Крест храни́тель всея́ вселе́нныя, / Крест красота́ Це́ркве, / Крест царе́й держа́ва, / Крест ве́рных утвержде́ние, / Крест А́нгелов сла́ва и де́монов я́зва.

Крестобогородичен: У Креста́ предстоя́щи, Тя безсе́менно Ро́ждшая, / и рыда́ющи вопия́ше: / увы́, сладча́йшее Ча́до, / ка́ко заше́л еси́ от о́чию Мое́ю; / ка́ко в ме́ртвых вмени́лся еси́.

В четверток глас 2. Подобен: Жены́ услы́шите:

Во всю подсо́лнечную те́кше, / пропове́дасте Христо́во от Де́вы свято́е воплоще́ние вои́стинну, / от пре́лести обраща́юще язы́ки, / и просвеща́юще, и вся науча́юще, / Тро́ицу почита́ти Святу́ю, / Апо́столи Спа́совы.

Подобны: Вели́каго началопа́стыря и иера́рха вси, / председа́теля Мирлики́йскаго Никола́я хва́лим: / мно́ги бо мужи́ спасе́, / непра́ведно умре́ти иму́щия, / царю́ явля́ется со Авла́вием во сне, / реша́ непра́ведное изрече́ние.

Богородичен: Мари́е чисте́йшая, злата́я кади́льнице, / невмести́маго Божества́ прия́телище бы́вшее, / в не́мже Оте́ц благоволи́, Сын же всели́ся, / и Дух Святы́й осени́в Тя, Отрокови́це, / показа́ Богоро́дицу.

В субботу глас 4:

И́же и ме́ртвыми и живы́ми облада́яй я́ко Бог, / и святы́ми Твои́ми всю зе́млю просвети́вый, / Соде́телю всех, пою́щия Тя спаса́й.

Богородичен: Мы о Тебе́ хва́лимся, Богоро́дице, / и к Бо́гу Тя и́мамы Предста́тельство; / простри́ ру́ку Твою́ необори́мую / и сокруши́ враги́ на́ша, / Твои́м низпосли́ рабо́м по́мощь от Свята́го.

ПЕСНИ СВЯЩЕННАГО ПИСАНИЯ ПРАЗДНИЧНИИ

В неделю же, и во Владычни, и Богородичны праздники, и в предпразднства, и попразднства их, и в праздник святаго, имущаго полиелей или славословие великое, и во всю пятьдесятницу, и егда указует, Го́сподеви пое́м: не стихословим, поем песни сице.

Песнь 1

В неделю убо по возгласе священника: Ми́лостию и щедро́тами: начинаем ирмос канона. Глаголем же и един тропарь без стиха, глаголюще:

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Аще же Владычний праздник или празднуемаго святаго есть, глаголем ирмос дважды.

Таже начинает первый лик стих песни:

Пое́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися. / Коня́ и вса́дника ве́рже в мо́ре.

И тропарь.

Таже вторый лик: Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние, / Сей мой Бог, и просла́влю Его́, / Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́.

И тропарь.

Госпо́дь, сокруша́яй бра́ни, / Госпо́дь И́мя Ему́, / колесни́цы фарао́новы и си́лу его́ ве́рже в мо́ре.

Пучи́ною покры́ я́, / погрязо́ша во глубине́ я́ко ка́мень.

на 8: Тогда́ потща́шася влады́ки Едо́мстии, / и князе́й Моави́тских, прия́т я́ тре́пет, / раста́яша вси живу́щии в Ханаа́не.

Нападе́т на ня страх и тре́пет, / вели́чием мы́шцы Твоея́ да ока́менятся.

на 6: До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́, Го́споди, / до́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ си́и, я́же стяжа́л еси́.

Соде́лал еси́, Го́споди, святы́ню, / ю́же угото́васте ру́це Твои́.

на 4: Госпо́дь ца́рствуяй ве́ки и на век, и еще́, / егда́ вни́де конь фарао́нов с колесни́цами и вса́дники в мо́ре.

Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею / посреде́ мо́ря.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И катавасия по коейждо песни.

Песнь 3.

Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, / вознесе́ся рог мой о Бо́зе мое́м, / разшири́шася уста́ моя́ на враги́ моя́, / возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Я́ко несть свят, я́ко Госпо́дь, / и несть пра́веден я́ко Бог наш, / и несть свят па́че Тебе́.

Не хвали́теся и не глаго́лите высо́кая в горды́ни, / ниже́ да изы́дет велере́чие из уст ва́ших.

Я́ко Бог ра́зумов Госпо́дь, / и Бог, уготовля́яй начина́ния Своя́.

на 8: Дая́й моли́тву моля́щемуся, / и благослови́ ле́та пра́веднаго.

Госпо́дь не́мощна сотвори́ супоста́та Его́, / Госпо́дь Свят.

на 6: Да не хва́лится прему́дрый прему́дростию свое́ю, / и да не хва́лится си́льный си́лою свое́ю, / и да не хва́лится бога́тый бога́тством свои́м.

Но о сем да хва́лится хваля́йся, / е́же разуме́ти и зна́ти Го́спода / и твори́ти суд и пра́вду посреде́ земли́.

на 4: Госпо́дь взы́де на Небеса́ и возгреме́, / Той су́дит конце́м земли́, пра́веден Сый.

И даст кре́пость царю́ на́шему, / и вознесе́т рог Христа́ Своего́.

Сла́ва:

И ны́не:

Катавасия. И ектения.

Песнь 4.

Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся; / Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Внегда́ смути́тися души́ мое́й во гне́ве, / ми́лость Твою́ помяне́ши.

Бог от ю́га прии́дет, / и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

Покры́ Небеса́ доброде́тель Его́, / и хвалы́ Его́ испо́лнь земля́.

на 8: Зане́ смоквь не плодопринесе́т, / и не бу́дет ро́да в лоза́х.

Солже́т де́ло ма́слинное, / и поля́ не сотворя́т я́ди.

на 6: Оскуде́ша о́вцы от пи́щи, / и не бу́дет воло́в при я́слех.

Аз же о Го́споде возра́дуюся, / возвеселю́ся о Бо́зе, Спа́се мое́м.

на 4: Госпо́дь Бог мой си́ла моя́ / и учини́т но́зе мои́ на соверше́ние.

И на высо́кая возво́дит мя, / победи́ти ми в пе́сни Его́.

Сла́ва:

И ны́не:

Катавасия.

Песнь 5.

От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, / зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Пра́вде научи́теся, живу́щии на земли́.

