Тропари и кондаки чудотворным иконам Пресвятой Богородицы | Молитвослов

Тропари и кондаки чудотворным иконам Пресвятой Богородицы


Ахтырская, глас 4:

Преблагослове́нная Де́во, Богороди́тельнице Чи́стая,/ у Креста́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего предстоя́щи,/ ско́рбь ве́лию претерпе́ла еси́/ и благода́ть от Него́ прия́ла еси́ су́щия в ско́рбех утеша́ти./ Те́мже на пречи́стый о́браз Твой благогове́йно взира́юще/ и изображе́нную Тя на нем пред Кресто́м Спа́са на́шего ви́дяще,/ умиле́нно к Тебе́ вопие́м:/ Засту́пнице усе́рдная, блага́я и ми́лостивая!/ Ускори́ изба́вити ны от вся́кия ско́рби, ну́жды и боле́зни/ и спаси́ ду́ши на́ша,// да Тя со благодаре́нием сла́вим во ве́ки.

«Благодатное небо», глас 6:

Что Тя нарече́м, о Благода́тная?/ Не́бо? – я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды;/ рай? – я́ко прозябла́ еси́ Цвет нетле́ния;/ Де́ву? – я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна;/ Чи́стую Ма́терь? – я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га.// Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Боголюбская («Боголюбивая»), глас 1:

Боголюби́вая Цари́це,/ Неискусому́жная Де́во Богоро́дице Мари́е,/ моли́ за ны Тебе́ Возлюби́вшаго/ и ро́ждшагося от Тебе́ Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего,/ пода́ти нам оставле́ние прегреше́ний,/ ми́рови мир, земли́ плодо́в изоби́лие,/ па́стырем святы́ню/ и всему́ челове́чу ро́ду спасе́ние./ Гра́ды на́ша и страны́ Росси́йския от нахожде́ния иноплеме́нных заступи́/ и от междоусо́бныя бра́ни сохрани́./ О Ма́ти Боголюби́вая Де́во!/ О Цари́це Всепе́тая!/ Ри́зою Твое́ю покры́й нас от вся́каго зла,/ от ви́димых и неви́димых враг защити́,// и спаси́ ду́ши на́ша.

Величание:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ его́же благове́рный князь Андре́й даде́ нам на враги́ в побе́ду// и всем ве́рным во спасе́ние.

Ин тропарь, глас 1:

Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля,/ христиа́нская Наде́ждо и Засту́пнице,/ печа́льных утеше́ние, ненаде́ющихся и отча́явшихся ско́рое наде́яние,/ мо́лим Тя: ми́лостива бу́ди нам гре́шным,/ и не оста́ви раб Свои́х,/ и не отри́ни моле́ния ве́рных,/ в ско́рбях и беда́х пред честны́м о́бразом Твои́м избавле́ния тре́бующих./ О Влады́чице, Блага́я Помо́щнице!/ Ри́зою Твое́ю честно́ю нас защити́ и от всех зол изба́ви,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь предстои́т Сы́ну,/ ру́це Свои́ к Нему́ проостира́ющи,/ святы́й князь Андре́й ра́дуется,/ и с ним Росси́йская страна́ торжеству́ет,// нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица преве́чного Бо́га.

«Взыскание погибших», глас 7:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ во объя́тиях Cвои́х Предве́чнаго Младе́нца и Бо́га носи́вшая./ Проси́ Его́ да́ти ми́ру умире́ние/ и душа́м на́шим спасе́ние./ Сын бо Тебе́, Богома́ти, веща́ет,/ я́ко вся проше́ния Твоя́ во благо́е испо́лнит./ Сего́ ра́ди и мы припа́дающе, мо́лимся/ и наде́ющиися на Тя, да не поги́бнем,/ и́мя Твое́ имену́ем:/ Ты бо еси́ Влады́чице,// Взыска́ние поги́бших.

Кондак общий Богородице

Владимирская, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ я́ко зарю́ со́лнечную восприе́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о, пречу́дная Влады́чице Богоро́дице!/ Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит град сей и вся́ гра́ды и страны́ христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих,// и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых/ прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза, Влады́чице Богоро́дице,/ све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́ и обы́чно зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Волынская (Балыкинская), глас 4:

Засту́пнице земли́ Росси́йския/ от наше́ствия Све́йскаго/ и непреста́нная за нас Моли́твеннице,/ мир земли́ и душа́м на́шим у Го́спода испроси́,// да святи́тся в нас и́мя Бо́жие во ве́ки.

