Служебник на церковнославянском языке

Содержание

Послѣ́дованїе вече́рни Послѣ́дованїе ᲂу҆́трени Чи́нъ свѧще́нныѧ и҆ бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и, Бж҃е́ственнаѧ слꙋ́жба во ст҃ы́хь ѻ҆тца̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ Є҆гда̀ полꙋ́чиши до́брагѡ причаще́нїѧ животворѧ́щихъ та́инственныхъ дарова́нїй, воспо́й а҆́бїе, бл҃годарѝ вельмѝ, и҆ сїѧ̑ те́плѣ ѿ дꙋшѝ бг҃ꙋ глаго́ли: Оу҆ка́зъ, ка́кѡ подоба́етъ глаго́лати ѿпꙋ́сты во влⷣчни пра́здники, и҆ бг҃ома́тере, и҆ во всѐ лѣ́то Ѿпꙋ́сты влⷣчнихъ пра́здниковъ глаго́лемїи въ вече́рню, во ᲂу҆́треню, и҆ въ лїтꙋргі́ю по чи́нꙋ Ѿпꙋ́сты дневні́и во всю̀ седми́цꙋ, по ѻ҆бы́чаю ст҃ы̑ѧ восто́чныѧ цр҃кве Бж҃е́ственнаѧ слꙋ́жба и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ васі́лїа вели́кагѡ, а҆рхїепⷭ҇кпа кесарі́и каппадокі́йскїѧ Чи́нъ бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и преждеѡсщ҃е́нныхъ Чи́нъ благослове́нїѧ ко́лива, сі́есть, кꙋтїѝ, и҆лѝ варе́ныѧ пшени́цы, съ ме́домъ смѣше́нныѧ, и҆ разли́чными сла́дкими ѻ҆вощмѝ ᲂу҆кра́шенныѧ, и҆ въ че́сть и҆ па́мѧть гдⷭ҇скихъ пра́здникѡвъ, и҆лѝ ст҃ы́хъ бж҃їихъ, въ цр҃ковь приноси́мыѧ Чи́нъ лїті́и ѡ҆ ᲂу҆со́пшихъ Сꙋббѡ́та мѧсопꙋ́стнаѧ, прокі́менъ є҆ди́нъ, гла́съ ѕ҃: Во ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю недѣ́лю па́схи Прокі́мны и҆ а҆ллилꙋ́їа воскре́сны, ᲂу҆́треннїѧ и҆ лїтꙋргі́йныѧ, на ѻ҆́смь гласѡ́въ Прокі́мны и҆ а҆ллилꙋ́їа дневні́и Прокі́мны и҆ а҆ллилꙋ́їа, ѻ҆́бщїи ст҃ы̑мъ, и҆̀мже є҆гда̀ твори́мъ слꙋ́жбꙋ И҆звѣ́стїе ᲂу҆чи́тельное, ка́кѡ до́лженствꙋетъ і҆ере́ю и҆ дїа́конꙋ слꙋже́нїе въ цр҃кви ст҃ѣ́й соверша́ти, и҆ прїꙋготовлѧ́тисѧ къ сщ҃еннодѣ́йствꙋ, наипа́че же къ бж҃е́ственнѣй лїтꙋргі́и, и҆ каковы́ѧ быва́ютъ бѣ́дствєнныѧ и҆ недоꙋмѣ̑нныѧ въ ско́рости слꙋ́чаи, ка́кѡ въ то́мъ и҆справлѧ́тисѧ, предложи́сѧ вкра́тцѣ

 

Послѣ́дованїе вече́рни.

Прише́дъ і҆ере́й во хра́мъ ст҃ы́й, и҆ наложи́въ на себѐ є҆пїтрахи́ль, стоѧ̀ пред̾ црⷭ҇кими враты̀, глаго́летъ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

И҆ ᲂу҆чине́нный чте́цъ глаго́летъ:

А҆ми́нь. Сла́ва тебѣ̀, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный: Трист҃о́е. Прест҃а́ѧ трⷪ҇це: Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Чте́цъ: А҆ми́нь. Гдⷭ҇и поми́лꙋй, в҃і. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Прїиди́те, поклони́мсѧ: три́жды. И҆ ѱалмы̀ ѳ҃- гѡ часа̀. По не́мъ же ѿпꙋ́ста не быва́етъ, но глаго́летъ і҆ере́й нача́ло: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ:

И҆ чте́цъ:

Прїиди́те, поклони́мсѧ: И҆ ѱало́мъ р҃г: Бл҃гословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а, гдⷭ҇и бж҃е мо́й:

І҆ере́й же, пред̾ ст҃ы́ми две́рьми ста́въ ѿкрове́нною главо́ю, глаго́летъ моли̑твы свѣти̑льничныѧ.

Мл҃тва пе́рваѧ:

Гдⷭ҇и ще́дрый и҆ ми́лостивый, долготерпѣли́ве и҆ многоми́лостиве, внꙋшѝ моли́твꙋ на́шꙋ, и҆ вонмѝ гла́сꙋ моле́нїѧ на́шегѡ: сотворѝ съ на́ми зна́менїе во бла́го, наста́ви на́съ на пꙋ́ть тво́й, є҆́же ходи́ти во и҆́стинѣ твое́й, возвеселѝ сердца̀ на̑ша, во є҆́же боѧ́тисѧ и҆́мене твоегѡ̀ ст҃а́гѡ. занѐ ве́лїй є҆сѝ ты̀, и҆ творѧ́й чꙋдеса̀, ты̀ є҆сѝ бг҃ъ є҆ди́нъ, и҆ нѣ́сть подо́бенъ тебѣ̀ въ бозѣ́хъ гдⷭ҇и: си́ленъ въ ми́лости, и҆ бл҃гъ въ крѣ́пости, во є҆́же помога́ти, и҆ ᲂу҆тѣша́ти, и҆ спаса́ти всѧ̑ ᲂу҆пова́ющыѧ во и҆́мѧ ст҃о́е твоѐ.

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва втора́ѧ:

Гдⷭ҇и, да не ꙗ҆́ростїю твое́ю ѡ҆бличи́ши на́съ, нижѐ гнѣ́вомъ твои́мъ нака́жеши на́съ: но сотворѝ съ на́ми по ми́лости твое́й, врачꙋ̀ и҆ и҆сцѣли́телю дꙋ́шъ на́шихъ. наста́ви на́съ ко приста́нищꙋ хотѣ́нїѧ твоегѡ̀, просвѣтѝ ѻ҆́чи серде́цъ на́шихъ въ позна́нїе твоеѧ̀ и҆́стины, и҆ да́рꙋй на́мъ про́чее настоѧ́щагѡ днѐ ми́рное и҆ безгрѣ́шное, и҆ всѐ вре́мѧ живота̀ на́шегѡ моли́твами ст҃ы́ѧ бцⷣы и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ.

Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва тре́тїѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, помѧнѝ на́съ грѣ́шныхъ и҆ непотре́бныхъ ра̑бъ твои́хъ, внегда̀ призыва́ти на́мъ ст҃о́е и҆́мѧ твоѐ, и҆ не посрамѝ на́съ ѿ ча́ѧнїѧ ми́лости твоеѧ̀: но да́рꙋй на́мъ, гдⷭ҇и, всѧ̑ ꙗ҆̀же ко спасе́нїю прошє́нїѧ, и҆ сподо́би на́съ люби́ти, и҆ боѧ́тисѧ тебѐ ѿ всегѡ̀ се́рдца на́шегѡ, и҆ твори́ти во всѣ́хъ во́лю твою̀.

Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва четве́ртаѧ:

Немо́лчными пѣ́сньми и҆ непреста́нными славословле́ньми ѿ ст҃ы́хъ си́лъ воспѣва́емый, и҆спо́лни ᲂу҆ста̀ на̑ша хвале́нїѧ твоегѡ̀, є҆́же пода́ти вели́чествїе и҆́мени твоемꙋ̀ ст҃о́мꙋ: и҆ да́ждь на́мъ ᲂу҆ча́стїе и҆ наслѣ́дїе со всѣ́ми боѧ́щимисѧ тебѐ и҆́стиною, и҆ хранѧ́щими за́пѡвѣди твоѧ̑, моли́твами ст҃ы́ѧ бцⷣы и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ.

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва пѧ́таѧ:

Гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, пречи́стою твое́ю дла́нїю содержа́й всѧ́чєскаѧ, долготерпѧ́й на всѣ́хъ на́съ, и҆ ка́ѧйсѧ ѡ҆ ѕло́бахъ на́шихъ, помѧнѝ щедрѡ́ты твоѧ̑, и҆ ми́лость твою̀: посѣти́ ны твое́ю бл҃гостїю и҆ да́ждь на́мъ и҆збѣжа́ти и҆ про́чее настоѧ́щагѡ днѐ, твое́ю бл҃года́тїю, ѿ разли́чныхъ ко́зней лꙋка́вагѡ, и҆ ненавѣ́тнꙋ жи́знь на́шꙋ соблюдѝ бл҃года́тїю всест҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а.

Ми́лостїю и҆ чл҃вѣколю́бїемъ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со всест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва шеста́ѧ:

Бж҃е вели́кїй и҆ ди́вный, неисповѣди́мою бл҃гостїю и҆ бога́тымъ про́мысломъ ᲂу҆правлѧ́ѧй всѧ́чєскаѧ, и҆ мїрска̑ѧ на́мъ блага̑ѧ дарова́вый, и҆ порꙋчи́вый на́мъ ѡ҆бѣща́нное црⷭ҇тво, ѡ҆бѣща́нными бл҃ги́ми пꙋтесотвори́вый на́мъ и҆ днѐ преше́дшꙋю ча́сть ѿ всѧ́кагѡ ᲂу҆клони́тисѧ ѕла̀: да́рꙋй на́мъ и҆ про́чее непоро́чнѡ соверши́ти, пред̾ ст҃о́ю сла́вою твое́ю, пѣ́ти тѧ̀ є҆ди́наго бл҃га́го и҆ чл҃вѣколюби́ваго бг҃а на́шего.

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва седма́ѧ:

Бж҃е вели́кїй и҆ вы́шнїй, є҆ди́нъ и҆мѣ́ѧй безсме́ртїе, во свѣ́тѣ живы́й непристꙋ́пнѣмъ, всю̀ тва́рь премꙋ́дростїю созда́вый, раздѣли́вый междꙋ̀ свѣ́томъ и҆ междꙋ̀ тмо́ю, и҆ со́лнце положи́вый во ѻ҆́бласть днѐ, лꙋнꙋ́ же и҆ ѕвѣ́зды во ѻ҆́бласть но́щи, сподо́бивый на́съ грѣ́шныхъ и҆ въ настоѧ́щїй ча́съ предвари́ти лицѐ твоѐ и҆сповѣ́данїемъ, и҆ вече́рнее тебѣ̀ славосло́вїе принестѝ: са́мъ чл҃вѣколю́бче, и҆спра́ви моли́твꙋ на́шꙋ ꙗ҆́кѡ кади́ло пред̾ тобо́ю, и҆ прїимѝ ю҆̀ въ воню̀ благоꙋха́нїѧ, пода́ждь же на́мъ настоѧ́щїй ве́черъ, и҆ приходѧ́щꙋю но́щь ми́рнꙋ: ѡ҆блецы́ ны во ѻ҆рꙋ́жїе свѣ́та, и҆зба́ви ны̀ ѿ стра́ха нощна́гѡ и҆ всѧ́кїѧ ве́щи, во тмѣ̀ преходѧ́щїѧ, и҆ да́ждь со́нъ, є҆го́же во ᲂу҆покое́нїе не́мощи на́шей дарова́лъ є҆сѝ, всѧ́кагѡ мечта́нїѧ дїа́волѧ ѿчꙋжде́нный. є҆́й влⷣко, бл҃ги́хъ пода́телю, да и҆ на ло́жахъ на́шихъ ᲂу҆милѧ́ющесѧ, помина́емъ въ нощѝ и҆́мѧ твоѐ, и҆ поꙋче́нїемъ твои́хъ за́повѣдей просвѣща́еми, въ ра́дости дꙋше́внѣй воста́немъ къ славосло́вїю твоеѧ̀ бл҃гости, молє́нїѧ и҆ моли̑твы твоемꙋ̀ благоꙋтро́бїю приносѧ́ще, ѡ҆ свои́хъ согрѣше́нїихъ и҆ всѣ́хъ люде́й твои́хъ, ꙗ҆̀же моли́твами ст҃ы́ѧ бцⷣы, ми́лостїю посѣтѝ.

Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

И҆спо́лншꙋсѧ же предначина́тельномꙋ ѱалмꙋ̀, глаго́летъ сщ҃е́нникъ и҆лѝ дїа́конъ, а҆́ще є҆́сть, и҆зше́дъ сѣ́верною страно́ю и҆ ста́въ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ а҆мвѡ́на, є҆ктенїю̀ сїю̀:

Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́рѣ, и҆ спасе́нїи дꙋ́шъ на́шихъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра, бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й, и҆ соедине́нїи всѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ, [и҆ ѡ҆ митрополі́тѣ на́шемъ, и҆́мⷬ҇къ, а҆́ще є҆́сть ѻ҆́бласть є҆гѡ̀,] честнѣ́мъ пресвѵ́терствѣ, во хрⷭ҇тѣ̀ дїа́конствѣ, ѡ҆ все́мъ при́чтѣ и҆ лю́дехъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ, самодержа́внѣйшемъ, вели́комъ гдⷭ҇рѣ на́шемъ і҆мпера́торѣ нїкола́ѣ а҆леѯа́ндровичѣ всеѧ̀ рѡссі́и: ѡ҆ сꙋпрꙋ́гѣ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ а҆леѯа́ндрѣ ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ ма́тери є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ марі́и ѳео́дѡровнѣ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ наслѣ́дникѣ є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рномъ гдⷭ҇рѣ цесаре́вичѣ и҆ вели́комъ кн҃зѣ геѡ́ргїи а҆леѯа́ндровичѣ, и҆ ѡ҆ все́мъ црⷭ҇твꙋющемъ до́мѣ: ѡ҆ все́й пала́тѣ и҆ во́инствѣ и҆́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ пособи́ти и҆ покори́ти под̾ но́зѣ и҆́хъ всѧ́каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ гра́дѣ се́мъ, [а҆́ще въ монастырѣ̀: Ѡ҆ ст҃ѣ́й ѻ҆би́тели се́й,] всѧ́комъ гра́дѣ, странѣ̀, и҆ вѣ́рою живꙋ́щихъ въ ни́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ бл҃горастворе́нїи воздꙋ́хѡвъ, ѡ҆ и҆з̾ѻби́лїи плодѡ́въ земны́хъ, и҆ вре́менѣхъ ми́рныхъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ пла́вающихъ, пꙋтеше́ствꙋющихъ, недꙋ́гꙋющихъ, стра́ждꙋщихъ, плѣне́нныхъ, и҆ ѡ҆ спасе́нїи и҆́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть, и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же каѳі́смꙋ, Бл҃же́нъ мꙋ́жъ:

И҆ по каѳі́смѣ и҆зше́дъ дїа́конъ сѣ́верною две́рїю, глаго́летъ ма́лꙋю є҆ктенїю̀:

Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Возглаша́етъ сщ҃е́нникъ:

Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же, Гдⷭ҇и воззва́хъ: пое́тсѧ на гла́съ стїхи́ръ. Та́же стїхи̑ры. Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Мл҃тва вхо́да:

Ве́черъ, и҆ заꙋ́тра, и҆ полꙋ́дне, хва́лимъ, бл҃гослови́мъ, бл҃годари́мъ и҆ мо́лимсѧ тебѣ̀, влⷣко всѣ́хъ: и҆спра́ви моли́твꙋ на́шꙋ ꙗ҆́кѡ кади́ло пред̾ тобо́ю, и҆ не ᲂу҆клонѝ серде́цъ на́шихъ въ словеса̀ и҆лѝ въ помышлє́нїѧ лꙋка́вства: но и҆зба́ви на́съ ѿ всѣ́хъ ловѧ́щихъ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, ѻ҆́чи на́ши, и҆ на тѧ̀ ᲂу҆пова́хомъ, не посрамѝ на́съ бж҃е на́шъ.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Та́же бл҃гословлѧ́етъ вхо́дъ.

И҆ возглаша́етъ дїа́конъ: Премꙋ́дрость, про́сти.

Ли́къ же: Свѣ́те ти́хїй ст҃ы́ѧ сла́вы, безсме́ртнагѡ, ѻ҆ц҃а̀ нбⷭ҇нагѡ, ст҃а́гѡ бл҃же́ннагѡ, і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, прише́дше на за́падъ со́лнца, ви́дѣвше свѣ́тъ вече́рнїй, пое́мъ ѻ҆ц҃а̀, сн҃а, и҆ ст҃а́го дх҃а, бг҃а. досто́инъ є҆сѝ во всѧ̑ времена̀ пѣ́тъ бы́ти гла́сы преподо́бными, сн҃е бж҃їй, живо́тъ даѧ́й: тѣ́мже мі́ръ тѧ̀ сла́витъ.

По вхо́дѣ же, положи́въ ѻ҆бы́чный покло́нъ ᲂу҆чине́нный мона́хъ, и҆лѝ чте́цъ, пое́тъ прокі́менъ днѐ.

Въ недѣ́лю ве́чера, гла́съ и҃:

Сѐ ны́нѣ бл҃гослови́те гдⷭ҇а всѝ рабѝ гдⷭ҇ни.

Сті́хъ: Стоѧ́щїи во хра́мѣ гдⷭ҇ни, во дво́рѣхъ до́мꙋ бг҃а на́шегѡ.

Въ понедѣ́льникъ ве́чера, гла́съ д҃:

Гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́шитъ мѧ̀, внегда̀ воззва́ти мѝ къ немꙋ̀.

Сті́хъ: Внегда̀ призва́ти мѝ, ᲂу҆слы́ша мѧ̀ бг҃ъ пра́вды моеѧ̀.

Во вто́рникъ ве́чера, гла́съ а҃:

Ми́лость твоѧ̀, гдⷭ҇и, пожене́тъ мѧ̀ всѧ̑ дни̑ живота̀ моегѡ̀.

Сті́хъ: Гдⷭ҇ь пасе́тъ мѧ̀, и҆ ничто́же мѧ̀ лиши́тъ, на мѣ́стѣ ѕла́чнѣ та́мѡ всели́ мѧ.

Въ сре́дꙋ ве́чера, гла́съ є҃:

Бж҃е, во и҆́мѧ твоѐ спаси́ мѧ, и҆ въ си́лѣ твое́й сꙋди́ ми.

Сті́хъ: Бж҃е, ᲂу҆слы́ши моли́твꙋ мою̀, внꙋшѝ глаго́лы ᲂу҆́стъ мои́хъ.

Въ четверто́къ ве́чера, гла́съ ѕ҃:

По́мощь моѧ̀ ѿ гдⷭ҇а сотво́ршагѡ нб҃о и҆ зе́млю.

Сті́хъ: Возведо́хъ ѻ҆́чи моѝ въ го́ры, ѿню́дꙋже прїи́детъ по́мощь моѧ̀.

Въ пѧто́къ ве́чера, гла́съ з҃:

Бж҃е, застꙋ́пникъ мо́й є҆сѝ ты̀, и҆ ми́лость твоѧ̀ предвари́тъ мѧ̀.

Сті́хъ: И҆зми́ мѧ ѿ вра̑гъ мои́хъ бж҃е, и҆ ѿ востаю́щихъ на мѧ̀ и҆зба́ви мѧ̀.

А҆́ще же є҆́сть сꙋббѡ́та ве́чера, глаго́летъ:

Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, въ лѣ́потꙋ ѡ҆блече́сѧ.

Сті́хъ: Ѡ҆блече́сѧ гдⷭ҇ь въ си́лꙋ, и҆ препоѧ́сасѧ.

Сті́хъ: И҆́бо ᲂу҆твердѝ вселе́ннꙋю, ꙗ҆̀же не подви́житсѧ.

Сті́хъ: До́мꙋ твоемꙋ̀ подоба́етъ ст҃ы́нѧ гдⷭ҇и, въ долготꙋ̀ дні́й.

Ѡ҆бра́щсѧ же сщ҃е́нникъ къ за́падꙋ, согбе́нѣ и҆мѣ́ѧй рꙋ́цѣ, стои́тъ ѡ҆жида́ѧй и҆сполне́нїѧ прокі́мена: та́же покланѧ́етсѧ, и҆ ѿхо́дитъ на мѣ́сто своѐ. По прокі́мнѣ же, глаго́летъ дїа́конъ, а҆́ще є҆́сть, и҆зше́дъ сѣ́верною страно́ю [і҆ере́й же внꙋ́трь ѻ҆лтарѧ̀ стои́тъ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою]:

Рце́мъ всѝ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ, и҆ ѿ всегѡ̀ помышле́нїѧ на́шегѡ рце́мъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши, и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Поми́лꙋй на́съ бж҃е, по вели́цѣй ми́лости твое́й, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши, и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ, самодержа́внѣйшемъ, вели́комъ гдⷭ҇рѣ на́шемъ і҆мпера́торѣ нїкола́ѣ а҆леѯа́ндровичѣ всеѧ̀ рѡссі́и: ѡ҆ держа́вѣ, побѣ́дѣ, пребыва́нїи, ми́рѣ, здра́вїи, спасе́нїи є҆гѡ̀, и҆ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ наипа́че поспѣши́ти и҆ пособи́ти є҆мꙋ̀ во всѣ́хъ, и҆ покори́ти под̾ но́зѣ є҆гѡ̀ всѧ́каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ сꙋпрꙋ́гѣ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ а҆леѯа́ндрѣ ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ ма́тери є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ марі́и ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ наслѣ́дникѣ є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рномъ гдⷭ҇рѣ цесаре́вичѣ и҆ вели́комъ кн҃зѣ геѡ́ргїи а҆леѯа́ндровичѣ, и҆ ѡ҆ все́мъ ца́рствꙋющемъ до́мѣ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ.

А҆́ще под̾ митрополі́томъ:

Є҆щѐ мо́лимсѧ и҆ ѡ҆ митрополі́тѣ на́шемъ [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же ѻ҆́бласть,] и҆ все́й во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тїи на́шей.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Си́це въ ко́емждо проше́нїи два̀, и҆лѝ трѝ и҆́мени глаго́лати.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ все́мъ и҆́хъ хрⷭ҇толюби́вомъ во́инствѣ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бл҃же́нныхъ и҆ приснопа́мѧтныхъ созда́телехъ ст҃ы́ѧ ѻ҆би́тели сеѧ̀ и҆ ѡ҆ всѣ́хъ преждепочи́вшихъ ѻ҆ц҃ѣ́хъ и҆ бра́тїѧхъ, здѣ̀ лежа́щихъ и҆ повсю́дꙋ правосла́вныхъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ми́лости, жи́зни, ми́рѣ, здра́вїи, спасе́нїи, посѣще́нїи, проще́нїи и҆ ѡ҆ставле́нїи грѣхѡ́въ рабѡ́въ бж҃їихъ, бра́тїи ст҃ы́ѧ ѻ҆би́тели сеѧ̀.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ плодоносѧ́щихъ и҆ добродѣ́ющихъ во ст҃ѣ́мъ и҆ всечестнѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, трꙋжда́ющихсѧ, пою́щихъ и҆ предстоѧ́щихъ лю́дехъ, ѡ҆жида́ющихъ ѿ тебѐ вели́кїѧ и҆ бога́тыѧ млⷭ҇ти.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Возглаша́етъ сщ҃е́нникъ:

Ꙗ҆́кѡ ми́лостивъ и҆ человѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же: Сподо́би, гдⷭ҇и, въ ве́черъ се́й:

Дїа́конъ: И҆спо́лнимъ вече́рнюю моли́твꙋ на́шꙋ гдⷭ҇ви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ве́чера всегѡ̀ соверше́нна, свѧ́та, ми́рна и҆ безгрѣ́шна, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

А҆́гг҃ла ми́рна, вѣ́рна наста́вника, храни́телѧ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Проще́нїѧ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

До́брыхъ и҆ поле́зныхъ дꙋша́мъ на́шымъ, и҆ ми́ра мі́рови, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ покаѧ́нїи сконча́ти, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Хрⷭ҇тїа́нскїѧ кончи́ны живота̀ на́шегѡ, безболѣ́знены, непосты́дны, ми́рны и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇то́вѣ про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

И҆ сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дх҃ови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Главы̑ на́шѧ гдⷭ҇ви прикло́нимъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Моли́тва главоприклоне́нїѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, приклони́вый нб҃са̀ и҆ соше́дый на спасе́нїе ро́да человѣ́ческагѡ, при́зри на рабы̑ твоѧ̑, и҆ на достоѧ́нїе твоѐ. тебѣ́ бо стра́шномꙋ и҆ чл҃вѣколю́бцꙋ сꙋдїѝ, твоѝ рабѝ поклони́ша главы̑, своѧ̑ же покори́ша вы̑ѧ, не ѿ человѣ̑къ ѡ҆жида́юще по́мощи, но твоеѧ̀ просѧ́ще ми́лости, и҆ твоегѡ̀ ча́юще спасе́нїѧ: ꙗ҆̀же сохранѝ на всѧ́кое вре́мѧ, и҆ по настоѧ́щемъ ве́черѣ и҆ въ приходѧ́щꙋю но́щь, ѿ всѧ́кагѡ врага̀, ѿ всѧ́кагѡ проти́внагѡ дѣ́йства дїа́вольскагѡ, и҆ ѿ помышле́нїй сꙋ́етныхъ, и҆ воспомина́нїй лꙋка́выхъ.

Та́же возглаша́етъ сщ҃е́нникъ:

Бꙋ́ди держа́ва црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀ благослове́на и҆ препросла́влена, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же и҆схо́димъ въ притво́ръ, пою́ще стїхи́рꙋ хра́ма и҆лѝ пра́здника, соверша́юще лїті́ю. Сщ҃е́нникъ же и҆ дїа́конъ съ кади́льницею и҆схо́дѧтъ вкꙋ́пѣ сѣ́верною страно́ю, пред̾и́дꙋтъ же и҆̀мъ со двѣма̀ лампа́дома: ст҃ы̑мъ же две́ремъ затворє́нымъ сꙋ́щымъ.

Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

И҆ по си́хъ глаго́летъ дїа́конъ, а҆́ще ли нѣ́сть дїа́кона, сщ҃е́нникъ, мл҃твы сїѧ̑:

Спасѝ бж҃е лю́ди твоѧ̑, и҆ благословѝ достоѧ́нїе твоѐ: посѣтѝ мі́ръ тво́й ми́лостїю и҆ щедро́тами, возвы́си ро́гъ хрⷭ҇тїа́нъ правосла́вныхъ, и҆ низпослѝ на ны̀ ми́лѡсти твоѧ̑ бѡга́тыѧ, моли́твами всепречⷭ҇тыѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и: си́лою чⷭ҇тна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀: предста́тельствы чⷭ҇тны́хъ нбⷭ҇ныхъ си́лъ безпло́тныхъ: чⷭ҇тна́гѡ, сла́внагѡ проро́ка, предте́чи и҆ крⷭ҇ти́телѧ і҆ѡа́нна: ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ: и҆̀же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, и҆ вселе́нскихъ вели́кихъ ᲂу҆чи́телей и҆ ст҃и́телей, васі́лїа вели́кагѡ, григо́рїа бг҃осло́ва и҆ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ: и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ нїкола́а а҆рхїепⷭ҇кпа, мѷрлѷкі́йскагѡ чꙋдотво́рца: и҆̀же во ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ меѳо́дїа и҆ кѷрі́лла, ᲂу҆чи́телей слове́нскихъ: ст҃а́гѡ равноапо́стольнагѡ вели́кагѡ кн҃зѧ влади́мїра: и҆̀же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ всеѧ̀ рѡссі́и чꙋдотво́рцевъ, петра̀, а҆леѯі́а, і҆ѡ́ны и҆ фїлі́ппа: ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ добропобѣ́дныхъ мꙋ́ченикѡвъ: преподо́бныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, ст҃ы́хъ и҆ пра́ведныхъ бг҃оѻц҃ъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны, и҆ ст҃а́гѡ [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́сть хра́мъ] и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ. мо́лимъ тѧ̀ многоми́лостиве гдⷭ҇и, ᲂу҆слы́ши на́съ грѣ́шныхъ молѧ́щихсѧ тебѣ̀, и҆ поми́лꙋй на́съ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃.

Дїа́конъ: Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ, самодержа́внѣйшемъ, вели́комъ гдⷭ҇рѣ на́шемъ і҆мпера́торѣ нїкола́ѣ а҆леѯа́ндровичѣ всеѧ̀ рѡссі́и, ѡ҆ держа́вѣ, побѣ́дѣ, пребыва́нїи, ми́рѣ, здра́вїи, спасе́нїи є҆гѡ̀, и҆ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ наипа́че поспѣши́ти и҆ пособи́ти є҆мꙋ̀ во всѣ́хъ, и҆ покори́ти под̾ но́зѣ є҆гѡ̀ всѧ́каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ сꙋпрꙋ́гѣ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ а҆леѯа́ндрѣ ѳео́дѡровнѣ.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ма́тери є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ мр҃і́и ѳео́дѡровнѣ.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ наслѣ́дникѣ є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рномъ гдⷭ҇рѣ цесаре́вичѣ и҆ вели́комъ кн҃зѣ геѡ́ргїи а҆леѯа́ндровичѣ, и҆ ѡ҆ все́мъ ца́рствꙋющемъ до́мѣ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, л҃.

Дїа́конъ: Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ, [та́же, ѡ҆ є҆пⷭ҇кпѣ на́шемъ и҆́мⷬ҇къ, а҆́ще є҆́сть: а҆́ще ли ѻ҆би́тель, и҆ ѡ҆ а҆рхїмандрі́тѣ на́шемъ и҆́мⷬ҇къ:] и҆ ѡ҆ все́мъ во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тствѣ на́шемъ, и҆ ѡ҆ всѧ́кой дꙋшѝ хрⷭ҇тїа́нстѣй, скорбѧ́щей же и҆ ѡ҆ѕло́бленнѣй, ми́лости бж҃їи и҆ по́мощи тре́бꙋющей. ѡ҆ покрове́нїи ст҃а́гѡ до́мꙋ сегѡ̀, и҆ живꙋ́щихъ въ не́мъ. ѡ҆ ми́рѣ, и҆ состоѧ́нїи всегѡ̀ мі́ра. ѡ҆ бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й. ѡ҆ спасе́нїи и҆ по́мощи со тща́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ трꙋжда́ющихсѧ и҆ слꙋжа́щихъ ѻ҆тє́цъ и҆ бра́тїй на́шихъ. ѡ҆ ѡ҆ста́вльшихсѧ, и҆ во ѿше́ствїи сꙋ́щихъ. ѡ҆ и҆сцѣле́нїи въ не́мощехъ лежа́щихъ. ѡ҆ ᲂу҆спе́нїи, ѡ҆сла́бѣ, блаже́нной па́мѧти, и҆ ѡ҆ ѡ҆ставле́нїи грѣхѡ́въ всѣ́хъ преждеѿше́дшихъ ѻ҆тє́цъ и҆ бра́тїй на́шихъ, здѣ̀ лежа́щихъ и҆ повсю́дꙋ правосла́вныхъ. ѡ҆ и҆збавле́нїи плѣне́нныхъ, и҆ ѡ҆ бра́тїѧхъ на́шихъ во слꙋ́жбахъ сꙋ́щихъ, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ слꙋжа́щихъ и҆ слꙋжи́вшихъ во ст҃ѣ́й ѻ҆би́тели се́й, рце́мъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, н҃.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ є҆́же сохрани́тисѧ гра́дꙋ семꙋ̀, и҆ ст҃ѣ́й ѻ҆би́тели се́й, и҆ всѧ́комꙋ гра́дꙋ и҆ странѣ̀ ѿ гла́да, гꙋби́тельства, трꙋ́са, пото́па, ѻ҆гнѧ̀, меча̀, наше́ствїѧ и҆ноплеме́нникѡвъ, и҆ междоꙋсо́бныѧ бра́ни: ѡ҆ є҆́же ми́лостивꙋ и҆ благоꙋвѣ́тливꙋ бы́ти бл҃го́мꙋ и҆ чл҃вѣколюби́вомꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ѿврати́ти всѧ́кїй гнѣ́въ на ны̀ дви́жимый, и҆ и҆зба́вити ны̀ ѿ належа́щагѡ и҆ пра́веднагѡ своегѡ̀ преще́нїѧ, и҆ поми́ловати ны̀.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ и҆ ѡ҆ є҆́же ᲂу҆слы́шати гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ гла́съ моле́нїѧ на́съ грѣ́шныхъ, и҆ поми́ловати на́съ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Та́же помина́етъ ꙗ҆̀же хо́щетъ, живы̑ѧ и҆ мє́ртвыѧ, та́йнѡ.

Та́же: Оу҆слы́ши ны̀ бж҃е сп҃си́телю на́шъ, ᲂу҆пова́нїе всѣ́хъ концє́въ землѝ и҆ сꙋ́щихъ въ мо́ри дале́че, и҆ ми́лостивъ, ми́лостивъ бꙋ́ди, влⷣко, ѡ҆ грѣсѣ́хъ на́шихъ, и҆ поми́лꙋй ны̀.

Ми́лостивъ бо и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же глаго́летъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Дїа́конъ: Главы̑ на́шѧ гдⷭ҇ви прикло́нимъ.

И҆ всѣ̑мъ прикло́ншымъ главы̑ и҆ на зе́млю прини́кшымъ, мо́литсѧ сщ҃е́нникъ велегла́снѡ:

Влⷣко многомлⷭ҇тиве гдⷭ҇и, і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, моли́твами всепречⷭ҇тыѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и: си́лою чⷭ҇тна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀: предста́тельствы честны́хъ нб҃е́сныхъ си́лъ безпло́тныхъ: чⷭ҇тна́гѡ сла́внагѡ проро́ка, предте́чи и҆ крⷭ҇ти́телѧ і҆ѡа́нна: ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆по́стѡлъ: ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ добропобѣ́дныхъ мꙋ́ченикѡвъ: прпⷣбныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ: и҆̀же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ и҆ вселе́нскихъ вели́кихъ ᲂу҆чи́телей и҆ ст҃и́телей, васі́лїа вели́кагѡ, григо́рїа бг҃осло́ва и҆ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ: и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ нїкола́а а҆рхїепⷭ҇кпа, мѷрлѷкі́йскагѡ чꙋдотво́рца: и҆̀же во ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ меѳо́дїа и҆ кѷрі́лла, ᲂу҆чи́телей слове́нскихъ: ст҃а́гѡ равноапо́стольнагѡ вели́кагѡ кн҃зѧ влади́мїра: и҆̀же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, всеѧ̀ рѡссі́и чꙋдотво́рцєвъ, петра̀, а҆леѯі́а, і҆ѡ́ны и҆ фїлі́ппа: ст҃ы́хъ и҆ пра́ведныхъ бг҃оѻц҃ъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны, и҆ ст҃а́гѡ [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́сть хра́мъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ, бл҃гопрїѧ́тнꙋ сотворѝ моли́твꙋ на́шꙋ, да́рꙋй на́мъ ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїй на́шихъ, покры́й на́съ кро́вомъ крилꙋ̀ твое́ю, ѿженѝ ѿ на́съ всѧ́каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та, ᲂу҆мирѝ на́шꙋ жи́знь: гдⷭ҇и, поми́лꙋй на́съ, и҆ мі́ръ тво́й, и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Та́же начина́емъ стїхи̑ры стїхо́вны, и҆ пою́ще вхо́димъ въ хра́мъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бчⷣенъ. Та́же, Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: Трист҃о́е. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Возглаша́етъ сщ҃е́нникъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

И҆ мы̀ ѿпꙋсти́тельный тропа́рь: Бцⷣе дв҃о: глаго́лемъ три́жды.

Предлага́ютсѧ же на ᲂу҆гото́ванномъ столѣ̀ ра́ди бл҃гослове́нїѧ пѧ́ть хлѣ́бѡвъ, пшени́ца, и҆ два̀ сосꙋ̑да на сїѐ ᲂу҆стрѡ́енныѧ: є҆ди́нъ и҆спо́лненъ вїна̀ ѿ плода̀ ло́знагѡ, дрꙋгі́й же є҆ле́а. Дїа́конъ же кади́тъ ѻ҆́крестъ стола̀, и҆ настоѧ́телѧ то́кмѡ, и҆ і҆ере́а. І҆ере́й же взе́мъ є҆ди́нъ хлѣ́бъ, зна́менꙋетъ и҆́мъ про́чыѧ хлѣ́бы, и҆ глаго́летъ моли́твꙋ сїю̀ велегла́снѡ:

Є҆гда̀ глаго́летъ: са́мъ благословѝ, тогда̀ десни́цею ᲂу҆казꙋ́етъ на предложє́нныѧ хлѣ́бы, пшени́цꙋ, вїно̀ и҆ є҆ле́й.

Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, бл҃гослови́вый пѧ́ть хлѣ́бѡвъ и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ насы́тивый, са́мъ бл҃гословѝ и҆ хлѣ́бы сїѧ̑, пшени́цꙋ, вїно̀ и҆ є҆ле́й: и҆ ᲂу҆мно́жи сїѧ̑ во ст҃ѣ́й ѻ҆би́тели се́й, и҆ во все́мъ мі́рѣ твое́мъ, и҆ вкꙋша́ющыѧ ѿ ни́хъ вѣ̑рныѧ ѡ҆свѧтѝ. Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бл҃гословлѧ́ѧй и҆ ѡ҆сщ҃а́ѧй всѧ́чєскаѧ, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ всест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ по а҆ми́нѣ, а҆́бїе: Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не блгⷭ҇ве́но ѿ ны́нѣ и҆ до вѣ́ка. три́жды. И҆ глаго́лемъ: Бл҃гословлю̀ гдⷭ҇а на всѧ́кое вре́мѧ: да́же до не лиша́тсѧ всѧ́кагѡ бла́га.

Сщ҃е́нникъ же ѿше́дъ стои́тъ пред̾ ст҃ы́ми две́рьми, зрѧ̀ къ за́падꙋ. По и҆сполне́нїи же ѱалма̀, сщ҃е́нникъ къ наро́дꙋ глаго́летъ:

Бл҃гослове́нїе гдⷭ҇не на ва́съ, тогѡ̀ бл҃года́тїю и҆ человѣколю́бїемъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

И҆ а҆́бїе полага́етсѧ чте́нїе.

Вѣ́домо же бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́нный хлѣ́бъ є҆́сть помога́тельный ѿ всѧ́кихъ ѕѡ́лъ, а҆́ще съ вѣ́рою прїе́млетсѧ.

Оу҆вѣща́нїе:

И҆ сѐ тебѣ̀ вѣ́домо бꙋ́ди, ѽ і҆ере́е! и҆ блюдѝ, да сохрани́ши: є҆ле́й се́й бл҃гослове́нный второ́е да не бл҃гослови́ши, ни вїно̀, ни пшени́цꙋ, нижѐ хлѣ́бы на второ́мъ бдѣ́нїи: но а҆́ще вельмѝ ма́лѡ, нѡ́ваѧ не ᲂу҆̀ бл҃гословє́ннаѧ представлѧ́й. є҆ле́й же се́й, є҆го́же бл҃гослови́лъ є҆сѝ, а҆́ще є҆́сть і҆кѡноста́съ, на цѣлова́нїи ѻ҆́браза, лю́ди зна́менай. мо́жеши же и҆ въ бра́шнахъ снѣ́сти: вїно́ же и҆спи́ти со бл҃гоговѣ́нїемъ, ѻ҆ба́че ꙗ҆́коже бл҃гословє́наѧ. хлѣ́бы же на раздаѧ́нїи дѡры̀ раздроби́въ раздава́й, и҆лѝ въ домꙋ̀ че́стнѡ на трапе́зѣ пре́жде ѻ҆́бщихъ бра́шенъ ꙗ҆́ждь: пшени́цꙋ же и҆лѝ сѣ́й, и҆лѝ со и҆но́ю и҆змелѝ, и҆ съ благодаре́нїемъ и҆ждивѝ. Лїтꙋргиса́ти же си́ми хлѣ́бами, и҆лѝ вїно́мъ, да не де́рзнеши, по пра́вилꙋ номоканѡ́нномꙋ ѡ҆ свѧщеннодѣ́йствїи.

Во и҆ны́ѧ же днѝ, а҆́ще нѣ́сть пра́зднества комꙋ̀, твори́тсѧ на вече́рни си́це:

По вели́кой є҆ктенїѝ каѳі́сма рѧдова́ѧ, и҆ по каѳі́смѣ є҆ктенїа̀ ма́лаѧ. И҆ на Гдⷭ҇и воззва́хъ, стїхи̑ры. Свѣ́те ти́хїй: и҆ прокі́менъ днѐ: и҆лѝ, А҆ллилꙋ́їа.

Та́же, Сподо́би, гдⷭ҇и, въ ве́черъ се́й:

И҆ є҆ктенїа̀: И҆спо́лнимъ вече́рнюю моли́твꙋ на́шꙋ:

И҆ на стїхо́внѣ стїхи̑ры: и҆ Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: Трист҃о́е. И҆ тропарѝ по ᲂу҆ста́вꙋ чи́на. И҆ пото́мъ є҆ктенїа̀: Поми́лꙋй на́съ бж҃е: По возгла́сѣ же і҆ере́й глаго́летъ: Премꙋ́дрость. Ли́къ же: Бл҃гословѝ. І҆ере́й: Сы́й бл҃гослове́нъ:

Ли́къ: Оу҆твердѝ бж҃е, бл҃гочести́вѣйшаго, самодержа́внѣйшаго, вели́каго гдⷭ҇рѧ на́шего і҆мпера́тора нїкола́ѧ а҆леѯа́ндровича, и҆ ст҃ꙋ́ю правосла́внꙋю вѣ́рꙋ, правосла́вныхъ хрїстїа́нъ, во вѣ́къ вѣ́ка.

І҆ере́й: Прест҃а́ѧ бцⷣе, спасѝ на́съ.

Ли́къ: Честнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ:

І҆ере́й: Сла́ва тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Ли́къ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

І҆ере́й же, ѡ҆брати́всѧ ѡ҆ ст҃ы́хъ двере́й на за́падъ къ лю́демъ, глаго́летъ ѿпꙋ́стъ, и҆ помина́етъ ст҃а́го, є҆мꙋ́же слꙋ́жба пое́тсѧ.

И҆ ли́къ пое́тъ многолѣ́тїе.

Послѣ́дованїе ᲂу҆́трени.

А҆́ще ᲂу҆́бѡ є҆́сть вели́каѧ четыредесѧ́тница, по є҆́же бл҃гослови́ти і҆ере́ю, начина́емъ:

Трист҃о́е. Прест҃а́ѧ трⷪ҇це: Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, в҃і. Прїиди́те поклони́мсѧ: три́жды, и҆ два̀ ѱалма̀:

А҆́ще же нѝ, по бл҃гослове́нїи: Прїиди́те поклони́мсѧ: три́жды, и҆ ѱалмы̀:

Оу҆слы́шитъ тѧ̀ гдⷭ҇ь: и҆, Гдⷭ҇и, си́лою твое́ю: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Трист҃о́е. Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво: Та́же, тропарѝ: Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑: Сла́ва: Вознесы́йсѧ на крⷭ҇тъ: И҆ ны́нѣ: Предста́тельство стра́шное:

Та́же глаго́летъ і҆ере́й:

Поми́лꙋй на́съ бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши, и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ, самодержа́внѣйшемъ, вели́комъ гдⷭ҇рѣ на́шемъ і҆мпера́торѣ нїкола́ѣ а҆леѯа́ндровичѣ, всеѧ̀ рѡссі́и и҆ ѡ҆ сꙋпрꙋ́гѣ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ а҆леѯа́ндрѣ ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ ма́тери є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ марі́и ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ наслѣ́дникѣ є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рномъ гдⷭ҇рѣ цесаре́вичѣ и҆ вели́комъ кн҃зѣ геѡ́ргїи а҆леѯа́ндровичѣ, и҆ ѡ҆ все́мъ ца́рствꙋющемъ до́мѣ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ за всю̀ бра́тїю, и҆ за всѧ̑ хрⷭ҇тїа́ны.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ ми́лостивъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ а҆́бїе глаго́летъ: И҆́менемъ гдⷭ҇нимъ бл҃гословѝ ѻ҆́ч҃е.

І҆ере́й же возглаша́етъ: Сла́ва ст҃ѣ́й, и҆ є҆диносꙋ́щнѣй, и҆ животворѧ́щей, и҆ нераздѣ́льнѣй трⷪ҇цѣ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же глаго́лемъ шестоѱа́лмїе, со всѧ́кимъ внима́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ, ꙗ҆́кѡ самомꙋ̀ собесѣ́дꙋюще хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ неви́димѡ, и҆ молѧ́ще ѡ҆ грѣсѣ́хъ на́шихъ. По трїе́хъ же ѱалмѣ́хъ і҆ере́й глаго́летъ мл҃твы ᲂу҆́трєннїѧ, стоѧ́й непокрове́нъ пред̾ ст҃ы́ми две́рьми.

Мл҃тва пе́рваѧ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, возста́вившаго на́съ ѿ ло́жей на́шихъ, и҆ вложи́вшаго во ᲂу҆ста̀ на́ша сло́во хвале́нїѧ, є҆́же покланѧ́тисѧ, и҆ призыва́ти и҆́мѧ твоѐ ст҃о́е, и҆ мо́лимсѧ твои́мъ щедро́тамъ, и҆̀хже всегда̀ ᲂу҆потреблѧ́лъ є҆сѝ ѡ҆ на́шей жи́зни: и҆ ны́нѣ послѝ по́мощь твою̀ на предстоѧ́щыѧ пред̾ лице́мъ ст҃ы́ѧ сла́вы твоеѧ̀, и҆ ѡ҆жида́ющыѧ ѿ тебѐ бога́тыѧ ми́лости, и҆ да́ждь и҆̀мъ, со стра́хомъ и҆ любо́вїю всегда̀ тебѣ̀ слꙋжа́щымъ, хвали́ти не и҆сповѣди́мꙋю твою̀ бл҃гость.

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва втора́ѧ:

Ѿ но́щи ᲂу҆́тренюетъ дꙋ́хъ на́шъ къ тебѣ̀ бж҃е на́шъ, занѐ свѣ́тъ повелѣ̑нїѧ твоѧ̑ на землѝ. пра́вдꙋ и҆ ст҃ы́ню соверша́ти во стра́сѣ твое́мъ вразꙋмѝ ны̀, тебе́ бо сла́вимъ, вои́стиннꙋ сꙋ́щаго бг҃а на́шего: приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ, и҆ ᲂу҆слы́ши ны̀, и҆ помѧнѝ гдⷭ҇и сꙋ́щыѧ и҆ молѧ́щыѧсѧ съ на́ми всѧ̑ по и҆́мени, и҆ спасѝ ѧ҆̀ си́лою твое́ю, бл҃гословѝ лю́ди твоѧ̑, и҆ ѡ҆ст҃ѝ достоѧ́нїе твоѐ: ми́ръ мі́рови твоемꙋ̀ да́рꙋй, цр҃квамъ твои́мъ, сщ҃е́нникѡмъ, і҆мпера́торꙋ на́шемꙋ, всѣ̑мъ лю́демъ твои́мъ.

Ꙗ҆́кѡ бл҃гослови́сѧ и҆ просла́висѧ всечⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва тре́тїѧ:

Ѿ но́щи ᲂу҆́тренюетъ дꙋ́хъ на́шъ къ тебѣ̀ бж҃е, занѐ свѣ́тъ повелѣ̑нїѧ твоѧ̑. наꙋчѝ на́съ бж҃е пра́вдѣ твое́й, за́повѣдемъ твои̑мъ и҆ ѡ҆правда́нїємъ твои̑мъ. просвѣтѝ ѻ҆́чи мы́слей на́шихъ, да не когда̀ ᲂу҆́снемъ во грѣсѣ́хъ въ сме́рть. ѿженѝ всѧ́кїй мра́къ ѿ серде́цъ на́шихъ. да́рꙋй на́мъ со́лнце пра́вды, и҆ ненавѣ́тнꙋ жи́знь на́шꙋ соблюдѝ печа́тїю ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а. и҆спра́ви стопы̑ на́шѧ на пꙋ́ть ми́ра. да́ждь на́мъ ви́дѣти ᲂу҆́тро и҆ де́нь въ ра́дованїи, да тебѣ̀ ᲂу҆́трєннїѧ возсыла́емъ моли̑твы.

Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва четве́ртаѧ:

Влⷣко бж҃е ст҃ы́й и҆ непостижи́мый, рекі́й и҆з̾ тмы̀ свѣ́тꙋ возсїѧ́ти, ᲂу҆поко́ивый на́съ въ нощнѣ́мъ снѣ̀, и҆ возста́вивый къ славосло́вїю и҆ мольбѣ̀ твоеѧ̀ бл҃гости: ᲂу҆молѧ́емь ѿ своегѡ̀ тѝ бл҃гоꙋтро́бїѧ, прїимѝ на́съ и҆ ны́нѣ покланѧ́ющихсѧ тебѣ̀ и҆ по си́лѣ бл҃годарѧ́щихъ тѧ̀, и҆ да́рꙋй на́мъ всѧ̑, ꙗ҆̀же ко спасе́нїю, прошє́нїѧ: покажи́ ны сы́ны свѣ́та и҆ днѐ, и҆ наслѣ́дники вѣ́чныхъ твои́хъ бла̑гъ. помѧнѝ гдⷭ҇и, во мно́жествѣ щедро́тъ твои́хъ, и҆ всѧ̑ лю́ди твоѧ̑, сꙋ́щыѧ и҆ молѧ́щыѧсѧ съ на́ми, и҆ всю̀ бра́тїю на́шꙋ, ꙗ҆̀же на землѝ, на мо́ри, на всѧ́комъ мѣ́стѣ влⷣчествїѧ твоегѡ̀, тре́бꙋющихъ твоегѡ̀ чл҃вѣколю́бїѧ и҆ по́мощи, и҆ всѣ̑мъ пода́й вели́кꙋю твою̀ млⷭ҇ть: да спасе́ни дꙋше́ю же и҆ тѣ́ломъ всегда̀ пребыва́юще, съ дерзнове́нїемъ сла́вимъ чꙋ́дное и҆ бл҃гослове́нное и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ми́лости, щедро́тъ и҆ человѣколю́бїѧ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва пѧ́таѧ:

Бл҃ги́хъ сокро́вище, и҆сто́чниче приснотекꙋ́щїй, ѻ҆́ч҃е ст҃ы́й, чꙋдотво́рче, всеси́льне и҆ вседержи́телю, всѝ тебѣ̀ покланѧ́емсѧ, и҆ тебѣ̀ мо́лимсѧ, твоѧ̑ ми́лѡсти и҆ твоѧ̑ щедрѡ́ты призыва́юще на по́мощь и҆ застꙋпле́нїе на́шегѡ смире́нїѧ: помѧнѝ гдⷭ҇и твоѧ̑ рабы̑, прїимѝ всѣ́хъ на́съ ᲂу҆́трєннѧѧ молє́нїѧ, ꙗ҆́кѡ кади́ло пред̾ тобо́ю, и҆ да ни є҆ди́наго ѿ на́съ неискꙋ́сна сотвори́ши, но всѧ̑ ны̀ снабдѝ щедро́тами твои́ми. помѧнѝ гдⷭ҇и, бдѧ́щыѧ и҆ пою́щыѧ во сла́вꙋ твою̀, и҆ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а и҆ бг҃а на́шегѡ, и҆ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а: и҆ бꙋ́ди тѣ̑мъ помо́щникъ и҆ застꙋ́пникъ, прїимѝ и҆́хъ мольбы̑ въ пренебе́сный и҆ мы́сленный тво́й же́ртвенникъ.

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва шеста́ѧ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀, гдⷭ҇и бж҃е спасе́нїй на́шихъ, ꙗ҆́кѡ всѧ̑ твори́ши во бл҃годѣ́тельство жи́зни на́шеѧ, да всегда̀ къ тебѣ̀ взира́емъ сп҃сꙋ и҆ бл҃годѣ́телю дꙋ́шъ на́шихъ: ꙗ҆́кѡ препоко́илъ є҆сѝ на́съ въ мимоше́дшее но́щи число̀, и҆ воздви́глъ є҆сѝ ны̀ ѿ ло́жей на́шихъ, и҆ поста́вилъ є҆сѝ въ поклоне́нїе чⷭ҇тна́гѡ и҆́мене твоегѡ̀. тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀, гдⷭ҇и: да́ждь на́мъ бл҃года́ть и҆ си́лꙋ, да сподо́бимсѧ пѣ́ти тебѣ̀ разꙋ́мнѡ и҆ моли́тисѧ непреста́ннѡ, во стра́сѣ и҆ тре́петѣ своѐ спасе́нїе содѣ́ловающе, застꙋпле́нїемъ хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀. помѧнѝ, гдⷭ҇и, и҆ въ нощѝ къ тебѣ̀ вопїю́щыѧ, ᲂу҆слы́ши ѧ҆̀ и҆ поми́лꙋй, и҆ сокрꙋшѝ под̾ но́зѣ и҆́хъ неви̑димыѧ и҆ бори́тєльныѧ врагѝ.

Ты́ бо є҆сѝ цр҃ь ми́ра, и҆ сп҃съ дꙋ́шъ на́шихъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, А҆ми́нь.

Мл҃тва седма́ѧ:

Бж҃е и҆ ѻ҆́ч҃е гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, возста́вивый ны̀ ѿ ло́жей на́шихъ и҆ собра́вый ны̀ въ ча́съ моли́твы, да́ждь на́мъ блгⷣть во ѿверзе́нїе ᲂу҆́стъ на́шихъ, и҆ прїимѝ на̑ша по си́лѣ благодарє́нїѧ, и҆ наꙋчи́ ны ѡ҆правда́нїємъ твои̑мъ: занѐ помоли́тисѧ, ꙗ҆́коже подоба́етъ, не вѣ́мы, а҆́ще не ты̀ гдⷭ҇и, ст҃ы́мъ твои́мъ дх҃омъ наста́виши ны̀. тѣ́мже мо́лимсѧ тебѣ̀, а҆́ще что̀ согрѣши́хомъ да́же до настоѧ́щагѡ часа̀, сло́вомъ, и҆лѝ дѣ́ломъ, и҆лѝ помышле́нїемъ, во́лею и҆лѝ нево́лею, ѡ҆ста́ви, простѝ: а҆́ще бо беззакѡ́нїѧ на́зриши гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, кто̀ постои́тъ; ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ тебѐ и҆збавле́нїе є҆́сть: ты̀ є҆сѝ є҆ди́нъ ст҃ы́й, помо́щникъ держа́вный, защи́титель жи́зни на́шеѧ, и҆ ѡ҆ тебѣ̀ пѣ́нїе на́ше всегда̀.

Бꙋ́ди держа́ва црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀ бл҃гослове́на и҆ препросла́влена, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а: ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва ѻ҆сма́ѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, со́нное ᲂу҆ны́нїе ѿгна́вый ѿ на́съ и҆ сопризва́вый ны̀ зва́нїемъ ст҃ы́мъ, є҆́же и҆ въ нощѝ воздѣва́ти рꙋ́ки на́шѧ, и҆ и҆сповѣ́датисѧ тебѣ̀ ѡ҆ сꙋдьба́хъ пра́вды твоеѧ̀: прїимѝ мольбы̑ на́шѧ, молє́нїѧ, и҆сповѣ̑данїѧ, нощны̑ѧ слꙋ̑жбы, и҆ да́рꙋй на́мъ бж҃е, вѣ́рꙋ непосты́днꙋ, наде́ждꙋ и҆звѣ́стнꙋ, любо́вь нелицемѣ́рнꙋ, бл҃гословѝ на́шѧ вхо́ды и҆ и҆схо́ды, дѣѧ̑нїѧ, дѣла̀, словеса̀, помышлє́нїѧ, и҆ да́ждь на́мъ пости́гнꙋти въ нача́ло днѐ, хва́лѧщымъ, пою́щымъ, бл҃гословѧ́щымъ твоеѧ̀ неизрече́нныѧ бл҃госты́ни бл҃гость.

Ꙗ҆́кѡ бл҃гослови́сѧ всест҃о́е и҆́мѧ твоѐ, и҆ просла́висѧ црⷭ҇тво твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва девѧ́таѧ:

Возсїѧ́й въ сердца́хъ на́шихъ, чл҃вѣколю́бче влⷣко, твоегѡ̀ бг҃оразꙋ́мїѧ нетлѣ́нный свѣ́тъ, и҆ мы̑сленныѧ на́шѧ ѿве́рзи. ѻ҆́чи во є҆ѵⷢ҇льскихъ твои́хъ проповѣ́данїй разꙋмѣ́нїе: вложѝ въ на́съ и҆ бл҃же́нныхъ твои́хъ за́повѣдей стра́хъ, да плотскі̑ѧ по́хѡти всѧ̑ попра́вше, дꙋхо́вное жи́тельство про́йдемъ, всѧ̑ ко бл҃гоꙋгожде́нїю твоемꙋ̀ и҆ мꙋ́дрствꙋюще и҆ дѣ́юще.

Ты́ бо є҆сѝ просвѣще́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ и҆ всест҃ы́мъ и҆ благи́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва десѧ́таѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, покаѧ́нїемъ ѡ҆ставле́нїе человѣ́кѡмъ дарова́вый, и҆ во ѻ҆́бразъ на́мъ позна́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ и҆сповѣ́данїѧ, проро́ка дв҃да покаѧ́нїе къ проще́нїю показа́вый, са́мъ влⷣко, во мнѡ́гаѧ ны̀ и҆ вели̑каѧ па́дшыѧ согрѣшє́нїѧ, поми́лꙋй по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, и҆ по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ ѡ҆чи́сти беззакѡ́нїѧ на̑ша: ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ согрѣши́хомъ гдⷭ҇и, и҆ безвѣ̑стнаѧ и҆ та̑йнаѧ се́рдца человѣ́ческагѡ вѣ́дꙋщемꙋ, и҆ є҆ди́номꙋ и҆мꙋ́щемꙋ вла́сть ѡ҆ставлѧ́ти грѣхѝ. се́рдце же чи́сто созда́въ въ на́съ, и҆ дх҃омъ влⷣчнимъ ᲂу҆тверди́въ на́съ, и҆ ра́дость спасе́нїѧ твоегѡ̀ сказа́въ на́мъ, не ѿри́ни на́съ ѿ лица̀ твоегѡ̀: но бл҃говолѝ ꙗ҆́кѡ бла́гъ и҆ человѣколю́бецъ, да́же до послѣ́днѧгѡ на́шегѡ и҆здыха́нїѧ, приноси́ти тебѣ̀ же́ртвꙋ пра́вды, и҆ возноше́нїе во ст҃ы́хъ твои́хъ же́ртвенницѣхъ.

Млⷭ҇тїю, и҆ щедро́тами, и҆ чл҃вѣколю́бїемъ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а, съ ни́мже блгⷭ҇ве́нъ є҆сѝ, со всест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва перваѧна́десѧть:

Бж҃е, бж҃е на́шъ, ᲂу҆́мныѧ и҆ словє́сныѧ соста́вивый си̑лы твое́ю во́лею, тѧ̀ мо́лимъ, и҆ тебѣ̀ ми́ли дѣ́емсѧ: прїимѝ на́ше по си́лѣ славосло́вїе, со всѣ́ми созда́нїи твои́ми, и҆ бога́тыми твоеѧ̀ бл҃гости возда́ждь дарова́ньми. ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ преклонѧ́етсѧ всѧ́кое колѣ́но нбⷭ҇ныхъ, и҆ земны́хъ, и҆ преиспо́днихъ, и҆ всѧ́кое дыха́нїе и҆ созда́нїе пое́тъ непостижи́мꙋю твою̀ сла́вꙋ: є҆ди́нъ бо є҆сѝ бг҃ъ и҆́стинный и҆ многомлⷭ҇тивый.

Ꙗ҆́кѡ тѧ̀ хва́лѧтъ всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва втораѧна́десѧть:

Хва́лимъ, пое́мъ, бл҃гослови́мъ, и҆ бл҃годари́мъ тѧ̀, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, ꙗ҆́кѡ преве́лъ є҆сѝ сѣ́нь нощнꙋ́ю, и҆ показа́лъ є҆сѝ на́мъ па́ки свѣ́тъ дневны́й. но мо́лимъ твою̀ бл҃гость, ѡ҆чи́сти грѣхѝ на́шѧ, и҆ прїимѝ моле́нїе на́ше вели́кимъ твои́мъ бл҃гоꙋтро́бїемъ: ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀ прибѣга́емъ млⷭ҇тивомꙋ и҆ всеси́льномꙋ бг҃ꙋ. возсїѧ́й въ сердца́хъ на́шихъ и҆́стинное сл҃нце пра́вды твоеѧ̀, просвѣтѝ ᲂу҆́мъ на́шъ, и҆ чꙋ̑вства всѧ̑ соблюдѝ, да ꙗ҆́кѡ во днѝ бл҃гоѻбра́знѡ ходѧ́ще пꙋте́мъ за́повѣдей твои́хъ, дости́гнемъ въ жи́знь вѣ́чнꙋю, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ тебѐ є҆́сть и҆сто́чникъ жи́зни, и҆ въ наслажде́нїи бы́ти сподо́бимсѧ непристꙋ́пнагѡ твоегѡ̀ свѣ́та.

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Та́же і҆ере́й и҆лѝ дїа́конъ глаго́летъ вели́кꙋю є҆ктенїю̀:

Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́рѣ, и҆ спасе́нїи дꙋ́шъ на́шихъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра, бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й, и҆ соедине́нїи всѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ, [и҆ ѡ҆ митрополі́тѣ на́шемъ, и҆́мⷬ҇къ, а҆́ще сꙋ́ть ѻ҆́бласть є҆гѡ̀,] честнѣ́мъ пресвѵ́терствѣ, во хрⷭ҇тѣ̀ дїа́конствѣ, ѡ҆ все́мъ при́чтѣ и҆ лю́дехъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ, самодержа́внѣйшемъ, вели́комъ гдⷭ҇рѣ на́шемъ і҆мпера́торѣ нїкола́ѣ а҆леѯа́ндровичѣ всеѧ̀ рѡссі́и: ѡ҆ сꙋпрꙋ́гѣ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ а҆леѯа́ндрѣ ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ ма́тери є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ марі́и ѳео́дѡровнѣ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ наслѣ́дникѣ є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рномъ гдⷭ҇рѣ цесаре́вичѣ и҆ вели́комъ кн҃зѣ геѡ́ргїи а҆леѯа́ндровичѣ, и҆ ѡ҆ все́мъ ца́рствꙋющемъ до́мѣ: ѡ҆ все́й пала́тѣ, и҆ во́инствѣ и҆́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ пособи́ти и҆ покори́ти под̾ но́зѣ и҆́хъ всѧ́каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ гра́дѣ се́мъ: [а҆́ще въ монастырѣ̀: Ѡ҆ ст҃ѣ́й ѻ҆би́тели се́й] всѧ́комъ гра́дѣ, странѣ̀, и҆ вѣ́рою живꙋ́щихъ въ ни́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ бл҃горастворе́нїи воздꙋ́хѡвъ, ѡ҆ и҆з̾ѻби́лїи плодѡ́въ земны́хъ, и҆ вре́менѣхъ ми́рныхъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ пла́вающихъ, пꙋтеше́ствꙋющихъ, недꙋ́гꙋющихъ, стра́ждꙋщихъ, плѣне́нныхъ, и҆ ѡ҆ спасе́нїи и҆́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ начина́ютъ пѣ́ти: Бг҃ъ гдⷭ҇ь и҆ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ, бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не. по гла́сꙋ днѐ тропарѧ̀.

Сті́хъ: И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇ви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ ми́лость є҆гѡ̀.

Сті́хъ: Ѡ҆быше́дше ѡ҆быдо́ша мѧ̀, и҆ и҆́менемъ гдⷭ҇нимъ противлѧ́хсѧ и҆̀мъ.

Сті́хъ: Не ᲂу҆мрꙋ̀, но жи́въ бꙋ́дꙋ, и҆ повѣ́мъ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ.

Сті́хъ: Ка́мень є҆го́же небрего́ша зи́ждꙋщїи, се́й бы́сть во главꙋ̀ ᲂу҆́гла: ѿ гдⷭ҇а бы́сть се́й, и҆ є҆́сть ди́венъ во ѻ҆чесѣ́хъ на́шихъ.

Пое́тсѧ же Бг҃ъ гдⷭ҇ь, четы́режды. Та́же, глаго́летсѧ тропа́рь слꙋчи́вшїйсѧ, два́жды, и҆ бг҃оро́диченъ въ то́йже гла́съ. И҆ а҆́ще слꙋча́тсѧ два̀ тропарѧ̑, всегда̀ пе́рвый глаго́летсѧ два́жды, та́же вторы́й, и҆ бг҃оро́диченъ. Пое́мꙋ же Бг҃ъ гдⷭ҇ь, ѿхо́дитъ канѡна́рхъ, и҆ стои́тъ посредѣ̀ хра́ма ѿкрове́нъ, и҆ глаго́летъ ти́хѡ вышепи̑санныѧ стїхѝ. Стои́тъ же та́мѡ, до́ндеже начнꙋ́тъ бг҃оро́диченъ. Та́же покланѧ́етсѧ на не́мже стои́тъ мѣ́стѣ. И҆ ѡ҆брати́всѧ покланѧ́етсѧ ликѡ́мъ, и҆ ѿхо́дитъ. Си́це твори́тъ, и҆ є҆гда̀ є҆́сть а҆ллилꙋ́їа. А҆́ще є҆́сть а҆ллилꙋ́їа, и҆лѝ вели́каѧ четыредесѧ́тница, по є҆ктенїѝ пое́мъ а҆ллилꙋ́їа, четы́режды, въ слꙋчи́вшїйсѧ гла́съ ѻ҆смогла́сника. Стїхи́ же глаго́лемъ сїѧ̑:

Сті́хъ а҃: Ѿ но́щи ᲂу҆́тренюетъ дꙋ́хъ мо́й къ тебѣ̀ бж҃е, занѐ свѣ́тъ повелѣ̑нїѧ твоѧ̑ на землѝ.

Сті́хъ в҃: Пра́вдѣ наꙋчи́тесѧ живꙋ́щїи на землѝ.

Сті́хъ г҃: За́висть прїи́метъ лю́ди ненака̑занныѧ.

Сті́хъ д҃: Приложѝ и҆̀мъ ѕла̀ гдⷭ҇и, приложѝ ѕла̀ сла̑внымъ землѝ.

И҆ тро́ичны гла́са. Посе́мъ же ѻ҆бы́чное стїхосло́вїе.

По и҆сполне́нїи же стїхосло́вїѧ, твори́тъ сщ҃е́нникъ ма́лꙋю є҆ктенїю̀:

Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Возглаша́етъ: Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

По в҃-мъ стїхосло́вїи: Па́ки и҆ па́ки:

Возглаше́нїе: Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

По непоро́чнахъ, и҆ по Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и:

Возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ бл҃гослови́сѧ и҆́мѧ твоѐ, и҆ просла́висѧ црⷭ҇тво твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ѵ҆пакоѝ. Степє́нны гла́са. Прокі́менъ воскре́сенъ.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ ст҃ъ є҆сѝ бж҃е на́шъ, и҆ во ст҃ы́хъ почива́еши, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Всѧ́кое дыха́нїе да хва́литъ гдⷭ҇а.

Сті́хъ: Хвали́те бг҃а во ст҃ы́хъ є҆гѡ̀, хвали́те є҆го̀ во ᲂу҆твержде́нїи си́лы є҆гѡ̀.

И҆ посе́мъ возглаша́етъ дїа́конъ:

И҆ ѡ҆ сподо́битисѧ на́мъ слы́шанїю ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа гдⷭ҇а бг҃а мо́лимъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость, про́сти ᲂу҆слы́шимъ ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа. И҆ сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ. Лю́дїе: И҆ дх҃ови твоемꙋ̀. И҆ а҆́бїе нано́ситъ: Ѿ и҆́мⷬ҇къ, ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа чте́нїе. Ли́къ: Сла́ва тебѣ̀ гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀. Дїа́конъ: Во́нмемъ. И҆ глаго́летъ ᲂу҆́треннее є҆ѵⷢ҇лїе, а҆́ще слꙋчи́тсѧ недѣ́лѧ. Та́же: Воскр҃се́нїе хрⷭ҇то́во: И҆ н҃-й ѱало́мъ.

По цѣлова́нїи же є҆ѵⷢ҇лїа, глаго́летъ дїа́конъ:

Спасѝ бж҃е лю́ди твоѧ̑, и҆ блгⷭ҇вѝ достоѧ́нїе твоѐ: и҆ прѡ́чаѧ ꙗ҆́коже въ лїті́и написа́сѧ.

Та́же глаго́летъ сщ҃е́нникъ возгла́снѡ:

Ми́лостїю и҆ щедро́тами и҆ чл҃вѣколю́бїемъ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

И҆ начина́емъ канѡ́ны: воскрⷭ҇нъ, крⷭ҇товоскре́сенъ, бцⷣы, и҆ мине́и. По г҃-й пѣ́сни твори́тъ сщ҃е́нникъ ма́лꙋю є҆ктенїю̀:

Па́ки и҆ па́ки: Застꙋпѝ, спасѝ: Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю:

Возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ:

Та́же сѣда́ленъ мине́и.

По ѕ҃-й пѣ́сни є҆ктенїа̀:

Па́ки и҆ па́ки: Застꙋпѝ, спасѝ: Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю:

Возглаша́етъ:

Ты́ бо є҆сѝ цр҃ь ми́ра, и҆ сп҃съ:

Конда́къ, и҆ і҆́косъ. И҆ чте́нїе въ сѷнаѯа́рїи.

По ѳ҃-й пѣ́сни, а҆́ще ᲂу҆́бѡ нѣ́сть недѣ́лѧ:

Досто́йно є҆́сть:

А҆́ще же є҆́сть недѣ́лѧ, по і҆рмосѣ̀ є҆ктенїа̀:

Па́ки и҆ па́ки: Застꙋпѝ, спасѝ: Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю:

Возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ тѧ̀ хва́лѧтъ всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Та́же: Ст҃ъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ.

Воскрⷭ҇ный є҆ѯапостїла́рїй, и҆ ст҃а́гѡ, а҆́ще пра́зднꙋетсѧ.

На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃: и҆ ꙾восто́чны꙾ (а҆нато́лїевы)д҃. Глаго́лемъ и҆ стїха̑ два̀:

Сті́хъ а҃: Воскреснѝ гдⷭ҇и бж҃е мо́й:

Сті́хъ в҃: И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ гдⷭ҇и:

Сла́ва, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ рѧдова́ѧ. И҆ ны́нѣ, Пребл҃гослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое.

Глаго́лемъ же и҆ тропарѝ по ѻ҆бы́чаю.

Та́же глаго́летъ дїа́конъ, и҆лѝ і҆ере́й, є҆ктенїю̀:

Поми́лꙋй на́съ бж҃е, по вели́цѣй ми́лости твое́й, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши, и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ, самодержа́внѣйшемъ, вели́комъ гдⷭ҇рѣ на́шемъ і҆мпера́торѣ нїкола́ѣ а҆леѯа́ндровичѣ всеѧ̀ рѡссі́и: ѡ҆ держа́вѣ, побѣ́дѣ, пребыва́нїи, ми́рѣ, здра́вїи, спасе́нїи є҆гѡ̀, и҆ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ наипа́че поспѣши́ти и҆ пособи́ти є҆мꙋ̀ во всѣ́хъ, и҆ покори́ти под̾ но́зѣ є҆гѡ̀ всѧ́каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ сꙋпрꙋ́гѣ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ а҆леѯа́ндрѣ ѳео́дѡровнѣ, ѡ҆ ма́тери є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ марі́и ѳео́дѡровнѣ, ѡ҆ наслѣ́дникѣ є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рномъ гдⷭ҇рѣ цесаре́вичѣ и҆ вели́комъ кн҃зѣ геѡ́ргїи а҆леѯа́ндровичѣ, и҆ ѡ҆ все́мъ ца́рствꙋющемъ до́мѣ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ: [ А҆́ще под̾ митрополі́томъ, приглаго́летъ: и҆ ѡ҆ митрополі́тѣ на́шемъ и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же ѻ҆́бласть,] и҆ все́й во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тїи на́шей.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ все́мъ и҆́хъ хрⷭ҇толюби́вомъ во́инствѣ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бл҃же́нныхъ и҆ приснопа́мѧтныхъ созда́телехъ ст҃ы́ѧ ѻ҆би́тели сеѧ̀, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ преждепочи́вшихъ ѻ҆тцѣ́хъ и҆ бра́тїѧхъ, здѣ̀ лежа́щихъ, и҆ повсю́дꙋ правосла́вныхъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ми́лости, жи́зни, ми́рѣ, здра́вїи, спасе́нїи, посѣще́нїи, проще́нїи и҆ ѡ҆ставле́нїи грѣхѡ́въ рабѡ́въ бж҃їихъ, бра́тїи ст҃ы́ѧ ѻ҆би́тели сеѧ̀

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ плодоносѧ́щихъ, и҆ добродѣ́ющихъ во ст҃ѣ́мъ и҆ всечестнѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, трꙋжда́ющихсѧ, пою́щихъ и҆ предстоѧ́щихъ лю́дехъ, ѡ҆жида́ющихъ ѿ тебѐ вели́кїѧ и҆ бога́тыѧ млⷭ҇ти.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Возглаша́етъ і҆ере́й:

Ꙗ҆́кѡ ми́лостивъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же дїа́конъ, и҆лѝ і҆ере́й:

И҆спо́лнимъ ᲂу҆́треннюю моли́твꙋ на́шꙋ гдⷭ҇ви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Днѐ всегѡ̀ соверше́нна, свѧ́та, ми́рна и҆ безгрѣ́шна, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

А҆́гг҃ла ми́рна, вѣ́рна наста́вника, храни́телѧ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Проще́нїѧ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

До́брыхъ и҆ поле́зныхъ дꙋша́мъ на́шымъ, и҆ ми́ра мі́рови, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ покаѧ́нїи сконча́ти, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Хрїстїа́нскїѧ кончи́ны живота̀ на́шегѡ, безболѣ́знены, непосты́дны, ми́рны и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇то́вѣ про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Возглаша́етъ і҆ере́й:

Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ми́лости, щедро́тъ и҆ чл҃вѣколю́бїѧ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ми́ръ всѣ̑мъ.

Лю́дїе: И҆ дх҃ови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Главы̑ на́шѧ гдⷭ҇ви прикло́нимъ.

И҆ сщ҃е́нникъ глаго́летъ моли́твꙋ сїю̀ та́йнѡ:

Гдⷭ҇и ст҃ы́й, въ вы́шнихъ живы́й, и҆ на смирє́нныѧ призира́ѧй, и҆ всеви́дѧщимъ ѻ҆́комъ твои́мъ призира́ѧй на всю̀ тва́рь, тебѣ̀ приклони́хомъ вы́ю се́рдца и҆ тѣлесѐ, и҆ мо́лимсѧ тебѣ̀: прострѝ рꙋ́кꙋ твою̀ неви́димꙋю ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ бл҃гословѝ всѧ̑ ны̀. и҆ а҆́ще что̀ согрѣши́хомъ, во́лею и҆лѝ нево́лею, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ человѣколю́бецъ бг҃ъ простѝ, да́рꙋѧ на́мъ мі̑рнаѧ и҆ премі̑рнаѧ блага̑ѧ твоѧ̑.

Возглаша́етъ: Твое́ бо є҆́сть є҆́же ми́ловати и҆ спаса́ти ны̀ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

Ли́къ: Бл҃гословѝ.

Сщ҃е́нникъ: Сы́й блгⷭ҇ве́нъ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Оу҆твердѝ бж҃е, бл҃гочести́вѣйшаго, самодержа́внѣйшаго. вели́каго гдⷭ҇рѧ на́шего і҆мпера́тора нїкола́ѧ а҆леѯа́ндровича, и҆ ст҃ꙋ́ю правосла́внꙋю вѣ́рꙋ, правосла́вныхъ хрⷭ҇тїа́нъ во вѣ́къ вѣ́ка.

Сщ҃е́нникъ: Прест҃а́ѧ бцⷣе, спасѝ на́съ.

Ли́къ: Честнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ:

Сщ҃е́нникъ: Сла́ва тебѣ̀ хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Ли́къ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды. Бл҃гословѝ.

Сщ҃е́нникъ твори́тъ ѿпꙋ́стъ, въ недѣ́лю:

Воскресы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лѡвъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ спасе́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бла́гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Та́же, многолѣ́тїе.

Въ про́чыѧ же дни̑, кромѣ̀ пра́зднства, предпра́зднства же и҆ попра́зднства, и҆ сꙋббѡ́тъ, по каѳі́смахъ є҆ктені́й не быва́етъ.

По каѳі́смахъ же, н҃-й ѱало́мъ, и҆ канѡ́ны. По г҃-й пѣ́сни, и҆ по ѕ҃-й, и҆ по Досто́йно є҆́сть, є҆ктенїа̀ ма́лаѧ. По Сла́ва въ вы́шнихъ: и҆ Сподо́би гдⷭ҇и въ де́нь се́й: є҆ктенїа̀: И҆спо́лнимъ ᲂу҆́треннюю моли́твꙋ на́шꙋ: и҆ стїхи̑ры на стїхо́внѣ. По трист҃о́мъ и҆ тропарѣ́хъ, є҆ктенїа̀: Поми́лꙋй на́съ бж҃е: По возгла́сѣ же: Премꙋ́дрость. Ли́къ: Бл҃гословѝ. І҆ере́й: Сы́й блгⷭ҇ве́нъ: и҆ Ли́къ: Оу҆твердѝ бж҃е, бл҃гочести́вѣйшаго, самодержа́внѣйшаго, вели́каго гдⷭ҇рѧ на́шего і҆мпера́тора нїкола́ѧ а҆леѯа́ндровича, и҆ прѡ́чаѧ.

И҆ чте́цъ глаго́летъ ча́съ а҃-й:

Прїиди́те, поклони́мсѧ: и҆ ѱалмы̀.

По моли́твѣ же: Хрⷭ҇тѐ свѣ́те и҆́стинный: І҆ере́й: Сла́ва тебѣ̀ хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Ли́къ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

И҆ ѿпꙋ́стъ твори́тъ і҆ере́й по ѻ҆бы́чаю, и҆ ст҃а́го днѐ въ не́мъ помина́етъ. И҆ по ѿпꙋ́стѣ ли́къ пое́тъ многолѣ́тїе.