Да во́змется нечести́вый, да не ви́дит сла́вы Госпо́дни. / Го́споди, высока́ Твоя́ мы́шца, и не ве́деша, разуме́вше же постыдя́тся.

За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя, / и ны́не огнь супоста́ты поя́ст.

на 8: Приложи́ им зла, Го́споди, / приложи́ зла сла́вным земли́.

Го́споди, в ско́рби помяну́хом Тя, / в ско́рби ма́ле наказа́ние Твое́ нам.

на 6: И я́ко боля́щая приближа́ется роди́ти, и в боле́зни свое́й вопия́ше, та́ко бы́хом Возлю́бленному Твоему́.

Не паде́м, но паду́т живу́щии на земли́.

на 4: Воскре́снут ме́ртвии, и воста́нут, и́же во гробе́х, / и возвеселя́тся, и́же на земли́.

Роса́ бо, я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, / земля́ же нечести́вых паде́т.

Сла́ва:

И ны́не:

Катавасия.

Песнь 6.

Возопи́х в ско́рби мое́й ко Го́споду Бо́гу моему́, / и услы́ша мя.

Отве́ргл мя еси́ во глубины́ се́рдца морска́го, / и ре́ки обыдо́ша мя.

Вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша.

Еда́ приложу́ призре́ти ми ко хра́му свято́му Твоему́?

на 8: Возлия́ся вода́ до души́ моея́, / бе́здна обы́де мя после́дняя.

Понре́ глава́ моя́ в разсе́ли гор, / снидо́х в зе́млю, ея́же вереи́ ея́ закле́пи ве́чнии.

на 6: И да взы́дет из истле́ния живо́т мой к Тебе́, Го́споди, Бо́же мой.

И да прии́дет к Тебе́ моли́тва моя́, ко хра́му свято́му Твоему́.

на 4: Храня́щии су́етная и ло́жная, ми́лость свою́ оста́виша.

Ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́, Го́сподеви.

Сла́ва:

И ны́не:

Катавасия. И ектения.

Песнь 7.

Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки.

И вся дела́ Твоя́ и́стинна, и пра́ви путие́ Твои́.

на 10: И вси суди́ Твои́ и́стинни, / и судьбы́ и́стинны сотвори́л еси́.

И на град святы́й оте́ц на́ших Иерусали́м.

на 8: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

И благослове́но И́мя сла́вы Твоея́ свято́е, / препе́тое и превозноси́мое во ве́ки.

на 6: Благослове́н еси́ в хра́ме святы́я сла́вы Твоея́, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́ ви́дяй бе́здны, седя́й на Херуви́мех, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

на 4: Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы Ца́рствия Твоего́, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́ на тве́рди Небе́сней, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Сла́ва:

И ны́не:

Катавасия.

Песнь 8.

Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, А́нгели Госпо́дни, Небеса́ Госпо́дня, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, во́ды вся, я́же превы́ше Небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 8: Благослови́те, вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, сы́нове челове́честии, да благослови́т Изра́иль Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 6: Благослови́те, свяще́нницы Госпо́дни, раби́ Госпо́дни, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, ду́си и ду́ши пра́ведных, / преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 4: Благослови́те Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, Апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха Го́спода.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже глаголем: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Поклон и катавасия.

Песнь 9. Песнь Пресвятыя Богородицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м.

Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, / се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, / и свя́то И́мя Его́, / и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, / расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Низложи́ си́льныя со престо́л / и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Восприя́т Изра́иля, О́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, / я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, / Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

К коемуждо стиху припеваем: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Песнь святаго пророка Захарии, отца Предтечева:

Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, / я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

И воздви́же рог спасе́ния нам / в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́.

Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка проро́к Его́, / спасе́ние от враг на́ших / и из руки́ всех, ненави́дящих нас.

Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими / и помяну́ти Заве́т Святы́й Свой.

на 8: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му, отцу́ на́шему, / да́ти нам без стра́ха, из руки́ враг на́ших изба́вльшимся.

Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою / пред Ним вся дни живота́ на́шего.

на 6: И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, / преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним, угото́вати пути́ Его́.

Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́ / во оставле́ние грех их / милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.

на 4: В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, / яви́тися во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим.

Напра́ви но́ги на́ша на путь ми́рен.

Сла́ва:

И ны́не:

Катавасия. Ектения: зане в сицевыя дни, Досто́йно: не поется. Таже ексапостиларий.

ПЕСНИ СВЯЩЕННАГО ПИСАНИЯ ВСЕДНЕВНИИ

Подобает ведати, аще несть неделя, ниже, Владычний, ниже Богородичный праздник, ни предпразднство, или попразднство их, или празднуемаго святаго, стихословятся песни скоро сице.

Песнь 1. Первый лик глаголет:

Го́сподеви пое́м, сла́вно бо просла́вися. / Коня́ и вса́дника ве́рже в мо́ре.

Таже вторый лик:

Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние, / Сей мой Бог, и просла́влю Его́; / Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́.

И паки первый лик:

Госпо́дь сокруша́яй бра́ни, / Госпо́дь И́мя Ему́, / колесни́цы фарао́новы, и си́лу его́ ве́рже в мо́ре.

Вторый лик:

Пучи́ною покры́ я́, / погрязо́ша во глубине́, я́ко ка́мень.

От зде начинай стихи в случившийся глас канона и глаголи ирмос со стихом и по чину тропари:

Огусте́ша я́ко стена́ во́ды, / огусте́ша и во́лны посреде́ мо́ря.

Глаголи ирмос.

Рече́ враг: гнав пости́гну, / разделю́ коры́сть, испо́лню ду́шу мою́, / убию́ мече́м мои́м, госпо́дствовати бу́дет рука́ моя́.

Глаголи тропарь.

Посла́л еси́ Дух Твой, покры́ я́ мо́ре, / погрязо́ша, я́ко о́лово, в воде́ зе́льней.

Кто подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, / кто подо́бен Тебе́; просла́влен во святы́х, / ди́вен, сла́вно творя́й чудеса́.

Просте́рл еси́ десни́цу Твою́, / пожре́ я́ земля́; / наста́вил еси́ пра́вдою твое́ю лю́ди Твоя́ сия́, я́же изба́вил еси́.

Уте́шил еси́ кре́постию Твое́ю во оби́тель святу́ю Твою́. / Слы́шаша язы́цы и прогне́вашася, / боле́зни прия́ша живу́щии в Филисти́ме.

на 8: Тогда́ потща́шася влады́ки Едо́мстии / и князе́й Моави́тских, прия́т я́ тре́пет, / раста́яша вси, живу́щии в Ханаа́не.