«Всеблаженная», глас 4:

Торжество́ дне́сь пра́зднуем све́тлое,/ се бо предлежи́т, о Всеблаже́нная, ико́на Твоя́ всечестна́я,/ к не́йже любо́вию се́рдца вси приходя́ще, Влады́чице,/ покланя́емся и те́пле Тебе́ вопие́м:// изба́ви нас от бед и обстоя́ний.

«Всех скорбящих Радосте», глас 2:

Всех скорбя́щих Ра́досте,/ и оби́димых Засту́пнице,/ и а́лчущих Пита́тельнице,/ стра́нных Утеше́ние,/ обурева́емых Приста́нище,/ больны́х посеще́ние,/ не́мощных покpо́в и засту́пнице,/ Же́зл ста́рости,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго Ты еси́, Пречи́стая:// потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Кондак общий Богородице

«Всецарица», глас 4:

О́бразом радостотво́рным честны́я Всецари́цы,/ жела́нием те́плым взыска́ющих благода́ти Твоея́ спаси́, Влады́чице,/ изба́ви от обстоя́ний к Тебе́ прибега́ющих;/ от вся́кия напа́сти огради́ ста́до Твое́,// к заступле́нию Твоему́ взыва́ющее при́сно.

Гребневская, глас 8:

Днесь, я́ко со́лнце пресве́тло,/ просия́ в Росси́йстей стране́, в конце́ ея́ полу́деннем,/ всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ ю́же благове́рный вели́кий кня́зь Дими́трий в град Москву́ принесе́./ Све́тло пра́зднуем, благове́рнии лю́дие, честна́го о́браза прише́ствие, моля́щеся приле́жно:/ Влады́чице Богоро́дице, моли́ся Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему,/ изба́вити град Москву́, страну́ на́шу и вся правосла́вныя христиа́ны/ от ва́рварскаго плене́ния, и междоусо́бныя бра́ни, и всех наве́т вра́жиих,// Тебе́ бо Еди́ну Засту́пницу и́мамы.

Грузинская (Красногорская), глас 4:

Днесь све́тло красу́ется оби́тель Красного́рская,/ и с не́ю ликовству́ет Раи́фская пу́стыня,/ я́ко зарю́ со́лнечную, от восто́ка возсия́вшую, восприи́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ е́юже разгоня́еши мглу искуше́ний и бед от вопию́щих ве́рно:/ изба́ви оби́тель на́шу и вся страны́ христиа́нския от всех наве́т вра́жиих// и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдная Засту́пница ро́да христиа́нского.

«Державная», глас 4:

Гpа́да Сио́нска взыску́юще,/ под Твой покpо́в, Де́ва Чи́стая, днесь пpитека́ем,/ и никто́же возмо́жет на ны,/ я́ко несть гpад си́лен, а́ще не Су́щаго Бо́га,// и несть и́на кpе́пость, а́ще не ми́лость Влады́чицы Де́вы.

Величание:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим Держа́вный о́браз святы́ни Твоея́,/ и́мже подае́ши ве́лию ми́лость// всем, с ве́рою к нему́ притека́ющим.

«Домостроительница» («Экономисса»), глас 4:

Предста́тельство стра́шное и непосты́дное,/ не пре́зри, Блага́я, моли́тв на́ших,/ Всепе́тая Богоро́дице, Ми́лостивая ве́рных Домострои́тельнице,/ утверди́ правосла́вных жи́тельство,/ спаси́ страну́ на́шу/ и всех правосла́вно живу́щих в ней защити́,// зане́ родила́ еси́ Бо́га, Еди́на Благослове́нная.

«Достойно есть» («Милующая»), глас 4:

Притеце́м, ве́рнии, со дерзнове́нием/ к Ми́лующей Цари́це Богоро́дице/ и умиле́нно воззове́м к Ней:/ низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя:/ град сей изба́ви от вся́каго обстоя́ния,/ мир да́руй ми́рови// и спасе́ние душа́м на́шим.

