Тропари Богородичные | Молитвослов

Тропари Богородичные


Покрову Пресвятой Богородицы, глас 4:

Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем:/ покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Величание:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим Покро́в Твой святы́й:/ Тя бо ви́де святы́й Андре́й на возду́се,// за ны Христу́ моля́щуюся.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь предстои́т в це́ркви,/ и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу,/ А́нгели со архиере́и покланя́ются,/ апо́столи же со проро́ки ликовству́ют:// нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Зачатию прав. Анною Пресвятой Богородицы, глас 4:

Днесь безча́дия у́зы разреша́ются,/ Иоаки́ма бо и А́нну услы́шав Бог,/ па́че наде́жды,/ роди́ти тем я́ве обещава́ет Богоотрокови́цу,/ из Нея́же Сам роди́ся Неопи́санный,/ Челове́к быв, А́нгелом повеле́в вопи́ти Ей:// ра́дуйся. Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Величание:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим святы́х Твои́х роди́телей,/ и всесла́вное сла́вим// зача́тие Твое́.

Собору Пресвятой Богородицы, глас 4:

Пречи́стая Богома́ти, Богоро́дице,/ Собо́р Твой честны́й украше́н многоразли́чными добро́тами,/ да́ры Ти прино́сят, Госпоже́, мно́ги мирсти́и лю́дие,/ у́зы на́ша гре́шныя раздери́ Свое́ю ми́лостию// и спаси́ ду́ши на́ша.

В день встречи Пресвятой Девы Марии с праведной Елисаветой, глас 4:

Де́во Безневе́стная/ и Ма́ти Всечи́стая,/ прие́мши от Арха́нгела благове́щение,/ со тща́нием востекла́ еси́ в Го́рняя,/ и, целова́вши ю́жику Твою́, всечестну́ю Елисаве́ть,/ Ма́терию Го́спода от сия́ нарече́на была́ еси́,/ и возвели́чила возвели́чившаго Тя Го́спода:/ Благослове́нна Ты в жена́х,// и благослове́н Плод чре́ва Твоего́.

Положению честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, глас 8:

Богоро́дице Присноде́во, челове́ков покро́ве,/ ри́зу и по́яс пречи́стаго Твоего́ телесе́,/ держа́вное гра́ду Твоему́ обложе́ние дарова́ла еси́,/ безсе́менным рождество́м Твои́м нетле́нна пребыва́ющи:/ о Тебе́ бо и естество́ обновля́ется и вре́мя./ Те́мже мо́лим Тя, мир гра́ду Твоему́ дарова́ти,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Величание:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим святы́я ри́зы Твоея́// честно́е положе́ние.

Кондак, глас 4:

Одея́ние всем ве́рным нетле́ния, Богоблагода́тная Чи́стая, дарова́ла еси́,/ свяще́нную ри́зу Твою́,/ е́юже свяще́нное те́ло Твое́ покрыва́ла еси́,/ покро́ве всех челове́ков,/ ея́же положе́ние пра́зднуем любо́вию,/ и вопие́м со стра́хом Ти́, Чи́стая:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Кондак положению пояса, глас 2:

Богоприя́тное Твое́ чре́во, Богоро́дице,/ объе́мший по́яс Твой честны́й,/ держа́ва гра́ду Твоему́ необори́ма/ и сокро́вище есть благи́х неоску́дно,// еди́на ро́ждшая, Присноде́во.

Ин кондак, глас 4:

Честна́го по́яса Твоего́ положе́ние/ пра́зднует днесь Твой, Препе́тая, храм,/ и приле́жно взыва́ет Ти:/ ра́дуйся, Де́во,// христиа́н Похвало́.

Положению честного пояса Пресвятой Богородицы, глас 8:

Богоро́дице Присноде́во, челове́ков покро́ве,/ ри́зу и по́яс пречи́стаго Твоего́ телесе́,/ держа́вное гра́ду Твоему́ обложе́ние дарова́ла еси́,/ безсе́менным рождество́м Твои́м нетле́нна пребыва́ющи,/ о Тебе́ бо и естество́ обновля́ется и вре́мя./ Те́мже мо́лим Тя мир гра́ду Твоему́ дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Явлению Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому, глас 4:

В пресла́внем явле́нии Твое́м, Де́во Богоро́дице,/ припаде́ к стопа́м Твои́м преподо́бный а́вва Се́ргий/ и мольбу́ о святе́й оби́тели изря́дно сотвори́,/ да Твои́м Ма́терним ко Христу́ предста́тельством/ усе́рдно при́сно хода́тайствуеши/ о всех под свяще́нный покро́в Твой прибега́ющих,// прося́щи нам оставле́ния грехо́в и ве́лия ми́лости.

Величание:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим явле́ние Твое́,/ и́мже то́чиши обетова́ние// покрыва́ти при́сно ме́сто сие́.

В день Похвалы Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста), глас 4:

Де́во Безневе́стная/ и Ма́ти Всечи́стая,/ прие́мши от Арха́нгела благове́щение,/ со тща́нием востекла́ еси́ в Го́рняя,/ и, целова́вши ю́жику Твою́, всечестну́ю Елисаве́ть,/ Ма́терию Го́спода от сия́ нарече́на была́ еси́,/ и возвели́чила возвели́чившаго Тя Го́спода:/ Благослове́нна Ты в жена́х,// и благослове́н Плод чре́ва Твоего́.

В праздники Богородичные

Тропарь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ грешни́и и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи:// Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Ин тропарь, глас тойже:

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии:/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед;/ кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны;/ не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́:// Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти; ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Ин кондак, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,// Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.