Чи́нъ свѧще́нныѧ и҆ бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и,

быва́емыѧ си́це въ вели́цѣй цр҃кви, и҆ во ст҃ѣ́й горѣ̀.

Хотѧ́й свѧще́нникъ бж҃е́ственное соверша́ти тайнодѣ́йствїе, до́лженъ є҆́сть пе́рвѣе ᲂу҆́бѡ примире́нъ бы́ти со всѣ́ми, и҆ не и҆мѣ́ти что̀ на кого̀, и҆ се́рдце же, є҆ли́ка си́ла, ѿ лꙋка́выхъ блюстѝ по́мыслѡвъ, воздержа́тисѧ же съ ве́чера, и҆ трезви́тисѧ да́же до вре́мене свѧщеннодѣ́йствїѧ.

Вре́мени же наста́вшꙋ, повнегда̀ соверши́ти ѻ҆бы́чный предстоѧ́телю покло́нъ, вхо́дитъ въ хра́мъ: и҆ соедини́всѧ со дїа́кономъ, творѧ́тъ вкꙋ́пѣ къ восто́кꙋ пред̾ ст҃ы́ми две́рьми поклонє́нїѧ трѝ.

Та́же гл҃етъ дїа́конъ: Бл҃гословѝ влⷣко.

Сщ҃е́нникъ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Начина́етъ глаго́лати дїа́конъ:

Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный: Трист҃о́е. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Сщ҃е́нникъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво:

Та́же глаго́лютъ:

Поми́лꙋй на́съ гдⷭ҇и, поми́лꙋй на́съ: всѧ́кагѡ бо ѿвѣ́та недоꙋмѣ́юще, сїю́ ти мл҃твꙋ ꙗ҆́кѡ влⷣцѣ грѣ́шнїи прино́симъ: поми́лꙋй на́съ.

Сла́ва: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй на́съ, на тѧ́ бо ᲂу҆пова́хомъ, не прогнѣ́вайсѧ на ны̀ ѕѣлѡ̀, нижѐ помѧнѝ беззако́нїй на́шихъ: но при́зри и҆ ны́нѣ ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, и҆ и҆зба́ви ны̀ ѿ врагѡ́въ на́шихъ. ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ мы̀ лю́дїе твоѝ, всѝ дѣла̀ рꙋкꙋ̀ твое́ю, и҆ и҆́мѧ твоѐ призыва́емъ.

И҆ ны́нѣ: Милосе́рдїѧ двє́ри ѿве́рзи на́мъ бл҃гослове́ннаѧ бцⷣе, надѣ́ющїисѧ на тѧ̀ да не поги́бнемъ, но да и҆зба́вимсѧ тобо́ю ѿ бѣ́дъ: ты́ бо є҆сѝ спасе́нїе ро́да хрїстїа́нскагѡ.

Та́же ѿхо́дѧтъ ко і҆кѡ́нѣ хрⷭ҇то́вѣ, глаго́люще:

Пречⷭ҇томꙋ твоемꙋ̀ ѻ҆́бразꙋ покланѧ́емсѧ благі́й, просѧ́ще проще́нїѧ прегрѣше́нїй на́шихъ хрⷭ҇тѐ бж҃е: во́лею бо благоволи́лъ є҆сѝ пло́тїю взы́ти на крⷭ҇тъ, да и҆зба́виши, ꙗ҆̀же созда́лъ є҆сѝ, ѿ рабо́ты вра́жїѧ. тѣ́мже благода́рственнѡ вопїе́мъ тѝ: ра́дости и҆спо́лнилъ є҆сѝ всѧ̑ сп҃се на́шъ, прише́дый спастѝ мі́ръ.

Та́же цѣлꙋ́ютъ и҆ і҆кѡ́нꙋ бцⷣы, глаго́люще тропа́рь:

Милосе́рдїѧ сꙋ́щи и҆сто́чникъ, ми́лости сподо́би на́съ бцⷣе, при́зри на лю́ди согрѣши́вшыѧ, ꙗ҆вѝ ꙗ҆́кѡ при́снѡ си́лꙋ твою̀: на тѧ́ бо ᲂу҆пова́юще, ра́дꙋйсѧ, вопїе́мъ тѝ, ꙗ҆́кѡ и҆ногда̀ гаврїи́лъ безпло́тныхъ а҆рхїстрати́гъ.

Та́же прикло́нше главꙋ̀, гл҃ютъ сїю̀ моли́твꙋ:

Гдⷭ҇и, низпослѝ рꙋ́кꙋ твою̀ съ высоты̀ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ ᲂу҆крѣпѝ мѧ̀ въ предлежа́щꙋю слꙋ́жбꙋ твою̀: да неѡсꙋжде́ннѡ предста́нꙋ стра́шномꙋ прⷭ҇то́лꙋ твоемꙋ̀, и҆ безкро́вное свѧщеннодѣ́йствїе совершꙋ̀, ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ є҆́сть си́ла, во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Та́же творѧ́тъ и҆ къ ликѡ́мъ покло́ны по є҆ди́номꙋ, и҆ та́кѡ ѿхо́дѧтъ въ же́ртвенникъ, глаго́люще:

Вни́дꙋ въ до́мъ тво́й, поклоню́сѧ ко хра́мꙋ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ въ стра́сѣ твое́мъ. гдⷭ҇и, наста́ви мѧ̀ пра́вдою твое́ю, вра̑гъ мои́хъ ра́ди и҆спра́ви пред̾ тобо́ю пꙋ́ть мо́й: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть во ᲂу҆стѣ́хъ и҆́хъ и҆́стины, се́рдце и҆́хъ сꙋ́етно, гро́бъ ѿве́рстъ горта́нь и҆́хъ, ѧ҆зы́ки свои́ми льща́хꙋ. сꙋдѝ и҆̀мъ бж҃е, да ѿпадꙋ́тъ ѿ мы́слей свои́хъ, по мно́жествꙋ нече́стїѧ и҆́хъ и҆зри́ни ѧ҆̀, ꙗ҆́кѡ преѡгорчи́ша тѧ̀ гдⷭ҇и. и҆ да возвеселѧ́тсѧ всѝ ᲂу҆пова́ющїи на тѧ̀, во вѣ́ки возра́дꙋютсѧ, и҆ всели́шисѧ въ ни́хъ, и҆ похва́лѧтсѧ ѡ҆ тебѣ̀ лю́бѧщїи и҆́мѧ твоѐ. ꙗ҆́кѡ ты̀ благослови́ши пра́ведника гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ ѻ҆рꙋ́жїемъ благоволе́нїѧ вѣнча́лъ є҆сѝ на́съ.

Вше́дше же во свѧти́лище, творѧ́тъ покло́ны трѝ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, и҆ цѣлꙋ́ютъ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе и҆ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ. Та́же прїе́млютъ въ рꙋ́ки своѧ̑ кі́йждо стїха́рь сво́й, и҆ творѧ́тъ покло́ны трѝ къ восто́кꙋ, глаго́люще въ себѣ̀ кі́йждо:

Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

Та́же прихо́дитъ къ свѧще́нникꙋ дїа́конъ, держѧ̀ въ десно́й рꙋцѣ̀ стїха́рь со ѻ҆раре́мъ, и҆ подклони́въ є҆мꙋ̀ главꙋ̀, глаго́летъ:

Бл҃гословѝ, влⷣко, стїха́рь со ѻ҆раре́мъ.

Сщ҃е́нникъ глаго́летъ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Та́же ѿхо́дитъ къ себѣ̀ дїа́конъ, во є҆ди́нꙋ странꙋ̀ свѧти́лища, и҆ ѡ҆блачи́тсѧ въ стїха́рь, молѧ́сѧ си́це:

Возра́дꙋетсѧ дꙋша̀ моѧ̀ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, ѡ҆блече́ бо мѧ̀ въ ри́зꙋ спасе́нїѧ, и҆ ѡ҆де́ждею весе́лїѧ ѡ҆дѣ́ѧ мѧ̀: ꙗ҆́кѡ женихꙋ̀ возложѝ мѝ вѣне́цъ, и҆ ꙗ҆́кѡ невѣ́стꙋ ᲂу҆краси́ мѧ красото́ю.

И҆ ѻ҆ра́рь ᲂу҆́бѡ цѣлова́въ, налага́етъ на лѣ́вое ра́мо.

Нарꙋка̑вницы же налага́ѧ на рꙋ́ки, на деснꙋ́ю ᲂу҆́бѡ, глаго́летъ:

Десни́ца твоѧ̀, гдⷭ҇и, просла́висѧ въ крѣ́пости: десна́ѧ твоѧ̀ рꙋка̀, гдⷭ҇и, сокрꙋшѝ врагѝ, и҆ мно́жествомъ сла́вы твоеѧ̀ сте́рлъ є҆сѝ сꙋпоста́ты.

На лѣ́вꙋю же, глаго́летъ: Рꙋ́цѣ твоѝ сотвори́стѣ мѧ̀ и҆ созда́стѣ мѧ̀. вразꙋми́ мѧ, и҆ наꙋчꙋ́сѧ за́повѣдемъ твои̑мъ.

Та́же ѿше́дъ въ предложе́нїе, ᲂу҆готовлѧ́етъ сщ҃є́ннаѧ. Ст҃ы́й ᲂу҆́бѡ ді́скосъ поставлѧ́етъ ѡ҆ шꙋ́юю странꙋ̀, поти́рь же, є҆́же є҆́сть ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, ѡ҆ деснꙋ́ю, и҆ прѡ́чаѧ съ ни́ми. Сщ҃е́нникъ же си́це ѡ҆блачи́тсѧ: прїе́мъ стїха́рь въ лѣ́вꙋю рꙋ́кꙋ, и҆ покло́нивсѧ три́жды къ восто́кꙋ, ꙗ҆́коже рече́сѧ, назна́менꙋетъ глаго́лѧ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Та́же ѡ҆блачи́тсѧ, глаго́лѧ: Возра́дꙋетсѧ дꙋша̀ моѧ̀ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: до конца̀.

Та́же прїе́мъ є҆пїтрахи́ль, и҆ назна́менавъ, ѡ҆блача́етсѧ є҆́ю, глаго́лѧ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ, и҆злива́ѧй бл҃года́ть свою̀ на свѧще́нники своѧ̑: ꙗ҆́кѡ мѵ́ро на главѣ̀, сходѧ́щее на брадꙋ̀, брадꙋ̀ а҆арѡ́ню, сходѧ́щее на ѻ҆ме́ты ѡ҆де́жды є҆гѡ̀.

Та́же прїе́мъ поѧ́съ и҆ ѡ҆поѧсꙋ́ѧсѧ, глаго́летъ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ, препоѧсꙋ́ѧй мѧ̀ си́лою, и҆ положѝ непоро́ченъ пꙋ́ть мо́й, соверша́ѧй но́зѣ моѝ ꙗ҆́кѡ є҆ле́ни, и҆ на высо́кихъ поставлѧ́ѧй мѧ̀.

Нарꙋка̑вницы же, ꙗ҆́кѡ вы́ше рече́сѧ.

Та́же прїе́мъ набе́дренникъ, а҆́ще є҆́сть прѡтосѷгге́лъ вели́кїѧ це́ркве, и҆лѝ и҆́нъ кто̀, и҆мѣ́ѧй досто́инство нѣ́кое, и҆ благослови́въ и҆̀, и҆ цѣлова́въ, глаго́летъ:

Препоѧ́ши ме́чь тво́й по бедрѣ̀ твое́й си́льне, красото́ю твое́ю, и҆ добро́тою твое́ю, и҆ налѧцы̀, и҆ ᲂу҆спѣва́й и҆ ца́рствꙋй, и҆́стины ра́ди и҆ кро́тости и҆ пра́вды, и҆ наста́витъ тѧ̀ ди́внѡ десни́ца твоѧ̀, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Та́же прїе́мъ фелѡ́нь и҆ бл҃гослови́въ, цѣлꙋ́етъ гл҃ѧ си́це:

Сщ҃е́нницы твоѝ, гдⷭ҇и, ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ преподо́бнїи твоѝ ра́достїю возра́дꙋютсѧ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Та́же ѿше́дше въ предложе́нїе, ᲂу҆мыва́ютъ рꙋ́ки, глаго́люще:

Оу҆мы́ю въ непови́нныхъ рꙋ́цѣ моѝ, и҆ ѡ҆бы́дꙋ же́ртвенникъ тво́й гдⷭ҇и, є҆́же ᲂу҆слы́шати мѝ гла́съ хвалы̀ твоеѧ̀, и҆ повѣ́дати всѧ̑ чꙋдеса̀ твоѧ̑. гдⷭ҇и, возлюби́хъ бл҃голѣ́пїе до́мꙋ твоегѡ̀, и҆ мѣ́сто селе́нїѧ сла́вы твоеѧ̀: да не погꙋби́ши съ нечести́выми дꙋ́шꙋ мою̀, и҆ съ мꙋ́жи крове́й живота̀ моегѡ̀, и҆́хже въ рꙋка́хъ беззакѡ́нїѧ, десни́ца и҆́хъ и҆спо́лнисѧ мзды̀. А҆́зъ же неѕло́бїемъ мои́мъ ходи́хъ, и҆зба́ви мѧ̀ гдⷭ҇и, и҆ поми́лꙋй мѧ̀: нога̀ моѧ̀ ста̀ на правотѣ̀, въ це́рквахъ благословлю̀ тѧ̀ гдⷭ҇и.

И҆ та́кѡ ѿхо́дѧтъ въ предложе́нїе.

Та́же поклонє́нїѧ трѝ пред̾ предложе́нїемъ сотво́рше, глаго́лютъ кі́йждо:

Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго, и҆ поми́лꙋй мѧ̀. и҆: И҆скꙋпи́лъ ны̀ є҆сѝ ѿ клѧ́твы зако́нныѧ чⷭ҇тно́ю твое́ю кро́вїю, на крⷭ҇тѣ̀ пригвозди́всѧ и҆ копїе́мъ пробо́дсѧ, безсме́ртїе и҆сточи́лъ є҆сѝ человѣ́кѡмъ: сп҃се на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

Та́же глаго́летъ дїа́конъ: Бл҃гословѝ влⷣко.

И҆ начина́етъ сщ҃е́нникъ: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Дїа́конъ: А҆ми́нь.

Та́же прїе́млетъ сщ҃е́нникъ лѣ́вою ᲂу҆́бѡ рꙋко́ю просфорꙋ̀, десно́ю же ст҃о́е копїѐ, и҆ зна́менꙋѧй съ ни́мъ три́жды верхꙋ̀ печа́ти просфоры̀, глаго́летъ: Въ воспомина́нїе гдⷭ҇а, и҆ бг҃а, и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀. [Три́жды.]

И҆ а҆́бїе водрꙋжа́етъ копїѐ въ деснꙋ́ю странꙋ̀ печа́ти, и҆ глаго́летъ рѣ́жѧ: Ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ на заколе́нїе веде́сѧ. Въ лѣ́вꙋю же: И҆ ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ непоро́ченъ прѧ́мѡ стригꙋ́щагѡ є҆го̀ безгла́сенъ, та́кѡ не ѿверза́етъ ᲂу҆́стъ свои́хъ. Въ го́рнюю же странꙋ̀ печа́ти: Во смире́нїи є҆гѡ̀ сꙋ́дъ є҆гѡ̀ взѧ́тсѧ. Въ до́льнюю же странꙋ̀: Ро́дъ же є҆гѡ̀ кто̀ и҆сповѣ́сть; Дїа́конъ же, взира́ѧ благоговѣ́йнѡ на сицево̀ та́инство, глаго́летъ на є҆ди́номъ ко́емждо рѣ́занїи: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. держѧ̀ и҆ ѻ҆ра́рь въ рꙋцѣ̀. По си́хъ глаго́летъ: Возмѝ, влⷣко. Сщ҃е́нникъ же, вложи́въ ст҃о́е копїѐ ѿ ко́свенныѧ десны́ѧ страны̀ просфоры̀, взима́етъ ст҃ы́й хлѣ́бъ, глаго́лѧ си́це: Ꙗ҆́кѡ взе́млетсѧ ѿ землѝ живо́тъ є҆гѡ̀. И҆ положи́въ и҆ взна́къ на ст҃ѣ́мъ ді́скосѣ, ре́кшꙋ дїа́конꙋ: Пожрѝ, влⷣко. жре́тъ є҆го̀ крⷭ҇тови́днѡ, си́це глаго́лѧ: Жре́тсѧ а҆́гнецъ бж҃їй, взе́млѧй грѣ́хъ мі́ра, за мїрскі́й живо́тъ и҆ спасе́нїе.

И҆ ѡ҆браща́етъ дрꙋгꙋ́ю странꙋ̀ горѣ̀, и҆мꙋ́щꙋю крⷭ҇тъ. И҆ глаго́летъ дїа́конъ: Прободѝ, влⷣко. І҆ере́й же пробода́ѧ и҆̀ въ деснꙋ́ю странꙋ̀ ст҃ы́мъ копїе́мъ, глаго́летъ:

Є҆ди́нъ ѿ вѡ́инъ копїе́мъ ре́бра є҆гѡ̀ прободѐ, и҆ а҆́бїе и҆зы́де кро́вь и҆ вода̀: и҆ ви́дѣвый свидѣ́тельствова, и҆ и҆́стинно є҆́сть свидѣ́тельство є҆гѡ̀.

(р.1, с. м҃, ѡ҆б.)

Дїа́конъ же влива́етъ во ст҃ы́й поти́рь ѿ вїна̀ вкꙋ́пѣ и҆ воды̀, рекі́й пре́жде ко сщ҃е́нникꙋ: Бл҃гословѝ, влⷣко, ст҃о́е соедине́нїе. и҆ взе́мъ над̾ ни́ми бл҃гослове́нїе.

[ в҃] Сщ҃е́нникъ же прїе́мъ въ рꙋ́цѣ вторꙋ́ю просфорꙋ̀, глаго́летъ:

Въ че́сть и҆ па́мѧть пребл҃гослове́нныѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и, є҆ѧ́же моли́твами прїимѝ, гдⷭ҇и, же́ртвꙋ сїю̀ въ пренбⷭ҇ный тво́й же́ртвенникъ.

И҆ взе́мъ ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ ѡ҆деснꙋ́ю ст҃а́гѡ хлѣ́ба, бли́зъ среды̀ є҆гѡ̀, глаго́лѧ:

Предста̀ цр҃и́ца ѡ҆деснꙋ́ю тебѐ, въ ри̑зы позлаще́нны ѡ҆дѣ́ѧна, преꙋкраше́нна.

[ г҃] Та́же прїе́мъ тре́тїю просфорꙋ̀, глаго́летъ:

[а҃] Честна́гѡ сла́внагѡ проро́ка, прⷣте́чи и҆ крⷭ҇ти́телѧ і҆ѡа́нна.

И҆ взе́мъ пе́рвꙋю ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ ѡ҆ лѣ́вꙋю странꙋ̀ ст҃а́гѡ хлѣ́ба, творѧ́й нача́ло пе́рвагѡ чи́на.

Та́же глаго́летъ:

[в҃] Ст҃ы́хъ сла́вныхъ прⷪ҇ро́кѡвъ: мѡѷсе́а и҆ а҆арѡ́на, и҆лїѝ и҆ є҆лїссе́а, дв҃да и҆ і҆ессе́а: ст҃ы́хъ трїе́хъ ѻ҆трокѡ́въ, и҆ данїи́ла проро́ка, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ проро́кѡвъ.

И҆ взе́мъ ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ до́лѣ пе́рвыѧ благочи́ннѡ.

Та́же па́ки глаго́летъ:

[г҃] Ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ петра̀ и҆ па́ѵла, и҆ про́чихъ всѣ́хъ ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇толѡвъ.

И҆ та́кѡ полага́етъ тре́тїю ча́стицꙋ до́лѣ вторы́ѧ, скончава́ѧ пе́рвый чи́нъ.

Та́же глаго́летъ:

[а҃] И҆̀же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ ст҃и́телей, васі́лїа вели́кагѡ, григо́рїа бг҃осло́ва, и҆ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ, а҆ѳана́сїа и҆ кѷрі́лла, нїкола́а мѷрлѷкі́йскагѡ, меѳо́дїа ᲂу҆чи́телѧ слове́нскагѡ, мїхаи́ла кі́евскагѡ, петра̀, и҆ а҆леѯі́а, и҆ і҆ѡ́ны, и҆ фїлі́ппа моско́вскихъ, нїки́ты є҆пі́скопа новгоро́дскагѡ, лео́нтїа є҆пі́скопа росто́вскагѡ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ свѧти́телей.

И҆ взе́мъ четве́ртꙋю ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ бли́зъ пе́рвыѧ ча́стицы, творѧ̀ второ́е нача́ло.

Та́же па́ки глаго́летъ:

[в҃] Ст҃а́гѡ а҆по́стола, первомꙋ́ченика и҆ а҆рхїдїа́кона стефа́на, ст҃ы́хъ вели́кихъ мч҃нкѡвъ, дими́трїа, геѡ́ргїа, ѳео́дѡра тѵ́рѡна, ѳео́дѡра стратила́та, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ мꙋ́чєникъ: и҆ мч҃нцъ, ѳе́клы, варва́ры, кѷрїакі́и, є҆ѵфи́мїи и҆ параске́ѵы, є҆катері́ны, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ мꙋ́ченицъ.

И҆ взе́мъ пѧ́тꙋю ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ до́лѣ пе́рвыѧ, сꙋ́щїѧ нача́ломъ втора́гѡ чи́на.

Та́же глаго́летъ:

[г҃] Преподо́бныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, а҆нтѡ́нїа, є҆ѵѳѵ́мїа, са́ввы, ѻ҆нꙋ́фрїа, а҆ѳана́сїа а҆ѳѡ́нскагѡ, кѷрі́лла ᲂу҆чи́телѧ слове́нскагѡ, а҆нтѡ́нїа и҆ ѳеодо́сїа пече́рскихъ, се́ргїа ра́донежскагѡ, варлаа́ма хꙋты́нскагѡ, и҆ всѣ́хъ прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ: и҆ прпⷣбныхъ ма́терей, пелагі́и, ѳеодо́сїи, а҆настасі́и, є҆ѵпраѯі́и, феѵрѡ́нїи, ѳеодꙋ́лїи, є҆ѵфросѵ́нїи, марі́и є҆гѵ́птѧныни, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ препⷣбныхъ ма́терей.

И҆ та́кѡ взе́мъ шестꙋ́ю ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ до́лѣ вторы́ѧ ча́стицы, во и҆сполне́нїе втора́гѡ чи́на.

По си́хъ же глаго́летъ:

[а҃] Ст҃ы́хъ и҆ чꙋдотво́рцєвъ безсре́брєникъ, космы̀ и҆ дамїа́на, кѵ́ра и҆ і҆ѡа́нна, пантелеи́мона и҆ є҆рмола́а, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ безсре́бреникѡвъ.

И҆ взе́мъ седмꙋ́ю ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ ве́рхъ, творѧ̀ тре́тїе нача́ло, по чи́нꙋ.

Та́же па́ки глаго́летъ:

[в҃] Ст҃ы́хъ и҆ пра́ведныхъ бг҃оѻц҃ъ, і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны, и҆ ст҃а́гѡ, и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́сть де́нь, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, и҆́хже моли́твами посѣти́ ны, бж҃е.

И҆ полага́етъ ѻ҆смꙋ́ю ча́стицꙋ до́лѣ пе́рвыѧ благочи́ннѡ.

Є҆ще́ же къ си̑мъ глаго́летъ:

[г҃] И҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна, а҆рхїепⷭ҇кпа кѡнстантїнопо́льскагѡ, златоꙋ́стагѡ. [А҆́ще пое́тсѧ лїтꙋргі́а є҆гѡ̀: а҆́ще же пое́тсѧ вели́кагѡ васі́лїа, того̀ помина́етъ.]

И҆ та́кѡ взе́мъ ѳ҃-ю ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ въ коне́цъ тре́тїѧгѡ чи́на во и҆сполне́нїе.

[ д҃] Та́же прїе́мъ четве́ртꙋю просфорꙋ̀, глаго́летъ:

Помѧнѝ, влⷣко человѣколю́бче, всѧ́кое є҆пⷭ҇копство правосла́вныхъ, ст҃ѣ́йшїй прави́тельствꙋющїй сѷно́дъ и҆ ст҃ѣ́йшыѧ правосла́вныѧ патрїа́рхи, [и҆ митрополі́та на́шего, и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́сть є҆па́рхїа, и҆лѝ є҆пі́скопа на́шего, и҆́мⷬ҇къ,] честно́е пресвѵ́терство, во хрⷭ҇тѣ̀ дїа́конство, и҆ ве́сь свѧще́нническїй чи́нъ: и҆гꙋ́мена, и҆́мⷬ҇къ, бра́тїю и҆ сослꙋже́бники на́шѧ, свѧще́нники, дїа́коны, и҆ всю̀ бра́тїю на́шꙋ, ꙗ҆̀же призва́лъ є҆сѝ во твоѐ ѻ҆бще́нїе, твои́мъ благоꙋтро́бїемъ, всеблагі́й влⷣко.

И҆ взе́мъ ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ до́лѣ ст҃а́гѡ хлѣ́ба.

Та́же помина́етъ і҆мпера́тора, глаго́лѧ си́це:

Помѧнѝ, гдⷭ҇и, бл҃гочести́вѣйшаго, самодержа́внѣйшаго, вели́каго гдⷭ҇рѧ на́шего і҆мпера́тора нїкола́ѧ а҆леѯа́ндровича всеѧ̀ рѡссі́и: сꙋпрꙋ́гꙋ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшꙋю гдⷭ҇рню і҆мператрі́цꙋ а҆леѯа́ндрꙋ ѳео́дѡровнꙋ: ма́терь є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшꙋю гдⷭ҇рню і҆мператрі́цꙋ марі́ю ѳео́дѡровнꙋ: наслѣ́дника є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рнаго гдⷭ҇рѧ цесаре́вича и҆ вели́каго кн҃зѧ геѡ́ргїѧ а҆леѯа́ндровича, и҆ ве́сь ца́рствꙋющїй до́мъ.

Та́же помина́етъ и҆ и҆̀хже и҆́мать живы́хъ по и҆́мени, и҆ на ко́еждо и҆́мѧ взима́етъ ча́стицꙋ, приглаго́лѧ: Помѧнѝ, гдⷭ҇и, и҆́мⷬ҇къ.

И҆ та́кѡ взе́мъ ча̑стицы, полага́етъ ѧ҆̀ до́лѣ ст҃а́гѡ хлѣ́ба.

[ є҃] Та́же взе́мъ пѧ́тꙋю просфорꙋ̀, глаго́летъ:

Ѡ҆ па́мѧти и҆ ѡ҆ставле́нїи грѣхѡ́въ ст҃ѣ́йшихъ патрїа́рхѡвъ, правосла́вныхъ и҆ благочести́выхъ цр҃е́й и҆ благочести́выхъ цр҃и́цъ, бл҃же́нныхъ созда́телей ст҃ы́ѧ ѻ҆би́тели сеѧ̀.

Та́же помина́етъ рꙋкоположи́вшаго є҆го̀ а҆рхїере́а, и҆ дрꙋги́хъ, и҆̀хже хо́щетъ, ᲂу҆со́пшихъ по и҆́мени. На ко́еждо и҆́мѧ взима́етъ ча́стицꙋ, приглаго́лѧ: Помѧнѝ, гдⷭ҇и, и҆́мⷬ҇къ.

И҆ коне́чнѣ глаго́летъ си́це:

И҆ всѣ́хъ въ наде́ждѣ воскрⷭ҇нїѧ, жи́зни вѣ́чныѧ и҆ твоегѡ̀ ѻ҆бще́нїѧ ᲂу҆со́пшихъ, правосла́вныхъ ѻ҆тє́цъ и҆ бра́тїй на́шихъ, чл҃вѣколю́бче гдⷭ҇и. И҆ взима́етъ ча́стицꙋ.

Посе́мъ глаго́летъ: Помѧнѝ, гдⷭ҇и, и҆ моѐ недосто́инство, и҆ прости́ ми всѧ́кое согрѣше́нїе, во́льное же и҆ нево́льное.

И҆ взима́етъ ча́стицꙋ.

И҆ прїе́мъ гꙋ́бꙋ, собира́етъ на ді́скосъ ча̑стицы до́лѣ ст҃а́гѡ хлѣ́ба, ꙗ҆́коже бы́ти во ᲂу҆тверже́нїи, и҆ не и҆спа́днꙋти чесомꙋ̀.

Та́же дїа́конъ прїе́мъ кади́льницꙋ, и҆ ѳѷмїа́мъ вложи́въ въ ню̀, глаго́летъ къ сщ҃е́нникꙋ:

Бл҃гословѝ, влⷣко, кади́ло.

И҆ а҆́бїе са́мъ глаго́летъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

И҆ сщ҃е́нникъ моли́твꙋ кади́ла:

Кади́ло тебѣ̀ прино́симъ хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, въ воню̀ благоꙋха́нїѧ дꙋхо́внагѡ, є҆́же прїе́мъ въ пренбⷭ҇ный тво́й же́ртвенникъ, возниспослѝ на́мъ бл҃года́ть прест҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Сщ҃е́нникъ покади́въ ѕвѣзди́цꙋ, полага́етъ верхꙋ̀ ст҃а́гѡ хлѣ́ба, глаго́лѧ:

И҆ прише́дши ѕвѣзда̀ ста̀ верхꙋ̀, и҆дѣ́же бѣ̀ ѻ҆троча̀.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

І҆ере́й, покади́въ пе́рвый покрове́цъ, покрыва́етъ ст҃ы́й хлѣ́бъ съ ді́скосомъ, глаго́лѧ:

Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, въ лѣ́потꙋ ѡ҆блече́сѧ: ѡ҆блече́сѧ гдⷭ҇ь въ си́лꙋ, и҆ препоѧ́сасѧ. и҆́бо ᲂу҆твердѝ вселе́ннꙋю, ꙗ҆́же не подви́житсѧ. гото́въ прⷭ҇то́лъ тво́й ѿто́лѣ, ѿ вѣ́ка ты̀ є҆сѝ. воздвиго́ша рѣ́ки гдⷭ҇и, воздвиго́ша рѣ́ки гла́сы своѧ̑. во́змꙋтъ рѣ́ки сотрє́нїѧ своѧ̑, ѿ гласѡ́въ во́дъ мно́гихъ. ди́вны высоты̑ морскі̑ѧ, ди́венъ въ высо́кихъ гдⷭ҇ь. свидѣ̑нїѧ твоѧ̑ ᲂу҆вѣ́ришасѧ ѕѣлѡ̀. до́мꙋ твоемꙋ̀ подоба́етъ ст҃ы́нѧ гдⷭ҇и, въ долготꙋ̀ дні́й.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. Покры́й, влⷣко.

І҆ере́й же, покади́въ вторы́й покрове́цъ, покрыва́етъ ст҃ы́й поти́рь, глаго́лѧ: Покры̀ нб҃са̀ добродѣ́тель твоѧ̀ хрⷭ҇тѐ, и҆ хвалы̀ твоеѧ̀ и҆спо́лнь землѧ̀.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. Покры́й, влⷣко.

І҆ере́й же, покади́въ покро́въ, си́рѣчь, воздꙋ́хъ, покрыва́етъ и҆ ѻ҆боѧ̑, глаго́лѧ:

Покры́й на́съ кро́вомъ крилꙋ̀ твое́ю и҆ ѿженѝ ѿ на́съ всѧ́каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та. ᲂу҆мирѝ живо́тъ на́шъ гдⷭ҇и, поми́лꙋй на́съ, и҆ мі́ръ тво́й, и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ человѣколю́бецъ.

Та́же прїе́мъ сщ҃е́нникъ кади́льницꙋ, кади́тъ предложе́нїе, глаго́лѧ три́жды:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ, си́це бл҃говоли́вый, сла́ва тебѣ̀.

Дїа́конъ же на ко́емждо глаго́летъ:

Всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. И҆ покланѧ́ютсѧ бл҃гоговѣ́йнѡ ѻ҆́ба, три́жды.

Та́же прїе́мъ дїа́конъ кади́льницꙋ, глаго́летъ:

Ѡ҆ предложе́нныхъ честны́хъ дарѣ́хъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Сщ҃е́нникъ же мл҃твꙋ предложе́нїѧ:

Бж҃е бж҃е на́шъ, нбⷭ҇ный хлѣ́бъ, пи́щꙋ всемꙋ̀ мі́рꙋ, гдⷭ҇а на́шего и҆ бг҃а і҆и҃са хрⷭ҇та̀ посла́вый, сп҃са и҆ и҆зба́вителѧ и҆ бл҃годѣ́телѧ, бл҃гословѧ́ща и҆ ѡ҆свѧща́юща на́съ, са́мъ бл҃гословѝ предложе́нїе сїѐ, и҆ прїимѝ є҆̀ въ пренбⷭ҇ный тво́й же́ртвенникъ. помѧнѝ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ, прине́сшихъ и҆ и҆́хже ра́ди принесо́ша: и҆ на́съ неѡсꙋжде́ны сохранѝ во сщ҃еннодѣ́ствїи бж҃е́ственныхъ твои́хъ та̑инъ.

Ꙗ҆́кѡ ст҃и́сѧ и҆ просла́висѧ пречⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

И҆ посе́мъ твори́тъ ѿпꙋ́стъ та́мѡ, глаго́лѧ си́це:

Сла́ва тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Дїа́конъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды. Бл҃гословѝ.

Сщ҃е́нникъ глаго́летъ ѿпꙋ́стъ.

А҆́ще ᲂу҆́бѡ є҆́сть недѣ́лѧ:

Воскресы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ хрⷭ҇то́съ и҆́стинный:

А҆́ще ли же нѝ:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречи́стыѧ своеѧ̀ мт҃ре, и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна, а҆рхїепⷭ҇копа кѡнстантїнопо́льскагѡ, златоꙋ́стагѡ, [а҆́ще же соверша́етсѧ лїтꙋргі́а вели́кагѡ васі́лїа, глаго́летъ: васі́лїа, кесарі́и каппадокі́йскїѧ, вели́кагѡ:] и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ спасе́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ человѣколю́бецъ.

Дїа́конъ: А҆ми́нь.

По ѿпꙋ́стѣ же кади́тъ дїа́конъ ст҃о́е предложе́нїе: та́же ѿхо́дитъ, и҆ кади́тъ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ крꙋго́мъ крестови́днѡ, глаго́лѧ въ себѣ̀:

Во гро́бѣ пло́тски, во а҆́дѣ же съ дꙋше́ю ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, въ раи́ же съ разбо́йникомъ, и҆ на прⷭ҇то́лѣ бы́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тѐ, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ дх҃омъ, всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй неѡпи́санный.

Ѱало́мъ н҃, въ не́мже и҆ покади́въ ст҃и́лище же и҆ хра́мъ ве́сь, вхо́дитъ па́ки во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь, и҆ покади́въ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ па́ки, и҆ сщ҃е́нника, кади́льницꙋ ᲂу҆́бѡ ѿлага́етъ на мѣ́сто своѐ, са́мъ же прихо́дитъ ко і҆ере́ю.

И҆ ста́вше вкꙋ́пѣ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, покланѧ́ютсѧ три́жды, въ себѣ̀ молѧ́щесѧ, и҆ глаго́люще:

Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный, ᲂу҆тѣ́шителю, дꙋ́ше и҆́стины, и҆́же вездѣ̀ сы́й и҆ всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй, сокро́вище благи́хъ и҆ жи́зни пода́телю: прїидѝ и҆ всели́сѧ въ ны̀, и҆ ѡ҆чи́сти ны̀ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны, и҆ спасѝ, бл҃же, дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва въ вы́шнихъ бг҃ꙋ, и҆ на землѝ ми́ръ, въ чл҃вѣ́цѣхъ бл҃говоле́нїе. Два́жды.

Гдⷭ҇и, ᲂу҆стнѣ̀ моѝ ѿве́рзеши, и҆ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀ твою̀.

Та́же цѣлꙋ́ютъ, свѧще́нникъ ᲂу҆́бѡ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе, дїа́конъ же ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ. И҆ посе́мъ подклони́въ дїа́конъ свою̀ главꙋ̀ свѧще́нникꙋ, держѧ̀ и҆ ѻ҆ра́рь тремѝ пе́рсты десны́ѧ рꙋкѝ, глаго́летъ:

Вре́мѧ сотвори́ти гдⷭ҇ви, влⷣко благословѝ.

Свѧще́нникъ, зна́менꙋѧ є҆го̀, глаго́летъ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Та́же дїа́конъ: Помоли́сѧ ѡ҆ мнѣ̀, влⷣко.

Сщ҃е́нникъ: Да и҆спра́витъ гдⷭ҇ь стѡпы̀ твоѧ̑.

И҆ па́ки дїа́конъ: Помѧни́ мѧ, влⷣко ст҃ы́й.

Сщ҃е́нникъ: Да помѧне́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Дїа́конъ же ре́къ: А҆ми́нь, и҆ поклони́всѧ, и҆схо́дитъ сѣ́верными две́рьми, поне́же црⷭ҇кїѧ двє́ри до вхо́да не ѿверза́ютсѧ. И҆ ста́въ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ, прѧ́мѡ ст҃ы́хъ двере́й, покланѧ́етсѧ со бл҃гоговѣ́нїемъ, три́жды, глаго́лѧ въ себѣ̀:

Гдⷭ҇и, ᲂу҆стнѣ̀ моѝ ѿве́рзеши, и҆ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀ твою̀.

И҆ посе́мъ начина́етъ глаго́лати: Бл҃гословѝ, влⷣко.

И҆ начина́етъ свѧще́нникъ: Бл҃гослове́но црⷭ҇тво:

Вѣ́дати подоба́етъ: а҆́ще без̾ дїа́кона слꙋ́житъ і҆ере́й, въ проскомі́дїи дїа́конскихъ сло́въ, и҆ на лїтꙋргі́и пред̾ є҆ѵⷢ҇лїемъ, и҆ на ѿвѣ́тъ є҆гѡ̀: Бл҃гословѝ влⷣко, и҆ Прободѝ влⷣко, и҆ Вре́мѧ сотвори́ти, да не глаго́летъ, то́чїю є҆ктєнїѝ и҆ чино́вное предложе́нїе. А҆́ще же собо́ромъ слꙋ́жатъ сщ҃е́ннїи мно́зи, дѣ́йство проскомі́дїи є҆ди́нъ і҆ере́й то́кмѡ да твори́тъ, и҆ глаго́летъ и҆з̾ѡбражє́ннаѧ: про́чїи же слꙋжи́тели ничто́же проскомі́дїи ѻ҆со́бнѡ да глаго́лютъ.

Бж҃е́ственнаѧ слꙋ́жба во ст҃ы́хь ѻ҆тца̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ

начина́етсѧ си́це:

Дїа́конъ: Бл҃гословѝ, влⷣко.

І҆ере́й: Бл҃гослове́но црⷭ҇тво, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́рѣ, и҆ спасе́нїи дꙋ́шъ на́шихъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра, бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й, и҆ соедине́нїи всѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ, [и҆ ѡ҆ митрополі́тѣ на́шемъ, и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же ѻ҆́бласть,] честнѣ́мъ пресвѵ́терствѣ, во хрⷭ҇тѣ̀ дїа́конствѣ, ѡ҆ все́мъ при́чтѣ и҆ лю́дехъ. гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ, самодержа́внѣйшемъ, вели́комъ гдⷭ҇рѣ на́шемъ і҆мпера́торѣ нїкола́ѣ а҆леѯа́ндровичѣ всеѧ̀ рѡссі́и: ѡ҆ сꙋпрꙋ́гѣ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ, і҆мператрі́цѣ а҆леѯа́ндрѣ ѳео́дѡровнѣ, ѡ҆ ма́тери є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ марі́и ѳео́дѡровнѣ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ наслѣ́дникѣ є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рномъ гдⷭ҇рѣ, цесаре́вичѣ и҆ вели́комъ кн҃зѣ геѡ́ргїи а҆леѯа́ндровичѣ, и҆ ѡ҆ все́мъ ца́рствꙋющемъ до́мѣ: ѡ҆ все́й пала́тѣ и҆ во́инствѣ и҆́хъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ пособи́ти и҆ покори́ти под̾ но́зѣ и҆́хъ всѧ́каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ гра́дѣ се́мъ, [а҆́ще въ монастырѣ̀: Ѡ҆ ст҃ѣ́й ѻ҆би́тели се́й,] всѧ́комъ гра́дѣ, странѣ̀, и҆ вѣ́рою живꙋ́щихъ въ ни́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ бл҃горастворе́нїи воздꙋ́хѡвъ, ѡ҆ и҆з̾ѻби́лїи плодѡ́въ земны́хъ, и҆ вре́менѣхъ ми́рныхъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ пла́вающихъ, пꙋтеше́ствꙋющихъ, недꙋ́гꙋющихъ, стра́ждꙋщихъ, плѣне́нныхъ, и҆ ѡ҆ спасе́нїи и҆́хъ. гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй, и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю благода́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ пое́тсѧ пе́рвый а҆нтїфѡ́нъ ѿ пѣвцє́въ. Свѧще́нникъ же глаго́летъ моли́твꙋ а҆нтїфѡ́на. Дїа́конъ же поклони́всѧ ᲂу҆стꙋпа́етъ ѿ мѣ́ста своегѡ̀, и҆ ѿше́дъ стои́тъ пред̾ і҆кѡ́ною хрⷭ҇то́вою, держѧ̀ и҆ ѻ҆ра́рь тремѝ пе́рсты десны́ѧ рꙋкѝ.

Моли́тва пе́рвагѡ а҆нтїфѡ́на:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, є҆гѡ́же держа́ва не сказа́нна, и҆ сла́ва непостижи́ма, є҆гѡ́же ми́лость безмѣ́рна и҆ человѣколю́бїе неизрече́нно: са́мъ, влⷣко, по бл҃гоꙋтро́бїю твоемꙋ̀, при́зри на ны̀ и҆ на ст҃ы́й хра́мъ се́й, и҆ сотворѝ съ на́ми, и҆ молѧ́щимисѧ съ на́ми, бога̑тыѧ ми́лѡсти твоѧ̑ и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑.

По и҆сполне́нїи же а҆нтїфѡ́на, прише́дъ дїа́конъ и҆ ста́въ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ и҆ поклони́всѧ, глаго́летъ:

Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво и҆ си́ла и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ пое́тсѧ подо́бнѣ ѿ пѣвцє́въ вторы́й а҆нтїфѡ́нъ: дїа́конъ же подо́бнѣ твори́тъ, ꙗ҆́коже и҆ въ пе́рвой моли́твѣ.

Моли́тва втора́гѡ а҆нтїфѡ́на:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, спасѝ лю́ди твоѧ̑ и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ, и҆сполне́нїе це́ркве твоеѧ̀ сохранѝ, ѡ҆свѧтѝ лю́бѧщыѧ благолѣ́пїе до́мꙋ твоегѡ̀: ты̀ тѣ́хъ воспросла́ви бж҃е́ственною твое́ю си́лою, и҆ не ѡ҆ста́ви на́съ ᲂу҆пова́ющихъ на тѧ̀.

Дїа́конъ: Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю благода́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ человѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Моли́тва тре́тїѧгѡ а҆нтїфѡ́на:

И҆́же ѻ҆́бщыѧ сїѧ̑, и҆ согла̑сныѧ дарова́вый на́мъ моли̑твы, и҆́же и҆ двѣма̀ и҆лѝ трє́мъ согласꙋ́ющымсѧ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ прошє́нїѧ пода́ти ѡ҆бѣща́вый, са́мъ и҆ ны́нѣ ра̑бъ твои́хъ прошє́нїѧ къ поле́зномꙋ и҆спо́лни, подаѧ̀ на́мъ и҆ въ настоѧ́щемъ вѣ́цѣ позна́нїе твоеѧ̀ и҆́стины, и҆ въ бꙋ́дꙋщемъ живо́тъ вѣ́чный да́рꙋѧ.

Здѣ̀ ѿверза́ютсѧ двє́ри на ма́лый вхо́дъ. Пѣва́емꙋ же тре́тїемꙋ а҆нтїфѡ́нꙋ ѿ пѣвцє́въ, и҆лѝ бл҃же́ннамъ, а҆́ще є҆́сть недѣ́лѧ, є҆гда̀ прїи́дꙋтъ на Сла́ва: свѧще́нникъ и҆ дїа́конъ, ста́вше пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, творѧ́тъ покло́ны трѝ. Та́же прїе́мъ свѧще́нникъ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе, дае́тъ дїа́конꙋ, и҆ и҆́дꙋтъ ѿ десны́ѧ страны̀ созадѝ престо́ла, и҆ та́кѡ и҆зше́дше сѣ́верною страно́ю, пред̾идꙋ́щымъ и҆̀мъ лампа́дамъ, творѧ́тъ ма́лый вхо́дъ, и҆ ста́вше на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ, приклонѧ́ютъ ѻ҆́ба главы̑, и҆ дїа́конꙋ ре́кшꙋ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. глаго́летъ сщ҃е́нникъ моли́твꙋ вхо́да та́йнѡ.

Моли́тва вхо́да:

Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ᲂу҆ста́вивый небесѣ́хъ чи́ны и҆ вѡ́инства а҆́гг҃лъ и҆ а҆рха̑гг҃лъ въ слꙋже́нїе твоеѧ̀ сла́вы, сотворѝ со вхо́домъ на́шимъ вхо́дꙋ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лѡвъ бы́ти, сослꙋжа́щихъ на́мъ, и҆ сославосло́вѧщихъ твою̀ бл҃гость.

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Моли́твѣ же сконча́вшейсѧ, глаго́летъ дїа́конъ ко свѧще́нникꙋ, показꙋ́ѧй къ восто́кꙋ десни́цею, держѧ̀ вкꙋ́пѣ и҆ ѻ҆ра́рь тремѝ пе́рсты:

Бл҃гословѝ, влⷣко, ст҃ы́й вхо́дъ.

И҆ сщ҃е́нникъ, блгⷭ҇влѧ́ѧ, глаго́летъ:

Бл҃гослове́нъ вхо́дъ ст҃ы́хъ твои́хъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Посе́мъ ѿхо́дитъ ко свѧти́телю, и҆лѝ и҆гꙋ́менꙋ, дїа́конъ, и҆ цѣлꙋ́етъ є҆ѵⷢ҇лїе, а҆́ще предстои́тъ: а҆́ще же нѝ, цѣлꙋ́етъ сїѐ свѧще́нникъ.

И҆спо́лньшꙋсѧ же коне́чномꙋ тропарю̀, вхо́дитъ дїа́конъ посредѣ̀, и҆ ста́въ пред̾ і҆ере́емъ возвыша́етъ ма́лѡ рꙋ́цѣ, и҆ показꙋ́ѧй ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе, глаго́летъ велегла́снѡ:

Премꙋ́дрость, про́сти.

Та́же поклони́всѧ, са́мъ же и҆ свѧще́нникъ созадѝ є҆гѡ̀, вхо́дитъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь: и҆ дїа́конъ ᲂу҆́бѡ полага́етъ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе на ст҃ѣ́й трапе́зѣ.

Пѣвцы́ же пою́тъ:

Прїиди́те, поклони́мсѧ и҆ припаде́мъ ко хрⷭ҇тꙋ̀. спаси́ ны сн҃е бж҃їй, во ст҃ы́хъ ди́венъ сы́й, пою́щыѧ тѝ, а҆ллилꙋ́їа. [є҆ди́ножды.]

А҆́ще же недѣ́лѧ:

Воскресы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ, пою́щыѧ тѝ, а҆ллилꙋ́їа. [є҆ди́ножды.]

Та́же, ѻ҆бы̑чныѧ тропарѝ: и҆ є҆гда̀ прїи́дꙋтъ въ послѣ́днїй тропа́рь, гл҃етъ дїа́конъ ко і҆ере́ю, приклонѧ̀ вкꙋ́пѣ главꙋ̀, и҆ ѻ҆ра́рь въ рꙋцѣ̀ держѧ̀ тремѝ пе́рсты:

Бл҃гословѝ, влⷣко, вре́мѧ трист҃а́гѡ.

І҆ере́й же, зна́менꙋѧ є҆го̀, глаго́летъ:

Ꙗ҆́кѡ ст҃ъ є҆сѝ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ.

Сконча́вшꙋсѧ же тропарю̀, прихо́дитъ дїа́конъ бли́зъ свѧты́хъ двере́й, и҆ показꙋ́ѧй ѻ҆раре́мъ, пе́рвѣе ᲂу҆́бѡ ко і҆кѡ́нѣ хрⷭ҇то́вѣ глаго́летъ:

Гдⷭ҇и, спасѝ бл҃гочести̑выѧ, и҆ ᲂу҆слы́ши ны̀.

Та́же наво́дитъ, глаго́лѧ ко внѣ̀ стоѧ́щымъ велегла́снѡ: И҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Пѣва́емꙋ же трист҃о́мꙋ, глаго́летъ і҆ере́й моли́твꙋ сїю̀.

Моли́тва трист҃а́гѡ пѣ́нїѧ:

Бж҃е ст҃ы́й, и҆́же во ст҃ы́хъ почива́ѧй, трист҃ы́мъ гла́сомъ ѿ серафі́мѡвъ воспѣва́емый и҆ ѿ херꙋві́мѡвъ славосло́вимый, и҆ ѿ всѧ́кїѧ нбⷭ҇ныѧ си́лы покланѧ́емый, и҆́же ѿ небытїѧ̀ во є҆́же бы́ти приведы́й всѧ́чєскаѧ, созда́вый человѣ́ка по ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ и҆ по подо́бїю, и҆ всѧ́кимъ твои́мъ дарова́нїемъ ᲂу҆краси́вый, даѧ́й просѧ́щемꙋ премꙋ́дрость и҆ ра́зꙋмъ, и҆ не презира́ѧй согрѣша́ющагѡ, но полага́ѧй на спасе́нїе покаѧ́нїе, сподо́бивый на́съ, смире́нныхъ и҆ недосто́йныхъ ра̑бъ твои́хъ, и҆ въ ча́съ се́й ста́ти пред̾ сла́вою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ же́ртвенника, и҆ до́лжное тебѣ̀ поклоне́нїе и҆ славосло́вїе приноси́ти: са́мъ, влⷣко, прїимѝ и҆ ѿ ᲂу҆́стъ на́съ грѣ́шныхъ трист҃ꙋ́ю пѣ́снь, и҆ посѣти́ ны бл҃гостїю твое́ю, простѝ на́мъ всѧ́кое согрѣше́нїе во́льное же и҆ нево́льное, ѡ҆свѧтѝ на́шѧ дꙋ́шы и҆ тѣлеса̀, и҆ да́ждь на́мъ въ преподо́бїи слꙋжи́ти тебѣ̀ всѧ̑ дни̑ живота̀ на́шегѡ, моли́твами ст҃ы́ѧ бцⷣы, и҆ всѣ́хъ свѧты́хъ, ѿ вѣ́ка тебѣ̀ бл҃гоꙋгоди́вшихъ.

Ꙗ҆́кѡ ст҃ъ є҆сѝ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Се́й же сконча́вшейсѧ, глаго́лютъ и҆ са́ми, і҆ере́й же и҆ дїа́конъ, трист҃о́е: творѧ́ще вкꙋ́пѣ и҆ покло́ны трѝ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою.

Та́же глаго́летъ дїа́конъ ко і҆ере́ю:

Повелѝ, влⷣко.

И҆ ѿхо́дита къ го́рнемꙋ мѣ́стꙋ: и҆ свѧще́нникъ ѿходѧ̀ глаго́летъ: Бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не.

Дїа́конъ: Бл҃гословѝ, влⷣко, го́рнїй прⷭ҇то́лъ.

І҆ере́й же: Бл҃гослове́нъ є҆сѝ на прⷭ҇то́лѣ сла́вы црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀, сѣдѧ́й на херꙋві́мѣхъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

[зрѝ] [Вѣ́дательно, ꙗ҆́кѡ свѧще́нникꙋ не подоба́етъ на го́рнее мѣ́сто восходи́ти, нижѐ сѣдѣ́ти на не́мъ: но сѣдѣ́ти во странѣ̀ го́рнѧгѡ прⷭ҇то́ла, и҆з̾ ю҆́жныѧ страны̀.] И҆ по и҆сполне́нїи трист҃а́гѡ, дїа́конъ, прише́дъ пред̾ ст҃ы̑ѧ двє́ри, глаго́летъ: Во́нмемъ. І҆ере́й же возглаша́етъ: Ми́ръ всѣ̑мъ. И҆ чте́цъ глаго́летъ: И҆ дх҃ови твоемꙋ̀. И҆ дїа́конъ па́ки: Премꙋ́дрость. И҆ чте́цъ, прокі́менъ, ѱало́мъ дв҃довъ. Посе́мъ дїа́конъ: Премꙋ́дрость. И҆ чте́цъ надписа́нїе а҆пⷭ҇ла: Къ ри́млѧнѡмъ, [и҆лѝ, Къ корі́нѳѧнѡмъ, и҆лѝ, Къ гала́тѡмъ] посла́нїѧ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла па́ѵла чте́нїе. И҆ па́ки дїа́конъ: Во́нмемъ. А҆пⷭ҇лꙋ же и҆спо́лньшꙋсѧ, глаго́летъ свѧще́нникъ: Ми́ръ тѝ. И҆ Чте́цъ: И҆ дх҃ови твоемꙋ̀. Дїа́конъ: Премꙋ́дрость. И҆ чте́цъ: А҆ллилꙋ́їа. А҆ллилꙋ́їа же пѣва́емꙋ, и҆ прїе́мъ дїа́конъ кади́льницꙋ и҆ ѳѷмїа́мъ, прихо́дитъ къ свѧще́нникꙋ, и҆ прїе́мъ благослове́нїе ѿ негѡ̀, кади́тъ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ ѻ҆́крестъ, и҆ ѻ҆лта́рь ве́сь, и҆ свѧще́нника.

Свѧще́нникъ же глаго́летъ моли́твꙋ сїю̀.

Моли́тва пре́жде є҆ѵⷢ҇лїа:

Возсїѧ́й въ сердца́хъ на́шихъ. чл҃вѣколю́бче влⷣко, твоегѡ̀ бг҃оразꙋ́мїѧ нетлѣ́нный свѣ́тъ, и҆ мы́слєнныѧ на́ши ѿве́рзи ѻ҆́чи, во є҆ѵⷢ҇льскихъ твои́хъ проповѣ́данїй разꙋмѣ́нїе: вложѝ въ на́съ и҆ стра́хъ блаже́нныхъ твои́хъ за́повѣдей, да плотскі̑ѧ по́хѡти всѧ̑ попра́вше, дꙋхо́вное жи́тельство про́йдемъ, всѧ̑, ꙗ҆́же ко бл҃гоꙋгожде́нїю твоемꙋ̀, и҆ мꙋ́дрствꙋюще и҆ дѣ́юще. ты́ бо є҆сѝ просвѣще́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е: и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Дїа́конъ же, кади́льницꙋ ѿложи́въ на ѻ҆бы́чное мѣ́сто, прихо́дитъ къ сщ҃е́нникꙋ, и҆ подклони́въ є҆мꙋ̀ главꙋ̀ свою̀, держѧ̀ и҆ ѻ҆ра́рь со ст҃ы́мъ є҆ѵⷢ҇лїемъ кра́йними пе́рсты, си́рѣчь, во ѻ҆́номъ мѣ́стѣ ст҃ы́ѧ трапе́зы, глаго́летъ:

Бл҃гословѝ, влⷣко, бл҃говѣсти́телѧ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла и҆ є҆ѵⷢ҇лі́ста, и҆́мⷬ҇къ.

Сщ҃е́нникъ, зна́менꙋѧ є҆го̀, глаго́летъ:

Бг҃ъ, мл҃твами ст҃а́гѡ, сла́внагѡ, всехва́льнагѡ а҆пⷭ҇ла и҆ є҆ѵⷢ҇лі́ста, и҆́мⷬ҇къ, да да́стъ тебѣ̀ глаго́лъ бл҃говѣствꙋ́ющемꙋ си́лою мно́гою, во и҆сполне́нїе є҆ѵⷢ҇лїа возлю́бленнагѡ сн҃а своегѡ̀, гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

Дїа́конъ же ре́къ: А҆ми́нь, и҆ поклони́всѧ ст҃о́мꙋ є҆ѵⷢ҇лїю, во́зметъ є҆̀, и҆ и҆зше́дъ ст҃ы́ми две́рьми, предходѧ́щымъ є҆мꙋ̀ лампа́дамъ, прихо́дитъ и҆ стои́тъ на а҆мвѡ́нѣ, и҆лѝ на ᲂу҆чине́нномъ мѣ́стѣ. І҆ере́й же, стоѧ̀ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою и҆ зрѧ̀ къ за́падꙋ, возглаша́етъ:

Премꙋ́дрость, простѝ, ᲂу҆слы́шимъ ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа.

Та́же: Ми́ръ всѣ̑мъ. Лю́дїе: И҆ дх҃ови твоемꙋ̀. Дїа́конъ: Ѿ и҆́мⷬ҇къ ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа чте́нїе.

Ли́къ: Сла́ва тебѣ̀ гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Сщ҃е́нникъ: Во́нмемъ. А҆́ще же сꙋ́ть два̀ дїа̑кона, то є҆ди́нъ да глаго́летъ: Премꙋ́дрость, про́сти. Та́же, и҆: Во́нмемъ. И҆спо́лнившꙋсѧ є҆ѵⷢ҇лїю, глаго́летъ сщ҃е́нникъ: Ми́ръ тѝ бл҃говѣствꙋ́ющемꙋ.

Ли́къ: Сла́ва тебѣ̀ гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

И҆ ѿше́дъ дїа́конъ да́же до ст҃ы́хъ двере́й, ѿдае́тъ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе свѧще́нникꙋ, и҆ затворѧ́ютсѧ па́ки свѧты̑ѧ двє́ри. Дїа́конъ, ста́въ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ, начина́етъ си́це:

Рце́мъ всѝ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ, и҆ ѿ всегѡ̀ помышле́нїѧ на́шегѡ рце́мъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Поми́лꙋй на́съ бж҃е, по вели́цѣй ми́лости твое́й, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ, самодержа́внѣйшемъ, вели́комъ гдⷭ҇рѣ на́шемъ і҆мпера́торѣ нїкола́ѣ а҆леѯа́ндровичѣ всеѧ̀ рѡссі́и: ѡ҆ держа́вѣ, побѣ́дѣ, пребыва́нїи, ми́рѣ, здра́вїи, спасе́нїи є҆гѡ̀, и҆ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ наипа́че поспѣши́ти и҆ пособи́ти є҆мꙋ̀ во всѣ́хъ, и҆ покори́ти под̾ но́зѣ є҆гѡ̀ всѧ́каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Мл҃тва прилѣ́жнагѡ моле́нїѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, прилѣ́жное сїѐ моле́нїе прїимѝ ѿ твои́хъ ра̑бъ, и҆ поми́лꙋй на́съ по мно́жествꙋ ми́лости твоеѧ̀, и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑ низпослѝ на ны̀, и҆ на всѧ̑ лю́ди твоѧ̑, ча́ющыѧ ѿ тебѐ бога́тыѧ ми́лости.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ сꙋпрꙋ́гѣ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ а҆леѯа́ндрѣ ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ ма́тери є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ марі́и ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ наслѣ́дникѣ є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рномъ гдⷭ҇рѣ цесаре́вичѣ и҆ вели́комъ кн҃зѣ геѡ́ргїи а҆леѯа́ндровичѣ, и҆ ѡ҆ все́мъ ца́рствꙋющемъ до́мѣ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ [а҆́ще под̾ митрополі́томъ, приглаго́летъ: и҆ ѡ҆ митрополі́тѣ на́шемъ, є҆гѡ́же ѻ҆́бласть,] и҆ все́й во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тїи на́шей.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ все́мъ и҆́хъ хрⷭ҇толюби́вомъ во́инствѣ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бра́тїѧхъ на́шихъ, сщ҃е́нницѣхъ, сщ҃енномона́сѣхъ, и҆ все́мъ во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тствѣ на́шемъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бл҃же́нныхъ и҆ приснопа́мѧтныхъ, ст҃ѣ́йшихъ патрїа́рсѣхъ правосла́вныхъ, и҆ бл҃гочести́выхъ цр҃ѣ́хъ, и҆ благовѣ́рныхъ цр҃и́цахъ, и҆ созда́телехъ ст҃ы́ѧ ѻ҆би́тели сеѧ̀, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ преждепочи́вшихъ ѻ҆ц҃ѣ́хъ и҆ бра́тїѧхъ, здѣ̀ лежа́щихъ, и҆ повсю́дꙋ правосла́вныхъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ плодоносѧ́щихъ и҆ добродѣ́ющихъ во ст҃ѣ́мъ и҆ всечестнѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, трꙋжда́ющихсѧ, пою́щихъ и҆ предстоѧ́щихъ лю́дехъ, ѡ҆жида́ющихъ ѿ тебѐ вели́кїѧ и҆ бога́тыѧ млⷭ҇ти.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ ми́лостивъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

А҆́ще ли бꙋ́детъ ѡ҆ ᲂу҆со́пшихъ приноше́нїе, дїа́конъ и҆лѝ свѧще́нникъ глаго́летъ є҆ктенїю̀ сїю̀:

Поми́лꙋй на́съ бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ᲂу҆покое́нїи дꙋ́шъ ᲂу҆со́пшихъ рабѡ́въ бж҃їихъ, и҆́мⷬ҇къ, и҆ ѡ҆ є҆́же прости́тисѧ и҆̀мъ всѧ́комꙋ прегрѣше́нїю, во́льномꙋ же и҆ нево́льномꙋ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Ꙗ҆́кѡ да гдⷭ҇ь бг҃ъ ᲂу҆чини́тъ дꙋ́шы и҆́хъ, и҆дѣ́же пра́веднїи ᲂу҆покоѧ́ютсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Ми́лости бж҃їѧ, црⷭ҇тва нбⷭ҇нагѡ, и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆́хъ, ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ безсме́ртнагѡ цр҃ѧ̀ и҆ бг҃а на́шегѡ про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Сщ҃е́нникъ:

Бж҃е дꙋхѡ́въ, и҆ всѧ́кїѧ пло́ти, сме́рть попра́вый и҆ дїа́вола ᲂу҆праздни́вый, и҆ живо́тъ мі́рꙋ твоемꙋ̀ дарова́вый: са́мъ, гдⷭ҇и, поко́й дꙋ́шы ᲂу҆со́пшихъ ра̑бъ твои́хъ, и҆́мⷬ҇къ, въ мѣ́стѣ свѣ́тлѣ, въ мѣ́стѣ ѕла́чнѣ, въ мѣ́стѣ поко́йнѣ, ѿню́дꙋже ѿбѣжѐ болѣ́знь, печа́ль и҆ воздыха́нїе. всѧ́кое согрѣше́нїе, содѣ́ѧнное и҆́ми сло́вомъ, и҆лѝ дѣ́ломъ, и҆лѝ помышле́нїемъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гі́й чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ, простѝ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть человѣ́къ, и҆́же жи́въ бꙋ́детъ, и҆ не согрѣши́тъ: ты́ бо є҆ди́нъ кромѣ̀ грѣха̀, пра́вда твоѧ̀ пра́вда во вѣ́ки, и҆ сло́во твоѐ и҆́стина.

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ воскресе́нїе и҆ живо́тъ и҆ поко́й ᲂу҆со́пшихъ ра̑бъ твои́хъ, и҆́мⷬ҇къ, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Помоли́тесѧ, ѡ҆глаше́ннїи гдⷭ҇ви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Вѣ́рнїи, ѡ҆ ѡ҆глаше́нныхъ помо́лимсѧ, да гдⷭ҇ь поми́лꙋетъ и҆̀хъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆гласи́тъ и҆̀хъ сло́вомъ и҆́стины.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѿкры́етъ и҆̀мъ є҆ѵⷢ҇лїе пра́вды.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Соедини́тъ и҆̀хъ ст҃ѣ́й свое́й собо́рнѣй и҆ а҆пⷭ҇льстѣй це́ркви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Спасѝ, поми́лꙋй, застꙋпѝ и҆ сохранѝ и҆̀хъ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆глаше́ннїи, главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇ви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Мл҃тва ѡ҆ ѡ҆глаше́нныхъ, пре́жде ст҃а́гѡ возноше́нїѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, и҆́же на высо́кихъ живы́й и҆ на смирє́нныѧ призира́ѧй, и҆́же спасе́нїе ро́дꙋ чл҃вѣ́ческомꙋ низпосла́вый, є҆диноро́днаго сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а, гдⷭ҇а на́шего і҆и҃са хрⷭ҇та̀: при́зри на рабы̑ твоѧ̑ ѡ҆глашє́нныѧ, подкло́ншыѧ тебѣ̀ своѧ̑ вы̑ѧ, и҆ сподо́би ѧ҆̀ во вре́мѧ бл҃гополꙋ́чное ба́ни пакибытїѧ̀, ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ ѻ҆де́жди нетлѣ́нїѧ, соединѝ и҆̀хъ ст҃ѣ́й твое́й собо́рнѣй и҆ а҆пⷭ҇льстѣй це́ркви, и҆ сопричтѝ и҆̀хъ и҆збра́нномꙋ твоемꙋ̀ ста́дꙋ.

Возглаше́нїе: Да и҆ ті́и съ на́ми сла́вѧтъ пречестно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ простира́етъ а҆нтїми́нсъ свѧще́нникъ.

Дїа́конъ глаго́летъ: Є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те.

А҆́ще ли є҆́сть вторы́й дїа́конъ, возглаша́етъ и҆ то́й:

Ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те.

Та́же па́ки пе́рвый:

Є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те.

Да ни кто̀ ѿ ѡ҆глаше́нныхъ: є҆ли́цы вѣ́рнїи, па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

А҆́ще ли же є҆ди́нъ то́чїю і҆ере́й, тогда̀ глаго́летъ си́це:

Є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те, ѡ҆глаше́ннїи и҆зыди́те, є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи и҆зыди́те: да ни кто̀ ѿ ѡ҆глаше́нныхъ, є҆ли́цы вѣ́рнїи, па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Мл҃тва вѣ́рныхъ, пе́рваѧ, по є҆́же распростре́ти а҆нтїми́нсъ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀ гдⷭ҇и бж҃е си́лъ, сподо́бившаго на́съ предста́ти и҆ ны́нѣ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ же́ртвенникꙋ, и҆ припа́сти ко щедро́тамъ твои̑мъ ѡ҆ на́шихъ грѣсѣ́хъ, и҆ ѡ҆ людски́хъ невѣ́дѣнїихъ. прїимѝ бж҃е моле́нїе на́ше, сотвори́ ны досто́йны бы́ти, є҆́же приноси́ти тебѣ̀ молє́нїѧ и҆ мольбы̑, и҆ жє́ртвы безкрѡ́вныѧ ѡ҆ всѣ́хъ лю́дехъ твои́хъ: и҆ ᲂу҆довлѝ на́съ, и҆̀хже положи́лъ є҆сѝ въ слꙋ́жбꙋ твою̀ сїю̀, си́лою дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ, неѡсꙋжде́ннѡ и҆ непреткнове́ннѡ въ чи́стѣмъ свидѣ́тельствѣ со́вѣсти на́шеѧ, призыва́ти тѧ̀ на всѧ́кое вре́мѧ и҆ мѣ́сто: да послꙋ́шаѧ на́съ, ми́лостивъ на́мъ бꙋ́деши, во мно́жествѣ твоеѧ̀ бл҃гости.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю благода́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Премꙋ́дрость.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Є҆гда̀ сщ҃е́нникъ є҆ди́нъ слꙋ́житъ, сїѧ̑ не глаго́летъ:

Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́рѣ, и҆ спасе́нїи дꙋ́шъ на́шихъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра, бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й и҆ соедине́нїи всѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Мл҃тва вѣ́рныхъ, втора́ѧ:

Па́ки, и҆ мно́гажды тебѣ̀ припа́даемъ, тебѣ̀ мо́лимсѧ, благі́й и҆ человѣколю́бче, ꙗ҆́кѡ да призрѣ́въ на моле́нїе на́ше, ѡ҆чи́стиши на́шѧ дꙋ́шы и҆ тѣлеса̀ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны пло́ти и҆ дꙋ́ха, и҆ да́си на́мъ непови́нное и҆ неѡсꙋжде́нное предстоѧ́нїе ст҃а́гѡ твоегѡ̀ же́ртвенника. да́рꙋй же бж҃е, и҆ молѧ́щымсѧ съ на́ми преспѣ́ѧнїе житїѧ̀ и҆ вѣ́ры и҆ ра́зꙋма дꙋхо́внагѡ: да́ждь и҆̀мъ всегда̀ со стра́хомъ и҆ любо́вїю слꙋжа́щымъ тебѣ̀, непови́ннѡ и҆ неѡсꙋжде́ннѡ причасти́тисѧ ст҃ы́хъ твои́хъ та̑инъ, и҆ небе́снагѡ твоегѡ̀ црⷭ҇твїѧ сподо́битисѧ.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю благода́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

Вхо́дитъ дїа́конъ сѣ́верными две́рьми.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ да под̾ держа́вою твое́ю всегда̀ храни́ми, тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Мл҃тва ю҆́же твори́тъ свѧще́нникъ въ себѣ̀, херꙋві́мской пѣ́сни пѣва́емѣй:

Никто́же досто́инъ ѿ свѧза́вшихсѧ плотски́ми похотьмѝ и҆ сластьмѝ приходи́ти, и҆лѝ прибли́житисѧ, и҆лѝ слꙋжи́ти тебѣ̀, цр҃ю̀ сла́вы: є҆́же бо слꙋжи́ти тебѣ̀, вели́ко и҆ стра́шно и҆ самѣ́мъ нбⷭ҇нымъ си́ламъ. но ѻ҆ба́че неизрече́ннагѡ ра́ди и҆ безмѣ́рнагѡ твоегѡ̀ человѣколю́бїѧ, непрело́жнѡ и҆ неизмѣ́ннѡ бы́лъ є҆сѝ человѣ́къ, и҆ а҆рхїере́й на́мъ бы́лъ є҆сѝ: и҆ слꙋже́бныѧ сеѧ̀ и҆ безкро́вныѧ же́ртвы свѧщеннодѣ́йствїе пре́далъ є҆сѝ на́мъ, ꙗ҆́кѡ влⷣка всѣ́хъ. ты́ бо є҆ди́нъ, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, влады́чествꙋеши нбⷭ҇ными и҆ земны́ми, и҆́же на прⷭ҇то́лѣ херꙋві́мстѣ носи́мый, и҆́же серафі́мѡвъ гдⷭ҇ь, и҆ цр҃ь і҆и҃левъ, и҆́же є҆ди́нъ ст҃ъ, и҆ во ст҃ы́хъ почива́ѧй. тѧ̀ ᲂу҆̀бо молю̀ є҆ди́наго блага́го и҆ благопослꙋшли́ваго: при́зри на мѧ̀ грѣ́шнаго и҆ непотре́бнаго раба̀ твоего̀, и҆ ѡ҆чи́сти мою̀ дꙋ́шꙋ и҆ се́рдце ѿ со́вѣсти лꙋка́выѧ, и҆ ᲂу҆довли́ мѧ, си́лою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а, ѡ҆блече́на благода́тїю свѧще́нства, предста́ти ст҃ѣ́й твое́й се́й трапе́зѣ, и҆ свѧщеннодѣ́йствовати ст҃о́е и҆ пречⷭ҇тое твоѐ тѣ́ло, и҆ честнꙋ́ю кро́вь. къ тебѣ́ бо прихождꙋ̀ прикло́нь мою̀ вы́ю, и҆ молю́ ти сѧ, да не ѿврати́ши лица̀ твоегѡ̀ ѿ менѐ, нижѐ ѿри́неши менѐ ѿ ѻ҆́трѡкъ твои́хъ: но сподо́би принесє́ннымъ тебѣ̀ бы́ти, мно́ю грѣ́шнымъ и҆ недосто́йнымъ рабо́мъ твои́мъ, дарѡ́мъ си̑мъ. ты́ бо є҆сѝ приносѧ́й и҆ приноси́мый, и҆ прїе́млѧй и҆ раздава́емый хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ, и҆ благи́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

И҆спо́лнившейсѧ же мл҃твѣ, глаго́лютъ и҆ ті́и херꙋві́мскꙋю пѣ́снь, три́жды: по ко́емждо же сконча́нїи, покланѧ́ютсѧ по є҆ди́нощи.

И҆̀же херꙋві́мы та́йнѡ ѡ҆бразꙋ́юще, и҆ животворѧ́щей трⷪ҇цѣ трист҃ꙋ́ю пѣ́снь припѣва́юще, всѧ́кое ны́нѣ жите́йское ѿложи́мъ попече́нїе.

Ꙗ҆́кѡ да цр҃ѧ̀ всѣ́хъ под̾и́мемъ, а҆́гг҃льскими неви́димѡ дорѷноси́ма чи́нми. А҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

Па́ки ѿверза́ютсѧ ст҃ы̑ѧ двє́ри. Та́же прїе́мъ дїа́конъ кади́льницꙋ, и҆ ѳѷмїа́мъ вложи́въ, прихо́дитъ ко свѧще́нникꙋ, и҆ прїе́мъ благослове́нїе ѿ негѡ̀, кади́тъ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ ѻ҆́крестъ и҆ ѻ҆лта́рь ве́сь, и҆ свѧще́нника: глаго́летъ же и҆ н҃-й ѱало́мъ, и҆ тропарѝ ᲂу҆мили́тєльныѧ, є҆ли̑ка и҆зво́литъ вкꙋ́пѣ со свѧще́нникомъ. и҆ ѿхо́дита въ предложе́нїе, предходѧ́щꙋ дїа́конꙋ, и҆ кади́тъ ст҃а̑ѧ, въ себѣ̀ молѧ́сѧ: Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго. три́жды. Глаго́летъ ко свѧще́нникꙋ: Возмѝ влⷣко. И҆ свѧще́нникъ, взе́мъ воздꙋ́хъ, возлага́етъ на лѣ́вое ра́мо є҆гѡ̀, глаго́лѧ: Возми́те рꙋ́ки ва́шѧ во ст҃а̑ѧ, и҆ блгⷭ҇ви́те гдⷭ҇а.

Та́же ст҃ы́й ді́скосъ прїе́мъ, возлага́етъ на главꙋ̀ дїа́кона, со всѧ́кимъ внима́нїемъ и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ, и҆мѣ́ѧй вкꙋ́пѣ дїа́конъ и҆ кади́льницꙋ на є҆ди́номъ ѿ пе́рстѡвъ, са́мъ же ст҃ы́й поти́рь въ рꙋ́цѣ прїе́мъ: и҆схо́дѧтъ же сѣ́верною страно́ю, предходѧ́щымъ и҆̀мъ лампа́дамъ, и҆ ѡ҆бхо́дѧтъ хра́мъ, молѧ́щесѧ.

Дїа́конъ глаго́летъ: Бл҃гочести́вѣйшаго, самодержа́внѣйшаго, вели́каго гдⷭ҇рѧ на́шего і҆мпера́тора нїкола́ѧ а҆леѯа́ндровича всеѧ̀ рѡссі́и, да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Та́же сщ҃е́нникъ:

Сꙋпрꙋ́гꙋ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшꙋю гдⷭ҇рню, і҆мператрі́цꙋ а҆леѯа́ндрꙋ ѳео́дѡровнꙋ: ма́терь є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшꙋю гдⷭ҇рню, і҆мператрі́цꙋ марі́ю ѳео́дѡровнꙋ, да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Наслѣ́дника є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рнаго гдⷭ҇рѧ, цесаре́вича и҆ вели́каго кн҃зѧ геѡ́ргїѧ а҆леѯа́ндровича, и҆ ве́сь ца́рствꙋющїй до́мъ, да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Дїа́конъ гл҃етъ: Ст҃ѣ́йшїй прави́тельствꙋющїй сѷно́дъ, да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Та́же сщ҃е́нникъ: Всѣ́хъ ва́съ, правосла́вныхъ хрⷭ҇тїа́нъ, да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Си́це да глаго́летъ а҆́ще є҆ди́нъ є҆́сть сщ҃е́нникъ слꙋжа́й, и҆ кромѣ̀ дїа́кона.

А҆́ще же слꙋжа́щїи сщ҃е́нницы мно́зи, си́це да гл҃ютъ:

Дїа́конъ: Бл҃гочести́вѣйшаго, самодержа́внѣйшаго, вели́каго гдⷭ҇рѧ на́шего і҆мпера́тора нїкола́ѧ а҆леѯа́ндровича всеѧ̀ рѡссі́и, да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Пе́рвый сщ҃е́нникъ:

Сꙋпрꙋ́гꙋ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшꙋю гдⷭ҇рню, і҆мператрі́цꙋ а҆леѯа́ндрꙋ ѳео́дѡровнꙋ, да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Вторы́й:

Ма́терь є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшꙋю гдⷭ҇рню, і҆мператрі́цꙋ марі́ю ѳео́дѡровнꙋ, да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Тре́тїй:

Наслѣ́дника є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рнаго гдⷭ҇рѧ цесаре́вича и҆ вели́каго кн҃зѧ геѡ́ргїѧ а҆леѯа́ндровича, и҆ ве́сь ца́рствꙋющїй до́мъ, да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Четве́ртый сщ҃е́нникъ, а҆́ще же нѝ, дїа́конъ:

Ст҃ѣ́йшїй прави́тельствꙋющїй сѷно́дъ, да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Пѧ́тый сщ҃е́нникъ, а҆́ще же нѝ, па́ки пе́рвый:

Всѣ́хъ ва́съ, правосла́вныхъ хрⷭ҇тїа́нъ, да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Вше́дъ же дїа́конъ внꙋ́трь ст҃ы́хъ две́рей, стои́тъ ѡ҆деснꙋ́ю, и҆ хотѧ́щꙋ сщ҃е́нникꙋ вни́ти, глаго́летъ къ немꙋ̀ дїа́конъ: Да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ сщ҃е́нство твоѐ во црⷭ҇твїи свое́мъ.

И҆ свѧще́нникъ къ немꙋ̀: Да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ свѧщеннодїа́конство твоѐ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

И҆ свѧще́нникъ ᲂу҆́бѡ поставлѧ́етъ ст҃ы́й поти́рь на ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ: ст҃ы́й же ді́скосъ взе́мъ со главы̀ дїа́кона, поставлѧ́етъ и҆ то́й на ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ, глаго́лѧ:

Благоѻбра́зный і҆ѡ́сифъ, со дре́ва сне́мъ пречⷭ҇тое твоѐ тѣ́ло, плащани́цею чи́стою ѡ҆бви́въ, и҆ благоꙋха́ньми во гро́бѣ но́вѣ закры́въ, положѝ.