Елецкая (Владимирская), глас 4:

Днесь све́тло красу́ется дре́вний град Еле́ц,/ помина́юще сла́вное чу́до Пресвяты́я Богоро́дицы:/ егда́ бо на сто́гнах Первопресто́льныя Москвы́/ ико́ну Ея́ чу́дную лю́дие моско́встии срета́ху,/ тогда́ Сама́, Влады́чице, на горе́ Аргама́чстей во гра́де Ельце́,/ на сре́тение нечести́вому Тамерла́ну изше́дше,/ гро́зное его́ наше́ствие вспять обрати́./ Сего́ ди́внаго явле́ния изображе́ние на новопи́санней ико́не зря́ще/ и Засту́пницу на́шу за вся благодея́ния Ея́ благодаря́ще,/ уми́льно Ей взыва́ем:// и в пре́дняя не оста́ви нас, о Ма́ти Милосе́рдая.

Елецкая (Черниговская), глас 6:

Твоего́ милосе́рдия дарова́ния воспомина́юще, Влады́чице,/ и Твой чудотво́рный о́браз благогове́йно лобыза́юще,/ упова́нием же Твоея́ по́мощи сердца́ на́ша веселя́ще,/ а́ки среди́ нас пребыва́ющую Тя помышля́ем/ и ве́рою Тебе́ вопие́м:/ Твоего́ моли́ Сы́на и Го́спода,/ да научи́т нас за́поведи Его́ всегда́ твори́ти/ и злы́я искуше́ния побежда́ти,/ и Тебе́, Предста́тельницу на́шу,// досто́йно пе́ти и сла́вити во ве́ки.

«Живоносный источник», глас 4:

Почерпе́м, челове́цы,/ цельбы́ душа́м и те́лом моли́твою,/ Река́ бо всем предтече́т – Пречи́стая Цари́ца Богоро́дица,/ источа́ющи нам чу́дную во́ду/ и измыва́ющи серде́ц че́рности,/ грехо́вныя стру́пы очища́ющи,/ ду́ши же освяща́ющи ве́рных// Боже́ственною благода́тию.

Жировицкая, глас 5:

Пpед свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щиися исцеле́ний сподобля́ются,/ ве́pы и́стинныя позна́ние пpие́млют/ и ага́pянская наше́ствия отpажа́ют./ Те́мже и нам, к Тебе пpипа́дающим,/ гpехо́в оставле́ния испpоси́,/ по́мыслами благоче́стия сеpдца́ на́ша пpосвети́/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́// о спасе́нии душ на́ших.

Величание:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и почита́ем честну́ю ико́ну Твою́,/ ю́же от лет дре́вних// во оби́тели Жиро́вицкой просла́вила еси́.

«Знамение», глас 4:

Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с/ стяжа́вше Тя раби́ Твои́,/ Богоро́дице пречи́стая,/ сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим Тя:/ мир гра́ду Твоему́ да́руй// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Величание:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой честны́й,/ и́мже показа́ла еси́// пресла́вное зна́мение.

Иверская, глас 4:

От святы́я ико́ны Твоея́,/ о Влады́чице Богоро́дице,/ исцеле́ния и цельбы́ подаю́тся оби́льно,/ с ве́рою и любо́вию приходя́щим к ней./ Та́ко и мою́ не́мощь посети́,/ и ду́шу мою́ поми́луй, Блага́я,// и те́ло исцели́ благода́тию Твое́ю, Пречи́стая.

Иверская-Монреальская, глас 1:

От святы́я ико́ны Твоея́,/ о Влады́чице Богоро́дице,/ ми́ро благода́тное источи́ла еси́ оби́льно,/ ве́рныя Твоя́ во изгна́нии су́щия уте́шила еси́/ и неве́рныя све́том Сы́на Твоего́ просвети́ла еси́./ Те́мже и припа́даем к Тебе́, Госпоже́, со слеза́ми:/ ми́лостива на́м бу́ди в ча́с су́дный,/ да не́како толи́кую ми́лость Твою́ восприя́вше,/ я́ко презо́рливи нака́зани бу́дем,/ но пода́ждь на́м Твои́ми моли́твами пло́д духо́вный принести́/ и спаси́ ду́ши на́ша.