Нападе́т на ня страх и тре́пет, / вели́чием мы́шцы Твоея́ да ока́менятся.

на 6: До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́, Го́споди, / до́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ си́и, я́же стяжа́л еси́.

Соде́лал еси́, Го́споди, / святы́ню, ю́же угото́васте ру́це Твои́.

на 4: Госпо́дь ца́рствуяй ве́ки, и на век, и еще́, / егда́ вни́де конь фарао́нов с колесни́цами и вса́дники в мо́ре.

Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря.

Сла́ва:

И ны́не:

Подобает ведати, яко вторая песнь никогдаже стихословится, токмо в Великой Четыредесятнице во вторники.

Песнь 3.

Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, / вознесе́ся рог мой о Бо́зе мое́м, / разшири́шася уста́ моя́ на враги́ моя́, / возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Я́ко несть свят, я́ко Госпо́дь, / и несть пра́веден, я́ко Бог наш, / и несть свят, па́че Тебе́.

Не хвали́теся и не глаго́лите высо́кая в горды́ни, / ниже́ да изы́дет велере́чие из уст ва́ших.

Я́ко Бог ра́зумов Госпо́дь / и Бог, уготовля́яй начина́ния Своя́.

Начинай: Лук си́льных изнемо́же, / и немощству́ющии препоя́сашася си́лою.

Испо́лненнии хле́бов лиши́шася, / и а́лчущии прише́льствоваша зе́млю.

Я́ко непло́ды роди́ седмь, / и мно́гая в ча́дех изнемо́же.

Госпо́дь мертви́т и живи́т, / низво́дит во ад и возво́дит.

Госпо́дь убо́жит и богати́т, / смиря́ет и вы́сит, / возставля́ет от земли́ убо́га / и от гно́ища воздвиза́ет ни́ща.

Посади́ти его́ с могу́щими люде́й / и престо́л сла́вы насле́дуя ему́.

на 8: Дая́й моли́тву моля́щемуся / и благослови́ ле́та пра́веднаго.

Госпо́дь не́мощна сотвори́ супоста́та Его́, / Госпо́дь свят.

на 6: Да не хва́лится прему́дрый прему́дростию свое́ю, / и да не хва́лится си́льный си́лою свое́ю, / и да не хва́лится бога́тый бога́тством свои́м.

И твори́ти суд и пра́вду посреде́ земли́.

на 4: Госпо́дь взы́де на небеса́ и возгреме́, / Той су́дит конце́м земли́, пра́веден Сый.

И даст кре́пость царю́ на́шему / и вознесе́т рог Христа́ Своего́.

Сла́ва:

И ны́не:

Таже поем ирмос третия песни последняго канона, в который любо день случится; подобне и в седмую шестыя песни ирмос, и в девятую осмыя, и по девятой девятыя. По прочих же песнех, рекше по первой, по четвертой, по пятой, по седмой, егда поется осмогласник с Минеею, во все лето не глаголется ирмос от Минеи, кроме сих, яже зде указашася.

Песнь 4.

Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся; / Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Внегда́ смути́тися души́ мое́й во гне́ве, ми́лость Твою́ помяне́ши.

Бог от ю́га прии́дет, / и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

Покры́ Небеса́ доброде́тель Его́, / и хвалы́ Его́ испо́лнь земля́.

Начинай: Вложи́л еси́ во главы́ беззако́нных смерть, / воздви́гл еси́ у́зы да́же до вы́и в коне́ц.

Разсе́кл еси́ во изступле́нии главы́ си́льных, / стрясу́тся в ней, / разве́рзут узды́ своя́, / я́ко снеда́яй ни́щий тай.

Изве́л еси́ на мо́ре ко́ни Твои́, / смуща́ющия во́ды мно́ги.

Сохрани́хся, и убоя́ся се́рдце мое́ / от гла́са моли́твы усте́н мои́х.

И вни́де тре́пет в ко́сти моя́, / и во мне смяте́ся кре́пость моя́.

Почи́ю в день ско́рби моея́, / да взы́ду в лю́ди прише́льствия моего́.

на 8: Зане́ смоквь не плодопринесе́т, / и не бу́дет ро́да в лоза́х.

Солже́т де́ло ма́слинное, / и поля́ не сотворя́т я́ди.

на 6: Оскуде́ша о́вцы от пи́щи, / и не бу́дет воло́в при я́слех.

Аз же о Го́споде возра́дуюся, / возвеселю́ся о Бо́зе, Спа́се мое́м.

на 4: Госпо́дь Бог мой си́ла моя́, / и учини́т но́зе мои́ на соверше́ние.

И на высо́кая возво́дит мя, / победи́ти ми в пе́сни Его́.

Сла́ва:

И ны́не:

Песнь 5.

От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, / зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Пра́вде научи́теся, живу́щии на земли́.

Начинай: Го́споди, высока́ Твоя́ мы́шца, и не ве́деша, / разуме́вше же, постыдя́тся.

За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя, / и ны́не огнь супоста́ты поя́ст.

Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам, / вся бо возда́л еси́ нам.

Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны, / Го́споди, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы, / И́мя Твое́ имену́ем.

Ме́ртвии же живота́ не и́мут ви́дети, / ниже́ вра́чеве воскреся́т.

Сего́ ра́ди наве́л еси́, и погуби́л, / и взял еси́ всяк му́жеск пол их.

на 8: Приложи́ им зла, Го́споди, / приложи́ зла сла́вным земли́.

Го́споди, в ско́рби помяну́хом Тя, / в ско́рби ма́ле наказа́ние Твое́ нам.

на 6: И я́ко боля́щая приближа́ется роди́ти / и в боле́зни свое́й вопия́ше, / та́ко бы́хом Возлю́бленному Твоему́.

Не паде́м, но паду́т живу́щии на земли́.

на 4: Воскре́снут ме́ртвии, и воста́нут, и́же во гробе́х, / и возвеселя́тся, и́же на земли́.

Роса́ бо, я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, / земля́ же нечести́вых паде́т.

Сла́ва:

И ны́не:

Подобает ведати, яко шестая песнь не стихословится, но глаголем ирмос и един тропарь без стиха, зане не имать шестая песнь множайшия стихи, яко прочия, подобне же и седмая, и девятая песни.

Седмая же стихословится вся в субботах Святыя Четыредесятницы.

Песнь 6.

Возопи́х в ско́рби мое́й ко Го́споду Бо́гу моему́, / и услы́ша мя.

Отве́ргл мя еси́ во глубины́ се́рдца морска́го, / и ре́ки обыдо́ша мя.

Вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша.

Еда́ приложу́ призре́ти ми ко хра́му свято́му Твоему́?