Во гро́бѣ пло́тски, во а҆́дѣ же съ дш҃е́ю ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, въ раи́ же съ разбо́йникомъ, и҆ на прⷭ҇то́лѣ бы́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тѐ, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ дх҃омъ, всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй неѡпи́санный.

Ꙗ҆́кѡ живоно́сецъ, ꙗ҆́кѡ раѧ̀ краснѣ́йшїй вои́стиннꙋ, и҆ всѧ́кагѡ черто́га ца́рскагѡ ꙗ҆ви́сѧ свѣтлѣ́йшїй хрⷭ҇тѐ гро́бъ тво́й, и҆сто́чникъ на́шегѡ воскресе́нїѧ.

Та́же покро́вцы ᲂу҆́бѡ взе́мъ ѿ свѧще́ннагѡ ді́скоса, и҆ ст҃а́гѡ потирѧ̀, полага́етъ на є҆ди́ной странѣ̀ свѧты́ѧ трапе́зы: воздꙋ́хъ же ѿ дїа́конѧ ра́ма взе́мъ, и҆ покади́въ покрыва́етъ и҆́мъ ст҃а̑ѧ, глаго́лѧ:

Благоѻбра́зный і҆ѡ́сифъ, со дре́ва сне́мъ пречⷭ҇тое твоѐ тѣ́ло, плащани́цею чи́стою ѡ҆бви́въ, и҆ благоꙋха́ньми во гро́бѣ но́вѣ закры́въ, положѝ.

И҆ прїе́мъ кади́льницꙋ ѿ дїа́коновы рꙋкѝ, кади́тъ ст҃а̑ѧ три́жды, глаго́лѧ:

Оу҆блажѝ гдⷭ҇и, бл҃говоле́нїемъ твои́мъ сїѡ́на, и҆ да сози́ждꙋтсѧ стѣ́ны і҆ерꙋсали̑мскїѧ: тогда̀ благоволи́ши же́ртвꙋ пра́вды, возноше́нїе и҆ всесожега́ємаѧ, тогда̀ возложа́тъ на ѻ҆лта́рь тво́й тельцы̀.

И҆ ѿда́въ кади́льницꙋ, и҆ ѡ҆пꙋсти́въ фелѡ́нь, приклони́въ же главꙋ̀, глаго́летъ дїа́конꙋ:

Помѧни́ мѧ, бра́те и҆ сослꙋжи́телю.

И҆ дїа́конъ къ немꙋ̀: Да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ свѧще́нство твоѐ во црⷭ҇твїи свое́мъ.

Та́же и҆ дїа́конъ, поклони́въ и҆ са́мъ главꙋ̀, держѧ̀ вкꙋ́пѣ и҆ ѻ҆ра́рь тремѝ пе́рсты десни́цы, гл҃етъ ко свѧще́нникꙋ:

Помоли́сѧ ѡ҆ мнѣ̀, влⷣко ст҃ы́й.

И҆ свѧще́нникъ: Дх҃ъ ст҃ы́й на́йдетъ на тѧ̀, и҆ си́ла вы́шнѧгѡ ѡ҆сѣни́тъ тѧ̀.

И҆ дїа́конъ: То́йже дх҃ъ содѣ́йствꙋетъ на́мъ всѧ̑ дни̑ живота̀ на́шегѡ.

И҆ па́ки то́йжде: Помѧни́ мѧ, влⷣко ст҃ы́й.

И҆ свѧще́нникъ: Да помѧне́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ во ца́рствїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

И҆ дїа́конъ, ре́къ: А҆ми́нь. и҆ цѣлова́въ десни́цꙋ сщ҃е́нника, и҆схо́дитъ сѣ́верными две́рьми, и҆ ста́въ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ, глаго́летъ:

И҆спо́лнимъ моли́твꙋ на́шꙋ гдⷭ҇ви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ предложе́нныхъ честны́хъ дарѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Мл҃тва проскомі́дїи, по поставле́нїи бж҃е́ственныхъ дарѡ́въ на ст҃ѣ́й трапе́зѣ.

Гдⷭ҇и бж҃е вседержи́телю, є҆ди́не ст҃е, прїе́млѧй же́ртвꙋ хвале́нїѧ ѿ призыва́ющихъ тѧ̀ всѣ́мъ се́рдцемъ. прїимѝ и҆ на́съ грѣ́шныхъ молє́нїѧ и҆ принесѝ ко ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ же́ртвенникꙋ, и҆ ᲂу҆довлѝ на́съ приноси́ти тебѣ̀ да́ры же и҆ жє́ртвы дх҃ѡ́вныѧ ѡ҆ на́шихъ грѣсѣ́хъ и҆ ѡ҆ людски́хъ невѣ́дѣнїихъ, и҆ сподо́би на́съ ѡ҆брѣстѝ благода́ть пред̾ тобо́ю, є҆́же бы́ти тебѣ̀ благопрїѧ́тнѣй же́ртвѣ на́шей, и҆ всели́тисѧ дх҃ꙋ благода́ти твоеѧ̀ бл҃го́мꙋ въ на́съ, и҆ на предлежа́щихъ дарѣ́хъ си́хъ, и҆ на всѣ́хъ лю́дехъ твои́хъ.

Дїа́конъ: Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Днѐ всегѡ̀ соверше́нна, свѧ́та, ми́рна и҆ безгрѣ́шна, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

А҆́гг҃ла ми́рна, вѣ́рна наста́вника, храни́телѧ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Проще́нїѧ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

До́брыхъ и҆ поле́зныхъ дꙋша́мъ на́шымъ, и҆ ми́ра мі́рови, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ покаѧ́нїи сконча́ти, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Хрⷭ҇тїа́нскїѧ кончи́ны живота̀ на́шегѡ, безболѣ́зненны, непосты́дны, ми́рны и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇то́вѣ про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ, и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Возглаше́нїе:

Щедро́тами є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

І҆ере́й: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дх҃ови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Возлю́бимъ дрꙋгъдрꙋ́га, да є҆диномы́слїемъ и҆сповѣ́мы.

Ли́къ: Ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́го дх҃а, трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю, и҆ нераздѣ́льнꙋю.

И҆ сщ҃е́нникъ покланѧ́етсѧ три́жды, гл҃ѧ та́йнѡ:

Возлюблю̀ тѧ̀ гдⷭ҇и, крѣ́посте моѧ̀, гдⷭ҇ь ᲂу҆твержде́нїе моѐ, и҆ прибѣ́жище моѐ. три́жды.

И҆ цѣлꙋ́етъ ст҃а̑ѧ си́це, ꙗ҆́коже сꙋ́ть покрове́ны, пе́рвѣе верхꙋ̀ ст҃а́гѡ ді́скоса: та́же верхꙋ̀ ст҃а́гѡ потирѧ̀, и҆ кра́й ст҃ы́ѧ трапе́зы пред̾ собо́ю.

А҆́ще ли бꙋ́дꙋтъ свѧще́нникѡвъ два̀, и҆лѝ мно́жае, то и҆ ѻ҆нѝ цѣлꙋ́ютъ ст҃а̑ѧ всѝ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га въ ра́мена. Настоѧ́тель же глаго́летъ: хрⷭ҇то́съ посредѣ̀ на́съ. И҆ ѿвѣща́етъ цѣлова́вый: И҆ є҆́сть, и҆ бꙋ́детъ. Та́кожде и҆ дїа́кони, а҆́ще бꙋ́дꙋтъ два̀ и҆лѝ трѝ, цѣлꙋ́ютъ кі́йждо ѻ҆ра́рь сво́й и҆дѣ́же крⷭ҇та̀ ѻ҆́бразъ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га въ ра́мена, то́жде глаго́люще, є҆́же и҆ свѧще́нницы.

Подо́бнѣ же и҆ дїа́конъ спокланѧ́етсѧ, на не́мже стои́тъ мѣ́стѣ, и҆ цѣлꙋ́етъ ѻ҆ра́рь сво́й, и҆дѣ́же є҆́сть крⷭ҇та̀ ѻ҆́бразъ, и҆ та́кѡ возглаша́етъ:

Двє́ри, двє́ри премꙋ́дростїю во́нмемъ.

Сщ҃е́нникъ же воздвиза́етъ воздꙋ́хъ, и҆ держи́тъ над̾ ст҃ы́ми дармѝ. А҆́ще же и҆ні́и бꙋ́дꙋтъ сщ҃е́нницы слꙋжа́щїи, та́кожде воздвиза́ютъ ст҃ы́й воздꙋ́хъ, и҆ держа́тъ над̾ ст҃ы́ми дармѝ, потрѧса́юще, и҆ глаго́люще къ себѣ̀, ꙗ҆́коже и҆ лю́дїе, и҆сповѣ́данїе вѣ́ры:

Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀ вседержи́телѧ, творца̀ нб҃ꙋ и҆ землѝ, ви̑димымъ же всѣ̑мъ и҆ неви̑димымъ. И҆ во є҆ди́наго гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, сн҃а бж҃їѧ, є҆диноро́днаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго пре́жде всѣ́хъ вѣ̑къ. Свѣ́та ѿ свѣ́та, бг҃а и҆́стинна ѿ бг҃а и҆́стинна, рожде́нна, не сотворе́нна, є҆диносꙋ́щна ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆́мже всѧ̑ бы́ша. На́съ ра́ди человѣ̑къ, и҆ на́шегѡ ра́ди спасе́нїѧ, сше́дшаго съ нб҃съ, и҆ воплоти́вшагосѧ ѿ дх҃а ст҃а и҆ мр҃і́и дв҃ы, и҆ вочеловѣ́чшасѧ. Распѧ́таго же за ны̀ при понті́йстѣмъ пїла́тѣ, и҆ страда́вша, и҆ погребе́нна, и҆ воскрⷭ҇шаго въ тре́тїй де́нь по писа́нїємъ. И҆ возше́дшаго на нб҃са̀, и҆ сѣдѧ́ща ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀. И҆ па́ки грѧдꙋ́щаго со сла́вою, сꙋди́ти живы̑мъ и҆ мє́ртвымъ, є҆гѡ́же црⷭ҇твїю не бꙋ́детъ конца̀. И҆ въ дх҃а ст҃а́го, гдⷭ҇а, животворѧ́щаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆сходѧ́щаго, и҆́же со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ сн҃омъ спокланѧ́ема и҆ ссла́вима, глаго́лавшаго прⷪ҇ро́ки. Во є҆ди́нꙋ ст҃ꙋ́ю собо́рнꙋю и҆ а҆пⷭ҇льскꙋю цр҃ковь. И҆сповѣ́дꙋю є҆ди́но кр҃ще́нїе, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ. Ча́ю воскрⷭ҇нїѧ ме́ртвыхъ: И҆ жи́зни бꙋ́дꙋщагѡ вѣ́ка. А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Ста́немъ до́брѣ, ста́немъ со стра́хомъ, во́нмемъ, ст҃о́е возноше́нїе въ ми́рѣ приноси́ти.

Ли́къ: Ми́лость ми́ра, же́ртвꙋ хвале́нїѧ.

И҆ сщ҃е́нникъ ᲂу҆́бѡ взе́мъ воздꙋ́хъ ѿ ст҃ы́хъ, и҆ цѣлова́въ и҆̀, полага́етъ на є҆ди́но мѣ́сто, глаго́лѧ: Бл҃года́ть гдⷭ҇а:

Дїа́конъ же поклони́всѧ, вхо́дитъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь. И҆ прїи́мъ рїпі́дꙋ, вѣ́етъ ст҃а̑ѧ бл҃гоговѣ́йнѡ.

Возглаше́нїе:

Бл҃года́ть гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ любы̀ бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀, и҆ прича́стїе ст҃а́гѡ дх҃а, бꙋ́ди со всѣ́ми ва́ми.

Ли́къ: И҆ со дх҃омъ твои́мъ.

Сщ҃е́нникъ: Горѣ̀ и҆мѣ́имъ сердца̀.

Ли́къ: И҆́мамы ко гдⷭ҇ꙋ.

Сщ҃е́нникъ: Бл҃годари́мъ гдⷭ҇а.

Ли́къ: Досто́йно и҆ пра́ведно є҆́сть, покланѧ́тисѧ ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, трⷪ҇цѣ є҆диносꙋ́щнѣй и҆ нераздѣ́льнѣй.

Сщ҃е́нникъ же мо́литсѧ:

Досто́йно и҆ пра́ведно тѧ̀ пѣ́ти, тѧ̀ бл҃гослови́ти, тѧ̀ хвали́ти, тѧ̀ бл҃годари́ти, тебѣ̀ покланѧ́тисѧ на всѧ́комъ мѣ́стѣ влⷣчествїѧ твоегѡ̀: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ неизрече́ненъ, недовѣ́домь, неви́димь, непостижи́мь, при́снѡ сы́й, та́кожде сы́й, ты̀ и҆ є҆диноро́дный тво́й сн҃ъ, и҆ дх҃ъ тво́й ст҃ы́й. ты̀ ѿ небытїѧ̀ въ бытїѐ на́съ приве́лъ є҆сѝ, и҆ ѿпа́дшыѧ возста́вилъ є҆сѝ па́ки, и҆ не ѿстꙋпи́лъ є҆сѝ всѧ̑ творѧ̀, до́ндеже на́съ на нб҃о возве́лъ є҆сѝ, и҆ црⷭ҇тво твоѐ дарова́лъ є҆сѝ бꙋ́дꙋщее. ѡ҆ си́хъ всѣ́хъ благодари́мъ тѧ̀, и҆ є҆диноро́днаго твоего̀ сн҃а, и҆ дх҃а твоего̀ ст҃а́го, ѡ҆ всѣ́хъ, и҆́хже вѣ́мы, и҆ и҆̀хже не вѣ́мы, ꙗ҆вле́нныхъ и҆ неѧ́вленныхъ бл҃годѣѧ́нїихъ бы́вшихъ на на́съ. бл҃годари́мъ тѧ̀ и҆ ѡ҆ слꙋ́жбѣ се́й, ю҆́же ѿ рꙋ́къ на́шихъ прїѧ́ти и҆зво́лилъ є҆сѝ. а҆́ще и҆ предстоѧ́тъ тебѣ̀ ты́сѧщы а҆рха́гг҃лѡвъ, и҆ тмы̑ а҆́гг҃лѡвъ, херꙋві́ми, и҆ серафі́ми шестокрила́тїи, многоѻчи́тїи возвыша́щїисѧ перна́тїи.

Возглаше́нїе: Побѣ́днꙋю пѣ́снь пою́ще, вопїю́ще, взыва́юще и҆ глаго́люще.

Ли́къ: Ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ, и҆спо́лнь нб҃о и҆ землѧ̀ сла́вы твоеѧ̀, ѡ҆са́нна въ вы́шнихъ, бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не, ѡ҆са́нна въ вы́шнихъ.

И҆ здѣ̀ па́ки дїа́конъ, прїи́мъ ст҃ꙋ́ю ѕвѣзди́цꙋ ѿ ст҃а́гѡ ді́скоса, твори́тъ крⷭ҇та̀ ѻ҆́бразъ верхꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ цѣлова́въ ю҆̀ полага́етъ. Та́же прихо́дитъ, и҆ ста́нетъ на деснѣ́й странѣ̀: и҆ взе́мъ рїпі́дꙋ въ рꙋ́цѣ, ѡ҆ма́хиваетъ ти́хѡ со всѧ́кимъ внима́нїемъ и҆ стра́хомъ, верхꙋ̀ ст҃ы́хъ дарѡ́въ, ꙗ҆́кѡ не сѣ́сти мꙋ́хамъ, ни и҆но́мꙋ чесомꙋ̀ таково́мꙋ. А҆́ще же нѣ́сть рїпі́ды, твори́тъ сїѐ со є҆ди́нѣмъ покро́вцемъ.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

Съ си́ми и҆ мы̀ блаже́нными си́лами, влⷣко человѣколю́бче, вопїе́мъ и҆ глаго́лемъ: ст҃ъ є҆сѝ и҆ прест҃ъ, ты̀ и҆ є҆диноро́дный тво́й сн҃ъ, и҆ дх҃ъ тво́й ст҃ы́й. ст҃ъ є҆сѝ и҆ прест҃ъ, и҆ великолѣ́пна сла́ва твоѧ̀, и҆́же мі́ръ тво́й та́кѡ возлюби́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже сн҃а твоего̀ є҆диноро́днаго да́ти: да всѧ́къ вѣ́рꙋѧй въ него̀ не поги́бнетъ, но и҆́мать живо́тъ вѣ́чный, и҆́же прише́дъ, и҆ всѐ є҆́же ѡ҆ на́съ смотре́нїе и҆спо́лнивъ, въ но́щь въ ню́же предаѧ́шесѧ, па́че же са́мъ себѐ предаѧ́ше, за мїрскі́й живо́тъ, прїе́мъ хлѣ́бъ во ст҃ы̑ѧ своѧ̑ и҆ пречи̑стыѧ и҆ непоро̑чныѧ рꙋ́ки, бл҃годари́въ и҆ бл҃гослови́въ, ѡ҆свѧти́въ, преломи́въ, дадѐ ст҃ы̑мъ свои̑мъ ᲂу҆ч҃нкѡ́мъ и҆ а҆пⷭ҇лѡмъ, ре́къ:

Возглаше́нїе:

Прїими́те, ꙗ҆ди́те, сїѐ є҆́сть тѣ́ло моѐ є҆́же за вы̀ ломи́мое во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Семꙋ́ же глаго́лемомꙋ, показꙋ́етъ свѧще́нникꙋ дїа́конъ ст҃ы́й ді́скосъ, держѧ̀ и҆ ѻ҆ра́рь тремѝ пе́рсты десни́цы. Подо́бнѣ, и҆ є҆гда̀ глаго́летъ свѧще́нникъ: Пі́йте ѿ неѧ̀ всѝ: споказꙋ́етъ и҆ са́мъ ст҃ы́й поти́рь.

Сщ҃е́нникъ та́йнѡ: Подо́бнѣ и҆ ча́шꙋ по ве́чери, глаго́лѧ:

Возглаше́нїе:

Пі́йте ѿ неѧ̀ всѝ, сїѧ̀ є҆́сть кро́вь моѧ̀ но́вагѡ завѣ́та, ꙗ҆́же за вы̀ и҆ за мнѡ́гїѧ и҆злива́емаѧ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Свѧще́нникъ мо́литсѧ:

Помина́юще ᲂу҆́бѡ спаси́тельнꙋю сїю̀ за́повѣдь, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же ѡ҆ на́съ бы̑вшаѧ: крⷭ҇тъ, гро́бъ, тридне́вное воскресе́нїе, на нб҃са̀ восхожде́нїе, ѡ҆деснꙋ́ю сѣдѣ́нїе, второ́е и҆ сла́вное па́ки прише́ствїе.

Возглаше́нїе: Твоѧ̑ ѿ твои́хъ тебѣ̀ приносѧ́ще, ѡ҆ всѣ́хъ и҆ за всѧ̑.

Семꙋ́ же глаго́лемꙋ, дїа́конъ ѿлага́етъ рїпі́дꙋ, и҆ прело́жъ рꙋ́цѣ крⷭ҇тоѻбра́знѣ, и҆ под̾е́мъ ст҃ы́й ді́скосъ, и҆ ст҃ы́й поти́рь, и҆ поклони́тсѧ ᲂу҆миле́ннѣ.

Ли́къ: Тебѐ пое́мъ, тебѐ бл҃гослови́мъ, тебѣ̀ бл҃годари́мъ гдⷭ҇и, и҆ мо́лимъ ти сѧ, бж҃е на́шъ.

Свѧще́нникъ же мо́литсѧ:

Є҆щѐ прино́симъ тѝ слове́снꙋю сїю̀ и҆ безкро́внꙋю слꙋ́жбꙋ, и҆ про́симъ, и҆ мо́лимъ, и҆ ми́ли сѧ дѣ́емъ, низпослѝ дх҃а твоего̀ ст҃а́го на ны̀, и҆ на предлежа́щыѧ да́ры сїѧ̑.

И҆ дїа́конъ ᲂу҆́бѡ ѿлага́етъ рїпі́дꙋ, и҆ прихо́дитъ бли́зъ ко і҆ере́ю, и҆ покланѧ́ютсѧ ѻ҆́ба три́жды пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, молѧ́щасѧ въ себѣ̀ и҆ глаго́люща:

Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а въ тре́тїй ча́съ а҆пⷭ҇лѡмъ твои̑мъ низпосла́вый, того̀ благі́й не ѿимѝ ѿ на́съ: но ѡ҆бновѝ на́съ молѧ́щихъ ти сѧ.

Сті́хъ: Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ̀ бж҃е, и҆ дꙋ́хъ пра́въ ѡ҆бновѝ во ᲂу҆тро́бѣ мое́й.

Па́ки: Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а:

Сті́хъ: Не ѿве́ржи менѐ ѿ лица̀ твоегѡ̀, и҆ дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менѐ.

И҆ па́ки: Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а:

Та́же главꙋ̀ подклони́въ дїа́конъ, и҆ показꙋ́ѧ со ѻ҆раре́мъ ст҃ы́й хлѣ́бъ, глаго́летъ та́йнѡ:

Бл҃гословѝ влⷣко, ст҃ы́й хлѣ́бъ.

Сщ҃е́нникъ же воста́въ, зна́менꙋетъ три́жды ст҃ы̑ѧ да́ры, глаго́лѧ:

И҆ сотворѝ ᲂу҆́бѡ хлѣ́бъ се́й честно́е тѣ́ло хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀.

Дїа́конъ: А҆ми́нь.

И҆ па́ки дїа́конъ:

Бл҃гословѝ влⷣко, ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ.

И҆ свѧще́нникъ благословлѧ́ѧ глаго́летъ:

А҆ є҆́же въ ча́ши се́й, чⷭ҇тнꙋ́ю кро́вь хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀.

Дїа́конъ: А҆ми́нь.

И҆ па́ки дїа́конъ, показꙋ́ѧ и҆ ѻ҆боѧ̑ ст҃а̑ѧ, гл҃етъ:

Бл҃гословѝ влⷣко, ѻ҆боѧ̑.

Свѧще́нникъ же, бл҃гословлѧ́ѧ ѻ҆боѧ̑ ст҃а̑ѧ, гл҃етъ:

Преложи́въ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ.

Дїа́конъ: А҆ми́нь, а҆ми́нь, а҆ми́нь.

И҆ главꙋ̀ подклони́въ дїа́конъ свѧще́нникꙋ, и҆ ре́къ:

Помѧни́ мѧ, ст҃ы́й влⷣко.

Свѧще́нникъ же глаго́летъ: Помѧне́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Дїа́конъ же ре́къ: А҆ми́нь. прехо́дитъ, на не́мже пе́рвѣе стоѧ́ше мѣ́стѣ, и҆ взе́мъ рїпі́дꙋ, ѡ҆ма́хиваетъ ст҃а̑ѧ ꙗ҆́кѡ и҆ пре́жде.

Свѧще́нникъ же мо́литсѧ:

Ꙗ҆́коже бы́ти причаща́ющымсѧ во трезвѣ́нїе дꙋшѝ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ, въ прїѡбще́нїе ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а, во и҆сполне́нїе црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ, въ дерзнове́нїе є҆́же къ тебѣ̀, не въ сꙋ́дъ, и҆лѝ во ѡ҆сꙋжде́нїе.

Є҆щѐ прино́симъ тѝ слове́снꙋю сїю̀ слꙋ́жбꙋ, ѡ҆ и҆̀же въ вѣ́рѣ почи́вшихъ, пра́ѻц҃ѣхъ, ѻ҆ц҃ѣ́хъ, патрїа́рсѣхъ, прⷪ҇ро́цѣхъ, а҆пⷭ҇лѣхъ, проповѣ́дницѣхъ, є҆ѵⷢ҇лі́стѣхъ, мꙋ́ченицѣхъ, и҆сповѣ́дницѣхъ, возде́ржницѣхъ, и҆ ѡ҆ всѧ́комъ дꙋ́сѣ пра́веднѣмъ въ вѣ́рѣ сконча́вшемсѧ.

Дїа́конъ же кади́тъ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ ѻ҆́крестъ, и҆ помина́етъ ꙗ҆̀же хо́щетъ живы̑ѧ и҆ мє́ртвыѧ.

Свѧще́нникъ же возглаша́етъ:

И҆зрѧ́днѡ ѡ҆ прест҃ѣ́й, пречⷭ҇тѣй, пребл҃гослове́ннѣй, сла́внѣй влⷣчцѣ на́шей бцⷣѣ и҆ приснодв҃ѣ мр҃і́и.

Ли́къ пое́тъ:

Досто́йно є҆́сть ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ, блажи́ти тѧ̀ бцⷣꙋ, приснобл҃же́ннꙋю, и҆ пренепоро́чнꙋю, и҆ мт҃рь бг҃а на́шегѡ.

Чⷭ҇тнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ, и҆ сла́внѣйшꙋю без̾ сравне́нїѧ серафі̑мъ, без̾ и҆стлѣ́нїѧ бг҃а сло́ва ро́ждшꙋю, сꙋ́щꙋю бцⷣꙋ тѧ̀ велича́емъ.

Дїа́конъ помина́етъ ді́птѷха, си́рѣчь помѧ́нникъ ᲂу҆со́пшихъ.

Свѧще́нникъ же мо́литсѧ:

Ст҃а́гѡ і҆ѡа́нна проро́ка, предте́чи и҆ крести́телѧ, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ, ст҃а́гѡ, и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же и҆ па́мѧть соверша́емъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ: и҆́хже моли́твами посѣтѝ на́съ бж҃е, и҆ помѧнѝ всѣ́хъ ᲂу҆со́пшихъ ѡ҆ наде́жди воскрⷭ҇нїѧ живота̀ вѣ́чнагѡ, и҆ ᲂу҆поко́й и҆̀хъ, и҆дѣ́же присѣща́етъ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀.

Є҆щѐ мо́лимъ тѧ̀, помѧнѝ гдⷭ҇и всѧ́кое є҆пⷭ҇кпство правосла́вныхъ, пра́вѡ пра́вѧщихъ сло́во твоеѧ̀ и҆́стины, всѧ́кое пресвѵ́терство, во хрⷭ҇тѣ̀ дїа́конство, и҆ всѧ́кїй свѧще́нническїй чи́нъ.

Є҆щѐ прино́симъ тѝ слове́снꙋю сїю̀ слꙋ́жбꙋ ѡ҆ вселе́ннѣй, ѡ҆ ст҃ѣ́й собо́рнѣй и҆ а҆пⷭ҇льстѣй цр҃кви, ѡ҆ и҆̀же въ чистотѣ̀ и҆ честнѣ́мъ жи́тельствѣ пребыва́ющихъ: ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ, самодержа́внѣйшемъ, вели́комъ гдⷭ҇рѣ на́шемъ і҆мпера́торѣ нїкола́ѣ а҆леѯа́ндровичѣ всеѧ̀ рѡссі́и: ѡ҆ сꙋпрꙋ́гѣ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ, і҆мператрі́цѣ а҆леѯа́ндрѣ ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ ма́тери є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ, і҆мператрі́цѣ марі́и ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ наслѣ́дникѣ є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рномъ гдⷭ҇рѣ, цесаре́вичѣ и҆ вели́комъ кн҃зѣ геѡ́ргїи а҆леѯа́ндровичѣ, и҆ ѡ҆ все́мъ ца́рствꙋющемъ до́мѣ: ѡ҆ все́й пала́тѣ, и҆ во́инствѣ и҆́хъ. Да́ждь и҆̀мъ гдⷭ҇и ми́рное црⷭ҇тво, да и҆ мы̀ въ тишинѣ̀ и҆́хъ ти́хое и҆ безмо́лвное житїѐ поживе́мъ, во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи и҆ чистотѣ̀.

И҆ по пѣ́нїи стїха̀, свѧще́нникъ возглаша́етъ:

Въ пе́рвыхъ помѧнѝ гдⷭ҇и, ст҃ѣ́йшїй прави́тельствꙋющїй сѷно́дъ, и҆̀хже да́рꙋй ст҃ы̑мъ твои̑мъ цр҃квамъ, въ ми́рѣ цѣ́лыхъ, чⷭ҇тны́хъ, здра́выхъ, долгоде́нствꙋющихъ, пра́вѡ пра́вѧщихъ сло́во твоеѧ̀ и҆́стины.

И҆ пѣвцы̀ пою́тъ: И҆ всѣ́хъ, и҆ всѧ̑.

Дїа́конъ помина́етъ помѧ́нникъ живы́хъ.

Свѧще́нникъ же мо́литсѧ:

Помѧнѝ гдⷭ҇и гра́дъ се́й, въ не́мже живе́мъ, и҆ всѧ́кїй гра́дъ и҆ странꙋ̀, и҆ вѣ́рою живꙋ́щихъ въ ни́хъ. Помѧнѝ гдⷭ҇и пла́вающихъ, пꙋтеше́ствꙋющихъ, недꙋ́гꙋющихъ, стра́ждꙋщихъ, плѣне́нныхъ, и҆ спасе́нїе и҆́хъ. Помѧнѝ гдⷭ҇и плодоносѧ́щихъ, и҆ добротворѧ́щихъ во ст҃ы́хъ твои́хъ цр҃квахъ, и҆ помина́ющихъ ᲂу҆бѡ́гїѧ, и҆ на всѧ̑ ны̀ ми́лѡсти твоѧ̑ низпослѝ.

Возглаше́нїе:

И҆ да́ждь на́мъ є҆ди́нѣми ᲂу҆сты̀ и҆ є҆ди́нѣмъ се́рдцемъ сла́вити и҆ воспѣва́ти пречⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Возглаше́нїе:

И҆ да бꙋ́дꙋтъ ми́лѡсти вели́кагѡ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ со всѣ́ми ва́ми.

Ли́къ: И҆ со дх҃омъ твои̑мъ.

Дїа́конъ, прїе́мъ вре́мѧ ѿ свѧще́нника, и҆ и҆зше́дъ, ста́въ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ, глаго́летъ:

Всѧ̑ ст҃ы̑ѧ помѧнꙋ́вше, па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ принесе́нныхъ и҆ ѡ҆свѧще́нныхъ честны́хъ дарѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ꙗ҆́кѡ да чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ на́шъ прїе́мъ ѧ҆̀ во ст҃ы́й и҆ пренбⷭ҇ный и҆ мы́сленный сво́й же́ртвенникъ, въ воню̀ бл҃гоꙋха́нїѧ дꙋхо́внагѡ, возниспо́слетъ на́мъ бж҃е́ственнꙋю бл҃года́ть и҆ да́ръ ст҃а́гѡ дх҃а, помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Свѧще́нникъ же мо́литсѧ:

Тебѣ̀ предлага́емъ живо́тъ на́шъ ве́сь и҆ наде́ждꙋ, влⷣко человѣколю́бче, и҆ про́симъ, и҆ мо́лимъ, и҆ ми́ли сѧ дѣ́емъ, сподо́би на́съ причасти́тисѧ нбⷭ҇ныхъ твои́хъ и҆ стра́шныхъ та̑инъ, сеѧ̀ свѧще́нныѧ и҆ дꙋхо́вныѧ трапе́зы, съ чи́стою со́вѣстїю, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ, въ проще́нїе согрѣше́нїй, во ѻ҆бще́нїе дх҃а ст҃а́гѡ, въ наслѣ́дїе црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ, въ дерзнове́нїе є҆́же къ тебѣ̀, не въ сꙋ́дъ и҆лѝ во ѡ҆сꙋжде́нїе.

Дїа́конъ: Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю благода́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Днѐ всегѡ̀ соверше́нна, свѧ́та, ми́рна и҆ безгрѣ́шна, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

А҆́гг҃ла ми́рна, вѣ́рна наста́вника, храни́телѧ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Проще́нїѧ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

До́брыхъ и҆ поле́зныхъ дꙋша́мъ на́шымъ, и҆ ми́ра мі́рови, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ покаѧ́нїи сконча́ти, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Хрⷭ҇тїа́нскїѧ кончи́ны живота̀ на́шегѡ, безболѣ́знены, непосты́дны, ми́рны и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇то́вѣ про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Соедине́нїе вѣ́ры, и҆ прича́стїе ст҃а́гѡ дх҃а и҆спроси́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Свѧще́нникъ возглаша́етъ:

И҆ сподо́би на́съ, влⷣко, со дерзнове́нїемъ, неѡсꙋжде́ннѡ смѣ́ти призыва́ти тебѐ нбⷭ҇наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀, и҆ глаго́лати.

Лю́дїе: Ѻ҆́ч҃е на́шъ, и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, да ст҃и́тсѧ и҆́мѧ твоѐ, да прїи́детъ ца́рствїе твоѐ: да бꙋ́детъ во́лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ на нб҃сѝ, и҆ на землѝ. хлѣ́бъ на́шъ насꙋ́щный да́ждь на́мъ дне́сь, и҆ ѡ҆ста́ви на́мъ до́лги на́шѧ, ꙗ҆́коже и҆ мы̀ ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́шымъ: и҆ не введѝ на́съ во и҆скꙋше́нїе, но и҆зба́ви на́съ ѿ лꙋка́вагѡ.

Свѧще́нникъ:

Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дх҃ови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇ви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀, цр҃ю̀ неви́димый, и҆́же неисче́тною твое́ю си́лою всѧ̑ содѣ́тельствовалъ є҆сѝ, и҆ мно́жествомъ ми́лости твоеѧ̀ ѿ небытїѧ̀ въ бытїѐ всѧ̑ приве́лъ є҆сѝ: са́мъ влⷣко, съ нб҃сѐ при́зри на подкло́ншыѧ тебѣ̀ главы̑ своѧ̑, не бо̀ подклони́ша пло́ти и҆ кро́ви, но тебѣ̀ стра́шномꙋ бг҃ꙋ. ты̀ ᲂу҆̀бо влⷣко, предлежа̑щаѧ всѣ̑мъ на́мъ во благо́е и҆зравнѧ́й, по коегѡ́же свое́й потре́бѣ: пла́вающымъ спла́вай, пꙋтеше́ствꙋющымъ спꙋтеше́ствꙋй, недꙋ́гꙋющыѧ и҆сцѣлѝ, врачꙋ̀ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ.

Возглаше́нїе:

Бл҃года́тїю, и҆ щедро́тами, и҆ человѣколю́бїемъ є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ же мо́литсѧ:

Вонмѝ, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ ѿ престо́ла сла́вы ца́рствїѧ твоегѡ̀, и҆ прїидѝ во є҆́же ѡ҆свѧти́ти на́съ, и҆́же горѣ̀ со ѻ҆ц҃е́мъ сѣдѧ́й, и҆ здѣ̀ на́мъ неви́димѡ спребыва́ѧй: и҆ сподо́би держа́вною твое́ю рꙋко́ю препода́ти на́мъ пречи́стое тѣ́ло твоѐ и҆ честнꙋ́ю кро́вь, и҆ на́ми всѣ̑мъ лю́демъ.

Се́й моли́твѣ глаго́лемѣй, дїа́конъ стоѧ́й пред̾ ст҃ы́ми две́рьми, ѡ҆поѧсꙋ́етсѧ ѻ҆раре́мъ крⷭ҇тови́днѡ. Та́же покланѧ́етсѧ свѧще́нникъ, подо́бнѣ и҆ дїа́конъ, на не́мже стои́тъ мѣ́стѣ, гл҃юща та́йнѡ, три́жды: Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго, и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

Є҆гда́ же ви́дитъ дїа́конъ сщ҃е́нника простира́юща рꙋ́цѣ, и҆ прикаса́ющасѧ ст҃о́мꙋ хлѣ́бꙋ, во є҆́же сотвори́ти свѧто́е возноше́нїе, возглаша́етъ: Во́нмемъ.

Сщ҃е́нникъ же, возносѧ̀ ст҃ы́й хлѣ́бъ, возглаша́етъ: Ст҃а̑ѧ ст҃ы̑мъ.

Ли́къ: Є҆ди́нъ ст҃ъ, є҆ди́нъ гдⷭ҇ь, і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ, во сла́вꙋ бг҃а ѻ҆ц҃а̀, а҆ми́нь.

И҆ пою́тъ ли́цы кїнѡні́къ днѐ, и҆лѝ ст҃а́гѡ.

Дїа́конъ же вхо́дитъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь, и҆ ста́въ ѡ҆деснꙋ́ю свѧще́нника держа́щагѡ ст҃ы́й хлѣ́бъ, глаго́летъ: Раздробѝ, влⷣко, ст҃ы́й хлѣ́бъ.

Сщ҃е́нникъ же раздроблѧ́ѧ и҆̀ на четы́ре ча̑сти со внима́нїемъ и҆ благоговѣ́нїемъ, глаго́летъ: Раздроблѧ́етсѧ раздѣлѧ́етсѧ а҆́гнецъ бж҃їи, раздроблѧ́емый и҆ нераздѣлѧ́емый, всегда̀ ꙗ҆до́мый и҆ никогда́же и҆ждива́емый, но причаща́ющыѧсѧ ѡ҆свѧща́ѧй.

Ѡ҆ раздробле́нїи ст҃а́гѡ а҆́гнца.

Подоба́етъ тебѣ̀ вѣ́дати, ѽ і҆ере́е, ꙗ҆́кѡ раздроблѧ́ѧ ст҃ы́й а҆́гнецъ, полага́й ча̑сти кре́стнымъ зна́менїемъ до́лꙋ ко ст҃о́мꙋ ді́скосꙋ, закла́нїемъ же горѣ̀ ꙗ҆́коже пре́жде є҆гда̀ закала́шесѧ.

І҆И҃С, ᲂу҆́бѡ полага́й на вы́шнѣй странѣ̀ ст҃а́гѡ ді́скоса, ꙗ҆̀же є҆́сть на восто́цѣ: Х҃С же, ѿ до́лꙋ є҆́же є҆́сть на за́падѣ: а҆ є҆́же, НІ, ѿ сѣ́верныѧ страны̀: КА же, съ полꙋ́денныѧ страны̀, ꙗ҆́коже здѣ̀ и҆з̾ѡбрази́сѧ.

(р.2, с. п҃а)

І҆И҃С, ᲂу҆́бѡ ча́сть взе́мъ, и҆сполнѧ́й ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ. Х҃С же, ча́сть, раздроблѧ́й свѧще́нникѡмъ и҆ дїа́конѡмъ. Ты̑ѧ же двѣ̀ ча̑сти ст҃ы̑ѧ, є҆́же НІ, и҆ є҆́же, КА, прича́стникѡмъ да раздроблѧ́еши на ча̑сти ма̑лыѧ, є҆ли́кѡ бꙋ́детъ дово́льно по разсмотре́нїю твоемꙋ̀. А҆ ѿ ча́сти прест҃ы̑ѧ бцⷣы, и҆лѝ девѧти́хъ чинѡ́въ ст҃ы́хъ, и҆лѝ и҆ны́хъ є҆ли́кѡ во ст҃ѣ́мъ ді́скосѣ сꙋ́ть, ника́коже кого̀ да причасти́ши: то́чїю ѿ двою̀ ча̑стїю, ѡ҆ста́вшею ст҃а́гѡ а҆́гнца, да причаща́еши.

Къ томꙋ́же тебѣ̀ вѣ́домо бꙋ́детъ и҆ ѡ҆ се́мъ, ꙗ҆́кѡ є҆гда̀ растворѧ́еши ст҃ы́мъ ᲂу҆кро́пцемъ бж҃е́ственнꙋю кро́вь влⷣчню, тогда̀ да влива́еши съ разсмотре́нїемъ, є҆ли́кѡ бы́ти дово́льно всѣ̑мъ хотѧ́щымъ причасти́тисѧ. Та́кожде и҆ ѿ вїна̀ и҆ воды̀, є҆гда̀ пробода́еши ст҃ы́й а҆́гнецъ, тогда̀ да влива́еши толи́кѡ, є҆ли́кѡ бы́ти дово́льно всѣ̑мъ: послѣди́ же ника́коже что̀ да влива́еши, но то́чїю ѿ растворе́нїѧ є҆ди́ною, є҆́же на ст҃а̑ѧ ст҃ы̑мъ, и҆ та́кѡ причаща́й всѣ́хъ ѿ си́хъ.

Дїа́конъ же, показꙋ́ѧ ѻ҆раре́мъ ст҃ы́й поти́рь, глаго́летъ: И҆спо́лни влⷣко, ст҃ы́й поти́рь.

Сщ҃е́нникъ же взе́мъ горѣ̀ лежа́щꙋю ча́стицꙋ, ꙗ҆́же, І҆И҃С, твори́тъ съ не́ю крⷭ҇тъ верхꙋ̀ ст҃а́гѡ потирѧ̀, глаго́лѧ: И҆сполне́нїе дх҃а ст҃а́гѡ. И҆ та́кѡ влага́етъ во ст҃ы́й поти́рь.

Дїа́конъ: А҆ми́нь. И҆ прїе́млѧ теплотꙋ̀, глаго́летъ къ сщ҃е́нникꙋ: Бл҃гословѝ влⷣко теплотꙋ̀.

Сщ҃е́нникъ же бл҃гословлѧ́етъ, глаго́лѧ:

Бл҃гослове́нна теплота̀ ст҃ы́хъ твои́хъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

И҆ дїа́конъ влива́етъ, є҆ли́кѡ дово́льно, крⷭ҇тоѻбра́знѡ внꙋ́трь ст҃а́гѡ потирѧ̀, глаго́лѧ:

Теплота̀ вѣ́ры, и҆спо́лнь дх҃а ст҃а́гѡ, а҆ми́нь.

И҆ ѿста́вивъ теплотꙋ̀, стои́тъ ма́лѡ пода́лѣ.

Сщ҃е́нникъ же глаго́летъ: Дїа́коне, пристꙋпѝ.

И҆ прише́дъ дїа́конъ твори́тъ покло́нъ благоговѣ́йнѡ, просѧ̀ проще́нїѧ.

Сщ҃е́нникъ же держѧ̀ ст҃ы́й хлѣ́бъ, дае́тъ дїа́конꙋ: и҆ цѣлова́въ дїа́конъ подаю́щꙋю є҆мꙋ̀ рꙋ́кꙋ, прїе́млетъ ст҃ы́й хлѣ́бъ, глаго́лѧ: Препода́ждь мнѣ̀ влⷣко, чⷭ҇тно́е и҆ ст҃о́е тѣ́ло гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

Сщ҃е́нникъ же глаго́летъ:

И҆́мⷬ҇къ, свѧщеннодїа́конꙋ преподае́тсѧ чⷭ҇тно́е и҆ ст҃о́е и҆ пречⷭ҇тое тѣ́ло гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ є҆гѡ̀, и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю.

И҆ ѿхо́дитъ созадѝ ст҃ы́ѧ трапе́зы, приклони́въ главꙋ̀, и҆ мо́литсѧ ꙗ҆́кѡ и҆ свѧще́нникъ.

Подо́бнѣ взе́мъ и҆ свѧще́нникъ є҆ди́нꙋ ча́стицꙋ ст҃а́гѡ хлѣ́ба, глаго́летъ:

Чⷭ҇тно́е и҆ прест҃о́е тѣ́ло гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ преподае́тсѧ мнѣ̀, и҆́мⷬ҇къ, свѧще́нникꙋ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ мои́хъ, и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю.

И҆ приклони́въ главꙋ̀ мо́литсѧ, глаго́лѧ:

Вѣ́рꙋю, гдⷭ҇и, и҆ и҆сповѣ́дꙋю, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ вои́стиннꙋ хрⷭ҇то́съ, сн҃ъ бг҃а жива́гѡ, прише́дый въ мі́ръ грѣ̑шныѧ спастѝ, ѿ ни́хже пе́рвый є҆́смь а҆́зъ: є҆щѐ вѣ́рꙋю, ꙗ҆́кѡ сїѐ са́мое є҆́сть пречи́стое тѣ́ло твоѐ, и҆ сїѧ̀ є҆́сть са́маѧ честна́ѧ кро́вь твоѧ̀. молю́сѧ ᲂу҆̀бо тебѣ̀: поми́лꙋй мѧ̀, и҆ прости́ ми прегрѣшє́нїѧ моѧ̑ вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ, ꙗ҆̀же сло́вомъ, ꙗ҆̀же дѣ́ломъ, ꙗ҆̀же вѣ́дѣнїемъ и҆ невѣ́дѣнїемъ: и҆ сподо́би мѧ̀ неѡсꙋжде́ннѡ причасти́тисѧ пречи́стыхъ твои́хъ та́инствъ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю.

Та́же: Ве́чери твоеѧ̀ та́йныѧ, дне́сь сн҃е бж҃їй, прича́стника мѧ̀ прїимѝ: не бо̀ врагѡ́мъ твои̑мъ та́йнꙋ повѣ́мъ, ни лобза́нїѧ тѝ да́мъ ꙗ҆́кѡ і҆ꙋ́да, но ꙗ҆́кѡ разбо́йникъ и҆сповѣ́даю тѧ̀: помѧни́ мѧ гдⷭ҇и, во црⷭ҇твїи твое́мъ.

Да не въ сꙋ́дъ и҆лѝ во ѡ҆сꙋжде́нїе бꙋ́детъ мнѣ̀ причаще́нїе ст҃ы́хъ твои́хъ та̑инъ гдⷭ҇и, но во и҆сцѣле́нїе дꙋшѝ и҆ тѣ́ла.

И҆ та́кѡ причаща́ютсѧ въ рꙋка́хъ держи́магѡ со стра́хомъ и҆ всѧ́цѣмъ ᲂу҆тверже́нїемъ.

Та́же воста́въ, прїе́млетъ ѻ҆бѣ́ма рꙋка́ма съ покро́вцемъ ст҃ы́й поти́рь, и҆ причаща́етсѧ три́жды и҆з̾ негѡ̀, глаго́лѧ:

Чⷭ҇тны́ѧ и҆ ст҃ы́ѧ кро́ве гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, причаща́юсѧ а҆́зъ ра́бъ бж҃їй, сщ҃е́нникъ и҆́мⷬ҇къ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ мои́хъ, и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю, а҆ми́нь.

И҆ та́кѡ своѝ ᲂу҆стнѣ̀, и҆ сщ҃е́ннагѡ потирѧ̀ въ рꙋкꙋ̀ держи́мымъ покро́вцемъ ѡ҆те́ръ, и҆ глаго́летъ:

Сѐ прикоснꙋ́сѧ ᲂу҆стна́мъ мои̑мъ, и҆ ѿи́метъ беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ грѣхѝ моѧ̑ ѡ҆чи́ститъ.

Призыва́етъ дїа́кона, глаго́лѧ: Дїа́коне, пристꙋпѝ.

И҆ дїа́конъ прихо́дитъ и҆ покланѧ́етсѧ є҆ди́ною, глаго́лѧ:

Сѐ прихождꙋ̀ къ безсме́ртномꙋ цр҃ю̀: и҆, Вѣ́рꙋю гдⷭ҇и, и҆ и҆сповѣ́дꙋю: всѐ.

И҆ глаго́летъ сщ҃е́нникъ:

Причаща́етсѧ ра́бъ бж҃їй дїа́конъ, и҆́мⷬ҇къ, чⷭ҇тны́ѧ и҆ ст҃ы́ѧ кро́ве гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ свои́хъ, и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю.

Причасти́вшꙋсѧ же дїа́конꙋ, гл҃етъ сщ҃е́нникъ:

Сѐ прикоснꙋ́сѧ ᲂу҆стна́мъ твои̑мъ, и҆ ѿи́метъ беззакѡ́нїѧ твоѧ̑, и҆ грѣхѝ твоѧ̑ ѡ҆чи́ститъ.

[зрѝ] Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ а҆́ще сꙋ́ть хотѧ́щїи причаща́тисѧ ст҃ы́хъ та̑инъ, раздроблѧ́етъ сщ҃е́нникъ. двѣ̀ ча̑сти ст҃а́гѡ а҆́гнца ѡ҆ста́вшыѧ, є҆́же, НІ, и҆ є҆́же КА, на ма̑лыѧ ча̑стицы, ꙗ҆́кѡ бы́ти всѣ̑мъ прича́стникѡмъ дово́льно, и҆ та́кѡ вложи́въ и҆̀хъ во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, причаща́етъ по ѻ҆бы́чаю ѿ тѣ́ла и҆ кро́ве гдⷭ҇ни, со всѧ́кимъ ѻ҆па́сствомъ.

Причаща́етъ же и҆̀хъ, повнегда̀ рещѝ дїа́конꙋ:

Со стра́хомъ бж҃їимъ и҆ вѣ́рою пристꙋпи́те.

Та́же пристꙋпа́ютъ хотѧ́щїи причаща́тисѧ: и҆ та́кѡ и҆́дꙋтъ є҆ди́нъ по є҆ди́номꙋ, и҆ покланѧ́ютсѧ со всѧ́цѣмъ ᲂу҆миле́нїемъ и҆ стра́хомъ, согбе́ннѣ рꙋ́цѣ къ пе́рсемъ и҆мꙋ́ще: та́же прїе́млетъ бж҃е́ствєнныѧ та̑йны.

Сщ҃е́нникъ же причаща́ѧ є҆го̀ глаго́летъ:

Причаща́етсѧ ра́бъ бж҃їй, и҆́мⷬ҇къ, чⷭ҇тна́гѡ и҆ ст҃а́гѡ тѣ́ла и҆ кро́ве гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю.

И҆ та́кѡ ѡ҆тира́етъ є҆мꙋ̀ ᲂу҆стнѣ̀ ст҃ы́мъ покро́вцемъ, и҆ цѣлꙋ́етъ ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, и҆ поклони́всѧ ѿхо́дитъ.

Тогда̀ прїе́мъ дїа́конъ ст҃ы́й ді́скосъ верхꙋ̀ ст҃а́гѡ потирѧ̀, и҆ глаго́лѧ воскрє́сныѧ пѣ̑сни сїѧ̑:

Воскресе́нїе хрⷭ҇то́во ви́дѣвше, поклони́мсѧ ст҃о́мꙋ гдⷭ҇ꙋ і҆и҃сꙋ, є҆ди́номꙋ безгрѣ́шномꙋ. крⷭ҇тꙋ̀ твоемꙋ̀ покланѧ́емсѧ хрⷭ҇тѐ, и҆ ст҃о́е воскрⷭ҇нїе твоѐ пое́мъ и҆ сла́вимъ: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ тебѐ и҆но́го не зна́емъ, и҆́мѧ твоѐ и҆менꙋ́емъ. Прїиди́те всѝ вѣ́рнїи, поклони́мсѧ ст҃о́мꙋ хрⷭ҇то́вꙋ воскрⷭ҇нїю: се́ бо прїи́де крⷭ҇то́мъ ра́дость всемꙋ̀ мі́рꙋ. всегда̀ благословѧ́ще гдⷭ҇а, пое́мъ воскрⷭ҇нїе є҆гѡ̀: распѧ́тїе бо претерпѣ́въ, сме́ртїю сме́рть разрꙋшѝ.

Свѣти́сѧ, свѣти́сѧ, но́вый і҆ерꙋсали́ме, сла́ва бо гдⷭ҇нѧ на тебѣ̀ возсїѧ̀. ликꙋ́й ны́нѣ, и҆ весели́сѧ сїѡ́не: ты́ же чⷭ҇таѧ красꙋ́йсѧ бцⷣе, ѡ҆ воста́нїи ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀.

Ѽ па́сха ве́лїѧ, и҆ свѧще́ннѣйшаѧ хрⷭ҇тѐ! ѽ мꙋ́дросте, и҆ сло́ве бж҃їй и҆ си́ло! подава́й на́мъ и҆́стѣе тебѐ причаща́тисѧ, въ невече́рнѣмъ днѝ ца́рствїѧ твоегѡ̀.

Ѡ҆тира́етъ ст҃о́ю гꙋ́бою ѕѣлѡ̀ до́брѣ, со внима́нїемъ и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ, глаго́лѧ словеса̀ сїѧ̑:

Ѿмы́й гдⷭ҇и, грѣхѝ помина́вшихсѧ здѣ̀ кро́вїю твое́ю честно́ю, мл҃твами ст҃ы́хъ твои́хъ.

И҆ покрыва́етъ ст҃ы́й поти́рь покро́вцемъ, подо́бнѣ и҆ на ст҃ы́й ді́скосъ возлага́етъ ѕвѣзди́цꙋ и҆ покро́вцы.

Та́же приглаго́летъ мл҃твꙋ благода́рственнꙋю сщ҃е́нникъ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀, влⷣко чл҃вѣколю́бче, бл҃годѣ́телю дꙋ́шъ на́шихъ: ꙗ҆́кѡ и҆ въ настоѧ́щїй де́нь сподо́билъ є҆сѝ на́съ нбⷭ҇ныхъ твои́хъ и҆ безсме́ртныхъ та́инствъ. и҆спра́ви на́шъ пꙋ́ть, ᲂу҆тверди́ ны во стра́сѣ твое́мъ всѧ̑, соблюдѝ на́шъ живо́тъ, ᲂу҆твердѝ на́шѧ стѡпы̀, моли́твами и҆ моле́ньми сла́вныѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ.

И҆ та́кѡ ѿверза́ютъ двє́ри ст҃а́гѡ ѻ҆лтарѧ̀, и҆ дїа́конъ поклони́всѧ є҆ди́ною, прїе́млетъ поти́рь со благоговѣ́нїемъ, и҆ прихо́дитъ во двє́ри, и҆ возносѧ̀ ст҃ы́й поти́рь, показꙋ́етъ и҆̀ лю́демъ, глаго́лѧ:

Со стра́хомъ бж҃їимъ и҆ вѣ́рою пристꙋпи́те.

Ли́къ: Бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не, бг҃ъ гдⷭ҇ь, и҆ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ.

Сщ҃е́нникъ же благословлѧ́етъ лю́ди, приглаго́лѧ возгла́снѡ:

Спасѝ бж҃е лю́ди твоѧ̑, и҆ благословѝ достоѧ́нїе твоѐ.

И҆ ѡ҆браща́ютсѧ дїа́конъ же и҆ сщ҃е́нникъ къ ст҃ѣ́й трапе́зѣ, и҆ кади́тъ сщ҃е́нникъ три́жды, глаго́лѧ въ себѣ̀:

Вознеси́сѧ на нб҃са̀ бж҃е, и҆ по все́й землѝ сла́ва твоѧ̀.

Ли́къ же пое́тъ:

Ви́дѣхомъ свѣ́тъ и҆́стинный, прїѧ́хомъ дх҃а нбⷭ҇наго, ѡ҆брѣто́хомъ вѣ́рꙋ и҆́стиннꙋю, нераздѣ́льнѣй трⷪ҇цѣ покланѧ́емсѧ: та́ бо на́съ спасла̀ є҆́сть.

Та́же взе́мъ сщ҃е́нникъ ст҃ы́й ді́скосъ, возлага́етъ на главꙋ̀ дїа́кона, и҆ дїа́конъ прїе́мъ и҆ со благоговѣ́нїемъ, зрѧ̀ внѣ̀ къ две́ремъ, ничто́же глаго́лѧ, ѿхо́дитъ въ предложе́нїе, и҆ поставлѧ́етъ и҆̀. Сщ҃е́нникъ же поклони́всѧ, и҆ прїе́мъ ст҃ы́й поти́рь, и҆ ѡ҆бра́щсѧ къ две́ремъ, зрѧ̀ на лю́ди, глаго́летъ та́йнѡ: Благослове́нъ бг҃ъ на́шъ:

И҆ возгла́снѡ:

Всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Да и҆спо́лнѧтсѧ ᲂу҆ста̀ на́шѧ хвале́нїѧ твоегѡ̀ гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ да пое́мъ сла́вꙋ твою̀, ꙗ҆́кѡ сподо́билъ є҆сѝ на́съ причасти́тисѧ ст҃ы̑мъ твои̑мъ, бж҃е́ствєннымъ, безсмє́ртнымъ и҆ животворѧ́щымъ та́йнамъ, соблюдѝ на́съ во твое́й ст҃ы́ни ве́сь де́нь поꙋча́тисѧ пра́вдѣ твое́й. а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

И҆ и҆зше́дъ дїа́конъ сѣ́верною две́рїю, и҆ ста́въ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ, глаго́летъ:

Про́сти прїи́мше бж҃е́ственныхъ, ст҃ы́хъ, пречⷭ҇тыхъ, безсме́ртныхъ, небе́сныхъ и҆ животворѧ́щихъ, стра́шныхъ хрⷭ҇то́выхъ та̑инъ, досто́йнѡ благодари́мъ гдⷭ҇а.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Де́нь ве́сь соверше́нъ, ст҃ъ, ми́ренъ и҆ безгрѣ́шенъ и҆спроси́вше, са́ми себѐ и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

І҆ере́й же прѧ́мѡ держѧ̀ є҆ѵⷢ҇лїе, согнꙋ́въ а҆нтїми́нсъ, твори́тъ над̾ ни́мъ крⷭ҇тъ.

Возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ ѡ҆свѧще́нїе на́ше, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

І҆ере́й: Съ ми́ромъ и҆зы́демъ.

Ли́къ: Ѡ҆ и҆́мени гдⷭ҇ни.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Мл҃тва заамвѡ́ннаѧ возгла́снѡ:

Бл҃гословлѧ́ѧй бл҃гословѧ́щыѧ тѧ̀ гдⷭ҇и, и҆ ѡ҆свѧща́ѧй на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющыѧ, спасѝ лю́ди твоѧ̑, и҆ благословѝ достоѧ́нїе твоѐ, и҆сполне́нїе цр҃кве твоеѧ̀ сохранѝ, ѡ҆свѧтѝ лю́бѧщыѧ благолѣ́пїе до́мꙋ твоегѡ̀: ты̀ тѣ́хъ воспросла́ви бж҃е́ственною твое́ю си́лою, и҆ не ѡ҆ста́ви на́съ ᲂу҆пова́ющихъ на тѧ̀. ми́ръ мі́рови твоемꙋ̀ да́рꙋй, це́рквамъ твои̑мъ, свѧще́нникѡмъ, бл҃гочести́вѣйшемꙋ, самодержа́внѣйшемꙋ, вели́комꙋ гдⷭ҇рю на́шемꙋ і҆мпера́торꙋ нїкола́ю а҆леѯа́ндровичꙋ всеѧ̀ рѡссі́и, во́инствꙋ, и҆ всѣ̑мъ лю́демъ твои̑мъ: ꙗ҆́кѡ всѧ́кое даѧ́нїе бл҃го, и҆ всѧ́къ да́ръ соверше́нъ свы́ше є҆́сть, сходѧ́й ѿ тебѐ ѻ҆ц҃а̀ свѣ́тѡвъ: и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ, и҆ бл҃годаре́нїе, и҆ поклоне́нїе возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же: Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не: три́жды.

И҆ ѱало́мъ л҃г: Благословлю̀ гдⷭ҇а:

Моли́твѣ же глаго́лемѣй, дїа́конъ стои́тъ на деснѣ́й странѣ̀ пред̾ ѻ҆́бразомъ влⷣки хрⷭ҇та̀, держѧ̀ ѻ҆ра́рь сво́й, главꙋ̀ прикло́нь, до соверше́нїѧ мл҃твы: се́й же сконча́вшейсѧ, сщ҃е́нникъ ᲂу҆́бѡ вхо́дитъ ст҃ы́ми две́рьми, и҆ ѿше́дъ въ предложе́нїе, глаго́летъ настоѧ́щꙋю мл҃твꙋ:

Мл҃тва, глаго́лемаѧ внегда̀ потреби́ти ст҃а̑ѧ:

И҆сполне́нїе зако́на и҆ проро́кѡвъ са́мъ сы́й хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆спо́лнивый всѐ ѻ҆ч҃еское смотре́нїе, и҆спо́лни ра́дости и҆ весе́лїѧ сердца̀ на́шѧ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Дїа́конъ же вше́дъ и҆ са́мъ сѣ́верною страно́ю, потреблѧ́етъ ст҃а̑ѧ со стра́хомъ, и҆ со всѧ́кимъ ᲂу҆твержде́нїемъ.

[зрѝ] Сщ҃е́нникъ же и҆зше́дъ, дае́тъ лю́демъ а҆нті́дѡръ. По сконча́нїи же ѱалма̀, и҆ раздаѧ́нїи а҆нті́дѡра, глаго́летъ:

Благослове́нїе гдⷭ҇не на ва́съ, тогѡ̀ бл҃года́тїю и҆ чл҃вѣколю́бїемъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Свѧще́нникъ: Сла́ва тебѣ̀ хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Ли́къ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды. Благословѝ.

Сщ҃е́нникъ: Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре [и҆ прѡ́чаѧ], и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ а҆рхїепⷭ҇кпа кѡнстанті́нѧ гра́да і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ: и҆ ст҃а́гѡ, и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́сть де́нь, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ спасе́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Ли́къ же многолѣ́тствꙋетъ і҆мпера́тора.

И҆ свѧще́нникъ, вше́дъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь, совлачи́тсѧ свѧще́нныѧ ѻ҆де́жды, глаго́лѧ:

Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: Трист҃о́е. И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Ѿпꙋсти́тельный тропа́рь, гла́съ и҃:

Оу҆́стъ твои́хъ ꙗ҆́коже свѣ́тлость ѻ҆гнѧ̀ возсїѧ́вши бл҃года́ть, вселе́ннꙋю просвѣтѝ: не сребролю́бїѧ мі́рови сокрѡ́вища сниска̀, высотꙋ̀ на́мъ смиреномꙋ́дрїѧ показа̀. но твои́ми словесы̀ наказꙋ́ѧ, ѻ҆́ч҃е і҆ѡа́нне златоꙋ́сте. молѝ сло́ва хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва: Конда́къ, гла́съ ѕ҃.

Подо́бенъ: Є҆́же ѡ҆ на́съ:

Ѿ нб҃съ прїѧ́лъ є҆сѝ бж҃е́ственнꙋю бл҃года́ть, и҆ твои́ма ᲂу҆стна́ма всѧ̑ ᲂу҆чи́ши, покланѧ́тисѧ въ трⷪ҇цѣ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ, і҆ѡа́нне златоꙋ́сте, всебл҃же́нне прпⷣбне, досто́йнѡ хва́лимъ тѧ̀: є҆си́ бо наста́вникъ, ꙗ҆́кѡ бж҃е́ствєннаѧ ꙗ҆влѧ́ѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Предста́тельство хрїстїа́нъ непосты́дное, хода́тайство ко творцꙋ̀ непрело́жное, не пре́зри грѣ́шныхъ моле́нїй гла́сы: но предварѝ, ꙗ҆́кѡ блага́ѧ, на по́мощь на́съ вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ: ᲂу҆скорѝ на моли́твꙋ, и҆ потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе, предста́тельствꙋющи при́снѡ бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

И҆лѝ а҆́ще хо́щеши, рцы̀ и҆ дню̀ тропа́рь.

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, в҃і. Честнѣ́йшꙋю:

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

и҆ твори́тъ ѿпꙋ́стъ.

Потреби́вшꙋ же дїа́конꙋ ст҃а̑ѧ со всѧ́кимъ ѻ҆пасе́нїемъ, ꙗ҆́кѡ ничемꙋ̀ ѿ ѕѣлѡ̀ дро́бнѣйшихъ па́сти крꙋпи́цъ, и҆лѝ ѡ҆ста́тисѧ, налїѧ́въ во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ ѿ вїна̀ и҆ воды̀, и҆ потреби́въ, и҆ сопрѧ́тавъ гꙋ́бою всю̀ мокротꙋ̀. Та́же слага́етъ ст҃ы̑ѧ сосꙋ́ды вкꙋ́пѣ, и҆ ѡ҆бвѧза́въ и҆́хъ, полага́етъ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ, глаго́лѧ: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: и҆ про́чаѧ, ꙗ҆́коже и҆ сщ҃е́нникъ. И҆ ѡ҆мыва́етъ рꙋ́ки на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ, и҆ поклони́всѧ вкꙋ́пѣ со сщ҃е́нникомъ, творѧ́тъ ѿпꙋ́стъ, и҆ бл҃годарѧ́ще бг҃а ѡ҆ всѣ́хъ и҆схо́дѧтъ.

Коне́цъ бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и ст҃а́гѡ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ.

Є҆гда̀ полꙋ́чиши до́брагѡ причаще́нїѧ животворѧ́щихъ та́инственныхъ дарова́нїй, воспо́й а҆́бїе, бл҃годарѝ вельмѝ, и҆ сїѧ̑ те́плѣ ѿ дꙋшѝ бг҃ꙋ глаго́ли:

Сла́ва тебѣ̀, бж҃е: сла́ва тебѣ̀, бж҃е: сла́ва тебѣ̀, бж҃е.

Та́же бл҃года́рственнꙋю сїю̀ мл҃твꙋ:

Бл҃годарю́ тѧ гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ꙗ҆́кѡ не ѿри́нꙋлъ мѧ̀ є҆сѝ грѣ́шнагѡ, но ѻ҆́бщника мѧ̀ бы́ти ст҃ы́нь твои́хъ сподо́билъ є҆сѝ. бл҃годарю́ тѧ, ꙗ҆́кѡ менѐ недосто́йнаго причасти́тисѧ пречи́стыхъ твои́хъ и҆ нбⷭ҇ныхъ дарѡ́въ сподо́билъ є҆сѝ. но, влⷣко чл҃вѣколю́бче, на́съ ра́ди ᲂу҆ме́рый же и҆ воскресы́й, и҆ дарова́вый на́мъ стра̑шнаѧ сїѧ̑ и҆ животворѧ̑щаѧ та̑инства, во благодѣѧ́нїе и҆ ѡ҆свѧще́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ: да́ждь бы́ти си̑мъ и҆ мнѣ̀ во и҆сцѣле́нїе дꙋши́ же и҆ тѣ́ла, во ѿгна́нїе всѧ́кагѡ сопроти́внагѡ, въ просвѣще́нїе ѻ҆́чїю се́рдца моегѡ̀, въ ми́ръ дꙋше́вныхъ мои́хъ си́лъ, въ вѣ́рꙋ непосты́днꙋ, въ любо́вь нелицемѣ́рнꙋ, во и҆сполне́нїе премꙋ́дрости, въ соблюде́нїе за́повѣдей твои́хъ, въ приложе́нїе бж҃е́ственныѧ твоеѧ̀ бл҃года́ти, и҆ твоегѡ̀ црⷭ҇твїѧ присвое́нїе: да во ст҃ы́ни твое́й тѣ́ми сохранѧ́емь, твою̀ бл҃года́ть помина́ю всегда̀ и҆ не ктомꙋ̀ себѣ̀ живꙋ̀, но тебѣ̀ на́шемꙋ влⷣцѣ и҆ бл҃годѣ́телю. и҆ та́кѡ сегѡ̀ житїѧ̀ и҆зше́дъ ѡ҆ наде́жди живота̀ вѣ́чнагѡ, въ присносꙋ́щный дости́гнꙋ поко́й, и҆дѣ́же пра́зднꙋющихъ гла́съ непреста́нный, и҆ безконе́чнаѧ сла́дость зрѧ́щихъ твоегѡ̀ лица̀ добро́тꙋ неизрече́ннꙋю. Ты́ бо є҆сѝ и҆́стинное жела́нїе, и҆ неизрече́нное весе́лїе лю́бѧщихъ тѧ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆ тѧ̀ пое́тъ всѧ̀ тва́рь во вѣ́ки.

Вели́кагѡ васі́лїа, в҃:

Влⷣко хрⷭ҇тѐ бж҃е, цр҃ю̀ вѣкѡ́въ, и҆ содѣ́телю всѣ́хъ, благодарю́ тѧ ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же мѝ є҆сѝ пода́лъ, бл҃ги́хъ, и҆ ѡ҆ причаще́нїи пречⷭ҇тыхъ и҆ животворѧ́щихъ твои́хъ та́инствъ. молю̀ ᲂу҆́бѡ тѧ̀, бл҃же и҆ чл҃вѣколю́бче, сохрани́ мѧ под̾ кро́вомъ твои́мъ, и҆ въ сѣ́ни крилꙋ̀ твое́ю, и҆ да́рꙋй мѝ чи́стою со́вѣстїю да́же до послѣ́днѧгѡ моегѡ̀ и҆здыха́нїѧ, досто́йнѡ причаща́тисѧ ст҃ы́нь твои́хъ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ, и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю. Ты́ бо є҆сѝ хлѣ́бъ живо́тный, и҆сто́чникъ ст҃ы́ни, пода́тель бл҃ги́хъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Метафра́ста по стїхѡ́мъ, г҃:

Да́вый пи́щꙋ мнѣ̀ пло́ть твою̀ во́лею, Ѻ҆́гнь сы́й, и҆ ѡ҆палѧ́ѧй недостѡ́йныѧ, Да не ѡ҆пали́ши менѐ, содѣ́телю мо́й. Па́че же пройдѝ во ᲂу҆́ды моѧ̑, Во всѧ̑ соста́вы, во ᲂу҆тро́бꙋ, въ се́рдце: Попалѝ те́рнїе всѣ́хъ мои́хъ прегрѣше́нїй. Дꙋ́шꙋ ѡ҆чи́сти, ѡ҆свѧтѝ помышлє́нїѧ. Соста́вы ᲂу҆твердѝ съ костьмѝ вкꙋ́пѣ. Чꙋ́вствъ просвѣтѝ простꙋ́ю пѧтери́цꙋ. Всего̀ мѧ̀ спригвоздѝ стра́хꙋ твоемꙋ̀. При́снѡ покры́й, соблюди́ же и҆ сохрани́ мѧ Ѿ всѧ́кагѡ дѣ́ла и҆ сло́ва дꙋшетлѣ́ннагѡ. Ѡ҆чи́сти, и҆ ѡ҆мы́й, и҆ ᲂу҆краси́ мѧ: Оу҆добрѝ, вразꙋмѝ, и҆ просвѣти́ мѧ. Покажи́ мѧ твоѐ селе́нїе є҆ди́нагѡ дх҃а, И҆ не ктомꙋ̀ селе́нїе грѣха̀. Да ꙗ҆́кѡ твоегѡ̀ до́мꙋ, вхо́домъ причаще́нїѧ, Ꙗ҆́кѡ ѻ҆гнѧ̀ менѐ бѣжи́тъ всѧ́къ ѕлодѣ́й, всѧ́ка стра́сть. Моли́твенники тебѣ̀ приношꙋ̀ всѧ̑ ст҃ы̑ѧ, Чинонача̑лїѧ же безпло́тныхъ, Предте́чꙋ твоего̀, премꙋ̑дрыѧ а҆пⷭ҇лы, Къ си̑мъ же твою̀ нескве́рнꙋю, чи́стꙋю мт҃рь: И҆́хже мольбы̑ бл҃гоꙋтро́бне, прїимѝ хрⷭ҇тѐ мо́й, И҆ сы́номъ свѣ́та содѣ́лай твоего̀ слꙋжи́телѧ. Ты́ бо є҆сѝ ѡ҆свѧще́нїе, и҆ є҆ди́ный На́шихъ бл҃же дꙋ́шъ и҆ свѣ́тлость: И҆ тебѣ̀ лѣпоподо́бнѡ. ꙗ҆́кѡ бг҃ꙋ и҆ влⷣцѣ, сла́вꙋ всѝ возсыла́емъ на всѧ́къ де́нь.

Мл҃тва и҆на́ѧ:

Тѣ́ло твоѐ ст҃о́е, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, да бꙋ́детъ мѝ въ живо́тъ вѣ́чный, и҆ кро́вь твоѧ̀ чⷭ҇тна́ѧ во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ. бꙋ́ди же мѝ бл҃годаре́нїе сїѐ въ ра́дость, здра́вїе и҆ весе́лїе: въ стра́шное же и҆ второ́е прише́ствїе твоѐ сподо́би мѧ̀ грѣ́шнаго ста́ти ѡ҆деснꙋ́ю сла́вы твоеѧ̀, мл҃твами пречи́стыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ.

Мл҃тва и҆на́ѧ, ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ:

Прест҃а́ѧ влⷣчце бцⷣе, свѣ́те помраче́нныѧ моеѧ̀ дꙋшѝ, наде́ждо, покро́ве, прибѣ́жище, ᲂу҆тѣше́нїе, ра́дованїе моѐ: благодарю́ тѧ, ꙗ҆́кѡ сподо́била мѧ̀ є҆сѝ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти пречи́стагѡ тѣ́ла, и҆ чⷭ҇тны́ѧ кро́ве сн҃а твоегѡ̀. но ро́ждшаѧ и҆́стинный свѣ́тъ, просвѣтѝ моѧ̑ ᲂу҆́мныѧ ѻ҆́чи се́рдца: ꙗ҆́же и҆сто́чникъ безсме́ртїѧ ро́ждшаѧ, ѡ҆животвори́ мѧ ᲂу҆мерщвле́ннаго грѣхо́мъ: ꙗ҆́же млⷭ҇тивагѡ бг҃а любоблагоꙋтро́бнаѧ мт҃и, поми́лꙋй мѧ̀, и҆ да́ждь мѝ ᲂу҆миле́нїе, и҆ сокрꙋше́нїе въ се́рдцѣ мое́мъ, и҆ смире́нїе въ мы́слехъ мои́хъ, и҆ воззва́нїе въ плѣне́нїихъ помышле́нїй мои́хъ, и҆ сподо́би мѧ̀ до послѣ́днѧгѡ и҆здыха́нїѧ неѡсꙋжде́ннѡ прїима́ти пречⷭ҇тыхъ та̑инъ ѡ҆свѧще́нїе во и҆сцѣле́нїе дꙋши́ же и҆ тѣ́ла: и҆ пода́ждь мѝ сле́зы покаѧ́нїѧ и҆ и҆сповѣ́данїѧ, во є҆́же пѣ́ти и҆ сла́вити тѧ̀ во всѧ̑ дни̑ живота̀ моегѡ̀, ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́нна и҆ препросла́вленна є҆сѝ во вѣ́ки, А҆ми́нь.

Коне́цъ ст҃а́гѡ причаще́нїѧ.

Оу҆ка́зъ, ка́кѡ подоба́етъ глаго́лати ѿпꙋ́сты во влⷣчни пра́здники, и҆ бг҃ома́тере, и҆ во всѐ лѣ́то.

Вѣ́домо же да бꙋ́детъ тебѣ̀ ѡ҆ се́мъ, і҆ере́ю: є҆гда̀ ѿпꙋ́стъ глаго́леши дневны́й, и҆лѝ на пра́здникъ бцⷣы, да не и҆́маши глаго́лати въ не́мъ: хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, честна́гѡ и҆ сла́внагѡ є҆ѧ̀ ржⷭ҇тва̀, и҆лѝ ᲂу҆спе́нїѧ, и҆лѝ введе́нїѧ, и҆ и҆ны́хъ пра́здникѡвъ є҆ѧ̀: и҆лѝ ст҃а́гѡ і҆ѡа́нна предте́чи рождества̀, и҆лѝ ᲂу҆сѣкнове́нїѧ, и҆ про́чихъ ст҃ы́хъ па́мѧти и҆лѝ преставле́нїѧ и҆́хъ, и҆лѝ ѡ҆брѣ́тенїѧ, и҆ пренесе́нїѧ моще́й. Но си́це глаго́ли, а҆́ще пра́здникъ бцⷣы, ржⷭ҇тва̀ є҆ѧ̀ и҆лѝ ᲂу҆спе́нїѧ, и҆ про́чихъ:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ спасе́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ человѣколю́бецъ.

А҆́ще же ст҃а́гѡ: Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречи́стыѧ своеѧ̀ мт҃ре, и҆ ст҃а́гѡ а҆по́стола, [и҆лѝ ст҃и́телѧ, и҆лѝ мꙋ́ченика,] и҆́мⷬ҇къ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ: и҆ про́чее до конца̀.

Поне́же не ржⷭ҇тво̀ бцⷣы, нижѐ введе́нїе, и҆лѝ ᲂу҆спе́нїе є҆ѧ̀, подвиза́емъ къ бг҃ꙋ на моли́твꙋ, но са́мꙋю прест҃ꙋ́ю бцⷣꙋ: та́кожде, ни па̑мѧти, и҆лѝ преставлє́нїѧ ст҃ы́хъ приво́димъ на мл҃твꙋ къ бг҃ꙋ, но самѣ́хъ и҆̀хъ.

Ѿпꙋ́сты влⷣчнихъ пра́здниковъ глаго́лемїи въ вече́рню, во ᲂу҆́треню, и҆ въ лїтꙋргі́ю по чи́нꙋ.

На ржⷭ҇тво̀ хрⷭ҇то́во:

И҆́же въ верте́пѣ роди́выйсѧ, и҆ въ ꙗ҆́слехъ возлегі́й, на́шегѡ ра́ди спасе́нїѧ, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ: и҆ про́чее до конца̀.