Иерусалимская, глас 3:

Твоего́ предста́тельства увере́ние/ и милосе́рдия Твоего́ явле́ние/ ико́на Иерусали́мская нам, Влады́чице, показа́ся/ пред не́ю же ду́ши на́ша в моли́тве излива́ем/ и ве́рою Тебе́ вопие́м:/ воззри́, Милосе́рдная, на лю́ди Твоя́,/ вся ско́рби на́ша и печа́ли утоли́,/ утеше́ние благо́е в сердца́ на́ша низпосли́// и спасе́ние ве́чное душа́м на́шим, Пречи́стая, испроси́.

«Избавительница», глас 4:

Я́ко пресве́тлая звезда́,/ просия́ Боже́ственными чудесы́/ святы́й о́браз Твой, Изба́вительнице,/ луча́ми благода́ти и милосе́рдия Твоего́/ озари́в в нощи́ скорбе́й су́щих./ Пода́ждь у́бо и нам, Всеблага́я Де́во,/ избавле́ние от бед,/ исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных,// спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Изборская, глас 4:

Я́ко звезда́ пресве́тлая, возсия́ во гра́де Избо́рске/ о́браз честны́й Твой, Богоро́дице Де́во,/ от него́же иногда́ из обою́ о́чию теча́ху сле́зы, я́ко струя́,/ его́же тогда́ ви́девше, наро́ди избо́рстии,/ му́жи и же́ны с ча́ды, с пла́чем моля́хуся к нему́,/ мы же, взира́юще уми́льно, си́це глаго́лем:/ о Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ не забу́ди нас, гре́шных раб Свои́х,// моля́щихся Христу́, Бо́гу на́шему, спасти́ся нам.

Казанская, глас 4:

Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех и в ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем,/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми,/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя,/ избавле́ния всех зол,/ всем поле́зная да́руй,/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:// Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Величание:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́же истека́ет благода́тная по́мощь// всем, с ве́рою притека́ющим к нему́.

Величание (Казанская-Пензенская):

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже изба́вихомся// от пога́ных наше́ствия.

Калужская, глас 4;

Засту́пнице от враг иноплеме́нных Необори́мая Калу́жския земли́/ и Изба́вительнице от смертоно́сныя я́звы Ми́лостивая!/ Изба́ви рабы́ Твоя́ от вся́ких бед и боле́зней,/ с ве́рою и любо́вию прибега́ющия к чудотво́рней ико́не Твое́й,// и спаси́ ду́ши на́ша.

Величание:

Велича́ем Тя,/ Богоро́дице Де́во,/ и почита́ем чудотво́рную ико́ну Твою́,/ е́юже благоволи́ла еси́ спасти́ зе́млю Калу́жскую// от наше́ствий вра́жиих и всегуби́тельных боле́зней.

Киево-Печерская («Успение»), глас 4:

Дне́сь све́тло торжеству́ет Пече́рская оби́тель/ и ра́дуется явле́нием о́браза Богома́тере/ безме́рный ли́к Пече́рских отце́в,/ с ни́миже и мы́ непреста́нно вопие́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Пече́рская похвале́.

Козельщанская, глас 4:

Весели́ся, земле́ Полта́вская/ и все оте́чество на́ше правосла́вное:/ се бо я́ко светоза́рное со́лнце,/ яви́ся пречу́дная ико́на Твоя́, Преблагослове́нная Богома́ти,/ мир озаря́ющи мно́жеством чуде́с Твои́х,/ те́ми у́бо обрета́ем, я́же на земли́, вся блага́я и поле́зная,/ и су́щих, я́же на Небеси́, сокро́вищ сподобля́емся./ Сего́ ра́ди вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Похвало́ на́ша приснопокланя́емая,/ спаси́ ны, моля́щияся Тебе́,// еди́ная Наде́ждо и Ра́дование ве́чное пою́щих Тя.

Коневская, глас 1:

Возсия́ нам, я́ко со́лнце светоза́рное, от восто́ка в велеле́пии/ Твоя́, Влады́чице, ико́на,/ озаря́ющи чуде́с сия́нием пресла́вно/ всех, вы́ну приходя́щих к ней с ве́рою и любо́вию,/ и моля́щихся усе́рдно Твоему́, е́же о Сы́не Твое́м и Бо́зе вели́чию./ Сла́ва Бо́гу, Арсе́нием сию́ да́вшему нам,/ сла́ва возврати́вшему от Нова́града,// сла́ва де́йствующему то́ю все́м исцеле́ния.