на 8: Возлия́ся вода́ до души́ моея́, / бе́здна обы́де мя после́дняя.

Понре́ глава́ моя́ в разсе́ли гор, / снидо́х в зе́млю, ея́же вереи́ ея́ закле́пи ве́чнии.

на 6: И да взы́дет из истле́ния живо́т мой к Тебе́, Го́споди, Бо́же мой.

И да прии́дет к Тебе́ моли́тва моя́ ко хра́му свято́му Твоему́.

на 4: Храня́щии су́етная и ло́жная, ми́лость свою́ оста́виша.

Ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́, Го́сподеви.

Сла́ва:

И ны́не:

Песнь 7.

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки.

И вся дела́ Твоя́ и́стинна, и пра́ви путие́ Твои́.

И вси суди́ Твои́ и́стинни, и судьбы́ и́стинны сотвори́л еси́.

И на град святы́й оте́ц на́ших Иерусали́м.

на 8: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и препе́тый, и превозноси́мый во ве́ки.

И благослове́но И́мя сла́вы Твоея́ свято́е, / препе́тое и превозноси́мое во ве́ки.

на 6: Благослове́н еси́ в хра́ме святы́я сла́вы Твоея́, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́, ви́дяй бе́здны, седя́й на Херуви́мех, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

на 4: Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы Ца́рствия Твоего́, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́ на тве́рди Небе́сней, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Сла́ва:

И ны́не:

Песнь 8.

Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, А́нгели Госпо́дни, Небеса́ Госпо́дня, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, во́ды вся, я́же превы́ше Небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Начинай: Благослови́те, всяк дождь и роса́, вси ду́си, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, огнь и вар, студь и зной, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, сла́ны и сне́зи, но́щи и дни́е, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, свет и тьма, мо́лния и о́блацы, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, земля́, го́ры и хо́лми и вся, прозяба́ющая на ней, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, исто́чницы, моря́ и ре́ки, ки́ты и вся, дви́жущаяся в вода́х, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 8: Благослови́те, вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, сы́нове челове́честии, / да благослови́т Изра́иль Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 6: Благослови́те, свяще́нницы Госпо́дни, раби́ Госпо́дни, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, ду́си и ду́ши пра́ведных, / преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 4: Благослови́те, Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, Апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́м Отца́, и Сына́, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже глаголем: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

И поклон. И поем ирмос осмыя песни последняго канона.

Песнь 9.

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м.

Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, / се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, / и свя́то И́мя Его́, / и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, / расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Низложи́ си́льныя со престо́л / и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Восприя́т Изра́иля, О́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, / я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, / Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

К коемуждо стиху припеваем: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Песнь святаго пророка Захарии, отца Предтечева:

Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, / я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

И воздви́же рог спасе́ния нам / в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́.

Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка проро́к Его́, / спасе́ние от враг на́ших / и из руки́ всех, ненави́дящих нас.

Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими / и помяну́ти Заве́т Святы́й Свой.

на 8: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му, отцу́ на́шему, / да́ти нам без стра́ха, из руки́ враг на́ших изба́вльшимся.

Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою / пред Ним вся дни живота́ на́шего.

на 6: И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, / преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним, угото́вати пути́ Его́.

Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́ / во оставле́ние грех их / милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.

на 4: В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, / яви́тися во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим.

Напра́ви но́ги на́ша на путь ми́рен.

Сла́ва:

И ны́не:

И по ирмосе: Досто́йно есть: И ектения.

ПЕСНИ СВЯЩЕННАГО ПИСАНИЯ ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦУ

По возгласе священника Ми́лостию и щедро́тами: начинаем: Го́сподеви пое́м: на глас канона Минеи дне святаго, и глаголют стихи песней скоро, кийждо лик свой стих, дондеже достигнут до Огусте́ша: и от того начинают стихи держати на 14. И поем Минеи, со ирмосом на 6, поем же сице. Первый лик глаголет стих: Огусте́ша: и поет ирмос. Вторый же лик глаголет вторый стих: Рече́ враг: и по нем тропарь канона. И поряду стихи, по ликом, до Тогда́ потща́шася: От стиха же, Тогда́ потща́шася: начинаем трипеснец господина Иосифа, на 4. На Госпо́дь ца́рствуяй: же поем другий трипеснец, господина Феодора Студита. И поет един лик тропарь. Другий же лик вторый стих и тропарь. Посем соединившимся двум ликом поют, Сла́ва: Троичен, вышшим гласом: И ны́не: Богородичен. Таже глаголем высочайшим гласом: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. И поем иный тропарь господина Феодора. Понеже бо по пяти тропарей имать песнь. Последи же глаголем катавасию, ирмос втораго канона. Сице поются 8-я и 9-я песни. Третию же песнь поем сице. Глаголет первый лик стих: Госпо́дь взы́де на Небеса́: и тропарь канона Минеи. Вторый лик, стих: И даст кре́пость царю́: и вторый тропарь канона Минеи. Таже, Сла́ва, и ны́не: с тропари канона. И поет первый лик ирмос Минеи третия песни последи канона. Сим образом поем и 6-ю песнь. Четвертую же, и пятую, и седмую песни сице поем. Глаголи первее ирмос канона Минеи. Таже конечныя два стиха песни поем к тропарем канона. И Сла́ва, и ны́не: Ирмосом же не покрываем песни, зане ирмос глаголется прежде песни. Поются же ирмосы Минеи по каноне, токмо по 3-й и 6-й песнех. Занеже у тех песней первее ирмос не поется. В прочия же дни седмицы, кроме понедельника, тако поется и первая песнь, якоже указася о 4-й и 5-й песнех. А в нихже песнех будет трипеснец, поется последи канона катавасия, ирмос трипеснца, якоже выше изъявися.

Ведомо же буди, яко осмогласник не поется во всю святую Четыредесятницу, кроме недель. Поется же точию Минея и трипеснец. А в нихже песнех несть трипеснца, поется токмо Минея.

Песнь 1.

1 Пое́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися: / коня́ и вса́дника ве́рже в мо́ре.

2 Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние: / Сей мой Бог, и просла́влю Его́; / Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́.

3 Госпо́дь сокруша́яй бра́ни, / Госпо́дь И́мя Ему́, / колесни́цы фарао́новы, и си́лу его́ ве́рже в мо́ре.

4 Избра́нныя вса́дники триста́ты / потопи́ в Чермне́м мо́ри.

5 Пучи́ною покры́ я́, / погрязо́ша во глубине́, я́ко ка́мень.