На ѡ҆брѣ́занїе:

И҆́же во ѻ҆смы́й де́нь пло́тїю ѡ҆брѣ́затисѧ и҆зво́ливый, на́шегѡ ра́ди спасе́нїѧ, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный:

На бг҃оѧвле́нїе:

И҆́же во і҆ѻрда́нѣ крести́тисѧ и҆зво́ливый ѿ і҆ѡа́нна, на́шегѡ ра́ди спасе́нїѧ, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный:

На срѣ́тенїе:

И҆́же во ѡ҆б̾ѧ́тїихъ првⷣнагѡ сѷмеѡ́на носи́тисѧ и҆зво́ливый, на́шегѡ ра́ди спасе́нїѧ, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный:

На преѡбраже́нїе:

И҆́же на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй преѡбрази́выйсѧ во сла́вѣ, пред̾ ст҃ы́ми свои́ми ᲂу҆ченикѝ и҆ а҆пⷭ҇лы, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный:

Въ недѣ́лю цвѣтнꙋ́ю:

И҆́же на жребѧ́ти ѻ҆́сли сѣ́сти и҆зво́ливый, на́шегѡ ра́ди спасе́нїѧ, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный:

Въ тꙋ́ же недѣ́лю ве́чера:

Грѧды́й гдⷭ҇ь на во́льнꙋю стрⷭ҇ть, на́шегѡ ра́ди спасе́нїѧ, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный:

Въ вели́кїй четверто́къ:

И҆́же за превосходѧ́щꙋю бла́гость пꙋ́ть добрѣ́йшїй смире́нїѧ показа́вый, внегда̀ ᲂу҆мы́ти но́ги ᲂу҆ченикѡ́въ, да́же и҆ до крⷭ҇та̀ и҆ погребе́нїѧ снизше́дый на́мъ, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный:

Во ѿпꙋ́стъ ст҃ы́хъ стрⷭ҇те́й:

И҆́же ѡ҆плева̑нїѧ, и҆ бїє́нїѧ, и҆ заꙋшє́нїѧ, и҆ крⷭ҇тъ, и҆ сме́рть претерпѣ́вый за спасе́нїе мі́ра, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный:

Во ст҃ы́й и҆ вели́кїй пѧто́къ:

И҆́же на́съ ра́ди человѣ́кѡвъ и҆ на́шегѡ ра́ди спасе́нїѧ стра̑шныѧ стрⷭ҇ти и҆ животворѧ́щїй крⷭ҇тъ, и҆ во́льное погребе́нїе пло́тїю и҆зво́ливый, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный:

Въ недѣ́лю па́схи, и҆ во всю̀ свѣ́тлꙋю седми́цꙋ:

Хрⷭ҇то́съ воскресы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ, сме́ртїю сме́рть попра́вый, и҆ сꙋ́щымъ во гробѣ́хъ живо́тъ дарова́вый, и҆́стинный бг҃ъ на́шъ:

На вознесе́нїе:

И҆́же во сла́вѣ вознесы́йсѧ ѿ на́съ на не́бо, и҆ ѡ҆деснꙋ́ю сѣды́й бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный:

Въ недѣ́лю пѧтдесѧ́тнꙋю:

И҆́же въ видѣ́нїи ѻ҆́гненныхъ ѧ҆зы̑къ съ нб҃сѐ низпосла́вый прест҃а́го дх҃а, на ст҃ы̑ѧ своѧ̑ ᲂу҆ченикѝ и҆ а҆пⷭ҇лы, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный:

Въ тꙋ́ же недѣ́лю ве́чера:

И҆́же ѿ ѻ҆́ч҃ихъ и҆ бж҃е́ственныхъ нѣ́дръ и҆стощи́вый себѐ, и҆ съ нб҃сѐ на зе́млю соше́дый, и҆ на́ше всѐ воспрїе́мый є҆стество̀, и҆ ѡ҆божи́вый є҆̀, по си́хъ же на нб҃са̀ па́ки возше́дый, и҆ ѡ҆деснꙋ́ю сѣды́й бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀, бж҃е́ственнаго же и҆ ст҃а́го, и҆ є҆диносꙋ́щнаго, и҆ є҆диноси́льнаго, и҆ є҆диносла́внаго, и҆ соприсносꙋ́щнаго дх҃а низпосла́вый на ст҃ы̑ѧ своѧ̑ ᲂу҆ченикѝ и҆ а҆пⷭ҇лы, и҆ си́мъ просвѣти́вый ᲂу҆́бѡ и҆̀хъ, тѣ́ми же всю̀ вселе́ннꙋю, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречи́стыѧ и҆ пренепоро́чныѧ ст҃ы́ѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ сла́вныхъ, прехва́льныхъ бг҃опроповѣ́дникѡвъ и҆ дх҃оно́сныхъ а҆пⷭ҇лѡвъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ спасе́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Ѿпꙋ́сты дневні́и во всю̀ седми́цꙋ, по ѻ҆бы́чаю ст҃ы̑ѧ восто́чныѧ цр҃кве.

Въ сꙋббѡ́тꙋ ве́чера:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ: [и҆ ст҃а́гѡ, є҆гѡ́же є҆́сть хра́мъ, и҆ ст҃а́гѡ, є҆гѡ́же є҆́сть де́нь:] ст҃ы́хъ првⷣныхъ бг҃оѻц҃ъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ спасе́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ человѣколю́бецъ.

Въ недѣ́лю ᲂу҆́трени:

Воскресы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ: и҆ прѡ́чаѧ, ꙗ҆́коже вы́ше пи́сано.

Во ст҃ѣ́й лїтꙋргі́и ѿпꙋ́стъ то́йже, ꙗ҆́коже и҆ на ᲂу҆́трени, приглаша́етъ же и҆ ст҃а́го, є҆гѡ̀ быва́етъ лїтꙋргі́а, златоꙋ́стагѡ, и҆ васі́лїа вели́кагѡ.

Въ недѣ́лю ве́чера, и҆ въ понедѣ́льникъ на ᲂу҆́трени:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, предста́тельствы честны́хъ нбⷭ҇ныхъ си́лъ безпло́тныхъ: ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ, [и҆ ст҃ы́хъ хра́ма, и҆ днѐ:] и҆ ст҃ы́хъ пра́ведныхъ бг҃оѻц҃ъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ спасе́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ человѣколю́бецъ.

Въ понедѣ́льникъ ве́чера, и҆ во вто́рникъ на ᲂу҆́трени:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречи́стыѧ своеѧ̀ мт҃ре, честна́гѡ сла́внагѡ проро́ка, предте́чи и҆ крести́телѧ і҆ѡа́нна, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆по́стѡлъ: и҆ прѡ́чаѧ.

Во вто́рникъ ве́чера, и҆ въ сре́дꙋ на ᲂу҆́трени:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречи́стыѧ своеѧ̀ мт҃ре, си́лою честна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆по́стѡлъ: и҆ прѡ́чаѧ.

Въ сре́дꙋ ве́чера, и҆ въ четверто́къ на ᲂу҆́трени:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречи́стыѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆по́стѡлъ, и҆́же во свѧты́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ нїкола́а а҆рхїепі́скопа, мѷрлѷкі́йскагѡ чꙋдотво́рца: и҆ прѡ́чаѧ.

Въ четверто́къ ве́чера, и҆ въ пѧто́къ на ᲂу҆́трени:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречи́стыѧ своеѧ̀ мт҃ре, си́лою честна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆по́стѡлъ: и҆ прѡ́чаѧ.

Въ пѧто́къ ве́чера, и҆ въ сꙋббѡ́тꙋ на ᲂу҆́трени:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречи́стыѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆по́стѡлъ, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ добропобѣ́дныхъ мꙋ́ченикѡвъ, прпⷣбныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, [и҆ ст҃а́гѡ хра́ма и҆ днѐ,] ст҃ы́хъ пра́ведныхъ бг҃оѻц҃ъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ спасе́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ человѣколю́бецъ.

А҆ во всю̀ седми́цꙋ на ст҃ѣ́й лїтꙋргі́и быва́ютъ ѿпꙋ́сты, ꙗ҆́коже предписа́сѧ, на вече́рни и҆ на ᲂу҆́трени по дне́хъ: то́чїю прилага́етсѧ и҆ ст҃а́гѡ и҆́мѧ, є҆гѡ́же є҆́сть лїтꙋргі́а, си́це:

И҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна, а҆рхїепⷭ҇кпа кѡнстанті́нѧ гра́да, златоꙋ́стагѡ [и҆лѝ вели́кагѡ васі́лїа, и҆лѝ григо́рїа двоесло́ва.]

А҆ въ повече́рїи, и҆ въ полꙋ́нощницѣ, и҆ въ часѣ́хъ, ма́лый ѿпꙋ́стъ быва́етъ во все́й седми́цѣ, си́це:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, преподо́бныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ спасе́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ человѣколю́бецъ.

То́чїю въ недѣ́лю на полꙋ́нощницѣ и҆ въ часѣ́хъ прилага́етсѧ въ нача́лѣ: Воскресы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ:

Въ пѧто́къ ве́чера, и҆ въ сꙋббѡ́тꙋ на ᲂу҆́трени, и҆ на лїтꙋргі́и, не подоба́етъ возглаша́ти на ѿпꙋ́стѣ: Си́лою честна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀: занѐ въ то́й де́нь крⷭ҇тꙋ̀ слꙋ́жбы никакі́ѧ нѣ́сть. Въ кото́рый бо де́нь воспомина́нїе и҆ слꙋ́жба честна́гѡ крⷭ҇та̀ быва́етъ, тогда̀ и҆ по́стъ є҆́сть: ꙗ҆́коже въ средѣ̀ и҆ въ пѧтцѣ̀, и҆ въ воздви́женїе честна́гѡ крⷭ҇та̀, подо́бнѣ и҆ въ недѣ́лю во ѿпꙋ́стѣ, крⷭ҇та̀ не воспомина́етсѧ, занѐ не по́стный де́нь є҆́сть: си́це держи́тъ чи́нъ и҆ ѻ҆бы́чай ст҃а́ѧ восто́чнаѧ цр҃ковь, во всѣ́хъ патрїархі́ахъ, и҆ ст҃ы́хъ ѻ҆би́телехъ, и҆ повсю́дꙋ. Вѣ́домо бꙋ́ди и҆ ѡ҆ се́мъ: ꙗ҆́кѡ и҆дѣ́же є҆́сть хра́мъ сп҃са хрⷭ҇та̀, ржⷭ҇тво̀, и҆лѝ бг҃оѧвле́нїе, и҆лѝ вознесе́нїе, и҆ прѡ́чаѧ, въ седми́чномъ ѿпꙋ́стѣ не возглаша́ютсѧ никогда̀ пра́здничныѧ ѿпꙋ́сты, то́чїю возглаша́етсѧ пра́здничный ѿпꙋ́стъ въ де́нь пра́здника, и҆ до ѿда́нїѧ: а҆ во ве́сь го́дъ то́кмѡ, Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ: и҆ прѡ́чаѧ по дню̀.

Бж҃е́ственнаѧ слꙋ́жба и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ васі́лїа вели́кагѡ, а҆рхїепⷭ҇кпа кесарі́и каппадокі́йскїѧ.

Вѣ́ждь, ꙗ҆́кѡ сїѧ̀ бжⷭ҇твеннаѧ лїтꙋргі́а вели́кагѡ васі́лїа не всегда̀ пое́тсѧ, но во вре́мѧ ᲂу҆чине́нное, си́рѣчь, въ недѣ́лѧхъ вели́кїѧ четыредесѧ́тницы, [кромѣ̀ недѣ́ли ва́їй:] и҆ во ст҃ы́й вели́кїй четверто́къ, въ вели́кꙋю сꙋббѡ́тꙋ, и҆ въ на́вечерїи ржⷭ҇тва̀ хрⷭ҇то́ва, и҆ бг҃оѧвле́нїй, и҆ въ де́нь пра́здника ст҃а́гѡ васі́лїа.

Сказа́нїе же и҆ ᲂу҆ста́въ сегѡ̀ сщ҃еннодѣ́йствїѧ то́жде є҆́сть, є҆́же и҆ ст҃а́гѡ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ.

Дїа́конъ, ста́въ на а҆мвѡ́нѣ, возглаша́етъ:

Бл҃гословѝ влⷣко.

Свѧще́нникъ глаго́летъ возгла́снѡ:

Бл҃гослове́но црⷭ҇тво, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ глаго́летъ є҆ктенїю̀: [а҆́ще нѣ́сть дїа́кона, са́мъ і҆ере́й:]

Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́рѣ и҆ спасе́нїи дꙋ́шъ на́шихъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра, бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й, и҆ соедине́нїи всѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ, [и҆ ѡ҆ митрополі́тѣ, и҆лѝ ѡ҆ а҆рхїепⷭ҇кпѣ и҆лѝ є҆пі́скопѣ на́шемъ, и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же ѻ҆́бласть] честнѣ́мъ пресвѵ́терствѣ, во хрⷭ҇тѣ̀ дїа́конствѣ, ѡ҆ все́мъ при́чтѣ и҆ лю́дехъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ, самодержа́внѣйшемъ, вели́комъ гдⷭ҇рѣ на́шемъ і҆мпера́торѣ нїкола́ѣ а҆леѯа́ндровичѣ всеѧ̀ рѡссі́и: ѡ҆ сꙋпрꙋ́гѣ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ, і҆мператрі́цѣ а҆леѯа́ндрѣ ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ ма́тери є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ марі́и ѳео́дѡровнѣ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ наслѣ́дникѣ є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рномъ гдⷭ҇рѣ, цесаре́вичѣ и҆ вели́комъ кн҃зѣ геѡ́ргїи а҆леѯа́ндровичѣ, и҆ ѡ҆ все́мъ ца́рствꙋющемъ до́мѣ: ѡ҆ все́й пала́тѣ и҆ во́инствѣ и҆́хъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ пособи́ти и҆ покори́ти под̾ но́зѣ и҆́хъ всѧ́каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ гра́дѣ се́мъ: [а҆́ще въ монастырѣ̀: Ѡ҆ ст҃ѣ́й ѻ҆би́тели се́й,] всѧ́комъ гра́дѣ, странѣ̀, и҆ вѣ́рою живꙋ́щихъ въ ни́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ бл҃горастворе́нїи воздꙋ́хѡвъ, ѡ҆ и҆з̾ѻби́лїи плодѡ́въ земны́хъ и҆ вре́менѣхъ ми́рныхъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ пла́вающихъ, пꙋтеше́ствꙋющихъ, недꙋ́гꙋющихъ, стра́ждꙋщихъ, плѣне́нныхъ, и҆ ѡ҆ спасе́нїи и҆́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречи́стꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Мл҃тва пе́рвагѡ а҆нтїфѡ́на та́йнѡ глаго́летсѧ ѿ і҆ере́а:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, є҆гѡ́же держа́ва безприкла́дна, и҆ сла́ва непостижи́ма, є҆гѡ́же ми́лость безмѣ́рна, и҆ человѣколю́бїе неизрече́нно: са́мъ влⷣко, по благоꙋтро́бїю твоемꙋ̀ при́зри на ны̀, и҆ на ст҃ы́й хра́мъ се́й, и҆ сотворѝ съ на́ми, и҆ молѧ́щимисѧ съ на́ми, бога̑тыѧ ми́лѡсти твоѧ̑, и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑.

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

По є҆ктенїѝ, ли́къ пое́тъ пе́рвый а҆нтїфѡ́нъ и҆з̾ѡбрази́тєльнаѧ, ре́кше: Блгⷭ҇вѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а: и҆ прѡ́чаѧ по чи́нꙋ. Свѧще́нникꙋ глаго́лющꙋ моли́твꙋ та́йнѡ во ѻ҆лтарѝ, въ то̀ вре́мѧ дїа́конъ глаго́летъ внѣ̀ ѻ҆лтарѧ̀ є҆ктенїю̀. А҆́ще же нѣ́сть дїа́кона, свѧще́нникъ по моли́твѣ и҆ по возгла́сѣ глаго́летъ є҆ктенїю̀:

Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ гл҃етъ мл҃твꙋ втора́гѡ а҆нтїфѡ́на:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, спасѝ лю́ди твоѧ̑ и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ, и҆сполне́нїе цр҃кве твоеѧ̀ сохранѝ, ѡ҆ст҃ѝ лю́бѧщыѧ бл҃голѣ́пїе до́мꙋ твоегѡ̀: ты̀ тѣ́хъ воспросла́ви бжⷭ҇твенною твое́ю си́лою, и҆ не ѡ҆ста́ви на́съ ᲂу҆пова́ющихъ на тѧ̀.

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

По в҃-й є҆ктенїѝ пое́тъ ли́къ вторы́й а҆нтїфѡ́нъ, и҆з̾ѡбрази́тєльнаѧ.

Дїа́конъ глаго́летъ: Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Мл҃тва тре́тїѧгѡ а҆нтїфѡ́на:

И҆́же ѻ҆́бщыѧ сїѧ̑ и҆ согла́сныѧ дарова́вый на́мъ моли̑твы, и҆ двѣма̀ и҆лѝ трє́мъ согласꙋ́ющымсѧ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ прошє́нїѧ пода́ти ѡ҆бѣща́вый: са́мъ и҆ ны́нѣ ра̑бъ твои́хъ прошє́нїѧ къ поле́зномꙋ и҆спо́лни, подаѧ̀ на́мъ въ настоѧ́щемъ вѣ́цѣ позна́нїе твоеѧ̀ и҆́стины, и҆ въ бꙋ́дꙋщемъ жи́знь вѣ́чнꙋю да́рꙋѧ.

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ человѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ здѣ̀ ꙗ҆́коже въ лїтꙋргі́и златоꙋ́стагѡ, ли́къ та̑ѧжде пое́тъ. Свѧще́нникъ же и҆ дїа́конъ та̑ѧжде и҆ глаго́лютъ и҆ творѧ́тъ.

Мл҃тва вхо́да ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа вта́й:

Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, поста́вивый на нб҃сѣ́хъ чи́ны и҆ вѡ́инства а҆́гг҃лъ и҆ а҆рха̑гг҃лъ въ слꙋ́жбꙋ сла́вы твоеѧ̀, сотворѝ со вхо́домъ на́шимъ, вхо́дꙋ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лѡвъ бы́ти, сослꙋжа́щихъ на́мъ, и҆ сославосло́вѧщихъ твою̀ бл҃гость.

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

По се́мъ творѧ́тъ вхо́дъ, дїа́конъ глаго́летъ:

Премꙋ́дрость, про́сти.

И҆ вхо́дѧтъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь.

Є҆гда́ же глаго́лютъ тропарѝ, сщ҃е́нникъ глаго́летъ моли́твꙋ трист҃а́гѡ:

Бж҃е ст҃ы́й, и҆́же во ст҃ы́хъ почива́ѧй, и҆́же трист҃ы́мъ гла́сомъ ѿ серафі́мѡвъ воспѣва́емый, и҆ ѿ херꙋві́мѡвъ славосло́вимый, и҆ ѿ всѧ́кїѧ нбⷭ҇ныѧ си́лы покланѧ́емый, и҆́же ѿ небытїѧ̀ во є҆́же бы́ти приведы́й всѧ́чєскаѧ, созда́вый человѣ́ка по ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ и҆ по подо́бїю, и҆ всѧ́кимъ твои́мъ дарова́нїемъ ᲂу҆краси́вый, даѧ́й просѧ́щемꙋ премꙋ́дрость и҆ ра́зꙋмъ, и҆ не презира́ѧй согрѣша́ющагѡ, но полага́ѧй на спасе́нїе покаѧ́нїе, сподо́бивый на́съ смире́нныхъ и҆ недосто́йныхъ ра̑бъ твои́хъ въ ча́съ се́й ста́ти пред̾ сла́вою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ же́ртвенника, и҆ до́лжное тебѣ̀ поклоне́нїе и҆ славосло́вїе приноси́ти: са́мъ влⷣко, прїимѝ и҆ ѿ ᲂу҆́стъ на́съ грѣ́шныхъ трист҃ꙋ́ю пѣ́снь, и҆ посѣти́ ны бл҃гостїю твое́ю, простѝ на́мъ всѧ́кое согрѣше́нїе во́льное же и҆ нево́льное: ѡ҆ст҃ѝ на́шѧ дꙋ́шы и҆ тѣлеса̀, и҆ да́ждь на́мъ въ преподо́бїи слꙋжи́ти тебѣ̀ всѧ̑ дни̑ живота̀ на́шегѡ, мл҃твами ст҃ы́ѧ бцⷣы, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, ѿ вѣ́ка тебѣ̀ бл҃гоꙋгоди́вшихъ.

Возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ ст҃ъ є҆сѝ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ.

Дїа́конъ: И҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ пою́щꙋ ли́кꙋ трист҃о́е: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Сщ҃е́нникъ и҆ дїа́конъ глаго́лютъ трист҃о́е: и҆ про́чее творѧ́тъ, ꙗ҆́коже въ лїтꙋргі́и златоꙋ́стагѡ.

Мл҃тва пре́жде ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа:

Возсїѧ́й въ срⷣца́хъ на́шихъ чл҃колю́бче влⷣко, твоегѡ̀ бг҃оразꙋ́мїѧ нетлѣ́нный свѣ́тъ, и҆ мы́слєнныѧ на́ши ѿве́рзи ѻ҆́чи, во є҆ѵⷢ҇льскихъ твои́хъ проповѣ́данїй разꙋмѣ́нїе: вложѝ въ на́съ и҆ стра́хъ бл҃же́нныхъ твои́хъ за́повѣдей, да плотскі̑ѧ по́хѡти всѧ̑ попра́вше, дх҃о́вное жи́тельство про́йдемъ, всѧ̑, ꙗ҆̀же ко бл҃гоꙋгожде́нїю твоемꙋ̀, и҆ мꙋ́дрствꙋюще и҆ дѣ́юще. ты́ бо є҆сѝ просвѣще́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е: и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

По сконча́нїи ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа, дїа́конъ глаго́летъ є҆ктенїю̀:

Рце́мъ всѝ ѿ всеѧ̀ дш҃ѝ, и҆ ѿ всегѡ̀ помышле́нїѧ на́шегѡ рце́мъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Гдⷭ҇и вседержи́телю бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши, и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Поми́лꙋй на́съ бж҃е, по вели́цѣй ми́лости твое́й, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши, и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ, самодержа́внѣйшемъ, вели́комъ гдⷭ҇рѣ на́шемъ і҆мпера́торѣ нїкола́ѣ а҆леѯа́ндровичѣ всеѧ̀ рѡссі́и, ѡ҆ держа́вѣ, побѣ́дѣ, пребыва́нїи, ми́рѣ, здра́вїи, спасе́нїи є҆гѡ̀, и҆ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ наипа́че поспѣши́ти и҆ пособи́ти є҆мꙋ̀ во всѣ́хъ, и҆ покори́ти под̾ но́зѣ є҆гѡ̀ всѧ́каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Мл҃тва прилѣ́жнагѡ моле́нїѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, прилѣ́жное сїѐ моле́нїе прїимѝ ѿ твои́хъ ра̑бъ, и҆ поми́лꙋй на́съ, по мно́жествꙋ млⷭ҇ти твоеѧ̀: и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑ низпослѝ на ны̀, и҆ на всѧ̑ лю́ди твоѧ̑, ча́ющыѧ ѿ тебѐ бога́тыѧ ми́лости.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ сꙋпрꙋ́гѣ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ а҆леѯа́ндрѣ ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ ма́тери є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ марі́и ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ наслѣ́дникѣ є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рномъ гдⷭ҇рѣ цесаре́вичѣ и҆ вели́комъ кн҃зѣ геѡ́ргїи а҆леѯа́ндровичѣ, и҆ ѡ҆ все́мъ ца́рствꙋющемъ до́мѣ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ, [а҆́ще под̾ митрополі́томъ, приглаго́летъ: и҆ ѡ҆ митрополі́тѣ на́шемъ, є҆гѡ́же ѻ҆́бласть,] и҆ все́й во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тїи на́шей.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ все́мъ и҆́хъ хрⷭ҇толюби́вомъ во́инствѣ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бра́тїѧхъ на́шихъ, сщ҃е́нницѣхъ, сщ҃енномона́сѣхъ и҆ все́мъ во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тствѣ на́шемъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бл҃же́нныхъ и҆ приснопа́мѧтныхъ ст҃ѣ́йшихъ патрїа́рсѣхъ правосла́вныхъ, и҆ бл҃гочести́выхъ цр҃ѣ́хъ, и҆ бл҃говѣ́рныхъ цр҃и́цахъ, и҆ созда́телехъ ст҃ы́ѧ ѻ҆би́тели сеѧ̀, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ преждепочи́вшихъ ѻ҆ц҃ѣ́хъ и҆ бра́тїѧхъ, здѣ̀ лежа́щихъ, и҆ повсю́дꙋ правосла́вныхъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ плодоносѧ́щихъ, и҆ добродѣ́ющихъ во ст҃ѣ́мъ и҆ всечестнѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, трꙋжда́ющихсѧ, пою́щихъ, и҆ предстоѧ́щихъ лю́дехъ, ѡ҆жида́ющихъ ѿ тебѐ вели́кїѧ и҆ бога́тыѧ млⷭ҇ти.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ и҆ чл҃колю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Помоли́тесѧ ѡ҆глаше́ннїи гдⷭ҇ви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Вѣ́рнїи, ѡ҆ ѡ҆глаше́нныхъ помо́лимсѧ, да гдⷭ҇ь поми́лꙋетъ и҆̀хъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆гласи́тъ и҆̀хъ сло́вомъ и҆́стины.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѿкры́етъ и҆̀мъ є҆ѵⷢ҇лїе пра́вды.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Соедини́тъ и҆̀хъ ст҃ѣ́й свое́й собо́рнѣй и҆ а҆пⷭ҇льстѣй це́ркви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Спасѝ, поми́лꙋй, застꙋпѝ и҆ сохранѝ и҆̀хъ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆глаше́ннїи, главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇ви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Моли́тва ѡ҆ ѡ҆глаше́нныхъ, пре́жде ст҃а́гѡ возноше́нїѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, и҆́же на нб҃сѣ́хъ живы́й, и҆ призира́ѧй на всѧ̑ дѣла̀ твоѧ̀, при́зри на рабы̑ твоѧ̑ ѡ҆глашє́нныѧ, прикло́ншыѧ своѧ̑ вы̑ѧ пред̾ тобо́ю: и҆ да́ждь и҆̀мъ ле́гкїй ꙗ҆ре́мъ, сотворѝ и҆̀хъ ᲂу҆́ды чⷭ҇тны ст҃ы́ѧ твоеѧ̀ цр҃кве, и҆ сподо́би и҆̀хъ ба́ни пакибытїѧ̀, ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ, и҆ ѻ҆де́жди нетлѣ́нїѧ, въ позна́нїе тебѐ и҆́стиннагѡ бг҃а на́шегѡ.

Возгла́съ:

Да и҆ ті́и съ на́ми сла́вѧтъ пречⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

По возгла́сѣ же сщ҃е́нникъ развива́етъ а҆нтїми́нсъ по ѻ҆бы́чаю.

Дїа́конъ: Є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те.

А҆́ще ли є҆́сть дрꙋгі́й дїа́конъ, возглаша́етъ и҆ то́й: Ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те.

Та́же па́ки пе́рвый:

Є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те: да никто̀ ѿ ѡ҆глаше́нныхъ, є҆ли́цы вѣ́рнїи, па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Мл҃тва вѣ́рныхъ пе́рваѧ по простира́нїи а҆нтїми́нса, ю҆́же сщ҃е́нникъ глаго́летъ та́йнѡ:

Ты̀ гдⷭ҇и показа́лъ є҆сѝ на́мъ вели́кое сїѐ спасе́нїѧ та́инство. ты̀ сподо́билъ є҆сѝ на́съ смире́нныхъ и҆ недосто́йныхъ ра̑бъ твои́хъ, бы́ти слꙋжи́телємъ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ же́ртвенника. ты̀ ᲂу҆довлѝ на́съ си́лою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а въ слꙋ́жбꙋ сїю̀, да неѡсꙋжде́ннѡ ста́вше пред̾ ст҃о́ю сла́вою твое́ю, принесе́мъ тѝ же́ртвꙋ хвале́нїѧ: ты́ бо є҆сѝ дѣ́йствꙋѧй всѧ̑ во всѣ́хъ. да́ждь гдⷭ҇и и҆ ѡ҆ на́шихъ грѣсѣ́хъ, и҆ ѡ҆ людски́хъ невѣ́дѣнїихъ, прїѧ́тнѣй бы́ти же́ртвѣ на́шей и҆ бл҃гопрїѧ́тнѣй пред̾ тобо́ю.

Молѧ́щꙋсѧ сщ҃е́нникꙋ, дїа́конъ глаго́летъ є҆ктенїю̀, [а҆́ще є҆́сть,] внѣ̀ ѻ҆лтарѧ̀:

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

Сщ҃е́нникъ, возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ па́ки дїа́конъ:

Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Є҆гда̀ сщ҃е́нникъ є҆ди́нъ слꙋ́житъ, си́хъ не гл҃етъ.

Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́рѣ, и҆ спасе́нїи дꙋ́шъ на́шихъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра, бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й, и҆ соедине́нїи всѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Мл҃тва вѣ́рныхъ втора́ѧ, ю҆́же сщ҃е́нникъ глаго́летъ та́йнѡ:

Бж҃е посѣти́вый въ млⷭ҇ти и҆ щедро́тахъ смире́нїе на́ше, поста́вивый на́съ смире́нныхъ и҆ грѣ́шныхъ и҆ недосто́йныхъ ра̑бъ твои́хъ пред̾ ст҃о́ю сла́вою твое́ю, слꙋжи́ти ст҃о́мꙋ же́ртвенникꙋ твоемꙋ̀: ты̀ ᲂу҆крѣпѝ на́съ си́лою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а въ слꙋ́жбꙋ сїю̀, и҆ да́ждь на́мъ сло́во во ѿверзе́нїе ᲂу҆́стъ на́шихъ, во є҆́же призыва́ти бл҃года́ть ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а на хотѧ́щыѧ предложи́тисѧ да́ры.

Дїа́конъ, [без̾ негѡ́же і҆ере́й] глаго́летъ:

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Та́же глаго́летъ: Премꙋ́дрость.

Сщ҃е́нникъ глаго́летъ возгла́снѡ:

Ꙗ҆́кѡ да под̾ держа́вою твое́ю всегда̀ храни́ми, тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та̑ѧжде и҆ здѣ̀ творѧ́тъ и҆ глаго́лютъ, сщ҃е́нникъ же и҆ дїа́конъ, ꙗ҆́коже и҆ въ лїтꙋргі́и златоꙋ́стагѡ.

Мл҃тва, ю҆́же глаго́летъ сщ҃е́нникъ та́йнѡ, херꙋві́мской пѣ́сни пѣва́емѣй:

Никто́же досто́инъ ѿ свѧза́вшихсѧ плотски́ми похотьмѝ и҆ сластьмѝ приходи́ти, и҆лѝ прибли́житисѧ, и҆лѝ слꙋжи́ти тебѣ̀, цр҃ю̀ сла́вы: є҆́же бо слꙋжи́ти тебѣ̀, вели́ко и҆ стра́шно и҆ самѣ́мъ нбⷭ҇нымъ си́ламъ. но ѻ҆ба́че неизрече́ннагѡ ра́ди и҆ безмѣ́рнагѡ твоегѡ̀ человѣколю́бїѧ, непрело́жнѡ и҆ неизмѣ́ннѡ бы́лъ є҆сѝ человѣ́къ, и҆ а҆рхїере́й на́мъ бы́лъ є҆сѝ: и҆ слꙋже́бныѧ сеѧ̀ и҆ безкро́вныѧ же́ртвы свѧщеннодѣ́йствїе пре́далъ є҆сѝ на́мъ, ꙗ҆́кѡ влⷣка всѣ́хъ. ты́ бо є҆ди́нъ, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, влады́чествꙋеши нбⷭ҇ными и҆ земны́ми, и҆́же на прⷭ҇то́лѣ херꙋві́мстѣмъ носи́мый, и҆́же серафі́мѡвъ гдⷭ҇ь, и҆ цр҃ь і҆и҃левъ, и҆́же є҆ди́нъ ст҃ъ, и҆ во ст҃ы́хъ почива́ѧй. тѧ̀ ᲂу҆̀бо молю̀ є҆ди́наго блага́го и҆ благопослꙋшли́ваго: при́зри на мѧ̀ грѣ́шнаго и҆ непотре́бнаго раба̀ твоего̀, и҆ ѡ҆чи́сти мою̀ дꙋ́шꙋ и҆ се́рдце ѿ со́вѣсти лꙋка́выѧ, и҆ ᲂу҆довли́ мѧ, си́лою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а, ѡ҆блече́на благода́тїю свѧще́нства, предста́ти ст҃ѣ́й твое́й се́й трапе́зѣ, и҆ свѧщеннодѣ́йствовати ст҃о́е и҆ пречⷭ҇тое твоѐ тѣ́ло, и҆ честнꙋ́ю кро́вь. къ тебѣ́ бо прихождꙋ̀ прикло́нь свою̀ вы́ю, и҆ молю́ ти сѧ, да не ѿврати́ши лица̀ твоегѡ̀ ѿ менѐ, нижѐ ѿри́неши менѐ ѿ ѻ҆́трѡкъ твои́хъ: но сподо́би принесє́ннымъ тебѣ̀ бы́ти, мно́ю грѣ́шнымъ и҆ недосто́йнымъ рабо́мъ твои́мъ, дарѡ́мъ си̑мъ. ты́ бо є҆сѝ приносѧ́й и҆ приноси́мый, и҆ прїе́млѧй и҆ раздава́емый хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ, и҆ благи́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

И҆спо́лнившейсѧ же моли́твѣ, глаго́лютъ и҆ ті́и херꙋві́мскꙋю пѣ́снь:

И҆̀же херꙋві́мы та́йнѡ ѡ҆бразꙋ́юще, и҆ животворѧ́щей трⷪ҇цѣ трист҃ꙋ́ю пѣ́снь припѣва́юще, всѧ́кое ны́нѣ жите́йское ѿложи́мъ попече́нїе.

Ꙗ҆́кѡ да цр҃ѧ̀ всѣ́хъ под̾и́мемъ, а҆́гг҃льскими неви́димѡ дорѷноси́ма чи́нми: а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

А҆ сїѐ въ вели́кїй четверто́къ то́чїю пое́тсѧ:

Ве́чери твоеѧ̀ та́йныѧ дне́сь, сн҃е бж҃їй, прича́стника мѧ̀ прїимѝ: не бо̀ врагѡ́мъ твои̑мъ та́йнꙋ повѣ́мъ, ни лобза́нїѧ тѝ да́мъ ꙗ҆́кѡ і҆ꙋ́да, но ꙗ҆́кѡ разбо́йникъ и҆сповѣ́даю тѧ̀: помѧни́ мѧ гдⷭ҇и во црⷭ҇твїи твое́мъ. а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

Въ вели́кꙋю же сꙋббѡ́тꙋ пою́тъ сїѐ:

Да молчи́тъ всѧ́каѧ пло́ть человѣ́ча, и҆ да стои́тъ со стра́хомъ и҆ тре́петомъ и҆ ничто́же земно́е въ себѣ̀ да помышлѧ́етъ. цр҃ь бо црⷭ҇твꙋющихъ, и҆ гдⷭ҇ь гдⷭ҇ьствꙋющихъ, прихо́дитъ закла́тисѧ, и҆ да́тисѧ въ снѣ́дь вѣ̑рнымъ. предхо́дѧтъ же семꙋ̀ ли́цы а҆́гг҃льстїи, со всѧ́кимъ нача́ломъ и҆ вла́стїю, многоѻчи́тїи херꙋві́ми, и҆ шестокрила́тїи серафі́ми, ли́ца закрыва́юще и҆ вопїю́ще пѣ́снь: а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

И҆ здѣ̀ сщ҃е́нникъ же и҆ дїа́конъ та̑ѧжде творѧ́тъ и҆ глаго́лютъ, ꙗ҆́коже въ лїтꙋргі́и златоꙋ́стагѡ.

Сконча̑нымъ же бы́вшымъ мл҃твамъ, и҆ вели́комꙋ вхо́дꙋ, дїа́конъ прихо́дитъ на ѻ҆бы́чное мѣ́сто, глаго́лѧ:

И҆спо́лнимъ моли́твꙋ на́шꙋ гдⷭ҇ви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ предложе́нныхъ честны́хъ дарѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Мл҃тва приноше́нїѧ, по поставле́нїи на ст҃ѣ́мъ престо́лѣ бж҃е́ственныхъ дарѡ́въ, ю҆́же сщ҃е́нникъ глаго́летъ та́йнѡ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, созда́вый на́съ, и҆ введы́й въ жи́знь сїю̀, показа́вый на́мъ пꙋти̑ во спасе́нїе, дарова́вый на́мъ нбⷭ҇ныхъ та̑инъ ѡ҆крове́нїе: ты́ бо є҆сѝ положи́вый на́съ въ слꙋ́жбꙋ сїю̀, си́лою дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ. бл҃говолѝ ᲂу҆́бѡ гдⷭ҇и, бы́ти на́мъ слꙋжи́телємъ но́вагѡ твоегѡ̀ завѣ́та, слꙋга́мъ ст҃ы́хъ твои́хъ та́инствъ, прїимѝ на́съ приближа́ющихсѧ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ же́ртвенникꙋ, по мно́жествꙋ ми́лости твоеѧ̀, да бꙋ́демъ досто́йни приноси́ти тебѣ̀ слове́снꙋю сїю̀ и҆ безкро́внꙋю же́ртвꙋ ѡ҆ на́шихъ согрѣше́нїихъ и҆ ѡ҆ людски́хъ невѣ́жествїихъ: ю҆́же прїе́мъ во ст҃ы́й и҆ пренбⷭ҇ный, и҆ мы́сленный тво́й же́ртвенникъ, въ воню̀ бл҃гоꙋха́нїѧ, возниспослѝ на́мъ бл҃года́ть ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а. при́зри на ны̀ бж҃е, и҆ ви́ждь на слꙋ́жбꙋ сїю̀ на́шꙋ, и҆ прїимѝ ю҆̀, ꙗ҆́коже прїѧ́лъ є҆сѝ а҆́велевы да́ры, нѡ́евы жє́ртвы, а҆враа́мова всеплѡ́дїѧ, мѡѷсе́ова и҆ а҆арѡ́нова сщ҃є́нства, самꙋи́лова ми̑рнаѧ. ꙗ҆́коже прїѧ́лъ є҆сѝ ѿ ст҃ы́хъ твои́хъ а҆пⷭ҇лъ и҆́стиннꙋю сїю̀ слꙋ́жбꙋ, си́це и҆ ѿ рꙋ́къ на́съ грѣ́шныхъ прїимѝ да́ры сїѧ̑ въ бл҃гости твое́й гдⷭ҇и: ꙗ҆́кѡ да сподо́бльшесѧ слꙋжи́ти без̾ поро́ка ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ же́ртвенникꙋ, ѡ҆брѧ́щемъ мздꙋ̀ вѣ́рныхъ и҆ мꙋ́дрыхъ строи́телей въ де́нь стра́шный воздаѧ́нїѧ твоегѡ̀ пра́веднагѡ.

Дїа́конъ глаго́летъ: Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю благода́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Днѐ всегѡ̀ соверше́нна, свѧ́та, ми́рна и҆ безгрѣ́шна, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

А҆́гг҃ла ми́рна, вѣ́рна наста́вника, храни́телѧ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Проще́нїѧ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

До́брыхъ и҆ поле́зныхъ дꙋша́мъ на́шымъ, и҆ ми́ра мі́рови, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ покаѧ́нїи сконча́ти, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Хрⷭ҇тїа́нскїѧ кончи́ны живота̀ на́шегѡ, безболѣ́знены, непосты́дны, ми́рны, и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇то́вѣ про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Возгла́съ: Щедро́тами є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дх҃ови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Возлю́бимъ дрꙋгъдрꙋ́га, да є҆диномы́слїемъ и҆сповѣ́мы.

Ли́къ: Ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́го дх҃а, трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю, и҆ нераздѣ́льнꙋю.

Сщ҃е́нникъ покланѧ́етсѧ три́жды, глаго́лѧ та́йнѡ:

Возлюблю̀ тѧ̀ гдⷭ҇и, крѣ́посте моѧ̀, гдⷭ҇ь ᲂу҆твержде́нїе моѐ и҆ прибѣ́жище моѐ. [три́жды.]

И҆ дїа́конъ покланѧ́етсѧ три́жды, и҆ цѣлꙋ́етъ ѻ҆ра́рь сво́й, и҆ глаго́летъ велегла́снѡ:

Двє́ри, двє́ри, премꙋ́дростїю во́нмемъ.

Ли́къ: Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а:

И҆ по сконча́нїи ст҃а́гѡ сѷмво́ла глаго́летъ дїа́конъ велегла́снѡ:

Ста́немъ до́брѣ, ста́немъ со стра́хомъ, во́нмемъ ст҃о́е возноше́нїе въ ми́рѣ приноси́ти.

Ли́къ: Ми́лость ми́ра, же́ртвꙋ хвале́нїѧ.

Свѧще́нникъ возгла́снѡ:

Бл҃года́ть гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ любы̀ бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀, и҆ прича́стїе ст҃а́гѡ дх҃а, бꙋ́ди со всѣ́ми ва́ми.

Ли́къ: И҆ со дх҃омъ твои́мъ.

Сщ҃е́нникъ: Горѣ̀ и҆мѣ́имъ срⷣца̀.

Ли́къ: И҆́мамы ко гдⷭ҇ꙋ.

Свѧще́нникъ: Бл҃годари́мъ гдⷭ҇а.

Ли́къ: Досто́йно и҆ пра́ведно є҆́сть покланѧ́тисѧ ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, трⷪ҇цѣ є҆диносꙋ́щнѣй и҆ нераздѣ́льнѣй.

Сщ҃е́нникъ прикло́ньсѧ мо́литсѧ та́йнѡ:

Сы́й влⷣко, гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆́ч҃е вседержи́телю покланѧ́емый, досто́йно ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ, и҆ првⷣно и҆ лѣ́по великолѣ́пїю ст҃ы́ни твоеѧ̀, тебѐ хвали́ти, тебѐ пѣ́ти, тебѐ бл҃гослови́ти, тебѣ̀ кла́нѧтисѧ, тебѐ бл҃годари́ти, тебѐ сла́вити є҆ди́наго вои́стиннꙋ сꙋ́щаго бг҃а, и҆ тебѣ̀ приноси́ти срⷣцемъ сокрꙋше́ннымъ, и҆ дх҃омъ смире́нїѧ слове́снꙋю сїю̀ слꙋ́жбꙋ на́шꙋ: ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ дарова́вый на́мъ позна́нїе твоеѧ̀ и҆́стины. и҆ кто̀ дово́ленъ возглаго́лати си̑лы твоѧ̑, слы́шаны сотвори́ти всѧ̑ хвалы̑ твоѧ̑, и҆лѝ повѣ́дати всѧ̑ чꙋдеса̀ твоѧ̑ во всѧ́ко вре́мѧ влⷣко; влⷣко всѣ́хъ, гдⷭ҇и нб҃сѐ и҆ землѝ, и҆ всеѧ̀ тва́ри, ви́димыѧ же и҆ неви́димыѧ: сѣдѧ́й на прⷭ҇то́лѣ сла́вы, и҆ призира́ѧй бє́здны, безнача́льне, неви́диме, непостижи́ме, неѡпи́санне, неизмѣ́нне ѻ҆́ч҃е гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ вели́кагѡ бг҃а и҆ сп҃си́телѧ, ᲂу҆пова́нїѧ на́шегѡ, и҆́же є҆́сть ѻ҆́бразъ твоеѧ̀ бл҃гости: печа́ть равноѻбра́знаѧ, въ себѣ̀ показꙋ́ѧ тѧ̀ ѻ҆ц҃а̀, сло́во живо́е, бг҃ъ и҆́стинный, превѣ́чнаѧ премꙋ́дрость, живо́тъ, ѡ҆сщ҃е́нїе, си́ла, свѣ́тъ и҆́стинный, и҆́мже дх҃ъ ст҃ы́й ꙗ҆ви́сѧ: дх҃ъ и҆́стины, сн҃оположе́нїѧ дарова́нїе, ѡ҆брꙋче́нїе бꙋ́дꙋщагѡ наслѣ́дїѧ, нача́токъ вѣ́чныхъ бла̑гъ, животворѧ́щаѧ си́ла, и҆сто́чникъ ѡ҆сщ҃е́нїѧ, ѿ негѡ́же всѧ̀ тва́рь слове́снаѧ же и҆ ᲂу҆́мнаѧ ᲂу҆крѣплѧ́ема тебѣ̀ слꙋ́житъ, и҆ тебѣ̀ присносꙋ́щное возсыла́етъ славосло́вїе, ꙗ҆́кѡ всѧ́чєскаѧ рабѡ́тна тебѣ̀. тебе́ бо хва́лѧтъ а҆́гг҃ли, а҆рха́гг҃ли, прⷭ҇то́ли, гдⷭ҇ьствїѧ, нача̑ла, вла̑сти, си̑лы и҆ многоѻчи́тїи херꙋві́ми: тебѣ̀ предстоѧ́тъ ѻ҆́крестъ серафі́ми, ше́сть кри́лъ є҆ди́номꙋ, и҆ ше́сть кри́лъ є҆ди́номꙋ: и҆ двѣма̀ ᲂу҆́бѡ покрыва́ютъ ли́ца своѧ̑, двѣма́ же но́ги, и҆ двѣма̀ лета́юще, взыва́ютъ є҆ди́нъ ко дрꙋго́мꙋ, непреста́нными ᲂу҆сты̀, немо́лчными славослове́ньми.

Возгла́снѡ сщ҃е́нникъ:

Побѣ́днꙋю пѣ́снь пою́ще, вопїю́ще, взыва́юще и҆ глаго́люще.

Ли́къ: Ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ, и҆спо́лнь нб҃о и҆ землѧ̀ сла́вы твоеѧ̀, ѡ҆са́нна въ вы́шнихъ, бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не, ѡ҆са́нна въ вы́шнихъ.

И҆ здѣ̀ дїа́конъ та̑ѧжде твори́тъ, ꙗ҆́кѡ и҆ въ лїтꙋргі́и златоꙋ́стагѡ.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ та́йнѡ:

Съ си́ми бл҃же́нными си́лами, влⷣко чл҃вѣколю́бче, и҆ мы̀ грѣ́шнїи вопїе́мъ, и҆ глаго́лемъ: ст҃ъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ и҆ прест҃ъ, и҆ нѣ́сть мѣ́ры великолѣ́пїю ст҃ы́ни твоеѧ̀, и҆ прпⷣбенъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ пра́вдою и҆ сꙋдо́мъ и҆́стиннымъ всѧ̑ наве́лъ є҆сѝ на ны̀: созда́въ бо человѣ́ка пе́рсть взе́мъ ѿ землѝ, и҆ ѻ҆́бразомъ твои́мъ бж҃е поче́тъ, положи́лъ є҆сѝ въ раѝ пи́щи, безсме́ртїе жи́зни и҆ наслажде́нїе вѣ́чныхъ бла̑гъ, въ соблюде́нїе за́повѣдей твои́хъ ѡ҆бѣща́въ є҆мꙋ̀: но преслꙋ́шавша тебѐ и҆́стиннаго бг҃а, созда́вшаго є҆го̀, и҆ пре́лестїю ѕмі́евою привле́кшасѧ, ᲂу҆мерщвле́на же свои́ми прегрѣше́ньми, и҆згна́лъ є҆сѝ є҆го̀ пра́веднымъ твои́мъ сꙋдо́мъ бж҃е, ѿ раѧ̀ въ мі́ръ се́й, и҆ ѿврати́лъ є҆сѝ въ зе́млю, ѿ неѧ́же взѧ́тъ бы́сть, ᲂу҆строѧ́ѧ є҆мꙋ̀ пакибытїѧ̀ спасе́нїе, въ само́мъ хрⷭ҇тѣ̀ твое́мъ. не бо̀ ѿврати́лсѧ є҆сѝ созда́нїѧ твоегѡ̀ въ коне́цъ, є҆́же сотвори́лъ є҆сѝ бл҃же: нижѐ забы́лъ є҆сѝ дѣла̀ рꙋ́къ твои́хъ, но посѣти́лъ є҆сѝ многоѻбра́знѣ, ра́ди милосе́рдїѧ млⷭ҇ти твоеѧ̀. прⷪ҇ро́ки посла́лъ є҆сѝ: сотвори́лъ є҆сѝ си̑лы ст҃ы́ми твои́ми, въ ко́емждо ро́дѣ бл҃гоꙋгоди́вшими тебѣ̀. глаго́лалъ є҆сѝ на́мъ ᲂу҆сты̀ ра̑бъ твои́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ, предвозвѣща́ѧ на́мъ хотѧ́щее бы́ти спасе́нїе: зако́нъ да́лъ є҆сѝ въ по́мощь, а҆́гг҃лы поста́вилъ є҆сѝ храни́тели. є҆гда́ же прїи́де и҆сполне́нїе време́нъ, глаго́лалъ є҆сѝ на́мъ самѣ́мъ сн҃омъ твои́мъ, и҆́мже и҆ вѣ́ки сотвори́лъ є҆сѝ: и҆́же сы́й сїѧ́нїе сла́вы твоеѧ̀, и҆ начерта́нїе ѵ҆поста́си твоеѧ̀, носѧ́ же всѧ̑ глаго́ломъ си́лы своеѧ̀, не хище́нїе непщева̀ є҆́же бы́ти ра́венъ тебѣ̀ бг҃ꙋ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀, но бг҃ъ сы́й превѣ́чный, на землѝ ꙗ҆ви́сѧ, и҆ чл҃кѡмъ споживѐ: и҆ ѿ дв҃ы ст҃ы́ѧ вопло́щсѧ, и҆стощѝ себѐ, зра́къ раба̀ прїе́мъ, соѻбра́зенъ бы́въ тѣ́лꙋ смире́нїѧ на́шегѡ, да на́съ соѻбра́зны сотвори́тъ ѻ҆́бразꙋ сла́вы своеѧ̀. поне́же бо человѣ́комъ грѣ́хъ вни́де въ мі́ръ, и҆ грѣхо́мъ сме́рть, бл҃говолѝ є҆диноро́дный тво́й сн҃ъ, сы́й въ нѣ́дрѣхъ тебѐ бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀, бы́въ ѿ жены̀ ст҃ы́ѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и, бы́въ под̾ зако́номъ, ѡ҆сꙋди́ти грѣ́хъ пло́тїю свое́ю, да во а҆да́мѣ ᲂу҆мира́юще, ѡ҆животворѧ́тсѧ въ само́мъ хрⷭ҇тѣ̀ твое́мъ, и҆ пожи́въ въ мі́рѣ се́мъ, да́въ повелѣ̑нїѧ спаси́тєльнаѧ, ѿста́вивъ на́съ пре́лести і҆́дѡльскїѧ, приведѐ въ позна́нїе тебѐ и҆́стиннагѡ бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀, стѧжа́въ на́съ себѣ̀ лю́ди и҆збра́нны, црⷭ҇кое сщ҃е́нїе, ꙗ҆зы́къ ст҃ъ: и҆ ѡ҆чи́стивъ водо́ю, и҆ ѡ҆ст҃и́въ дх҃омъ ст҃ы́мъ, дадѐ себѐ и҆змѣ́нꙋ сме́рти, въ не́йже держи́ми бѣ́хомъ, про́дани под̾ грѣхо́мъ, и҆ соше́дъ крⷭ҇то́мъ во а҆́дъ, да и҆спо́лнитъ собо́ю всѧ̑, разрѣшѝ болѣ́зни сме́ртныѧ, и҆ воскре́съ въ тре́тїй де́нь, и҆ пꙋ́ть сотвори́въ всѧ́кой пло́ти, є҆́же и҆з̾ ме́ртвыхъ воскресе́нїемъ, ꙗ҆́кѡ не бѧ́ше мо́щно держи́мꙋ бы́ти тлѣ́нїемъ нача́льникꙋ жи́зни, бы́сть нача́токъ ᲂу҆ме́ршихъ, перворожде́нъ и҆з̾ ме́ртвыхъ, да бꙋ́детъ са́мъ всѧ̑, во всѣ́хъ пе́рвенствꙋѧй: и҆ возше́дъ на нб҃са̀, сѣ́де ѡ҆деснꙋ́ю вели́чествїѧ твоегѡ̀ на высо́кихъ, и҆́же и҆ прїи́детъ возда́ти комꙋ́ждо по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀. ѡ҆ста́ви же на́мъ воспомина̑нїѧ спаси́тельнагѡ своегѡ̀ страда́нїѧ сїѧ̑, ꙗ҆̀же предложи́хомъ по є҆гѡ̀ за́повѣдемъ. хотѧ́ бо и҆зы́ти на во́льнꙋю и҆ приснопа́мѧтнꙋю, и҆ животворѧ́щꙋю свою̀ сме́рть, въ но́щь, въ ню́же предаѧ́ше себѐ за живо́тъ мі́ра, прїе́мъ хлѣ́бъ на ст҃ы̑ѧ своѧ̑ и҆ пречⷭ҇тыѧ рꙋ́ки, показа́въ тебѣ̀ бг҃ꙋ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀, бл҃годари́въ, бл҃гослови́въ, ѡ҆ст҃и́въ, преломи́въ,

И҆ возгла́снѡ глаго́летъ сїѐ:

Дадѐ ст҃ы̑мъ свои̑мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ и҆ а҆пⷭ҇лѡмъ, ре́къ: прїими́те, ꙗ҆ди́те, сїѐ є҆́сть тѣ́ло моѐ, є҆́же за вы̀ ломи́мое во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ.

Ли́къ пое́тъ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ же и҆ дїа́конъ та̑ѧжде и҆ здѣ̀ творѧ́тъ, подо́бнѣ златоꙋ́стагѡ лїтꙋргі́и.

Сщ҃е́нникъ вта́й:

Подо́бнѣ и҆ ча́шꙋ ѿ плода̀ ло́знагѡ прїе́мъ, раствори́въ, бл҃годари́въ, бл҃гослови́въ, ѡ҆ст҃и́въ,

И҆ па́ки возглаша́етъ сїѐ:

Дадѐ ст҃ы̑мъ свои̑мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ и҆ а҆пⷭ҇лѡмъ, ре́къ: пі́йте ѿ неѧ̀ всѝ, сїѧ̀ є҆́сть кро́вь моѧ̀ но́вагѡ завѣ́та, ꙗ҆́же за вы̀ и҆ за мнѡ́гїѧ и҆злива́емаѧ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ.

Ли́къ пое́тъ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ приклони́въ главꙋ̀, мо́литсѧ вта́й:

Сїѐ твори́те въ моѐ воспомина́нїе: є҆ли́жды бо а҆́ще ꙗ҆́сте хлѣ́бъ се́й, и҆ ча́шꙋ сїю̀ пїе́те, мою̀ сме́рть возвѣща́ете, моѐ воскрⷭ҇нїе и҆сповѣ́даете. Помина́юще ᲂу҆̀бо, влⷣко, и҆ мы̀ спаси́тєльнаѧ є҆гѡ̀ страда̑нїѧ, животворѧ́щїй крⷭ҇тъ, тридне́вное погребе́нїе, є҆́же и҆з̾ ме́ртвыхъ воскрⷭ҇нїе, є҆́же на нб҃са̀ возше́ствїе, є҆́же ѡ҆деснꙋ́ю тебѐ бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀ сѣдѣ́нїе, и҆ сла́вное и҆ стра́шное є҆гѡ̀ второ́е прише́ствїе,

Возглаша́етъ сщ҃е́нникъ:

Твоѧ̑ ѿ твои́хъ тебѣ̀ приносѧ́ще, ѡ҆ всѣ́хъ и҆ за всѧ̑,

Ли́къ: Тебѐ пое́мъ, тебѐ бл҃гослови́мъ, тебѣ̀ бл҃годари́мъ гдⷭ҇и, и҆ мо́лимъ ти сѧ бж҃е на́шъ.

Сщ҃е́нникъ приклони́въ главꙋ̀, мо́литсѧ вта́й:

Сегѡ̀ ра́ди, влⷣко прест҃ы́й, и҆ мы̀ грѣ́шнїи и҆ недосто́йнїи рабѝ твоѝ, сподо́бльшїисѧ слꙋжи́ти ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ же́ртвенникꙋ, не ра́ди пра́вдъ на́шихъ, не бо̀ сотвори́хомъ что̀ бл҃го на землѝ, но ра́ди млⷭ҇ти твоеѧ̀ и҆ щедро́тъ твои́хъ, ꙗ҆̀же и҆злїѧ́лъ є҆сѝ бога́тнѡ на ны̀, дерза́юще приближа́емсѧ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ же́ртвенникꙋ: и҆ предло́жше вмѣстоѻбра̑знаѧ ст҃а́гѡ тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, тебѣ̀ мо́лимсѧ, и҆ тебѐ призыва́емъ, ст҃е ст҃ы́хъ: бл҃говоле́нїемъ твоеѧ̀ бл҃гости, прїитѝ дх҃ꙋ твоемꙋ̀ ст҃о́мꙋ на ны̀, и҆ на предлежа́щыѧ да́ры сїѧ̑, и҆ блгⷭ҇ви́ти ѧ҆̀, и҆ ѡ҆ст҃и́ти, и҆ показа́ти.

Дїа́конъ полага́етъ рїпі́дꙋ, ю҆́же держа́ше, и҆лѝ покро́въ, и҆ прихо́дитъ бли́зъ сщ҃е́нника, и҆ покланѧ́ютсѧ ѻ҆́ба три́жды пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, и҆ молѧ́щесѧ въ себѣ̀:

Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго, и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

Глаго́люще та́йнѡ три́жды:

Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а въ тре́тїй ча́съ а҆пⷭ҇лѡмъ твои̑мъ низпосла́вый, того̀ бл҃гі́й не ѿимѝ ѿ на́съ: но ѡ҆бновѝ на́съ молѧ́щихъ ти сѧ.

Сті́хъ: Срⷣце чи́сто сози́жди во мнѣ̀ бж҃е, и҆ дх҃ъ пра́въ ѡ҆бновѝ во ᲂу҆тро́бѣ мое́й.

Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а:

Сті́хъ: Не ѿве́ржи менѐ ѿ лица̀ твоегѡ̀, и҆ дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менѐ.

Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а:

Та́же главꙋ̀ приклони́въ дїа́конъ, показꙋ́етъ ѻ҆раре́мъ ст҃ы́й хлѣ́бъ, и҆ глаго́летъ та́йнѡ:

Бл҃гословѝ влⷣко ст҃ы́й хлѣ́бъ.

Сщ҃е́нникъ же, зна́менꙋѧ три́жды ст҃ы̑ѧ да́ры, глаго́летъ та́йнѡ:

Хлѣ́бъ ᲂу҆́бѡ се́й, са́мое чⷭ҇тно́е тѣ́ло гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

Дїа́конъ: А҆ми́нь.

И҆ па́ки дїа́конъ: Бл҃гословѝ влⷣко ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ.

Сщ҃е́нникъ же блгⷭ҇влѧ́ѧ глаго́летъ:

Ча́шꙋ же сїю̀, са́мꙋю чⷭ҇тнꙋ́ю кро́вь гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

Дїа́конъ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ: И҆злїѧ́ннꙋю за мїрскі́й живо́тъ.

Дїа́конъ: А҆ми́нь.

И҆ па́ки дїа́конъ показꙋ́ѧй со ѻ҆раре́мъ ст҃а̑ѧ ѻ҆боѧ̑, глаго́летъ:

Бл҃гословѝ влⷣко ѻ҆боѧ̑.

Сщ҃е́нникъ же, бл҃гословлѧ́ѧ ѻ҆боѧ̑ ст҃а̑ѧ рꙋко́ю, глаго́летъ:

Преложи́въ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ.

Дїа́конъ: А҆ми́нь, а҆ми́нь, а҆ми́нь.

И҆ главꙋ̀ прикло́нь дїа́конъ ко сщ҃е́нникꙋ, ре́къ: Помѧни́ мѧ ст҃ы́й влⷣко, грѣ́шнаго. прехо́дитъ на не́мже мѣ́стѣ стоѧ́ше пре́жде, взе́мъ и҆ рїпі́дꙋ па́ки ꙗ҆́кѡ пре́жде.

Сщ҃е́нникъ же мо́литсѧ:

На́съ же всѣ́хъ, ѿ є҆ди́нагѡ хлѣ́ба и҆ ча́ши причаща́ющихсѧ, соединѝ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, во є҆ди́нагѡ дх҃а ст҃а́гѡ прича́стїе: и҆ ниеди́наго на́съ въ сꙋ́дъ и҆лѝ во ѡ҆сꙋжде́нїе сотворѝ причасти́тисѧ ст҃а́гѡ тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀: но да ѡ҆брѧ́щемъ млⷭ҇ть и҆ блгⷣть со всѣ́ми ст҃ы́ми, ѿ вѣ́ка тебѣ̀ бл҃гоꙋгоди́вшими, пра́ѻц҃ы, ѻ҆ц҃ы̀, патрїа́рхи, прⷪ҇ро́ки, а҆пⷭ҇лы, проповѣ́дники, бл҃говѣ́стники, мч҃нки, и҆сповѣ́дники, ᲂу҆чи́тельми, и҆ со всѧ́кимъ дх҃омъ првⷣнымъ въ вѣ́рѣ сконча́вшимсѧ.

Дїа́конъ, прїе́мъ кади́ло, кади́тъ ст҃ы́й прⷭ҇то́лъ.

Сщ҃е́нникъ же глаго́летъ возгла́снѡ:

И҆зрѧ́днѡ ѡ҆ прест҃ѣ́й, пречⷭ҇тѣй, пребл҃гослове́ннѣй, сла́внѣй влⷣчцѣ на́шей бцⷣѣ и҆ приснодв҃ѣ мр҃і́и.

Ли́къ пое́тъ:

Ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ, бл҃года́тнаѧ, всѧ́каѧ тва́рь, а҆́гг҃льскїй собо́ръ и҆ человѣ́ческїй ро́дъ, ѡ҆сщ҃е́нный хра́ме, и҆ раю̀ слове́сный, дѣ́вственнаѧ похвало̀, и҆з̾ неѧ́же бг҃ъ воплоти́сѧ, и҆ млⷣнецъ бы́сть, пре́жде вѣ̑къ сы́й бг҃ъ на́шъ: ложесна́ бо твоѧ̑ прⷭ҇то́лъ сотворѝ, и҆ чре́во твоѐ простра́ннѣе нб҃съ содѣ́ла. ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ, бл҃года́тнаѧ, всѧ́каѧ тва́рь, сла́ва тебѣ̀.

А҆́ще ли въ вели́кїй четверто́къ, и҆лѝ въ вели́кꙋю сꙋббѡ́тꙋ, тогда̀ пою́тъ і҆рмо́съ ѳ҃-ѧ пѣ́сни, днѐ тогѡ̀.

І҆ере́й же прикло́ньсѧ мо́литсѧ:

Ст҃а́гѡ і҆ѡа́нна прⷪ҇ро́ка, предте́чи и҆ крⷭ҇ти́телѧ: ст҃ы́хъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇тѡлъ: ст҃а́гѡ, и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же и҆ па́мѧть соверша́емъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ: и҆́хже моли́твами посѣтѝ на́съ бж҃е, и҆ помѧнѝ всѣ́хъ пре́жде ᲂу҆со́пшихъ, ѡ҆ наде́жди воскресе́нїѧ жи́зни вѣ́чныѧ.

Здѣ̀ сщ҃е́нникъ помина́етъ, и҆̀хже хо́щетъ, живы́хъ и҆ ᲂу҆ме́ршихъ, ѡ҆ живы́хъ ᲂу҆́бѡ глаго́летъ:

Ѡ҆ спасе́нїи, посѣще́нїи, ѡ҆ставле́нїи грѣхѡ́въ раба̀ бж҃їѧ, и҆́мⷬ҇къ.

Ѡ҆ ᲂу҆ме́ршихъ же глаго́летъ:

Ѡ҆ поко́и, и҆ ѡ҆ставле́нїи дꙋшѝ раба̀ твоегѡ̀ и҆́мⷬ҇къ, на мѣ́стѣ свѣ́тлѣ, ѿѻнꙋ́дꙋже ѿбѣжѐ печа́ль, воздыха́нїе: ᲂу҆поко́й, бж҃е на́шъ, и҆ поко́й и҆́хъ, и҆дѣ́же присѣща́етъ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀.

По си́хъ глаго́летъ:

Є҆щѐ мо́лимъ ти сѧ, помѧнѝ гдⷭ҇и ст҃ꙋ́ю твою̀ собо́рнꙋю и҆ а҆пⷭ҇льскꙋю цр҃ковь, ю҆́же ѿ конє́цъ да́же до конє́цъ вселе́нныѧ, и҆ ᲂу҆мирѝ ю҆̀, ю҆́же назда́лъ є҆сѝ чⷭ҇тно́ю кро́вїю хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, и҆ ст҃ы́й хра́мъ се́й ᲂу҆твердѝ да́же до сконча́нїѧ вѣ́ка. Помѧнѝ гдⷭ҇и, и҆̀же да́ры сїѧ̑ тебѣ̀ прине́сшихъ, и҆ ѡ҆ ни́хже, и҆ и҆́миже, и҆ за ни́хже сїѧ̑ принесо́ша. Помѧнѝ гдⷭ҇и, плодоносѧ́щихъ, и҆ добротворѧ́щихъ во ст҃ы́хъ твои́хъ цр҃квахъ, и҆ помина́ющихъ ᲂу҆бѡ́гїѧ: возда́ждь и҆̀мъ бога́тыми твои́ми и҆ нбⷭ҇ными дарова́нїи, да́рꙋй и҆̀мъ вмѣ́стѡ земны́хъ нбⷭ҇наѧ, вмѣ́стѡ вре́менныхъ вѣ̑чнаѧ, вмѣ́стѡ тлѣ́нныхъ нетлѣ̑ннаѧ. Помѧнѝ гдⷭ҇и, и҆̀же въ пꙋсты́нѧхъ, и҆ гора́хъ, и҆ верте́пѣхъ, и҆ про́пастехъ земны́хъ. Помѧнѝ гдⷭ҇и и҆̀же въ дѣ́вствѣ и҆ бл҃гоговѣ́нїи, и҆ по́стничествѣ, и҆ въ чи́стѣмъ жи́тельствѣ пребыва́ющихъ. [Помѧнѝ гдⷭ҇и, бл҃говѣ́рнаго и҆ хрⷭ҇толюби́ваго гдⷭ҇рѧ на́шего нїкола́ѧ а҆леѯа́ндровича, і҆мпера́тора и҆ самоде́ржца всерѡссі́йскаго, є҆го́же ѡ҆правда́лъ є҆сѝ црⷭ҇твовати на землѝ, ѻ҆рꙋ́жїемъ и҆́стины, ѻ҆рꙋ́жїемъ бл҃говоле́нїѧ вѣнча́й є҆го̀, ѡ҆сѣнѝ над̾ главо́ю є҆гѡ̀ въ де́нь бра́ни, ᲂу҆крѣпѝ є҆гѡ̀ мы́шцꙋ, возвы́си є҆гѡ̀ десни́цꙋ, ᲂу҆держа́ви є҆гѡ̀ црⷭ҇тво, покорѝ є҆мꙋ̀ всѧ̑ ва̑рварскїѧ ꙗ҆зы́ки бра́ни хотѧ́щыѧ: да́рꙋй є҆мꙋ̀ глꙋбо́кїй и҆ неѿе́млемый ми́ръ, возглаго́ли въ срⷣцѣ є҆гѡ̀ блага̑ѧ ѡ҆ цр҃кви твое́й, и҆ всѣ́хъ лю́дехъ твои́хъ, да въ тишинѣ̀ є҆гѡ̀ ти́хое и҆ безмо́лвное житїѐ поживе́мъ, во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи и҆ чⷭ҇тотѣ̀. Помѧнѝ гдⷭ҇и и҆ сꙋпрꙋ́гꙋ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшꙋю гдⷭ҇рню і҆мператрі́цꙋ а҆леѯа́ндрꙋ ѳео́дѡровнꙋ: ма́терь є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшꙋю гдⷭ҇рню і҆мператрі́цꙋ марі́ю ѳео́дѡровнꙋ: наслѣ́дника є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рнаго гдⷭ҇рѧ цесаре́вича и҆ вели́каго кн҃зѧ геѡ́ргїѧ а҆леѯа́ндровича, и҆ ве́сь ца́рствꙋющїй до́мъ. Помѧнѝ гдⷭ҇и, всѧ́кое нача́ло и҆ вла́сть, и҆ и҆̀же въ пала́тѣ бра́тїю на́шꙋ и҆ всѐ во́инство:] бл҃гі̑ѧ во бл҃гости соблюдѝ, лꙋка̑выѧ бл҃ги сотворѝ бл҃гостїю твое́ю. Помѧнѝ гдⷭ҇и, предстоѧ́щыѧ лю́ди, и҆ ра́ди бл҃госло́вныхъ ви́нъ ѡ҆ста́вльшихсѧ, и҆ поми́лꙋй и҆̀хъ и҆ на́съ по мно́жествꙋ млⷭ҇ти твоеѧ̀: сокрѡ́вища и҆́хъ и҆спо́лни всѧ́кагѡ бл҃га, сꙋпрꙋ́жєства и҆́хъ въ ми́рѣ и҆ є҆диномы́слїи соблюдѝ, младе́нцы воспита́й, ю҆́ность наста́ви, ста́рость поддержѝ, малодꙋ̑шныѧ ᲂу҆тѣ́ши, расточє́ныѧ соберѝ, прельщє́ныѧ ѡ҆братѝ, и҆ совокꙋпѝ ст҃ѣ́й твое́й собо́рнѣй и҆ а҆пⷭ҇льстѣй цр҃кви. стꙋжа́ємыѧ ѿ дꙋхѡ́въ нечи́стыхъ свободѝ, пла́вающымъ спла́вай, пꙋтеше́ствꙋющымъ сше́ствꙋй, вдови́цамъ предста́ни, си́рыхъ защитѝ, плѣнє́ныѧ и҆зба́ви, недꙋ́гꙋющыѧ и҆сцѣлѝ, на сꙋди́щи, и҆ въ рꙋда́хъ, и҆ въ заточе́нїихъ, и҆ въ го́рькихъ рабо́тахъ, и҆ всѧ́кой ско́рби, и҆ нꙋ́ждѣ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїи сꙋ́щихъ. Помѧнѝ бж҃е, и҆ всѣ́хъ тре́бꙋющихъ вели́кагѡ твоегѡ̀ бл҃гоꙋтро́бїѧ, и҆ лю́бѧщихъ на́съ, и҆ ненави́дѧщихъ, и҆ заповѣ́давшихъ на́мъ недостѡ́йнымъ моли́тисѧ ѡ҆ ни́хъ: и҆ всѧ̑ лю́ди твоѧ̑ помѧнѝ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, и҆ на всѧ̑ и҆зле́й бога́тꙋю твою̀ млⷭ҇ть, всѣ̑мъ подаѧ̀ ꙗ҆̀же ко спасе́нїю прошє́нїѧ: и҆ и҆́хже мы̀ не помѧнꙋ́хомъ, невѣ́дѣнїемъ, и҆лѝ забве́нїемъ, и҆лѝ мно́жествомъ и҆ме́нъ, са́мъ помѧнѝ бж҃е, вѣ́дый коегѡ́ждо во́зрастъ и҆ и҆менова́нїе, вѣ́дый коего́ждо ѿ ᲂу҆тро́бы ма́тере є҆гѡ̀. ты́ бо є҆сѝ гдⷭ҇и, по́мощь безпомѡ́щнымъ, наде́жда безнадє́жнымъ, ѡ҆бꙋрева́ємымъ спаси́тель, пла́вающымъ приста́нище, недꙋ́гꙋющымъ вра́чь: са́мъ всѣ̑мъ всѧ̑ бꙋ́ди, вѣ́дый коего́ждо, и҆ проше́нїе є҆гѡ̀, до́мъ, и҆ потре́бꙋ є҆гѡ̀. И҆зба́ви гдⷭ҇и гра́дъ се́й, и҆ всѧ́кїй гра́дъ и҆ странꙋ̀, ѿ гла́да, гꙋби́тельства, трꙋ́са, пото́па, ѻ҆гнѧ̀, меча̀, наше́ствїѧ и҆ноплеме́нныхъ и҆ междоꙋсо́бныѧ бра́ни.

И҆ возглаша́етъ сщ҃е́нникъ:

Въ пе́рвыхъ помѧнѝ гдⷭ҇и, ст҃ѣ́йшїй прави́тельствꙋющїй сѷно́дъ, и҆̀хже да́рꙋй ст҃ы̑мъ твои̑мъ цр҃квамъ, въ ми́рѣ цѣ́лыхъ, че́стныхъ, здра́выхъ, долгоде́нствꙋющихъ, и҆ пра́вѡ пра́вѧщихъ сло́во твоеѧ̀ и҆́стины.

И҆ ли́къ пое́тъ: И҆ всѣ́хъ и҆ всѧ̑.

Дїа́конъ помина́етъ помѧ́нникъ живы́хъ.

Сщ҃е́нникъ же мо́литсѧ вта́й:

Помѧнѝ гдⷭ҇и, всѧ́ко є҆пі́скопство правосла́вныхъ, пра́вѡ пра́вѧщихъ сло́во твоеѧ̀ и҆́стины.

Помѧнѝ гдⷭ҇и, по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ, и҆ моѐ недосто́инство, прости́ ми всѧ́кое согрѣше́нїе, во́льное же и҆ нево́льное: и҆ да не мои́хъ ра́ди грѣхѡ́въ возбрани́ши бл҃года́ти ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а ѿ предлежа́щихъ дарѡ́въ.

Помѧнѝ гдⷭ҇и пресвѵ́терство, є҆́же во хрⷭ҇тѣ̀ дїа́конство, и҆ ве́сь сщ҃е́нническїй чи́нъ, и҆ ниеди́нагоже на́съ посрами́ши, ѻ҆́крестъ стоѧ́щихъ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ же́ртвенника. посѣтѝ на́съ бл҃гостїю твое́ю гдⷭ҇и, ꙗ҆ви́сѧ на́мъ бога́тыми твои́ми щедро́тами: бл҃горастворе́ны и҆ поле́зны воздꙋ́хи на́мъ да́рꙋй: дождѝ ми́рны землѝ къ плодоно́сїю да́рꙋй. бл҃гословѝ вѣне́цъ лѣ́та бл҃гости твоеѧ̀: ᲂу҆толѝ раздо́ры церкве́й, ᲂу҆гасѝ шата̑нїѧ ꙗ҆зы́чєскаѧ, є҆реті́чєскаѧ воста̑нїѧ ско́рѡ разорѝ си́лою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а. всѣ́хъ на́съ прїимѝ въ црⷭ҇тво твоѐ, сы́ны свѣ́та и҆ сы́ны днѐ показа́вый, тво́й ми́ръ и҆ твою̀ любо́вь да́рꙋй на́мъ гдⷭ҇и бж҃е на́шъ: всѧ̑ бо возда́лъ є҆сѝ на́мъ.

Возглаша́етъ сщ҃е́нникъ:

И҆ да́ждь на́мъ є҆ди́нѣми ᲂу҆сты̀ и҆ є҆ди́нѣмъ срⷣцемъ сла́вити и҆ воспѣва́ти пречⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ ѡ҆бра́щсѧ ко две́ремъ и҆ благословлѧ́ѧ, глаго́летъ:

И҆ да бꙋ́дꙋтъ млⷭ҇ти вели́кагѡ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ со всѣ́ми ва́ми.

Ли́къ: И҆ со дꙋ́хомъ твои́мъ.

И҆ дїа́конъ и҆зше́дъ, а҆́ще є҆́сть: [а҆́ще же нѝ, то сщ҃е́нникъ,] и҆ ста́въ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ, глаго́летъ:

Всѧ̑ ст҃ы̑ѧ помѧнꙋ́вше, па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ принесе́нныхъ, и҆ ѡ҆сщ҃е́нныхъ честны́хъ дарѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ꙗ҆́кѡ да чл҃колю́бецъ бг҃ъ на́шъ, прїе́мъ ѧ҆̀ во ст҃ы́й и҆ пренбⷭ҇ный и҆ мы́сленный сво́й же́ртвенникъ, въ воню̀ бл҃гоꙋха́нїѧ дх҃о́внагѡ, возниспо́слетъ на́мъ бж҃е́ственнꙋю бл҃года́ть, и҆ да́ръ ст҃а́гѡ дх҃а, помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ вта́й:

Бж҃е на́шъ, бж҃е спаса́ти, ты̀ на́съ наꙋчѝ бл҃годари́ти тѧ̀ досто́йнѡ ѡ҆ бл҃годѣѧ́нїихъ твои́хъ, и҆̀хже сотвори́лъ є҆сѝ, и҆ твори́ши съ на́ми. ты̀ бж҃е на́шъ, прїе́мый да́ры сїѧ̑, ѡ҆чи́сти на́съ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны пло́ти и҆ дꙋ́ха, и҆ наꙋчѝ соверша́ти ст҃ы́ню въ стра́сѣ твое́мъ: ꙗ҆́кѡ да чи́стымъ свидѣ́тельствомъ со́вѣсти на́шеѧ, прїе́млюще ча́сть ст҃ы́нь твои́хъ, соедини́мсѧ ст҃о́мꙋ тѣ́лꙋ и҆ кро́ви хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀: и҆ прїе́мше и҆̀хъ досто́йнѣ, и҆́мамы хрⷭ҇та̀ живꙋ́ща въ срⷣца́хъ на́шихъ, и҆ бꙋ́демъ хра́мъ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а. є҆́й бж҃е на́шъ, и҆ да ниеди́наго же на́съ пови́нна сотвори́ши, стра̑шнымъ твои̑мъ си̑мъ и҆ небє́снымъ та́йнамъ, нижѐ не́мощна дш҃е́ю и҆ тѣ́ломъ, ѿ є҆́же недосто́йнѣ си́хъ причаща́тисѧ: но да́ждь на́мъ да́же до послѣ́днѧгѡ на́шегѡ и҆здыха́нїѧ, досто́йнѣ прїима́ти наде́ждꙋ ст҃ы́нь твои́хъ въ напꙋ́тїе жи́зни вѣ́чныѧ, во ѿвѣ́тъ бл҃гопрїѧ́тенъ, є҆́же на стра́шномъ сꙋди́щи хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀: ꙗ҆́кѡ да и҆ мы̀ со всѣ́ми ст҃ы́ми, ѿ вѣ́ка тебѣ̀ бл҃гоꙋгоди́вшими, бꙋ́демъ прича̑стницы вѣ́чныхъ твои́хъ бл҃гъ, и҆̀хже ᲂу҆гото́валъ є҆сѝ лю́бѧщымъ тѧ̀ гдⷭ҇и.

Дїа́конъ: Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Днѐ всегѡ̀ соверше́нна, ст҃а, ми́рна и҆ безгрѣ́шна, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

А҆́гг҃ла ми́рна, вѣ́рна наста́вника, храни́телѧ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Проще́нїѧ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

До́брыхъ и҆ поле́зныхъ дꙋша́мъ на́шымъ, и҆ ми́ра мі́рови, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ покаѧ́нїи сконча́ти, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Хрїстїа́нскїѧ кончи́ны живота̀ на́шегѡ, безболѣ́знены, непосты́дны, ми́рны, и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇то́вѣ про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Соедине́нїе вѣ́ры, и҆ прича́стїе ст҃а́гѡ дх҃а и҆спроси́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

И҆ сподо́би на́съ влⷣко, со дерзнове́нїемъ неѡсꙋжде́ннѡ смѣ́ти призыва́ти тебѐ нбⷭ҇наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀, и҆ глаго́лати.

Ли́къ: Ѻ҆́ч҃е на́шъ, и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, да ст҃и́тсѧ и҆́мѧ твоѐ, да прїи́детъ црⷭ҇твїе твоѐ: да бꙋ́детъ во́лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ на нб҃сѝ, и҆ на землѝ. хлѣ́бъ на́шъ насꙋ́щный да́ждь на́мъ дне́сь, и҆ ѡ҆ста́ви на́мъ до́лги на́шѧ, ꙗ҆́коже и҆ мы̀ ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́шымъ: и҆ не введѝ на́съ во и҆скꙋше́нїе, но и҆зба́ви на́съ ѿ лꙋка́вагѡ.

