Молитва Богородице о семье | Молитвослов

Молитва Богородице о семье


«Не бо́йся, ма́лое ста́до! А́з е́смь с ва́ми и никто́же на вы́». Влады́чице Преблагослове́нная, возьми́ под Сво́й покро́в семью мою́. Всели́ в се́рдца супру́га моего́ и ча́д на́ших ми́р, любо́вь и непрекословие всему́ до́брому; не допусти́ никого́ из семьи́ мое́й до разлуки и тя́жкаго расставания, до преждевременныя и внеза́пныя сме́рти без покая́ния. А до́м на́ш и все́х на́с, живу́щих в не́м, сохрани́ от о́гненнаго запале́ния, воровскаго нападе́ния, вся́каго зла́го обстоя́ния, разнаго страхова́ния и диа́вольскаго наважде́ния. Да и мы́ ку́пно и разде́льно, я́вно и сокрове́нно бу́дем прославлять и́мя Твое́ Свято́е всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь

 

См. также: ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