6 Десни́ца Твоя́, Го́споди, просла́вися в кре́пости, / десна́я Твоя́ рука́, Го́споди, сокруши́ враги́, / и мно́жеством сла́вы Твоея́ стерл еси́1 сопроти́вных.

7 Посла́л еси́1 гнев Твой, пояде́ я́, я́ко сте́блие, / и ду́хом я́рости Твоея́ разступи́ся вода́.

на 14: 8 Огусте́ша я́ко стена́ во́ды, / огусте́ша и во́лны посреде́ мо́ря.

9 Рече́ враг: гнав, пости́гну, / разделю́ коры́сть, испо́лню ду́шу мою́, / убию́ мече́м мои́м, госпо́дствовати бу́дет рука́ моя́.

10 Посла́л еси́1 Дух Твой, покры́ я́ мо́ре, / погрязо́ша, я́ко о́лово, в воде́ зе́льней.

11 Кто подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, / кто подо́бен Тебе́? Просла́влен во святы́х, / ди́вен, сла́вно творя́й чудеса́.

12 Просте́рл еси́ десни́цу Твою́, / пожре́ я́ земля́. / Наста́вил еси́ пра́вдою твое́ю лю́ди Твоя́ сия́, я́же изба́вил еси́.

13 Уте́шил еси́ кре́постию Твое́ю во оби́тель святу́ю Твою́. / Слы́шаша язы́цы и прогне́вашася, / боле́зни прия́ша живу́щии в Филисти́ме.

на 8: 14 Тогда́ потща́шася влады́ки Едо́мстии, / и князе́й Моави́тских, прия́т я́ тре́пет, / раста́яша вси, живу́щии в Ханаа́не.

15 Нападе́т на ня страх и тре́пет, / вели́чием мы́шцы Твоея́ да ока́менятся.

16 До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́, Го́споди, / до́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ си́и, я́же стяжа́л еси́.

17 Введ, насади́ я́ в го́ру достоя́ния Твоего́, / в гото́вое жили́ще Твое́, е́же соде́лал еси́, Го́споди, / святы́ню, ю́же угото́васте ру́це Твои́.

на 4: 18 Госпо́дь ца́рствуяй ве́ки, и на век, и еще́, / егда́ вни́де конь фарао́нов с колесни́цами и вса́дники в мо́ре.

19 И наведе́ на ня Госпо́дь во́ду морску́ю, / сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря.

Сла́ва:

И ны́не:

Подобает ведати, яко вторая песнь никогдаже стихословится, токмо во единой великой Четыредесятнице, во вторник, стихословим же ю даже до конца, к тропарям же глаголем припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. [Единому коемуждо.]

Песнь 2.

1 Вонми́, Не́бо, и возглаго́лю, / и да слы́шит земля́ глаго́лы уст мои́х.

2 Да ча́ет, я́ко дождь, веща́ние мое́, / и да сни́дут, я́ко роса́, глаго́ли мои́.

3 Я́ко ту́ча на тро́скот / и я́ко и́ней на се́но, / я́ко И́мя Госпо́дне призва́х, / дади́те вели́чие Бо́гу на́шему.

4 Бог, и́стинна дела́ Его́, / и вси путие́ Его́ суд.

5 Бог ве́рен, и несть непра́вды в Нем, / пра́веден и преподо́бен Госпо́дь.

6 Согреши́ша, не того́ ча́да поро́чная, / ро́де стропти́вый и развраще́нный, / сия́ ли Го́сподеви воздаете́.

7 Си́и лю́дие бу́ии и не му́дри, / не сам ли сей оте́ц твой стяжа́ тя, / и сотвори́ тя, и созда́ тя?

8 Помяни́те дни ве́чныя, / разуме́йте ле́та ро́да родо́в.

9 Вопроси́ отца́ твоего́, и возвести́т тебе́, / ста́рцы твоя́, и реку́т ти́.

10 Егда́ разделя́ше Вы́шний язы́ки, / я́коже разсе́я сы́ны Ада́мовы.

11 Поста́ви преде́лы язы́ков / по числу́ А́нгел Бо́жиих, / и бысть часть Госпо́дня, лю́дие Его́ Иа́ков, / у́же насле́дия Его́ Изра́иль.

12 Удовли́ его́ в пусты́ни / в жа́жди зно́я в безво́дне.

13 Обы́де его́, и наказа́ его́, / и сохрани́ его́ я́ко зе́ницу о́ка.

14 Я́ко оре́л, покры́ гнездо́ свое́ / и на птенцы́ своя́ возжеле́.

15 Просте́р криле́ свои́, и прия́т я́, / и подъя́т я́ на ра́му свое́ю.

16 Госпо́дь еди́н вожда́ше я́, / и не бе с ни́ми бог чуждь.

17 Возведе́ я́ на си́лу земли́, / насы́ти я́ жит се́льных.

18 Сса́ша мед из ка́мене / и еле́й от тве́рда ка́мене.

19 Ма́сло кра́вие и млеко́ о́вчее / с ту́ком а́гнчим и о́вним, / сыно́в ю́нчих и ко́злих / с ту́ком пшени́чным / и кровь гро́здову пия́ху вино́.

20 И яде́ Иа́ков, и насы́тися, / и отве́ржеся возлю́бленный.

21 Уты́, утолсте́, разшире́, / и оста́ви Бо́га, сотво́ршаго его́, / и отступи́ от Бо́га, Спа́са своего́.

22 Прогне́ваша Мя о чужди́х / и в ме́рзостех свои́х преогорчи́ша Мя.

23 Пожро́ша бесово́м, а не Бо́гу, / бого́м, и́хже не ве́деша: / но́ви и секра́ти приидо́ша, / и́хже не ве́деша отцы́ их.

24 Бо́га, ро́ждшаго тя, оста́вил еси́ / и забы́л еси́ Бо́га, пита́ющаго тя.

25 И ви́де Госпо́дь, и возревнова́, / и раздражи́ся за гнев сыно́в их и дще́рей,

26 И рече́: отвращу́ лице́ Мое́ от них / и покажу́, что бу́дет им напосле́док.

27 Я́ко род развраще́н есть, / сы́нове, и́мже несть ве́ры в них.

28 Ти́и раздражи́ша Мя не о Бо́зе, / прогне́ваша Мя во и́долех свои́х.

29 И Аз раздражу́ я́ не о язы́це, / о язы́це же неразу́мливе прогне́ваю я́.

30 Я́ко огнь возгори́тся от я́рости Моея́, / разжже́тся до а́да преиспо́дняго.

31 Снест зе́млю и жи́та ея́, / попали́т основа́ния гор.