Свѧще́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дх҃ови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇ви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

Влⷣко гдⷭ҇и, ѻ҆́ч҃е щедро́тъ, и҆ бж҃е всѧ́кагѡ ᲂу҆тѣше́нїѧ, прикло́ншыѧ тебѣ̀ своѧ̑ главы̑ бл҃гословѝ, ѡ҆ст҃ѝ, соблюдѝ, ᲂу҆крѣпѝ, ᲂу҆твердѝ, ѿ всѧ́кагѡ дѣ́ла лꙋка́ва ѿста́ви, всѧ́комꙋ же дѣ́лꙋ бл҃го́мꙋ сочета́й, и҆ сподо́би неѡсꙋжде́ннѡ причасти́тисѧ пречⷭ҇тыхъ си́хъ и҆ животворѧ́щихъ твои́хъ та̑инъ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ, въ дх҃а ст҃а́гѡ прича́стїе.

Возгла́съ:

Бл҃года́тїю, и҆ щедро́тами, и҆ чл҃колю́бїемъ є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

Вонмѝ, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ ѿ престо́ла сла́вы црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀, и҆ прїидѝ во є҆́же ѡ҆свѧти́ти на́съ, и҆́же горѣ̀ ѻ҆ц҃ꙋ̀ сосѣдѧ́й, и҆ здѣ̀ на́мъ неви́димѡ спребыва́ѧй: и҆ сподо́би держа́вною твое́ю рꙋко́ю препода́ти на́мъ пречⷭ҇тое тѣ́ло твоѐ, и҆ чⷭ҇тнꙋ́ю кро́вь, и҆ на́ми всѣ̑мъ лю́демъ.

Та́же покланѧ́етсѧ сщ҃е́нникъ, подо́бнѣ и҆ дїа́конъ, на не́мже стои́тъ мѣ́стѣ, глаго́люще та́йнѡ, три́жды:

Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго, и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

Є҆гда́ же дїа́конъ ᲂу҆ви́дитъ сщ҃е́нника простира́юща рꙋ́цѣ, и҆ прикаса́ющасѧ ст҃о́мꙋ хлѣ́бꙋ, ко є҆́же сотвори́ти ст҃о́е возноше́нїе, возглаша́етъ, [а҆́ще же нѣ́сть, са́мъ і҆ере́й]: Во́нмемъ.

Сщ҃е́нникъ, возносѧ̀ ст҃ы́й хлѣ́бъ, возглаша́етъ: Ст҃а̑ѧ ст҃ы̑мъ.

Ли́къ: Є҆ди́нъ ст҃ъ, є҆ди́нъ гдⷭ҇ь, і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ, во сла́вꙋ бг҃а ѻ҆ц҃а̀, а҆ми́нь.

И҆ быва́етъ причаще́нїе по чи́нꙋ, ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ въ златоꙋ́стовѣ лїтꙋргі́и.

Та́же, причаще́нїю соверши́вшꙋсѧ, сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ѡ҆ причаще́нїи ст҃ы́хъ пречⷭ҇тыхъ, безсме́ртныхъ, и҆ нбⷭ҇ныхъ твои́хъ та̑инъ: и҆̀хже да́лъ є҆сѝ на́мъ во бл҃годѣѧ́нїе, и҆ ѡ҆свѧще́нїе, и҆ и҆сцѣле́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ. са́мъ влⷣко всѣ́хъ, да́ждь бы́ти на́мъ прича́стїю ст҃а́гѡ тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀ въ вѣ́рꙋ непосты́днꙋ, въ любо́вь нелицемѣ́рнꙋ, въ преꙋмноже́нїе премꙋ́дрости, во и҆сцѣле́нїе дꙋшѝ и҆ тѣ́ла, во ѿгна́нїе всѧ́кагѡ сопроти́внагѡ, въ снабдѣ́нїе за́повѣдей твои́хъ, во ѿвѣ́тъ бл҃гопрїѧ́тенъ, и҆́же на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀.

И҆ про́чее по чи́нꙋ, ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ въ лїтꙋргі́и златоꙋ́стагѡ.

Дїа́конъ: Про́сти прїи́мше бж҃е́ственныхъ, ст҃ы́хъ, пречⷭ҇тыхъ, безсме́ртныхъ, нбⷭ҇ныхъ и҆ животворѧ́щихъ,стра́шныхъ хрⷭ҇то́выхъ та̑инъ, досто́йнѡ бл҃годари́мъ гдⷭ҇а.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Де́нь ве́сь соверше́нъ, ст҃ъ, ми́ренъ и҆ безгрѣ́шенъ и҆спроси́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ ѡ҆сщ҃е́нїе на́ше, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

І҆ере́й: Съ ми́ромъ и҆зы́демъ.

Ли́къ: Ѡ҆ и҆́мени гдⷭ҇ни.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Мл҃тва заамвѡ́ннаѧ, возглаша́ема ѿ сщ҃е́нника:

Бл҃гословлѧ́ѧй бл҃гословѧ́щыѧ тѧ̀ гдⷭ҇и, и҆ ѡ҆сщ҃а́ѧй на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющыѧ, спасѝ лю́ди твоѧ̑, и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ, и҆сполне́нїе цр҃кве твоеѧ̀ сохранѝ, ѡ҆ст҃ѝ лю́бѧщыѧ бл҃голѣ́пїе до́мꙋ твоегѡ̀: ты̀ тѣ́хъ воспросла́ви бж҃е́ственною твое́ю си́лою, и҆ не ѡ҆ста́ви на́съ ᲂу҆пова́ющихъ на тѧ̀. ми́ръ мі́рови твоемꙋ̀ да́рꙋй, цр҃квамъ твои̑мъ, сщ҃е́нникѡмъ, [бл҃гочести́вѣйшемꙋ, самодержа́внѣйшемꙋ вели́комꙋ гдⷭ҇рю на́шемꙋ і҆мпера́торꙋ нїкола́ю а҆леѯа́ндровичꙋ всеѧ̀ рѡссі́и,] во́инствꙋ, и҆ всѣ̑мъ лю́демъ твои̑мъ: ꙗ҆́кѡ всѧ́кое даѧ́нїе бл҃го, и҆ всѧ́къ да́ръ соверше́нъ свы́ше є҆́сть сходѧ́й ѿ тебѐ ѻ҆ц҃а̀ свѣ́тѡвъ: и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ, и҆ бл҃годаре́нїе, и҆ поклоне́нїе возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Мл҃тва, внегда̀ потреби́ти ст҃а̑ѧ:

И҆спо́лнисѧ и҆ соверши́сѧ є҆ли́кѡ по на́шей си́лѣ, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, твоегѡ̀ смотре́нїѧ та́инство. и҆мѣ́емъ бо сме́рти твоеѧ̀ па́мѧть, ви́дѣхомъ воскресе́нїѧ твоегѡ̀ ѻ҆́бразъ, напо́лнихомсѧ безконе́чныѧ твоеѧ̀ жи́зни, наслади́хомсѧ неистоща́емыѧ твоеѧ̀ пи́щи, є҆ѧ́же и҆ въ бꙋ́дꙋщемъ вѣ́цѣ всѣ̑мъ на́мъ сподо́битисѧ бл҃говолѝ, бл҃года́тїю безнача́льнагѡ твоегѡ̀ ѻ҆ц҃а̀, и҆ ст҃а́гѡ и҆ бл҃га́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ твоегѡ̀ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

И҆ про́чее по чи́нꙋ, ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ въ златоꙋ́стагѡ лїтꙋргі́и. По Ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀: Трист҃о́е: и҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ: тропа́рь и҆ конда́къ васі́лїа вели́кагѡ.

Тропа́рь, гла́съ а҃:

Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе твоѐ, ꙗ҆́кѡ прїе́мшꙋю сло́во твоѐ, и҆́мже бг҃олѣ́пнѡ наꙋчи́лъ є҆сѝ: є҆стество̀ сꙋ́щихъ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ. чл҃вѣ́чєскїѧ ѻ҆бы́чаи ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ. ца́рское сщ҃е́нїе ѻ҆́ч҃е прпⷣбне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а спасти́сѧ дш҃а́мъ на́шымъ.

Конда́къ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ:

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ѡ҆снова́нїе непоколеби́мое цр҃кве, подаѧ̀ всѣ́мъ некра́домое гдⷭ҇ство человѣ́кѡмъ, запечатлѣ́ѧ твои́ми велѣ́ньми, небоѧвле́нне васі́лїе преподо́бне.

Коне́цъ бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и вели́кагѡ васі́лїа.

Чи́нъ бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и преждеѡсщ҃е́нныхъ.

Во ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю четыредесѧ́тницꙋ, є҆гда̀ и҆́мать сщ҃е́нникъ сотвори́ти преждеѡсщ҃е́ннꙋю, въ проскомі́дїи въ недѣ́лю, твори́тъ ꙗ҆́коже ѻ҆бы́чно. И҆ по є҆́же рѣ́зати пе́рвый хлѣ́бъ, и҆ жре́ти, и҆ пробода́ти, рѣ́жетъ и҆ дрꙋгі̑ѧ хлѣ́бы, глаго́лѧ на є҆ди́номъ ко́емждо сїѧ̑: Въ воспомина́нїе: Ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀: и҆, Жре́тсѧ: и҆, Є҆ди́нъ ѿ вѡ́инъ: Та́же влива́етъ во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ вїно̀ и҆ во́дꙋ, глаго́лѧ ѻ҆бы̑чнаѧ, и҆ покрыва́етъ ѧ҆̀ сщ҃е́нными покро́вцы, и҆ кади́тъ, глаго́лѧ мл҃твꙋ предложе́нїѧ. И҆ та́кѡ начина́етъ бж҃е́ственнꙋю лїтꙋргі́ю, и҆ и҆сполнѧ́етъ ю҆̀ ꙗ҆́кѡ ѻ҆бы́чно.

Є҆гда́ же и҆́мать назна́менати хлѣ́бы, по призыва́нїи дх҃а ст҃а́гѡ, глаго́летъ: Сотворѝ хлѣ́бъ ᲂу҆́бѡ се́й: є҆ди́нственнѣ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ є҆́сть хрⷭ҇то́съ: а҆ хлѣ́бы сїѧ̑, мно́жественнымъ число́мъ, не глаго́лати.

И҆ є҆гда̀ и҆́мать вознестѝ, возноша́етъ всѧ̑ вкꙋ́пѣ, и҆ раздроблѧ́етъ приноси́мый пе́рвый хлѣ́бъ, и҆ полага́етъ ча́стицꙋ во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, и҆ влива́етъ и҆ теплотꙋ̀ ꙗ҆́кѡ ѻ҆бы́чай.

Та́же взе́мъ ст҃ꙋ́ю лжи́цꙋ десно́ю рꙋко́ю, ѡ҆моча́етъ ю҆̀ во ст҃ѣ́й кро́ви. Лѣ́вою же рꙋко́ю є҆́млетъ кі́йждо хлѣ́бъ, и҆ нано́ситъ ст҃ꙋ́ю лжи́цꙋ, со ст҃о́ю кро́вїю, ѡ҆моче́ннꙋю, и҆ прикаса́етсѧ є҆́ю ст҃о́мꙋ хлѣ́бꙋ крⷭ҇тоѻбра́знѡ, во странꙋ̀, на не́йже начерта́сѧ крⷭ҇тъ, под̾ мѧ́гкостїю. и҆ полага́етъ и҆̀ въ хлѣбоно́сецъ.

Та́же є҆́млетъ и҆ дрꙋгі̑ѧ, и҆ твори́тъ та́кожде на є҆ди́номъ ко́емждо, и҆ спрѧ́товаетъ и҆̀хъ всѣ́хъ въ хлѣбоно́сецъ.

Та́же сщ҃е́нникъ мо́литсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆бы́чно, и҆ причаща́етсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆бы́чно, и҆ и҆сполнѧ́етъ бж҃е́ственное сщ҃еннодѣ́йствїе по ᲂу҆чине́нномꙋ.

Є҆гда́ же и҆́мать сщ҃еннодѣ́йствовати преждеѡсщ҃е́ннꙋю, вше́дъ во ст҃и́лище ѡ҆блачи́тсѧ во сщ҃е́нническꙋю ѻ҆де́ждꙋ, назна́менꙋѧй, и҆ цѣлꙋ́ѧй то́кмѡ, ничто́же приглаго́лѧ, ра́звѣ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ, над̾ є҆ди́ною ко́еюждо ѻ҆де́ждею.

И҆ взе́мъ дїа́конъ вре́мѧ и҆схо́дитъ, и҆ ста́въ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ, возглаша́етъ: Бл҃гословѝ влⷣко.

Сщ҃е́нникъ же возглаша́етъ:

Бл҃гослове́но црⷭ҇тво ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

И҆ а҆́бїе є҆кклисїа́рхъ: Прїиди́те, поклони́мсѧ: три́жды. И҆ глаго́летъ предначина́тельный ѱало́мъ.

Сщ҃е́нникъ же гл҃етъ мл҃твы свѣти̑льничныѧ, си́рѣчь вечє́рнїѧ, съ четве́ртыѧ моли́твы, занѐ трѝ пє́рвыѧ по є҆ктенїа́хъ глаго́лютсѧ.

По и҆сполне́нїи же ѱалма̀, гл҃етъ дїа́конъ є҆ктенїю̀.

И҆ по возгла́сѣ, стїхосло́витсѧ: Ко гдⷭ҇ꙋ внегда̀ скорбѣ́ти мѝ: быва́ємымъ и҆ покло́нѡмъ на а҆ллилꙋ́їа. На ко́емждо же а҆нтїфѡ́нѣ быва́етъ є҆ктенїа̀ ма́лаѧ ѿ дїа́кона: и҆ возгла́съ ѿ сщ҃е́нника. Наче́ншꙋсѧ же стїхосло́вїю, ѿхо́дитъ сщ҃е́нникъ во ст҃о́е предложе́нїе: и҆ взе́мъ преждеѡсщ҃е́нный хлѣ́бъ ѿ хлѣбоно́сца, полага́етъ и҆̀ со бл҃гоговѣ́нїемъ мно́гимъ во ст҃ы́й ді́скосъ, вложи́въ во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ вїно̀ и҆ во́дꙋ ѻ҆бы́чнѡ, ничто́же глаго́лѧ. И҆ взе́мъ кади́льницꙋ, кади́тъ ѕвѣзди́цꙋ и҆ покро́вы: и҆ покры́въ ѧ҆̀ ничто́же ѿню́дъ глаго́лѧ, нижѐ мл҃твꙋ предложе́нїѧ, но то́кмѡ:

Мл҃твами ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, поми́лꙋй на́съ.

Преждеѡсвѧще́нна бо є҆́сть, и҆ соверше́нна сїѧ̀ же́ртва.

По каѳі́смѣ же, Гдⷭ҇и воззва́хъ: во гла́съ самогла́сна днѐ. Поста́вимъ стїхѡ́въ і҃. и҆ повторѧ́емъ самогла́сенъ: та́же мч҃нченъ: и҆ трѝ подѡ́бны трїѡ́ди: и҆ трѝ мине́и, повторѧ́юще є҆ди́нъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Вхо́дъ без̾ є҆ѵⷢ҇лїа. Є҆гда́ же и҆́мать чести́сѧ є҆ѵⷢ҇лїе, въ пра́зднованїе хра́ма, и҆лѝ ст҃а́гѡ, тогда̀ вхо́дъ твори́тъ со є҆ѵⷢ҇лїемъ.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость, про́сти.

И҆ пою́тъ: Свѣ́те ти́хїй:

Дїа́конъ: Во́нмемъ.

Сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

Чте́цъ: прокі́менъ, и҆ бытїѐ. Вторы́й прокі́менъ. И҆ посе́мъ возглаша́етъ дїа́конъ: Повели́те. Сщ҃е́нникъ же, взе́мъ ѻ҆бѣ́ма рꙋка́ма кади́льницꙋ и҆ свѣ́щникъ со свѣще́ю, стои́тъ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, зрѧ̀ къ восто́кѡмъ, и҆ назна́менꙋѧ крⷭ҇тъ, глаго́летъ: Премꙋ́дрость, про́сти.

Та́же ѡ҆братѧ́сѧ на за́падъ къ наро́дꙋ, глаго́летъ:

Свѣ́тъ хрⷭ҇то́въ просвѣща́етъ всѣ́хъ.

Чте́цъ: При́тчей чте́нїе. Дїа́конъ: Во́нмемъ. И҆ при́тча.

И҆ по и҆сполне́нїи, глаго́летъ сщ҃е́нникъ: Ми́ръ тѝ. Дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

Чте́цъ пое́тъ: Да и҆спра́витсѧ мл҃тва моѧ̀, ꙗ҆́кѡ кади́ло пред̾ тобо́ю, воздѣѧ́нїе рꙋкꙋ̀ мое́ю, же́ртва вече́рнѧѧ.

И҆ по пѣ́нїи чтеца̀, ли́къ пое́тъ то́же.

Та́же, чте́цъ сті́хъ а҃: Гдⷭ҇и, воззва́хъ къ тебѣ̀, ᲂу҆слы́ши мѧ̀, вонмѝ гла́сꙋ моле́нїѧ моегѡ̀, внегда̀ воззва́ти мѝ къ тебѣ̀.

Ли́къ: Да и҆спра́витсѧ:

Чте́цъ, сті́хъ в҃: Положѝ гдⷭ҇и, хране́нїе ᲂу҆стѡ́мъ мои̑мъ, и҆ две́рь ѡ҆гражде́нїѧ ѡ҆ ᲂу҆стна́хъ мои́хъ.

Ли́къ: Да и҆спра́витсѧ:

Чте́цъ, сті́хъ г҃: Не ᲂу҆клонѝ се́рдце моѐ въ словеса̀ лꙋка́вствїѧ, непщева́ти вины̀ ѡ҆ грѣсѣ́хъ.

Ли́къ: Да и҆спра́витсѧ:

И҆ па́ки чте́цъ пое́тъ: Да и҆спра́витсѧ мл҃тва моѧ̀, ꙗ҆́кѡ кади́ло пред̾ тобо́ю.

И҆ ли́къ пое́тъ: Воздѣѧ́нїе рꙋкꙋ̀ мое́ю:

Подоба́етъ вѣ́дати, є҆гда̀ чте́цъ пое́тъ: Да и҆спра́витсѧ мл҃тва моѧ̀, ꙗ҆́кѡ кади́ло пред̾ тобо́ю: всѝ лю́дїе сꙋ́щїи во хра́мѣ и҆ во ѻ҆лтарѣ̀, стоѧ́тъ на колѣ́нахъ молѧ́щесѧ. Є҆гда́ же на́чнетъ: Воздѣѧ́нїе рꙋкꙋ̀ мое́ю: востаю́тъ. На про́чїихъ же стїха́хъ, да и҆спра́витсѧ, пѣ́нїѧ, є҆гда̀ кото́рый ли́къ пое́тъ, и҆ всѧ̀ страна̀ стои́тъ: вторы́й же ли́къ и҆ страна̀ наро́да колѣ̑на приклонѧ́ютъ. І҆ере́й же стоѧ̀ во ѻ҆лтарѣ̀ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, прїѧ́въ кади́льницꙋ съ ѳѷмїа́момъ, и҆ кади́тъ: послѣди́ же на Да и҆спра́витсѧ, ѿда́въ кади́льницꙋ и҆ са́мъ і҆ере́й приклонѧ́етъ колѣ̑на молѧ́сѧ. И҆ по и҆сполне́нїи твори́мъ покло́ны трѝ.

Та́же дїа́конъ глаго́летъ є҆ктенїю̀: и҆ прѡ́чаѧ. Въ вели́кїй же вхо́дъ, Ны́нѣ си̑лы нбⷭ҇ныѧ: Мл҃тва херꙋві́мскаѧ не глаго́летсѧ. Но кадѧ̀ сщ҃е́нникъ, глаго́летъ пѧтдесѧ́тный ѱало́мъ. И҆ по происхожде́нїи ст҃ы́хъ дарѡ́въ, и҆сполнѧ́емꙋ: Ны́нѣ си̑лы небе́сныѧ: полага́емъ покло́ны трѝ, ѿкрове́ни сꙋ́ще. Взе́млетъ же сщ҃е́нникъ покро́вы ѿ ст҃ы́хъ дарѡ́въ, и҆ покрыва́етъ ѧ҆̀ воздꙋ́хомъ. Є҆гда́ же и҆́мать вознестѝ ст҃ы́й хлѣ́бъ, не ѿкрыва́етъ ст҃а̑ѧ: но є҆щѐ покровє́ннымъ бж҃є́ственнымъ сꙋ́щымъ дарѡ́мъ, вно́ситъ сщ҃е́нникъ рꙋ́кꙋ свою̀, со стра́хомъ мно́гимъ, и҆ прикаса́етсѧ бж҃е́ственномꙋ хлѣ́бꙋ со бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ. Глаго́лющꙋ дїа́конꙋ: Во́нмемъ. Возглаша́етъ сщ҃е́нникъ: Преждеѡсщ҃є́ннаѧ ст҃а̑ѧ ст҃ы̑мъ. и҆ прѡ́чаѧ по чи́нꙋ, соверша́етъ ст҃ꙋ́ю лїтꙋргі́ю, ꙗ҆́кѡ на рѧдꙋ̀ ᲂу҆ка́зано.

Коне́цъ.

И҆з̾ѧвле́нїе ѡ҆ нѣ́кїихъ и҆справле́нїѧхъ въ слꙋже́нїи преждеѡсщ҃е́нныѧ лїтꙋргі́и.

Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ въ преждеѡсвѧще́нныхъ лїтꙋргі́ахъ пое́мꙋ: Ны́нѣ си̑лы нбⷭ҇ныѧ: сщ҃е́нникъ и҆ дїа́конъ ѿхо́дѧтъ въ предложе́нїе. И҆ взе́мъ сщ҃е́нникъ воздꙋ́хъ, полага́етъ на ра́мо дїа́конꙋ: ст҃ы́й же ді́скосъ съ бж҃е́ственными та́йнами прїе́млетъ десни́цею, и҆ поставлѧ́етъ на главꙋ̀ свою̀, поти́рь же съ вїно́мъ, взе́мъ въ шꙋ́йцꙋ свою̀, при пе́рсехъ несе́тъ. Дїа́конъ же съ кади́льницею то́чїю предходѧ̀ кади́тъ ча́стѡ: и҆дꙋ́ще же ничто́же глаго́лютъ. Въ причаще́нїи же, по є҆́же рещѝ: Преждеѡсщ҃є́ннаѧ ст҃а̑ѧ ст҃ы̑мъ. Сщ҃е́нникъ ѿлага́етъ ст҃ы́й воздꙋ́хъ, дїа́конъ же вхо́дитъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь, и҆ ста́въ бли́зъ сщ҃е́нника, глаго́летъ:

Раздробѝ влⷣко ст҃ы́й хлѣ́бъ.

Сщ҃е́нникъ раздроблѧ́етъ є҆го̀ со мно́гимъ внима́нїемъ, на четы́ри ча̑сти, глаго́лѧ:

Раздроблѧ́етсѧ и҆ раздѣлѧ́етсѧ а҆́гнецъ бж҃їй, раздроблѧ́емый и҆ нераздѣлѧ́емый, всегда̀ ꙗ҆до́мый и҆ никогда́же и҆ждива́емый, но причаща́ющыѧсѧ ѡ҆сщ҃а́ѧй.

И҆ влага́етъ ча́стицꙋ въ поти́рь, ничто́же глаго́лѧ: и҆ дїа́конъ влива́етъ теплотꙋ̀ въ поти́рь, ничто́же глаго́лѧ, и҆ стои́тъ ма́лѡ пода́лѣ. Сщ҃е́нникъ же глаго́летъ: Дїа́коне пристꙋпѝ: И҆ прише́дъ дїа́конъ. твори́тъ покло́нъ бл҃гоговѣ́йнѡ, просѧ̀ проще́нїѧ, и҆ глаго́летъ:

Сѐ прихождꙋ̀ къ безсме́ртномꙋ цр҃ю̀: и҆, Препода́ждь мнѣ̀, влⷣко, чⷭ҇тно́е и҆ ст҃о́е тѣ́ло и҆ кро́вь гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

Сщ҃е́нникъ взе́мъ ст҃ы́хъ та̑инъ є҆ди́нꙋ ча́стицꙋ, дае́тъ дїа́конꙋ, глаго́лѧ:

И҆́мⷬ҇къ, сщ҃еннодїа́конꙋ преподае́тсѧ честно́е и҆ ст҃о́е и҆ пречи́стое тѣ́ло и҆ кро́вь гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ є҆гѡ̀, и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю.

И҆ цѣлова́въ дїа́конъ подаю́щꙋю є҆мꙋ̀ рꙋ́кꙋ, ѿхо́дитъ и҆ стои́тъ созадѝ ст҃ы́ѧ трапе́зы, и҆ приклони́въ главꙋ̀, мо́литсѧ ꙗ҆́кѡ и҆ сщ҃е́нникъ.

Подо́бнѣ взе́мъ и҆ сщ҃е́нникъ є҆ди́нꙋ ча́стицꙋ ст҃ы́хъ та̑инъ, глаго́летъ: чⷭ҇тно́е и҆ прест҃о́е тѣ́ло и҆ кро́вь гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, преподае́тсѧ мнѣ̀, и҆́мⷬ҇къ, сщ҃е́нникꙋ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ мои́хъ, и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю.

И҆ приклони́въ главꙋ̀, мо́литсѧ глаго́лѧ:

Вѣ́рꙋю гдⷭ҇и, и҆ и҆сповѣ́дꙋю: и҆ Ве́чери твоеѧ̀ та́йныѧ: и҆ Да не въ сꙋ́дъ, и҆лѝ во ѡ҆сꙋжде́нїе: [всѐ до конца̀.]

И҆ та́кѡ причаща́ютсѧ ст҃ы́хъ та̑инъ, со стра́хомъ и҆ всѧ́цѣмъ ᲂу҆твержде́нїемъ. Та́же взе́мъ сщ҃е́нникъ гꙋ́бꙋ, ѡ҆тира́етъ рꙋ́кꙋ, глаго́лѧ: Сла́ва тебѣ̀ бж҃е: три́жды. И҆ цѣлова́въ гꙋ́бꙋ, положи́тъ на мѣ́сто. Та́же взе́млетъ ст҃ы́й поти́рь съ покро́вцемъ ѻ҆бѣ́ма рꙋка́ма, пїе́тъ и҆з̾ негѡ̀, ничто́же глаго́лѧ: та́кѡ ᲂу҆стнѣ̀, и҆ ст҃ы́й поти́рь ѡ҆тира́етъ покро́вцемъ и҆́же въ рꙋка́хъ, и҆ поставлѧ́етъ є҆го̀ на ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ. И҆ прїе́мъ а҆на́форꙋ ᲂу҆мыва́етъ рꙋ́ки и҆ ᲂу҆стнѣ̀, и҆ ста́въ ма́лѡ ко странѣ̀, глаго́летъ мл҃твꙋ бл҃годаре́нїѧ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀ сп҃са всѣ́хъ бг҃а: до конца̀.

Дїа́конъ же тогда̀ и҆з̾ ча́ши не пїе́тъ, но по заамвѡ́ннѣй моли́твѣ, и҆ по потребле́нїи ѡ҆ста́вшихсѧ ча́стицъ ст҃ы́хъ та̑инъ.

[А҆́ще же слꙋ́житъ є҆ди́нъ і҆ере́й без̾ дїа́кона, и҆ то́й по причаще́нїи ст҃ы́хъ та̑инъ, и҆з̾ ча́ши не пїе́тъ, но по соверше́нїи лїтꙋргі́и, и҆ по потребле́нїи ст҃ы́хъ та̑инъ. И҆́бо а҆́ще и҆ сщ҃е́нно є҆́сть вложе́нїемъ ча́стицы вїно̀, но не пресꙋ́щественно въ кро́вь бж҃е́ственнꙋю, поне́же над̾ ни́мъ словеса̀ сщ҃е́нїѧ не что́шасѧ здѣ̀, ꙗ҆́кѡ быва́етъ въ лїтꙋргі́ахъ васі́лїа вели́кагѡ, и҆ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ.]

Дїа́конъ же взе́мъ ст҃ы́й ді́скосъ, надно́ситъ верхꙋ̀ ст҃а́гѡ поти́рѧ, и҆ спрѧ́таетъ ст҃а̑ѧ, ничто́же глаго́лѧ, и҆ поклони́всѧ три́жды, ѿверза́етъ црⷭ҇каѧ врата̀.

Бж҃е́ственнаѧ слꙋ́жба преждеѡсщ҃е́нныхъ.

Дїа́конъ по ѻ҆бы́чаю, ста́въ на а҆мвѡ́нѣ, возглаша́етъ: Бл҃гословѝ влⷣко.

Сщ҃е́нникъ, стоѧ̀ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою во ѻ҆лтарѣ̀, возгла́снѡ глаго́летъ:

Бл҃гослове́но црⷭ҇тво, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Прїиди́те, поклони́мсѧ: три́жды.

И҆ предначина́тельный ѱало́мъ: и҆ по ѱалмѣ̀ глаго́летъ дїа́конъ є҆ктенїю̀:

Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́рѣ, и҆ спасе́нїи:

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра:

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ:

[Ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ:

Ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ, самодержа́внѣйшемъ, вели́комъ гдⷭ҇рѣ на́шемъ і҆мпера́торѣ:

Ѡ҆ пособи́ти и҆ покори́ти под̾ но́зѣ:]

Ѡ҆ гра́дѣ се́мъ, всѧ́комъ гра́дѣ:

Ѡ҆ бл҃горастворе́нїи воздꙋ́хѡвъ:

Ѡ҆ пла́вающихъ, пꙋтеше́ствꙋющихъ:

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ:

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй:

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю:

Возгла́сно:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Мл҃тва пе́рвагѡ а҆нтїфѡ́на:

Гдⷭ҇и ще́дрый и҆ ми́лостивый, долготерпѣли́ве и҆ многоми́лостиве, внꙋшѝ мл҃твꙋ на́шꙋ, и҆ вонмѝ гла́сꙋ моле́нїѧ на́шегѡ: сотворѝ съ на́ми зна́менїе во бл҃го, наста́ви на́съ на пꙋ́ть тво́й, є҆́же ходи́ти во и҆́стинѣ твое́й: возвеселѝ срⷣца̀ на́шѧ, во є҆́же боѧ́тисѧ и҆́мене твоегѡ̀ ст҃а́гѡ: занѐ ве́лїй є҆сѝ, и҆ творѧ́й чꙋдеса̀, ты̀ є҆сѝ бг҃ъ є҆ди́нъ, и҆ нѣ́сть подо́бенъ тебѣ̀ въ бозѣ́хъ гдⷭ҇и: си́ленъ въ ми́лости, и҆ бл҃гъ въ крѣ́пости, во є҆́же помога́ти, и҆ ᲂу҆тѣша́ти, и҆ спаса́ти всѧ̑ ᲂу҆пова́ющыѧ во и҆́мѧ ст҃о́е твоѐ.

Дїа́конъ: Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй:

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю:

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Моли́тва втора́гѡ а҆нтїфѡ́на:

Гдⷭ҇и, да не ꙗ҆́ростїю твое́ю ѡ҆бличи́ши на́съ, нижѐ гнѣ́вомъ твои́мъ нака́жеши на́съ: но сотворѝ съ на́ми по млⷭ҇ти твое́й, врачꙋ̀ и҆ и҆сцѣли́телю дꙋ́шъ на́шихъ, наставлѧ́ѧ на́съ ко приста́нищꙋ хотѣ́нїѧ твоегѡ̀, просвѣтѝ ѻ҆́чи серде́цъ на́шихъ, въ позна́нїе твоеѧ̀ и҆́стины, и҆ да́рꙋй на́мъ про́чее настоѧ́щагѡ днѐ, ми́рное и҆ безгрѣ́шное, и҆ всѐ вре́мѧ живота̀ на́шегѡ, мл҃твами ст҃ы́ѧ бцⷣы, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ.

Дїа́конъ: Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй:

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю:

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Мл҃тва тре́тїѧгѡ а҆нтїфѡ́на:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, помѧнѝ на́съ грѣ́шныхъ и҆ непотре́бныхъ ра̑бъ твои́хъ, внегда̀ призыва́ти на́мъ ст҃о́е и҆ покланѧ́емое и҆́мѧ твоѐ, и҆ не посрамѝ на́съ ѿ ча́ѧнїѧ ми́лости твоеѧ̀: но да́рꙋй на́мъ гдⷭ҇и, всѧ̑ ꙗ҆̀же ко спасе́нїю прошє́нїѧ, и҆ сподо́би на́съ люби́ти и҆ боѧ́тисѧ тебѐ ѿ всегѡ̀ се́рдца на́шегѡ, и҆ твори́ти во всѣ́хъ во́лю твою̀.

Дїа́конъ: Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй:

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю:

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, бг҃ъ ми́ловати и҆ спаса́ти, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ пое́тсѧ: Гдⷭ҇и, воззва́хъ къ тебѣ̀:

И҆ дїа́конъ кади́тъ по чи́нꙋ: и҆ вхо́дъ съ кади́льницею.

Мл҃тва вхо́да:

Ве́черъ и҆ заꙋ́тра и҆ полꙋ́дне, хва́лимъ, бл҃гослови́мъ, бл҃годари́мъ и҆ мо́лимъ ти сѧ влⷣко всѣ́хъ, и҆спра́ви мл҃твꙋ на́шꙋ ꙗ҆́кѡ кади́ло пред̾ тобо́ю, и҆ не ᲂу҆клонѝ срⷣцъ на́шихъ въ словеса̀ и҆лѝ въ помышлє́нїѧ лꙋка́вствїѧ: но и҆зба́ви на́съ ѿ всѣ́хъ ловѧ́щихъ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и гдⷭ҇и, ѻ҆́чи на́ши, и҆ на тѧ̀ ᲂу҆пова́хомъ, да не посрами́ши на́съ бж҃е на́шъ. ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

По концѣ́ же стїхи́ръ, глаго́летъ дїа́конъ, и҆лѝ сщ҃е́нникъ возгла́снѡ: Премꙋ́дрость, про́сти. И҆ пою́тъ ли́ки: Свѣ́те ти́хїй:

Дїа́конъ: Во́нмемъ. Сщ҃е́нникъ. Ми́ръ всѣ̑мъ. Дїа́конъ: Премꙋ́дрость. Чте́цъ, прокі́менъ, и҆ бытїѐ: И҆ вторы́й прокі́менъ. Посе́мъ возглаша́етъ дїа́конъ: Повели́те.

И҆ по и҆сполне́нїи сегѡ̀, держѧ̀ сщ҃е́нникъ свѣ́щникъ со свѣще́ю и҆ съ кади́льницею ѻ҆бѣ́ма рꙋка́ма, глаго́летъ возгла́снѡ, зрѧ̀ къ восто́кѡмъ:

Премꙋ́дрость, про́сти.

Та́же ѡ҆братѧ́сѧ на за́падъ къ наро́дꙋ, глаго́летъ:

Свѣ́тъ хрⷭ҇то́въ просвѣща́етъ всѣ́хъ.

И҆ чте́цъ глаго́летъ паремїю̀, а҆́ще во ᲂу҆́трїй де́нь комꙋ̀ и҆́мать бы́ти бдѣ́нїе, и҆лѝ полѷеле́й, чтꙋ́тсѧ парємїѝ пра́здникꙋ и҆лѝ ст҃о́мꙋ. По да и҆спра́витсѧ же, глаго́летъ дїа́конъ є҆ктенїю̀. [А҆́ще пра́зднꙋетсѧ ст҃о́мꙋ, и҆лѝ хра́мовый пра́здникъ прилꙋчи́тсѧ въ по̑стныѧ дни̑, тогда̀ глаго́летъ дїа́конъ и҆лѝ і҆ере́й: Во́нмемъ. и҆ чте́цъ прокі́менъ а҆пⷭ҇ла, и҆ чте́тсѧ а҆пⷭ҇лъ, и҆ а҆ллилꙋ́їа пое́тсѧ, и҆ чте́нїе є҆ѵⷢ҇лїа, та́же є҆ктенїа̀ сїѧ̀:]

Рце́мъ всѝ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ, и҆ ѿ всегѡ̀ помышле́нїѧ на́шегѡ рце́мъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Поми́лꙋй на́съ бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ, самодержа́внѣйшемъ, вели́комъ гдⷭ҇рѣ на́шемъ і҆мпера́торѣ нїкола́ѣ а҆леѯа́ндровичѣ всеѧ̀ рѡссі́и: ѡ҆ держа́вѣ, побѣ́дѣ, пребыва́нїи, ми́рѣ, здра́вїи, спасе́нїи є҆гѡ̀, и҆ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ наипа́че поспѣши́ти и҆ пособи́ти є҆мꙋ̀ во всѣ́хъ, и҆ покори́ти под̾ но́зѣ є҆гѡ̀ всѧ́каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Мл҃тва прилѣ́жнагѡ моле́нїѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, прилѣ́жное сїѐ моле́нїе прїимѝ ѿ твои́хъ ра̑бъ и҆ поми́лꙋй на́съ по мно́жествꙋ млⷭ҇ти твоеѧ̀, и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑ низпослѝ на ны̀, и҆ на всѧ̑ лю́ди твоѧ̑, ча́ющыѧ ѿ тебѐ бога́тыѧ млⷭ҇ти.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ сꙋпрꙋ́гѣ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ а҆леѯа́ндрѣ ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ ма́тери є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ марі́и ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ наслѣ́дникѣ є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рномъ гдⷭ҇рѣ цесаре́вичѣ и҆ вели́комъ кн҃зѣ геѡ́ргїи а҆леѯа́ндровичѣ, и҆ ѡ҆ все́мъ ца́рствꙋющемъ до́мѣ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ, [А҆́ще под̾ митрополі́томъ, приглаго́летъ: и҆ ѡ҆ митрополі́тѣ на́шемъ, и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же ѻ҆́бласть,] и҆ все́й во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тїи на́шей.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ все́мъ и҆́хъ хрⷭ҇толюби́вомъ во́инствѣ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бра́тїѧхъ на́шихъ, сщ҃е́нницѣхъ, сщ҃енномона́сѣхъ, и҆ все́мъ во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тствѣ на́шемъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бл҃же́нныхъ и҆ приснопа́мѧтныхъ ст҃ѣ́йшихъ патрїа́рсѣхъ правосла́вныхъ, и҆ бл҃гочести́выхъ цр҃ѣ́хъ, и҆ бл҃говѣ́рныхъ цр҃и́цахъ, и҆ созда́телехъ ст҃ы́ѧ ѻ҆би́тели сеѧ̀, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ преждепочи́вшихъ ѻ҆ц҃ѣ́хъ и҆ бра́тїѧхъ, здѣ̀ лежа́щихъ, и҆ повсю́дꙋ правосла́вныхъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ плодоносѧ́щихъ, и҆ добродѣ́ющихъ во ст҃ѣ́мъ и҆ всечестнѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, трꙋжда́ющихсѧ, пою́щихъ и҆ предстоѧ́щихъ лю́дехъ, ѡ҆жида́ющихъ ѿ тебѐ вели́кїѧ и҆ бога́тыѧ млⷭ҇ти.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ и҆ чл҃колю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Па́ки дїа́конъ глаго́летъ є҆ктенїю̀:

Помоли́тесѧ ѡ҆глаше́ннїи гдⷭ҇ви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Вѣ́рнїи ѡ҆ ѡ҆глаше́нныхъ помо́лимсѧ, да гдⷭ҇ь поми́лꙋетъ и҆̀хъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆гласи́тъ и҆̀хъ сло́вомъ и҆́стины.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѿкры́етъ и҆̀мъ є҆ѵⷢ҇лїе пра́вды.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Соедини́тъ и҆̀хъ ст҃ѣ́й свое́й собо́рнѣй и҆ а҆пⷭ҇льстѣй це́ркви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Спасѝ, поми́лꙋй, застꙋпѝ и҆ сохранѝ и҆̀хъ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆глаше́ннїи, главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇ви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Моли́тва ѡ҆ ѡ҆глаше́нныхъ, пре́жде ст҃а́гѡ возноше́нїѧ:

Бж҃е бж҃е на́шъ, созда́телю и҆ содѣ́телю всѣ́хъ, и҆́же всѣ̑мъ хотѧ́й спасти́сѧ и҆ въ ра́зꙋмъ и҆́стины прїитѝ, при́зри на рабы̑ твоѧ̑ ѡ҆глашє́нныѧ, и҆ и҆зба́ви и҆̀хъ дре́внїѧ пре́лести и҆ ко́зней сопроти́внагѡ: и҆ призовѝ и҆̀хъ въ жи́знь вѣ́чнꙋю, просвѣща́ѧ и҆́хъ дꙋ́шы и҆ тѣлеса̀, и҆ сопричита́ѧ и҆̀хъ слове́сномꙋ твоемꙋ̀ ста́дꙋ, на не́мже и҆́мѧ твоѐ ст҃о́е нарица́етсѧ.

Возгла́снѡ:

Да и҆ ті́и съ на́ми сла́вѧтъ пречⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те: ѡ҆глаше́ннїи и҆зыди́те. є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те, да ни кто̀ ѿ ѡ҆глаше́нныхъ, є҆ли́цы вѣ́рнїи, па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

[зрѝ] Сїѧ̑ то́чїю глаго́лютсѧ да́же до тре́тїѧ и҆ четве́ртыѧ седми́цы поста̀: ѿ среды́ же средопо́стныѧ, по є҆́же рещѝ сщ҃е́нникꙋ: Да и҆ ті́и съ на́ми сла́вѧтъ: глаго́лютсѧ и҆ сїѧ̑ дїа́конства ѿ дїа́кона, на преждеѡсщ҃е́нныхъ то́чїю лїтꙋргі́ахъ, а҆́ще и҆ пра́зднꙋемый де́нь, кромѣ̀ сꙋббѡ́тъ и҆ недѣ́ль.

Є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те: ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те: є҆ли́цы къ просвѣще́нїю, и҆зыди́те. помоли́тесѧ и҆̀же къ просвѣще́нїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Вѣ́рнїи, ѡ҆ и҆̀же ко ст҃о́мꙋ просвѣще́нїю гото́вѧщихсѧ бра́тїѧхъ, и҆ спасе́нїи и҆́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ꙗ҆́кѡ да гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ ᲂу҆тверди́тъ и҆̀хъ и҆ ᲂу҆крѣпи́тъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Просвѣти́тъ и҆̀хъ просвѣще́нїемъ ра́зꙋма и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Сподо́битъ и҆̀хъ во вре́мѧ бл҃гопотре́бно ба́ни пакибытїѧ̀, ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ, и҆ ѻ҆де́жди нетлѣ́нїѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Породи́тъ и҆̀хъ водо́ю и҆ дх҃омъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Да́рꙋетъ и҆̀мъ соверше́нїе вѣ́ры.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Сопричте́тъ и҆̀хъ ст҃о́мꙋ своемꙋ̀ и҆ и҆збра́нномꙋ ста́дꙋ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Спасѝ, поми́лꙋй, застꙋпѝ и҆ сохранѝ и҆̀хъ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

И҆̀же ко просвѣще́нїю, главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇ви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Моли́тва ѡ҆ гото́вѧщихсѧ ко ст҃о́мꙋ просвѣще́нїю:

Ꙗ҆вѝ влⷣко лицѐ твоѐ, на и҆̀же ко ст҃о́мꙋ просвѣще́нїю гото́вѧщихсѧ и҆ жела́ющихъ грѣхо́внꙋю скве́рнꙋ ѿтрѧстѝ: ѡ҆зарѝ и҆́хъ помышле́нїе, и҆звѣстѝ ѧ҆̀ въ вѣ́рѣ, ᲂу҆твердѝ въ наде́жди, совершѝ въ любвѝ, ᲂу҆́ды че́стны хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀ покажѝ, да́вшагѡ себѐ и҆збавле́нїе ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ просвѣще́нїе на́ше, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Є҆ли́цы ко просвѣще́нїю, и҆зыди́те: и҆̀же ко просвѣще́нїю, и҆зыди́те. є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те: да ни кто̀ ѿ ѡ҆глаше́нныхъ, є҆ли́цы вѣ́рнїи, па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Да́же до здѣ̀ ꙗ҆̀же ѿ среды̀ средопо́стныѧ.

Моли́тва вѣ́рныхъ пе́рваѧ:

Бж҃е вели́кїй и҆ хва́льный, и҆́же животворѧ́щею хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀ сме́ртїю, въ нетлѣ́нїе на́съ ѿ тлѣ́нїѧ преста́вивый, ты̀ всѧ̑ на̑ша чꙋ̑вства стра́стнагѡ ᲂу҆мерщвле́нїѧ свободѝ, бл҃га́го тѣ̑мъ влⷣкꙋ внꙋ́треннїй по́мыслъ приста́вивъ: и҆ ѻ҆́ко ᲂу҆́бѡ да непрїѻ́бщно бꙋ́детъ всѧ́кагѡ лꙋка́вагѡ зрѣ́нїѧ, слꙋ́хъ же словесє́мъ пра̑зднымъ невхо́денъ, ѧ҆зы́къ же да ѡ҆чи́ститсѧ ѿ глагѡ́лъ неподо́бныхъ. ѡ҆чи́сти же на́шѧ ᲂу҆стнѣ̀ хва́лѧщыѧ тѧ̀ гдⷭ҇и, рꙋ́ки на́шѧ сотворѝ ѕлы́хъ ᲂу҆́бѡ ѡ҆ша́ѧтисѧ дѣѧ́нїй, дѣ́йствовати же то́чїю ꙗ҆̀же тебѣ̀ бл҃гоꙋгѡ́днаѧ, всѧ̑ на́шѧ ᲂу҆́ды и҆ мы́сль твое́ю ᲂу҆твержда́ѧ бл҃года́тїю.

Дїа́конъ: Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́рѣ, и҆ спасе́нїи дꙋ́шъ на́шихъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра, бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й, и҆ соедине́нїи всѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Моли́тва втора́ѧ вѣ́рныхъ:

Влⷣко ст҃ы́й пребл҃гі́й, мо́лимъ тѧ̀, въ ми́лости бога́таго, млⷭ҇тива бы́ти на́мъ грѣ̑шнымъ: и҆ досто́йны на́съ сотворѝ под̾ѧ́тїѧ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а и҆ бг҃а на́шегѡ, цр҃ѧ̀ сла́вы: се́ бо пречⷭ҇тое є҆гѡ̀ тѣ́ло, и҆ животворѧ́щаѧ кро́вь, въ настоѧ́щїй ча́съ входѧ́щаѧ, на та́йнѣй се́й предложи́тисѧ хо́щетъ трапе́зѣ, ѿ мно́жества во́инства нбⷭ҇нагѡ неви́димѡ дорѷноси́ма, и҆́хже прича́стїе неѡсꙋжде́ннѡ на́мъ да́рꙋй, да тѣ́ми мы́сленнымъ ѻ҆́комъ ѡ҆зарѧ́еми, сы́нове свѣ́та и҆ днѐ бꙋ́демъ.

Дїа́конъ: Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

По да́рꙋ хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, съ прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ пое́тсѧ: Ны́нѣ си̑лы нбⷭ҇ныѧ съ на́ми неви́димѡ слꙋ́жатъ: се́ бо вхо́дитъ цр҃ь сла́вы, сѐ же́ртва та́йнаѧ соверше́на дорѷно́ситсѧ: вѣ́рою и҆ любо́вїю пристꙋ́пимъ, да прича̑стницы жи́зни вѣ́чныѧ бꙋ́демъ. а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

Семꙋ́ же пѣва́емꙋ, вхо́дитъ дїа́конъ сѣ́верною страно́ю во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь и҆ кади́тъ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ, и҆ ст҃о́е предложе́нїе и҆ сщ҃е́нника, и҆ ста́вше вкꙋ́пѣ, глаго́лютъ: Ны́нѣ си̑лы нбⷭ҇ныѧ: три́жды. И҆ поклони́вшесѧ три́жды, ѿхо́дѧтъ и҆ прено́сѧтъ ст҃ы̑ѧ да́ры по ѻ҆бы́чаю: и҆дꙋ́ще же ничто́же глаго́лютъ. и҆ вше́дъ полага́етъ ѧ҆̀ сщ҃е́нникъ по ѻ҆бы́чаю на ст҃ѣ́й трапе́зѣ, и҆ покрыва́етъ воздꙋ́хомъ, ничесѡ́же глаго́лѧ над̾ ни́ми, то́чїю кади́тъ ѧ҆̀. Та́же дїа́конъ взе́мъ вре́мѧ, и҆схо́дитъ на ѻ҆бы́чное мѣ́сто, и҆ глаго́летъ дїа́конства:

И҆спо́лнимъ вече́рнюю мл҃твꙋ на́шꙋ гдⷭ҇ви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ предложе́нныхъ и҆ преждеѡсщ҃е́нныхъ чⷭ҇тны́хъ дарѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ꙗ҆́кѡ да чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ на́шъ, прїе́мъ ѧ҆̀ во ст҃ы́й, и҆ пренбⷭ҇ный, и҆ мы́сленный сво́й же́ртвенникъ, въ воню̀ благоꙋха́нїѧ дх҃о́внагѡ, возниспо́слетъ на́мъ бж҃е́ственнꙋю бл҃года́ть, и҆ да́ръ ст҃а́гѡ дх҃а, помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

И҆́же неизрече́нныхъ и҆ неви́димыхъ та̑инъ бж҃е, ᲂу҆ негѡ́же сꙋ́ть сокрѡ́вища премꙋ́дрости и҆ ра́зꙋма ᲂу҆тає́на: и҆́же слꙋже́нїе слꙋ́жбы сеѧ̀ ѿкры́вый на́мъ, и҆ положи́вый на́съ грѣ́шныхъ за мно́гое твоѐ чл҃колю́бїе, во є҆́же приноси́ти тебѣ̀ да́ры же и҆ жє́ртвы ѡ҆ на́шихъ грѣсѣ́хъ, и҆ ѡ҆ людски́хъ невѣ́дѣнїихъ: са́мъ неви́димый цр҃ю̀, творѧ́й вели̑каѧ и҆ неизслѣ́дѡваннаѧ, сла̑внаѧ же и҆ и҆зрѧ̑днаѧ, и҆̀мже нѣ́сть числа̀, при́зри на ны̀ недостѡ́йныѧ рабы̑ твоѧ̑, и҆̀же ст҃о́мꙋ семꙋ̀ же́ртвенникꙋ а҆́ки херꙋві́мскомꙋ твоемꙋ̀ предстоѧ́щыѧ прⷭ҇то́лꙋ на не́мже є҆диноро́дный тво́й сн҃ъ и҆ бг҃ъ на́шъ, предлежа́щими стра́шными почива́етъ та́инствы, и҆ всѧ́кїѧ на́съ, и҆ вѣ̑рныѧ лю́ди твоѧ̑, свободи́въ нечистоты̀, ѡ҆ст҃ѝ всѣ́хъ на́съ дꙋ́шы и҆ тѣлеса̀, ѡ҆сщ҃е́нїемъ неѿе́млемымъ: да чи́стою со́вѣстїю, непосра́мленнымъ лице́мъ, просвѣще́ннымъ срⷣцемъ, бж҃е́ственныхъ си́хъ причаща́ющесѧ ст҃ы́нь, и҆ ѿ ни́хъ ѡ҆животворѧ́еми, соедини́мсѧ самомꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ твоемꙋ̀, и҆́стинномꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ре́кшемꙋ: ꙗ҆ды́й пло́ть мою̀, и҆ пїѧ́й кро́вь мою̀, во мнѣ̀ пребыва́етъ, и҆ а҆́зъ въ не́мъ, ꙗ҆́кѡ да все́льшꙋсѧ въ на́съ, и҆ ходѧ́щꙋ сло́вꙋ твоемꙋ̀ гдⷭ҇и, бꙋ́демъ хра́мъ прест҃а́гѡ и҆ покланѧ́емагѡ твоегѡ̀ дх҃а, и҆зба́влени всѧ́кїѧ дїа́вольскїѧ ко́зни, дѣѧ́нїемъ, и҆лѝ сло́вомъ, и҆лѝ мы́слїю дѣ́йствꙋемыѧ, и҆ полꙋчи́мъ ѡ҆бѣтова̑ннаѧ на́мъ бл҃га̑ѧ, со всѣ́ми ст҃ы́ми твои́ми, ѿ вѣ́ка тебѣ̀ бл҃гоꙋгоди́вшими.

Дїа́конъ: Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ве́чера всегѡ̀ соверше́нна, свѧ́та, ми́рна и҆ безгрѣ́шна, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

А҆́гг҃ла ми́рна, вѣ́рна наста́вника, храни́телѧ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Проще́нїѧ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

До́брыхъ и҆ поле́зныхъ дꙋша́мъ на́шымъ, и҆ ми́ра мі́рови, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ покаѧ́нїи сконча́ти, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Хрⷭ҇тїа́нскїѧ кончи́ны живота̀ на́шегѡ, безболѣ́знены, непосты́дны, ми́рны и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇то́вѣ про́симъ.

Ли́къ: Пода́й гдⷭ҇и.

Соедине́нїе вѣ́ры, и҆ прича́стїе ст҃а́гѡ дх҃а и҆спроси́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

И҆ сподо́би на́съ влⷣко, со дерзнове́нїемъ неѡсꙋжде́ннѡ смѣ́ти призыва́ти тебѐ нбⷭ҇наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀, и҆ глаго́лати.

Лю́дїе: Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дх҃ови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Главы̑ на́шѧ гдⷭ҇ви прикло́нимъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ преклонѧ́сѧ мо́литсѧ:

Бж҃е, є҆ди́ный бл҃гі́й и҆ бл҃гоꙋтро́бный, и҆́же въ высо́кихъ живы́й и҆ на смирє́нныѧ призира́ѧй: при́зри благоꙋтро́бнымъ ѻ҆́комъ на всѧ̑ лю́ди твоѧ̑, и҆ сохранѝ и҆̀хъ, и҆ сподо́би всѧ̑ ны̀ неѡсꙋжде́ннѡ причасти́тисѧ животворѧ́щихъ твои́хъ си́хъ та̑инъ: тебѣ́ бо своѧ̑ подклони́хомъ главы̑, ча́юще ѿ тебѐ бога́тыѧ ми́лости.

Возгла́съ:

Бл҃года́тїю и҆ щедро́тами и҆ чл҃вѣколю́бїемъ є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, съ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

Вонмѝ, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ ѿ прⷭ҇то́ла сла́вы црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀, и҆ прїидѝ во є҆́же ѡ҆ст҃и́ти на́съ, и҆́же горѣ̀ ѻ҆ц҃ꙋ̀ сосѣдѧ́й, и҆ здѣ̀ на́мъ неви́димѡ спребыва́ѧй, и҆ сподо́би держа́вною твое́ю рꙋко́ю препода́ти на́мъ пречⷭ҇тое тѣ́ло твоѐ и҆ чⷭ҇тнꙋ́ю кро́вь, и҆ на́ми всѣ̑мъ лю́демъ.

По мл҃твѣ же сщ҃е́нникъ и҆ дїа́конъ покланѧ́ютсѧ три́жды, глаго́люще: Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго. Сщ҃е́нникъ же, покровє́ннымъ сꙋ́щымъ бж҃е́ствєннымъ дарѡ́мъ, вложи́въ рꙋ́кꙋ, каса́етсѧ животворѧ́щагѡ хлѣ́ба со бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ мно́гимъ. И҆ глаго́лющꙋ дїа́конꙋ: Во́нмемъ. Возглаша́етъ сщ҃е́нникъ: Преждеѡсщ҃є́ннаѧ ст҃а̑ѧ ст҃ы̑мъ.

Ли́къ: Є҆ди́нъ ст҃ъ:

Та́же сщ҃е́нникъ ѿлага́етъ ст҃ы́й воздꙋ́хъ, и҆ твори́тъ по ѻ҆бы́чаю ст҃о́е прича́стїе бж҃е́ственныхъ дарѡ́въ.

Ли́къ же пое́тъ кїнони́къ: Вкꙋси́те и҆ ви́дите, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ гдⷭ҇ь: а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

[А҆́ще ст҃а́гѡ, и҆лѝ хра́ма чте́нъ а҆пⷭ҇лъ и҆ є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ дрꙋгі́й кїнони́къ пое́тсѧ, и҆́же ᲂу҆ка́занъ.]

По ст҃о́мъ же причаще́нїи сщ҃е́нникъ мо́литсѧ та́йнѡ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀ сп҃са всѣ́хъ бг҃а ѡ҆ всѣ́хъ, и҆̀хже пода́лъ є҆сѝ на́мъ бл҃ги́хъ, и҆ ѡ҆ прича́стїи ст҃а́гѡ тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, и҆ мо́лимъ ти сѧ влⷣко чл҃колю́бче, сохранѝ на́съ под̾ кро́вомъ крилꙋ̀ твое́ю, и҆ да́ждь на́мъ да́же до послѣ́днѧгѡ на́шегѡ и҆здыха́нїѧ, досто́йнѣ причаща́тисѧ ст҃ы́нь твои́хъ, въ просвѣще́нїе дꙋшѝ и҆ тѣ́ла, въ црⷭ҇тва нбⷭ҇нагѡ наслѣ́дїе.

Дїа́конъ же спрѧ́тавъ ст҃а̑ѧ по ѻ҆бы́чаю, и҆ взе́мъ ст҃ы́й поти́рь, глаго́летъ:

Со стра́хомъ бж҃їимъ, и҆ вѣ́рою пристꙋпи́те.

Ли́къ же пое́тъ: Бл҃гословлю̀ гдⷭ҇а на всѧ́кое вре́мѧ, хвала̀ є҆гѡ̀ во ᲂу҆стѣ́хъ мои́хъ: хлѣ́бъ нбⷭ҇ный, и҆ ча́шꙋ жи́зни вкꙋси́те, и҆ ви́дите, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ гдⷭ҇ь. а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

Посе́мъ сщ҃е́нникъ глаго́летъ: Спасѝ бж҃е лю́ди твоѧ̑, и҆ блгⷭ҇вѝ достоѧ́нїе твоѐ.

И҆ покади́въ ст҃а̑ѧ, ѿдае́тъ кади́ло дїа́конꙋ: и҆ взе́мъ ст҃ы́й ді́скосъ поставлѧ́етъ на главꙋ̀ дїа́коню и҆ дїа́конъ взе́мъ и҆̀ со бл҃гоговѣ́нїемъ, зрѧ̀ внѣ̀ въ двє́ри, ничто́же глаго́лѧ, ѿхо́дитъ ко предложе́нїю, и҆ поставлѧ́етъ и҆̀. Сщ҃е́нникъ же поклони́всѧ, взе́мъ ст҃ы́й поти́рь, и҆ ѡ҆бра́щьсѧ въ двє́ри, зри́тъ къ лю́демъ, глаго́лѧ та́йнѡ: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ: и҆ возгла́снѡ: Всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

И҆ ѿно́сѧтъ ст҃а̑ѧ къ же́ртвенникꙋ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Да и҆спо́лнѧтсѧ ᲂу҆ста̀ на́шѧ хвале́нїѧ твоегѡ̀ гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ да пое́мъ сла́вꙋ твою̀, ꙗ҆́кѡ сподо́билъ є҆сѝ на́съ причасти́тисѧ ст҃ы̑мъ твои̑мъ, бж҃е́ствєннымъ, безсмє́ртнымъ и҆ животворѧ́щымъ та́йнамъ: соблюдѝ на́съ во твое́й ст҃ы́ни, ве́сь де́нь поꙋча́тисѧ пра́вдѣ твое́й. а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

Дїа́конъ глаго́летъ:

Про́сти прїи́мше бж҃е́ственныхъ, ст҃ы́хъ, пречⷭ҇тыхъ, безсме́ртныхъ, нбⷭ҇ныхъ и҆ животворѧ́щихъ стра́шныхъ хрⷭ҇то́выхъ та̑инъ, досто́йнѡ бл҃годари́мъ гдⷭ҇а.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Ве́чера всегѡ̀ соверше́нна, ст҃а, ми́рна и҆ безгрѣ́шна и҆спроси́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋгъдрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ ѡ҆сщ҃е́нїе на́ше, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

І҆ере́й: Съ ми́ромъ и҆зы́демъ.

Ли́къ: Ѡ҆ и҆́мени гдⷭ҇ни.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Мл҃тва заамвѡ́ннаѧ возглаша́емаѧ:

Влⷣко вседержи́телю, и҆́же всю̀ тва́рь премꙋ́дростїю содѣ́лавъ, и҆ неизрече́ннымъ твои́мъ про́мысломъ и҆ мно́гою бл҃гостїю введы́й на́съ въ пречестны̑ѧ дни̑ сїѧ̑, ко ѡ҆чище́нїю дꙋша́мъ и҆ тѣ́лѡмъ, къ воздержа́нїю страсте́й, къ наде́жди воскрⷭ҇нїѧ: и҆́же четы́редесѧтьми де́ньми скрижа̑ли врꙋчи́въ, бг҃оначерта̑ннаѧ пи́смена, ᲂу҆го́дникꙋ твоемꙋ̀ мѡѷсе́ови, пода́ждь и҆ на́мъ бл҃же, по́двигомъ до́брымъ подвиза́тисѧ, тече́нїе поста̀ соверши́ти, вѣ́рꙋ нераздѣ́льнꙋ соблюстѝ, главы̑ неви́димыхъ ѕмїє́въ сокрꙋши́ти, побѣди́телємъ же грѣха̀ ꙗ҆ви́тисѧ, и҆ неѡсꙋжде́ннѡ дости́гнꙋти поклони́тисѧ и҆ ст҃о́мꙋ воскрⷭ҇нїю. Ꙗ҆́кѡ бл҃гослови́сѧ, и҆ просла́висѧ пречⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не бл҃гослове́но: три́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, ѱало́мъ л҃г: Бл҃гословлю̀ гдⷭ҇а:

Мл҃тва глаго́лема, внегда̀ потреби́ти ст҃а̑ѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, введы́й на́съ во всечⷭ҇тны̑ѧ дни̑ сїѧ̑, и҆ ѻ҆́бщники на́съ сотвори́въ стра́шныхъ твои́хъ та̑инъ, совокꙋпѝ на́съ слове́сномꙋ твоемꙋ̀ ста́дꙋ, и҆ наслѣ́дники покажѝ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ же и҆схо́дитъ, и҆ ста́въ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ, раздае́тъ а҆нті́дѡръ.

По сконча́нїи же ѱалма̀ и҆ раздаѧ́нїи а҆нті́дѡра, глаго́летъ:

Благослове́нїе гдⷭ҇не на ва́съ, тогѡ̀ бл҃года́тїю и҆ чл҃колю́бїемъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ: Сла́ва тебѣ̀ хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Ли́къ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды. Бл҃гословѝ.

Сщ҃е́нникъ:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре: и҆ прѡ́чаѧ по днѝ, и҆ ст҃а́гѡ, и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́сть де́нь. И҆ и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ григо́рїа двоесло́ва, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ спасе́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Си́це же твори́тъ ѿпꙋ́стъ до страстны́ѧ седми́цы: во страстнꙋ́ю бо седми́цꙋ сво́й ѿпꙋ́стъ глаго́летсѧ. По ѿпꙋ́стѣ же, моли̑твы бл҃года̑рныѧ.

Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: Трист҃о́е. по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Тропа́рь, гла́съ д҃:

И҆́же ѿ бг҃а свы́ше бж҃е́ственнꙋю бл҃года́ть воспрїе́мъ, сла́вне григо́рїе, и҆ тогѡ̀ си́лою ᲂу҆крѣплѧ́емь, є҆ѵⷢ҇льски ше́ствовати и҆зво́лилъ є҆сѝ. ѿѻнꙋ́дꙋже ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ возме́здїе трꙋдѡ́въ прїѧ́лъ є҆сѝ всебл҃же́нне: є҆го́же молѝ, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, конда́къ, гла́съ г҃:

Подобонача́льникъ показа́лсѧ є҆сѝ нача́льника па́стырємъ хрⷭ҇та̀, и҆́нокѡвъ чреды̑, ѻ҆́ч҃е григо́рїе, ко ѡ҆гра́дѣ небе́снѣй наставлѧ́ѧ, и҆ ѿтꙋ́дꙋ наꙋчи́лъ є҆сѝ ста́до хрⷭ҇то́во за́повѣдемъ є҆гѡ̀: ны́нѣ же съ ни́ми ра́дꙋешисѧ, и҆ ликꙋ́еши въ небе́сныхъ кро́вѣхъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Предста́тельство хрⷭ҇тїа́нъ непосты́дное, хода́тайство ко творцꙋ̀ непрело́жное, не пре́зри грѣ́шныхъ моле́нїй гла́сы: но предварѝ ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ на по́мощь на́съ, вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ: ᲂу҆скорѝ на моли́твꙋ, и҆ потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе, предста́тельствꙋющи при́снѡ бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Коне́цъ бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и преждеѡсщ҃е́нныхъ.

Чи́нъ благослове́нїѧ ко́лива, сі́есть, кꙋтїѝ, и҆лѝ варе́ныѧ пшени́цы, съ ме́домъ смѣше́нныѧ, и҆ разли́чными сла́дкими ѻ҆вощмѝ ᲂу҆кра́шенныѧ, и҆ въ че́сть и҆ па́мѧть гдⷭ҇скихъ пра́здникѡвъ, и҆лѝ ст҃ы́хъ бж҃їихъ, въ цр҃ковь приноси́мыѧ.

Принесе́нꙋ бы́вшꙋ ко́ливꙋ въ цр҃ковь: А҆́ще на вече́рни, по Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: Трист҃о́е. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ: тропа́рь. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: бг҃оро́диченъ, по гла́сꙋ тропарѧ̀ ст҃а́гѡ. А҆́ще же на лїтꙋргі́и по заамвѡ́ннѣй мл҃твѣ, пое́тсѧ тропа́рь и҆ конда́къ ст҃а́гѡ.

Дїа́конъ покади́въ, глаго́летъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Сщ҃е́нникъ ста́въ над̾ ко́ливомъ, глаго́летъ моли́твꙋ сїю̀:

Всѧ̑ соверши́вый сло́вомъ твои́мъ гдⷭ҇и, и҆ повелѣ́вый землѝ многоразли̑чныѧ прозѧба́ти плоды̀, въ наслажде́нїе и҆ пи́щꙋ на́шꙋ: и҆́же сѣ́менми трѝ ѻ҆́троки и҆ данїи́ла сꙋ́щыѧ въ вавѷлѡ́нѣ, сластнопита́нныхъ свѣ́тлшыѧ показа́вый: са́мъ всебл҃гі́й цр҃ю̀, и҆ сѣ́мена сїѧ̑ съ разли́чными плоды̀ бл҃гословѝ, и҆ ѿ ни́хъ вкꙋша́ющыѧ ѡ҆ст҃ѝ, ꙗ҆́кѡ въ сла́вꙋ твою̀, и҆ въ че́сть ст҃а́гѡ, и҆́мⷬ҇къ, сїѧ̑ предложи́шасѧ ѿ твои́хъ рабѡ́въ, и҆ въ па́мѧть во бл҃гочести́вой вѣ́рѣ сконча́вшихсѧ. пода́ждь же бл҃же, бл҃гоꙋкраси́вшымъ сїѧ̑, и҆ па́мѧть соверша́ющымъ, всѧ̑ ꙗ҆̀же ко спасе́нїю прошє́нїѧ, и҆ вѣ́чныхъ твои́хъ бл҃гъ наслажде́нїе: моли́твами пречⷭ҇тыѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и, и҆ ст҃а́гѡ, и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же и҆ па́мѧть соверша́емъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ. Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бл҃гословлѧ́ѧй и҆ ѡ҆сщ҃а́ѧй всѧ́чєскаѧ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, безнача́льномꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀, со є҆диноро́днымъ твои́мъ сн҃омъ, и҆ прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ а҆́ще на вече́рни, дїа́конъ: Премꙋ́дрость. Ли́къ: Бл҃гословѝ. Сщ҃е́нникъ: Сы́й бл҃гослове́нъ: и҆ прѡ́чаѧ до ѿпꙋ́ста. А҆́ще же на лїтꙋргі́и, пое́тъ ли́къ: Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не: три́жды, и҆ ѱало́мъ: Бл҃гословлю̀ гдⷭ҇а на всѧ́кое вре́мѧ: Разда́въ же а҆нті́дѡръ, твори́тъ ѻ҆бы́чный ѿпꙋ́стъ лїтꙋргі́и.

Чи́нъ над̾ кꙋтїе́ю въ па́мѧть ᲂу҆со́пшихъ, на лїтꙋргі́и.

По заамвѡ́ннѣй моли́твѣ рече́тсѧ: Трист҃о́е. Прест҃а́ѧ трⷪ҇це: и҆ Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Сщ҃е́нникъ, возгла́съ. Та́же тропарѝ: Со дꙋ́хи првⷣныхъ: Та́же є҆ктенїа̀: Поми́лꙋй на́съ бж҃е: и҆ про́чее. И҆ моли́тва: Бж҃е дх҃ѡ́въ: И҆ возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ воскрⷭ҇нїе: и҆ прѡ́чаѧ. Сїѧ̑ всѧ̑ зрѝ въ лїтꙋргі́и златоꙋ́стагѡ. Та́же ли́къ: Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не: и҆ про́чее, и҆ ѿпꙋ́стъ лїтꙋргі́и.

Чи́нъ над̾ кꙋтїе́ю въ па́мѧть ᲂу҆со́пшихъ, ве́чера.

По ѿпꙋ́стѣ вече́рни, пре́жде повече́рїѧ, нача́ло сотвори́въ і҆ере́й, та́же рече́тсѧ: Трист҃о́е. Прест҃а́ѧ трⷪ҇це: и҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Сщ҃е́нникъ, возгла́съ. Та́же ли́къ, тропарѝ: Со дх҃и првⷣныхъ: Та́же, є҆ктенїа̀: Поми́лꙋй на́съ бж҃е: и҆ прѡ́чаѧ. И҆ моли́тва: Бж҃е дх҃ѡ́въ: И҆ возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ воскрⷭ҇нїе: Ли́къ: А҆ми́нь. Честнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды. Бл҃гословѝ. И҆ ѿпꙋ́стъ.

Чи́нъ лїті́и ѡ҆ ᲂу҆со́пшихъ.

Вѣ́домо бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ во дне́хъ седми́цы по ѿпꙋ́стѣ вече́рни и҆ ᲂу҆́трени, твори́мъ лїті́ю си́це: Взе́мъ сщ҃е́нникъ кади́льницꙋ, и҆схо́дитъ въ притво́ръ, предходѧ́щема є҆мꙋ̀ лампа́дома. Мы́ же послѣ́дꙋемъ, пою́ще стїхи́рꙋ самогла́снꙋ ст҃а́гѡ, є҆гѡ́же є҆́сть хра́мъ, и҆схо́димъ въ притво́ръ цр҃ко́вный. И҆ по стїхи́рѣ, сщ҃е́нникъ возложи́въ на сѧ̀ є҆пїтрахи́ль, рече́тъ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Мы́ же: А҆ми́нь. Трист҃о́е. по Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво: И҆ тропарѝ сїѧ̑: Со дх҃и првⷣныхъ сконча́вшихсѧ дш҃ы ра̑бъ твои́хъ, сп҃се, ᲂу҆поко́й, сохранѧ́ѧ и҆̀хъ во бл҃же́нной жи́зни, ꙗ҆́же ᲂу҆ тебѐ чл҃колю́бче.

Въ поко́ищи твое́мъ гдⷭ҇и, и҆дѣ́же всѝ ст҃і́и твоѝ ᲂу҆покоева́ютсѧ, ᲂу҆поко́й и҆ дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ є҆сѝ чл҃вѣколю́бецъ.

Сла́ва: Ты̀ є҆сѝ бг҃ъ соше́дый во а҆́дъ, и҆ ᲂу҆́зы ѡ҆кова́нныхъ разрѣши́вый: са́мъ и҆ дш҃ы ра̑бъ твои́хъ ᲂу҆поко́й.

И҆ ны́нѣ: Є҆ди́на чⷭ҇таѧ и҆ непоро́чнаѧ дв҃о, бг҃а без̾ сѣ́мене ро́ждшаѧ, молѝ спасти́сѧ дш҃а́мъ и҆́хъ.

Посе́мъ сщ҃е́нникъ глаго́летъ є҆ктенїю̀: Поми́лꙋй на́съ бж҃е: и҆ прѡ́чаѧ, и҆ мл҃твꙋ: Бж҃е дх҃ѡ́въ и҆ всѧ́кїѧ пло́ти: и҆ возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ воскрⷭ҇нїе и҆ живо́тъ: и҆ прѡ́чаѧ. Сїѧ̑ всѧ̑ зрѝ въ лїтꙋргі́и златоꙋ́стагѡ.

По возгла́сѣ сщ҃е́нникъ рече́тъ:

Сла́ва тебѣ̀ хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀. И҆ мы̀: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды. Бл҃гословѝ.

Сщ҃е́нникъ ѿпꙋ́стъ:

Воскресы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ, прпⷣбныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, дꙋ́шы ѿ на́съ преста́вльшихсѧ ра̑бъ свои́хъ, въ селе́нїихъ пра́ведныхъ ᲂу҆чини́тъ, въ нѣ́дрѣхъ а҆враа́ма ᲂу҆поко́итъ, и҆ съ првⷣными причте́тъ, и҆ на́съ поми́лꙋетъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ, а҆ми́нь.

По ѿпꙋ́стѣ всѧ̀ бра́тїѧ рекꙋ́тъ гла́сомъ:

Вѣ́чнаѧ ва́ша па́мѧть, достобл҃же́ннїи ѻ҆ц҃ы̀ и҆ бра́тїѧ на́шѧ приснопомина́емїи. Три́жды.

Та́же рекꙋ́тъ пома́лꙋ и҆ поле́гкꙋ всѝ:

Бг҃ъ да ᲂу҆блажи́тъ и҆ ᲂу҆поко́итъ и҆̀хъ, и҆ на́съ поми́лꙋетъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Сꙋббѡ́та мѧсопꙋ́стнаѧ, прокі́менъ є҆ди́нъ, гла́съ ѕ҃:

Дꙋ́шы и҆́хъ во бл҃ги́хъ водворѧ́тсѧ: Сті́хъ: Къ тебѣ̀ гдⷭ҇и, воздвиго́хъ дꙋ́шꙋ мою̀, бж҃е мо́й.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃же́ни, ꙗ҆̀же и҆збра́лъ и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ гдⷭ҇и, и҆ па́мѧть и҆́хъ въ ро́дъ и҆ ро́дъ. Сті́хъ: Дꙋ́шы и҆́хъ во бл҃ги́хъ водворѧ́тсѧ.

Прича́стенъ: Бл҃же́ни, ꙗ҆̀же и҆збра́лъ и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ гдⷭ҇и, и҆ па́мѧть и҆̀хъ въ ро́дъ и҆ ро́дъ.

Въ недѣ́лю мѧсопꙋ́стнꙋю, на ᲂу҆́трени прокі́менъ гла́са.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ г҃:

Ве́лїй гдⷭ҇ь на́шъ, и҆ ве́лїѧ крѣ́пость є҆гѡ̀, и҆ ра́зꙋма є҆гѡ̀ нѣ́сть числа̀. Сті́хъ: Хвали́те гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ ѱало́мъ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃: Прїиди́те возра́дꙋемсѧ гдⷭ҇ви, воскли́кнемъ бг҃ꙋ спаси́телю на́шемꙋ. Сті́хъ: Предвари́мъ лицѐ є҆гѡ̀ во и҆сповѣ́данїи.

Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а съ нб҃съ:

Дрꙋгі́й: Ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:

Сꙋббѡ́та сыропꙋ́стнаѧ, прокі́менъ, гла́съ д҃:

Восхва́лѧтсѧ преподо́бнїи во сла́вѣ: Сті́хъ: Возношє́нїѧ бж҃їѧ въ горта́ни и҆́хъ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Насажде́ни въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни: Сті́хъ: Весели́тесѧ првⷣнїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:

Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи:

Недѣ́лѧ сыропꙋ́стнаѧ.

На ᲂу҆́трени прокі́менъ гла́са.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ и҃:

Помоли́тесѧ и҆ воздади́те гдⷭ҇ви бг҃ꙋ на́шемꙋ. Сті́хъ: Вѣ́домъ во і҆ꙋде́и бг҃ъ, во і҆и҃ли ве́лїе и҆́мѧ є҆гѡ̀.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃го є҆́сть и҆сповѣ́датисѧ гдⷭ҇ви, и҆ пѣ́ти и҆́мени твоемꙋ̀ вы́шнїй. Сті́хъ: Возвѣща́ти заꙋ́тра ми́лость твою̀, и҆ и҆́стинꙋ твою̀ на всѧ́кꙋ но́щь.

Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а съ нб҃съ:

Въ тꙋ́же недѣ́лю ве́чера прокі́менъ вели́кїй, гла́съ и҃:

Не ѿвратѝ лица̀ твоегѡ̀ ѿ ѻ҆́трока твоегѡ̀, ꙗ҆́кѡ скорблю̀, ско́рѡ ᲂу҆слы́ши мѧ̀: вонмѝ дш҃ѝ мое́й, и҆ и҆зба́ви ю҆̀. Сті́хъ: Спасе́нїе твоѐ бж҃е, да прїи́метъ мѧ̀. Сті́хъ: Да ᲂу҆́зрѧтъ ни́щїи и҆ возвеселѧ́тсѧ. Сті́хъ: Взыщи́те бг҃а, и҆ жива̀ бꙋ́детъ дꙋша̀ ва́ша. И҆ па́ки то́йже: Не ѿвратѝ лица̀ твоегѡ̀, ѿ ѻ҆́трока твоегѡ̀ ꙗ҆́кѡ скорблю̀, ско́рѡ ᲂу҆слы́ши мѧ̀: И҆ прѡ́чаѧ.

Въ сꙋббѡ́тꙋ пе́рвꙋю поста̀,

на лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ првⷣникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши бж҃е, гла́съ мо́й, внегда̀ моли́ти ми сѧ къ тебѣ̀.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Пра́ведникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ, и҆ ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ ᲂу҆мно́житсѧ. Сті́хъ: Насажде́ни въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, во дво́рѣхъ бг҃а на́шегѡ процвѣтꙋ́тъ.

Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:

Недѣ́лѧ а҃ поста̀.