Красногорская (Владимирская), глас 2

Ра́дуйся, свята́я гора́ Кра́сная, небеси́ подо́бная,/ сла́ва бо Бо́жия на Тебе́ возсия́./ Взыгра́йте, го́ры и хо́лми, весе́лием,/ я́ко на се́й горе́ ико́на Бо́жия Ма́тере,/ честна́го Ея́ умиле́ния, просла́вися./ Лику́йте, челове́цы, и весели́теся./ я́ко на́м дарова́ся бога́тство неотъе́млемое, исцеле́нии сокро́вище,/ гла́сы, я́коже трубы́, возшуми́те,/ прославля́юще Ея́ чудеса́ пресла́вная./ И Ты́, Чи́стая, ра́дуйся, я́ко с Тобо́ю Госпо́дь.

Любечская, глас 4:

Преблагослове́нная Цари́це,/ Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ просла́вльшая град Лю́беч/ уго́дника Твоего́ преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго рожде́нием/ и чудотво́рныя ико́ны Твоея́ явле́нием,/ мо́лим Тя, Всеблага́я:/ моли́ за ны ро́ждшагося от Тебе́ Царя́,/ Христа́ Бо́га на́шего,/ и Ма́терним Твои́м к Нему́ предста́тельством/ изба́ви нас от вся́каго зла,/ неду́ги на́ша исцели́, печа́ли на́ша утоли́/ и насле́дники яви́ нас Ца́рствия Небе́снаго,// я́ко Милосе́рдна.

Максимовская, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Влади́мир,/ ра́достно соверша́я, Влады́чице,/ пра́здник явле́ния Твоего́ святи́телю Макси́му, в нем бы́вшаго,/ о не́мже ны́не воспомина́юше/ и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о Пречу́дная Влады́чице Богоро́дице,/ моли́ся Преве́чному Архиере́ю – Сы́ну Твоему́,/ да непоколеби́му утверди́т Це́рковь Правосла́вную,/ град наш Влади́мир и всю Ру́сскую зе́млю/ в ми́ре сохрани́т// и спасе́т в правове́рии ду́ши на́ша.

Величание:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ его́же святи́тель Макси́м даде́ гра́ду Влади́миру в покро́в// и всем ве́рным во спасе́ние.

Минская, глас 5:

На вода́х Сви́слочи/ яви́лась еси́, Пренепоро́чная Отрокови́це,/ от Царьгра́да и Ки́ева/ Богоспаса́емому гра́ду Ми́нску ми́лость показа́,/ просвети́ на́с гре́шных сия́нием Свои́м,/ яви́, я́ко при́сно, си́лу Твою́,/ спаси́ на́с предста́тельством Свои́м/ и изба́ви от наве́т вра́жиих,/ Тя́ бо необори́му сте́ну/ и еди́ну наде́жду и́мамы.

Мирожская, глас 4:

Я́ко звезда́ пресве́тлая/ возсия́ в Росси́йской земли́/ от ико́ны честна́го о́браза Твоего́, Богоро́дице Де́во,/ из обою́ о́чию теко́ша сле́зы Твоя́, я́ко река́,/ и ви́девше наро́ди пско́вскии, му́жи и жены́ и со ча́ды,/ с пла́чем моля́щеся о́бразу Твоему́, си́це глаго́лаху:/ о Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ не забу́ди гре́шных раб Твои́х,// моля́щися Христу́ Бо́гу на́шему спасти́ся нам.

Величание:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтем о́браз Твой честны́й,/ имже показа́ла еси́ пречу́дное зна́мение.

«Млекопитательница», глас 3:

Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха,/ во́лею же О́тчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия,/ от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща,/ нас же ра́ди из Тебе́ без отца́ бы́вша,/ пло́тию родила́ еси́/ и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́,/ те́мже не преста́й моли́ти// изба́витися от бед душа́м на́шим.

Величание:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Млекопита́тельнице Спа́са на́шего,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́же благода́ть исцеле́ния// нам при́сно подае́ши.

Муромская, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется град Му́ром,/ я́ко зарю́ со́лнечную, восприе́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся, Тебе́ взыва́ем си́це:/ о Пречу́дная Влады́чице Богоро́дице,/ моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих// и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.