32 Соберу́ на них зла́я / и стре́лы Моя́ сконча́ю в них:

33 Та́юще гла́дом, и снедь птиц, / и горб неисце́лен.

34 Зу́бы звере́й послю́ в ня, / с я́ростию пресмыка́ющихся по земли́.

35 Отвне́ безча́дит я́ меч, / и от храмо́в их страх: / ю́ноша с де́вою, / ссу́щее с соверше́нным ста́рцем.

36 Рех: разсе́ю я́, / уста́влю же от челове́к па́мять их.

37 А́ще не за гнев враго́в, да не долголе́тствуют, / и да не наля́гут супоста́ти,

38 Да не реку́т: рука́ на́ша высока́, / и не Госпо́дь сотвори́ сия́ вся.

39 Я́ко язы́к погуби́вый сове́т есть, / и несть в них худо́жества.

40 Не смы́слиша разуме́ти сия́ вся, / да прии́мут во гряду́щее ле́то.

41 Ка́ко пожене́т еди́н ты́сящи / и два дви́гнета тьмы.

42 А́ще не Бог отда́ст я́, / и Госпо́дь преда́ст я́?

43 Не суть бо бо́зи их, я́ко Бог наш: / врази́ же на́ши неразу́мливи.

44 От виногра́дов бо Содо́мских виногра́д их, / и розга́ их от Гомо́рры.

45 Грозд их, грозд же́лчи, / грозд го́рести их.

46 Я́рость змие́в вино́ их, / и я́рость а́спидов неисце́льна.

47 Не сия́ ли вся собра́шася у Мене́ / и запечатле́шася в сокро́вищах Мои́х?

48 В день отмще́ния возда́м.

49 Во вре́мя, внегда́ соблазни́тся нога́ их.

50 Я́ко близ день поги́бели их, / и предстоя́т гото́вая вам.

51 Я́ко су́дит Госпо́дь лю́дем Свои́м / и о рабе́х Свои́х умоле́н бу́дет.

52 Ви́де бо я́ разсла́бленны, / и иста́явша во вре́мя, и изнемо́гша.

53 И рече́ Госпо́дь: где суть бо́зи их, / и́хже упова́ша на ня; / и́хже тук жертв их ядя́сте / и пия́сте вино́ треб их?

54 Да воскре́снут, и помо́гут вам, / и бу́дут вам покрови́тели.

55 Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь, / и несть бог, ра́зве Мене́.

56 Аз убию́ и жи́ти сотворю́, / поражу́ и Аз исцелю́, / и несть, и́же и́змет от ру́ку Мое́ю.

57 Я́ко воздви́гну на не́бо ру́ку Мою́, / и клену́ся десни́цею Мое́ю, / и реку́: живу́ Аз во ве́ки.

58 Я́ко поострю́, я́ко мо́лнию, меч Мой, / и прии́мет суд рука́ Моя́.

59 И возда́м месть враго́м / и ненави́дящим Мя возда́м.

60 Упою́ стре́лы Моя́ от кро́ве, / и меч Мой снест мяса́.

61 От кро́ве я́звенных и плене́ния, / от глав князе́й язы́ческих.

62 Возвесели́теся, небеса́, ку́пно с Ним, / и да покло́нятся Ему́ вси А́нгели Бо́жии.

63 Возвесели́теся, язы́цы, с людьми́ Его́, / и да укрепя́тся Ему́ вси сы́нове Бо́жии.

64 Я́ко кровь сыно́в Свои́х отмща́ет, / и отмсти́т, и возда́ст месть враго́м, / и ненави́дящим Его́ возда́ст.

65 И очи́стит Госпо́дь зе́млю люде́й Свои́х.

Сла́ва:

И ны́не:

Песнь 3.

1 Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, / вознесе́ся рог мой о Бо́зе мое́м, / разшири́шася уста́ моя́ на враги́ моя́, / возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

2 Я́ко несть свят, я́ко Госпо́дь, / и несть пра́веден, я́ко Бог наш, / и несть свят, па́че Тебе́.

3 Не хвали́теся и не глаго́лите высо́кая в горды́ни, / ниже́ да изы́дет велере́чие из уст ва́ших.

4 Я́ко Бог ра́зумов Госпо́дь, / и Бог, уготовля́яй начина́ния Своя́.

на 14: 5 Лук си́льных изнемо́же / и немощству́ющии препоя́сашася си́лою.

6 Испо́лненнии хле́бов лиши́шася, / и а́лчущии прише́льствоваша зе́млю.

7 Я́ко непло́ды роди́ седмь, / и мно́гая в ча́дех изнемо́же.

8 Госпо́дь мертви́т и живи́т, / низво́дит во ад и возво́дит.

9 Госпо́дь убо́жит и богати́т, / смиря́ет и вы́сит, / возставля́ет от земли́ убо́га / и от гно́ища воздвиза́ет ни́ща.

10 Посади́те его́ с могу́щими люде́й / и престо́л сла́вы насле́дуя ему́.

на 8: 11 Дая́й моли́тву моля́щемуся / и благослови́ ле́та пра́веднаго.

12 Я́ко не укрепля́ется си́лен муж кре́постию свое́ю, / Госпо́дь не́мощна сотвори́ супоста́та Его́, / Госпо́дь свят.

на 6: 13 Да не хва́лится прему́дрый прему́дростию свое́ю, / и да не хва́лится си́льный си́лою свое́ю, / и да не хва́лится бога́тый бога́тством свои́м.

14 Но о сем да хва́лится хваля́йся, / е́же разуме́ти и зна́ти Го́спода / и твори́ти суд и пра́вду посреде́ земли́.

на 4: 15 Госпо́дь взы́де на Небеса́ и возгреме́, / Той су́дит конце́м земли́, пра́веден Сый.

16 И даст кре́пость царю́ на́шему, / и вознесе́т рог Христа́ Своего́.

Сла́ва:

И ны́не:

Песнь 4.

1 Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся, / Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

2 Посреде́ двою́ живо́тну позна́н бу́деши. / Внегда́ прибли́житися ле́том, позна́ешися; / внегда́ приити́ вре́мени, яви́шися; / внегда́ смути́тися души́ мое́й во гне́ве, ми́лость Твою́ помяне́ши.

3 Бог от ю́га прии́дет, / и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

4 Покры́ Небеса́ доброде́тель Его́, / и хвалы́ Его́ испо́лнь земля́.

5 И сия́ние Его́ я́ко свет бу́дет, / ро́зи в рука́х Его́, / и положи́ любо́вь держа́вну кре́пости Свое́й.