На ᲂу҆́трени прокі́менъ гла́са.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ и҆ а҆ллилꙋ́їа: и҆щѝ въ деке́мврїи, въ недѣ́лю ст҃ы́хъ пра̑ѻц҃ъ:

Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а:

Дрꙋгі́й: Ра́дꙋйтесѧ првⷣнїи:

Въ тꙋ́же недѣ́лю ве́чера прокі́менъ вели́кїй, гла́съ и҃:

Да́лъ є҆сѝ достоѧ́нїе боѧ́щымсѧ тебѐ гдⷭ҇и. Сті́хъ: Ѿ конє́цъ землѝ къ тебѣ̀ воззва́хъ. Сті́хъ: Покры́юсѧ въ кро́вѣ кри́лъ твои́хъ. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ воспою̀ и҆́мени твоемꙋ̀ во вѣ́ки. И҆ па́ки: Да́лъ є҆сѝ достоѧ́нїе боѧ́щымсѧ тебѐ гдⷭ҇и.

Сꙋббѡ́та втора́ѧ поста̀.

Прокі́менъ, и҆ а҆ллилꙋ́їа, и҆ прича́стенъ: дню̀, и҆ мє́ртвымъ.

Недѣ́лѧ в҃ поста̀.

На ᲂу҆́трени прокі́менъ гла́са.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ є҃:

Ты̀ гдⷭ҇и, сохрани́ши ны̀, и҆ соблюде́ши ны̀ ѿ ро́да сегѡ̀, и҆ во вѣ́къ. Сті́хъ: Спаси́ мѧ гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ ѡ҆скꙋдѣ̀ прпⷣбный.

И҆ ст҃о́мꙋ григо́рїю прокі́менъ, гла́съ а҃:

Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе срⷣца моегѡ̀ ра́зꙋмъ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́са.

Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а съ нб҃съ:

Дрꙋгі́й: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:

Сꙋббѡ́та г҃ поста̀.

Прокі́менъ: дню̀, и҆ мє́ртвымъ.

Недѣ́лѧ г҃ поста̀.

На ᲂу҆́трени прокі́менъ гла́са.

На лїтꙋргі́и, вмѣ́стѡ трист҃а́гѡ: Крⷭ҇тꙋ̀ твоемꙋ̀ покланѧ́емсѧ влⷣко, и҆ ст҃о́е воскрⷭ҇нїе твоѐ сла́вимъ.

Прокі́менъ, гла́съ ѕ҃: Спасѝ гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑, и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ. Сті́хъ: Къ тебѣ̀ гдⷭ҇и, воззовꙋ̀, бж҃е мо́й, да не премолчи́ши ѿ менѐ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃: Помѧнѝ со́нмъ тво́й, є҆го́же стѧжа́лъ є҆сѝ и҆спе́рва. Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ.

Прича́стенъ: Зна́менасѧ на на́съ:

Сꙋббѡ́та четве́ртаѧ поста̀.

Прокі́менъ дню̀, и҆ за ᲂу҆поко́й.

Недѣ́лѧ д҃ поста̀.

На ᲂу҆́трени прокі́менъ гла́са.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ гла́са, и҆ преподо́бномꙋ, гла́съ и҃: Восхва́лѧтсѧ преподо́бнїи во сла́вѣ:

А҆ллилꙋ́їа, гла́са, и҆ ст҃а́гѡ. Сті́хъ: Насажде́ни въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни:

Прича́стенъ: Хвали́те: и҆ Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:

Сꙋббѡ́та пѧ́таѧ поста̀. Прокі́менъ:

Пѣ́снь бцⷣы, гла́съ г҃: Вели́читъ дꙋша̀ моѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ возра́довасѧ дх҃ъ мо́й ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на смире́нїе рабы̀ своеѧ̀, се́ бо ѿ ны́нѣ ᲂу҆блажа́тъ мѧ̀ всѝ ро́ди.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃: Воскрⷭ҇нѝ гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й: Сті́хъ: Помѧнѝ гдⷭ҇и дв҃да и҆ всю̀ кро́тость є҆гѡ̀.

Прича́стенъ: Ча́шꙋ спасе́нїѧ прїимꙋ̀:

Недѣ́лѧ є҃ поста̀.

На ᲂу҆́трени, прокі́менъ гла́са.

На лїтꙋргі́и, прокі́менъ гла́са: И҆ прпⷣбнѣй, гла́съ д҃:

Ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ, бг҃ъ і҆и҃левъ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́са.

Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а:

Дрꙋгі́й: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:

Сꙋббѡ́та шеста́ѧ ла́зарева.

Вмѣ́стѡ трист҃а́гѡ: Є҆ли́цы во хрⷭ҇та̀ крⷭ҇ти́стесѧ, во хрⷭ҇та̀ ѡ҆блеко́стесѧ, а҆ллилꙋ́їа.

Прокі́менъ, гла́съ г҃: Гдⷭ҇ь просвѣще́нїе моѐ, и҆ сп҃си́тель мо́й, когѡ̀ ᲂу҆бою́сѧ; Сті́хъ: Гдⷭ҇ь защи́титель живота̀ моегѡ̀, ѿ когѡ̀ ᲂу҆страшꙋ́сѧ;

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ є҃: Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, въ лѣ́потꙋ ѡ҆блече́сѧ. Сті́хъ: И҆́бо ᲂу҆твердѝ вселе́ннꙋю, ꙗ҆́же не подви́житсѧ.

Прича́стенъ: И҆з̾ ᲂу҆́стъ младе́нєцъ и҆ ссꙋ́щихъ соверши́лъ є҆сѝ хвалꙋ̀.

Недѣ́лѧ цвѣтна́ѧ.

На ᲂу҆́трени прокі́менъ: И҆з̾ ᲂу҆́стъ младе́нєцъ и҆ ссꙋ́щихъ соверши́лъ є҆сѝ хвалꙋ̀. Сті́хъ: Гдⷭ҇и гдⷭ҇ь на́шъ, ꙗ҆́кѡ чꙋ́дно и҆́мѧ твоѐ по все́й землѝ.

На лїтꙋргі́и, трист҃о́е: прокі́менъ, гла́съ д҃:

Бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не, бг҃ъ гдⷭ҇ь, и҆ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ. Сті́хъ: И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇ви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ ми́лость є҆гѡ̀.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: Воспо́йте гдⷭ҇ви пѣ́снь но́вꙋ, ꙗ҆́кѡ ди̑вна сотворѝ гдⷭ҇ь. Сті́хъ: Ви́дѣша всѝ концы̀ землѝ спасе́нїе бг҃а на́шегѡ.

Прича́стенъ: Бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не, бг҃ъ гдⷭ҇ь, и҆ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ.

Во ст҃ы́й и҆ вели́кїй четверто́къ ве́чера, прокі́менъ, гла́съ з҃: Кнѧ́зи лю́дстїи собра́шасѧ вкꙋ́пѣ на гдⷭ҇а и҆ на хрⷭ҇та̀ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Вскꙋ́ю шата́шасѧ ꙗ҆зы́цы, и҆ лю́дїе поꙋчи́шасѧ тщє́тнымъ;

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃же́нъ разꙋмѣва́ѧй на ни́ща и҆ ᲂу҆бо́га, въ де́нь лю́тъ и҆зба́витъ є҆го̀ гдⷭ҇ь. Сті́хъ: Вразѝ моѝ рѣ́ша мнѣ̀ ѕла̑ѧ, когда̀ ᲂу҆́мретъ, и҆ поги́бнетъ и҆́мѧ є҆гѡ̀; Сті́хъ: Ꙗ҆ды́й хлѣ́бы моѧ̑, возвели́чи на мѧ̀ запина́нїе.

Прича́стенъ: Ве́чери твоеѧ̀ та́йныѧ:

Во ст҃ы́й и҆ вели́кїй пѧто́къ ве́чера, прокі́менъ, гла́съ ѕ҃: Положи́ша мѧ̀ въ ро́вѣ преиспо́днѣмъ, въ те́мныхъ и҆ сѣ́ни сме́ртнѣй. Сті́хъ: Гдⷭ҇и бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀, во днѝ воззва́хъ, и҆ въ нощѝ пред̾ тобо́ю.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ є҃: Спаси́ мѧ бж҃е, ꙗ҆́кѡ внидо́ша во́ды до дꙋшѝ моеѧ̀. Сті́хъ: Поноше́нїе ча́ѧше дꙋша̀ моѧ̀ и҆ стра́сть. Сті́хъ: Да помрача́тсѧ ѻ҆́чи и҆̀хъ, є҆́же не ви́дѣти.

Во ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю сꙋббѡ́тꙋ, на ᲂу҆́трени, по славосло́вїи, прокі́менъ а҆пⷭ҇ла гла́съ з҃:

Воскреснѝ гдⷭ҇и бж҃е мо́й, да вознесе́тсѧ рꙋка̀ твоѧ̀, не забꙋ́ди ᲂу҆бо́гихъ твои́хъ до конца̀. Сті́хъ: И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ гдⷭ҇и, всѣ́мъ срⷣцемъ мои́мъ, повѣ́мъ всѧ̑ чꙋдеса̀ твоѧ̑.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ є҃: Да воскрⷭ҇нетъ бг҃ъ, и҆ расточа́тсѧ вразѝ є҆гѡ̀, и҆ да бѣжа́тъ ѿ лица̀ є҆гѡ̀ ненави́дѧщїи є҆го̀. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ и҆счеза́етъ ды́мъ, да и҆сче́знꙋтъ: ꙗ҆́кѡ та́етъ во́скъ ѿ лица̀ ѻ҆гнѧ̀. Сті́хъ: Та́кѡ да поги́бнꙋтъ грѣ̑шницы ѿ лица̀ бж҃їѧ, а҆ пра́вєдницы да возвеселѧ́тсѧ.

На лїтꙋргі́и, вмѣ́стѡ трист҃а́гѡ: Є҆ли́цы во хрⷭ҇та̀ крⷭ҇ти́стесѧ, во хрⷭ҇та̀ ѡ҆блеко́стесѧ: а҆ллилꙋ́їа.

Прокі́менъ, гла́съ є҃: Всѧ̀ землѧ̀ да поклони́тсѧ тебѣ̀ и҆ пое́тъ тебѣ̀, да пое́тъ же и҆́мени твоемꙋ̀, вы́шнїй. Сті́хъ: Воскли́кните гдⷭ҇ви всѧ̀ землѧ̀, по́йте же и҆́мени є҆гѡ̀.

А҆ллилꙋ́їа, и҆ ѱало́мъ дв҃довъ не глаго́летсѧ: но по є҆́же рещѝ і҆ере́ю: Ми́ръ тѝ. И҆ а҆́бїе чте́цъ глаго́летъ вмѣ́стѡ а҆ллилꙋ́їа, во гла́съ з҃:

Воскрⷭ҇нѝ бж҃е, сꙋдѝ землѝ, ꙗ҆́кѡ ты̀ наслѣ́диши во всѣ́хъ ꙗ҆зы́цѣхъ.

И҆ лю́дїе па́ки то́жде.

И҆ чте́цъ, сті́хъ: Бг҃ъ ста̀ въ со́нмѣ богѡ́въ, посредѣ́ же бо́ги разсꙋ́дитъ. И҆ пѣве́цъ: Воскрⷭ҇нѝ бж҃е: Сті́хъ: Доко́лѣ сꙋ́дите непра́вдꙋ, и҆ ли́ца грѣ́шникѡвъ прїе́млете; Воскрⷭ҇нѝ бж҃е: Сті́хъ: Сꙋди́те си́рꙋ и҆ ᲂу҆бо́гꙋ, смире́нна и҆ ни́ща ѡ҆правда́йте. Воскрⷭ҇нѝ бж҃е: Сті́хъ: И҆зми́те ᲂу҆бо́га и҆ ни́ща, и҆з̾ рꙋкѝ грѣ́шничи и҆зба́вите є҆го̀. Воскрⷭ҇нѝ бж҃е: Сті́хъ: Не позна́ша, нижѐ ᲂу҆разꙋмѣ́ша, во тмѣ̀ хо́дѧтъ. Воскрⷭ҇нѝ бж҃е: Сті́хъ: Да подви́жатсѧ всѧ̑ ѡ҆снова̑нїѧ землѝ. а҆́зъ рѣ́хъ: бо́зи є҆стѐ, и҆ сы́нове вы́шнѧгѡ всѝ: вы́ же ꙗ҆́кѡ человѣ́цы ᲂу҆мира́ете, и҆ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ кнѧзе́й па́даете. И҆ па́ки: Воскрⷭ҇нѝ бж҃е, сꙋдѝ землѝ, ꙗ҆́кѡ ты̀ наслѣ́диши во всѣ́хъ ꙗ҆зы́цѣхъ.

Пое́мꙋ же семꙋ̀, и҆звлача́ютсѧ і҆ере́и и҆ дїа́кони ѿ ѻ҆де́ждъ, и҆ ѡ҆блача́ютсѧ въ бѣ̑лыѧ.

Прича́стенъ: Воста̀ ꙗ҆́кѡ спѧ̀ гдⷭ҇ь, и҆ воскре́се спаса́ѧй на́съ. А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

Во ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю недѣ́лю па́схи.

На лїтꙋргі́и, вмѣ́стѡ трист҃а́гѡ:

Є҆ли́цы во хрⷭ҇та̀ крⷭ҇ти́стесѧ, во хрⷭ҇та̀ ѡ҆блеко́стесѧ, а҆ллилꙋ́їа.

Прокі́менъ, гла́съ и҃: Се́й де́нь є҆го́же сотворѝ гдⷭ҇ь, возра́дꙋемсѧ и҆ возвесели́мсѧ во́нь.

Сті́хъ: И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇ви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ ми́лость є҆гѡ̀.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃:

Ты̀ воскре́съ ᲂу҆ще́дриши сїѡ́на. Сті́хъ: Гдⷭ҇ь съ нб҃сѐ на зе́млю призрѣ̀.

Прича́стенъ: Тѣ́ло хрⷭ҇то́во прїими́те, и҆сто́чника безсме́ртнагѡ вкꙋси́те. А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

Въ тꙋ́же недѣ́лю ве́чера прокі́менъ, гла́съ з҃:

Кто̀ бг҃ъ ве́лїй, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ; ты̀ є҆сѝ бг҃ъ творѧ́й чꙋдеса̀. Сті́хъ а҃: Сказа́лъ є҆сѝ въ лю́дехъ си́лꙋ твою̀. Сті́хъ в҃: Рѣ́хъ: ны́нѣ нача́хъ, сїѧ̀ и҆змѣ́на десни́цы вы́шнѧгѡ. Сті́хъ г҃: Помѧнꙋ́хъ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, ꙗ҆́кѡ помѧнꙋ̀ ѿ нача́ла чꙋдеса̀ твоѧ̑. И҆ па́ки: Кто̀ бг҃ъ ве́лїй, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ:

Въ понедѣ́льникъ свѣ́тлыѧ седми́цы, на лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ и҃:

Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ.. Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю, творе́нїе же рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ возвѣща́етъ тве́рдь.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃:

И҆сповѣ́дѧтъ нб҃са̀ чꙋдеса̀ твоѧ̑ гдⷭ҇и. Сті́хъ: Бг҃ъ прославлѧ́емь въ совѣ́тѣ ст҃ы́хъ.

Прича́стенъ: Тѣ́ло хрⷭ҇то́во прїими́те:

Въ то́йже понедѣ́льникъ ве́чера, прокі́менъ вели́кїй, гла́съ з҃:

Бг҃ъ на́шъ на нб҃сѝ и҆ на землѝ, всѧ̑ є҆ли̑ка восхотѣ̀, сотворѝ. Сті́хъ: Во и҆схо́дѣ і҆и҃левѣ ѿ є҆гѵ́пта, до́мꙋ і҆а́кѡвлѧ и҆з̾ люде́й ва̑рваръ, бы́сть і҆ꙋде́а ст҃ы́нѧ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Мо́ре ви́дѣ и҆ побѣжѐ, і҆ѻрда́нъ возврати́сѧ вспѧ́ть. Сті́хъ: Что́ ти є҆́сть мо́ре, ꙗ҆́кѡ побѣ́гло є҆сѝ; и҆ тебѣ̀ і҆ѻрда́не, ꙗ҆́кѡ возврати́лсѧ є҆сѝ вспѧ́ть; И҆ па́ки: Бг҃ъ на́шъ на нб҃сѝ и҆ на землѝ:

Во вто́рникъ свѣ́тлыѧ седми́цы.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ г҃. Пѣ́снь бцⷣы:

Вели́читъ дꙋша̀ моѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ возра́довасѧ дꙋ́хъ мо́й ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на смире́нїе рабы̀ своеѧ̀, се́ бо ѿ ны́нѣ ᲂу҆блажа́тъ мѧ̀ всѝ ро́ди.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃:

Воскреснѝ гдⷭ҇и въ поко́й тво́й, ты̀, и҆ кївѡ́тъ ст҃ы́ни твоеѧ̀. Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.

Прича́стенъ: Тѣ́ло хрⷭ҇то́во прїими́те:

Въ то́йже де́нь ве́чера прокі́менъ, гла́съ и҃:

Гла́сомъ мои́мъ ко гдⷭ҇ꙋ воззва́хъ, гла́сомъ мои́мъ къ бг҃ꙋ, и҆ внѧ́тъ мѝ. Сті́хъ а҃: Въ де́нь ско́рби моеѧ̀ бг҃а взыска́хъ: Сті́хъ в҃: Ѿве́ржесѧ ᲂу҆тѣ́шитисѧ дꙋша̀ моѧ̀. Сті́хъ г҃: Бж҃е, во ст҃ѣ́мъ пꙋ́ть тво́й. И҆ па́ки: Гла́сомъ мои́мъ ко гдⷭ҇ꙋ воззва́хъ, гла́сомъ мои́мъ къ бг҃ꙋ, и҆ внѧ́тъ мѝ.

Въ сре́дꙋ свѣ́тлыѧ седми́цы, на лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ ѕ҃:

Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ. Сті́хъ: Слы́ши дщѝ, и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ г҃:

Вели́читъ дꙋша̀ моѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ возра́довасѧ дꙋ́хъ мо́й ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на смире́нїе рабы̀ своеѧ̀, се́ бо ѿ ны́нѣ ᲂу҆блажа́тъ мѧ̀ всѝ ро́ди.

Прича́стенъ: Тѣ́ло хрⷭ҇то́во прїими́те:

Въ то́йже де́нь ве́чера, прокі́менъ вели́кїй, гла́съ з҃:

Внꙋшѝ бж҃е моли́твꙋ мою̀, и҆ не пре́зри моле́нїѧ моегѡ̀. Сті́хъ: Вонми́ ми, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆клони́ша на мѧ̀ беззако́нїе. Сті́хъ: А҆́зъ къ бг҃ꙋ воззва́хъ, и҆ гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́ша мѧ̀, ве́черъ и҆ заꙋ́тра и҆ полꙋ́дне. И҆ па́ки: Внꙋшѝ бж҃е, моли́твꙋ мою̀:

Въ четверто́къ свѣ́тлыѧ седми́цы, на лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ г҃:

По́йте бг҃ꙋ на́шемꙋ, по́йте, по́йте цр҃е́ви на́шемꙋ, по́йте. Сті́хъ: Всѝ ꙗ҆зы́цы восплещи́те рꙋка́ми, воскли́кните бг҃ꙋ гла́сомъ ра́дованїѧ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃:

Налѧцы̀, ᲂу҆спѣва́й и҆ црⷭ҇твꙋй и҆́стины ра́ди, и҆ кро́тости и҆ пра́вды. Сті́хъ: Возлюби́лъ є҆сѝ пра́вдꙋ, и҆ возненави́дѣлъ є҆сѝ беззако́нїе.

Прича́стенъ: Тѣ́ло хрⷭ҇то́во прїими́те:

Въ то́йже де́нь ве́чера, прокі́менъ вели́кїй, гла́съ з҃:

Возлюблю́ тѧ гдⷭ҇и, крѣ́посте моѧ̀, гдⷭ҇ь ᲂу҆твержде́нїе моѐ, и҆ прибѣ́жище моѐ, и҆ и҆зба́витель мо́й. Сті́хъ: Бг҃ъ мо́й, помо́щникъ мо́й, и҆ ᲂу҆пова́ю на него̀. Сті́хъ: Хвалѧ̀ призовꙋ̀ гдⷭ҇а, и҆ ѿ вра̑гъ мои́хъ спасꙋ́сѧ. Сті́хъ: Оу҆слы́ша ѿ хра́ма ст҃а́гѡ своегѡ̀ гла́съ мо́й. И҆ па́ки: Возлюблю́ тѧ гдⷭ҇и, крѣ́посте моѧ̀:

Въ пѧто́къ свѣ́тлыѧ седми́цы:

На лїтꙋргі́и прокі́менъ, и҆ а҆ллилꙋ́їа, пи́сано на лїтꙋргі́и въ понедѣ́льникъ свѣ́тлыѧ седми́цы.

Прича́стенъ: Тѣ́ло хрⷭ҇то́во прїими́те:

Въ то́йже де́нь ве́чера, прокі́менъ вели́кїй, гла́съ и҃:

Да́лъ є҆сѝ достоѧ́нїе боѧ́щымсѧ тебѐ гдⷭ҇и. Сті́хъ а҃: Ѿ конє́цъ землѝ къ тебѣ̀ воззва́хъ. Сті́хъ в҃: Покры́юсѧ въ кро́вѣ кри́лъ твои́хъ. Сті́хъ г҃: Та́кѡ воспою̀ и҆́мени твоемꙋ̀ во вѣ́ки. И҆ па́ки: Да́лъ є҆сѝ достоѧ́нїе боѧ́щымсѧ тебѐ гдⷭ҇и.

Въ сꙋббѡ́тꙋ свѣ́тлыѧ седми́цы, на лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ г҃:

Гдⷭ҇ь просвѣще́нїе моѐ, и҆ сп҃си́тель мо́й, когѡ̀ ᲂу҆бою́сѧ; Сті́хъ: Гдⷭ҇ь защи́титель живота̀ моегѡ̀, ѿ когѡ̀ ᲂу҆страшꙋ́сѧ;

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ є҃:

Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, въ лѣ́потꙋ ѡ҆блече́сѧ, ѡ҆блече́сѧ гдⷭ҇ь въ си́лꙋ и҆ препоѧ́сасѧ. Сті́хъ: И҆́бо ᲂу҆твердѝ вселе́ннꙋю, ꙗ҆́же не подви́житсѧ.

Прича́стенъ: Тѣ́ло хрⷭ҇то́во прїими́те:

Недѣ́лѧ в҃ по па́сцѣ, ѡ҆ ѳѡмѣ̀.

На ᲂу҆́трени прокі́менъ, гла́съ д҃: Похвалѝ і҆ерⷭ҇ли́ме гдⷭ҇а, хвалѝ бг҃а твоего̀ сїѡ́не. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆крѣпѝ верєѝ вра́тъ твои́хъ, бл҃гословѝ сы́ны твоѧ̑ въ тебѣ̀.

Є҆ѵⷢ҇лїе. Та́же, Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во ви́дѣвше: три́жды.

На лїтꙋргі́и трист҃о́е. Прокі́менъ, гла́съ г҃:

Ве́лїй гдⷭ҇ь на́шъ, и҆ ве́лїѧ крѣ́пость є҆гѡ̀, и҆ ра́зꙋма є҆гѡ̀ нѣ́сть числа̀. Сті́хъ: Хвали́те гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ ѱало́мъ, бг҃ови на́шемꙋ да ᲂу҆слади́тсѧ хвале́нїе.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃:

Прїиди́те, возра́дꙋемсѧ гдⷭ҇ви, воскли́кнемъ бг҃ꙋ сп҃си́телю на́шемꙋ. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ве́лїй гдⷭ҇ь, и҆ цр҃ь ве́лїй по все́й землѝ.

Прича́стенъ: Похвалѝ і҆ерⷭ҇ли́ме гдⷭ҇а, хвалѝ бг҃а твоего̀ сїѡ́не.

Въ тꙋ́же недѣ́лю ве́чера прокі́менъ, гла́съ з҃:

Кто̀ бг҃ъ ве́лїй, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ: пи́санъ въ недѣ́лю па́схи ве́чера.

Въ сꙋббѡ́тꙋ на лїтꙋргі́и прокі́менъ, и҆ а҆ллилꙋ́їа, и҆ прича́стенъ преше́дшагѡ пра́здника, є҆го́же и҆ ѿдае́мъ. Пи́сано на лїтꙋргі́и, въ недѣ́лю ѳѡминꙋ̀.

Недѣ́лѧ г҃ по па́сцѣ, ꙗ҆́же ѡ҆ мѷроно́сицахъ.

На ᲂу҆́трени прокі́менъ, гла́съ в҃:

Воста́ни гдⷭ҇и бж҃е мо́й, повелѣ́нїемъ, и҆́мже заповѣ́далъ є҆сѝ, и҆ со́нмъ люде́й ѡ҆бы́детъ тѧ̀. Сті́хъ: Гдⷭ҇и бж҃е мо́й, на тѧ̀ ᲂу҆пова́хъ, спаси́ мѧ ѿ всѣ́хъ гонѧ́щихъ мѧ̀, и҆ и҆зба́ви мѧ̀.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ ѕ҃:

Спасѝ гдⷭ҇и лю́ди твоѧ̑, и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ. Сті́хъ: Къ тебѣ̀ гдⷭ҇и воззовꙋ̀, бж҃е мо́й, да не премолчи́ши ѿ менѐ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃:

Бл҃говоли́лъ є҆сѝ гдⷭ҇и, зе́млю твою̀, возврати́лъ є҆сѝ плѣ́нъ і҆а́кѡвль. Сті́хъ: Ми́лость и҆ и҆́стина срѣто́стѣсѧ, пра́вда и҆ ми́ръ ѡ҆блобыза́стасѧ.

Прича́стенъ: Тѣ́ло хрⷭ҇то́во прїими́те:

Дрꙋгі́й: Хвали́те гдⷭ҇а съ небе́съ:

Въ сꙋббѡ́тꙋ прокі́менъ, а҆ллилꙋ́їа, и҆ прича́стенъ пра́здника.

Недѣ́лѧ д҃ по па́сцѣ, ѡ҆ разсла́бленномъ.

На ᲂу҆́трени прокі́менъ, гла́съ г҃:

Рцы́те во ꙗ҆зы́цѣхъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ: и҆́бо и҆спра́ви вселе́ннꙋю, ꙗ҆́же не подви́житсѧ. Сті́хъ: Воспо́йте гдⷭ҇ви пѣ́снь но́вꙋ, воспо́йте гдⷭ҇ви всѧ̀ землѧ̀.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ а҃:

Бꙋ́ди гдⷭ҇и, млⷭ҇ть твоѧ̀ на на́съ, ꙗ҆́коже ᲂу҆пова́хомъ на тѧ̀. Сті́хъ:

Ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, пра̑вымъ подоба́етъ похвала̀.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ є҃:

Ми́лѡсти твоѧ̑ гдⷭ҇и, во вѣ́къ воспою̀, въ ро́дъ и҆ ро́дъ. Сті́хъ: Занѐ ре́клъ є҆сѝ: въ вѣ́къ млⷭ҇ть сози́ждетсѧ.

Прича́стенъ: Тѣ́ло хрⷭ҇то́во прїими́те:

Дрꙋгі́й: Хвали́те гдⷭ҇а съ нб҃съ:

Въ сре́дꙋ преполове́нїѧ, прокі́менъ, гла́съ г҃:

Ве́лїй гдⷭ҇ь на́шъ, и҆ ве́лїѧ крѣ́пость є҆гѡ̀, и҆ ра́зꙋма є҆гѡ̀ нѣ́сть числа̀.

Сті́хъ: Хвали́те гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ ѱало́мъ, бг҃ови на́шемꙋ да ᲂу҆слади́тсѧ хвале́нїе.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: Помѧнѝ со́нмъ тво́й, є҆го́же стѧжа́лъ є҆сѝ и҆спе́рва. Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ.

Прича́стенъ: Ꙗ҆ды́й мою̀ пло́ть, и҆ пїѧ́й мою̀ кро́вь, во мнѣ̀ пребыва́етъ, и҆ а҆́зъ въ не́мъ, речѐ гдⷭ҇ь.

Въ сꙋббѡ́тꙋ на лїтꙋргі́и прокі́менъ, и҆ а҆ллилꙋ́їа, и҆ прича́стенъ пра́здника.

Недѣ́лѧ є҃ по па́сцѣ, ѡ҆ самарѧны́нѣ.

На ᲂу҆́трени прокі́менъ, гла́съ д҃:

Воскреснѝ гдⷭ҇и, помозѝ на́мъ, и҆ и҆зба́ви на́съ и҆́мене твоегѡ̀ ра́ди. Сті́хъ: Бж҃е, ᲂу҆ши́ма на́шима ᲂу҆слы́шахомъ, и҆ ѻ҆ц҃ы̀ на́ши возвѣсти́ша на́мъ.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ, и҆ а҆ллилꙋ́їа: пи́саны въ четверто́къ на лїтꙋргі́и свѣ́тлыѧ недѣ́ли.

Прича́стенъ: Тѣ́ло хрⷭ҇то́во прїими́те:

Дрꙋгі́й: Хвали́те гдⷭ҇а съ небе́съ:

Недѣ́лѧ ѕ҃ по па́сцѣ, ѡ҆ слѣпо́мъ.

На ᲂу҆́трени прокі́менъ, гла́съ є҃:

Воскреснѝ гдⷭ҇и бж҃е мо́й, да вознесе́тсѧ рꙋка̀ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ ты̀ ца́рствꙋеши во вѣ́ки. Сті́хъ: И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ гдⷭ҇и, всѣ́мъ срⷣцемъ мои́мъ, повѣ́мъ всѧ̑ чꙋдеса̀ твоѧ̑.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ и҃: Помоли́тесѧ и҆ воздади́те гдⷭ҇ви бг҃ꙋ на́шемꙋ. Сті́хъ: Вѣ́домъ во і҆ꙋде́и бг҃ъ, во і҆и҃ли ве́лїе и҆́мѧ є҆гѡ̀.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃:

При́зри на мѧ̀, и҆ поми́лꙋй мѧ̀. Сті́хъ: Стѡпы̀ моѧ̑ напра́ви по словесѝ твоемꙋ̀.

Прича́стенъ: Тѣ́ло хрⷭ҇то́во прїими́те:

Дрꙋгі́й: Хвали́те гдⷭ҇а съ небе́съ: А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

Въ сре́дꙋ на лїтꙋргі́и всѐ послѣ́дованїе па́схи: а҆пⷭ҇лъ же и҆ є҆ѵⷢ҇лїе днѐ.

Въ четверто́къ ѕ҃-ѧ недѣ́ли, вознесе́нїе гдⷭ҇не.

На ᲂу҆́трени прокі́менъ, гла́съ д҃:

Взы́де бг҃ъ въ воскликнове́нїи, гдⷭ҇ь во гла́сѣ трꙋ́бнѣмъ. Сті́хъ: Всѝ ꙗ҆зы́цы восплещи́те рꙋка́ми, воскли́кните бг҃ꙋ гла́сомъ ра́дованїѧ.

На лїтꙋргі́и трист҃о́е. Прокі́менъ, гла́съ з҃:

Вознеси́сѧ на небеса̀ бж҃е, и҆ по все́й землѝ сла́ва твоѧ̀. Сті́хъ: Гото́во срⷣце моѐ бж҃е, гото́во срⷣце моѐ, воспою̀ и҆ пою̀ во сла́вѣ мое́й.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃:

Взы́де бг҃ъ въ воскликнове́нїи, гдⷭ҇ь во гла́сѣ трꙋ́бнѣмъ. Сті́хъ: Всѝ ꙗ҆зы́цы восплещи́те рꙋка́ми, воскли́кните бг҃ꙋ гла́сомъ ра́дованїѧ.

Прича́стенъ: Взы́де бг҃ъ въ воскликнове́нїи, гдⷭ҇ь во гла́сѣ трꙋ́бнѣмъ. А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

Въ то́йже четверто́къ ве́чера, прокі́менъ, гла́съ з҃:

Бг҃ъ на́шъ на нб҃сѝ и҆ на землѝ: пи́санъ въ понедѣ́льникъ свѣ́тлыѧ седми́цы на вече́рни.

Недѣ́лѧ з҃ по па́сцѣ ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃ъ.

На ᲂу҆́трени прокі́менъ, гла́съ ѕ҃:

Гдⷭ҇и, воздви́гни си́лꙋ твою̀, и҆ прїидѝ во є҆́же спастѝ на́съ. Сті́хъ: Пасы́й і҆и҃лѧ вонмѝ, наставлѧ́ѧй ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ і҆ѡ́сифа.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ д҃, пѣ́снь ѻ҆ц҃є́въ:

Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, и҆ хва́льно и҆ просла́влено и҆́мѧ твоѐ во вѣ́ки. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ пра́веденъ є҆сѝ ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆сѝ на́мъ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃:

Бг҃ъ богѡ́въ гдⷭ҇ь глаго́ла, и҆ призва̀ зе́млю ѿ востѡ́къ со́лнца до за̑падъ. Сті́хъ: Собери́те є҆мꙋ̀ прпⷣбныѧ є҆гѡ̀, завѣща́ющыѧ завѣ́тъ є҆гѡ̀ ѡ҆ же́ртвахъ.

Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а съ нб҃съ:

Дрꙋгі́й: Ра́дꙋйтесѧ: А҆ллилꙋ́їа.

Въ сꙋббѡ́тꙋ прокі́менъ, и҆ а҆ллилꙋ́їа, и҆ прича́стенъ, пи́саны въ сꙋббѡ́тꙋ мѧсопꙋ́стнꙋю.

Въ недѣ́лю и҃-ю на ᲂу҆́трени прокі́менъ, гла́съ д҃:

Дх҃ъ тво́й бл҃гі́й наста́витъ мѧ̀ на зе́млю пра́вꙋ. Сті́хъ: Гдⷭ҇и, ᲂу҆слы́ши моли́твꙋ мою̀, внꙋшѝ моле́нїе моѐ.

На лїтꙋргі́и вмѣ́стѡ трист҃а́гѡ: Є҆ли́цы во хрⷭ҇та̀:

Прокі́менъ, гла́съ и҃:

Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю, творе́нїе же рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ возвѣща́етъ тве́рдь.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃:

Сло́вомъ гдⷭ҇нимъ нб҃са̀ ᲂу҆тверди́шасѧ, и҆ дх҃омъ ᲂу҆́стъ є҆гѡ̀ всѧ̀ си́ла и҆́хъ. Сті́хъ: Съ нб҃сѐ призрѣ̀ гдⷭ҇ь, ви́дѣ всѧ̑ сы́ны человѣ́чєскїѧ.

Прича́стенъ: Дх҃ъ тво́й бл҃гі́й наста́витъ мѧ̀ на зе́млю пра́вꙋ. А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

Въ тꙋ́же недѣ́лю ве́чера, прокі́менъ, гла́съ з҃:

Кто̀ бг҃ъ ве́лїй: пи́санъ въ недѣ́лю па́схи на вече́рни.

Въ понедѣ́льникъ ст҃а́гѡ дх҃а, на лїтꙋргі́и трист҃о́е, прокі́менъ, гла́съ ѕ҃:

Спасѝ гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑, и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ. Сті́хъ: Къ тебѣ̀ гдⷭ҇и, воззовꙋ̀: бж҃е мо́й, да не премолчи́ши ѿ менѐ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃:

Поми́лꙋй мѧ̀ бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й. Сті́хъ: Не ѿве́ржи менѐ ѿ лица̀ твоегѡ̀, и҆ дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менѐ.

Прича́стенъ: Дх҃ъ тво́й благі́й наста́витъ мѧ̀ на зе́млю пра́вꙋ. А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

Въ сꙋббѡ́тꙋ на лїтꙋргі́и прокі́менъ, а҆ллилꙋ́їа и҆ прича́стенъ пра́здникꙋ.

Недѣ́лѧ а҃-ѧ, всѣ́хъ ст҃ы́хъ.

На ᲂу҆́трени прокі́менъ, гла́съ и҃:

Воцари́тсѧ гдⷭ҇ь во вѣ́къ, бг҃ъ тво́й сїѡ́не, въ ро́дъ и҆ ро́дъ. Сті́хъ: Хвалѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а, восхвалю̀ гдⷭ҇а въ животѣ̀ мое́мъ.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ и҃:

Помоли́тесѧ и҆ воздади́те гдⷭ҇ви бг҃ꙋ на́шемꙋ.

И҆ ст҃ы̑мъ, гла́съ д҃: Ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ:

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃:

Воззва́ша пра́веднїи, и҆ гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́ша и҆́хъ.

Сті́хъ: Мно́ги скѡ́рби пра́вєднымъ, и҆ ѿ всѣ́хъ и҆́хъ и҆зба́витъ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь.

Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а съ нб҃съ:

Дрꙋгі́й: Ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:

Прокі́мны и҆ а҆ллилꙋ́їа воскре́сны, ᲂу҆́треннїѧ и҆ лїтꙋргі́йныѧ, на ѻ҆́смь гласѡ́въ.

На ᲂу҆́трени, гла́съ а҃, прокі́менъ:

Ны́нѣ воскрⷭ҇нꙋ̀, глаго́летъ гдⷭ҇ь, положꙋ́сѧ во спасе́нїе, не ѡ҆биню́сѧ ѡ҆ не́мъ. Сті́хъ: Словеса̀ гдⷭ҇нѧ, словеса̀ чи́ста.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ:

Бꙋ́ди гдⷭ҇и, ми́лость твоѧ̀ на на́съ, ꙗ҆́коже ᲂу҆пова́хомъ на тѧ̀. Сті́хъ: Ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, пра̑вымъ подоба́етъ похвала̀.

А҆ллилꙋ́їа: Бг҃ъ даѧ́й ѿмще́нїе мнѣ̀, и҆ покори́вый лю́ди под̾ мѧ̀. Сті́хъ: Велича́ѧй спасє́нїѧ цр҃е́ва, и҆ творѧ́й млⷭ҇ть хрⷭ҇тꙋ̀ своемꙋ̀ дв҃дꙋ, и҆ сѣ́мени є҆гѡ̀ до вѣ́ка.

Гла́съ в҃. На ᲂу҆́трени прокі́менъ:

Воста́ни гдⷭ҇и бж҃е мо́й, повелѣ́нїемъ, и҆́мже заповѣ́далъ є҆сѝ, и҆ со́нмъ люде́й ѡ҆бы́детъ тѧ̀. Сті́хъ: Гдⷭ҇и бж҃е мо́й, на тѧ̀ ᲂу҆пова́хъ, спаси́ мѧ.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ:

Крѣ́пость моѧ̀ и҆ пѣ́нїе моѐ гдⷭ҇ь, и҆ бы́сть мнѣ̀ во спасе́нїе. Сті́хъ: Наказꙋ́ѧ наказа́ мѧ гдⷭ҇ь, сме́рти же не предаде́ мѧ.

А҆ллилꙋ́їа: Оу҆слы́шитъ тѧ̀ гдⷭ҇ь въ де́нь печа́ли, защи́титъ тѧ̀ и҆́мѧ бг҃а і҆а́кѡвлѧ. Сті́хъ: Гдⷭ҇и, спасѝ цр҃ѧ̀, и҆ ᲂу҆слы́ши ны̀, во́ньже а҆́ще де́нь призове́мъ тѧ̀.

Гла́съ г҃. На ᲂу҆́трени прокі́менъ:

Рцы́те во ꙗ҆зы́цѣхъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ: и҆́бо и҆спра́ви вселе́ннꙋю, ꙗ҆́же не подви́житсѧ. Сті́хъ: Воспо́йте гдⷭ҇ви пѣ́снь но́вꙋ, воспо́йте гдⷭ҇ви всѧ̀ землѧ̀.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ:

По́йте бг҃ꙋ на́шемꙋ, по́йте, по́йте цр҃е́ви на́шемꙋ, по́йте. Сті́хъ: Всѝ ꙗ҆зы́цы восплещи́те рꙋка́ми, воскли́кните бг҃ꙋ гла́сомъ ра́дованїѧ.

А҆ллилꙋ́їа: На тѧ̀ гдⷭ҇и ᲂу҆пова́хъ, да не постыжꙋ́сѧ во вѣ́къ. Сті́хъ: Бꙋ́ди мѝ въ бг҃а защи́тителѧ, и҆ въ до́мъ прибѣ́жища, є҆́же спасти́ мѧ.

Гла́съ д҃: На ᲂу҆́трени прокі́менъ:

Воскреснѝ гдⷭ҇и, помозѝ на́мъ, и҆ и҆зба́ви на́съ, и҆́мене твоегѡ̀ ра́ди. Сті́хъ: Бж҃е, ᲂу҆ши́ма на́шима ᲂу҆слы́шахомъ, и҆ ѻ҆тцы̀ на́ши возвѣсти́ша на́мъ.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ:

Ꙗ҆́кѡ возвели́чишасѧ дѣла̀ твоѧ̑ гдⷭ҇и, всѧ̑ премꙋ́дростїю сотвори́лъ є҆сѝ. Сті́хъ: Бл҃гословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а, гдⷭ҇и, бж҃е мо́й, возвели́чилсѧ є҆сѝ ѕѣлѡ̀.

А҆ллилꙋ́їа: Налѧцы̀, и҆ ᲂу҆спѣва́й, и҆ ца́рствꙋй, и҆́стины ра́ди и҆ кро́тости и҆ пра́вды. Сті́хъ: Возлюби́лъ є҆сѝ пра́вдꙋ, и҆ возненави́дѣлъ є҆сѝ беззако́нїе.

Гла́съ є҃. На ᲂу҆́трени прокі́менъ:

Воскреснѝ гдⷭ҇и бж҃е мо́й, да вознесе́тсѧ рꙋка̀ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ ты̀ ца́рствꙋеши во вѣ́ки. Сті́хъ: И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ гдⷭ҇и, всѣ́мъ срⷣцемъ мои́мъ, повѣ́мъ всѧ̑ чꙋдеса̀ твоѧ̑.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ:

Ты̀ гдⷭ҇и, сохрани́ши ны̀, и҆ соблюде́ши ны̀ ѿ ро́да сегѡ̀, и҆ во вѣ́къ. Сті́хъ: Спаси́ мѧ гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ ѡ҆скꙋдѣ̀ преподо́бный.

А҆ллилꙋ́їа: Ми́лѡсти твоѧ̑ гдⷭ҇и, во вѣ́къ воспою̀, въ ро́дъ и҆ ро́дъ возвѣщꙋ̀ и҆́стинꙋ твою̀ ᲂу҆сты̀ мои́ми. Сті́хъ: Занѐ ре́клъ є҆сѝ: въ вѣ́къ ми́лость сози́ждетсѧ, на нб҃сѣ́хъ ᲂу҆гото́витсѧ и҆́стина твоѧ̀.

Гла́съ ѕ҃. На ᲂу҆́трени прокі́менъ:

Гдⷭ҇и, воздви́гни си́лꙋ твою̀, и҆ прїидѝ во є҆́же спастѝ на́съ. Сті́хъ: Пасы́й і҆и҃лѧ вонмѝ, наставлѧ́ѧй ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ і҆ѡ́сифа.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ:

Спасѝ гдⷭ҇и лю́ди твоѧ̑, и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ. Сті́хъ: Къ тебѣ̀ гдⷭ҇и воззовꙋ̀, бж҃е мо́й, да не премолчи́ши ѿ менѐ.

А҆ллилꙋ́їа: Живы́й въ по́мощи вы́шнѧгѡ, въ кро́вѣ бг҃а нбⷭ҇нагѡ водвори́тсѧ. Сті́хъ: Рече́тъ гдⷭ҇ви: застꙋ́пникъ мо́й є҆сѝ и҆ прибѣ́жище моѐ, бг҃ъ мо́й, и҆ ᲂу҆пова́ю на него̀.

Гла́съ з҃. На ᲂу҆́трени прокі́менъ:

Воскрⷭ҇нѝ гдⷭ҇и бж҃е мо́й, да вознесе́тсѧ рꙋка̀ твоѧ̀, не забꙋ́ди ᲂу҆бо́гихъ твои́хъ до конца̀. Сті́хъ: И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ гдⷭ҇и всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ, повѣ́мъ всѧ̑ чꙋдеса̀ твоѧ̑.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ:

Гдⷭ҇ь крѣ́пость лю́демъ свои̑мъ да́стъ, гдⷭ҇ь бл҃гослови́тъ лю́ди своѧ̑ ми́ромъ. Сті́хъ: Принеси́те гдⷭ҇ви сы́нове бж҃їи, принеси́те гдⷭ҇ви сы́ны ѻ҆́вни.

А҆ллилꙋ́їа: Бл҃го є҆́сть и҆сповѣ́датисѧ гдⷭ҇ви, и҆ пѣ́ти и҆́мени твоемꙋ̀ вы́шнїй. Сті́хъ: Возвѣща́ти заꙋ́тра ми́лость твою̀, и҆ и҆́стинꙋ твою̀ на всѧ́кꙋ но́щь.

Гла́съ и҃. На ᲂу҆́трени прокі́менъ:

Воцари́тсѧ гдⷭ҇ь во вѣ́къ, бг҃ъ тво́й сїѡ́не въ ро́дъ и҆ ро́дъ. Сті́хъ: Хвалѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а, восхвалю̀ гдⷭ҇а въ животѣ̀ мое́мъ.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ: Помоли́тесѧ и҆ воздади́те гдⷭ҇ви бг҃ꙋ на́шемꙋ. Сті́хъ: Вѣ́домъ во і҆ꙋде́и бг҃ъ, во і҆и҃ли ве́лїе и҆́мѧ є҆гѡ̀.

А҆ллилꙋ́їа: Прїиди́те возра́дꙋемсѧ гдⷭ҇ви, воскли́кнемъ бг҃ꙋ сп҃си́телю на́шемꙋ. Сті́хъ: Предвари́мъ лицѐ є҆гѡ̀ во и҆сповѣ́данїи, и҆ во ѱалмѣ́хъ воскли́кнемъ є҆мꙋ̀.

Прокі́мны и҆ а҆ллилꙋ́їа дневні́и.

Въ понедѣ́льникъ прокі́менъ, гла́съ д҃:

Творѧ́й а҆́гг҃лы своѧ̑ дх҃и, и҆ слꙋги̑ своѧ̑ пла́мень ѻ҆́гненный. Сті́хъ: Бл҃гословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, возвели́чилсѧ є҆сѝ ѕѣлѡ̀.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ є҃:

Хвали́те гдⷭ҇а всѝ а҆́гг҃ли є҆гѡ̀, хвали́те є҆го̀ всѧ̑ си̑лы є҆гѡ̀. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ то́й речѐ, и҆ бы́ша: то́й повелѣ̀, и҆ созда́шасѧ.

Прича́стенъ: Творѧ́й а҆́гг҃лы своѧ̑ дх҃и, и҆ слꙋги̑ своѧ̑ пла́мень ѻ҆́гненный.

Во вто́рникъ прокі́менъ, гла́съ з҃:

Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши бж҃е гла́съ мо́й, внегда̀ моли́ти ми сѧ къ тебѣ̀.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃:

Пра́ведникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ, ꙗ҆́кѡ ке́дръ и҆́же въ лїва́нѣ ᲂу҆мно́житсѧ. Сті́хъ: Насажде́ни въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, во дво́рѣхъ бг҃а на́шегѡ процвѣтꙋ́тъ.

Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:

Въ сре́дꙋ прокі́менъ, пѣ́снь бцⷣы, гла́съ г҃:

Вели́читъ дꙋша̀ моѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ возра́довасѧ дꙋ́хъ мо́й ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на смире́нїе рабы̀ своеѧ̀, се́ бо ѿ ны́нѣ ᲂу҆блажа́тъ мѧ̀ всѝ ро́ди.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃:

Слы́ши дщѝ и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ. Сті́хъ: Лицꙋ̀ твоемꙋ̀ помо́лѧтсѧ бога́тїи лю́дстїи.

Прича́стенъ: Ча́шꙋ спасе́нїѧ прїимꙋ̀, и҆ и҆́мѧ гдⷭ҇не призовꙋ̀.

Въ четверто́къ, прокі́менъ, гла́съ и҃: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю, творе́нїе же рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ возвѣща́етъ тве́рдь.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃:

И҆сповѣ́дѧтъ небеса̀ чꙋдеса̀ твоѧ̑ гдⷭ҇и, и҆́бо и҆́стинꙋ твою̀ въ цр҃кви ст҃ы́хъ. Сті́хъ: Бг҃ъ прославлѧ́емь въ совѣ́тѣ ст҃ы́хъ.

Прича́стенъ: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ.

Въ пѧто́къ прокі́менъ, гла́съ з҃:

Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ст҃о є҆́сть. Сті́хъ: Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, да гнѣ́ваютсѧ лю́дїе.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃:

Помѧнѝ со́нмъ тво́й, є҆го́же стѧжа́лъ є҆сѝ и҆спе́рва. Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ.

Прича́стенъ: Спасе́нїе содѣ́лалъ є҆сѝ посредѣ̀ землѝ бж҃е.

Въ сꙋббѡ́тꙋ прокі́менъ, гла́съ и҃: Весели́тесѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ и҆ ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи. Сті́хъ: Бл҃же́ни, и҆́хже ѡ҆ста́вишасѧ беззакѡ́нїѧ, и҆ и҆́хже прикры́шасѧ грѣсѝ.

И҆ ᲂу҆ме́ршымъ, гла́съ ѕ҃:

Дꙋ́шы и҆́хъ во бл҃ги́хъ водворѧ́тсѧ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃:

Воззва́ша пра́веднїи, и҆ гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́ша и҆̀хъ, и҆ ѿ всѣ́хъ скорбе́й и҆́хъ и҆зба́ви и҆̀хъ. Сті́хъ: Мно́ги скѡ́рби пра́вєднымъ, и҆ ѿ всѣ́хъ и҆́хъ и҆зба́витъ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь. Сті́хъ: Бл҃же́ни, ꙗ҆̀же и҆збра́лъ и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ гдⷭ҇и, и҆ па́мѧть и҆́хъ въ ро́дъ и҆ ро́дъ.

Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:

Дрꙋгі́й: Бл҃же́ни, ꙗ҆̀же и҆збра́лъ и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ гдⷭ҇и, и҆ па́мѧть и҆́хъ въ ро́дъ и҆ ро́дъ.

Прокі́мны и҆ а҆ллилꙋ́їа, ѻ҆́бщїи ст҃ы̑мъ, и҆̀мже є҆гда̀ твори́мъ слꙋ́жбꙋ.

Слꙋ́жба прест҃ѣ́й бцⷣѣ.

На ᲂу҆́трени, прокі́менъ, гла́съ д҃: Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ. Сті́хъ: Ѿры́гнꙋ срⷣце моѐ сло́во бл҃го, глаго́лю а҆́зъ дѣла̀ моѧ̑ цр҃е́ви.

На лїтꙋргі́и, прокі́менъ, пѣ́снь бцⷣы, гла́съ г҃:

Вели́читъ дꙋша̀ моѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ возра́довасѧ дх҃ъ мо́й ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на смире́нїе рабы̀ своеѧ̀, се́ бо ѿ ны́нѣ ᲂу҆бл҃жа́тъ мѧ̀ всѝ ро́ди.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃:

Слы́ши дщѝ и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ. Сті́хъ: Лицꙋ̀ твоемꙋ̀ помо́лѧтсѧ бога́тїи лю́дстїи.

Прича́стенъ: Ча́шꙋ спасе́нїѧ прїимꙋ̀, и҆ и҆́мѧ гдⷭ҇не призовꙋ̀.

Слꙋ́жба ст҃ы́хъ нбⷭ҇ныхъ безпло́тныхъ си́лъ.

Прокі́менъ, гла́съ д҃:

Творѧ́й а҆́гг҃лы своѧ̑ дх҃и, и҆ слꙋги̑ своѧ̑ пла́мень ѻ҆́гненный. Сті́хъ: Бл҃гословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, возвели́чилсѧ є҆сѝ ѕѣлѡ̀.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ є҃:

Хвали́те гдⷭ҇а всѝ а҆́гг҃ли є҆гѡ̀, хвали́те є҆го̀ всѧ̑ си̑лы є҆гѡ̀. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ то́й речѐ, и҆ бы́ша: то́й повелѣ̀, и҆ созда́шасѧ.

Прича́стенъ: Творѧ́й а҆́гг҃лы своѧ̑ дх҃и, и҆ слꙋги̑ своѧ̑ пла́мень ѻ҆́гненный.

Слꙋ́жба ст҃ы́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ ѻ҆́бща.

Прокі́менъ, гла́съ д҃:

Ты̀ і҆ере́й во вѣ́къ, по чи́нꙋ мелхїседе́ковꙋ. Сті́хъ: Речѐ гдⷭ҇ь гдⷭ҇ви моемꙋ̀: сѣдѝ ѡ҆деснꙋ́ю менѐ, до́ндеже положꙋ̀ врагѝ твоѧ̑ подно́жїе но́гъ твои́хъ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ є҃:

Мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ во і҆ере́ехъ є҆гѡ̀, и҆ самꙋи́лъ въ призыва́ющихъ и҆́мѧ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Свѣ́тъ возсїѧ̀ пра́ведникꙋ, и҆ пра̑вымъ се́рдцемъ весе́лїе.

Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ, ѿ слꙋ́ха ѕла̀ не ᲂу҆бои́тсѧ.

Слꙋ́жба ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лѡвъ ѻ҆́бща.

Прокі́менъ, гла́съ и҃:

Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. Сті́хъ: Небеса̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю, творе́нїе же рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ возвѣща́етъ тве́рдь.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃:

И҆сповѣ́дѧтъ небеса̀ чꙋдеса̀ твоѧ̑ гдⷭ҇и, и҆́бо и҆́стинꙋ твою̀ въ цр҃кви ст҃ы́хъ. Сті́хъ: Бг҃ъ прославлѧ́емь въ совѣ́тѣ ст҃ы́хъ.

Прича́стенъ: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ.

Слꙋ́жба ст҃и́телю.

Прокі́менъ, гла́съ а҃:

Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ. Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑ всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те всѝ живꙋ́щїи по вселе́ннѣй.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃:

Оу҆ста̀ првⷣнагѡ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости, и҆ ѧ҆зы́къ є҆гѡ̀ возглаго́летъ сꙋ́дъ. Сті́хъ: Зако́нъ бг҃а є҆гѡ̀ въ се́рдцѣ є҆гѡ̀, и҆ не за́пнꙋтсѧ стѡпы̀ є҆гѡ̀.

Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ, ѿ слꙋ́ха ѕла̀ не ᲂу҆бои́тсѧ.

Слꙋ́жба ст҃и́телей ѻ҆́бща.

Прокі́менъ, гла́съ з҃:

Чⷭ҇тна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇ви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми;

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃:

Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ преподо́бнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ, ѿ слꙋ́ха ѕла̀ не ᲂу҆бои́тсѧ.

Слꙋ́жба прпⷣбныхъ, и҆ хрⷭ҇та̀ ра́ди ю҆ро́дивыхъ ѻ҆́бща.

Прокі́менъ, гла́съ з҃:

Чⷭ҇тна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇ви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми;

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃:

Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀. Сті́хъ: Си́льно на землѝ бꙋ́детъ сѣ́мѧ є҆гѡ̀.

Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ, ѿ слꙋ́ха ѕла̀ не ᲂу҆бои́тсѧ.

Слꙋ́жба мч҃нкꙋ.

Прокі́менъ, гла́съ з҃:

Возвесели́тсѧ првⷣникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши бж҃е гла́съ мо́й, внегда̀ моли́ти ми сѧ къ тебѣ̀.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃:

Пра́ведникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ, ꙗ҆́кѡ ке́дръ и҆́же въ лїва́нѣ ᲂу҆мно́житсѧ.

Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ, ѿ слꙋ́ха ѕла̀ не ᲂу҆бои́тсѧ.

Слꙋ́жба мч҃нкѡвъ ѻ҆́бща.

Прокі́менъ, гла́съ д҃:

Ст҃ы̑мъ, и҆̀же сꙋ́ть на землѝ є҆гѡ̀, ᲂу҆дивѝ гдⷭ҇ь всѧ̑ хотѣ̑нїѧ своѧ̑ въ ни́хъ. Сті́хъ: Предзрѣ́хъ гдⷭ҇а предо мно́ю вы́нꙋ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆деснꙋ́ю менѐ є҆́сть, да не подви́жꙋсѧ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃:

Воззва́ша првⷣнїи, и҆ гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́ша и҆̀хъ, и҆ ѿ всѣ́хъ скорбе́й и҆́хъ и҆зба́ви и҆̀хъ. Сті́хъ: Мно́ги скѡ́рби првⷣнымъ, и҆ ѿ всѣ́хъ и҆́хъ и҆зба́витъ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь.

Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ првⷣнїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, пра̑вымъ подоба́етъ похвала̀.

Слꙋ́жба сщ҃енномꙋ́ченикꙋ.

Прокі́менъ, гла́съ и҃:

Восхва́лѧтсѧ прпⷣбнїи во сла́вѣ, и҆ возра́дꙋютсѧ на ло́жахъ свои́хъ. Сті́хъ: Воспо́йте гдⷭ҇ви пѣ́снь но́вꙋ, хвале́нїе є҆гѡ̀ въ цр҃кви прпⷣбныхъ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ преподо́бнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ, ѿ слꙋ́ха ѕла̀ не ᲂу҆бои́тсѧ

Слꙋ́жба сщ҃енномꙋ́ченикѡвъ ѻ҆́бща.

Прокі́менъ, гла́съ з҃:

Чⷭ҇тна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇ви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми;

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, пра̑вымъ подоба́етъ похвала̀.

Слꙋ́жба прпⷣбномꙋ́ченикѡвъ ѻ҆́бща.

Прокі́менъ, гла́съ и҃: Восхва́лѧтсѧ прпⷣбнїи во сла́вѣ, и҆ возра́дꙋютсѧ на ло́жахъ свои́хъ. Сті́хъ: Воспо́йте гдⷭ҇ви пѣ́снь но́вꙋ, ꙗ҆́кѡ ди̑вна сотворѝ гдⷭ҇ь.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀. Сті́хъ: Си́льно на землѝ бꙋ́детъ сѣ́мѧ є҆гѡ̀.

Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, пра̑вымъ подоба́етъ похвала̀.

Слꙋ́жба ст҃ы́хъ мꙋ́ченицъ ѻ҆́бща.

Прокі́менъ, гла́съ д҃: Ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ, бг҃ъ і҆и҃левъ. Сті́хъ: Въ цр҃квахъ бл҃гослови́те бг҃а, гдⷭ҇а ѿ и҆стѡ́чникъ і҆и҃левыхъ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: Терпѧ̀ потерпѣ́хъ гдⷭ҇а, и҆ внѧ́тъ мѝ, ᲂу҆слы́ша мл҃твꙋ мою̀.

Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, пра̑вымъ подоба́етъ похвала̀.

Слꙋ́жба преподо́бныхъ же́нъ ѻ҆́бща.

Прокі́менъ, гла́съ д҃: Ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ, бг҃ъ і҆и҃левъ. Сті́хъ: Въ цр҃квахъ бл҃гослови́те бг҃а, гдⷭ҇а ѿ и҆стѡ́чникъ і҆и҃левыхъ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: Терпѧ̀ потерпѣ́хъ гдⷭ҇а, и҆ внѧ́тъ мѝ, и҆ ᲂу҆слы́ша моли́твꙋ мою̀.

Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ, ѿ слꙋ́ха ѕла̀ не ᲂу҆бои́тсѧ.

Слꙋ́жба и҆сповѣ́дникѡвъ.

Прокі́менъ, гла́съ и҃:

Восхва́лѧтсѧ прпⷣбнїи во сла́вѣ, и҆ возра́дꙋютсѧ на ло́жахъ свои́хъ. Сті́хъ: Воспо́йте гдⷭ҇ви пѣ́снь но́вꙋ, хвале́нїе є҆гѡ̀ въ цр҃кви преподо́бныхъ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀. Сті́хъ: Си́льно на землѝ бꙋ́детъ сѣ́мѧ є҆гѡ̀.

Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, пра̑вымъ подоба́етъ похвала̀.

Слꙋ́жба безме́здникѡвъ.

Прокі́менъ, гла́съ д҃: Ст҃ы̑мъ, и҆̀же сꙋ́ть на землѝ є҆гѡ̀, ᲂу҆дивѝ гдⷭ҇ь всѧ̑ хотѣ̑нїѧ своѧ̑ въ ни́хъ. Сті́хъ: Предзрѣ́хъ гдⷭ҇а предо мно́ю вы́нꙋ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆деснꙋ́ю менѐ є҆́сть, да не подви́жꙋсѧ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Сѐ что̀ добро̀, и҆лѝ что̀ красно̀, но є҆́же жи́ти бра́тїи вкꙋ́пѣ.

Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, пра̑вымъ подоба́етъ похвала̀.

Слꙋ́жба за ᲂу҆со́пшихъ.

Прокі́менъ, гла́съ ѕ҃:

Дꙋ́шы и҆́хъ во бл҃ги́хъ водворѧ́тсѧ. Сті́хъ: Къ тебѣ̀ гдⷭ҇и воздвиго́хъ дꙋ́шꙋ мою̀, бж҃е мо́й, на тѧ̀ ᲂу҆пова́хъ, да не постыжꙋ́сѧ во вѣ́къ.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Бл҃же́ни, ꙗ҆̀же и҆збра́лъ и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ гдⷭ҇и, и҆ па́мѧть и҆́хъ въ ро́дъ и҆ ро́дъ.

Прича́стенъ: Бл҃же́ни, ꙗ҆̀же и҆збра́лъ и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ гдⷭ҇и, и҆ па́мѧть и҆́хъ въ ро́дъ и҆ ро́дъ.

Коне́цъ и҆ бг҃ꙋ сла́ва.

И҆звѣ́стїе ᲂу҆чи́тельное, ка́кѡ до́лженствꙋетъ і҆ере́ю и҆ дїа́конꙋ слꙋже́нїе въ цр҃кви ст҃ѣ́й соверша́ти, и҆ прїꙋготовлѧ́тисѧ къ сщ҃еннодѣ́йствꙋ, наипа́че же къ бж҃е́ственнѣй лїтꙋргі́и, и҆ каковы́ѧ быва́ютъ бѣ́дствєнныѧ и҆ недоꙋмѣ̑нныѧ въ ско́рости слꙋ́чаи, ка́кѡ въ то́мъ и҆справлѧ́тисѧ, предложи́сѧ вкра́тцѣ.

Въ бл҃года́тномъ зако́нѣ сп҃си́телѧ на́шегѡ бг҃а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, цр҃ковь ст҃а́ѧ се́дмь та́инствъ содержи́тъ, сі́есть: кр҃ще́нїе, мѷропома́занїе, є҆ѵхарі́стїю, сі́есть причаще́нїе, покаѧ́нїе, сщ҃е́нство, бра́къ, є҆леосщ҃е́нїе: ꙗ҆̀же всѧ̑ во хра́мѣ ст҃ѣ́мъ соверша́ютсѧ посщ҃е́нномъ ѿ а҆рхїере́а, во и҆звѣ́стное спасе́нїе всѣ́хъ человѣ́кѡвъ: и҆́наѧ же та̑инства и҆з̾ си́хъ въ нꙋ́ждахъ мо́гꙋтъ и҆ и҆́ндѣ во хра́минахъ, и҆ гдѣ́либо дѣ́йствоватисѧ.

Сщ҃е́нства же та́инство и҆ є҆ѵхарі́стїа, сі́есть приноше́нїе безкро́вныѧ же́ртвы, тѣ́ла и҆ кро́ве гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, кромѣ̀ посщ҃е́ннагѡ хра́ма, нигдѣ́же творѧ́тсѧ, и҆ не подоба́етъ под̾ ве́лїимъ грѣхо́мъ. Тѣ́мже, что̀ къ таковы̑мъ тре́бꙋетсѧ, и҆звѣствꙋ́етсѧ си́це:

Хра́мъ ст҃ы́й, сі́есть цр҃ковь, въ собра́нїе бл҃года́рственное бг҃ꙋ всетво́рцꙋ, въ трⷪ҇цѣ є҆ди́номꙋ, и҆ въ мл҃твꙋ, и҆ просвѣще́нїе, и҆ ѡ҆чище́нїе ѿ грѣхѡ́въ, да бꙋ́детъ посщ҃е́нъ ѿ сама́гѡ а҆рхїере́а, и҆лѝ въ то́й при́сланъ а҆нтїми́нсъ посщ҃е́нный, и҆ по чи́нꙋ сщ҃е́нїе то́й хра́мъ прїѧ́вшїй.

Сщ҃е́нникъ человѣ́къ да бꙋ́детъ и҆збра́нъ че́стенъ, вѣ́дꙋщъ сщ҃є́ннаѧ пи́смена, рꙋкоположе́нъ пра́вильнѣ ѿ а҆рхїере́а.

Ѡ҆дѣѧ̑нїѧ сщ҃є́ннаѧ і҆ере́й да и҆мѣ́етъ по ᲂу҆ста́вленномꙋ бг҃опреда́нномꙋ чи́нꙋ: стїха́рь, є҆пїтрахи́лїй, нарꙋка̑вницы, по́ѧсъ, фелѡ́нь. Дїа́конъ же стїха́рь, нарꙋка̑вницы и҆ ѻ҆ра́рь, на лѣ́вое плечо̀ полага́ющїйсѧ, но́ситъ. И҆ бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и без̾ сегѡ̀ слꙋжи́ти і҆ере́ю и҆ дїа́конꙋ ѿню́дъ не подоба́етъ. А҆́ще ли же і҆ере́й та́кѡ де́рзнетъ: та́инство ᲂу҆́бѡ соверши́тъ, ѻ҆ба́че са́мъ сме́ртнѡ согрѣши́тъ, и҆ за сїѐ са́на и҆зве́ржетсѧ.

Про́чыѧ же та̑йны ст҃ы̑ѧ, мольбы̑ же и҆ въ цр҃кви пѣ̑нїѧ, ѡ҆ ѡ҆блаче́нїи сщ҃е́нныхъ ѻ҆де́ждъ по ᲂу҆ста́вꙋ и҆́мꙋтъ бы́ти, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ въ чи́нѣ ко́емъ.

Но къ та́йнѣ се́й ст҃ѣ́й, є҆́же соверши́ти тѣ́ло и҆ кро́вь гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, пе́рвѣе нꙋ̑ждныѧ вє́щи потре́бны сꙋ́ть сїѧ̑: хїротониса́нный і҆ере́й ѿ а҆рхїере́а, намѣ́ренїе и҆ во́лю сщ҃е́нникꙋ и҆мѣ́ти крѣ́пкѡ къ соверше́нїю та́йны тѣ́ла и҆ кро́ве гдⷭ҇ни, є҆́же чино́внымъ дѣ́йствомъ соверше́ннѡ преложи́тсѧ въ сꙋ́щꙋю і҆и҃съ хрⷭ҇то́вꙋ пло́ть и҆ кро́вь.

Ве́щь та́йнѣ се́й прили́чнаѧ: просфѡры̀ мꙋкѝ чи́стыѧ пшени́чныѧ, ква̑сныѧ, пѧ́ть, и҆ вїно̀ вїногра́дное: и҆з̾ и҆на́гѡ же жи́та кромѣ̀ пшени́цы, и҆лѝ чє́рствыѧ, и҆лѝ зацвѣ̑лыѧ просфѡры̀ и҆лѝ и҆з̾ и҆ны́хъ дре́въ, и҆ ꙗ҆́годныхъ со́кѡвъ вїно̀. и҆лѝ во ᲂу҆́ксꙋсъ претво́ршеесѧ ки́слостїю, ника́коже да и҆́мать бы́ти.

Къ семꙋ̀, соверше́нїе сеѧ̀ та́йны моли́твою, и҆ словесы̀ съ бл҃гослове́нїемъ рꙋкѝ і҆ере́евы: И҆ сотворѝ ᲂу҆́бѡ хлѣ́бъ се́й чⷭ҇тно́е тѣ́ло хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, а҆ є҆́же въ ча́ши се́й, чⷭ҇тнꙋ́ю кро́вь, преложи́въ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ: ꙗ҆́коже мꙋ́дрствꙋетъ и҆ содержи́тъ ст҃а́ѧ а҆пⷭ҇льскаѧ восто́чнаѧ цр҃ковь.

Ѡ҆ се́мъ и҆звѣ́стнѡ да вѣ́дѧтъ і҆ерє́и, ꙗ҆́кѡ без̾ ѡ҆сщ҃е́ннагѡ хра́ма, и҆лѝ сщ҃е́нныѧ трапе́зы, сі́есть без̾ а҆нтїми́нса, и҆ без̾ сщ҃е́нныхъ ѻ҆де́ждъ, и҆ веще́й таковы́хъ, а҆́ще намѣ́ренїѧ не и҆мѣ́етъ ѡ҆ то́мъ, а҆́ще нечи́сты просфѡры̀, и҆ не и҆з̾ чи́стыѧ пшени́цы, и҆ а҆́ще ко́ими словесы̀ соверше́нїе быва́етъ, не зна́етъ: а҆́ще слꙋжи́ти кто̀ де́рзнетъ та́кѡ про́стѡ, и҆лѝ помраче́нъ ѿ мно́гагѡ пїѧ́нства ма́лѡ что̀ вѣ́сть, є҆́же дѣ́етъ, не то́кмѡ свѧтота́тскимъ грѣхо́мъ сме́ртнѡ согрѣши́тъ, но и҆ та́йна тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ ника́коже соверши́тсѧ.

Ка́кѡ подоба́етъ слꙋжи́телю пред̾ꙋготовлѧ́ти себѐ къ досто́йномꙋ слꙋже́нїю бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и, и҆ причаще́нїю бж҃е́ственныхъ хрⷭ҇то́выхъ та̑инъ.

Ѿ мїрска́гѡ не сщ҃е́ннагѡ, но проста́гѡ человѣ́ка, та́кожде и҆ ѿ кли́рїка, и҆ ѿ дїа́кона, и҆ ѵ҆подїа́кона, кромѣ̀ пра́вильнагѡ і҆ере́а, та́йна ст҃ы́ѧ є҆ѵхарі́стїи никогда́же ѡ҆ст҃и́тсѧ. И҆́бо ничто́же тогѡ̀ сщ҃е́нства соверши́тъ, и҆ въ тѧ́жкое ѡ҆сꙋжде́нїе, и҆ въ грѣ́хъ свѧтота́тства дерзнꙋ́вшїй впаде́тъ.

Пра́вильнѣ же і҆ере́й посщ҃е́нный, и҆ дїа́конъ ᲂу҆готовлѧ́тисѧ въ слꙋже́нїе до́лженъ си́це:

Пре́жде да сохрани́тъ себѐ, и҆ ѡ҆па́снѡ да блюде́тъ ѿ веще́й, запина́ющихъ досто́йномꙋ лїтꙋргиса́нїю, и҆ пречⷭ҇тыхъ та̑инъ причаще́нїю.

Запѧ̑тїѧ же бѡ́льшаѧ сꙋ́ть сїѧ̑: а҆́ще ѻ҆́нъ въ клѧ́твѣ, и҆лѝ во ѿлꙋче́нїи, и҆лѝ въ запреще́нїи ѿ а҆рхїере́а, и҆лѝ и҆́мать въ себѣ̀ грѣ́хъ сме́ртный.

А҆́ще ᲂу҆́бѡ въ клѧ́твѣ, во ѿлꙋче́нїи же и҆ запреще́нїи свѧ́занъ сы́й ѡ҆брѣта́етсѧ, всѧ́кѡ да не дерза́етъ слꙋжи́ти лїтꙋргі́и, до́ндеже ѿ свѧза́вшагѡ є҆го̀ и҆мꙋ́щагѡ вла́сть проще́нъ и҆ разрѣше́нъ бꙋ́детъ соверше́ннѡ. И҆́бо кто̀ не разрѣше́нъ сщ҃еннодѣ́йствовати де́рзнетъ, свѧтота́тства грѣ́хъ и҆спо́лнитъ, и҆ съ но́вымъ, и҆ ѕѣлѡ̀ тѧ́жкимъ грѣхо́мъ ѿ бж҃е́ственныѧ слꙋ́жбы возврати́тсѧ, и҆ пови́ненъ тѣ́лꙋ и҆ кро́ви гдⷭ҇ни: бг҃оꙋбі́йца бо кꙋ́пнѡ съ невѣ́рными і҆ꙋдє́и хрⷭ҇та̀ ᲂу҆би́вшими бꙋ́детъ, и҆ въ сꙋ́дъ себѣ̀ и҆ во ѡ҆сꙋжде́нїе пречⷭ҇тымъ та́йнамъ причасти́тсѧ.

Та́кожде под̾ запреще́нїемъ ѿ а҆рхїере́а, и҆лѝ і҆ере́а, ѻ҆тца̀ своегѡ̀ дꙋхо́внагѡ, кто̀ и҆ мїрскі́й человѣ́къ сꙋ́щъ, и҆́ндѣ каково́ю стра́стїю содержа́сѧ, и҆ пренебрега́ѧ того̀, и҆ ко и҆но́мꙋ дꙋховникꙋ̀ без̾ разрѣше́нїѧ преходѧ̀, и҆ дерза́ѧ пречⷭ҇тымъ та́йнамъ тѣ́ла и҆ кро́ве і҆и҃съ хрⷭ҇то́вой причаща́тисѧ, то́жде постра́ждетъ, и҆ ꙗ҆́кѡ бг҃оꙋбі́йца ѡ҆сꙋ́дитсѧ.

А҆́ще же ѡ҆ грѣсѣ̀ сме́ртномъ ѡ҆блича́етъ є҆го̀ со́вѣсть є҆гѡ̀, да не де́рзнетъ лїтꙋргиса́ти, до́ндеже ѡ҆чи́ститъ себѐ ѿ грѣха̀ тогѡ̀, въ не́мже ѡ҆брѣта́етсѧ, сокрꙋше́нїемъ и҆ болѣ́знїю серде́чною, и҆ и҆сповѣ́данїемъ ᲂу҆́стнымъ пред̾ дꙋхо́внымъ ѻ҆тце́мъ, и҆ крѣ́пкимъ предложе́нїемъ, є҆́же ктомꙋ̀ не возврати́тисѧ ко грѣхꙋ̀.

А҆́ще бо де́рзнетъ въ грѣсѣ̀ сме́ртномъ сы́й, не и҆сповѣ́давсѧ и҆ покаѧ́нїемъ не пред̾ѡчи́стивъ себѐ, лїтꙋргиса́ти, ко грѣхꙋ̀ сме́ртномꙋ, въ не́мже є҆́сть, дрꙋгі́й грѣ́хъ тѧжча́йшїй сме́ртный приложи́тъ, и҆ бж҃е́ственныѧ та̑йны въ сꙋ́дъ себѣ̀ и҆ во ѡ҆сꙋжде́нїе недосто́инства ра́ди прїи́метъ.

А҆́ще въ са́момъ слꙋже́нїи бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и прише́дъ въ себѐ і҆ере́й, позна́етъ себѐ бы́ти въ грѣсѣ̀ сме́ртномъ, є҆ли́кѡ мо́жетъ, вели́кою болѣ́знїю и҆ жа́лостїю да ᲂу҆мили́тъ себѐ, и҆ сокрꙋши́тъ срⷣце своѐ, предложе́нїе непремѣ́нное и҆мѣ́ѧ, є҆́же скорѣ́е и҆сповѣ́датисѧ и҆ довлетвори́ти, и҆ сокрꙋша́тисѧ ѡ҆ грѣсѣ̀ свое́мъ.

Препина́етъ же къ досто́йномꙋ слꙋже́нїю, и҆ прест҃ы́хъ та̑инъ причаще́нїю, и҆ сїѐ ѕѣлѡ̀: а҆́ще кого̀ і҆ере́й, и҆лѝ дїа́конъ ᲂу҆ничижи́лъ є҆́сть, ѡ҆скорби́лъ же, и҆лѝ ѡ҆непра́вдовалъ, и҆ вѣ́сть, ꙗ҆́кѡ то́й гнѣ́ваетсѧ и҆ скорби́тъ на него̀: и҆лѝ а҆́ще са́мъ і҆ере́й и҆ дїа́конъ ѡ҆непра́вдованъ, и҆лѝ ѡ҆скорбле́нъ сы́й ѿ когѡ̀, гнѣ́ваетсѧ и҆ скорби́тъ, да не де́рзнетъ лїтꙋргиса́ти: но ше́дъ пре́жде, по гдⷭ҇ню повелѣ́нїю, да смири́тсѧ съ бра́томъ свои́мъ, и҆ та́кѡ да лїтꙋргиса́етъ.

А҆́ще же ѡ҆скорбле́нный дале́че гдѣ̀, нꙋ́жда же належи́тъ слꙋже́нїѧ, понѐ да предложе́нїе до́брое и҆́мать, є҆гда̀ ᲂу҆́зритсѧ съ ни́мъ, всѧ́кѡ примири́тисѧ, и҆ въ срⷣцѣ свое́мъ да жалѣ́етъ крѣ́пкѡ, и҆ по нꙋ́жди лїтꙋргиса́етъ.

Къ семꙋ́ же досто́йномꙋ слꙋже́нїю, и҆ ст҃ы́хъ та̑инъ причаще́нїю, препина́етъ многоѧде́нїе и҆ питїѐ вече́рнее. Тѣ́мже всѧ́кѡ воздержа́тисѧ ѿ бра́шенъ и҆ пи́тїй съ ве́чера досто́итъ, и҆лѝ вельмѝ что̀ ма́ло вкꙋси́ти, ѿ полꙋ́нощи же коне́чнѡ не подоба́етъ вкꙋси́ти чесогѡ̀: а҆́ще же и҆ ма́ло что̀ вкꙋ́ситъ ѿ бра́шенъ и҆ пи́тїй по полꙋ́нощи, ника́коже да де́рзнетъ лїтꙋргиса́ти, занѐ ѿ полꙋ́нощи де́нь є҆сте́ственный начина́етсѧ.

Въ коне́цъ же, всѧ́къ і҆ере́й и҆ дїа́конъ и҆мы́й женꙋ̀, ѿ смѣше́нїѧ є҆ѧ̀ пред̾ лїтꙋргиса́нїемъ воздержа́тисѧ всѧ́кѡ до́лженъ є҆́сть нѣ́кѡликїѧ дни̑, но и҆ по слꙋже́нїи днѐ тогѡ̀: не воздержа́йсѧ бо и҆ слꙋжа́й, тѧ́жкѡ согрѣша́етъ.

Си́хъ ᲂу҆́бѡ препѧ́тїй, не то́чїю і҆ере́й, но и҆ всѧ́къ хрїстїа́нинъ, хотѧ́й досто́йнѡ причасти́тисѧ бж҃е́ственныхъ хрⷭ҇то́выхъ та̑инъ, весьма̀ блюсти́сѧ до́лженъ є҆́сть, кромѣ̀ то́чїю недꙋ́жныхъ въ сме́ртной нꙋ́ждѣ.

