Призывание помощи Духа Святаго на всякое дело доброе | Молитва призывания Святого Духа | Молитвослов

Призывание помощи Духа Святаго на всякое дело доброе


Тропарь, Глас 2

Тво́pче и Созда́телю вся́ческих, Бо́же,/ дела́ pук на́ших, к сла́ве Твое́й начина́емая,/ Твои́м благослове́нием спе́шно испpа́ви,/ и нас от вся́каго зла изба́ви,// я́ко еди́н всеси́лен и Человеколю́бец.

Кондак, Глас 6

Ско́рый в заступле́ние и кре́пкий в по́мощь,/ предста́ни благода́тию си́лы Твоея́ ны́не/ и благослови́в, укрепи́,/ и в соверше́ние наме́рения блага́го де́ла рабо́в Твои́х произведи́:/ вся бо, ели́ка хо́щеши,// я́ко Си́льный Бог, твори́ти мо́жеши.

 

См. СВЯТОЙ ДУХ