6 Пред лице́м Его́ преды́дет сло́во / и изы́дет на по́ле за пя́ту Его́.

7 Ста и подви́жеся земля́, / призре́, и раста́яша язы́цы.

8 Стры́шася го́ры ну́ждею, / и раста́яша хо́лми ве́чнии, / ше́ствия ве́чная их за труд ви́деша.

9 Селе́ния Ефио́пская убоя́тся / и кро́вы земли́ Мадиа́мския.

10 Еда́ в река́х прогне́ваешися, Го́споди; / еда́ в река́х я́рость Твоя́; / или́ в мо́ри устремле́ние Твое́?

11 Я́ко вся́деши на ко́ни Твоя́, / и ежде́ние Твое́ спасе́ние.

12 Наляца́я, наляче́ши лук Твой / на ски́птры, глаго́лет Госпо́дь.

13 Река́ми разся́дется земля́, / у́зрят Тя и поболя́т лю́дие.

14 Расточа́я во́ды ше́ствия, / даде́ бе́здна глас свой, / высота́ привиде́ния своя́.

15 Воздви́жеся со́лнце, / и луна́ ста в чи́не свое́м.

16 Во свет стре́лы Твоя́ по́йдут, / в блиста́нии мо́лнии ору́жий Твои́х.

17 Преще́нием ума́лиши зе́млю / и я́ростию низложи́ши язы́ки.

18 Изше́л еси́ на спасе́ние люде́й Твои́х, / спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

на 14: 19 Вложи́л еси́ во главы́ беззако́нных смерть, / воздви́гл еси́ у́зы да́же до вы́и в коне́ц.

20 Разсе́кл еси́ во изступле́нии главы́ си́льных, / стрясу́тся в ней, / разве́рзут узды́ своя́, / я́ко снеда́яй ни́щий тай.

21 И возве́л еси́ на мо́ре ко́ни Твои́, / смуща́ющия во́ды мно́ги.

22 Сохрани́хся, и убоя́ся се́рдце мое́ / от гла́са моли́твы усте́н мои́х.

23 И вни́де тре́пет в ко́сти моя́, / и во мне смяте́ся кре́пость моя́.

24 Почи́ю в день ско́рби моея́, / да взы́ду в лю́ди прише́льствия моего́.

на 8: 25 Зане́ смоквь не плодопринесе́т, / и не бу́дет ро́да в лоза́х.

26 Солже́т де́ло ма́слинное, / и поля́ не сотворя́т я́ди.

на 6: 27 Оскуде́ша о́вцы от пи́щи, / и не бу́дет воло́в при я́слех.

28 Аз же о Го́споде возра́дуюся, / возвеселю́ся о Бо́зе, Спа́се мое́м.

на 4: 29 Госпо́дь Бог мой, си́ла моя́, / и учини́т но́зе мои́ на соверше́ние.

30 И на высо́кая возво́дит мя, / победи́ти ми в пе́сни Его́.

Сла́ва:

И ны́не:

Песнь 5.

1 От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, / зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

2 Пра́вде научи́теся, живу́щии на земли́, / преста́ бо нечести́вый, не научи́тся пра́вде, на земли́ и́стины не сотвори́т.

3 Да во́змется нечести́вый, да не ви́дит сла́вы Госпо́дни. / Го́споди, высока́ Твоя́ мы́шца, и не ве́деша, / разуме́вше же, постыдя́тся.

на 14: 4 За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя, / и ны́не огнь супоста́ты поя́ст.

5 Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам, / вся бо возда́л еси́ нам.

6 Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны, / Го́споди, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы, / И́мя Твое́ имену́ем.

7 Ме́ртвии же живота́ не и́мут ви́дети, / ниже́ вра́чеве воскреся́т.

8 Сего́ ра́ди наве́л еси́, и погуби́л, / и взял еси́ всяк му́жеск пол их.

9 Приложи́ им зла, Го́споди, / приложи́ зла сла́вным земли́.

на 8: 10 Го́споди, в ско́рби помяну́хом Тя, / в ско́рби ма́ле наказа́ние Твое́ нам.

11 И я́ко боля́щая приближа́ется роди́ти / и в боле́зни свое́й вопия́ше, / та́ко бы́хом Возлю́бленному Твоему́.

на 6: 12 Стра́ха ра́ди Твоего́, Го́споди, во чре́ве прия́хом, / и поболе́хом, и роди́хом / дух спасе́ния, его́же сотвори́хом на земли́.

13 Не паде́м, но паду́т живу́щии на земли́.

на 4: 14 Воскре́снут ме́ртвии, и воста́нут, и́же во гробе́х, / и возвеселя́тся, и́же на земли́.

15 Роса́ бо, я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, / земля́ же нечести́вых паде́т.

Сла́ва:

И ны́не:

Песнь 6.

1 Возопи́х в ско́рби мое́й ко Го́споду Бо́гу моему́, / и услы́ша мя.

2 Из чре́ва а́дова вопль мой, / услы́шал еси́ глас мой, / отве́ргл мя еси́ во глубины́ се́рдца морска́го, / и ре́ки обыдо́ша мя.

3 Вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша.

4 И аз рех: отри́нухся от о́чию Твое́ю, / еда́ приложу́ призре́ти ми ко хра́му свято́му Твоему́?

5 Возлия́ся вода́ до души́ моея́, / бе́здна обы́де мя после́дняя.

на 8: 6 Понре́ глава́ моя́ в разсе́ли гор, / снидо́х в зе́млю, ея́же вереи́ ея́ закле́пи ве́чнии.

7 И да взы́дет из истле́ния живо́т мой к Тебе́, Го́споди, Бо́же мой.

8 Внегда́ скончава́тися от мене́ души́ мое́й, Го́спода помяну́х.

9 И да прии́дет к Тебе́ моли́тва моя́, ко хра́му свято́му Твоему́.

на 4: 10 Храня́щии су́етная и ло́жная ми́лость свою́ оста́виша.

11 Аз же со гла́сом хвале́ния и испове́дания пожру́ Тебе́: / ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́, Го́сподеви.

Сла́ва:

И ны́не:

Песнь 7.

1 Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки.

2 Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам.

3 И вся дела́ Твоя́ и́стинна, и пра́ви путие́ Твои́, / и вси суди́ Твои́ и́стинни.

4 И судьбы́ и́стинны сотвори́л еси́ по всем, я́же наве́л еси́ на ны, / и на град святы́й оте́ц на́ших Иерусали́м.

5 Я́ко и́стиною и судо́м наве́л еси́ сия́ вся на ны грех ра́ди на́ших.