Сꙋ́ть же къ си̑мъ и҆ и҆́наѧ препѧ̑тїѧ къ досто́йномꙋ слꙋже́нїю, и҆ ст҃ы́хъ та̑инъ причаще́нїю: ꙗ҆̀же а҆́ще и҆ мє́ншаѧ ѿ предрече́нныхъ сꙋ́ть, ѻ҆ба́че прилѣ́жнѡ и҆скоренѧ́ти ѧ҆̀, и҆ блюсти́сѧ и҆̀хъ і҆ере́й, и҆ кі́йждо хрїстїа́нинъ, є҆ли́кѡ мо́жетъ, до́лженъ є҆́сть.

Пе́рвое ᲂу҆́бѡ є҆́сть, и҆зли́шнее по́мыслѡвъ разсѣ́ѧнїе, ꙗ҆̀же по си́лѣ собира́ти во є҆ди́но, и҆ ѡ҆бꙋздова́ти мо́жетъ те́плою мл҃твою, и҆ ᲂу҆се́рднымъ размышле́нїемъ страсте́й гдⷭ҇нихъ.

Второ́е, смꙋще́нїе внꙋ́треннее, є҆́же є҆́сть тоскли́вость: ѿгна́ти же ѿ себѐ да тщи́тсѧ ᲂу҆пова́нїемъ прїѧ́тїѧ бл҃года́ти бж҃їѧ, є҆ѧ́же сподо́битисѧ и҆́мать причаще́нїемъ пречⷭ҇тыхъ та̑инъ.

Тре́тїе, ᲂу҆ны́нїе, и҆лѝ разлѣне́нїе, є҆́же бо́дростїю, трезвѣ́нїемъ же и҆ бдѣ́нїемъ, и҆лѝ малоспа́нїемъ крѣ́пкѡ ѿ себѐ да ѿжене́тъ.

Над̾ всѣ́ми же си́ми, четве́ртое є҆́сть смꙋще́нїе, и҆лѝ движе́нїе тѣле́сное, ѿ ѡ҆скверне́нїѧ во снѣ̀ быва́емагѡ, є҆́же а҆́ще и҆ кромѣ̀ всѧ́кїѧ ѿ негѡ̀ да́нныѧ вины̀ приключи́тсѧ, ра́звѣ вели́кїѧ нꙋ́жды лїтꙋргиса́ти да не де́рзнетъ.

А҆́ще же са́мъ да́лъ є҆́сть винꙋ̀ препѧ́тїю семꙋ̀, и҆лѝ бесѣ́дами, и҆лѝ по́мыслы скве́рными съ ве́чера, и҆лѝ ꙗ҆де́нїемъ, питїе́мъ же и҆лѝ сно́мъ дово́льнымъ, да ника́коже де́рзнетъ лїтꙋргиса́ти, доне́лѣже и҆сповѣ́стсѧ ѻ҆тцꙋ̀ своемꙋ̀ дꙋхо́вномꙋ, и҆ ѿ негѡ̀ є҆пїтїмїю̀ и҆ разрѣше́нїе прїи́метъ.

Тѣ́мже всѧ́каѧ недоста́точєства те́плою моли́твою, слеза́ми же, болѣ́знїю и҆ сокрꙋше́нїемъ серде́чнымъ, и҆ пред̾ слꙋже́нїемъ и҆ въ са́момъ слꙋже́нїи, и҆скорени́тисѧ мо́гꙋтъ.

Въ пе́рвыхъ ᲂу҆́бѡ і҆ере́й, въ сицево́мъ къ бж҃е́ственномꙋ слꙋже́нїю пред̾ꙋготовле́нїи, ѿ препѧ́тїй предрече́нныхъ до́лженъ є҆́сть храни́тисѧ.

Второ́е, подоба́етъ є҆мꙋ̀ и҆мѣ́ти болѣ́знь серде́чнꙋю ѡ҆ грѣсѣ́хъ, а҆́ще и҆ ѡ҆ прости́тельныхъ, сі́есть, повседне́вныхъ ма́лыхъ.

Къ семꙋ́ же, а҆́ще и҆ въ ма́ломъ чесо́мъ ѡ҆блича́етъ є҆го̀ со́вѣсть є҆гѡ̀, да и҆сповѣ́стсѧ дх҃о́вномꙋ своемꙋ̀ ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ ѿ негѡ̀ да прїи́метъ разрѣше́нїе.

Вкра́тцѣ же рещѝ: всѐ, є҆́же досто́итъ къ чи́стой со́вѣсти ѿ грѣхѡ́въ, да тщи́тсѧ и҆мѣ́ти.

Се́рдце же своѐ да ѡ҆чисти́тъ ѿ всѧ́кїѧ любвѐ чꙋ́вственныѧ, и҆ ѿ по́хотей и҆ сласте́й тѣле́сныхъ, любвѝ бж҃їей противлѧ́ющихсѧ, и҆ чꙋ̑вства своѧ̑ разсꙋ́днымъ нѣ́кїимъ томле́нїемъ, а҆́ще и҆ не въ запреще́нныхъ ве́щехъ, да ѡ҆бꙋзда́етъ.

Тре́тїе, бл҃го́е произволе́нїе да и҆́мать, є҆́же послꙋжи́ти гдⷭ҇еви въ преподо́бїи и҆ пра́вдѣ во всѧ̑ дни̑ живота̀ своегѡ̀, и҆ сїѐ произволе́нїе во своѐ вре́мѧ дѣ́лы бл҃ги́ми и҆звѣсти́ти.

Четве́ртое, а҆́лчбꙋ и҆ жа́ждꙋ къ бж҃е́ственномꙋ бра́шнꙋ и҆ питїю̀ семꙋ̀, въ дꙋшѝ и҆ срⷣцѣ свое́мъ крѣ́пкѡ дво́йственнымъ размышле́нїемъ да возбꙋжда́етъ:

Пе́рвѣе, вели́чествомъ сеѧ̀ пребж҃е́ственныѧ та́йны: и҆́бо веще́ственнѣ въ не́й цр҃ь и҆ творе́цъ всеѧ̀ ви́димыѧ и҆ неви́димыѧ тва́ри, хрⷭ҇то́съ бг҃ъ и҆ чл҃вѣ́къ, неви́димѡ под̾ ви́димыми хлѣ́ба и҆ вїна̀ ви́ды, въ снѣ́дь вѣ̑рнымъ предлежи́тъ, и҆ и҆́стиннѡ дае́тсѧ, и҆ по́льзою, и҆ прїѡбрѣ́тенїемъ ѿ неѧ̀ происходѧ́щымъ. И҆́бо досто́йнѣ слꙋжа́й и҆ причаща́ѧйсѧ бж҃е́ственныхъ та̑инъ, не то́чїю ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ полꙋча́етъ, но и҆ ѡ҆сщ҃е́нїѧ и҆ бл҃года́ти и҆зрѧ́дныѧ сподоблѧ́етсѧ: прїѡбща́етсѧ бо хрⷭ҇тꙋ̀ и҆́же є҆́сть и҆сто́чникъ неисчерпа́емый ѡ҆сщ҃е́нїѧ и҆ бл҃года́ти.

Второ́е, нищеты̀ своеѧ̀ недоста́точествомъ и҆ тре́бованїемъ: всѧ́къ бо, къ сокро́вищꙋ семꙋ̀ прибѣга́ѧй, вои́стиннꙋ бж҃е́ственныхъ дарѡ́въ бога́тства и҆з̾ѻби́лїе прїе́млетъ, и҆ лише́нїе дх҃о́вныѧ своеѧ̀ нищеты̀ неѡскꙋ́днѡ и҆спо́лнитъ.

Къ семꙋ́ же, да вѣ́рою несꙋмнѣ́нною къ прича́стїю пречⷭ҇тыхъ и҆ животворѧ́щихъ тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇то́выхъ та̑инъ пристꙋ́питъ, во є҆́же си́ми дꙋ́шꙋ пита́ти: сицево́ же произволе́нїе и҆ вѣ́рꙋ, не то́чїю і҆ере́й и҆ дїа́конъ, но и҆ всѧ́къ, досто́йнѡ хотѧ́й причасти́тисѧ вѣ́рный, до́лженъ є҆́сть и҆мѣ́ти.

І҆ере́й же и҆ дїа́конъ, лїтꙋргиса́ти хотѧ́й, къ семꙋ̀ всѧ́кѡ до́лженъ є҆́сть ѻ҆со́бнѣ и҆ сїѐ и҆мѣ́ти, є҆́же и҆зво́лити въ предложе́нїи свое́мъ въ сла́вꙋ бг҃а, въ трⷪ҇цѣ ст҃ѣ́й сла́вимагѡ, и҆ въ че́сть всѣ́хъ ст҃ы́хъ, въ нбⷭ҇номъ раѝ веселѧ́щихсѧ, въ по́льзꙋ же и҆ ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ себѣ̀ и҆ всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ бж҃їимъ, на землѝ сꙋ́щымъ, и҆ въ правовѣ́рїи бл҃гоче́стнѡ ᲂу҆со́пшымъ, за всѣ́хъ же ѻ҆со́бнѣ живы́хъ и҆ ᲂу҆со́пшихъ, моли́твамъ є҆гѡ̀ врꙋчи́вшихсѧ, и҆ ѡ҆ бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́ѧ собо́рныѧ а҆пⷭ҇тольскїѧ восто́чныѧ цр҃кве лїтꙋргі́ю бж҃е́ственнꙋю по ᲂу҆ста́вꙋ гдⷭ҇ню, и҆ ѻ҆бы́чаю цр҃кви ст҃ы́ѧ восто́чныѧ, ꙗ҆́коже та́йнꙋ ѡ҆свѧща́ющꙋю, и҆ ꙗ҆́кѡ же́ртвꙋ бг҃а ᲂу҆милостивлѧ́ющꙋю, и҆ грѣхѝ ѡ҆чища́ющꙋю, соверша́ти, въ не́йже дх҃ъ ст҃ы́й ᲂу҆сты̀ є҆гѡ̀, по словесѝ бж҃е́ственныхъ слове́съ: И҆ сотворѝ ᲂу҆́бѡ хлѣ́бъ въ тѣ́ло хрⷭ҇то́во, и҆ вїно̀ [водо́ю ма́лѡ растворе́ное] въ кро́вь є҆гѡ̀ бж҃е́ственнꙋю, преложи́въ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ, на прⷭ҇то́лѣ предложє́нныѧ и҆́стиннѡ пресꙋществи́тъ.

Пѧ́тое, всѧ́кѡ да тщи́тсѧ, є҆́же съ вели́кою че́стїю, и҆ глꙋбо́кимъ смире́нїемъ къ бж҃е́ственнѣй се́й та́йнѣ пристꙋпи́ти, помышлѧ́ѧ є҆гѡ̀ вели́чество, и҆ милосе́рдїе, и҆ безмѣ́рнꙋю чистотꙋ̀, свою́ же хꙋ́дость, скве́рность и҆ не́мощь: ѿ сегѡ̀ ᲂу҆́бѡ размышле́нїѧ ве́лїю бл҃года́ть и҆ ра́дость ѡ҆брѧ́щетъ человѣ́къ.

Шесто́е, прилѣ́жнѡ да тщи́тсѧ бл҃гоговѣ́инство себѣ̀ стѧжа́ти, и҆ размышлѧ́ти стра̑сти гдⷭ҇ни: воз̾имѣ́етъ бо дꙋхо́внꙋю наде́ждꙋ и҆ любо́вь къ хрⷭ҇то́вой та́йнѣ се́й, къ не́йже прилѣ́жнаѧ моли́тва со внима́нїемъ ѕѣлѡ̀ є҆́сть помо́щна.

Си́це ᲂу҆́бѡ къ досто́йномꙋ слꙋже́нїю пред̾ꙋготовлѧ́ѧ себѐ слꙋжи́тель, и҆лѝ прїѡбщи́тисѧ хотѧ́й бж҃е́ственнагѡ тѣ́ла и҆ кро́ве, до́лженъ є҆́сть съ ве́чера по чи́нꙋ цр҃ко́вномꙋ вече́рню соверши́ти, [и҆лѝ вы́слꙋшати] на не́йже бл҃гоговѣ́йнѡ да поꙋча́етсѧ въ мы́сли свое́й, ᲂу҆миле́ннѡ размышлѧ́ѧ: ка́кѡ гдⷭ҇ь и҆ сп҃съ на́шъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ, по спаси́тельныхъ свои́хъ страсте́хъ въ пѧто́къ ве́чера, на крⷭ҇тѣ̀ грѣ̑хъ ра́ди на́шихъ ви́сѧ, спасе́нїѧ ра́ди на́шегѡ ᲂу҆́мре: ка́кѡ є҆ди́нъ ѿ во́инѡвъ копїе́мъ ре́бра є҆мꙋ̀ прободѐ, и҆з̾ негѡ́же а҆́бїе и҆зы́де кро́вь и҆ вода̀: ка́кѡ посе́мъ і҆ѡ́сифъ съ нїкоди́момъ тѣ́ло хрⷭ҇то́во сне́мше, плащани́цею ѡ҆бви́ша, и҆ во гро́бѣ положи́ша: и҆ ка́кѡ марі́а магдали́на, съ пречⷭ҇тою мт҃рїю гдⷭ҇нею, съ пла́чемъ и҆ ве́лїимъ рыда́нїемъ, въ го́рести се́рдца зрѧ́хꙋ сїѧ̑.

Повече́рїе же, и҆ ко снꙋ̀ и҆дѧ̀ моли̑твы соверша́ѧ, и҆ ѡ҆предѣле́нныѧ себѣ̀ канѡ́ны, ꙗ҆́кѡ а҆ка́ѳїстъ бг҃овлⷣчцѣ, и҆лѝ гдⷭ҇ꙋ і҆и҃сꙋ, и҆лѝ ст҃ы̑мъ кѡ́имъ въ седми́цѣ, и҆ а҆́гг҃лꙋ своемꙋ̀ храни́телю, да бл҃гоговѣ́йнѡ размышлѧ́етъ: ка́кѡ прест҃а́ѧ дш҃а̀ сп҃си́телева, бж҃ествꙋ̀ совокꙋпле́ннаѧ, во а҆́дъ соше́дши, держа́внѡ кнѧ́зѧ тмы̀ свѧза̀, тогѡ̀ ца́рство плѣнѝ, и҆ дꙋ́шы ѿ вѣ́ка всѣ́хъ сꙋ́щихъ та́мѡ пра́ведныхъ ѿ мꙋчи́тельства є҆гѡ̀ свободѝ, съ собо́ю возведѐ, и҆ въ ра́й да́же до своегѡ̀ пресла́внагѡ вознесе́нїѧ вселѝ. Тѣ́мъ благодарѧ̀ є҆го̀ за всѧ̑ бл҃годѣѧ̑нїѧ, ꙗ҆̀же спаси́тельною стра́стїю, и҆ животво́рною свое́ю сме́ртїю ро́дꙋ человѣ́ческомꙋ сотворѝ, прилѣ́жнѡ мо́литъ, да и҆ є҆гѡ̀ всѧ̑ согрѣшє́нїѧ тѣ́хъ ра́ди ѡ҆чи́стивъ, ѿ вѣ́чныѧ мꙋ́ки и҆зба́витъ є҆го̀ и҆ црⷭ҇твїѧ своегѡ̀ сподо́битъ.

Пречи́стꙋю же бцⷣꙋ, соѻ́бщницꙋ страсте́мъ и҆ сме́рти сн҃а своегѡ̀ бы́вшꙋю, и҆ сїѧ̑ зрѧ́щи сболѣ́зновавшꙋю, прилѣ́жнѡ моли́ти, є҆́же въ житїѝ се́мъ предста́тельницею, и҆ ко всѣ̑мъ добродѣ́телемъ помо́щницею бы́ти, и҆ въ де́нь и҆схо́да ѿ тѣ́ла, дꙋ́шꙋ ѿ всѣ́хъ дїа́вольскихъ нахожде́нїй, крѣ́пкимъ свои́мъ предста́тельствомъ и҆зба́вивши, въ црⷭ҇твїи сн҃а своегѡ̀ всели́тъ: всѧ̑ бо ꙗ҆́кѡ мт҃и ᲂу҆ сн҃а своегѡ̀ вѣ́рнѡ къ не́й притека́ющымъ и҆спроси́ти мо́жетъ.

Во ᲂу҆́треннее же вре́мѧ пѣ́нїѧ, пре́жде ѡ҆свѣтѣ́нїѧ днѐ полꙋ́нощницꙋ соверша́ѧ, сїѧ̑ бл҃гоговѣ́йнѡ да размышлѧ́етъ: ка́кѡ гдⷭ҇ь на́шъ въ полꙋ́нощи, и҆ды́й къ во́льнѣй стра́сти, въ вертогра́дѣ въ таково́мъ по́двизѣ бѣ̀ прилѣ́жнѡ молѧ́сѧ, ꙗ҆́кѡ по́тꙋ є҆гѡ̀ бы́ти, ꙗ҆́кѡ ка̑пли кро́ве ка́плющыѧ на зе́млю: и҆ ка́кѡ та́мѡ ѿ во́инѡвъ ꙗ҆́тъ, и҆ ко а҆́ннѣ пе́рвѣе ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й свѧ́занный веде́нъ бы́сть: и҆ какова̀ та́мѡ понѡ́снаѧ ᲂу҆ничижє́нїѧ, ѡ҆плева̑нїѧ, бїє́нїѧ же и҆ неисчє́тнаѧ ѕла̑ѧ во́лею претерпѣ̀, да на́съ ѿ ᲂу҆́зъ грѣхо́вныхъ, и҆ ѿ мꙋчи́тельства, и҆ томле́нїѧ дїа́волѧ свободи́тъ.

Оу҆́треню же соверша́ѧ, прилѣ́жнѡ со ᲂу҆миле́нїемъ да размышлѧ́етъ: ка́кѡ гдⷭ҇ь ве́лїимъ ᲂу҆ничиже́нїемъ ѿ а҆́нны къ каїа́фѣ веде́нъ бы́сть: и҆ какѡва̀ та́мѡ и҆спыта̑нїѧ, лю̑таѧ томлє́нїѧ, заꙋшє́нїѧ, ѡ҆плева̑нїѧ, нарꙋга̑нїѧ же и҆ неми́лѡстивнаѧ ᲂу҆дарє́нїѧ, ѿ полꙋ́нощи да́же до ᲂу҆́тра, грѣ̑хъ ра́ди на́шихъ во́лею претерпѣ̀.

По ᲂу҆́трени же въ соверше́нїи пе́рвагѡ часа̀ бл҃гоговѣ́йнѡ да размышлѧ́етъ: ка́кѡ спаси́тель на́шъ въ пе́рвый ча́съ днѐ веде́нъ бы́сть въ претѡ́ръ ѿ каїа́фы къ пїла́тꙋ, ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й, бл҃годѣ́тель, свѧ́занный: и҆ ка́кѡ та́мѡ всегѡ̀ мі́ра сꙋдїѧ̀ ѿ беззако́нныхъ а҆рхїере́євъ и҆ ста́рцєвъ і҆ꙋде́йскихъ ѡ҆болга́нъ, и҆ ѿ непра́веднагѡ сꙋдїѝ ѡ҆сꙋжде́нъ бы́сть.

Тре́тїй же ча́съ во своѐ вре́мѧ бл҃гоговѣ́йнѡ во ᲂу҆миле́нїи се́рдца соверша́ѧ, прилѣ́жнѡ да размышлѧ́етъ: ка́кѡ спаси́тель на́шъ въ тре́тїй ча́съ днѐ, пїла́томъ сꙋди́мь бы́сть, и҆ какѡва́ѧ та́мѡ безчи́слєннаѧ нарꙋга̑нїѧ, и҆ заꙋшє́нїѧ, посе́мъ же неми́лостивнѡ ᲂу҆ мра́морнагѡ столпа̀ свѧ́занъ сы́й, лю̑тыѧ ра̑ны, къ семꙋ́ же ѻ҆́стрымъ те́рнїемъ вѣнча́нїе, и҆ и҆ны̑ѧ нестерпи̑мыѧ мꙋ̑ки [да на́съ ѿ мꙋчи́тельства дїа́волѧ свободи́тъ] претерпѣ̀.

Къ семꙋ́ же размышлѧ́ти и҆ сїѐ прили́чно є҆́сть: ка́кѡ дх҃ъ ст҃ы́й въ тре́тїй ча́съ днѐ, во ѻ҆́гненныхъ ѧ҆зы́цѣхъ на а҆по́столы сꙋ́щыѧ на мл҃твѣ сни́де, и҆ ты̑ѧ просвѣтѝ. сїе́ же размышлѧ́ѧ, прилѣ́жнѡ бг҃ꙋ да мо́литсѧ, ꙗ҆́кѡ да пода́стъ и҆ є҆мꙋ̀ дх҃а ст҃а́го, ꙗ҆́коже и҆ ст҃ы̑мъ а҆пⷭ҇лѡмъ, къ дх҃о́внагѡ ра́зꙋма просвѣще́нїю, и҆ во є҆́же досто́йнѡ соверши́ти є҆мꙋ̀ предлежа́щꙋю бж҃е́ственнꙋю слꙋ́жбꙋ.

Шесты́й же ча́съ соверша́ѧ, бл҃гоговѣ́йнѡ да размышлѧ́етъ: ка́кѡ шеста́гѡ часа̀ днѐ, сп҃си́тель на́шъ носѧ̀ крⷭ҇тъ сво́й, къ пропѧ́тїю веде́нъ бы́сть: и҆ ка́кѡ неми́лостивнѡ четы́рмѧ гвоздьмѝ на крⷭ҇тѣ̀, лю́тѣ пригвожде́нъ на голго́ѳѣ, посредѣ̀ двою̀ разбо́йникѡвъ ра́спѧтъ ви́сѧше: и҆ ка́кѡ во́ини раздѣли́ша ри̑зы є҆гѡ̀ себѣ̀: ка́кѡ же мимоходѧ́щїи рꙋга́хꙋсѧ є҆мꙋ̀, и҆ разбо́йникъ ѡ҆шꙋ́юю є҆гѡ̀ ви́сѧщъ, хꙋ́лѧше є҆го̀, и҆ ка́кѡ тма̀ бы́сть по все́й землѝ.

Девѧ́тый же ча́съ [є҆гда̀ ко́егѡ вре́мене пое́тсѧ] та́кожде со всѧ́кимъ бл҃гоговѣ́нїемъ соверша́ѧ, сїѐ внима́тельнѣ да размышлѧ́етъ: ка́кѡ сп҃си́тель на́шъ, спасе́нїѧ ро́да человѣ́ча жела́ѧ, на крⷭ҇тѣ̀ ви́сѧй возглаго́лѧ: жа́ждꙋ, и҆ ка́кѡ ѻ҆́цтомъ, съ же́лчїю смѣ́шеннымъ, напое́нъ бы́сть: ка́кѡ же дш҃ꙋ свою̀ прест҃ꙋ́ю въ рꙋ́цѣ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ предадѐ: и҆ ка́кѡ всѧ̑ ѡ҆снова̑нїѧ землѝ потрѧсо́шасѧ, ка́менїе распадо́шасѧ, ме́ртвїи ѿ гробѡ́въ воста́ша: и҆ ка́кѡ є҆ди́нъ ѿ во́инѡвъ копїе́мъ ре́бра є҆мꙋ̀ прободѐ, и҆ а҆́бїе и҆зы́де и҆з̾ негѡ̀ кро́вь и҆ вода̀.

Сїѧ̑ же вкра́тцѣ помѧнє́ннаѧ, и҆ и҆на̑ѧ спаси́тєльнаѧ гдⷭ҇нѧ страда̑нїѧ, бл҃гоговѣ́йнѡ размышлѧ́ѧ въ сокрꙋше́нїи се́рдца ᲂу҆се́рднѡ, а҆́ще же возмо́жно, и҆ со слеза́ми, да соверша́етъ часѡ́вныѧ моли̑твы.

На и҆з̾ѡбрази́тельныхъ же, [а҆́ще и҆ лїтꙋргі́и не бꙋ́детъ] да бл҃годари́тъ ᲂу҆се́рднѡ сп҃си́телѧ, сицевы́хъ ра́ди лю́тыхъ страда́нїй, ꙗ҆̀же во́лею на́съ ра́ди претерпѣ̀, да ѿ мꙋчи́тельства дїа́волѧ на́съ свободи́тъ: и҆ и҆злїѧ́нїѧ ра́ди пречⷭ҇тыѧ є҆гѡ̀ кро́ве, є҆́юже на́съ ѿ клѧ́твы зако́нныѧ и҆скꙋпѝ, и҆ живо́тъ даю́щїѧ ра́ди є҆гѡ̀ сме́рти, є҆́юже ро́дъ человѣ́ческїй, ᲂу҆ме́ршїй грѣхо́мъ, ѡ҆животворѝ, и҆ прилѣ́жнѡ въ смире́нномъ се́рдцѣ да мо́литсѧ, ꙗ҆́кѡ да си́хъ ра́ди всѣ́хъ бл҃годѣѧ́нїй свои́хъ, и҆́миже ро́дъ человѣ́ческїй ѡ҆благодѣ́тельствова, пода́стъ и҆ є҆мꙋ̀ бл҃года́ть ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ, во є҆́же досто́йнѡ принестѝ є҆мꙋ̀ безкро́внꙋю же́ртвꙋ, и҆ неѡсꙋжде́ннѡ причасти́тисѧ ст҃ы̑мъ є҆гѡ̀ та́йнамъ.

А҆́ще же і҆ере́й и҆ дїа́конъ, и҆лѝ кто̀ къ причаще́нїю гото́вѧсѧ, предрече́нное пра́вило цр҃ко́вное и҆ бж҃е́ственномꙋ причаще́нїю подоба́ющее, самохо́тнѣ ѿ разлѣне́нїѧ, и҆лѝ небреже́нїѧ, и҆лѝ всѐ, и҆лѝ ча́сть нѣ́кꙋю ѡ҆ста́витъ, сме́ртнѡ согрѣши́тъ.

А҆́ще же въ нꙋ́ждныхъ і҆ере́й человѣ́ческомꙋ спасе́нїю дх҃о́вныхъ ве́щехъ себѐ ᲂу҆пражднѧ́ѧ, сі́есть, слꙋ́шанїемъ и҆́сповѣди больны́хъ и҆лѝ здра́выхъ, и҆лѝ причаще́нїемъ, и҆лѝ креще́нїемъ больны́хъ, вре́мени же приспѣва́ющꙋ бж҃е́ственныѧ слꙋ́жбы, пра́вило ѡ҆ста́вити принꙋжде́нъ бꙋ́детъ, не согрѣши́тъ: то́чїю по бж҃е́ственной лїтꙋргі́и ѡ҆ста́вленное всѐ да соверши́тъ: моли̑твы же ко причаще́нїю неѿло́жнѡ да глаго́летъ пред̾ лїтꙋргі́ею.

Тѣ́мже и҆ хотѧ́щїи причасти́тисѧ та́инства, до́лжни сꙋ́ть пѣ́нїе цр҃ко́вное, и҆ пра́вило къ ст҃о́мꙋ причаще́нїю и҆спо́лнити вседꙋ́шнѡ, и҆ ѡ҆ размышле́нїи страсте́й гдⷭ҇нихъ тща́тисѧ. а҆́ще не вѣ́дѧтъ писа́нїѧ, тогда̀ і҆ере́ємъ, и҆лѝ дїа́конѡмъ, и҆лѝ приче́тникѡмъ ѡ҆ то́мъ ѻ҆́ныѧ поꙋча́ти, да на бо́льшее жела́нїе къ любвѝ гдⷭ҇ней лю́ди ᲂу҆бѣдѧ́тсѧ. А҆ и҆̀же и҆ писа́нїе честѝ могꙋ́щїи, и҆ ѡ҆ пра́вилѣ церко́вномъ нерадѧ́щїи, и҆ без̾ сокрꙋше́нїѧ се́рдца, мнѣ́нїемъ ѡ҆ себѣ̀ побѣжде́ннїи, а҆́ще и҆ вели́цыи ко́егѡлибо по́ла бꙋ́дꙋтъ, дерза́ющїи пристꙋпи́ти къ стра́шномꙋ та́инствꙋ семꙋ̀, да ѡ҆ста́нꙋтсѧ ѿ тогѡ̀, и҆ і҆ере́й, ꙗ҆́кѡ ѻ҆те́цъ дꙋхо́вный, да и҆стѧзꙋ́етъ, и҆ ѿлꙋчи́тъ ѿ ст҃ы́ни тогда̀, до́ндеже и҆спра́витсѧ кто̀, и҆ со внима́нїемъ до́лжное возда́стъ: стра́шно бо впа́сти въ рꙋ́цѣ бг҃а жи́ва, а҆́ще въ сꙋ́дъ и҆лѝ во ѡ҆сꙋжде́нїе бꙋ́детъ ꙗ҆́сти тѣ́ло, и҆ пи́ти кро́вь гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

І҆ере́й и҆ дїа́конъ къ слꙋже́нїю бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и, ꙗ҆́коже дш҃е́ю, си́це и҆ тѣ́ломъ до́лженъ є҆́сть чи́стъ бы́ти: и҆́бо ꙗ҆́коже тѣ́ло чи́сто, та́кѡ и҆ на себѣ̀ чи́стыѧ и҆ цѣ́лыѧ ѻ҆дє́жды и҆мѣ́ти досто́итъ. А҆́ще же бꙋ́дꙋтъ вельмѝ рꙋ̑дныѧ, и҆лѝ раздра̑ныѧ, і҆ере́й же де́рзнетъ въ ни́хъ слꙋжи́ти, сме́ртнѡ согрѣши́тъ: поне́же хрⷭ҇та̀ бг҃а ᲂу҆ничижа́етъ, въ пречⷭ҇тыхъ та́йнахъ свои́хъ и҆́стиннѡ сꙋ́щаго. Тѣ́мже всѧ́кѡ тща́тисѧ до́лжно сщ҃еннослꙋжи́телємъ, а҆́ще и҆ нище́тны, но бл҃гоѻбра́зны и҆ чи́сты сщ҃є́нныѧ ѻ҆дє́жды да бꙋ́дꙋтъ. къ семꙋ̀, главꙋ̀ ᲂу҆че́санꙋю, лицѐ и҆ ᲂу҆ста̀ и҆змове́ны, па́знѡкти же ѡ҆брѣ́заны да и҆́мать: си́це че́сти ра́ди бж҃е́ственныхъ та̑инъ. Та́кожде и҆ лю́ди на него̀ зрѧ́щїи, и҆ рꙋ́кꙋ є҆гѡ̀ лобыза́ющїи, чи́млибо да не ѡ҆горча́тсѧ.

До́брѣ ᲂу҆́бѡ всѧ́къ сотвори́тъ причасти́тисѧ хотѧ́щїй, а҆́ще зꙋ́бы съ ве́чера и҆счи́ститъ, и҆ ᲂу҆ста̀ своѧ̑ и҆змы́етъ, ꙗ҆́кѡ да не что̀ воꙋ́трїе ѿ воды̀ въ горта́нь [є҆гда̀ и҆змыва́етъ ᲂу҆ста̀] впаде́тъ, и҆ запѧ́тъ бꙋ́детъ слꙋжи́ти, и҆лѝ причасти́тисѧ кто̀. А҆́ще же и҆ воꙋ́трїе сохра́ннѡ ᲂу҆ста̀ и҆змы́етъ, во є҆́же ничто́же ѿ воды̀ поглоти́ти, без̾ ᲂу҆сꙋмнѣ́нїѧ да слꙋ́житъ.

Ѡ҆ вре́мени слꙋже́нїѧ.

Вре́мѧ слꙋже́нїѧ є҆́сть, по дре́внемꙋ ѻ҆бы́чаю цр҃ко́вномꙋ, тре́тїй ча́съ днѐ: но ᲂу҆́бѡ мо́жетъ и҆ ра́нѣе и҆ по́зднѣе нача́тисѧ и҆ соверша́тисѧ бж҃е́ственнаѧ лїтꙋргі́а, а҆́ще потре́ба сицева́ѧ надлежа́ти бꙋ́детъ, то́чїю не пре́жде свита́нїѧ днѐ, нижѐ по полꙋ́дни: и҆́бо си́це начина́ѧй и҆ соверша́ѧй согрѣши́тъ.

Сꙋ́ть ᲂу҆́бѡ дни̑ ѿ цр҃кве ѿдѣле́ннѣ ᲂу҆рѡ́чныѧ, въ ни́хже по полꙋ́дни подоба́етъ лїтꙋргиса́ти, наипа́че же є҆гда̀ лїтꙋргі́а вкꙋ́пѣ съ вече́рнею соверша́етсѧ, сі́есть, преждеѡсщ҃е́нныѧ, въ четыредесѧ́тницѣ, въ вели́кꙋю же сꙋббѡ́тꙋ, и҆ въ на́вечерїи хрⷭ҇то́ва ржⷭ҇тва̀, и҆ бг҃оѧвле́нїй, и҆ въ де́нь пѧтьдесѧ́тный.

Вє́щи пред̾ слꙋже́нїемъ и҆ въ слꙋже́нїи досто́итъ і҆ере́ємъ храни́ти сїѧ̑:

А҆нтїми́нсъ, а҆́ще бꙋ́детъ раздра́ный, дира́вый, и҆лѝ и҆счернѣ́лый, ꙗ҆́коже пи́сменамъ на не́мъ сꙋ́щымъ не познава́тисѧ, та́кожде, и҆ на пи́шемѣй бꙋма́гѣ, ника́коже на тако́мъ слꙋжи́ти досто́итъ: дерза́ѧй же на сицево́мъ слꙋжи́ти, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ничижи́тель бж҃е́ственныхъ та̑инъ, сме́ртнѡ согрѣша́етъ, и҆ є҆пі́скопской ка́зни подпа́даетъ, сі́есть, запреще́нїю, и҆лѝ ѿлꙋче́нїю.

На прⷭ҇то́лѣ подоба́етъ бы́ти срачи́цѣ є҆ди́ной, второ́й і҆нді́тїи: си́ми бо престо́лъ ѡ҆дѣва́етсѧ до землѝ, на верхꙋ́ же лїто́нъ ѿ то́нкагѡ и҆ гꙋста́гѡ платна̀, и҆лѝ ше́лковый, на не́мже а҆нтїми́нсъ простира́етсѧ, и҆ мѣ́рою таковы́й же, каковы́й а҆нтїми́нсъ.

Сі́и же: срачи́ца и҆ і҆нді́тїа, и҆ лїто́нъ да бꙋ́дꙋтъ чи́сты, не раздра́ны, и҆ не дира́вы, и҆ а҆́ще ѡ҆бветша́ютъ, премѣни́ти по повелѣ́нномꙋ чи́нꙋ съ молитвосло́вїемъ. Въ цр҃кви же и҆ во ѻ҆лтарѣ̀, и҆ на ст҃ѣ́й трапе́зѣ бж҃їей, всѧ̑ чи̑ста, цѣ̑ла, бл҃гоѻбра̑зна, и҆ ᲂу҆метє́на, и҆ чє́стна да бꙋ́дꙋтъ: да не ᲂу҆ничижа́ютсѧ бж҃е́ствєнныѧ та̑йны нерадѣ́нїемъ, и҆ тогѡ̀ смотри́ти прилѣ́жнѡ.

А҆́ще цр҃ковь, и҆ прⷭ҇то́лъ є҆́сть ѡ҆сщ҃е́нный, но ᲂу҆́бѡ ѿ слꙋ́чаѧ въ крамолѣ̀ нѣ́коей ѡ҆кропле́нїемъ человѣ́ческїѧ кро́ве, и҆лѝ ѿ ѻ҆рꙋ́жнагѡ, и҆лѝ рꙋчна́гѡ, и҆лѝ какова́гѡлибо бꙋ́ди ᲂу҆даре́нїѧ, и҆лѝ ѿ тѣле́сныѧ каковы́ѧ нечистоты̀ на помо́стѣ ѡ҆скверне́на бꙋ́детъ, ника́коже і҆ере́й слꙋжи́ти да де́рзнетъ, до́ндеже ѻ҆бы́чное, [со а҆рхїере́йскимъ бл҃гослове́нїемъ] ѡ҆чище́нїе бꙋ́детъ: пренебрегі́й бо сїѐ, сме́ртнѡ согрѣши́тъ, и҆ а҆рхїере́йской ка́зни бꙋ́детъ подлежа́ти.

А҆́ще сі́и слꙋ́чаи при зача́той ᲂу҆жѐ лїтꙋргі́и приключа́тсѧ, пред̾ вели́кимъ вхо́домъ, да преста́нетъ і҆ере́й лїтꙋргиса́ти, и҆ и҆стреби́въ хлѣ́бъ и҆ вїно̀ ꙗ҆́кѡ бл҃гословє́нныѧ, но не ꙗ҆́коже тѣ́ло и҆ кро́вь хрⷭ҇то́вꙋ, и҆́бо не ᲂу҆̀ ѡ҆сщ҃е́ны бы́ша, да совлече́тсѧ сщ҃е́нныхъ ѻ҆де́ждъ, и҆ да и҆зы́детъ слꙋ́жбы не соверши́въ. А҆́ще же по вели́комъ вхо́дѣ сїѧ̑ приключа́тсѧ, да не преста́нетъ, но да соверши́тъ зача́тꙋю бж҃їю слꙋ́жбꙋ. Посе́мъ же да не де́рзнетъ слꙋжи́ти па́ки, доне́лиже бл҃гослове́нїемъ є҆пі́скопскимъ чрез̾ ѻ҆бы̑чныѧ семꙋ̀ мл҃твы ѡ҆чи́ститсѧ, и҆ ѡ҆свѧти́тъ мѣ́сто ѻ҆́но.

А҆́ще це́рковь ѿ нахожде́нїѧ ꙗ҆зы́ческагѡ, и҆лѝ ѿ наси́лїѧ є҆реті́ческагѡ, и҆лѝ ѿстꙋ́пническагѡ ѡ҆скверне́на бꙋ́детъ, и҆лѝ а҆́ще ꙗ҆́вный є҆реті́къ та́мѡ погребе́нъ бꙋ́детъ, і҆ере́й да не де́рзнетъ лїтꙋргиса́ти, доне́лиже бл҃гослове́нїемъ ѻ҆со́бнымъ є҆пⷭ҇кпскимъ ѡ҆чи́ститъ, и҆ ѻ҆бы́чнѡ це́рковь ѡ҆ст҃и́тсѧ: без̾ бл҃гослове́нїѧ же слꙋжи́ти дерза́ѧй, сме́ртнѡ согрѣши́тъ, и҆ ка́зни є҆пі́скопской подлежа́ти бꙋ́детъ.

Сосꙋ́ды сщ҃є́нныѧ къ слꙋже́нїю потре́бнїи сꙋ́ть сі́и:

Поти́ръ, и҆лѝ ча́ша, ді́скосъ, ѕвѣзда̀ и҆ ло́жица: къ си̑мъ сосꙋ́дѡмъ потре́бны сꙋ́ть трѝ покро́вцы: є҆ди́нъ покрове́нїѧ ра́ди потирѧ̀, вторы́й ді́скоса, тре́тїй ѻ҆бои́хъ ра́ди: сі́и ᲂу҆́бѡ покро́вцы да бꙋ́дꙋтъ ѿ честны́ѧ ве́щи содѣ́ланы, чи́сты же и҆ цѣ́лы.

Четы́ре же сі́и сосꙋ́ды да бꙋ́дꙋтъ зла́ты, и҆лѝ сре́брѧны, и҆лѝ ᲂу҆жѐ ѻ҆ловѧ́нны: да не бꙋ́дꙋтъ же и҆з̾ каковы́ѧлибо мѣ́ди, желѣ́зны, нижѐ деревѧ́нны, въ сицевы́хъ бо слꙋжа́й согрѣша́етъ, и҆ наказа́нїю є҆пі́скопскомꙋ подлежи́тъ.

Кни́га слꙋже́бникъ всѧ́кѡ є҆́сть потре́бна къ слꙋже́нїю, на па́мѧть же моли́твъ да не глаго́летъ: и҆́бо а҆́ще і҆ере́й слꙋжи́ти бꙋ́детъ па́мѧтнѣ, без̾ кни́ги, сме́ртнѡ согрѣши́тъ: занѐ мнѡ́гїѧ спѡ́ны, забве́нїе же и҆ за́пнѡсти тогда̀ слꙋча́ютсѧ, и҆ не и҆́мать позна́ти, что̀ дѣ́етъ, и҆лѝ глаго́летъ, и҆ во ᲂу҆сꙋмнѣ́нїе люде́й введе́тъ, и҆ ꙗ҆вле́нный поро́къ забы́всѧ сотвори́тъ.

Къ семꙋ̀ свѣщы̀ горѧ́щыѧ, понѐ четы́ре, и҆лѝ трѝ, да бꙋ́дꙋтъ при лїтꙋргі́и бж҃е́ственной на престо́лѣ, на же́ртвенникѣ, пред̾ і҆кѡ́нами двѣ̀, на и҆схожде́нїе. въ вели́цѣй же нꙋ́ждѣ двѣ̀, и҆лѝ є҆ди́на: и҆́бо а҆́ще кромѣ̀ свѣ́щъ лїтꙋргиса́ти де́рзнетъ і҆ере́й, сме́ртнѡ согрѣши́тъ.

Въ коне́цъ же, послꙋжи́тель во ѻ҆лтарѣ̀ всѧ́кѡ мꙋ́жескїй по́лъ да бꙋ́детъ: а҆́ще бо сщ҃е́нникъ са́мъ себѣ̀ во ѻ҆лтарѣ̀, наипа́че же въ бж҃е́ственнѣй лїтꙋргі́и спомога́ти бꙋ́детъ, бж҃е́ственныѧ та̑йны ᲂу҆ничижи́тъ, и҆ сама́го хрⷭ҇та̀ въ ни́хъ сꙋ́щаго, невѣ́стꙋ же є҆гѡ̀ цр҃ковь, є҆ѧ́же ѻ҆́бразъ въ ча́съ ѻ҆́ный на себѣ̀ но́ситъ, въ ничто̀ вмѣни́тъ, и҆ си́це сме́ртнѡ согрѣши́тъ.

Во все́мъ слꙋже́нїи бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и і҆ере́й до́лженъ бы́ти кро́токъ, ти́хъ примире́нъ, и҆ бл҃гоговѣ́инъ, ᲂу҆́мныма ѻ҆чи́ма взира́ѧ на своего̀ влⷣкꙋ, пред̾ ни́мже стои́тъ, є҆мꙋ́же слꙋ́житъ, и҆ є҆гѡ́же ѻ҆́бразъ на себѣ̀ но́ситъ.

Моли̑твы со всѧ́кимъ бл҃гоговѣ́нїемъ бл҃гоче́стнѡ, и҆ ве́лїимъ внима́нїемъ, прилѣ́жнѡ и҆ всецѣ́лѡ, ничто́же ѡ҆ставлѧ́ѧ да чте́тъ, и҆звѣ́стнѡ вѣ́дый, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ѿ ᲂу҆́стъ є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже нѣ̑кїѧ многоцѣ̑нныѧ би́серы, сїѧ̑ прїе́млетъ.

Слꙋжи́ти же со стра́хомъ и҆ тре́петомъ і҆ере́й до́лженъ є҆́сть, смире́ннымъ же зрѣ́нїемъ ѻ҆че́съ, и҆ бл҃гоговѣ́йнымъ поднесе́нїемъ рꙋ́къ, и҆ всѣ́мъ дѣ́йствомъ, бл҃гоче́стнымъ же стоѧ́нїемъ, и҆ все́ю поста́вою внѣ́шнею, и҆з̾ѡбрази́ти и҆́мать внꙋ́треннюю свою̀ вѣ́рꙋ, є҆́юже крѣ́пкѡ и҆звѣствꙋ́етсѧ, ꙗ҆́кѡ престо́лъ є҆́сть сѣда́лище цр҃ѧ̀ нбⷭ҇нагѡ, сꙋдїѝ живы́хъ и҆ ме́ртвыхъ на не́мже и҆́стиннѡ ѻ҆́нъ сѣди́тъ, и҆ тмы̑ а҆́гг҃лъ ѻ҆́крестъ є҆гѡ̀ со стра́хомъ неви́димѡ предстоѧ́тъ.

Ѡ҆ ве́щи та́йны самагѡ̀ тѣ́ла хрⷭ҇то́ва.

Ве́щь та́йны тѣ́ла гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, є҆́сть хлѣ́бъ ѿ чи́стыѧ пшени́чныѧ мꙋкѝ, водо́ю просто́ю є҆сте́ственною смѣ́шаный, и҆ до́брѣ и҆спече́ный, ква́сный, непресоле́ный, свѣ́жїй и҆ чи́стый: вкꙋ́съ, сі́есть, сма́къ сво́йственный и҆мѣ́ѧй, и҆ къ ꙗ҆де́нїю бл҃гопрїѧ́тный и҆ спосо́бный. Прѣ́сный бо хлѣ́бъ а҆́ще и҆ пшени́чный бꙋ́детъ, въ це́ркви ст҃о́й восто́чной православнокаѳолі́ческой, мате́рїею, сі́есть, са́мою ве́щїю тѣ́ла хрⷭ҇то́ва ника́коже бы́ти мо́жетъ: тѣ́мже никто́же над̾ таковы́мъ да слꙋ́житъ.

И҆ны́й же хлѣ́бъ, кромѣ̀ са́мыѧ пшени́цы, ква́сный, и҆з̾ всѧ́кагѡ жи́та сѣ́менъ, ве́щїю тѣ́ла хрⷭ҇то́ва бы́ти не мо́жетъ. дерзнꙋ́вый же і҆ере́й над̾ каковы́мъ хлѣ́бомъ и҆з̾ и҆ны́хъ сѣ́менъ слꙋжи́ти: и҆лѝ и҆ и҆з̾ пшени́чныѧ мꙋкѝ, и҆ є҆сте́ственныѧ воды̀, и҆ ква́сный, но млеко́мъ и҆лѝ ма́сломъ, и҆лѝ ꙗ҆́ицы пома́занный, зацвѣ́лый же, сплѣ́снелый, и҆лѝ и҆згорча́лъ, и҆лѝ че́рствъ, и҆лѝ растлѣ́нъ, ѕѣлѡ̀ тѧ́жкѡ согрѣши́тъ, и҆ и҆зверже́нїю подпаде́тъ, ꙗ҆́кѡ та́инство на таковы́хъ ви́дахъ не соверши́тсѧ.

Ѡ҆ ве́щи кро́ве хрⷭ҇то́вы.

Вещество̀ кро́ве хрⷭ҇то́вы є҆́сть вїно̀ ѿ плода̀ ло́знагѡ, сі́есть, и҆з̾ гро́здѡвъ ві́нныѧ лозы̀ и҆сточе́нное: подоба́етъ семꙋ̀ вїнꙋ̀ сво́йственный и҆мѣ́ти вкꙋ́съ, и҆ ѡ҆бонѧ́нїе, и҆ къ питїю̀ прїе́мное, и҆ чи́стое бы́ти, несмѣ́шеное съ каковы́мъ либо и҆ны́мъ питїе́мъ, кромѣ̀ є҆́же и҆з̾ гро́здїѧ: въ проскомі́дїи же влїѧ́ти ма́лѡ въ вїно̀ воды̀, и҆ по ѡ҆сщ҃е́нїи та̑инъ те́плыѧ воды̀, ꙗ҆́коже чи́нъ и҆́мать.

Вїно́мъ же не сꙋ́ть, и҆ бы́ти не мо́гꙋтъ всѧ̑ со́ки ѿ разли́чныхъ ѻ҆воще́й и҆ ꙗ҆́годъ и҆сточе́ны, сі́есть, ꙗ҆́блочный, грꙋ́шевый, ви́шневый, терно́вый, мали́новый, и҆ и҆ны̑ѧ си̑мъ подѡ́бныѧ.

А҆́ще же кто̀ де́рзнетъ кромѣ̀ сама́гѡ вїногра́днагѡ вїна̀, на и҆ны́хъ ви́дахъ и҆ со́кахъ, и҆лѝ вїно̀ ки́слостїю во ѻ҆́цетъ претвори́тсѧ, и҆лѝ съ чи́мъ смѣ́шаное бꙋ́детъ, ника́коже та́инства соверши́тъ: но согрѣши́тъ і҆ере́й тѧ́жкѡ сме́ртнѡ, и҆ и҆зверже́нїю ѿ сщ҃е́нства подпаде́тъ.

Є҆гда́ же и҆ въ проскомі́дїи і҆ере́й, глаго́лѧ словеса̀ сїѧ̑: А҆́бїе и҆зы́де кро́вь и҆ вода̀, воды̀ ма́лѡ не влїе́тъ, є҆ще́ же по ѡ҆сщ҃е́нїи ст҃ы́хъ та̑инъ во своѐ вре́мѧ, є҆гда̀ влага́етъ во ст҃ы́й поти́рь ча́сть ст҃а́гѡ а҆́гнца, не влїе́тъ ма́лѡ те́плыѧ воды̀, и҆лѝ вмѣ́стѡ те́плыѧ хла́днꙋю влїе́тъ во́дꙋ, сме́ртнѡ, ꙗ҆́кѡ престꙋ́пникъ цр҃ко́внагѡ преда́нїѧ, согрѣши́тъ.

Влива́ти же во́дꙋ въ проскомі́дїи, и҆лѝ по соверше́нїи въ поти́рь, до́лжно съ ве́лїимъ тща́нїемъ смотрѣ́ти, є҆́же бы вїнꙋ̀ сво́йственнагѡ вкꙋ́са не и҆змѣни́ти въ во́дный: и҆́бо та́йна въ сицево́мъ вїнѣ̀, є҆́же во вкꙋ́съ водны́й и҆змѣни́тсѧ, не соверши́тсѧ, и҆ слꙋжа́й тѧ́жкѡ сме́ртнѡ согрѣши́тъ.

Ѡ҆ слꙋ́чаѧхъ въ слꙋже́нїи лїтꙋргі́и, приключи́тисѧ могꙋ́щихъ въ ве́щехъ, въ соверше́нїи, и҆ въ слꙋжи́телехъ.

Въ ве́щи тѣ́ла хрⷭ҇то́ва, сі́есть, хлѣ́ба, слꙋчи́тисѧ мо́гꙋтъ сїѧ̑: А҆́ще і҆ере́й слꙋжа́й, пред̾ ѡ҆свѧще́нїемъ позна́етъ хлѣ́бъ на прⷭ҇то́лѣ, на ді́скосѣ ко ѡ҆свѧще́нїю предложе́нный, бы́ти растлѣ́нный, и҆лѝ жи́тныхъ сѣ́менъ каковы́хъ, и҆лѝ ма́лѡ прицвѣ́лый, и҆лѝ прѣ́сный, а҆́бїе да ѿло́житъ се́й, да во́зметъ же и҆ны́й свѣ́жїй, и҆ чи́стый пшени́чный, и҆ глаго́летъ над̾ ни́мъ ти́хѡ: Въ воспомина́нїе гдⷭ҇а бг҃а: и҆ всѧ̑ прѡ́чаѧ проскомїді̑йнаѧ, ꙗ҆̀же над̾ а҆́гнцемъ, да и҆з̾има́етъ а҆́гнецъ ѻ҆бы́чнѡ, и҆ положи́въ є҆го̀ на ст҃о́мъ ді́скосѣ, да жре́тъ и҆ пробода́етъ. И҆ та́кѡ ѿ ко́егѡ мѣ́ста пред̾ ѡ҆сщ҃е́нїемъ преста̀, да на́чнетъ и҆ ѡ҆ст҃и́тъ, и҆ ѻ҆бы́чнѡ слꙋ́жбꙋ соверши́тъ.

А҆́ще же пред̾ и҆зрече́нїемъ са́мыхъ бж҃е́ственныхъ слове́съ, позна́нїе сїѐ бꙋ́детъ, да на́чнетъ ѿ моли́твы: Съ си́ми и҆ мы̀ блаже́нными си́лами: повторѧ́ѧ ю҆̀, и҆ та́кѡ всѧ̑ по рѧ́дꙋ да соверши́тъ.

Си́це ᲂу҆́бѡ твори́тъ по всемꙋ̀, а҆́ще по проскомі́дїи пред̾ вели́кимъ вхо́домъ, и҆лѝ по вхо́дѣ, каковы́мъ либо бꙋ́ди ѻ҆́бразомъ не ѡ҆брѧ́щетсѧ а҆́гнецъ на ді́скосѣ, сі́есть и҆лѝ чꙋдо́внѣ, и҆лѝ ѿ мы́ши взѧ́тъ, и҆лѝ ѿпа́лъ бꙋ́детъ, и҆ ника́коже ѡ҆брѣсти́сѧ возмо́жетъ.

А҆́ще же по ѡ҆сщ҃е́нїи позна́нїе сицево̀ бꙋ́детъ, та́кожде по пред̾ꙋка́занномꙋ да твори́тъ: взе́мъ просфорꙋ̀ и҆нꙋ́ю пшени́чнꙋю свѣ́жꙋю, и҆ всѧ̑ проскомїді̑йнаѧ над̾ не́ю и҆зглаго́лавъ, да и҆́зметъ а҆́гнецъ, и҆ ѿ моли́твы: Съ си́ми блаже́нными си́лами, да на́чнетъ, и҆ ѻ҆бы́чнѡ ѡ҆ст҃и́тъ, и҆ слꙋ́жбꙋ соверши́тъ.

Пе́рвый же а҆́гнецъ по причаще́нїи бж҃е́ственнагѡ тѣ́ла и҆ кро́ве, и҆лѝ на же́ртвенницѣ со ѡ҆ста́нки бж҃е́ственныхъ та̑инъ, по ѿнесе́нїи та́мѡ да потреби́тъ.

А҆́ще же въ са́момъ причаще́нїи потреби́въ ча́сть, сїѐ позна́етъ, да твори́тъ по предпи́санномꙋ: сі́есть, взе́мъ свѣ́жꙋю пшени́чнꙋю просфорꙋ̀, и҆ прочита́въ над̾ не́ю, и҆ сотвори́въ всѧ̑ проскомїді̑йнаѧ, да и҆́зметъ а҆́гнецъ, закала́етъ же и҆ пробода́етъ, и҆ ѿ сегѡ̀ мѣ́ста на́чнетъ: Въ но́щь, въ ню́же пре́данъ быва́ше: и҆ словеса̀ гдⷭ҇нѧ ꙗ҆̀же над̾ хлѣ́бомъ то́кмѡ глаго́лати [над̾ ча́шею же ничто́же глаго́лѧ, да премине́тъ, поне́же всѧ̑ и҆зречє́на бы́ша], чтѧ́ же моли́твꙋ: Помина́юще ᲂу҆́бѡ: и҆ Твоѧ̑ ѿ твои́хъ: да поднесе́тъ то́чїю ді́скосъ съ бж҃е́ственнымъ а҆́гнцемъ, та́же чтѧ̀ моли́твꙋ: Є҆щѐ прино́симъ тебѣ̀: и҆, Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а: со стїха́ми, над̾ а҆́гнцемъ да глаго́летъ, въ соверше́нїе ѡ҆сщ҃е́нїѧ: И҆ сотворѝ ᲂу҆́бѡ хлѣ́бъ се́й честно́е тѣ́ло хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, преложи́въ є҆го̀ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ. Да чте́тъ же и҆ моли́твꙋ: Ꙗ҆́коже бы́ти причаща́ющымсѧ: всѧ̑ же сїѧ̑ та́йнѡ да глаго́летъ, ничто́же второ́е возглаша́ѧ. и҆ та́кѡ да причасти́тсѧ бж҃е́ственнагѡ тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇то́вы, и҆ порѧ́дꙋ да соверши́тъ бж҃е́ственнꙋю слꙋ́жбꙋ.

А҆́ще же ᲂу҆́бѡ пред̾ ѡ҆свѧще́нїемъ позна́етъ, ꙗ҆́коже предрече́сѧ, хлѣ́бъ не бы́ти прили́чный къ соверше́нїю въ не́мъ та́йны тѣ́ла хрⷭ҇то́ва, и҆на́гѡ же хлѣ́ба спосо́бнагѡ тогда̀ прїѡбрѣстѝ не возмо́жетъ, а҆́бїе да преста́нетъ слꙋжи́ти.

А҆́ще по ѡ҆свѧще́нїи сїѐ позна́етъ, и҆ не бꙋ́детъ и҆на́гѡ хлѣ́ба, да не преста́нетъ слꙋжи́ти, но да соверши́тъ.

Тѣ́мже хотѧ́й и҆збѣ́гнꙋти всѣ́хъ си́хъ слꙋ́чаєвъ [па́че же въ ни́хъ сме́ртнагѡ грѣха̀] і҆ере́й ᲂу҆ пекꙋ́щихъ просфоры̀ да надсмотрѧ́етъ, что́бы пеклѝ просфоры̀ и҆з̾ чи́стыѧ и҆ до́брыѧ мꙋкѝ пшени́чныѧ, а҆ не и҆з̾ за́тхлыѧ и҆ смердѧ́щїѧ, и҆ каковы́ѧ либо неспосо́бныѧ, и҆ и҆зли́шнюю просфорꙋ̀ сегѡ̀ ра́ди да взима́етъ.

Къ семꙋ̀, просфоро́ю че́рствою, вельмѝ многоде́нною, никогда̀ да де́рзнетъ кто̀ слꙋжи́ти. и҆ є҆щѐ не начина́ѧ проскомі́дїи, і҆ере́й взе́мъ въ рꙋ́цѣ просфорꙋ̀ да и҆скꙋ́ситъ, какова́гѡ ѻ҆́наѧ состоѧ́нїѧ, и҆ къ лꙋ́чшемꙋ позна́нїю є҆ди́нꙋ да прело́митъ: ᲂу҆вѣ́дѣвъ же потре́бнꙋ бы́ти хлѣ́бꙋ, без̾ всѧ́кагѡ смꙋще́нїѧ и҆ ᲂу҆сꙋмнѣ́нїѧ, чи́стою и҆ ми́рною со́вѣстїю лїтꙋргиса́ти и҆́мать.

Ѡ҆ приключе́нїи ѡ҆ ве́щи кро́ве хрⷭ҇то́вы.

А҆́ще і҆ере́й пред̾ ѡ҆свѧще́нїемъ кро́ве, по ѡ҆сщ҃е́нїи тѣ́ла позна́етъ, ꙗ҆́кѡ вїна̀ въ ча́ши нѣ́сть, то́чїю вода̀, да и҆злїе́тъ ѻ҆́нꙋю во́дꙋ въ нѣ́кїй чи́стый и҆ честны́й сосꙋ́дъ, и҆ а҆́бїе влїе́тъ вїно̀ и҆ ма́лѡ ѿ воды̀, глаго́лѧ и҆: Є҆ди́нъ ѿ вѡ́инъ копїе́мъ ре́бра є҆мꙋ̀ прободѐ: посе́мъ же да начина́етъ ѿ ѻ҆́ныхъ слове́съ: Та́кожде и҆ ча́шꙋ по ве́чери глаго́лѧ: и҆ прѡ́чаѧ.

А҆́ще же по и҆зрече́нїи слове́съ позна́етъ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть вїна̀ во ст҃о́й ча́ши, то́чїю вода̀, та́кожде твори́тъ и҆ глаго́летъ, ꙗ҆́коже рече́сѧ.

А҆́ще же въ са́момъ причаще́нїи позна́етъ сїѐ, да и҆злїе́тъ во́дꙋ во и҆́ный сосꙋ́дъ, въ ча́шꙋ же да влїе́тъ вїно̀, и҆ ма́лѡ воды̀, глаго́лѧ и҆: Є҆ди́нъ ѿ вѡ́инъ копїе́мъ: и҆ прѡ́чаѧ, и҆ ѿ слове́съ начина́етъ: Та́кожде и҆ ча́шꙋ по ве́чери, глаго́лѧ: пі́йте ѿ неѧ̀ всѝ: [сїѧ̑ же всѧ̑ глаго́летъ ти́хѡ]. та́же моли́твꙋ: Помина́юще ᲂу҆́бѡ: и҆ подносѧ̀ ча́шꙋ глаго́летъ: Твоѧ̑ ѿ твои́хъ: и҆ моли́твꙋ: Є҆щѐ прино́симъ тебѣ̀: и҆ въ соверше́нїе мо́литсѧ: Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а: минꙋ́въ же ꙗ҆̀же над̾ ст҃ы́мъ хлѣ́бомъ, глаго́летъ: [Благословѝ влⷣко. а҆́ще дїа́конъ є҆́сть]: А҆ є҆́же въ ча́ши се́й: и҆ благословлѧ́ѧ то́чїю ча́шꙋ, да глаго́летъ: Преложи́въ є҆̀ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ, и҆ прѡ́чїѧ всѧ̑ моли̑твы до причаще́нїѧ. и҆ та́кѡ причасти́всѧ, соверши́тъ ѻ҆бы́чнѡ слꙋ́жбꙋ бж҃е́ственнꙋю.

Во́дꙋ же ѻ҆́нꙋю по соверше́нїи бж҃е́ственныѧ слꙋ́жбы, и҆ по потребле́нїи ѡ҆ста́нкѡвъ бж҃е́ственныхъ та̑инъ, во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, вмѣ́стѡ ѡ҆чище́нїѧ да влїе́тъ и҆ потреби́тъ.

А҆́ще же въ проскомі́дїи забꙋ́детъ і҆ере́й вли́ти во́дꙋ къ вїнꙋ̀ во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, воспомѧ́нетъ же сїѐ пред̾ ѡ҆свѧще́нїемъ ст҃ы́ѧ ча́ши, да влїе́тъ а҆́бїе ма́лѡ воды̀, глаго́лѧ: Є҆ди́нъ ѿ вѡ́инъ копїе́мъ ре́бра є҆мꙋ̀ прободѐ, и҆ а҆́бїе и҆зы́де кро́вь и҆ вода̀, и҆ ви́дѣвый: а҆́ще бо не влїе́тъ, воспомѧнꙋ́въ, ꙗ҆́кѡ не влїѧ̀, сме́ртнѡ согрѣши́тъ.

По ѡ҆свѧще́нїи же а҆́ще сїѐ воспомѧ́нетъ, да не влива́етъ, то́чїю ѻ҆бы́чнꙋю теплотꙋ̀ во своѐ вре́мѧ.

Тѣ́мже до́лжно і҆ере́ю и҆ дїа́конꙋ, є҆гда̀ хо́щетъ влива́ти вїно̀, ѻ҆па́снѡ всѣ́хъ си́хъ слꙋ́чаєвъ смотрѣ́ти, да не погрѣши́тъ нерадѣ́нїемъ сме́ртнѡ, є҆́же бы вїно̀ не ѻ҆́цетно, не заплѣ́снѣло, не загни́ло, и҆ чи́мъ либо не ме́рзско бы́ло. И҆́бо а҆́ще неспосо́бное ᲂу҆́зриши, слꙋжи́ти не дерза́й: но при́снѡ ѡ҆ лꙋ́чшемъ во ᲂу҆гожде́нїе гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ промышлѧ́ти, и҆ всѣ̑мъ хрⷭ҇тїа́нѡмъ до́лжно: со стра́хомъ, речѐ, спасе́нїе своѐ содѣва́йте: пренебрега́ющїи бо стра́шное сїѐ слꙋже́нїе, и҆ ѡ҆ бл҃гоискꙋ́сствѣ не тща́щїисѧ лю́тѡ постра́ждꙋтъ.

Ѡ҆ слꙋ́чаи ѡ҆сщ҃е́нїѧ и҆ соверше́нїѧ ст҃ы́хъ дарѡ́въ.

Подоба́етъ ᲂу҆́бѡ, а҆́ще слꙋ́жатъ і҆ере́и мнѡ́гїѧ, ꙗ҆́коже словеса̀ гдⷭ҇нѧ: Прїими́те и҆ ꙗ҆ди́те: и҆ Пі́йте ѿ неѧ̀ всѝ: и҆ Твоѧ̑ ѿ твои́хъ: та́кѡ, И҆ сотворѝ ᲂу҆́бѡ хлѣ́бъ се́й: А҆ є҆́же въ ча́ши се́й: Преложи́въ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ: кꙋ́пнѡ глаго́лати, а҆ не предварѧ́ти комꙋ́ждо себѣ̀ глаго́лати ѻ҆со́бь.

А҆́ще же і҆ере́й слꙋжа́й забы́лъ бы, ꙗ҆́кѡ и҆згласѝ гдⷭ҇нѧ словеса̀ над̾ хлѣ́бомъ и҆ вїно́мъ, и҆лѝ мл҃твы: Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а: та́кожде слове́са соверше́нїѧ: И҆ сотворѝ ᲂу҆́бѡ хлѣ́бъ се́й: А҆ є҆́же въ ча́ши се́й: Преложи́въ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ: и҆ въ недоꙋмѣ́нїи, сі́есть, въ смꙋще́нїи ѡ҆ ѡ҆сщ҃е́нїи та́йны бы́лъ бы, и҆зли́ше да не смꙋща́етсѧ: но поти́хꙋ во ᲂу҆мѣ̀ свое́мъ по́мыслъ сицевы́й да воз̾и́мать, а҆́ще не ѡ҆свѧщены̀ сꙋ́ть сїѧ̑ предлежа́щыѧ да́ры, хлѣ́бъ и҆ вїно̀, ны́нѣ ѡ҆сщ҃а́ютсѧ, да глаго́летъ над̾ ни́ми гдⷭ҇нѧ словеса̀, наче́нъ ѿ сегѡ̀ мѣ́ста: Въ но́щь, въ ню́же пре́данъ быва́ше, прїи́мъ хлѣ́бъ: и҆ прѡ́чаѧ, и҆ ѡ҆ ко́ихъ словеса́хъ ᲂу҆сꙋмни́тсѧ, а҆́ще не глаго́ла, и҆ моли̑твы да́же до конца̀ соверши́тъ.

Ѡ҆ прилꙋ́чаѧхъ недоста́точества слꙋжа́щагѡ сщ҃е́нника.

А҆́ще і҆ере́й лїтꙋргиса́ѧй, пре́жде ѡ҆свѧще́нїѧ тѣ́ла и҆ кро́ве гдⷭ҇ни, тѧ́жкѡ разболи́тсѧ, ꙗ҆́кѡ ѿню́дъ є҆мꙋ̀ не мощѝ дѣ́йствовати, и҆лѝ вско́рѣ ᲂу҆́мретъ, слꙋ́жба ѡ҆ставлѧ́етсѧ, и҆ престае́тъ.

А҆́ще же по ѡ҆свѧще́нїи и҆ соверше́нїи сїѐ приключи́тсѧ: и҆ны́й свѧще́нникъ, а҆́ще та́мѡ бꙋ́детъ слꙋ́шаѧ лїтꙋргі́ю, да соверши́тъ бж҃е́ственнꙋю лїтꙋргі́ю наче́нъ ѿ мѣ́ста, є҆гѡ́же пе́рвый преста̀.

А҆́ще же разболѣ́выйсѧ і҆ере́й не ᲂу҆́мре, но жи́въ є҆́сть, и҆ мо́жетъ бж҃е́ствєнныѧ та̑йны прїѧ́ти, въ є҆гѡ̀ мѣ́сто слꙋжа́й да ѿло́митъ ма́лꙋю ча́сть ст҃а́гѡ а҆́гнца, и҆ лжи́цею бж҃е́ственныѧ кро́ве поче́рпъ да причасти́тъ є҆го̀, са́мъ же по чи́нꙋ да причасти́тсѧ, и҆ соверши́тъ слꙋ́жбꙋ ѻ҆бы́чнѡ.

А҆́ще тогда̀ и҆на́гѡ і҆ере́а не бꙋ́детъ є҆́же соверши́ти слꙋ́жбꙋ, и҆ потреби́ти ст҃а̑ѧ, ѿ бл҃гоговѣ́йныхъ и҆ чи́стыхъ мꙋже́й кто̀, взе́мъ покро́вецъ не прикаса́ѧсѧ наго́ю рꙋко́ю, да покры́етъ до́брѣ ст҃а̑ѧ, є҆́же ничесомꙋ́же мощѝ вни́ти на ді́скосъ, и҆лѝ въ ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, до́ндеже и҆ны́й сщ҃е́нникъ прїи́детъ: и҆́же прише́дъ да соверши́тъ бж҃е́ственнꙋю слꙋ́жбꙋ соверше́ннѡ, во и҆́нъ де́нь и҆лѝ на и҆но́мъ прⷭ҇то́лѣ, и҆ тогѡ̀ днѐ наче́нъ ѿ проскомі́дїи, и҆ но́вый а҆́гнецъ и҆з̾е́мъ, ѻ҆бы́чнѡ въ слꙋже́нїи да ѡ҆свѧти́тъ, зане́же не бѣ̀ ѻ҆́нъ въ слꙋ́шанїи лїтꙋргі́и. По потребле́нїи же но́вагѡ ѡ҆сщ҃е́ннагѡ а҆́гнца, да потреби́тъ и҆ пре́жнїй а҆́гнецъ, и҆ кро́вь бж҃е́ственнꙋю да и҆спїе́тъ, и҆лѝ всы́павъ въ ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, всѧ̑ вкꙋ́пѣ на же́ртвенницѣ да потреби́тъ.

А҆́ще же пред̾ ѡ҆сщ҃е́нїемъ ст҃ы́хъ дарѡ́въ сїѐ приключи́тсѧ, и҆ны́й, и҆лѝ и҆ то́йже і҆ере́й, та́кожде лїтꙋргиса́въ соверше́ннѡ, по ѿнесе́нїи на же́ртвенникъ бж҃е́ственныхъ та̑инъ и҆ по потребле́нїи и҆́хъ, да потреби́тъ и҆ ѡ҆ста́вшїй хлѣ́бъ и҆ вїно̀: но не ꙗ҆́коже тѣ́ло и҆ кро́вь хрⷭ҇то́вꙋ. но ꙗ҆́коже бл҃гослове́нный хлѣ́бъ и҆ вїно̀.

А҆́ще і҆ере́й на́чнетъ лїтꙋргиса́ти, и҆ въ проскомі́дїи бꙋ́детъ дѣ́йствѣ, и҆лѝ ᲂу҆жѐ въ лїтꙋргі́и до вхо́да вели́кагѡ позове́тсѧ сме́ртныѧ ра́ди каковы́ѧ приключа́емыѧ нꙋ́жды, а҆́ще крести́ти, и҆лѝ и҆сповѣ́дати, а҆ не въ да́льнемъ разстоѧ́нїи, да ѡ҆ста́витъ на то́мъ мѣ́стѣ слꙋже́нїе, и҆ и҆́детъ бо́рзѡ та́мѡ, и҆ сотвори́въ болѣ́зненномꙋ въ са́мой сме́рти наде́жно спасе́нїе, и҆ возврати́всѧ доконча́етъ бж҃е́ственнꙋю слꙋ́жбꙋ: въ цр҃кви же вели́тъ чте́нїемъ а҆пⷭ҇ла и҆лѝ ѱалмѡ́въ и҆лѝ канѡ́нѡвъ, и҆лѝ поꙋче́нїемъ ко спасе́нїю поле́знымъ, прише́дшыѧ лю́ди по́льзовати въ то́е вре́мѧ.

А҆́ще ли же ᲂу҆коснѣ́етъ та́мѡ за слꙋ́чаемъ нꙋ́жднымъ, и҆ ѡ҆позда́етъ, а҆ то́чїю по са́мой проскомі́дїи, да ѡ҆ста́витъ лїтꙋргиса́ти, и҆ во ᲂу҆́трїе да лїтꙋргиса́етъ вно́вь всѐ, и҆ по прїѧ́тїи, и҆ то́е ѻ҆со́бь потреби́тъ, ꙗ҆́коже и҆ вы́ше рече́сѧ. По вели́комъ же вхо́дѣ, и҆ по ѡ҆свѧще́нїи дарѡ́въ да не ѡ҆ставлѧ́етъ соверша́ти лїтꙋргі́и, въ во́лю бж҃їю ѡ҆ болѣ́зненномъ полага́ѧсѧ.

А҆́ще же на до́лзѣ ст҃ы̑ѧ да́ры, и҆лѝ ѡ҆сщ҃ены̀, и҆лѝ не ѡ҆сщ҃ены̀, по сицево́мъ слꙋ́чаи, не сꙋ́щꙋ сщ҃е́нникꙋ, растлѣ́ютсѧ, сі́есть, сплѣ́снѣютъ, и҆ хлѣ́бъ и҆ вїно̀ ѻ҆́цетно бꙋ́детъ, ꙗ҆́кѡ не мощѝ и҆̀мъ къ потребле́нїю прїє́мнымъ бы́ти, сщ҃е́нникъ сїѧ̑ взе́мъ, въ текꙋ́щꙋю рѣкꙋ̀ да всы́плетъ.

А҆́ще кото́рый і҆ере́й кромѣ̀ сицева́гѡ слꙋ́чаѧ лїтꙋргиса́въ не причасти́тсѧ бж҃е́ственныхъ та̑инъ, тѧ́жкѡ сме́ртнѡ вельмѝ согрѣши́тъ, и҆ и҆зверже́нїѧ винѣ̀ подлежи́тъ.

А҆́ще пред̾ ѡ҆сщ҃е́нїемъ ст҃ы́хъ дарѡ́въ мꙋ́ха впаде́тъ во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, да и҆́зметсѧ, и҆ въ бꙋма́гꙋ ѡ҆бви́та да сожже́на бꙋ́детъ.

А҆́ще же паꙋ́къ, и҆лѝ и҆́но что̀ ꙗ҆дови́тое, да и҆злїѧ́но бꙋ́детъ вїно̀ и҆з̾ ст҃ы́ѧ ча́ши, во и҆́ный честны́й сосꙋ́дъ, во ст҃ꙋ́ю же ча́шꙋ и҆но́е вїно̀ и҆ ма́лѡ воды̀ да влїе́тсѧ ѿ і҆ере́а, глаго́лѧ сїѧ̑ словеса̀: Є҆ди́нъ ѿ вѡ́инъ копїе́мъ ре́бра є҆мꙋ̀ прободѐ, и҆ а҆́бїе: и҆ та́кѡ да соверши́тъ лїтꙋргі́ю ѻ҆бы́чнѡ, по соверше́нїи же слꙋ́жбы вїно̀ ѻ҆́ное да и҆злїе́тъ въ текꙋ́щꙋю рѣкꙋ̀.

А҆́ще по ѡ҆свѧще́нїи сїѐ бꙋ́детъ, и҆ стра́шно и҆лѝ ме́рзско бꙋ́детъ і҆ере́ю впа́дшее съ бж҃е́ственною кро́вїю поглоти́ти, тогда̀ сохра́ннѡ со всѧ́кимъ блюде́нїемъ да и҆́зметъ впа́дшее, є҆́же не ᲂу҆ка́нꙋти нигдѣ́же ничто́же ѿ бж҃е́ственныѧ кро́ве, над̾ и҆ны́мъ же поти́ремъ, и҆лѝ честны́мъ сосꙋ́домъ, вїно́мъ три́жды до́брѣ да и҆змы́етъ и҆з̾ѧ́тое, вїно́ же да соблюде́тъ: и҆з̾ѧ́тое же да свїе́тъ въ бꙋма́гꙋ, и҆лѝ въ нѣ́кое чи́стое полоте́нцо: и҆ по соверше́нїи лїтꙋргі́и живо́тное ѻ҆́ное съ бꙋма́гою и҆лѝ полоте́нцомъ на плі́нѳѣ, и҆лѝ на чи́стомъ ка́мени да сожже́тъ, пе́пелъ же под̾ ст҃о́ю трапе́зою да вкопа́етъ, и҆лѝ и҆дѣ́же ᲂу҆мове́нїе рꙋ́къ быва́етъ да всы́плетъ: вїно́ же ѻ҆́ное, и҆́мже живо́тно и҆з̾ѧ́тое и҆змове́но бы́сть, въ текꙋ́щꙋю рѣкꙋ̀ да и҆злїе́тъ. а҆́ще рѣка̀ дале́че бꙋ́детъ, под̾ прⷭ҇то́лъ ꙗ҆́мꙋ и҆скопа́въ, и҆дѣ́же нога́ми попира́ема не быва́етъ, да влїе́тъ и҆ закры́етъ.

А҆́ще въ зимѣ̀ кро́вь бж҃е́ственнаѧ въ ча́ши заме́рзнетъ, і҆ере́й и҆лѝ дїа́конъ согрѣва́ѧ покро́вцы над̾ ѻ҆гне́мъ, да ѡ҆бвива́етъ и҆́ми ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, до́ндеже ѿме́рзнетъ, и҆лѝ въ кипѧ́щїй ᲂу҆кро́пъ впꙋсти́въ ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, да де́ржитъ сохра́ннѡ, є҆́же не влїѧ́тисѧ въ ню̀ ѿ ᲂу҆кро́па что̀, до́ндеже ѿме́рзнетъ.

А҆́ще что̀ ѿ бж҃е́ственныѧ кро́ве нерадѣ́нїемъ слꙋжа́щагѡ і҆ере́а ᲂу҆ка́нетъ, сме́ртнѡ согрѣши́тъ. а҆́ще на дскꙋ̀ ᲂу҆ка́нетъ [и҆ а҆́ще возмо́жно бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ склони́тисѧ и҆ дости́гнꙋти], ѧ҆зы́комъ да и҆зли́жетъ. а҆́ще же невозмо́жно, гꙋ́бою до́брѣ да и҆стре́тъ, посе́мъ же до́скꙋ ѡ҆стрꙋга́въ, и҆ ѡ҆стрꙋ̑жины на плі́нѳѣ, и҆лѝ на чи́стомъ ка́мени да сожже́тъ, пе́пелъ же под̾ прⷭ҇то́лъ да вкопа́етъ.

А҆́ще же на землѝ го́лой ᲂу҆ка́нетъ, да ѡ҆стрꙋ́жено бꙋ́детъ мѣ́сто, на не́мже ᲂу҆ка́нꙋ, ѡ҆стрꙋ̑жины же да сожгꙋ́тсѧ, и҆ под̾ прⷭ҇то́лъ да сокры́ютсѧ.

А҆́ще же на ка́мени, та́кожде а҆́ще возмо́жно да и҆зли́зано бꙋ́детъ, и҆лѝ гꙋ́бою до́брѣ и҆сти́рано, и҆ и҆змове́но водо́ю чи́стою, вода́ же гꙋ́бою собрана̀, и҆ под̾ прⷭ҇то́лъ и҆сцѣ́жена да бꙋ́детъ.

А҆́ще на і҆нді́тїѧхъ прⷭ҇то́льныхъ ᲂу҆ка́нетъ бж҃е́ственнаѧ кро́вь, и҆лѝ на а҆нтїми́нсѣ, ᲂу҆сты̀ пе́рвѣе да ѡ҆смо́кчетъ, посе́мъ же а҆нтїми́нсною гꙋ́бою до́брѣ да ѡ҆тре́тъ: по соверше́нїи же лїтꙋргі́и і҆нді̑тїи съ ст҃ы́ѧ трапе́зы сне́мъ, мѣ́сто то́чїю, на не́мже ᲂу҆ка́нꙋ кро́вь влⷣчнѧ, подложи́въ ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, и҆лѝ а҆нтїдѡ́рное блю́до, три́жды чи́стою водо́ю са́мъ і҆ере́й да и҆змы́етъ, во́дꙋ же ѻ҆́нꙋ въ текꙋ́щꙋю рѣкꙋ̀, и҆лѝ ꙗ҆́мꙋ под̾ ст҃о́ю трапе́зою и҆скопа́въ да и҆злїе́тъ, і҆нді̑тїи же и҆зсꙋши́въ, па́ки да ѡ҆блече́тъ и҆́ми ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ.

А҆́ще на покро́вецъ, и҆лѝ на ст҃ꙋ́ю ѻ҆де́ждꙋ кро́вь ст҃а́ѧ ᲂу҆ка́нетъ: пе́рвѣе ᲂу҆сты̀ да ѡ҆смо́кчетъ до́брѣ, пото́мъ же гꙋ́бою да ѡ҆тре́тъ: по соверше́нїи же слꙋ́жбы три́жды да и҆змы́етъ водо́ю до́брѣ над̾ а҆нтїдѡ́рнымъ блю́домъ, и҆змове́нїе же под̾ прⷭ҇то́лъ, ꙗ҆́мꙋ и҆скопа́въ, да и҆злїе́тъ.

А҆́ще на подно́жномъ по́стланомъ сꙋкнѣ̀, и҆лѝ коврѣ̀ ᲂу҆ка́нетъ бж҃е́ственнаѧ кро́вь, гꙋ́бою пре́жде, є҆́юже ѡ҆тира́етсѧ ст҃а́ѧ ча́ша, мокрота̀ да ѡ҆тре́тсѧ, посе́мъ да и҆змы́етсѧ до́брѣ мѣ́сто, на не́же ᲂу҆ка́нꙋ, над̾ а҆нтїдѡ́рнымъ блю́домъ, и҆ да ѿрѣ́занъ бꙋ́детъ пла́тъ ѻ҆́нъ мо́крый, и҆ на ка́мени сожже́нъ: пе́пелъ же, и҆ вода̀, є҆́юже и҆змы́сѧ, да и҆зсы́плютсѧ въ зе́млю под̾ престо́ломъ, и҆ земле́ю да покры́ютсѧ.

А҆́ще слꙋ́чаемъ ко́имъ приключи́тсѧ все́й бж҃е́ственнѣй кро́ви по ѡ҆сщ҃е́нїи и҆злїѧ́тисѧ, а҆́ще ма́лѡ что̀ ѡ҆ста́нетъ во ст҃о́й ча́ши, се́ю да причасти́тсѧ, и҆ соверши́тъ слꙋ́жбꙋ: пролиты́ѧ же бж҃е́ственныѧ кро́ве собра́нїе, сте́ртїе и҆ ѡ҆мы́тїе да бꙋ́детъ по всемꙋ̀, ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ.

А҆́ще же ничто́же ѡ҆ста́нетъ во ст҃ѣ́й ча́ши, да влїе́тъ па́ки вїно̀, и҆ ма́лѡ воды̀ въ ню̀, глаго́лѧ словеса̀ проскомїді̑йнаѧ: И҆ а҆́бїе и҆зы́де кро́вь и҆ вода̀: и҆ да ѡ҆ст҃и́тъ, наче́нъ ѿ мѣ́ста ѻ҆́нагѡ. Та́кожде и҆ ча́шꙋ по ве́чери, глаго́лѧ: Пі́йте ѿ неѧ̀ всѝ: и҆ прѡ́чаѧ, и҆ моли̑твы: Помина́юще ᲂу҆́бѡ: и҆ Твоѧ̑ ѿ твои́хъ: глаго́лѧ, є҆ди́нꙋ ча́шꙋ подно́ситъ: и҆ Є҆щѐ прино́симъ тебѣ̀: и҆ Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а: со стїхѝ, и҆ то́кмѡ на є҆ди́нꙋ ча́шꙋ глаго́летъ бл҃гословлѧ́ѧ: А҆ є҆́же въ ча́ши се́й: и҆ Преложи́въ є҆̀ дх҃омъ: и҆ мл҃твꙋ: Ꙗ҆́кѡ бы́ти причаща́ющымсѧ: и҆ всѐ до конца̀, и҆ та́кѡ да причасти́тсѧ. Всѧ̑ же сїѧ̑ моли̑твы и҆ возгла́сы та́йнѡ да глаго́летъ: въ цр҃кви же да пою́тъ въ то̀ вре́мѧ прили̑чныѧ стїхѝ, доне́лѣже и҆спра́витсѧ і҆ере́й въ таковы́хъ приключа́емыхъ слꙋ́чаѧхъ, что́бы стоѧ́щїи въ цр҃кви лю́ди неꙋны́внѡ ра́ди медле́нїѧ въ то́мъ дѣ́йствѣ нꙋ́ждномъ стоѧ́ли.

Крѣ́пцѣ же смотри́ти подоба́етъ, и҆ зазира́ти себѣ̀, є҆гда̀ таково́е приключи́тсѧ стра́шное дѣ́ло въ каково́мъ ли пренебре́жествѣ, и҆ ᲂу҆се́рднѡ пла́кати такова́гѡ ра́ди слꙋ́чаѧ.

А҆́ще по причаще́нїи ст҃ы́хъ та̑инъ, а҆́бїе приключи́тсѧ і҆ере́ю и҆зблева́ти, блевѡ́тины да сберꙋ́тсѧ въ льнѧ́ныѧ сгре́бїѧ, и҆ въ чи́стый сосꙋ́дъ да вло́жатсѧ, и҆ сохранѧ́тсѧ, до́ндеже до́брѣ и҆зсо́хнꙋтъ, и҆ тогда̀ въ текꙋ́щꙋю рѣкꙋ̀ да и҆зме́щꙋтсѧ, и҆лѝ на плі́нѳѣ, и҆лѝ чи́стомъ ка́мени да сожгꙋ́тсѧ. та́кожде и҆ землѧ̀, на не́йже падо́ша, да ѡ҆стрꙋ́гана и҆ сожжена̀ бꙋ́детъ, пе́пелъ же под̾ престо́лъ да вкопа́етсѧ, и҆лѝ въ рѣкꙋ̀ да и҆зме́щетсѧ.

А҆́ще нѣ́каѧ ча́стка ѿ бж҃е́ственнагѡ тѣ́ла на землѝ па́днетъ, че́стнѡ взе́млема, и҆ на ді́скосѣ положе́на да бꙋ́детъ, землѧ́ же, на не́йже падѐ, да ѡ҆стрꙋ́жетсѧ до́брѣ, и҆ стрꙋ̑жины ѻ҆́ныѧ въ рѣкꙋ̀ текꙋ́щꙋю да и҆зме́щꙋтсѧ, и҆лѝ да сожгꙋ́тсѧ, пе́пелъ же под̾ ст҃о́ю трапе́зою да вкопа́етсѧ.

А҆́ще сщ҃е́нникъ и҆мѣ́ѧй косма́ты ᲂу҆сы̀, ѿ нерадѣ́нїѧ ѡ҆мо́читъ ты̑ѧ въ бж҃е́ственной кро́ви, согрѣша́етъ, но ᲂу҆́бѡ ᲂу҆сты̀ свои́ми до́брѣ да ѡ҆смокта́етъ ѻ҆́ныѧ пре́жде, пото́мъ же покро́вцемъ да ѡ҆тре́тъ: па́че же пре́жде до́брѣ ты̑ѧ да ᲂу҆пра́витъ, и҆ грѣха̀ сегѡ̀ возмо́жетъ ᲂу҆бѣжа́ти.

Є҆гда̀ і҆ере́й слꙋжа́й, на дла́нь своеѧ̀ десни́цы бж҃е́ственное тѣ́ло возлага́етъ, и҆лѝ въ собо́рѣ ѿ нача́льствꙋющагѡ прїе́млетъ, ника́коже десни́цею да стѣснѧ́етъ, но ма́лѡ что̀ согнꙋ́въ [а҆́ще ѿ нача́льника прїе́млетъ] шꙋ́йцею да поддержи́тъ, и҆ не над̾ главо́ю, но над̾ прⷭ҇то́ломъ да держи́тъ: и҆ прекло́нь главꙋ̀ бл҃гоговѣ́йнѡ и҆ къ дла́ни бж҃е́ственномꙋ тѣ́лꙋ со стра́хомъ и҆ вѣ́рою взира́ѧ, ѻ҆бы̑чныѧ мл҃твы да глаго́летъ, и҆ причасти́тсѧ. По причаще́нїи же до́брѣ да соглѧди́тъ на дла́нь своеѧ̀ десни́цы, и҆ а҆́ще крꙋпи́ца ка́ѧ ѿ ме́ньшихъ ѡ҆ста̀, и҆ сїю̀ ѧ҆зы́комъ во ᲂу҆ста̀ да во́зметъ, и҆ до́брѣ да и҆зли́жетъ дла́нь, во є҆́же ничесомꙋ̀ ѡ҆ста́тисѧ на не́й. посе́мъ же взе́мъ а҆нтїми́нснꙋю гꙋ́бꙋ, да ѡ҆тре́тъ дла́нь до́брѣ над̾ ді́скосомъ, та́кожде и҆ ѡ҆ лїто́нъ.

Ѿ ст҃ы́ѧ же ча́ши бж҃е́ственныѧ кро́ве причасти́всѧ, ᲂу҆ста̀ своѧ̑ до́брѣ і҆ере́й да и҆зссе́тъ, и҆ ѧ҆зы́комъ и҆зли́жетъ, посе́мъ же и҆ гꙋ́бою а҆нтїми́нсною да ѡ҆тре́тъ. Пїѧ́й же до́брѣ кра́й ст҃ы́ѧ ча́ши да и҆зссе́тъ, да не ѡ҆ста́нетсѧ на бре́зѣ кро́ве бж҃е́ственныѧ, посе́мъ же гꙋ́бою да ѡ҆тре́тъ кра́й.

А҆́ще ст҃ы́й а҆́гнецъ на ді́скосѣ си́це заме́рзнетъ, ꙗ҆́кѡ не возмощѝ і҆ере́ю во своѐ є҆мꙋ̀ вре́мѧ преломи́ти є҆го̀, над̾ ᲂу҆́глїемъ въ скꙋде́ли на прⷭ҇то́лѣ ѕвѣздо́ю и҆ покро́вцемъ покры́въ ст҃ы́й ді́скосъ, съ бж҃е́ственнымъ а҆́гнцемъ да положи́тъ и҆ придержи́тъ, до́ндеже разме́рзнетъ.

А҆́ще слꙋжа́щꙋ і҆ере́ю нападꙋ́тъ вразѝ, и҆лѝ и҆ноплеме́нницы, є҆ретїцы̀, и҆лѝ пога́нїи, и҆ ᲂу҆бі́йцы, и҆ ника́коже слꙋ́жба соверши́тисѧ возмо́жетъ, да потреби́тъ ст҃а̑ѧ, во є҆́же не ѡ҆ста́тисѧ въ порꙋга́нїе и҆ попра́нїе сквє́рнымъ ᲂу҆бі́йцамъ: са́мъ же да и҆збѣ́гнетъ, а҆́ще мо́жетъ. а҆́ще же не ѿстꙋ́питъ, лꙋ́чше сотвори́тъ: и҆́бо а҆́ще ᲂу҆бїе́нъ бꙋ́детъ, мꙋ́ченическїй вѣне́цъ прїи́метъ.

А҆́ще же кто̀ восхо́щетъ, ᲂу҆ничижа́ѧ вѣ́рꙋ ст҃ꙋ́ю правосла́внꙋю, і҆ере́а слꙋжа́щаго ᲂу҆би́ти, до́лженъ є҆́сть і҆ере́й ника́коже слꙋже́нїѧ ѿстꙋпи́ти, но соверши́ти, а҆́ще и҆ ᲂу҆бі́йство претерпѣ́ти є҆мꙋ̀ прїи́детъ: а҆́ще бо ᲂу҆бїе́нъ бꙋ́детъ тогда̀, съ мꙋ́ченики причте́нъ бꙋ́детъ.

А҆́ще слꙋжа́щꙋ і҆ере́ю бж҃е́ственнꙋю слꙋ́жбꙋ, цр҃ковь возгори́тсѧ, и҆лѝ ѿ бꙋ́ри, и҆лѝ и҆ны́ѧ ра́ди вины̀ ве́рхъ па́стисѧ на́чнетъ, сохра́ннѡ со а҆нтїми́нсомъ да во́зметъ ст҃а̑ѧ, и҆ да и҆зы́детъ и҆з̾ цр҃кве, и҆ на и҆но́мъ мѣ́стѣ че́стномъ, на то́мже а҆нтїми́нсѣ да соверши́тъ бж҃е́ственнꙋю слꙋ́жбꙋ, наче́нъ ѿ мѣ́ста, є҆гѡ́же и҆сходѧ̀ преста̀.

А҆́ще по ѡ҆сщ҃е́нїи хлѣ́ба и҆лѝ вїна̀ пока́жетсѧ чꙋ́до, сі́есть, ви́дъ хлѣ́ба въ ви́дѣ пло́ти, и҆лѝ ѻ҆троча́те, вїно́ же въ ви́дѣ кро́ве, и҆ а҆́ще вкра́тцѣ не премѣни́тсѧ се́й ви́дъ, сі́есть, а҆́ще не па́ки ꙗ҆ви́тсѧ ви́дъ хлѣ́ба, и҆лѝ вїна̀, но си́це непремѣ́ннѡ пребꙋ́детъ, ника́коже і҆ере́й да причасти́тсѧ: и҆́бо не сꙋ́ть сїѧ̑ тѣ́ло и҆ кро́вь хрⷭ҇то́ва, но то́чїю чꙋ́до ѿ бг҃а, невѣ́рства и҆лѝ и҆ны́ѧ ра́ди вины̀ ꙗ҆вле́но. да во́зметъ же і҆ере́й и҆нꙋ́ю просфорꙋ̀ [а҆́ще то́чїю ви́дъ хлѣ́ба премѣни́сѧ] и҆ ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ, проскомїді̑йнаѧ над̾ а҆́гнцемъ да твори́тъ и҆ глаго́летъ, и҆ да и҆́зметъ ст҃ы́й а҆́гнецъ, и҆ ѿложи́въ въ чꙋ́до претворе́нный, и҆ че́стнѡ сохрани́въ, да на́чнетъ ѿ мл҃твы: Съ си́ми и҆ мы̀ бл҃же́нными си́лами: и҆ всѧ̑ по рѧ́дꙋ да соверши́тъ, над̾ ча́шею же ничто́же да повторѧ́етъ. а҆́ще же и҆ въ ча́ши ві́нный ви́дъ въ кро́вь премѣни́тсѧ, во и҆нꙋ́ю честнꙋ́ю ча́шꙋ, и҆лѝ въ сосꙋ́дъ и҆злїѧ́въ, да влїе́тъ па́ки вїно̀, проскомїді̑йнаѧ над̾ ни́мъ глаго́лѧ. и҆ та́кѡ ѻ҆бы́чнѡ по рѧ́дꙋ и҆ сїѐ да ѡ҆ст҃и́тъ, и҆ во вре́мѧ причаще́нїѧ да причасти́тсѧ ѻ҆бы́чнѡ, и҆ слꙋ́жбꙋ да соверши́тъ.

А҆́ще вско́рѣ па́ки, и҆́же показа́сѧ мѧ́сомъ, и҆лѝ ѻ҆троча́темъ, ви́дъ хлѣ́бный зри́мь бꙋ́детъ, и҆лѝ въ ча́ши, и҆́же зри́мь бы́сть кро́вїю, а҆́бїе па́ки ві́нный пока́жетсѧ, да не закала́етъ и҆на́гѡ а҆́гнца, нижѐ и҆на́гѡ вїна̀ въ ча́шꙋ да влїе́тъ, но си́ми да причасти́тсѧ, и҆ слꙋ́жбꙋ соверши́тъ: и҆́бо и҆́стиннымъ тѣ́ломъ и҆ кро́вїю хрⷭ҇то́вою сꙋ́ть.

Въ коне́цъ же да вѣ́сть прихо́дскїй і҆ере́й, ꙗ҆́кѡ въ кі́йждо вели́кїй пра́здникъ и҆ недѣ́лю, къ си́мъ же и҆ въ кꙋ́юждо сꙋббѡ́тꙋ до́лженъ є҆́сть лїтꙋргиса́ти, под̾ сме́ртнымъ грѣхо́мъ: и҆́бо а҆́ще лїтꙋргиса́ти не бꙋ́детъ, мнѡ́гимъ ѿ слꙋ́шанїѧ бж҃е́ственныѧ слꙋ́жбы запне́тъ, ю҆́же ѿ бж҃їѧгѡ и҆ церко́внагѡ повелѣ́нїѧ, кі́йждо хрїстїа́нинъ, въ кі́йждо ст҃ы́й де́нь слꙋ́шати до́лженъ є҆́сть.

Къ семꙋ̀ да вѣ́сть и҆ сїѐ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нꙋ то́чїю на де́нь лїтꙋргі́ю, на є҆ди́номъ престо́лѣ до́лженъ є҆́сть і҆ере́й соверши́ти: сїѧ́ бо є҆ди́ность ст҃ы́ѧ же́ртвы зна́менꙋетъ є҆ди́нꙋ сме́рть хрⷭ҇то́вꙋ, ю҆́же є҆ди́ною на́съ ра́ди под̾ѧ́тъ, и҆ є҆ди́нꙋ стра́сть є҆гѡ̀, ю҆́же є҆ди́ною ѡ҆ на́съ претерпѣ̀.

По соверше́нїи бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и до́лженъ є҆́сть і҆ере́й твори́ти си́це:

А҆́бїе по прича́стїи бж҃е́ственныхъ та̑инъ, до́лженъ є҆́сть і҆ере́й и҆лѝ дїа́конъ ѡ҆ста́нокъ бж҃е́ственнагѡ тѣ́ла ѿ ді́скоса въ ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ всы́пати со всѧ́кимъ внима́нїемъ, ꙗ҆́кѡ да нигдѣ̀ что́-либо а҆́ще и҆ ѿ ме́ньшихъ крꙋпи́цъ ᲂу҆паде́тъ, и҆лѝ ѡ҆ста́нетсѧ. И҆ сегѡ̀ ра́ди до́брѣ гꙋ́бою а҆нтїми́нсною ді́скосъ да ѡ҆тре́тъ над̾ ст҃о́ю ча́шею, до́брѣ соглѧ́даѧ, да не ѡ҆ста́нетсѧ на не́мъ что̀.

Та́кожде и҆ на а҆нтїми́нсѣ, и҆лѝ лїто́нѣ гꙋ́бою, а҆́ще что̀ є҆́сть, собра́въ вкꙋ́пѣ на ді́скосѣ да всы́плетъ въ ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ: и҆ та́кожде до́брѣ да соглѧ́даетъ, є҆́же ничемꙋ́же ѡ҆ста́тисѧ на не́мъ. Си́це ᲂу҆́бѡ до́лженъ є҆́сть і҆ере́й всегда̀ на всѧ́кой лїтꙋргі́и твори́ти, и҆ под̾ сме́ртнымъ грѣхо́мъ и҆ и҆зверже́нїемъ, никогда́же а҆нтїми́нсъ и҆лѝ лїто́нъ над̾ ѻ҆гне́мъ и҆стрѧса́ти, и҆лѝ над̾ водо́ю. И҆́бо на не́мъ ничто́же и҆́но, ра́звѣ ѿ бж҃е́ственнагѡ тѣ́ла крꙋпи́цы ѿ нерадѣ́нїѧ і҆ере́йскагѡ ѡ҆стаю́тсѧ. И҆ сегѡ̀ ра́ди, ꙗ҆́коже рече́сѧ, ѻ҆па́снѡ на ді́скосѣ со́браны, и҆ въ ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ всы́паны да бꙋ́дꙋтъ, и҆ на же́ртвенницѣ ѿ негѡ̀, и҆лѝ ѿ дїа́кона потреблены̀.

По соверше́нїи же бж҃е́ственныѧ слꙋ́жбы, въ потребле́нїи ѡ҆ста́нкѡвъ ст҃ы́хъ та̑инъ на же́ртвенницѣ, всѧ́кое ѡ҆пасе́нїе и҆мѣ́ти подоба́етъ і҆ере́ю, є҆́же ничесомꙋ̀, а҆́ще и҆ ѿ ме́ньшихъ крꙋпи́цъ, и҆лѝ ка́плей ѡ҆ста́тисѧ во ст҃ѣ́й ча́ши. Сегѡ̀ ᲂу҆̀бо ра́ди не є҆ди́нощи то́чїю, но и҆ втори́цею и҆ трети́цею ча́шꙋ и҆сполоска́въ да и҆спїе́тъ, пото́мъ же гꙋ́бою, и҆лѝ пла́томъ, на сїѐ ᲂу҆стро́енымъ ѡ҆тре́тъ, гꙋ́бꙋ же и҆лѝ то́й пла́тъ во ст҃ѣ́й ча́шѣ да ѡ҆ста́витъ. На же́ртвенницѣ же, є҆гда̀ бж҃е́ствєнныѧ та̑йны принесены̀ стоѧ́тъ, свѣща̀ зажжена̀ да бꙋ́детъ. до́ндеже потребѧ́тсѧ ст҃а̑ѧ.

Понома́рь же да наꙋче́нъ бꙋ́детъ ѿ і҆ере́а, и҆ всѝ во ѻ҆лтарѣ̀ слꙋжа́щїи, є҆́же со стра́хомъ и҆ тре́петомъ и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ ходи́ти ѻ҆́колѡ же́ртвенника, ꙗ҆́коже и҆ ѻ҆́колѡ ст҃ы́ѧ трапе́зы, є҆гда̀ на ни́хъ сꙋ́ть бж҃е́ствєнныѧ та̑йны, и҆ бл҃голѣ́пное поклоне́нїе ми́мѡ и҆дꙋ́ще, и҆лѝ приближа́ющесѧ, да творѧ́тъ.

Гꙋ́бꙋ си́це лїто́ннꙋю, ꙗ҆́коже и҆ и҆стира́льнꙋю, и҆лѝ пла́тъ, є҆гда̀ ᲂу҆черни́тсѧ и҆ ᲂу҆пыли́тсѧ, са́мъ і҆ере́й, и҆лѝ дїа́конъ да и҆змыва́етъ свои́ма рꙋка́ма до́брѣ, над̾ ᲂу҆мыва́льницею ѻ҆лта́рною: сїе́ же и҆змове́нїе ча́стѡ да бꙋ́детъ, во є҆́же всегда̀ чи̑стымъ си̑мъ бы́ти.

Сосꙋ́ды сщ҃є́нныѧ, сі́есть, ча́ша, ді́скосъ, ѕвѣзда̀, и҆ лжи́ца, ча́стѡ и҆сти́раны ѿ пра́ха да бꙋ́дꙋтъ, та́кожде и҆ ѿ мокроты̀, во є҆́же не па́сти на ни́хъ ржѣ̀.

Въ коне́цъ же, по соверше́нїи бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и, и҆ по потребле́нїи бж҃е́ственныхъ та̑инъ, а҆́бїе пре́жде совлече́нїѧ сщ҃е́нныхъ ѻ҆де́ждъ, и҆лѝ по совлече́нїи, и҆з̾ ѻ҆лтарѧ̀ не и҆сходѧ̀, і҆ере́й до́лженъ є҆́сть честѝ со всѧ́кимъ ᲂу҆миле́нїемъ, бл҃года́рнымъ срⷣцемъ мл҃твы бл҃года́рныѧ по ст҃о́мъ причаще́нїи.

И҆з̾ цр҃кве же и҆зше́дъ, да не а҆́бїе ѡ҆брати́тсѧ ко и҆но́мꙋ ко́емꙋ дѣ́лꙋ, но вре́мѧ нѣ́кое да пребꙋ́детъ въ мл҃твахъ и҆ размышле́нїи толи́кагѡ да́ра сподо́бивсѧ во ст҃ѣ́й лїтꙋргі́и, и҆ бл҃годарѧ̀ бг҃а, да про́ситъ, є҆́же во всѧ̑ дни̑ жи́зни є҆гѡ̀ сицева́гѡ да́ра досто́йнѡ прїѧ́ти сподо́битъ є҆го̀.

Въ сі́й ᲂу҆́бѡ де́нь да сохрани́тсѧ ѿ и҆зли́шнѧгѡ ꙗ҆де́нїѧ, питїѧ̀ и҆ сна̀, наипа́че же и҆мѣ́ѧй сꙋпрꙋ́жницꙋ, ѿ тѣле́снагѡ совокꙋпле́нїѧ, и҆ ѿ всѧ́кїѧ плотскі́ѧ любвѐ, ра́ди любвѐ и҆ че́сти нбⷭ҇нагѡ цр҃ѧ̀, є҆го́же въ хра́мъ и҆ ѻ҆бита́лище дꙋшѝ своеѧ̀ прїѧ́тъ.

Ка́кѡ храни́ти бж҃е́ствєнныѧ та̑йны больны́хъ ра́ди.

Пре́жде всегѡ̀ прихо́дскїй і҆ере́й, [и҆лѝ и҆ въ монастырѣ́хъ] до́лженъ тща́нїе и҆мѣ́ти є҆́же бы сосꙋ́ды бы́ли, сі́есть, поти́рь, ді́скосъ, ѕвѣзда̀, лжи́ца, кївѡ́тъ и҆лѝ гробни́ца златы̑ѧ и҆лѝ срє́брѧныѧ, въ ве́лїей же нꙋ́жди ѻ҆ловѧ̑ныѧ, прили́чнѡ ᲂу҆стро́ены къ слꙋже́нїю и҆ хране́нїю бж҃е́ственнагѡ и҆ животворѧ́щагѡ тѣ́ла і҆и҃съ хрⷭ҇то́ва, въ ни́хже стра́шное та́инство соверша́етсѧ, и҆ са́мъ гдⷭ҇ь і҆и҃съ ви́днѣ пребыва́етъ.

И҆ всѧ̑ ᲂу҆́бѡ вє́щи цр҃кѡ́вныѧ въ лѣ́потꙋ творѧ́тсѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆дє́жды сщ҃є́нныѧ, крⷭ҇ты̀ ст҃ы̑ѧ, є҆ѵⷢ҇лїѧ дра́гѡ ᲂу҆кра́шєнаѧ: но по тѣ́хъ и҆сполне́нїи да бꙋ́дꙋтъ. А҆́ще ᲂу҆́бѡ невозмо́жно гдѣ̀ за скꙋ́достїю бы́ти златы̑мъ, и҆ срє́брѧнымъ си̑мъ сосꙋ́дѡмъ, потирю̀, ді́скосꙋ, ѕвѣздѣ̀, лжи́цѣ, и҆ кївѡ́тꙋ и҆лѝ гробни́цѣ на сохране́нїе больны̑мъ, всѧ́чески ѻ҆ловѧ̑ныѧ да бꙋ́дꙋтъ, под̾ пра́вильною ка́знїю, и҆ а҆рхїере́йскимъ запреще́нїемъ.

Кївѡ́тъ, въ не́мже и҆́мꙋтъ храни́тисѧ ст҃ы̑ѧ та̑йны, тѣ́ло гдⷭ҇не, покрове́нъ да бꙋ́детъ, и҆ на верхꙋ̀ крⷭ҇тъ, и҆ всегда̀ съ бж҃е́ственными та̑йны на прⷭ҇то́лѣ да стои́тъ, а҆ не на и҆но́мъ гдѣ̀ мѣ́стѣ.

Несвѧще́ннаѧ рꙋка̀ никогда́же сегѡ̀ да ко́снетсѧ, под̾ сме́ртнымъ грѣхо́мъ, и҆ под̾ вели́кою є҆пїтїмїе́ю, ра́звѣ вели́кїѧ каковы́ѧлибо нꙋ́жды.

Бж҃е́ствєнныѧ та̑йны, не то́чїю въ вели́кїй четверто́къ, но и҆ во и҆ны̑ѧ дни̑, мно́гихъ ра́ди ви́нъ, по чи́нꙋ вели́кагѡ четвертка̀ напи́санномꙋ ѡ҆сщ҃ены̀, сꙋшены̀ и҆ храни́мы бы́ти мо́гꙋтъ.

А҆́ще кївѡ́тъ зла́тъ, и҆лѝ сре́брѧнъ внꙋ́трь позлаще́нъ, сꙋшє́ныѧ та̑йны ст҃ы̑ѧ, и҆ без̾ подложе́нныѧ бꙋма́ги да возлага́ютсѧ. А҆́ще сре́брѧнъ не позлаще́нъ, и҆лѝ ѻ҆ловѧ́нъ, коне́чнѡ да подсте́летсѧ въ не́мъ чи́стаѧ бꙋма́га, и҆ на то́й бж҃е́ствєнныѧ та̑йны положа́тсѧ.

Бж҃е́ствєнныѧ та̑йны, въ кївѡ́тѣ храни́мыѧ, ча́стѡ со всѧ́кою достодо́лжною че́стїю, ѿкрове́нною главо́ю поклоне́нїе сотвори́въ, рꙋ́цѣ же и҆змове́ны и҆мѣ́ѧ, на всѧ́къ де́нь посѣща́й: а҆́ще же невозмо́жно на всѧ́къ де́нь, понѐ во вторы́й и҆лѝ тре́тїй де́нь ѿкры́въ сосꙋ́дъ призира́й, да не ка́кѡ нерадѣ́нїѧ и҆ непризира́нїѧ ра́ди твоегѡ̀, сплѣ́снѣютъ, и҆лѝ растлѣ́ютъ ѿ мокроты̀. И҆ сегѡ̀ ра́ди ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ничижи́тель бж҃е́ственныхъ та̑инъ, и҆ тѧ́жкѡ сме́ртнѡ согрѣши́ши, и҆ и҆зверже́нїѧ винѣ̀ подлежа́ти бꙋ́деши.

А҆́ще ᲂу҆́бѡ ᲂу҆́зриши, ꙗ҆́кѡ къ мокротѣ̀ преклони́шасѧ, разве́й а҆нтїми́нсъ на ст҃о́мъ престо́лѣ, и҆ со всѧ́кимъ ѡ҆пасе́нїемъ ѿ кївѡ́та на ст҃ы́й ді́скосъ вложѝ, и҆ ѻ҆́кна ѿве́рзъ просꙋшѝ, са́мъ блюды́й, до́ндеже и҆зсо́хнꙋтъ, да мꙋ́ха и҆лѝ и҆́но что̀ ѿ сицевы́хъ не ко́снетсѧ и҆̀мъ, и҆ та́кѡ тѧ́жкѡ сме́ртнѡ согрѣши́ши.

А҆́ще же ѿ небреже́нїѧ, бж҃їѧ та̑йны сꙋшѧ̀, припали́ши, и҆лѝ ка́кѡлибо ѿ мокроты̀ и҆лѝ лѣ́ности, и҆лѝ растли́тисѧ ѡ҆ста́виши, сме́ртнѡ тѧ́жкѡ согрѣши́ши, и҆ и҆зверже́нїѧ винѣ̀ подлежа́ти бꙋ́деши.

А҆́ще ᲂу҆́бѡ сицевы́й слꙋ́чай, [є҆́же не бꙋ́ди] когда̀ приключи́тсѧ, ника́коже никого́же да де́рзнеши причасти́ти сицевы́ми та́йнами: но и҆ны́й а҆́гнецъ по ᲂу҆ста́вꙋ ниженапи́санномꙋ, ничто́же ѿлага́ѧ, къ слꙋже́нїю себѐ прїꙋгото́вавъ, во ᲂу҆́трїй де́нь по ѡ҆щꙋтѣ́нїи сегѡ̀, лїтꙋргі́ю бж҃е́ственнꙋю наче́нъ, и҆змѝ, ѡ҆свѧтѝ, и҆ и҆зсꙋши́въ сохранѝ, и҆ си́мъ бѡльны́ѧ и҆ тре́бꙋющыѧ причастѝ. Сплѣ̑снѣлыѧ же и҆лѝ растлѣ̑нныѧ та̑йны, на то́йже лїтꙋргі́и на же́ртвенницѣ со ѡ҆ста́нки бж҃е́ственныхъ та̑инъ въ поти́рь всы́павъ потребѝ.

Є҆гда̀ ᲂу҆́бѡ ст҃ы̑ѧ та̑йны и҆́маши прїꙋготовлѧ́ти ра́ди нꙋ́ждныхъ потре́бъ, ѽ і҆ере́ю, въ четверто́къ вели́кїй, и҆лѝ во и҆́но вре́мѧ: тогда̀ а҆́гнецъ вторы́й и҆змѝ, и҆ по чи́нꙋ ꙗ҆́коже въ вели́кїй по́стъ ко преждеѡсщ҃е́нной лїтꙋргі́и сотворѝ, напаѧ́й же ст҃ы́й а҆́гнецъ животворѧ́щею кро́вїю над̾ ст҃о́ю ча́шею пома́лꙋ лжи́цею, съ вели́кимъ ѡ҆пасе́нїемъ и҆ и҆скꙋ́сствомъ, є҆́же бы не премочи́ти є҆гѡ̀, и҆ не ᲂу҆ка́нꙋти гдѣ̀ ѿ и҆зли́шества.

Сꙋши́ти же подоба́етъ напое́нный а҆́гнецъ на ст҃ѣ́мъ прⷭ҇то́лѣ си́це: пре́жде разве́й а҆нтїми́нсъ, и҆ ѿ кївѡ́та и҆з̾е́мъ на ді́скосѣ положѝ, и҆ покадѝ ѻ҆́крестъ: та́же лѣ́потное поклоне́нїе сотвори́въ, раздробѝ ст҃ы́мъ копїе́мъ на ча́стицы ма́лы, со всѧ́кимъ бл҃гоговѣ́нїемъ.

По раздробле́нїи же положѝ плі́тѧный ка́мень, и҆лѝ плі́нѳꙋ, сі́есть кирпи́чь, при кра́и а҆нтїми́нса, ѿ десны́ѧ себѐ страны̀, и҆ верхꙋ̀ ка́мене скꙋде́ль но́вый, и҆лѝ горше́къ желѣ́зный, и҆лѝ мѣ́дный, чи́стъ, со ᲂу҆́глїемъ горѧ́щимъ, и҆ поклони́всѧ достодо́лжнѡ, возмѝ ст҃ы́й ді́скосъ съ бж҃е́ственными та́йнами, раздробле́нными съ ве́лїимъ внима́нїемъ, и҆ возложѝ є҆го̀ верхꙋ̀ скꙋде́льника, ѻ҆па́снѡ блюды́й, да пома́лꙋ и҆зсо́хнꙋтъ бж҃е́ствєнныѧ та̑йны, превраща́ѧ ты̑ѧ ст҃ы́мъ копїе́мъ, да не ка́кѡ пригорѧ́тъ. Є҆гда́ же до́брѣ согрѣ́етсѧ ст҃ы́й ді́скосъ, снима́й є҆го̀, и҆ полага́й на ст҃о́мъ а҆нтїми́нсѣ, и҆лѝ на покро́вцѣ, да не вельмѝ разгорѣ́всѧ, и҆спали́тъ ст҃ы̑ѧ та̑йны: є҆гда́ же ᲂу҆стꙋди́тсѧ ма́лѡ, па́ки возлага́й є҆го̀ верхꙋ̀ горшка̀, и҆лѝ на то̀ сосꙋ́да ᲂу҆стро́еннагѡ. Сїе́ же творѝ и҆ мно́гажды, до́ндеже и҆зсо́хнꙋтъ. Сꙋхі̑ѧ же со всѧ́кимъ внима́нїемъ вложѝ во ст҃ы́й кївѡ́тъ, и҆ покры́въ положѝ на свое́мъ мѣ́стѣ, и҆ достодо́лжное поклоне́нїе сотвори́въ, све́й па́ки а҆нтїми́нсъ.

А҆ и҆дѣ́же по всѧ̑ дни̑ слꙋ́жба бж҃е́ственнаѧ соверша́етсѧ, ꙗ҆́коже во гра́дѣхъ вели́кихъ быва́етъ, и҆лѝ въ монастырѣ́хъ и҆ кромѣ̀ всѧ́кагѡ сꙋше́нїѧ бж҃е́ствєнныѧ та̑йны бы́ти мо́гꙋтъ, сицевы́мъ ѻ҆́бразомъ: Не два̀ а҆́гнца закала́ѧ, но тогѡ́жде є҆ди́нагѡ ча́сть взе́мъ, напои́въ кро́вїю бж҃е́ственною, ꙗ҆́коже прїꙋказа́сѧ, до ᲂу҆́трїѧ, слꙋ́чаѧ ра́ди ко́егѡ сме́ртнагѡ, храни́ти. И҆ та́кѡ на всѧ́къ де́нь творѧ̀, не тре́бѣ бꙋ́детъ сꙋше́нїѧ, и҆ всѧ́кихъ слꙋ́чаєвъ бѣ́дственныхъ и҆збѣ́гнетъ.

Ѡ҆ подаѧ́нїи, прїѧ́тїи, хране́нїи же и҆ поклоне́нїи бж҃е́ственныхъ та̑инъ.

Всѝ ᲂу҆́бѡ сщ҃еннослꙋжи́тели до́лжни сꙋ́ть съ подоба́ющею че́стїю соверша́ти во хра́мѣ гдⷭ҇ни слꙋже́нїе своѐ, и҆ та́йнамъ бж҃їимъ твори́ти поклоне́нїе ст҃олѣ́пное, и҆ ча́стѡ ѡ҆ прїѧ́тїи такова́гѡ да́ра тща́тисѧ. Прихо́дстїи же і҆ере́и, и҆ прихожа́нъ свои́хъ ѡ҆ то́мъ да поꙋча́ютъ: є҆́же бы въ чи́стой со́вѣсти всѧ́кїй по́лъ а҆́ще возмо́жно въ пра́здники, а҆́ще ли же нѝ, всѧ́чески бы въ четы́ре посты̀ въ лѣ́тѣ прїꙋготовлѧ́лисѧ на то̀: до́лжни ᲂу҆́бѡ сꙋ́ть смире́ннымъ и҆ чи́стымъ тѣ́ла ᲂу҆строе́нїемъ пристꙋпа́ти къ сицевы̑мъ та́йнамъ бж҃е́ствєннымъ.

А҆́ще ᲂу҆́бѡ кромѣ̀ постѡ́въ четы́рехъ ѻ҆бы́чныхъ пристꙋпи́ти къ ст҃о́мꙋ причаще́нїю восхотѧ́тъ: се́дмь дне́й пре́жде да постѧ́тсѧ, въ моли́твахъ цр҃ко́вныхъ и҆ дома́шнихъ пребыва́юще [сїе́ же не въ нꙋ́ждѣ: въ нꙋ́ждѣ бо трѝ дни̑, и҆лѝ є҆ди́нъ де́нь да постѧ́тсѧ то́чїю] и҆ пред̾ꙋготовлѧ́юще себѐ къ чи́нномꙋ и҆сповѣ́данїю грѣхѡ́въ свои́хъ.

Сꙋ́щїи же въ сꙋпрꙋ́жествѣ, ѿ сꙋпрꙋ́жескагѡ совокꙋпле́нїѧ въ ты̑ѧ дни̑ да воздержа́тсѧ всѧ́кѡ.

Пред̾ ѻ҆смы́мъ же дне́мъ да и҆сповѣ́дѧтъ пред̾ і҆ере́емъ всѧ̑ грѣхѝ своѧ̑, и҆ съ ве́чера ничто́же да вкꙋ́сѧтъ: не могꙋ́щїи же ю҆́ности и҆лѝ престарѣ́лости ра́ди, всѧ́кѡ съ ве́чера воздержа́тисѧ ничто́же ꙗ҆́дше, ма́лѡ что̀ да вкꙋ́сѧтъ: ѿ полꙋ́нощи же всѧ́кѡ всѝ да воздержа́тсѧ, въ мл҃твахъ же, покло́нахъ, и҆ дꙋхо́вныхъ размышле́нїихъ да ᲂу҆празднѧ́тсѧ, є҆ли́кѡ мо́щно, гото́вѧщїисѧ: а҆ не ᲂу҆мѣ́ющымъ писа́нїѧ, и҆ въ разстоѧ́нїи ѿ це́ркве да́льнѣмъ, і҆ере́й пра́вило и҆ въ до́мѣ и҆̀мъ, ка́кѡ комꙋ̀, да завѣща́етъ.

По ᲂу҆́треннихъ же ѻ҆бы́чныхъ мл҃твахъ цр҃ко́вныхъ, всѝ причаща́тисѧ и҆мꙋ́щїи, не ᲂу҆мѣ́ющїи же честѝ, да ѡ҆ста́нꙋтсѧ въ цр҃кви, во є҆́же слꙋ́шати ѿ і҆ере́а что́мое къ ст҃о́мꙋ причаще́нїю пра́вило, и҆ ѻ҆бы̑чныѧ часы̀: ᲂу҆мѣ́ющїи же честѝ, и҆ са́ми во свои́хъ дома́хъ сїѧ̑ прочестѝ себѣ̀ мо́гꙋтъ.

Въ нача́лѣ ст҃ы́ѧ лїтꙋргі́и да соберꙋ́тсѧ всѝ въ цр҃ковь, и҆ всеѧ̀ ст҃ы́ѧ слꙋ́жбы со стра́хомъ и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ стоѧ́ще да мо́лѧтсѧ, и҆ слꙋ́шаютъ. Во вре́мѧ же причаще́нїѧ да пристꙋ́пѧтъ чи́ннѡ, въ глꙋбо́комъ смире́нїи, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ и҆́стиннѡ въ та́йнахъ сꙋ́щемꙋ под̾ ви́домъ хлѣ́ба и҆ вїна̀ до землѝ кі́йждо да покло́нитсѧ є҆ди́нощи, рꙋ́цѣ къ пе́рсємъ крестоѻбра́знѡ согбе́ннѣ и҆мꙋ́ще, и҆ хрⷭ҇та̀ распѧ́таго и҆сповѣ́дающе, и҆ любо́вь къ немꙋ̀ и҆́мꙋтъ. Прїе́мше же че́стнѡ да поглотѧ́тъ, и҆ по ᲂу҆те́ртїи ᲂу҆́стъ покро́вцемъ рꙋко́ю сщ҃е́нническою, лобыза́ютъ кра́й ст҃ы́ѧ ча́ши, ꙗ҆́коже са́мое хрⷭ҇то́во ребро̀, и҆з̾ негѡ́же и҆стечѐ кро́вь и҆ вода̀, и҆ ѿстꙋпи́вше ма́лѡ кла́нѧютсѧ не до землѝ, ра́ди ѡ҆хране́нїѧ прїѧ́тыхъ та̑инъ, и҆ стоѧ́тъ на свои́хъ мѣ́стѣхъ, не глаго́люще дрꙋ́гъ со дрꙋ́гомъ, нижѐ да плю́ютъ, до́ндеже а҆нті́дѡръ и҆ вїно̀ со ᲂу҆кро́помъ пода́стсѧ и҆̀мъ: и҆ до сконча́нїѧ ст҃ы́ѧ лїтꙋргі́и да ждꙋ́тъ неисхо́днѡ и҆ мл҃твы бл҃года́рствєнныѧ по ст҃о́мъ причаще́нїи да соверша́тъ.

Вѣ́стно тебѣ̀ бꙋ́ди, ѽ і҆ере́ю, ꙗ҆́кѡ а҆́ще мно́зи бꙋ́дꙋтъ прича̑стницы, ника́коже да де́рзнеши, [недостава́ющꙋ въ ст҃о́й ча́ши бж҃е́ственныѧ кро́ве, и҆лѝ тѣ́ла] прили́ти вїно̀, и҆лѝ хлѣ́бъ просты́й всыпа́ти: сме́ртнѡ бо тѧ́жкѡ согрѣши́ши, и҆ и҆зверже́нїѧ ка́зни подпаде́ши. Въ таково́мъ ᲂу҆́бѡ слꙋ́чаи, до ᲂу҆́трїѧ повелѝ и҆ны̑мъ пожда́ти, и҆ слꙋжи́въ причастѝ ты̑ѧ, и҆лѝ ѿ кївѡ́та храни̑мыѧ больны́хъ ра́ди бж҃е́ствєнныѧ та̑йны, всы́пли во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, и҆ причастѝ ты̑ѧ по ѻ҆бы́чаю.

Къ семꙋ̀ входѧ́ще въ хра́мъ бж҃їй ст҃ы́й, и҆ зрѧ́ще ко ст҃о́мꙋ ѻ҆лтарю̀, со стра́хомъ достодо́лжное поклоне́нїе сотворѧ́ютъ сщ҃еннослꙋжи́тели и҆ всѝ лю́дїе: во хра́мѣ бо стоѧ́щїи, мнѣ́ти на нб҃сѝ пред̾ самы́мъ бг҃омъ стоѧ́ти: и҆ мл҃твы приноша́й бг҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ тꙋ̀ сꙋ́щемꙋ ѡ҆бѣща́ннѣ.

Во ѻ҆лта́рь же входѧ̀, всегда̀ пре́жде главꙋ̀ ѿкры́въ, и҆ поклоне́нїе сотвори́въ, вни́ди, и҆ къ бж҃е́ственномꙋ прⷭ҇то́лꙋ пристꙋпи́въ, нижа́йшее сотворѝ поклоне́нїе, и҆ всѐ є҆́же а҆́ще во ѻ҆лтарѝ дѣ́еши, со всѧ́кимъ смире́нїемъ и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ, ꙗ҆́кѡ пред̾ лице́мъ бг҃а тꙋ̀ сꙋ́щагѡ дѣ́йствꙋй: и҆сходѧ́ же, та́кожде пе́рвѣе бж҃е́ствєннымъ та́йнамъ ни́зкѡ поклони́всѧ, и҆зы́ди.

Є҆гда̀ є҆ктенїю̀ пред̾ ст҃ы́ми ца́рскими враты̀ глаго́леши, всегда̀ пе́рвѣе бл҃гоговѣ́йнѡ главꙋ̀ ѿкры́въ, поклони́сѧ, и҆ тогда̀ начина́й: та́кожде сконча́въ поклони́сѧ, и҆ ѿидѝ. Си́мъ же ѻ҆́бразомъ, и҆ є҆гда̀ приключа́етсѧ ми́мѡ ст҃ы́хъ ца́рскихъ двере́й и҆тѝ, никогда́же ми́мѡ и҆дѝ не поклони́всѧ.

Наконе́цъ же, соверши́въ всѧ́къ сщ҃еннослꙋжи́тель и҆ приче́тникъ цр҃кве въ свое́мъ чи́нѣ, нощно́е, ᲂу҆́треннее и҆лѝ дневно́е, и҆лѝ вече́рнее цр҃ко́вное слꙋже́нїе, возда́ждь гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ поклоне́нїе бл҃гоговѣ́йнѡ, ꙗ҆́кѡ є҆мꙋ̀ сїѐ ѿ тебѐ, и҆ ѿ люде́й всѣ́хъ прїѧ́тно є҆́сть. И҆́бо такова́гѡ ра́ди ст҃ы̑мъ бж҃е́ствєннымъ та́йнамъ поклоне́нїѧ, и҆ во ѡ҆па́сствѣ хожде́нїѧ, ѻ҆со́бнꙋю и҆ и҆з̾ѻби́льнꙋю бл҃года́ть ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а полꙋ́читъ кі́йждо.

Ѻ҆лтарю̀ слꙋжа́щыѧ, сі́есть, пономарѝ, до́лженъ і҆ере́й ѕѣлѡ̀ ᲂу҆чи́ти, ꙗ҆́кѡ да ве́лїимъ стра́хомъ и҆ тре́петомъ, и҆ всѧ́кимъ бл҃гоговѣ́нїемъ вхо́дѧтъ во ст҃ы́й бж҃їй ѻ҆лта́рь, и҆ своѐ и҆̀мъ належа́щее дѣ́ло сотворѧ́ютъ, вѣ́дꙋще, ꙗ҆́кѡ та́мѡ присꙋ́тственнѣ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ на прⷭ҇то́лѣ: входѧ́ще же и҆ и҆сходѧ́ще, ни́зкѡ да покланѧ́ютсѧ. Прⷭ҇то́ла же бж҃е́ственнагѡ, па́че же са́мыхъ бж҃е́ственныхъ на не́мъ сꙋ́щихъ та̑инъ, та́кожде сосꙋ́дѡвъ слꙋже́бныхъ, и҆ и҆ны́хъ сщ҃е́нныхъ веще́й, ника́коже прикоснꙋ́тисѧ да де́рзнꙋтъ, да не въ грѣ́хъ впа́днꙋтъ: ра́звѣ свѣти́льникѡвъ и҆ свѣ́щъ, кади́льницы же и҆ и҆ны́хъ ме́ньшихъ сщ҃е́нныхъ веще́й.

Че́сти ра́ди бж҃е́ственныхъ та̑инъ, никто́же ѿ несщ҃е́нныхъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь да вхо́дитъ: жєны́ же никогда̀.

Пономарѝ, ча́стѡ и҆сповѣ́дающїисѧ, и҆ бж҃е́ствєннымъ та́йнамъ причаща́ющїисѧ, тре́звеннѡ же и҆ бл҃гоче́стнѡ въ добродѣ́телехъ пребыва́ющїи, сі́и пономарѝ до́лжни сꙋ́ть, просфоры̑, вїно̀, во́дꙋ, ѳѷмїа́мъ, и҆ ѻ҆́гнь во ѻ҆лта́рь внестѝ, свѣщы́ же вжига́ти и҆ ᲂу҆гаша́ти, кади́льницꙋ же и҆ теплотꙋ̀ прїꙋготовлѧ́ти, и҆ і҆ере́ю подава́ти, ѻ҆лта́рь ве́сь чи́ннѡ и҆ ча́стѡ ᲂу҆местѝ и҆ ѡ҆чища́ти: си́це зе́млю ѿ всѧ́кихъ ᲂу҆ме́тїй, ꙗ҆́коже и҆ стѣ́ны, и҆ ве́рхъ кро́вный ѿ пра́ха и҆ паꙋчи́ны.

Прⷭ҇то́лъ же и҆ же́ртвенникъ і҆ере́ю то́чїю, и҆ дїа́конꙋ, и҆лѝ ѵ҆подїа́конꙋ ѡ҆чища́ти и҆ и҆стира́ти, во є҆́же николи́же ѡ҆брѣсти́сѧ на ни́хъ пра́хꙋ, и҆лѝ ᲂу҆ме́тїю ко́емꙋ: да не ко́снетсѧ со грѣхо́мъ сщ҃е́нныхъ несщ҃е́ннаѧ рꙋка̀.

Въ цр҃кви же и҆ па́перти, пономарѝ, та́кожде ѻ҆́бразы, стѣ́ны, потоло́къ, крѡ́вли ѿ пра́ха и҆ паꙋчи́ны, зе́млю же ѿ ᲂу҆ме́тїй ча́стѡ ѡ҆чища́ти до́лжни. Оу҆мє́тїѧ же ѻ҆лта̑рнаѧ и҆ цр҃кѡ́внаѧ не досто́итъ на мѣста̀ непотрє́бнаѧ и҆змета́ти, но и҆лѝ въ рѣкꙋ̀, и҆лѝ въ нехо́дномъ и҆ непопира́емомъ мѣ́стѣ.

Къ семꙋ̀ не то́чїю і҆ерє́и и҆ ѻ҆лта́рнїи сщ҃еннослꙋжи́тели, но и҆ всѝ бл҃гочести́вїи хрїстїа́не, а҆́ще въ цр҃кви, а҆́ще къ больны̑мъ несо́мы бж҃е́ствєнныѧ та̑йны ᲂу҆́зрѧтъ, бг҃олѣ́пнымъ поклоне́нїемъ да почита́ютъ.

Та́кожде и҆ въ хра́мъ ст҃ы́й прише́дше, во всѧ́комъ пѣ́нїи по чи́нꙋ и҆лѝ ᲂу҆ста́вꙋ цр҃кве, кла́нѧтисѧ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ въ мл҃твахъ когда̀, коли́кѡ и҆ ка́кѡ всѝ тща́тельнѡ да сотворѧ́ютъ, и҆ нача́тки ᲂу҆се́рдїѧ трꙋдѡ́въ свои́хъ, мольбы̑, молє́нїѧ, и҆ бл҃годарє́нїѧ да приноша́ютъ: пѣ́нїѧ же и҆ чте́нїѧ цр҃ко́внагѡ во и҆звѣ́стїи да слꙋ́шаютъ, вразꙋмлѧ́ющесѧ по а҆пⷭ҇толꙋ, во ѱалмѣ́хъ и҆ пѣ́нїихъ и҆ пѣ́снехъ дꙋхо́вныхъ, и҆ во чте́нїи сщ҃е́ннагѡ писа́нїѧ, и҆ ᲂу҆чи́телей ст҃ы́хъ цр҃ко́вныхъ, и҆ пою́ще гдⷭ҇а бг҃а въ сердца́хъ свои́хъ непреста́ннѡ. И҆ сегѡ̀ подоба́етъ і҆ере́ю прихожа́нъ и҆ дѣте́й свои́хъ дх҃о́вныхъ всегда̀ наꙋча́ти, да вѣ́дѧтъ во́лю въ то́мъ бж҃їю и҆ повелѣ́нїе мт҃ре своеѧ̀ цр҃кве.

Вѣ́дати же и҆ сїѐ і҆ере́ємъ подоба́етъ: ꙗ҆́кѡ всѝ хрїстїа́не є҆ди́ныѧ вѣ́ры, є҆ди́ныѧ це́ркве на́шеѧ, ѿлꙋче́нїѧ и҆ клѧ́твы не и҆мѣ́ющїи на себѣ̀, и҆ покаѧ́нїе и҆́сповѣдїю чи́стѡ приносѧ́щїи, живꙋ́щїи благоче́стнѡ, и҆ ѿ дꙋховника̀ не и҆мꙋ́щїи запреще́нїѧ на вре́мѧ, тѣ́ла хрⷭ҇то́ва и҆ кро́ве є҆гѡ̀ съ подоба́ющею че́стїю да причастѧ́тсѧ. Та́кожде и҆ подрѡ́слыѧ ѻ҆́троки, и҆̀мже прїѧ́тна и҆́сповѣдь, и҆ ма̑лыѧ младе́нцы, по ѻ҆бы́чаю це́ркве подоба́етъ за вѣ́рꙋ приносѧ́щихъ, ты̑ѧ сподоблѧ́ти ст҃ы́хъ та̑инъ, въ ѡ҆свѧще́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ и҆́хъ, и҆ въ прїѧ́тїе благода́ти гдⷭ҇ни.

Недосто́йнїи же, всѧ́чески ѿ такова́гѡ та́инства ѿлꙋче́ни да бꙋ́дꙋтъ, и҆̀же клѧ́твꙋ на себѣ̀ ѿ є҆пі́скопа, и҆лѝ запреще́нїе ѻ҆тца̀ дꙋхо́внагѡ, и҆ ѿлꙋче́нїе ко́е и҆мꙋ́щїи, и҆ ꙗ҆́внїи грѣ̑шницы, блꙋдникѝ и҆ блꙋдни̑цы, нало́жницъ и҆мѣ́ющїи, и҆ са̑мыѧ ты̑ѧ налѡ́жницы, прелюбодѣ́и, лихои́мцы, чародѣ́и, ворожби́ты всѧ̑кїѧ, свѧтота́тцы, ка́ртовники, зернщикѝ, хꙋ́льники, срамосло́вцы, и҆ всѧ́кое безчи́нство, зазо́ръ же и҆ ᲂу҆ко́ръ творѧ́щїи, и҆ и҆ні́и си̑мъ подо́бнїи: и҆ сі́и доне́лѣже и҆́стиннѡ не пока́ютсѧ, и҆ плоды̀ досто́йны покаѧ́нїѧ не сотворѧ́тъ, и҆ собла́зны, и҆̀хже ꙗ҆́вѣ содѣ́ѧша, и҆ содѣ́ловаютъ, покаѧ́нїемъ свои́мъ ꙗ҆вле́ннѡ не потребѧ́тъ, прича́стїѧ ст҃ы́хъ та́инствъ ника́коже да сподо́бѧтсѧ.

Сокрове́нныхъ же грѣ́шникѡвъ, та́кѡ и҆сповѣ́дающихсѧ, и҆справлѧ́й благоразꙋ́мнѡ, є҆́же бы не и҆зра́слъ кі́й собла́знъ и҆ны̑мъ лю́демъ, ѿ такова́гѡ презо́рства, и҆ то́е бы лицѐ въ подозрѣ́нїи не состоѧ́лосѧ, и҆ въ де́рзость на прїѧ́тїе не бы́ло причаща́ѧсѧ, и҆лѝ ѿлꙋча́ѧсѧ.

И҆з̾ꙋмлє́ннымъ, и҆лѝ ѡ҆бме́ршымъ, бж҃е́ствєнныѧ та̑йны подава́ти ника́коже досто́итъ, то́чїю є҆гда̀ въ себѐ прихо́дѧтъ, и҆ ᲂу҆́мны, и҆ въ сочꙋ́вствїи ѿ ѡ҆б̾ꙋме́ртвїѧ быва́ютъ, и҆ є҆гда̀ въ сокрꙋше́нїи серде́чномъ и҆сповѣ́данїе грѣхѡ́въ свои́хъ творѧ́тъ, къ це́ркви прихо́дѧтъ, бг҃ꙋ мо́лѧтсѧ, и҆ церко́вныхъ моли́твъ слꙋ́шаютъ: и҆зрѧ́днѣе же а҆́ще ни є҆ди́на бѣда̀ недосто́инства въ ни́хъ ѡ҆брѣта́етсѧ, да причастѧ́тсѧ тогда̀.

За и҆́стинное ᲂу҆́бѡ благочи́нное и҆ пра́вильное смотри́тельство, є҆́же благоꙋгожда́ти гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ всѧ́кимъ тща́нїемъ, и҆ храни́ти церко́вное преда́нїе въ чистотꙋ̀ тѣле́снꙋю и҆ дꙋше́внꙋю, повсю́дꙋ лю́демъ свои̑мъ да́стъ гдⷭ҇ь ми́ръ и҆ млⷭ҇ть, и҆ благоде́нство всѣ̑мъ благоче́стнѡ живꙋ́щымъ на землѝ: посе́мъ и҆ наслѣ́дїе въ небесѣ́хъ всера́достныхъ вѣ́чныхъ красо́тъ пода́рствитъ. Є҆́же и҆ бꙋ́ди полꙋчи́ти хрїстїа̑нскимъ правосла̑внымъ дꙋша́мъ благода́тїю і҆и҃съ хрⷭ҇то́вою, и҆ предста́тельствомъ всесла́вныѧ пречи́стыѧ дв҃ы бцⷣы мр҃і́и, и҆ моли́твами всѣ́хъ ст҃ы́хъ а҆ми́нь.

Пра́вило гото́вѧщымсѧ слꙋжи́ти, и҆ хотѧ́щымъ причасти́тисѧ ст҃ы́хъ бж҃е́ственныхъ та́инствъ тѣ́ла и҆ кро́ве гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆мѣ́ти подоба́етъ си́це:

По цр҃ко́вномъ повече́рїи глаго́лати канѡ́нъ і҆и҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ бцⷣѣ а҆ка́ѳїстъ, канѡ́нъ а҆́гг҃лꙋ храни́телю, и҆ канѡ́нъ днѐ, кото́рый прилꙋчи́тсѧ [и҆ні́и же и҆ моли̑твы на со́нъ грѧдꙋ́щихъ], пото́мъ, досто́йно є҆́сть: Ст҃ы́й бж҃е: и҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ, тропарѝ: Поми́лꙋй на́съ гдⷭ҇и: и҆ногда́ же конда́къ пра́здника глаго́лютъ, и҆ моли́твꙋ: Нескве́рнаѧ, небла́знаѧ: и҆ ѿпꙋ́стъ. и҆ Ненави́дѧщихъ и҆ ѡ҆би́дѧщихъ на́съ:

Воꙋ́трїе же лїтꙋргисꙋ́ющымъ до́лжно глаго́лати часы̀, г҃-й и҆ ѕ҃-й: и҆ по моли́твѣ, Бж҃е и҆ гдⷭ҇и си́лъ: ко ст҃о́мꙋ причаще́нїю канѡ́нъ, и҆ моли̑твы. По прочте́нїи же моли́твъ сотвори́ти ѿпꙋ́стъ часѡ́въ.

Хотѧ́щїи же причасти́тисѧ, часы̀ слꙋ́шаютъ, и҆ въ цр҃кви пред̾ лїтꙋргі́ею.

И҆ є҆гда̀ кто̀ причасти́тсѧ животворѧ́щихъ ст҃ы́хъ та́инствъ, моли̑твы по причаще́нїи, и҆ ѿпꙋ́стъ сотвори́тъ.

Въ про́чыѧ же дни̑, въ ве́черъ недѣ́ли, канѡ́нъ і҆и҃сꙋ, бцⷣѣ пара́клисїсъ, є҆мꙋ́же і҆рмо́съ: Во́дꙋ проше́дъ: тропа́рь же: Мно́гими содержи́мь напа́стьми: канѡ́нъ а҆рха́гг҃лѡмъ, и҆ а҆́ще хо́щетъ кто̀, а҆́гг҃лꙋ храни́телю. Воꙋ́трїе по вышепи́санномꙋ да сотворѧ́етъ [и҆ні́и же и҆ моли̑твы ᲂу҆́трєннїѧ глаго́лютъ].

Въ ве́черъ понедѣ́льника, канѡ́нъ гдⷭ҇ꙋ і҆и҃сꙋ, и҆ пара́клисїсъ бцⷣѣ, предте́чи ст҃о́мꙋ і҆ѡа́ннꙋ, и҆ а҆́гг҃лꙋ храни́телю.

Во вто́рникъ ве́чера, канѡ́нъ і҆и҃сꙋ, бцⷣѣ канѡ́нъ ѻ҆диги́трїю, и҆лѝ и҆́нъ кото́рый, и҆ а҆́гг҃лꙋ храни́телю.

Въ сре́дꙋ ве́чера, канѡ́нъ гдⷭ҇ꙋ і҆и҃сꙋ, пара́клисїсъ бцⷣѣ, а҆́гг҃лꙋ храни́телю, ст҃ы̑мъ а҆пⷭ҇лѡмъ [и҆ а҆́ще кто̀ и҆зво́литъ, и҆ ст҃о́мꙋ нїкола́ю].

Въ четверто́къ ве́чера, канѡ́нъ животворѧ́щемꙋ крⷭ҇тꙋ̀, пара́клисїсъ бцⷣѣ, а҆́гг҃лꙋ храни́телю.

Въ пѧто́къ ве́чера, канѡ́нъ і҆и҃сꙋ сладча́йшемꙋ, а҆ка́ѳїстъ бцⷣѣ неѿло́жнѡ, а҆́гг҃лꙋ храни́телю, и҆ всѣ̑мъ ст҃ы̑мъ.

Въ сꙋббѡ́тꙋ ве́чера, канѡ́нъ гдⷭ҇ꙋ і҆и҃сꙋ, пара́клисїсъ бцⷣѣ, а҆́гг҃лꙋ храни́телю.

И҆ні́и же а҆ка́ѳїстъ бцⷣѣ [съ размышле́нїемъ та̑инъ бж҃е́ственныхъ, ка́кѡ содѣ́ѧсѧ] и҆ по всѧ̑ дни̑ чита́ютъ, но и҆ тогда̀, а҆́ще восхо́щетъ кто̀, да глаго́летъ пара́клисїсъ бцⷣѣ: а҆́ще ли нѝ, да ѡ҆ста́витъ.

Бг҃обоѧ́знивїи же лю́ди, и҆ къ семꙋ̀ не вдава́ющесѧ въ сꙋ́єтнаѧ помышлє́нїѧ, и҆ ᲂу҆́мъ сво́й воздержава́юще, ᲂу҆пражнѧ́ютсѧ въ чита́нїи ѱалти́ри, съ моли́твами, по ѡ҆предѣле́нїю и҆ кни́гъ зако́на гдⷭ҇нѧ, и҆ ᲂу҆чи́телей ст҃ы́хъ.

Сицево́е же пра́вило и҆ мона́шествꙋющїи во ѻ҆би́телехъ ст҃ы́хъ, та́кожде свѧще́нницы, дїа́кони, и҆ приче́тницы цр҃ко́внїи, и҆ гра́мматѣ ᲂу҆мѣ́ющїи всѧ́кагѡ чи́на и҆ по́ла; твори́ти повседне́внѡ до́лжни сꙋ́ть, кромѣ̀ прїꙋготовле́нїѧ ко причаще́нїю часѡ́въ, канѡ́на и҆ моли́твъ.

И҆ начина́ти си́це [а҆́ще повече́рїе слꙋ́ша кто̀ въ це́ркви]: наединѣ̀, въ ве́черъ и҆лѝ пора́нꙋ, ꙗ҆́кѡ и҆ні́и раздѣлѧ́юще канѡ́ны глаго́лютъ по нача́лѣ: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ: и҆лѝ Мл҃твами ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ: Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный: по Прїиди́те поклони́мсѧ: ѱало́мъ н҃. и҆ Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а: и҆ канѡ́ны, пото́мъ, досто́йно є҆́сть: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: ѿпꙋ́стъ, и҆ моли́тва, Ненави́дѧщихъ, и҆ ѡ҆би́дѧщихъ на́съ: и҆ покло́нѡвъ є҃і, съ мл҃твами. И҆ні́и же в҃і ѱалмѡ́въ, по ѡ҆предѣле́нномꙋ чи́нꙋ въ пра́вило себѣ̀ чита́ютъ.

Не ѡ҆ставлѧ́ти бо цр҃ко́внагѡ собра́нїѧ а҆пⷭ҇лъ завѣща̀: ᲂу҆̀бо и҆ мл҃твъ цр҃ко́вныхъ, и҆ ѡ҆предѣле́ннагѡ себѣ̀ пра́вила ѻ҆со́бь ѡ҆ставлѧ́ти не подоба́етъ комꙋ́ждо: поне́же въ любо́вь бж҃їю простира́тисѧ всѧ́комꙋ чл҃вѣ́кꙋ потре́бно, ꙗ҆́коже пи́сано є҆́сть: Возлю́биши гдⷭ҇а бг҃а твоего̀ всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ, все́ю дꙋше́ю твое́ю, все́ю крѣ́постїю твое́ю, и҆ всѣ́мъ помышле́нїемъ твои́мъ. Любо́вь же и҆мѣ́ти, сотворѧ́ти мл҃твы прилѣ̑жныѧ подоба́етъ къ бг҃ꙋ трїѷпоста́сномꙋ, и҆ къ пречⷭ҇тѣй дв҃ѣ бцⷣѣ мр҃і́и, и҆ ко всѣ̑мъ ст҃ы̑мъ: и҆ ᲂу҆готѡ́ваннаѧ блага̑ѧ въ нб҃сѣ́хъ полꙋчи́ши со всѣ́ми ст҃ы́ми, бл҃гоꙋгоди́вшими въ неконча́емыѧ вѣ́ки, а҆ми́нь.

Нача́ти же комꙋ́ждо пра́вило кла́нѧѧсѧ, и҆ по предѣ́лꙋ покло́ны твори́ти, си́це глаго́лати до́лжно:

Бж҃е, млⷭ҇тивъ бꙋ́ди мнѣ̀ грѣ́шномꙋ, и҆лѝ грѣ́шнѣй.

Бж҃е, ѡ҆чи́сти грѣхѝ моѧ̑, и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

Созда́вый мѧ̀ гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Без̾ числа̀ согрѣши́хъ, гдⷭ҇и, прости́ мѧ. и҆

Бцⷣе влⷣчце дв҃о, спаси́ мѧ.

Сїѐ и҆ за канѡ́ны є҆ѧ̀ коли́кимъ число́мъ глаго́лати, и҆лѝ ѻ҆со́бнѡ ра́ди ᲂу҆се́рдїѧ къ не́й по р҃ кра́тъ не ᲂу҆мѣ́ющїи да вѣща́ютъ.

Та́кожде и҆ а҆́гг҃лꙋ храни́телю, и҆ ст҃ы̑мъ глаго́лати:

А҆́гг҃ле храни́телю мо́й ст҃ы́й, ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀ сохрани́ мѧ.

Ст҃ы́й а҆пⷭ҇ле, и҆лѝ мꙋ́чениче, и҆́мⷬ҇къ, и҆лѝ ѻ҆́ч҃е васі́лїе, и҆лѝ, преподо́бне ѻ҆́ч҃е, молѝ бг҃а ѡ҆ мнѣ̀.

Пре́жде же сегѡ̀ пра́вило мона́шествꙋющымъ, и҆ комꙋ́ждо человѣ́кꙋ ѻ҆́ное и҆мѣ́ти хотѧ́щемꙋ, и҆ въ мі́рѣ живꙋ́щꙋ, напеча́тано на всѧ́кїй де́нь гра́мматѣ ᲂу҆мѣ́ющымъ.

Повече́рїе, и҆ котѡ́рыѧ ѡ҆предѣлє́нныѧ канѡ́ны, и҆ д҃ каѳі́смы, съ тропарѝ и҆ мл҃твами, и҆ пѣ̑сни прⷪ҇ро́чєскїѧ: трѝ ста̀ покло́нѡвъ, ше́сть сѡ́тъ мл҃твъ і҆и҃совыхъ: седмо́е сто̀ бцⷣѣ, съ мл҃твою: Влⷣчце моѧ̀ прест҃а́ѧ бцⷣе, спаси́ мѧ грѣ́шнаго.

И҆ та́кѡ во всю̀ седми́цꙋ всю̀ ѱалти́рь соверша́ютъ, и҆ пра́вило творѧ́тъ.

И҆ні́и же новонача́льнїи мона́си, и҆ маломо́щнїи, чита́хꙋ по г҃ каѳі́смы, и҆ творѧ́хꙋ сто̀ покло́нѡвъ, и҆ трѝ ста̀ мл҃твъ і҆и҃совыхъ и҆ бцⷣѣ сто̀.

А҆́ще же котѡ́рыѧ лю́ди гра́мматѣ не ᲂу҆мѣ́ютъ, мꙋ́жеска и҆ же́нска по́ла, а҆ цр҃ко́внагѡ пѣ́нїѧ за каковы́ми слꙋ́чаи, ра́ди да́льности, ꙗ҆́кѡ въ се́лахъ и҆ деревнѧ́хъ, и҆лѝ и҆ во гра́дѣхъ за неꙋдо́бствомъ хожде́нїѧ слꙋ́шати не возмога́ютъ, и҆ пра́вила са́ми не вѣ́дѧтъ ѡ҆предѣли́ти, жела́нїе же и҆мѣ́ютъ бл҃гоꙋгожда́ти бг҃ꙋ, и҆ ѡ҆чища́ти мы̑сли се́рдца своегѡ̀ мл҃твою и҆ посто́мъ, и҆ чи́мъ бы возмогла̀ ка́ѧ хрїстїа́нскаѧ дꙋша̀ ра́дость и҆ сла́дость, ра́ди мл҃твеннагѡ чи́на и҆ пра́вильнагѡ себѣ̀ предѣ́ла полꙋчи́ти, си́це твори́ти, хотѧ̀ пома́лꙋ, до́лжни:

За вече́рнее ᲂу҆́бѡ пѣ́нїе, мл҃твъ і҆и҃совыхъ:

Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ сн҃е бж҃їй, поми́лꙋй мѧ̀ грѣ́шнаго. сто̀, и҆ покло́нѡвъ к҃є.

За повече́рїе, мл҃твъ н҃, покло́нѡвъ в҃і.

За канѡ́нъ бцⷣы а҆ка́ѳїстовъ, мл҃твъ два̀ ста̀, и҆ покло́нѡвъ к҃ѳ.

За канѡ́нъ пара́клисїсъ бцⷣѣ, мл҃твъ ѻ҃, и҆ покло́нѡвъ в҃і.

За канѡ́нъ а҆́гг҃лꙋ храни́телю, мл҃твъ н҃, и҆ покло́нѡвъ з҃.

За канѡ́нъ седми́чный, мл҃твъ л҃, и҆ покло́нѡвъ є҃.

За полꙋ́нощницꙋ, мл҃твъ сто̀, и҆ покло́нѡвъ к҃є.

За ᲂу҆́треню, мл҃твъ трѝ ста̀, и҆ покло́нѡвъ н҃.

За а҃-й ча́съ, мл҃твъ н҃, и҆ покло́нѡвъ з҃.

За г҃-й, за ѕ҃-й, и҆ за ѳ҃-й ча́съ, мл҃твъ по н҃, та́кожде и҆ покло́нѡвъ по з҃.

За и҆з̾ѡбрази́тєльнаѧ, мл҃твъ сто̀, покло́нѡвъ і҃.

И҆ та́кѡ по бл҃года́ти бж҃їей кто̀ ᲂу҆пра́вивсѧ, и҆ въ бо́льшее подви́гнетсѧ мл҃твосло́вїе, по завѣща́нїю а҆пⷭ҇толовꙋ: непреста́ннѡ моли́тесѧ, ѡ҆ все́мъ на всѧ́ко вре́мѧ бл҃годари́те гдⷭ҇а. И҆ никто́же без̾ мл҃твъ, и҆ во вре́мѧ цр҃ко́внагѡ пѣ́нїѧ да пребыва́етъ, гдѣ́либо въ приключе́нїи на мѣ́стѣ бы́ти слꙋчи́тсѧ комꙋ̀ въ домꙋ̀, и҆лѝ на пꙋтѝ: но по си́лѣ свое́й да соверша́етъ, и҆ не ᲂу҆ныва́етъ нерадѣ́нїемъ, и҆ во́все сꙋ́етными попече́ньми да не ѡ҆тѧгоща́етсѧ. И҆ ма́лое ᲂу҆́бѡ ѡ҆предѣле́нное, и҆ во вре́мени соверша́емое пра́вило, въ вели́кое вмѣни́тсѧ ѿ хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ на него̀ ᲂу҆пова́етъ кто̀, и҆ не забыва́етъ є҆гѡ̀. Са́мъ бо гдⷭ҇ь речѐ: Не ꙗ҆ви́шисѧ предо мно́ю то́щъ, и҆, Не безпло́дни быва́йте. ꙗ҆́коже комꙋ̀ пода́стъ гдⷭ҇ь, а҆́ще кто̀ слꙋ́житъ, ꙗ҆́кѡ ѿ крѣ́пости, та́кѡ да тщи́тсѧ, та́кѡ да тече́тъ, и҆ хощꙋ̀, речѐ а҆пⷭ҇лъ ст҃ы́й па́ѵелъ, ᲂу҆мо́мъ мои́мъ глаго́лати пѧ́ть слове́съ. Со внима́нїемъ бо и҆ горѧ́щимъ се́рдцемъ и҆ ма́лое въ вели́кое вмѣни́тсѧ.

Сегѡ̀ ра́ди, никто́же ѡ҆ се́мъ ма́ломъ предѣ́лѣ пра́вила не ᲂу҆мѣ́ющымъ честѝ кни́гъ, сꙋмни́сѧ. А҆́ще ᲂу҆́бѡ мо́жетъ кого̀ кто̀ наꙋчи́ти, и҆ въ бо́льшее пра́вило, и҆ въ мл҃твꙋ ᲂу҆правлѧ́й благоразꙋ́мїемъ свои́мъ: никто́же ᲂу҆̀бо сегѡ̀ возбрани́ти и҆́мать, но и҆ похвалꙋ̀, па́че же мздꙋ̀ ѿ хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇а воз̾имѣ́етъ, то́чїю да́ждь всѧ́къ сла́вꙋ бг҃ꙋ, глаго́лѧ и҆ творѧ̀ лꙋ́чшее и҆ поле́зное, и҆ бг҃ꙋ ᲂу҆го́дное. И҆́бо вы́нꙋ и҆́мать соверша́ющїй пра́вило своѐ, а҆́ще и҆ некни́женъ сы́й, весели́тисѧ, по рече́нномꙋ: Помѧнꙋ́хъ бг҃а, и҆ возвесели́хсѧ. соверше́ннѡ ᲂу҆́бѡ возра́дꙋетсѧ, и҆ возвесели́тсѧ: ꙗ҆́кѡ мзда̀ дѣ́лающымъ бл҃го́е мно́га на нб҃сѣ́хъ. а҆ми́нь.

Неꙋмѣ́ющымъ гра́мматѣ пра́вило напи́сано пре́жде си́це:

За ве́сь ѱалти́рь ҂ѕ҃ мл҃твъ і҆и҃совыхъ.

За каѳі́смꙋ є҆ди́нꙋ трѝ ста̀ мл҃твъ: за сла́вꙋ сто̀.

За полꙋ́нощницꙋ ѕ҃ сѡ́тъ.

За ᲂу҆́треню ҂а҃ф.

За часы̀ без̾ междоча́сїѧ ҂а҃, съ междоча́сїемъ же ҂а҃ф.

За вече́рню ѕ҃ сѡ́тъ.

За вели́кое повече́рїе з҃ сѡ́тъ.

За ма́лое повече́рїе д҃ ста̀.

За канѡ́нъ а҆ка́ѳїстовъ бцⷣѣ, съ кондакѝ и҆ і҆́косы, трѝ ста̀ покло́нѡвъ.

Всеконе́чнѡ ᲂу҆́бѡ подоба́етъ и҆ нꙋ́жно ᲂу҆мѣ́ти всѧ́кагѡ во́зраста и҆ по́ла чл҃вѣ́кꙋ мл҃твꙋ: Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Бцⷣе дв҃о, ра́дꙋйсѧ: и҆ Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀: и҆ чита́ти по коли́кꙋ кра́тъ на всѧ́къ де́нь.

Стїхѝ:

Человѣ́кѡмъ всѣ̑мъ пра́вило належи́тъ,

комꙋ̀ что̀ тре́бно, всѧ́къ то̀ да держи́тъ:

Го́сподꙋ сла́вꙋ всегда̀ возсыла́ѧ,

ꙗ҆́кѡ тва́рь творца̀ своего̀ въ вѣ́къ зна́ѧ.

Коне́цъ, и҆ бг҃ꙋ сла́ва.