Тропари и Величания общие | Молитвослов

Тропари и Величания общие


Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу,
глас 2

Пречи́стому Твоему́ о́бразу покланя́емся, Благи́й,/ прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же:/ во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест,/ да изба́виши я́же созда́л еси́ от рабо́ты вра́жия./ Тем благода́рственно вопие́м Ти:/ ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш,// прише́дый спасти́ мир.

Ин тропарь,
глас 8

С Вы́шних призира́я, убо́гия прие́мля,/ посети́ ны, озло́бленныя грехи́, Влады́ко Всеми́лостиве,// моли́твами Богоро́дицы да́руй душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Пресвятой Богородице,
глас 4

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны́ милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи́, Тя́ бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Величание:

Досто́йно есть велича́ти Тя, Богоро́дице,/ Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую// без сравне́ния Серафи́м.

Величание (Иконе Божией Матери):

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

Святым Ангелам и прочим безплотным Силам,
глас 4

Небе́сных во́инств Архистрати́зи,/ мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии,/ да ва́шими моли́твами оградите́ нас/ кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы,/ сохраня́юще ны пpипа́дающия приле́жно и вопию́щия:/ от бед изба́вите ны,// я́ко чинонача́льницы вы́шних Сил.

Величание:

Велича́ем вас,/ Арха́нгели и А́нгели/ и вся во́инства,/ Херуви́ми и Серафи́ми,// сла́вящия Го́спода.

Пророку единому,
глас 2

Проро́ка Твоего́ [имярек] па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Величание:

Велича́ем тя,/ проро́че Бо́жий [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Апостолу единому,
глас 3

Апо́столе святы́й [имярек],/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Величание:

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в [имярек],/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́// во благове́сти Христо́ве.

Апостолам,
глас 3

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Величание:

Велича́ем вас,/ святи́и апо́столи [имярек],/ весь мир уче́ньми свои́ми просвети́вшия,/ и вся концы́// ко Христу́ приве́дшия.

Святителю единому,
глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ я́же веще́й и́стина:/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче [имярек],/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Величание:

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Святителям,
глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Величание:

Велича́ем вас,/ святи́телие вели́цыи,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Преподобному единому,
глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне [имярек], дух твой.

Преподобному Печерскому,
глас 8

Посто́м ду́шу твою́ просвети́л еси́,/ моли́твами непреста́нными се́рдце твое́ сосу́д Ду́ха Свята́го соде́лал еси́,/ преподо́бне о́тче наш [имярек],/ те́мже вся вра́жия ополче́ния кре́пко посрами́л еси́/ и, я́ко победоно́сец и́стинный, воздая́ния получи́л еси́ от Христа́ Бо́га.// Тому́ помоли́ся о душа́х на́ших.

Затворнику Печерскому,
глас 2

Ве́лия ве́ры исправле́ния,/ в пеще́рнем затво́ре, я́ко на воде́ упокое́ния,/ преподо́бне о́тче [имярек], ра́довался еси́,/ огне́м бо любве́ Боже́ственныя распаля́емь,/ бде́нием и моли́твою безстра́стия дости́гл еси́/ и яви́лся еси́ равноа́нгельный на земли́.// Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Величание (преподобному):

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Преподобным,
глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Преподобным Печерским, глас 3:

Преблаже́ннии и Богоно́снии отцы́ на́ши [имярек],/ я́ко стяжа́вшии дерзнове́ние ко Го́споду/ равноа́нгельным свои́м житие́м,/ его́же ра́ди обогати́ Христо́с нетле́нием и чудесы́ мо́щи ва́ша,/ мо́лим вас приле́жно:/ испроси́те душа́м на́шим очище́ние// и ве́лию и бога́тую ми́лость.

Величание (преподобным):

Ублажа́ем вас,/ преподо́бные отцы́,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов// и собесе́дницы А́нгелов.

Мученику единому,
глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, [имярек],/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Величание:

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й [имярек],/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́// претерпе́л еси́.

Мученикам,
глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во стра́даниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Величание:

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Священномученику единому,
глас 4

И нpа́вом пpича́стник,/ и пpесто́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обpе́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ pа́ди сло́во и́стины испpавля́я,/ и ве́pы pа́ди постpада́л еси́ да́же до кpо́ве,/ священному́чениче [имярек],/ моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Величание:

Велича́ем тя,/ священному́чениче [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Священномученикам, глас 4;

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Величание:

Велича́ем вас,/ священному́ченицы Христо́вы, и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Преподобномученику единому,
глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне [имярек], дух твой.

Величание:

Ублажа́ем тя,/ преподобному́чениче [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Преподобномученикам,
глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Величание:

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии му́ченицы,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов,// и собесе́дницы А́нгелов.

Мученице единой,
глас 4

А́гница Твоя́, Иису́се, [имярек],/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую,/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Величание:

Велича́ем тя,/ страстоте́рпица Христо́ва [имярек],/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ я́же за Христа́// претерпе́ла еси́.

Мученицам,
глас 1

А́гницы слове́сныя/ А́гнцу и Па́стырю приведо́стеся муче́нием ко Христу́,/ тече́ние сконча́вше, и ве́ру соблю́дше./ Те́мже днесь ра́достною душе́ю соверша́ем, досточу́дныя,/ святу́ю ва́шу па́мять,// Христа́ велича́юще.

Величание:

Велича́ем вас,/ страстоте́рпицы святы́я,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Преподобной жене,
глас 8

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная [имярек], дух твой.

Величание:

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Преподобным женам,
глас 2

И́стинному жела́нию уневе́стившеся Христосла́внии,/ и вре́меннаго обру́чника отве́ргшеся совокупле́ния,/ и доброде́тельными по́двиги возра́стше,/ на высоту́ востеко́сте нетле́ния,/ красноду́шнии и многобога́тнии,/ столпи́ иноку́ющим жена́м и пра́вило./ Те́мже о нас моли́те непреста́нно,// и́же любо́вию ва́шу па́мять пра́зднующих.

Величание:

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии ма́тери,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Преподобномученице единой,
глас 4

А́гница Твоя́, Иису́се, [имярек],/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую,/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Величание:

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице свята́я [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Священноисповеднику и преподобноисповеднику,
глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ архиере́ев богодухнове́нное удобре́ние,/ [имярек] прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Величание Священноисповеднику:

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Величание преподобноисповеднику:

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Безсребреникам,
глас 8

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы,/ посети́те не́мощи на́ша:// ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

Величание:

Велича́ем вас,/ чудотво́рцы сла́внии [имярек],/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Христа ради юродивому,
глас 1

Глас апо́стола Твоего́ Па́вла услы́шав глаго́лющ:/ мы юро́ди Христа́ ра́ди,/ раб Твой, Христе́ Бо́же, [имярек]/ юро́д бысть на земли́ Тебе́ ра́ди:/ те́мже па́мять его́ почита́юще,\ Тебе́ мо́лим Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша.

Величание:

Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.