6 Я́ко согреши́хом и беззако́нновахом / отступи́ти от Тебе́ и прегреши́хом во всех.

7 И за́поведей Твои́х не послу́шахом, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, / я́коже запове́дал еси́ нам, да бла́го нам бу́дет.

8 И вся, я́же сотвори́л еси́ нам, и вся, ели́ка наве́л еси́ на ны, / и́стинным судо́м сотвори́л еси́.

9 И пре́дал еси́ нас в ру́ки враго́в беззако́нных, / ме́рзских отсту́пников, / и царе́ви непра́ведну и лука́внейшу па́че всея́ земли́.

10 И ны́не несть нам отве́рсти уст, / студ и поноше́ние бы́хом рабо́м Твои́м и чту́щим Тя.

11 Не преда́ждь же нас до конца́ и́мене Твоего́ ра́ди, / и не разори́ заве́та Твоего́, / и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас, / Авраа́ма ра́ди возлю́бленнаго от Тебе́, / и за Исаа́ка раба́ Твоего́, / и Изра́иля свята́го Твоего́.

12 И́мже глаго́лал еси́ / умно́жити се́мя их, я́ко зве́зды небе́сныя / и я́ко песо́к при краи́ мо́ря.

13 Я́ко, Влады́ко, ума́лихомся па́че всех язы́к / и есмы́ смире́ни по всей земли́ днесь грех ра́ди на́ших.

14 И несть во вре́мя сие́ нача́льника, и проро́ка / и вожда́, ниже́ всесожже́ния, ниже́ же́ртвы, / ниже́ приноше́ния, ниже́ кади́ла, / ни ме́ста, е́же пожре́ти пред Тобо́ю и обрести́ ми́лость.

15 Но душе́ю сокруше́нною и ду́хом смире́нным да прия́ти бу́дем.

16 Я́ко во всесожже́ниих о́вних и ю́нчих / и я́ко во тьмах а́гнец ту́чных, / та́ко да бу́дет же́ртва на́ша пред Тобо́ю днесь / и да соверши́тся по Тебе́, / я́ко несть студа́ упова́ющим на Тя.

17 И ны́не возсле́дуем всем се́рдцем, / и бои́мся Тебе́, и и́щем лица́ Твоего́.

18 Не посрами́ нас, но сотвори́ с на́ми по кро́тости Твое́й / и по мно́жеству ми́лости Твоея́.

19 И изми́ нас по чудесе́м Твои́м, / и даждь сла́ву и́мени Твоему́, Го́споди.

20 И да посра́мятся вси, явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я, / и да постыдя́тся от вся́кия си́лы, / и кре́пость их да сокруши́тся.

21 И да разуме́ют, я́ко Ты еси́ Госпо́дь Бог еди́н / и сла́вен по всей вселе́нней.

22 И не преста́ша влага́ющии я́ слуги́ царе́вы, / жгу́ще пещь на́фтою, и смоло́ю, и изгре́бьми, и ро́ждием.

на 14: 23 И разлива́шеся пла́мень над пе́щию на ла́кти четы́редесять де́вять.

24 И обы́де, и пожже́, / я́же обре́те о пе́щи халде́йстей.

25 А́нгел же Госпо́день сни́де ку́пно с су́щими о Аза́рии в пещь.

26 И оттрясе́ пла́мень о́гненный от пе́щи.

27 И сотвори́ сре́днее пе́щи, я́ко дух росы́ шумя́щь, / и не прикосну́ся их отню́дь огнь, ни оскорби́, ниже́ стужи́ им.

28 Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́, поя́ху, / и благословля́ху, и сла́вляху Бо́га в пещи́, глаго́люще:

на 8: 29 Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и препе́тый, и превозноси́мый во ве́ки.

30 И благослове́но И́мя сла́вы Твоея́ свято́е, / препе́тое и превозноси́мое во ве́ки.

31 Благослове́н еси́ в хра́ме святы́я сла́вы Твоея́, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

32 Благослове́н еси́, ви́дяй бе́здны, седя́й на Херуви́мех, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

на 4: 33 Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы Ца́рствия Твоего́, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

34 Благослове́н еси́ на тве́рди Небе́сней, / препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Сла́ва:

И ны́не:

Песнь 8.

1 Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

2 Благослови́те, А́нгели Госпо́дни, Небеса́ Госпо́дня, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

3 Благослови́те, во́ды вся, я́же превы́ше Небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

4 Благослови́те, со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

5 Благослови́те, всяк дождь и роса́, вси ду́си, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 14: 6 Благослови́те, огнь и вар, студь и зной, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

7 Благослови́те, ро́сы и и́ней, ле́ди и мраз Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

8 Благослови́те, сла́ны и сне́зи, но́щи и дни́е, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

9 Благослови́те, свет и тьма, мо́лния и о́блацы, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

10 Благослови́те, земля́, го́ры и хо́лми и вся, прозяба́ющая на ней, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

11 Благослови́те, исто́чницы, моря́ и ре́ки, ки́ты и вся, дви́жущаяся в вода́х, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 8: 12 Благослови́те, вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

13 Благослови́те, сы́нове челове́честии, / да благослови́т Изра́иль Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

14 Благослови́те, свяще́нницы Госпо́дни, раби́ Госпо́дни, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

15 Благослови́те, ду́си и ду́ши пра́ведных, / преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 4: 16 Благослови́те, Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

17 Благослови́те, Апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

18 Благослови́м Отца́, и Сына́, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

19 И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Песнь 9.

1 Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м.

2 Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, / се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

3 Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, / и свя́то И́мя Его́, / и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

4 Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, / расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

5 Низложи́ си́льныя со престо́л / и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ и богатя́щияся отпусти́ тщи.

6 Восприя́т Изра́иля, О́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, / я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, / Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

К коемуждо стиху припеваем: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Песнь святаго пророка Захарии, отца Предтечева:

1 Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, / я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

2 И воздви́же рог спасе́ния нам / в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́.

3 Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка проро́к Его́.

4 Спасе́ние от враг на́ших / и из руки́ всех, ненави́дящих нас.

5 Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими / и помяну́ти Заве́т Святы́й Свой.

на 8: 6 Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му, отцу́ на́шему, / да́ти нам без стра́ха, из руки́ враг на́ших изба́вльшимся.

7 Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою / пред Ним вся дни живота́ на́шего.

на 6: 8 И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, / преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним, угото́вати пути́ Его́.

9 Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́ / во оставле́ние грех их / милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.

на 4: 10 В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, / яви́тися во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим.

11 Напра́ви но́ги на́ша на путь ми́рен.

Сла́ва:

И ны́не: