Молитва перед выходом из дома | Молитвослов

Молитва перед выходом из дома


Молитва святителя Иоанна Златоуста перед выходом из дома

Отрица́юся тебе́, сатана́, горды́ни твое́й и служе́нию тебе́, и сочетаюся Тебе́, Христе́, во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.
(И осенить себя кре́стным зна́мением).

Иные молитвы

Огради́ мя́, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́ и сохрани́ мя́ от вся́каго зла́.
Го́споди, напра́ви ко бла́гу пу́ть мо́й.
Го́споди, благослови́ все́ мои́ вхожде́ния и исхожде́ния.
(И осенить себя кре́стным зна́мением).